Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 95.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53039700129 Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3813
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:06:08 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:06:09.642629 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:06:09.642733 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:09.642749 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:06:09.642767 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:09.642780 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:06:09.642790 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:06:09.642809 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:06:09.642818 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:09.642825 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:09.642837 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:09.642856 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:06:09.642868 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:06:09.642874 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:06:09.642879 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:06:09.642883 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:06:09.642887 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:06:09.642901 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:09.643078 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:09.643091 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:06:09.643097 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:06:09.643104 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:06:09.643114 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:06:09.643123 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:06:09.650432 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:06:09.650485 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:06:09.650508 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:06:09.650521 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:09.650531 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:09.650539 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:06:09.650547 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:06:09.650600 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:06:09.667673 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:06:09.667720 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:06:09.667740 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:06:09.667751 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:06:09.667762 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:06:09.667773 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:06:09.667784 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:06:09.667795 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:06:09.667806 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:06:09.667817 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:06:08 GMT 2019-02-20 06:06:09.667828 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:06:09.667839 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:06:09.667850 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:06:09.667934 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:06:09.667990 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:06:09.668023 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 06:06:09.674864 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.674997 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.675025 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:09.675521 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:06:09.681883 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.682174 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.682210 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:09.682608 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.682647 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:09.683181 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.683418 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.689160 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.689198 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.689476 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.689492 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.690002 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:06:09.690516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:06:09.690648 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.690896 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.690929 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:09.691464 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.691481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:06:09.691879 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:06:09.692348 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:06:09.696435 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:09.696478 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.696871 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:09.697201 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.697219 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:09.697780 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.697797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:06:09.698127 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.698144 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.698598 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.698629 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:09.699171 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.699412 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:09.699429 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-20 06:06:09.699861 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:09.700252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:06:09.700299 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:06:09.700312 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:06:09.700320 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:06:09.700433 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:06:09.700493 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:06:09.700520 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:06:09.700528 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:06:09.700553 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:06:09.700559 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:06:09.701050 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:06:09.701070 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:06:09.701149 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701159 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:06:09.701181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701214 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.701224 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701241 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:06:09.701267 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.701284 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701299 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:06:09.701332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.701394 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:06:09.701412 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701426 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.701448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701479 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.701487 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701498 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:06:09.701512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.701540 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:06:09.701556 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701563 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:06:09.701579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701605 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.701612 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701623 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:06:09.701642 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.701649 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701662 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:06:09.701681 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.701688 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701699 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:06:09.701712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.701747 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.701763 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701776 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:06:09.701790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701815 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.701823 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701833 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:06:09.701846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.701872 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:06:09.701887 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701894 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:06:09.701907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701932 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.701940 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701950 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:06:09.701968 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.701975 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.701985 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:06:09.702003 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.702010 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702019 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:06:09.702037 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.702044 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702054 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:09.702067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.702106 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:09.702122 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702128 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.702143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702167 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702174 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702217 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:09.702239 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:09.702256 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702267 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:09.702278 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:06:09.702290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:09.702316 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:06:09.702338 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702344 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:06:09.702360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702385 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.702392 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702402 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:09.702416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.702446 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:09.702463 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702470 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.702484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702516 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.702523 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702534 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:06:09.702547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.702572 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:06:09.702588 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702594 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:06:09.702608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702633 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.702640 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702650 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:09.702663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.702688 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:06:09.702703 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702709 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.702723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702748 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.702756 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702766 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:06:09.702779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.702803 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:06:09.702819 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702825 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:06:09.702838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702866 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.702877 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702894 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:06:09.702929 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.702942 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.702962 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:09.702984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.703015 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:06:09.703032 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703039 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.703053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703078 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.703085 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703096 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:06:09.703109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.703134 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:06:09.703149 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703156 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:06:09.703175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703201 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.703209 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703219 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:06:09.703239 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.703246 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703255 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:09.703269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.703298 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:06:09.703313 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703323 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.703339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703365 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.703372 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703382 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:06:09.703395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.703420 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:06:09.703435 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703447 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:06:09.703462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703487 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.703494 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703504 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:09.703517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.703542 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:06:09.703561 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703568 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.703581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703607 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.703614 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703624 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:06:09.703637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.703662 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:06:09.703677 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703683 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:06:09.703697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703722 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.703729 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703739 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:09.703752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.703776 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:09.703791 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703797 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.703811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703836 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.703843 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703853 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:06:09.703866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.703891 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:06:09.703908 