Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród

PL

PLN | EUR
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 95.9

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53039700129 Model: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3813
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 04 Mar 2021 02:35:02 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-03-04 03:35:02.701689 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-03-04 03:35:02.701739 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 03:35:02.701767 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-03-04 03:35:02.701792 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 03:35:02.701803 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-03-04 03:35:02.701812 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-03-04 03:35:02.701826 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-03-04 03:35:02.701834 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 03:35:02.701841 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 03:35:02.701850 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-04 03:35:02.701859 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 03:35:02.701870 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 03:35:02.701876 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 03:35:02.701881 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 03:35:02.701885 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 03:35:02.701889 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-03-04 03:35:02.701902 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 03:35:02.701916 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 03:35:02.701925 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 03:35:02.701931 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-03-04 03:35:02.701936 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-03-04 03:35:02.701949 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 03:35:02.701959 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 03:35:02.709212 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 03:35:02.709227 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 03:35:02.709238 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-03-04 03:35:02.709245 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 03:35:02.709250 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 03:35:02.709254 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-04 03:35:02.709258 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-03-04 03:35:02.709289 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-03-04 03:35:02.732550 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-03-04 03:35:02.732568 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-03-04 03:35:02.732575 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 03:35:02.732581 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 03:35:02.732586 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 03:35:02.732591 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 03:35:02.732597 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 03:35:02.732603 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 03:35:02.732609 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 03:35:02.732614 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 02:35:02 GMT 2021-03-04 03:35:02.732619 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 03:35:02.732624 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2021-03-04 03:35:02.732631 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 03:35:02.732640 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-03-04 03:35:02.732666 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2021-03-04 03:35:02.732685 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-03-04 03:35:02.739665 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.739728 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 03:35:02.739818 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 03:35:02.746870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.746907 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.746952 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.747028 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 03:35:02.747128 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.747155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.747340 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-03-04 03:35:02.754352 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.754477 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-04 03:35:02.754568 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 03:35:02.754604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.754631 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.754709 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 03:35:02.754746 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.754791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.754805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.754827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.754872 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.754908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.755036 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-03-04 03:35:02.755070 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.755305 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.755326 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 03:35:02.761531 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.761578 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.761619 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.761649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.761692 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.761725 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.761759 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.761862 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-04 03:35:02.761982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.762020 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.762064 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.762106 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.762120 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.762153 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.762177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.762205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.762260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.762287 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.762369 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.762409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.762439 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.762546 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2021-03-04 03:35:02.762591 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.762621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.762648 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.762690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.762703 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.762746 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.762769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.762810 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.768546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.768620 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.768789 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.768824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.768865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.768898 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.768921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.768952 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.769170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.769201 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-04 03:35:02.769230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.769279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.769342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.769404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.769428 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-04 03:35:02.769453 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2021-03-04 03:35:02.769463 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 03:35:02.769496 soap_transport_http: read body of length 175509 2021-03-04 03:35:02.769655 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2021-03-04 03:35:02.769684 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 03:35:02.769698 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 03:35:02.769704 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 03:35:02.769718 wsdl: got WSDL URL 2021-03-04 03:35:02.769723 wsdl: Parse WSDL 2021-03-04 03:35:02.769898 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-03-04 03:35:02.769913 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-03-04 03:35:02.770021 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770032 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-03-04 03:35:02.770053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770088 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.770098 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770113 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 03:35:02.770135 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.770143 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770153 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 03:35:02.770203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.770246 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-03-04 03:35:02.770263 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770269 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.770286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770318 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.770326 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770337 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-03-04 03:35:02.770351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.770454 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-03-04 03:35:02.770480 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770494 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-03-04 03:35:02.770517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770544 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.770552 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770562 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 03:35:02.770617 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.770630 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770649 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 03:35:02.770685 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.770698 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770717 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 03:35:02.770743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.770787 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-03-04 03:35:02.770805 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770811 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-03-04 03:35:02.770830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770857 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.770864 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770874 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-03-04 03:35:02.770888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.770914 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-03-04 03:35:02.770928 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770934 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-03-04 03:35:02.770948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770973 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.770980 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.770990 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 03:35:02.771008 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.771014 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771024 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 03:35:02.771041 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.771048 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771057 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 03:35:02.771074 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.771080 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771090 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:35:02.771103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.771140 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:35:02.771155 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771161 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.771177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771200 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771206 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771246 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:35:02.771266 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:35:02.771283 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771294 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:35:02.771304 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-03-04 03:35:02.771316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:35:02.771341 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 03:35:02.771355 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771361 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-03-04 03:35:02.771381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771406 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.771413 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771429 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 03:35:02.771444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.771470 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-03-04 03:35:02.771485 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771490 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.771505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771528 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771535 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771571 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:35:02.771593 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:35:02.771610 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771620 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:35:02.771630 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-03-04 03:35:02.771642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:35:02.771665 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-03-04 03:35:02.771723 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771731 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-03-04 03:35:02.771746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771771 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.771778 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771788 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-04 03:35:02.771809 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.771815 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771833 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-04 03:35:02.771851 