Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 95.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53039700129 Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3813
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 17 Oct 2019 20:12:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-17 22:12:34.107133 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-17 22:12:34.107180 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:12:34.107195 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-17 22:12:34.107211 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:12:34.107222 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-17 22:12:34.107230 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-17 22:12:34.107243 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-17 22:12:34.107252 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:12:34.107259 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:12:34.107269 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:12:34.107278 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:12:34.107289 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:12:34.107295 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:12:34.107300 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:12:34.107304 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:12:34.107308 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-17 22:12:34.107320 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:12:34.107333 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:12:34.107341 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:12:34.107347 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-17 22:12:34.107353 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-17 22:12:34.107362 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:12:34.107371 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:12:34.113505 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:12:34.113525 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:12:34.113541 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-17 22:12:34.113551 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:12:34.113560 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:12:34.113578 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:12:34.113588 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-17 22:12:34.113623 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-17 22:12:34.138953 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-17 22:12:34.139040 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-17 22:12:34.139055 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:12:34.139066 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:12:34.139077 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:12:34.139087 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:12:34.139098 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:12:34.139116 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:12:34.139127 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:12:34.139138 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:12:31 GMT 2019-10-17 22:12:34.139149 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:12:34.139159 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-17 22:12:34.139169 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:12:34.139184 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-17 22:12:34.139223 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-17 22:12:34.139254 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-17 22:12:34.145047 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:34.145078 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:34.145224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:34.145333 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:12:34.150989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:34.151039 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:34.151125 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:12:34.151204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:34.151226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:34.151335 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:34.151388 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:34.151615 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:34.151679 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:34.157279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:34.157424 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 22:12:34.157804 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:12:34.157884 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:12:34.158030 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:12:34.158058 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:12:34.158078 soap_transport_http: read buffer of 1984 bytes 2019-10-17 22:12:34.163494 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:34.163620 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 22:12:34.163735 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-17 22:12:34.163761 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:34.164037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:34.164190 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:12:34.164321 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:12:34.164434 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:12:34.164506 soap_transport_http: read buffer of 8032 bytes 2019-10-17 22:12:34.169445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:34.169580 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-17 22:12:34.169609 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-17 22:12:34.169626 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:12:34.169634 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-17 22:12:34.169683 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-17 22:12:34.169728 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:12:34.169749 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:12:34.169760 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:12:34.169785 wsdl: got WSDL URL 2019-10-17 22:12:34.169796 wsdl: Parse WSDL 2019-10-17 22:12:34.170028 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-17 22:12:34.170048 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-17 22:12:34.170123 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.170137 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-17 22:12:34.170170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.170225 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.170241 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.170264 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:12:34.170301 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.170314 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.170333 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:12:34.170360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.170405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.170426 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-17 22:12:34.170453 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.170463 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.170494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.170544 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.170557 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.170585 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-17 22:12:34.170614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.170642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.170660 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:12:34.170687 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.170697 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-17 22:12:34.170722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.170767 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.170780 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.170796 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:12:34.170827 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.170838 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.170855 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:12:34.170895 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.170908 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.170926 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:12:34.170951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.170992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.171014 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.171043 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171055 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-17 22:12:34.171080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171124 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.171137 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171156 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-17 22:12:34.171182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.171262 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-17 22:12:34.171289 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171300 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-17 22:12:34.171325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171370 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.171383 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171401 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:12:34.171434 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.171446 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171465 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:12:34.171498 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.171511 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171529 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:12:34.171560 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.171571 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171596 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:34.171619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.171685 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:34.171712 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171724 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.171751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171791 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171802 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171874 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:34.171913 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:34.171946 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.171966 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:34.171984 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-17 22:12:34.172008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:12:34.172053 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:12:34.172078 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172090 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-17 22:12:34.172117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172166 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.172179 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172196 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:12:34.172227 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.172238 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172255 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:12:34.172288 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.172300 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172324 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:12:34.172383 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.172398 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172416 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:34.172441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.172506 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:34.172532 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172542 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.172573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172626 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.172637 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172654 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-17 22:12:34.172677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.172722 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:12:34.172748 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172759 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-17 22:12:34.172786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172831 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.172844 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172862 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:12:34.172887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.172934 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:34.172962 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.172978 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.173010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173057 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.173069 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173114 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-17 22:12:34.173139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.173184 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:12:34.173209 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173220 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-17 22:12:34.173245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173292 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.173305 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173323 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:34.173348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.173395 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-17 22:12:34.173424 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173434 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.173458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173501 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.173512 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173534 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-17 22:12:34.173558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.173613 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-17 22:12:34.173641 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173653 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-17 22:12:34.173678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173726 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.173740 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173757 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:12:34.173789 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.173801 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173817 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:34.173842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.173894 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-17 22:12:34.173922 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.173933 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.173958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174003 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.174015 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174126 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-17 22:12:34.174155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.174199 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-17 22:12:34.174232 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174242 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-17 22:12:34.174266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174309 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.174321 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174337 