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703914 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:06:09.703927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703952 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.703959 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703969 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:06:09.703982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.703997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.704007 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:09.704021 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704027 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.704041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704066 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.704073 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704083 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:06:09.704096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.704120 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:06:09.704135 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704141 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:06:09.704156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704180 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.704187 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704197 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:06:09.704210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.704235 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:09.704250 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704257 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.704271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704295 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.704302 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704312 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:06:09.704331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.704359 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:06:09.704375 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704381 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:06:09.704395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704420 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.704427 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704437 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:06:09.704462 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.704469 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704479 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:06:09.704493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.704522 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:09.704538 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704544 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.704558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704584 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.704591 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704601 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:06:09.704614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.704640 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:06:09.704655 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704661 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:06:09.704681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704706 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.704713 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704723 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:09.704736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.704761 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.704776 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704782 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.704796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704821 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.704828 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704838 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:06:09.704851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.704876 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:09.704891 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704897 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:06:09.704911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704937 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:09.704944 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704954 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:06:09.704967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.704982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.704992 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.705007 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705013 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.705026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705050 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705056 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705096 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:09.705118 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:09.705135 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705146 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:09.705156 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:06:09.705169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:09.705194 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:09.705209 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705215 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:06:09.705229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705255 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:09.705263 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705273 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:06:09.705286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.705312 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.705335 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705342 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.705356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705380 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705386 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705427 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:09.705453 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:09.705471 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705482 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:09.705492 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:06:09.705505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:09.705529 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:09.705544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705551 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:06:09.705565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705590 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.705597 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705607 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:06:09.705626 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.705633 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705643 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:06:09.705662 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.705669 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705688 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:06:09.705705 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.705712 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705722 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:06:09.705740 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.705747 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705757 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:06:09.705775 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.705781 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705791 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:06:09.705808 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.705815 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705825 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:09.705838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.705887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:09.705903 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705909 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.705924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705949 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.705956 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705966 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:06:09.705979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.705995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.706005 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:06:09.706020 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706026 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:06:09.706040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706065 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.706073 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706083 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:06:09.706101 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.706108 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706118 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:09.706135 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.706142 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706152 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:06:09.706165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.706198 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:06:09.706213 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706219 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.706233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706266 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.706274 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706284 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:06:09.706298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.706330 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:06:09.706346 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706352 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:06:09.706367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706392 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.706399 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706409 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:09.706423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.706454 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.706469 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706476 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.706490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706515 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.706523 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706533 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:06:09.706546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.706571 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:09.706586 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706592 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:06:09.706606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706638 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.706645 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706655 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:06:09.706679 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.706686 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706696 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:09.706714 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.706721 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706732 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:06:09.706745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.706777 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.706792 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706799 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.706813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706839 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.706846 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706856 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:06:09.706869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.706894 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:09.706909 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706916 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:09.706930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706974 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.706985 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.706997 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:06:09.707017 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.707024 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.707033 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:09.707052 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.707058 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.707068 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:09.707085 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.707093 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.707110 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:06:09.707129 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.707136 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.707146 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:06:09.707159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.707190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.707201 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:09.707216 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.707223 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.707237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.707262 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707270 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.707280 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:06:09.707293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.707308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.707322 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:09.707345 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707377 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707384 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707394 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707407 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707425 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.707444 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707472 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.707479 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707489 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:09.707508 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.707515 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707525 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:06:09.707543 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.707550 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707560 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:06:09.707578 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.707585 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707594 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:06:09.707612 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.707619 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707629 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:06:09.707646 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:09.707653 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707663 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:06:09.707681 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.707688 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707698 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.707716 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.707722 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707732 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:09.707750 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.707756 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707767 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:09.707784 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.707791 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707801 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:09.707814 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.707865 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.707884 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.707890 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:09.707905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.707930 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.707937 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.707947 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:09.707965 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.707972 