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.771857 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771867 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-04 03:35:02.771884 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.771890 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771899 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:35:02.771912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.771948 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.771963 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.771969 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.771986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772011 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.772018 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772028 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-03-04 03:35:02.772041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.772065 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 03:35:02.772080 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772085 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-03-04 03:35:02.772098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772122 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.772128 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772138 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 03:35:02.772151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.772176 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-03-04 03:35:02.772190 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772196 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.772208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772233 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.772240 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772250 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-03-04 03:35:02.772263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.772287 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-03-04 03:35:02.772301 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772307 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-03-04 03:35:02.772320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772344 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.772351 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772406 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:35:02.772429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.772456 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-03-04 03:35:02.772471 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772478 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.772491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772520 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.772527 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772537 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-03-04 03:35:02.772550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.772574 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-03-04 03:35:02.772589 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772594 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-03-04 03:35:02.772607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772631 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.772638 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772647 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 03:35:02.772665 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.772671 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772680 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:35:02.772692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.772730 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-03-04 03:35:02.772745 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772792 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.772809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772842 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.772849 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772859 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-03-04 03:35:02.772872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.772911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.773018 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-03-04 03:35:02.773052 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773060 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-03-04 03:35:02.773077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773102 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.773109 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773123 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 03:35:02.773142 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.773148 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773158 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:35:02.773171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.773200 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-03-04 03:35:02.773215 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773220 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.773234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773257 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.773264 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773273 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-03-04 03:35:02.773286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.773310 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-03-04 03:35:02.773324 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773330 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-03-04 03:35:02.773343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773366 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.773373 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773382 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:35:02.773395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.773419 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-03-04 03:35:02.773440 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773446 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.773459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773484 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.773490 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773500 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-03-04 03:35:02.773513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.773537 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-03-04 03:35:02.773551 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773557 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-03-04 03:35:02.773578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773601 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.773609 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773618 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:35:02.773631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.773657 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-03-04 03:35:02.773829 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773840 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.773858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773884 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.773892 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773902 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-03-04 03:35:02.773916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.773942 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 03:35:02.773957 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.773963 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-03-04 03:35:02.773982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774008 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.774015 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774061 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 03:35:02.774077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.774103 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:35:02.774119 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774125 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.774142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774223 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.774237 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774255 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-03-04 03:35:02.774277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.774323 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 03:35:02.774339 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774345 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-03-04 03:35:02.774358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774383 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.774390 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774400 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-04 03:35:02.774413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.774446 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-03-04 03:35:02.774461 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774480 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.774495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774525 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.774532 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774542 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-03-04 03:35:02.774610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.774640 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 03:35:02.774656 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774662 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-03-04 03:35:02.774677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774707 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.774714 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774802 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-03-04 03:35:02.774824 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.774831 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774853 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-03-04 03:35:02.774867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.774890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.774901 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:35:02.775045 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775056 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.775080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775145 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.775154 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775164 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-03-04 03:35:02.775177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.775201 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 03:35:02.775219 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775225 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 03:35:02.775238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775263 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.775270 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775279 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:35:02.775292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.775316 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.775330 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775336 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.775348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775372 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.775379 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775388 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 03:35:02.775401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.775431 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:35:02.775447 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775465 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-03-04 03:35:02.775479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775505 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 03:35:02.775524 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775535 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 03:35:02.775549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.775579 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.775595 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775601 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.775615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775638 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775646 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775684 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:35:02.775742 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:35:02.775765 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775776 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:35:02.775787 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-03-04 03:35:02.775812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:35:02.775840 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 03:35:02.775868 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775874 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-03-04 03:35:02.775888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775912 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 03:35:02.775918 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775928 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 03:35:02.775940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.775964 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-03-04 03:35:02.775977 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.775983 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.775996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776018 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776024 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776095 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:35:02.776117 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:35:02.776133 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776144 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:35:02.776154 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-03-04 03:35:02.776166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:35:02.776192 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-03-04 03:35:02.776207 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776212 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-03-04 03:35:02.776225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776249 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 03:35:02.776304 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776316 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-04 03:35:02.776329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.776353 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.776367 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776374 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.776387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776414 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776420 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776537 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:35:02.776564 