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:12:34.174367 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.174378 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174394 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:34.174417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.174468 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-17 22:12:34.174494 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174504 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.174529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174580 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.174593 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174611 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-17 22:12:34.174676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.174723 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-17 22:12:34.174746 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174753 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-17 22:12:34.174772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174802 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.174810 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174821 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:34.174835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.174862 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-17 22:12:34.174877 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174883 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.174897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174924 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.174931 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174941 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-17 22:12:34.174955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.174970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.174980 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-17 22:12:34.174995 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175001 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-17 22:12:34.175015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175040 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.175047 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175058 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:34.175071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.175096 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:34.175111 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175117 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.175131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175156 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.175163 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175173 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-17 22:12:34.175186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.175211 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:12:34.175225 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175232 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-17 22:12:34.175245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175271 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.175278 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175288 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:12:34.175301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.175327 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:34.175341 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175347 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.175361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175386 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.175393 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175403 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-17 22:12:34.175416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.175441 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:12:34.175456 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175462 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-17 22:12:34.175475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175500 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.175507 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175517 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:12:34.175530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.175555 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:34.175570 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175576 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.175590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175615 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.175621 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175631 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-17 22:12:34.175644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.175669 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:12:34.175691 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175698 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-17 22:12:34.175712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175737 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.175744 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175754 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-17 22:12:34.175771 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.175778 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175787 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-17 22:12:34.175801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.175830 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:34.175844 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175850 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.175864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175888 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.175896 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175906 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-17 22:12:34.175919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.175944 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:12:34.175959 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.175965 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:12:34.175978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176003 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.176010 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176020 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:34.176034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.176058 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.176073 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176079 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.176093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176120 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.176127 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176137 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:12:34.176151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.176176 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:34.176191 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176197 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:12:34.176210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176236 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:12:34.176243 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176253 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:12:34.176266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.176291 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.176306 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176312 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.176326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176349 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176355 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176394 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:34.176414 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:34.176431 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176442 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:34.176452 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-17 22:12:34.176464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:12:34.176489 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:12:34.176503 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176509 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-17 22:12:34.176523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176549 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:12:34.176556 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176565 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:12:34.176579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.176603 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:34.176618 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176624 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.176638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176662 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176668 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176712 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:34.176732 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:34.176748 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176759 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:34.176769 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-17 22:12:34.176782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:12:34.176805 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:12:34.176820 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176827 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:12:34.176841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176866 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:12:34.176872 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176882 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:12:34.176895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.176920 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.176935 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176941 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.176954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176977 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176984 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.176997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177021 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:34.177041 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:34.177057 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177068 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:34.177078 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-17 22:12:34.177090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:12:34.177115 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:12:34.177129 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177135 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-17 22:12:34.177149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177174 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.177181 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177191 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-17 22:12:34.177209 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.177216 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177225 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-17 22:12:34.177243 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.177249 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177259 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:12:34.177276 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.177283 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177293 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:12:34.177310 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.177317 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177326 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:12:34.177343 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.177350 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177359 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-17 22:12:34.177376 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.177383 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177392 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:34.177405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.177454 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:34.177470 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177477 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.177490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177516 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.177523 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-17 22:12:34.177547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.177572 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:12:34.177586 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177592 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-17 22:12:34.177606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177631 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.177638 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177647 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:12:34.177665 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.177671 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177687 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:34.177706 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.177713 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177722 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:12:34.177735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.177769 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-17 22:12:34.177783 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177790 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.177803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177827 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.177834 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177844 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-17 22:12:34.177857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.177882 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:12:34.177897 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177903 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:12:34.177917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177942 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.177948 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177958 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:34.177971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.177986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.177996 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.178011 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178017 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.178030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178055 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.178063 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178073 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:12:34.178086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.178111 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:34.178126 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178132 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:12:34.178145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178171 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.178178 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178188 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:12:34.178205 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.178212 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178222 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:34.178239 