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.707982 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:06:09.708000 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.708007 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.708017 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:06:09.708034 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.708041 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.708051 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:06:09.708064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.708091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.708101 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708116 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.708122 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.708136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.708162 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708169 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.708179 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:06:09.708192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.708208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.708217 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:09.708231 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708258 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708266 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708276 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708289 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708305 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.708322 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708357 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.708365 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708375 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:06:09.708393 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.708400 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708411 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:06:09.708429 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.708435 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708451 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:06:09.708470 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.708477 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708487 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:06:09.708505 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.708512 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708521 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:06:09.708539 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.708546 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708556 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:06:09.708574 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.708580 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708590 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:09.708608 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.708614 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708624 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:06:09.708642 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.708649 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708659 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:06:09.708676 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.708683 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708693 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:09.708710 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.708717 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708727 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:09.708740 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.708794 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.708813 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.708819 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:09.708834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.708859 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.708866 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.708876 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:06:09.708893 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.708900 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.708910 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:09.708927 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.708934 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.708944 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:06:09.708961 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:09.708968 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.708978 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:09.708991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.709017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.709028 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709043 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.709049 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.709064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.709089 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709096 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.709106 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:06:09.709119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.709134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.709144 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:09.709158 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709186 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709194 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709204 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709217 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709233 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.709247 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709273 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.709280 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709291 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:06:09.709309 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.709317 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709330 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:06:09.709354 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.709361 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709372 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:06:09.709390 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.709397 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709407 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:06:09.709424 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.709431 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709446 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:06:09.709465 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.709472 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709482 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:06:09.709500 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.709507 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709517 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:09.709534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.709543 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709553 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:06:09.709570 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.709577 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709587 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:06:09.709605 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.709611 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709621 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:06:09.709638 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.709645 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709655 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:09.709673 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.709680 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709689 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:09.709702 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.709761 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.709777 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.709805 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.709812 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.709823 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.709836 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.709852 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.709866 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.709892 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.709899 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.709909 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:06:09.709927 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.709934 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.709944 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:06:09.709962 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.709969 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.709978 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:06:09.709996 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.710003 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.710013 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:06:09.710031 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.710038 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.710048 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:06:09.710065 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.710072 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.710082 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:06:09.710100 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.710107 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.710117 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:06:09.710134 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.710141 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.710151 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:06:09.710169 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.710176 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.710186 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:06:09.710203 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.710210 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.710220 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:06:09.710237 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.710244 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.710254 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:06:09.710272 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.710279 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.710289 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:06:09.710307 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.710314 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.710329 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:09.710348 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.710355 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.710365 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:06:09.710379 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.710448 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.710470 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710477 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:06:09.710498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710524 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.710531 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710541 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:06:09.710554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.710580 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:09.710602 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710609 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.710627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710659 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.710666 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710676 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:06:09.710690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.710715 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:06:09.710730 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710736 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:06:09.710750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710776 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.710782 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710792 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:09.710810 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.710817 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710827 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:06:09.710844 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.710850 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710860 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:06:09.710878 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:09.710884 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710894 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:06:09.710907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.710945 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:06:09.710960 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.710966 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.710984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.711010 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:09.711017 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.711027 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:06:09.711040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.711055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.711065 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:06:09.711079 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:09.711106 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:06:09.711114 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:09.711124 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:06:09.711137 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:09.711153 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.711167 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:09.711198 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.711205 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:09.711215 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:06:09.711234 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.711241 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:09.711251 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:06:09.711269 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.711276 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:09.711286 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:06:09.711303 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:09.711320 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:09.711332 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:06:09.711352 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.711358 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:09.711368 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:06:09.711386 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.711393 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:09.711403 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:06:09.711421 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.711428 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:09.711437 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:09.711461 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.711468 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:09.711478 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:06:09.711496 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.711504 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:09.711513 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:06:09.711531 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.711538 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:09.711548 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:09.711561 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:09.711610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.711634 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.711640 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:06:09.711658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.711684 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.711691 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.711701 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:09.711714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.711730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.711740 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:09.711755 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.711761 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.711778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.711804 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:09.711811 