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:35:02.776587 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776599 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:35:02.776630 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-03-04 03:35:02.776700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:35:02.776747 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-03-04 03:35:02.776775 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776785 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-03-04 03:35:02.776819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776872 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.776884 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776900 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-03-04 03:35:02.776929 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.776943 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776953 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-03-04 03:35:02.776971 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.776977 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.776986 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 03:35:02.777002 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.777008 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777017 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 03:35:02.777034 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.777040 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777049 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 03:35:02.777066 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.777072 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777080 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-03-04 03:35:02.777096 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.777102 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777112 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:35:02.777124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.777171 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-03-04 03:35:02.777185 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777192 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.777205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777228 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.777235 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-03-04 03:35:02.777257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.777280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-03-04 03:35:02.777294 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777300 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-03-04 03:35:02.777312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777335 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.777342 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777351 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 03:35:02.777368 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.777374 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777406 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:35:02.777444 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.777465 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777477 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 03:35:02.777490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.777537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-03-04 03:35:02.777555 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777562 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.777577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777603 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.777610 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777620 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-03-04 03:35:02.777634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.777660 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-03-04 03:35:02.777675 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777681 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 03:35:02.777695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777721 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.777728 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777738 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:35:02.777751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.777778 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.777793 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777811 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.777826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777850 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.777856 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777878 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 03:35:02.777901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.777927 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:35:02.777946 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777952 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-03-04 03:35:02.777964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.777988 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.777995 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778004 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:35:02.778021 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.778027 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778037 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-03-04 03:35:02.778053 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.778059 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778068 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-03-04 03:35:02.778085 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.778091 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778099 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-03-04 03:35:02.778115 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.778121 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778130 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-03-04 03:35:02.778142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.778234 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.778249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778255 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.778268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778297 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.778304 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778314 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-03-04 03:35:02.778326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.778350 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 03:35:02.778364 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778370 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-04 03:35:02.778382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778406 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.778413 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778429 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-04 03:35:02.778448 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.778467 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778477 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:35:02.778494 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.778501 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778523 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 03:35:02.778537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.778577 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.778593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778599 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.778613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778639 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.778646 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-03-04 03:35:02.778669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.778695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:35:02.778710 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778716 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 03:35:02.778729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778755 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.778762 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778771 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 03:35:02.778789 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.778797 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778819 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 03:35:02.778836 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.778843 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778852 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 03:35:02.778883 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.778889 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778899 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 03:35:02.778915 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.778921 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778930 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 03:35:02.778943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.778972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.778982 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.778996 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.779001 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.779014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.779037 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779044 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.779053 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 03:35:02.779066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.779080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.779134 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 03:35:02.779148 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779178 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779217 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779229 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779242 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.779271 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.779305 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779315 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:35:02.779332 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.779339 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779348 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-03-04 03:35:02.779364 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.779370 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779379 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-03-04 03:35:02.779396 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.779402 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779411 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 03:35:02.779434 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.779441 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779464 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-03-04 03:35:02.779482 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 03:35:02.779489 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779498 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-03-04 03:35:02.779528 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.779535 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779545 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.779567 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.779580 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779590 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:35:02.779612 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.779619 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779630 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-03-04 03:35:02.779648 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.779654 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779664 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 03:35:02.779681 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.779688 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779698 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 03:35:02.779712 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.779944 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.779974 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.779981 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 03:35:02.779997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.780023 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.780030 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.780041 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 03:35:02.780102 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.780111 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.780122 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 03:35:02.780140 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.780147 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.780157 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 03:35:02.780175 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.780185 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.780195 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 03:35:02.780276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.780318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.780329 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.780349 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.780356 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.780370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.780396 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.780403 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.780413 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-03-04 03:35:02.780446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.780473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.780483 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 03:35:02.780510 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.780544 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.780552 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.780567 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.780581 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.780598 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.780613 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.780639 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.780646 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.780656 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 03:35:02.780673 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.780680 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.780690 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 03:35:02.780752 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.780766 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.780786 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 03:35:02.780821 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.780846 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.780865 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 03:35:02.780887 