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.178245 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178255 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:12:34.178268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.178300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.178315 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178321 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.178335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178359 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.178366 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178376 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:12:34.178389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.178414 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:34.178429 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178435 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:34.178448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178473 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.178480 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178489 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:12:34.178506 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.178513 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178522 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:12:34.178539 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.178546 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178555 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:12:34.178573 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.178580 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178590 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:12:34.178607 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.178614 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178623 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:12:34.178636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.178676 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:34.178697 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178703 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.178718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178743 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.178750 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178760 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-17 22:12:34.178773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.178788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.178798 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:34.178813 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.178842 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.178849 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.178859 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.178872 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.178888 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.178902 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.178926 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.178933 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.178943 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:34.178961 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.178967 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.178977 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-17 22:12:34.178994 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.179001 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179011 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-17 22:12:34.179028 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.179035 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179044 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:12:34.179061 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.179068 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179078 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-17 22:12:34.179095 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:12:34.179101 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179111 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-17 22:12:34.179128 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.179136 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179146 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.179163 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.179169 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179179 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:34.179196 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.179202 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179212 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-17 22:12:34.179229 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.179236 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179245 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:12:34.179262 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.179269 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179278 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:12:34.179291 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179345 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.179363 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.179369 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:34.179383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.179408 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.179415 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.179425 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:12:34.179443 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.179449 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.179459 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:12:34.179476 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.179483 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.179493 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:12:34.179509 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.179516 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.179526 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:12:34.179539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.179565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.179576 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179590 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.179596 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.179611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.179637 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179644 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.179654 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-17 22:12:34.179667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.179687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.179698 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:34.179712 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179739 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179747 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179757 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179770 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179786 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.179799 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179824 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.179832 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179842 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:12:34.179859 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.179866 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179876 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:12:34.179893 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.179899 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179909 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:12:34.179926 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.179933 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179943 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:12:34.179960 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.179967 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.179976 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:12:34.179997 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.180004 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.180014 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:12:34.180031 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.180038 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.180048 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:34.180065 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.180071 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.180081 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:12:34.180098 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.180104 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.180114 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:12:34.180132 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.180138 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.180148 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:12:34.180165 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.180172 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.180181 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:12:34.180195 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.180247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.180265 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.180271 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:34.180285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.180311 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.180319 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.180329 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:12:34.180346 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.180353 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.180363 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:34.180379 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.180386 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.180396 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:12:34.180413 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:34.180419 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.180429 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:34.180442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.180468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.180479 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180494 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.180500 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.180514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.180538 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180545 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.180555 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-17 22:12:34.180568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.180583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.180593 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:34.180606 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180633 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180640 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180650 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180663 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180683 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.180698 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180724 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.180731 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180741 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:12:34.180758 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.180765 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180775 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:12:34.180792 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.180799 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180808 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:12:34.180825 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.180832 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180842 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:12:34.180859 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.180866 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180875 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:12:34.180892 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.180899 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180909 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:12:34.180926 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.180932 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180942 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:34.180959 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.180966 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.180976 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:12:34.180993 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.180999 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.181009 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:12:34.181026 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181033 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.181043 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-17 22:12:34.181060 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.181066 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.181076 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:12:34.181092 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.181099 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.181109 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:12:34.181122 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.181178 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.181194 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181222 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181235 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181253 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181273 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.181306 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181332 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.181340 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181349 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-17 22:12:34.181367 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.181375 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181384 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-17 22:12:34.181401 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.181408 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181418 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:12:34.181435 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.181442 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181451 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-17 22:12:34.181468 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.181475 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181485 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-17 22:12:34.181502 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.181509 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181518 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:12:34.181535 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.181541 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181551 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-17 22:12:34.181568 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.181574 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181584 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-17 22:12:34.181601 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.181608 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181618 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-17 22:12:34.181635 