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.711821 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:06:09.711834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.711849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.711859 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:06:09.711873 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:09.711899 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:09.711907 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:09.711916 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:06:09.711934 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:09.711941 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:09.711951 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:06:09.711968 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:09.711975 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:09.711985 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:06:09.711998 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:09.712023 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.712038 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.712045 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:06:09.712063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.712090 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.712097 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.712107 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:09.712125 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.712132 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.712142 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:06:09.712160 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.712167 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.712177 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:06:09.712190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.712213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.712223 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712238 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.712244 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.712262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.712287 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712295 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.712305 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:06:09.712328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.712345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.712356 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:06:09.712370 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712398 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712406 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712416 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712429 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712451 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.712466 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712493 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.712500 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712510 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:06:09.712528 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.712535 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712545 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:06:09.712563 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.712570 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712580 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:06:09.712597 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.712604 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712626 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:06:09.712645 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.712652 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712662 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:06:09.712679 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.712686 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712696 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:06:09.712713 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.712720 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712730 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:06:09.712747 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.712754 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712764 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:09.712781 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.712788 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712798 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:09.712812 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.712857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.712876 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.712882 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:06:09.712901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.712926 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.712933 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.712951 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:06:09.712971 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.712978 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.712988 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:09.713005 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.713012 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713022 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:09.713039 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.713046 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713056 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:06:09.713073 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.713080 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713090 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:06:09.713103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.713144 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:09.713160 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713166 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.713185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713210 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713216 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713255 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:09.713276 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:09.713293 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713304 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:09.713314 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:06:09.713326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:09.713350 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:06:09.713365 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713372 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:06:09.713389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713414 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.713422 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713432 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:06:09.713450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.713477 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:06:09.713492 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713498 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.713512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713537 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:06:09.713544 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713554 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:06:09.713567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.713592 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:06:09.713607 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713613 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:06:09.713626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713651 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.713659 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713669 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:09.713682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.713706 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:09.713721 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713727 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.713745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713770 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.713778 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713788 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:06:09.713801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.713816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.713826 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:06:09.713839 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.713867 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.713875 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.713885 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.713898 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.713913 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.713927 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.713954 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.713962 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.713979 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:06:09.713997 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.714004 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.714014 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:06:09.714032 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.714038 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.714048 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:06:09.714066 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.714072 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.714082 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:06:09.714100 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.714107 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.714116 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:06:09.714134 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:09.714141 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.714151 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:06:09.714169 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:09.714176 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.714185 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:06:09.714203 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:09.714210 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.714220 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:06:09.714238 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:09.714245 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.714255 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:06:09.714272 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.714279 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.714289 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:06:09.714306 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.714313 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.714323 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:06:09.714341 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.714348 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.714367 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:06:09.714385 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.714392 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.714402 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:06:09.714415 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.714482 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.714502 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714509 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:06:09.714528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714554 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.714561 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714571 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:06:09.714584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.714610 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:09.714625 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714631 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.714644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714669 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.714676 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714686 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:06:09.714699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.714725 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:06:09.714740 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714746 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:09.714764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714790 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.714797 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714807 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:06:09.714825 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.714832 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714842 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:09.714860 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.714867 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714877 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:09.714895 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.714902 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714912 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:06:09.714924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.714961 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.714977 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.714983 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.714997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715027 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.715034 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715044 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:06:09.715058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.715083 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:09.715096 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.715125 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.715132 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.715143 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.715156 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.715182 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.715196 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.715222 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.715229 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.715238 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:09.715256 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.715263 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.715273 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:09.715290 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.715297 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.715307 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:06:09.715324 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.715332 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.715345 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:06:09.715363 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.715371 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.715381 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:09.715398 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.715405 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.715415 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:06:09.715432 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:06:09.715444 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.715455 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:06:09.715468 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.715506 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.715523 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715530 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:06:09.715544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715569 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.715576 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715598 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:06:09.715616 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.715624 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715633 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:06:09.715651 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.715658 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715668 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:06:09.715686 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.715692 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715702 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:06:09.715719 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.715726 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715736 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:06:09.715753 