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.780894 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.780916 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 03:35:02.780936 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.780948 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.780958 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 03:35:02.780974 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.780981 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.780990 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:35:02.781006 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.781012 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.781021 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 03:35:02.781037 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.781044 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.781053 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 03:35:02.781069 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.781075 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.781084 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 03:35:02.781099 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.781106 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.781114 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 03:35:02.781127 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.781178 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.781194 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.781200 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 03:35:02.781214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.781238 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.781244 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.781253 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 03:35:02.781270 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.781276 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.781285 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:35:02.781301 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.781307 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.781316 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 03:35:02.781332 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:35:02.781338 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.781347 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-03-04 03:35:02.781360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.781385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.781471 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.781511 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.781522 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.781550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.781587 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.781595 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.781605 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-03-04 03:35:02.781619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.781636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.781646 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 03:35:02.781660 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.781687 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.781694 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.781704 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.781718 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.781734 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.781748 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.781774 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.781781 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.781791 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 03:35:02.781809 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.781815 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.781824 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-04 03:35:02.781841 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.781848 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.781870 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-04 03:35:02.781887 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.781894 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.781903 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-04 03:35:02.781932 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.781938 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.781953 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 03:35:02.781970 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.781976 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.781985 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 03:35:02.782001 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.782007 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.782016 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:35:02.782032 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.782038 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.782048 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-04 03:35:02.782063 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.782070 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.782079 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-04 03:35:02.782096 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782102 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.782111 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-03-04 03:35:02.782127 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.782133 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.782142 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 03:35:02.782159 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.782165 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.782174 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 03:35:02.782186 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.782288 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.782307 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782334 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782341 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782351 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782363 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782382 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.782396 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782422 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.782448 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782459 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-03-04 03:35:02.782478 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.782485 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782508 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-03-04 03:35:02.782525 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.782532 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782542 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 03:35:02.782565 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.782573 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782584 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-03-04 03:35:02.782602 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.782649 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782664 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-03-04 03:35:02.782684 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.782691 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782701 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-04 03:35:02.782719 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.782732 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782745 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-03-04 03:35:02.782764 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.782770 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782780 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-03-04 03:35:02.782798 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.782805 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.782815 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-03-04 03:35:02.783035 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.783060 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.783082 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-04 03:35:02.783109 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.783117 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.783127 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-04 03:35:02.783145 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.783156 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.783166 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-03-04 03:35:02.783184 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.783195 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.783205 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:35:02.783223 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.783229 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.783241 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-03-04 03:35:02.783254 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.783324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.783364 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783371 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-03-04 03:35:02.783386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783438 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.783445 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783455 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-04 03:35:02.783480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.783507 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:35:02.783523 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783529 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.783543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783602 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.783611 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783623 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-03-04 03:35:02.783637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.783663 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 03:35:02.783683 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783689 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-03-04 03:35:02.783703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783729 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.783736 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783745 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:35:02.783763 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.783770 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783779 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 03:35:02.783796 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.783802 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783812 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 03:35:02.783829 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:35:02.783851 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783861 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 03:35:02.783874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.783957 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-03-04 03:35:02.783972 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.783978 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.783991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.784019 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:35:02.784026 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.784035 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-03-04 03:35:02.784048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.784062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.784071 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-03-04 03:35:02.784084 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:35:02.784109 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-03-04 03:35:02.784116 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:35:02.784154 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-03-04 03:35:02.784170 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:35:02.784186 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.784200 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-03-04 03:35:02.784225 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.784232 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 03:35:02.784244 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-03-04 03:35:02.784262 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.784268 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-03-04 03:35:02.784277 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-03-04 03:35:02.784294 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.784300 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 03:35:02.784309 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-03-04 03:35:02.784325 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-04 03:35:02.784332 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-03-04 03:35:02.784341 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-04 03:35:02.784357 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.784363 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-03-04 03:35:02.784378 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-03-04 03:35:02.784395 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.784402 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-03-04 03:35:02.784411 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-03-04 03:35:02.784448 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.784455 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-03-04 03:35:02.784465 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 03:35:02.784484 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.784504 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-04 03:35:02.784516 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-03-04 03:35:02.784533 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.784540 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-03-04 03:35:02.784551 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-03-04 03:35:02.784573 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.784580 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-03-04 03:35:02.784590 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:35:02.784604 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-03-04 03:35:02.784772 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.784802 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.784808 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-03-04 03:35:02.784830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.784943 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.784953 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.784965 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:35:02.784979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.784994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.785003 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-03-04 03:35:02.785019 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.785024 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.785041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.785111 