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.181642 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181652 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:12:34.181668 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.181675 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181691 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:12:34.181709 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.181715 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181725 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-17 22:12:34.181742 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.181749 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181758 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:34.181775 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.181781 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181791 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-17 22:12:34.181804 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.181868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.181887 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.181894 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-17 22:12:34.181908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.181934 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.181941 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.181951 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:12:34.181964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.181979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.181989 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:34.182004 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182010 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.182025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182049 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.182056 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182066 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-17 22:12:34.182079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.182105 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:12:34.182119 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182125 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-17 22:12:34.182139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182164 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.182171 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182181 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:34.182198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.182205 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182215 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:12:34.182232 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.182238 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182248 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:12:34.182265 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:34.182272 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182282 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:12:34.182295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.182331 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-17 22:12:34.182345 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182352 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.182365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182390 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:34.182398 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182407 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-17 22:12:34.182421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.182445 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-17 22:12:34.182459 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:34.182488 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-17 22:12:34.182495 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:34.182505 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-17 22:12:34.182518 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:34.182534 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.182548 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:34.182574 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.182581 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:34.182590 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-17 22:12:34.182608 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.182615 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:34.182624 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-17 22:12:34.182641 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.182648 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:34.182658 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-17 22:12:34.182674 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:12:34.182686 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:34.182696 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:12:34.182714 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.182721 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:34.182730 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-17 22:12:34.182747 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.182754 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:34.182764 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-17 22:12:34.182781 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.182787 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:34.182797 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:12:34.182814 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.182820 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:34.182830 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-17 22:12:34.182847 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.182853 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:34.182864 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-17 22:12:34.182881 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.182887 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:34.182897 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:34.182910 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:34.182959 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.182976 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.182982 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-17 22:12:34.183000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183025 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.183032 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183042 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:34.183055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.183080 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:34.183095 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183101 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.183115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183140 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:12:34.183146 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183156 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-17 22:12:34.183170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.183194 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:12:34.183208 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-17 22:12:34.183233 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:34.183240 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:12:34.183250 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-17 22:12:34.183268 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:12:34.183275 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-17 22:12:34.183285 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-17 22:12:34.183302 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:34.183308 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:12:34.183318 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-17 22:12:34.183331 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-17 22:12:34.183354 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.183370 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183376 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:12:34.183391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183416 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.183423 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183433 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:34.183450 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.183457 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183468 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:12:34.183485 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.183492 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183501 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:12:34.183514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.183547 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.183561 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183568 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.183586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183625 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.183633 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183644 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-17 22:12:34.183657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.183673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.183689 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:12:34.183703 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.183730 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.183737 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.183747 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.183760 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.183777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.183790 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.183817 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.183824 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.183834 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-17 22:12:34.183851 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.183858 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.183867 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-17 22:12:34.183884 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.183891 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.183900 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:12:34.183917 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.183924 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.183934 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-17 22:12:34.183951 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.183958 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.183967 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-17 22:12:34.183984 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.183991 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.184001 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-17 22:12:34.184018 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.184025 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.184034 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-17 22:12:34.184051 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.184058 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.184068 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:12:34.184085 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.184091 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.184101 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:12:34.184114 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.184159 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.184176 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184182 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-17 22:12:34.184197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184221 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.184228 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184238 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:12:34.184256 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.184262 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184272 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:12:34.184288 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.184295 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184305 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:12:34.184322 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.184328 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184338 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:12:34.184355 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.184362 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184372 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:12:34.184385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.184425 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:34.184440 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184446 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.184460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184484 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184490 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184527 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:34.184549 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:34.184565 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184576 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:34.184586 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-17 22:12:34.184599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:12:34.184623 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:12:34.184638 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184644 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-17 22:12:34.184658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184687 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.184694 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184705 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-17 22:12:34.184718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.184743 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-17 22:12:34.184758 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184764 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.184777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184802 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:12:34.184809 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184819 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-17 22:12:34.184832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.184857 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-17 22:12:34.184872 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184878 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-17 22:12:34.184892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184916 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.184923 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184933 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:34.184946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.184971 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:34.184985 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.184992 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.185006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.185031 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185038 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.185047 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-17 22:12:34.185061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.185075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.185085 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:12:34.185099 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185126 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185133 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185143 