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.715761 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715770 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:06:09.715788 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.715795 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715805 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:06:09.715822 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.715829 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715839 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:06:09.715852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.715904 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:09.715919 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715927 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:06:09.715949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715975 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:09.715982 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.715992 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:06:09.716005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.716020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.716030 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:06:09.716047 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:09.716055 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:06:09.716066 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:06:09.716082 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.716088 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:06:09.716102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.716129 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:09.716150 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:09.716167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.716178 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:09.716188 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:06:09.716205 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.716212 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:06:09.716222 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:06:09.716239 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:09.716250 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:06:09.716260 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:06:09.716278 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.716285 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:09.716294 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.716316 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.716323 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:09.716333 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.716350 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.716357 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:09.716366 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.716384 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.716390 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:06:09.716400 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.716417 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:09.716423 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:06:09.716433 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:09.716455 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:09.716462 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:06:09.716472 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:06:09.716489 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.716496 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:06:09.716510 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.716527 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:06:09.716534 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:06:09.716544 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:06:09.716561 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.716568 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:06:09.716578 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.716595 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.716611 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:09.716621 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.716637 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:09.716643 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:06:09.716653 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:06:09.716667 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:06:09.716703 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:06:09.716733 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:06:09.716765 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.716793 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:06:09.716820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:09.716848 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:06:09.716875 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:09.716902 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:06:09.716930 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:06:09.716956 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:06:09.716983 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:06:09.717010 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:06:09.717037 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:06:09.717063 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:06:09.717106 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:06:09.717133 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:06:09.717161 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:09.717349 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:06:09.717377 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:09.717403 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:06:09.717430 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:09.717496 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:06:09.717525 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:09.717552 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:06:09.717579 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.717606 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:09.717633 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.717660 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:09.717688 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.717715 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:09.717742 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:09.717769 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:06:09.717797 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:06:09.717824 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:06:09.717851 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.717881 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:09.717909 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.717935 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:09.717963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:09.717990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:09.718018 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.718044 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:09.718072 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.718098 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:09.718130 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:09.718157 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:06:09.718184 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:06:09.718211 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:06:09.718238 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:09.718265 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:06:09.718292 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.718318 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:06:09.718345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:09.718372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:06:09.718399 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:06:09.718425 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:06:09.718467 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:09.718495 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:06:09.718521 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:09.718548 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:06:09.718575 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.718628 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:09.718676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:09.718728 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:06:09.718780 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.718801 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.718828 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:09.718854 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.718872 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.718889 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.718915 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:09.718942 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.718964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.718982 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.718999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719026 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:09.719052 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719079 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:09.719105 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719132 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:09.719159 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719175 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719202 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:09.719229 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719246 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719273 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:09.719308 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719336 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:09.719362 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719389 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:09.719415 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719447 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:09.719475 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719502 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:09.719534 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719552 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719579 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:09.719605 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719632 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:09.719659 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719686 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:09.719712 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719743 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:09.719770 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719787 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719804 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719839 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719855 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719872 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719899 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:09.719934 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719952 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719969 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.719995 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:09.720021 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720048 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:09.720075 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720092 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720109 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720135 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:09.720162 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.720283 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720307 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720324 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720341 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720372 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.720398 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720416 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720433 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720482 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.720509 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720536 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.720562 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720581 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720597 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720618 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720647 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:09.720674 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720701 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:09.720727 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720744 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720761 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720787 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.720814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:09.720935 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.720962 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:06:09.720988 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721015 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.721045 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721072 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:09.721098 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721115 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721132 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721175 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.721201 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721219 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721276 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721310 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:06:09.721381 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721399 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721425 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:09.721457 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721475 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721492 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721518 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:09.721545 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721562 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721595 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721622 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:09.721649 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721675 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:09.721706 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721733 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:09.721759 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721776 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721803 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:09.721829 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721846 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721872 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:09.721898 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721925 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:09.721952 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.721979 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:09.722005 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722032 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:09.722059 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722085 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:09.722112 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722129 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722156 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:09.722182 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722209 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:09.722235 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722262 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:09.722289 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722316 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:09.722342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722360 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722393 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722410 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722431 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722452 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722480 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:09.722507 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722524 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722541 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722567 