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185156 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185172 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.185186 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185211 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.185218 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185228 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-17 22:12:34.185245 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.185252 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185262 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-17 22:12:34.185279 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.185285 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185295 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-17 22:12:34.185312 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.185318 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185328 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-17 22:12:34.185345 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.185351 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185361 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-17 22:12:34.185378 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:12:34.185384 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185394 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-17 22:12:34.185411 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:12:34.185418 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185427 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-17 22:12:34.185444 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:12:34.185451 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185461 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-17 22:12:34.185478 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:34.185485 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185495 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-17 22:12:34.185512 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.185518 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185527 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-17 22:12:34.185544 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.185552 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185562 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-17 22:12:34.185579 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.185585 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185595 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-17 22:12:34.185612 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.185618 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185628 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-17 22:12:34.185641 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.185705 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.185724 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.185731 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-17 22:12:34.185746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.185770 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.185777 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.185787 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-17 22:12:34.185801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.185816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.185826 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:34.185840 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.185846 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.185860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.185885 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.185892 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.185902 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-17 22:12:34.185915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.185930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.185940 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:12:34.185954 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.185960 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:34.185976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186000 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.186007 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186017 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-17 22:12:34.186035 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.186041 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186051 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:12:34.186068 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.186075 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186084 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:12:34.186101 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.186108 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186118 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:12:34.186131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.186167 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186182 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186188 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.186202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186226 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186233 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186243 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-17 22:12:34.186257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.186281 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:34.186295 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186321 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186328 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186338 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186351 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186367 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.186381 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186406 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.186413 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186423 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:34.186440 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.186447 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186457 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:34.186473 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.186480 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186490 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-17 22:12:34.186507 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.186513 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186523 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:12:34.186540 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.186547 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186557 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:34.186574 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.186581 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186591 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-17 22:12:34.186608 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:12:34.186615 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186625 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-17 22:12:34.186638 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.186675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.186697 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186704 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-17 22:12:34.186718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186743 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.186750 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186760 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-17 22:12:34.186777 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.186783 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186793 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-17 22:12:34.186810 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.186817 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186827 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-17 22:12:34.186844 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.186850 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186860 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-17 22:12:34.186877 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.186884 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186893 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-17 22:12:34.186910 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.186917 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186926 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-17 22:12:34.186944 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.186950 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186960 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:12:34.186977 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.186983 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.186993 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:12:34.187006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.187047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.187058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:34.187072 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.187079 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-17 22:12:34.187093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.187118 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:34.187125 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.187135 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-17 22:12:34.187149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.187164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.187173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:12:34.187190 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:34.187197 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-17 22:12:34.187208 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-17 22:12:34.187223 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.187229 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-17 22:12:34.187243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.187265 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:34.187285 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:34.187302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.187312 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:34.187322 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-17 22:12:34.187339 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.187346 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-17 22:12:34.187356 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-17 22:12:34.187372 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:34.187379 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-17 22:12:34.187389 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-17 22:12:34.187406 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.187412 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:34.187422 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.187439 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.187446 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:34.187456 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.187472 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.187479 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:34.187488 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.187505 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.187512 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-17 22:12:34.187521 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.187538 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:34.187544 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-17 22:12:34.187554 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:34.187570 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:12:34.187577 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-17 22:12:34.187586 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-17 22:12:34.187603 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.187609 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:12:34.187619 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.187636 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:12:34.187642 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-17 22:12:34.187652 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-17 22:12:34.187668 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.187674 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-17 22:12:34.187691 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.187709 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.187715 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:34.187725 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.187741 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:34.187748 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-17 22:12:34.187758 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-17 22:12:34.187771 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-17 22:12:34.187805 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-17 22:12:34.187834 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:12:34.187861 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.187888 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-17 22:12:34.187915 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:34.187941 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:12:34.187968 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:34.187995 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:12:34.188021 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:34.188047 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:12:34.188074 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-17 22:12:34.188100 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-17 22:12:34.188127 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-17 22:12:34.188152 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-17 22:12:34.188179 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-17 22:12:34.188206 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-17 22:12:34.188233 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-17 22:12:34.188259 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-17 22:12:34.188286 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:34.188312 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:12:34.188340 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:34.188366 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:12:34.188393 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:34.188419 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:12:34.188446 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:34.188473 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:12:34.188500 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.188527 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:34.188553 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.188579 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:12:34.188606 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:34.188633 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:12:34.188660 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.188692 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:12:34.188770 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:34.188798 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:12:34.188824 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-17 22:12:34.188850 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:12:34.188877 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.188904 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:34.188930 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.188957 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:34.188984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:34.189011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:34.189038 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.189065 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:34.189091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.189117 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:34.189143 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:34.189169 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:12:34.189196 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-17 22:12:34.189222 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-17 22:12:34.189249 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:34.189275 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:12:34.189302 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.189327 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:12:34.189354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:34.189380 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:12:34.189406 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-17 22:12:34.189432 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-17 22:12:34.189458 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:34.189485 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:12:34.189511 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:34.189539 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:12:34.189565 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.189592 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:34.189618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:34.189644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:12:34.189671 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.189694 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.189720 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:34.189746 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.189763 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.189779 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.189805 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:34.189831 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.189848 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.189865 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.189881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.189907 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:34.189933 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.189950 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.189967 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.189983 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190009 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:34.190035 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190061 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:34.190087 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190113 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:34.190139 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190156 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190182 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:34.190208 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190225 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190251 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:34.190276 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190301 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:34.190327 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190353 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:34.190378 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190404 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:34.190429 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190455 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:34.190481 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190498 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190524 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:34.190549 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190575 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:34.190601 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190627 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:34.190653 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190682 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:34.190710 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190737 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:34.190763 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190780 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190797 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190813 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190829 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190846 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190862 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190887 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:34.190913 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190930 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190946 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.190972 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:34.190998 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191023 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:34.191049 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191066 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191082 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191108 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:34.191134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191184 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.191252 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191269 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191285 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191304 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191345 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.191373 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191390 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191407 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191424 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191451 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.191477 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191503 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.191529 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191546 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191563 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191579 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191605 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:34.191630 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191656 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:12:34.191687 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191705 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191722 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191748 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.191774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:34.191891 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191917 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:12:34.191944 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.191970 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.191996 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192023 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:34.192049 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192066 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192082 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192098 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192124 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.192151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192184 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192292 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:12:34.192318 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192334 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192360 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:34.192385 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192402 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192418 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192443 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:34.192469 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192485 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192517 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192542 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:34.192568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192584 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192601 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192617 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192643 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:34.192669 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192700 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:34.192727 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192753 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:34.192779 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192796 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192822 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:34.192848 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192864 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192890 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:34.192915 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192941 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:34.192967 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.192993 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:34.193018 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193044 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:34.193070 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193096 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:34.193122 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193138 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193164 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:34.193190 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193216 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:34.193242 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193269 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:34.193295 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193321 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:34.193347 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193373 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:34.193399 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193416 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193432 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193449 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193465 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193481 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193497 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193523 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:34.193549 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193565 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193581 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193607 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:34.193632 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193658 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:34.193689 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193707 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193723 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193749 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:34.193775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193792 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193841 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:34.193893 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193910 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193926 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193942 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.193968 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.193994 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194011 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194027 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194044 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194070 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.194095 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194122 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:34.194148 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194165 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194181 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194197 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194223 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:34.194248 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194274 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:12:34.194300 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194316 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194332 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194358 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.194384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194433 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:34.194501 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194528 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:12:34.194554 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194580 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:34.194605 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194631 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:34.194657 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194674 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194695 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194712 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194738 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.194765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194782 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194798 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194815 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194864 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:34.194907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:12:34.194937 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:34.194995 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.195046 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:34.195095 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:34.195145 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:34.195193 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:34.195240 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:34.195289 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-17 22:12:34.195337 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:34.195385 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:34.195432 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:34.195479 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:34.195528 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:34.195576 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.195625 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.195672 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:34.195726 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.195774 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:34.195822 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:34.195870 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.195919 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.195967 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:34.196016 