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:09.722594 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722626 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:09.722653 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722670 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722688 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722714 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:09.722740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:09.722861 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722878 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722894 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722911 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722937 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.722964 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722982 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.722998 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723016 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723048 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.723075 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723102 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:09.723129 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723146 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723164 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723182 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723208 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:09.723235 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723261 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:09.723288 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723306 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723323 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723349 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.723376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:09.723503 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723530 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:06:09.723557 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723583 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:09.723612 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723639 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:09.723665 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723682 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723699 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723720 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723747 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.723775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723792 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723818 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723835 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723869 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723902 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:09.723929 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:06:09.723957 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:09.724017 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.724068 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:09.724118 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:09.724166 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:09.724215 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:09.724264 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:06:09.724314 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:09.724379 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:09.724429 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:09.724483 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:09.724538 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:09.724586 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.724635 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.724684 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.724732 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:09.724780 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:09.724829 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.724880 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.724929 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:09.724997 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.725074 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.725140 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:09.725188 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:09.725244 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:09.725292 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.725340 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:09.725390 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:09.725444 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:09.725513 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:09.725748 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.725799 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:09.725857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:09.725906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.725956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:09.726006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:09.726054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:09.726103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:09.726153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:06:09.726207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:09.726259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:09.726311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:09.726360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:09.726408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:09.726461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.726512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.726562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.726611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:09.726661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:09.726710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.726760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.726812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:09.726863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.726916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.726969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:09.727017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:09.727065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:09.727113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.727161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:09.727211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:09.727261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:09.727314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:09.727361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.727411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:09.727474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:09.727525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.727575 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:09.727624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:09.727673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:09.727723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:09.727771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:06:09.727825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:09.727874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:09.727922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:09.727973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:09.728021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:09.728068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.728118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.728167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.728219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:09.728268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:09.728317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.728366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.728416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:09.728473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.728526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.728579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:09.728627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:09.728674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:09.728722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.728769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:09.728820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:09.728870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:09.728926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:09.728975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.729024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:09.729081 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:06:09.729108 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:09.729170 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.729226 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:09.729281 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:09.729341 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:09.729396 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:09.729455 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:09.729510 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:09.729564 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:09.729619 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:09.729674 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:09.729729 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:09.729783 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.729838 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.729892 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.729946 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:09.730000 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:09.730055 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.730112 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.730167 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:09.730222 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.730276 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.730330 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:09.730384 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:09.730438 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:09.730499 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.730587 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:09.730646 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:09.730700 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:09.730755 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:09.730810 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.730871 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:09.731131 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:06:09.731157 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:09.731212 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.731267 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:09.731327 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:09.731382 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:09.731437 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:09.731498 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:09.731553 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:09.731608 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:09.731663 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:09.731719 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:09.731773 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:09.731828 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.731883 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.731938 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.731999 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:09.732053 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:09.732109 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.732164 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.732219 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:09.732274 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.732330 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.732384 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:09.732444 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:09.732500 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:09.732556 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.732611 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:09.732665 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:09.732720 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:09.732776 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:09.732831 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.732885 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:09.732951 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:06:09.732973 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:09.733024 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.733073 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:09.733122 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:09.733177 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:09.733226 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:09.733275 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:09.733324 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:09.733372 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:09.733421 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:09.733476 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:09.733526 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:09.733575 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.733625 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.733674 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.733723 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:09.733772 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:09.733821 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.733870 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.733924 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:09.733973 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.734022 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.734072 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:09.734121 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:09.734169 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:09.734222 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.734277 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:09.734325 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:09.734374 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:09.734423 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:09.734477 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.734527 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:09.734584 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:06:09.734606 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:09.734658 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.734710 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:09.734760 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:09.734812 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:09.734863 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:09.734913 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:09.734965 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:09.735017 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:09.735068 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:09.735120 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:09.735170 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:09.735221 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.735273 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.735328 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.735386 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:09.735437 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:09.735495 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.735546 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.735598 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:09.735650 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.735701 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.735752 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:09.735803 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:09.735854 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:09.735905 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.735957 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:09.736008 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:09.736059 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:09.736115 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:09.736170 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.736222 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:09.736278 