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.196071 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.196124 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:34.196171 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:34.196218 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:34.196265 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.196312 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:34.196361 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:34.196467 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:34.196520 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:34.196567 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.196617 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:34.196673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:34.196727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.196776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:34.196824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:34.196873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:34.196920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:34.196968 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:34.197015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-17 22:12:34.197063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:34.197112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:34.197159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:34.197207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:34.197253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:34.197300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.197348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.197396 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:34.197444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.197491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:34.197539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:34.197588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.197636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.197690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:34.197739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.197791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.197843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:34.197890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:34.197936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:34.197983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.198030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:34.198078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:34.198126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:34.198178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:34.198226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.198275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:34.198331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:34.198380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.198428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:34.198477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:34.198525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:34.198571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:34.198619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:34.198667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-17 22:12:34.198720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:34.198768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:34.198815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:34.198864 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:34.198911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:34.198958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.199006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.199053 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:34.199102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.199151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:34.199199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:34.199247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.199295 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.199344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:34.199393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.199445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.199496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:34.199543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:34.199589 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:34.199636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.199686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:34.199737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:34.199785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:34.199837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:34.199884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.199933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:34.199988 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:12:34.200016 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:34.200077 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.200133 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:34.200187 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:34.200242 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:34.200297 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:34.200350 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:34.200404 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:12:34.200458 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:34.200512 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:34.200566 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:34.200620 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:34.200675 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:34.200734 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.200789 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.200843 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:34.200897 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.200961 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:34.201017 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:34.201071 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.201125 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.201179 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:34.201233 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.201287 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.201341 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:34.201467 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:34.201523 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:34.201577 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.201631 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:34.201691 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:34.201746 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:34.201799 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:34.201854 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.201909 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:34.201971 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:12:34.201995 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:34.202049 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.202103 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:34.202157 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:34.202211 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:34.202266 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:34.202319 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:34.202374 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:12:34.202428 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:34.202482 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:34.202536 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:34.202590 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:34.202646 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:34.202706 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.202762 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.202816 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:34.202871 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.202925 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:34.202979 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:34.203035 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.203089 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.203142 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:34.203197 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.203252 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.203306 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:34.203361 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:34.203416 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:34.203470 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.203524 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:34.203578 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:34.203633 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:34.203691 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:34.203746 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.203802 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:34.203864 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-17 22:12:34.203886 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:34.203936 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.203986 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:34.204035 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:34.204085 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:34.204134 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:34.204183 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:34.204232 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:12:34.204331 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:34.204380 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:34.204429 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:34.204477 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:34.204525 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:34.204574 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.204622 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.204672 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:34.204726 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.204777 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:34.204825 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:34.204874 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.204923 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.204972 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:34.205021 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.205070 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.205118 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:34.205167 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:34.205217 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:34.205266 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.205315 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:34.205363 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:34.205411 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:34.205460 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:34.205509 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.205559 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:34.205614 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-17 22:12:34.205636 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:34.205694 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.205746 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:34.205797 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:34.205847 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:34.205897 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:34.205948 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:34.205999 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:12:34.206049 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:34.206100 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:34.206152 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:34.206202 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:34.206253 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:34.206304 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.206355 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.206405 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:34.206456 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.206507 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:34.206557 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:34.206609 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.206660 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.206716 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:34.206768 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.206819 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.206869 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:34.206920 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:34.206970 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:34.207021 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.207073 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:34.207124 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:34.207175 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:34.207226 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:34.207277 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.207328 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:34.207382 wsdl: current service: Service1 2019-10-17 22:12:34.207399 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-17 22:12:34.207428 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-17 22:12:34.207456 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-17 22:12:34.207483 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-17 22:12:34.207509 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-17 22:12:34.207528 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:12:34.207544 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.207553 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:34.207562 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:34.207572 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:34.207580 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:12:34.207589 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:12:34.207597 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:12:34.207606 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:12:34.207614 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:34.207623 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:34.207631 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:34.207639 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:34.207648 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.207657 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.207665 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:34.207674 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.207687 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:34.207696 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:12:34.207704 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.207712 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.207720 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:34.207728 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.207736 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.207744 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:34.207752 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:12:34.207760 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:34.207768 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.207776 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:34.207784 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:12:34.207792 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:34.207800 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:34.207808 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.207815 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:34.207823 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:12:34.207834 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.207843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:34.207851 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:34.207859 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:34.207868 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:12:34.207876 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:12:34.207884 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:12:34.207891 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:12:34.207899 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:34.207906 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:34.207914 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:34.207921 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:34.207929 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.207936 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.207944 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:34.207951 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.207959 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:34.207966 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:12:34.207974 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.207981 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.207989 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:34.207997 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.208004 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.208011 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:34.208019 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:12:34.208026 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:34.208033 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.208042 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:34.208049 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:12:34.208056 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:34.208064 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:34.208071 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.208080 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:34.208088 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:12:34.208097 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.208105 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:34.208113 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:34.208121 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:34.208128 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:12:34.208136 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:12:34.208143 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:12:34.208151 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:12:34.208158 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:34.208165 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:34.208172 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:34.208179 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:34.208186 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.208193 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.208200 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:34.208207 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.208214 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:34.208223 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:12:34.208230 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.208237 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.208246 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:34.208253 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.208260 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.208268 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:34.208275 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:12:34.208282 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:34.208289 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.208296 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:34.208302 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:12:34.208309 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:34.208316 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:34.208323 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.208329 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:34.208336 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:12:34.208345 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.208353 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:34.208361 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:34.208368 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:34.208375 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:12:34.208381 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:12:34.208388 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:12:34.208396 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:12:34.208403 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:34.208410 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:34.208418 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:34.208425 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:34.208431 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.208438 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.208445 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:34.208452 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:34.208459 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:34.208466 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:12:34.208473 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.208480 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:34.208487 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:34.208494 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:34.208501 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:34.208508 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:34.208514 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:12:34.208521 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:34.208528 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:34.208534 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:34.208542 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:12:34.208549 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:34.208556 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:34.208564 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:34.208570 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:34.208649 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-17 22:12:34.208659 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:12:34.208664 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:12:34.208669 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:12:34.208676 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-17 22:12:34.208686 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:12:34.208691 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:12:34.208701 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-17 22:12:34.208709 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:12:34.208748 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.208755 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:12:34.208769 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:12:34.208791 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-17 22:12:34.208798 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-17 22:12:34.208803 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-17 22:12:34.208807 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-17 22:12:34.208812 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:12:34.208822 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:34.208830 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:34.208835 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:34.208846 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.208855 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:34.208860 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-17 22:12:34.208884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.208893 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:12:34.208898 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.208921 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:12:34.208926 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-17 22:12:34.208931 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-17 22:12:34.208935 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-17 22:12:34.208939 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-17 22:12:34.208943 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-17 22:12:34.208948 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-17 22:12:34.208952 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-17 22:12:34.208958 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:12:34.208969 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:34.208976 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:34.208980 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:34.208987 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.208992 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:12:34.208997 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:34.209021 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:12:34.209028 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.209033 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.209039 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.209044 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:12:34.209054 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:12:34.209062 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:12:34.209067 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:12:34.209072 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:12:34.209078 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205601" 2019-10-17 22:12:34.209086 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:12:34.209090 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:12:34.209095 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:12:34.209102 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:12:34.209107 wsdl: in serializeType: returning: 205601 2019-10-17 22:12:34.209114 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:12:34.209120 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:12:34.209125 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:12:34.209129 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:12:34.209134 wsdl: in serializeType: returning: 205601 2019-10-17 22:12:34.209139 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205601 2019-10-17 22:12:34.209155 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205601 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-17 22:12:34.209160 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-17 22:12:34.209166 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9467"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-17 22:12:34.209180 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-17 22:12:34.209186 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205601 2019-10-17 22:12:34.209197 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-17 22:12:34.209271 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-17 22:12:34.209208 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:12:34.209220 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:12:34.209224 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:12:34.209230 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:12:34.209234 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:12:34.209241 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:12:34.209250 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:12:34.209258 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:12:34.209264 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:12:34.209277 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-17 22:12:34.209287 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:12:34.209295 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:12:34.215417 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:12:34.215436 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:12:34.215448 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-17 22:12:34.215454 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-17 22:12:34.215460 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:12:34.215465 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:12:34.215469 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:12:34.215473 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:12:34.215478 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-17 22:12:34.215512 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-17 22:12:34.223705 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-17 22:12:34.223734 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-17 22:12:34.223745 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:12:34.223755 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:12:34.223770 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:12:34.223780 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:12:34.223792 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:12:34.223832 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:12:34.223846 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:12:34.223857 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:12:31 GMT 2019-10-17 22:12:34.223869 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:12:34.223879 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-17 22:12:34.223888 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:12:34.223903 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-17 22:12:34.223941 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-17 22:12:34.223958 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-17 22:12:34.223975 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:12:34.223984 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-17 22:12:34.223993 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-17 22:12:34.224037 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:12:34.224055 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:12:34.224065 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:12:34.224095 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:12:34.224112 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 17 Oct 2019 20:12:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-17 22:12:34.224154 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-17 22:12:34.224169 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-17 22:12:34.224198 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-17 22:12:34.224209 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-17 22:12:34.224356 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-17 22:12:34.224541 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-17 22:12:34.224553 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-17 22:12:34.224567 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-17 22:12:34.224594 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:12:34.224638 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-17 22:12:34.224737 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-17 22:12:34.224771 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:12:34.224793 nusoap_client: got fault 2019-10-17 22:12:34.224806 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-17 22:12:34.224815 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-17 22:12:34.224824 nusoap_client: detail =