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:06:09.736308 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:06:09.736340 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:06:09.736368 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:06:09.736395 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:06:09.736425 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:06:09.736451 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:09.736469 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.736479 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:09.736701 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:09.736713 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:09.736722 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:09.736731 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:09.736740 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:09.736748 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:09.736757 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:09.736766 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:09.736774 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:09.736783 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.736792 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.736801 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.736809 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:09.736818 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:09.736826 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.736834 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.736843 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:09.736851 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.736859 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.736867 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:09.736875 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:09.736883 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:09.736891 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.736899 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:09.736908 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:09.736916 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:09.736924 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:09.736941 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.736949 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:09.736957 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:09.736966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.736974 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:09.736983 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:09.736991 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:09.736999 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:09.737007 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:09.737016 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:09.737023 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:09.737031 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:09.737039 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:09.737047 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:09.737054 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.737062 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.737070 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.737078 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:09.737086 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:09.737093 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.737101 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.737109 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:09.737116 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.737124 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.737136 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:09.737144 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:09.737152 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:09.737160 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.737167 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:09.737175 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:09.737186 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:09.737194 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:09.737201 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.737209 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:09.737217 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:09.737227 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.737235 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:09.737244 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:09.737251 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:09.737259 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:09.737274 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:09.737282 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:09.737289 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:09.737296 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:09.737303 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:09.737310 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:09.737318 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.737334 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.737341 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.737348 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:09.737355 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:09.737362 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.737369 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.737376 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:09.737383 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.737390 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.737396 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:09.737404 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:09.737412 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:09.737418 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.737425 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:09.737432 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:09.737442 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:09.737451 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:09.737458 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.737465 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:09.737473 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:09.737481 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.737488 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:09.737496 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:09.737503 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:09.737510 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:09.737517 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:09.737524 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:09.737531 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:09.737538 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:09.737549 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:09.737556 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:09.737564 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.737587 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.737596 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:09.737603 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:09.737611 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:09.737624 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.737631 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:09.737638 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:09.737644 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:09.737651 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:09.737658 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:09.737665 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:09.737671 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:09.737678 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:09.737685 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:09.737691 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:09.737698 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:09.737705 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:09.737711 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:09.737718 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:09.737996 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:06:09.738008 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:06:09.738014 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:06:09.738019 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:06:09.738026 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:06:09.738031 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:06:09.738035 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:06:09.738044 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:06:09.738052 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:06:09.738101 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.738109 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:06:09.738124 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:06:09.738145 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:06:09.738152 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:06:09.738157 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:06:09.738167 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:06:09.738174 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:06:09.738187 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:09.738195 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:09.738200 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:09.738212 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.738221 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:09.738226 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:06:09.738250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.738268 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:06:09.738273 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.738300 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:06:09.738306 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:06:09.738310 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:06:09.738314 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:06:09.738318 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:06:09.738322 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:06:09.738327 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:06:09.738331 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:06:09.738338 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:06:09.738351 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:09.738358 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:09.738362 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:09.738368 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.738374 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:06:09.738378 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:09.738401 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:06:09.738408 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.738413 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.738419 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.738423 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:09.738433 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:06:09.738448 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:09.738453 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:06:09.738458 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:06:09.738465 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205601" 2019-02-20 06:06:09.738472 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:09.738477 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:06:09.738482 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:09.738488 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:09.738493 wsdl: in serializeType: returning: 205601 2019-02-20 06:06:09.738499 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:06:09.738506 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:09.738510 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:06:09.738514 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:06:09.738519 wsdl: in serializeType: returning: 205601 2019-02-20 06:06:09.738524 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205601 2019-02-20 06:06:09.738541 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205601 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:06:09.738546 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:06:09.738552 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9698"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:06:09.738567 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:06:09.738573 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205601 2019-02-20 06:06:09.738627 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:06:09.738715 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:06:09.738651 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:06:09.738663 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:06:09.738669 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:06:09.738674 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:06:09.738678 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:06:09.738685 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:09.738694 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:09.738703 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:06:09.738709 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:06:09.738739 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:06:09.738750 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:06:09.738759 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:06:09.746216 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:06:09.746239 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:06:09.746252 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:06:09.746259 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:06:09.746264 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:09.746270 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:09.746274 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:06:09.746278 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:06:09.746283 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:06:09.746322 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:06:09.755550 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:06:09.755575 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:06:09.755582 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:06:09.755587 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:06:09.755593 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:06:09.755598 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:06:09.755604 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:06:09.755617 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:06:09.755622 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:06:09.755628 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:06:08 GMT 2019-02-20 06:06:09.755635 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:06:09.755640 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:06:09.755645 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:06:09.755654 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:06:09.755679 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:06:09.755689 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:06:09.755699 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:06:09.755703 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:06:09.755709 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:06:09.755751 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:06:09.755764 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:06:09.755770 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:06:09.755795 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:06:09.755803 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:06:08 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:06:09.755836 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:06:09.755905 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:06:09.755972 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:06:09.755981 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:06:09.756124 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:06:09.756237 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:06:09.756244 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:06:09.756255 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:06:09.756266 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:06:09.756297 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:06:09.756356 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:06:09.756384 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:06:09.756398 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:06:09.756406 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:06:09.756411 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:06:09.756416 nusoap_client: detail =