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 03:35:02.785120 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.785130 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-03-04 03:35:02.785143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.785158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.785167 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-03-04 03:35:02.785180 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-03-04 03:35:02.785214 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:35:02.785221 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 03:35:02.785231 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-03-04 03:35:02.785247 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 03:35:02.785253 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-03-04 03:35:02.785341 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-03-04 03:35:02.785375 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:35:02.785386 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-04 03:35:02.785401 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-03-04 03:35:02.785419 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-03-04 03:35:02.785523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.785545 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.785554 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 03:35:02.785572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.785602 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.785609 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.785620 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:35:02.785668 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.785676 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.785693 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-04 03:35:02.785713 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.785720 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.785730 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-04 03:35:02.785744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.785770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.785782 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.785797 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.785804 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.785818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.786099 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786110 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.786122 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-03-04 03:35:02.786137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.786153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.786163 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 03:35:02.786181 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786255 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786264 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786293 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786308 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.786338 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786468 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.786481 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786510 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-03-04 03:35:02.786555 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.786566 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786578 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-03-04 03:35:02.786597 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.786631 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786646 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 03:35:02.786666 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.786673 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786682 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-03-04 03:35:02.786700 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.786706 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786720 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 03:35:02.786738 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.786744 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786754 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-03-04 03:35:02.786772 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.786778 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786800 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-03-04 03:35:02.786817 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.786823 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786838 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-04 03:35:02.786877 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.786883 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786893 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-04 03:35:02.786905 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.786954 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.786971 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.786976 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-03-04 03:35:02.786998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787022 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.787028 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787042 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 03:35:02.787059 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.787066 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787075 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 03:35:02.787092 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.787098 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787106 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 03:35:02.787122 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.787128 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787138 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 03:35:02.787154 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.787160 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787169 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 03:35:02.787182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.787219 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:35:02.787234 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787240 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.787257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787281 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787287 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787322 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:35:02.787341 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:35:02.787358 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787368 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:35:02.787377 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-03-04 03:35:02.787389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-03-04 03:35:02.787411 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 03:35:02.787443 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787450 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-03-04 03:35:02.787464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787501 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.787509 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787521 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-03-04 03:35:02.787534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.787565 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-03-04 03:35:02.787580 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787586 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.787607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787633 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 03:35:02.787640 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787650 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-03-04 03:35:02.787663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.787689 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-03-04 03:35:02.787703 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787709 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-03-04 03:35:02.787724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787749 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.787756 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787766 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-04 03:35:02.787797 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.787804 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787813 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 03:35:02.787831 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.787837 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787897 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-03-04 03:35:02.787913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.787955 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:35:02.787970 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.787975 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.788005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.788182 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.788192 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.788204 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-03-04 03:35:02.788218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.788234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.788244 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 03:35:02.788260 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.788266 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-03-04 03:35:02.788280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.788310 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.788317 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.788327 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:35:02.788341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.788357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.788367 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-03-04 03:35:02.788382 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.788388 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.788402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.788440 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.788448 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.788491 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-03-04 03:35:02.788508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.788524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.788535 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 03:35:02.788550 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.788588 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.788596 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.788606 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.788620 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.788637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.788654 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.788679 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.788686 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.788696 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-03-04 03:35:02.788713 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.788720 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.788730 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-03-04 03:35:02.788748 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.788767 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.788776 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-03-04 03:35:02.788793 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.788848 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.788867 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-03-04 03:35:02.788886 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.788893 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.788902 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-03-04 03:35:02.788918 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 03:35:02.788924 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.788942 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-03-04 03:35:02.789002 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 03:35:02.789010 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.789020 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-03-04 03:35:02.789037 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-04 03:35:02.789043 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.789052 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-03-04 03:35:02.789072 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:35:02.789079 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.789089 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-03-04 03:35:02.789105 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.789111 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.789121 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-03-04 03:35:02.789137 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.789143 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.789152 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-03-04 03:35:02.789167 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.789174 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.789183 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-03-04 03:35:02.789199 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.789205 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.789215 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-03-04 03:35:02.789228 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.789289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.789307 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.789313 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-03-04 03:35:02.789332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.789356 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.789362 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.789376 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.789393 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.789400 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.789410 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.789443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.789463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.789474 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-03-04 03:35:02.789490 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.789508 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.789525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.789552 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:35:02.789562 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.789573 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-03-04 03:35:02.789587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.789642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.789655 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-03-04 03:35:02.789670 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:35:02.789698 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-03-04 03:35:02.789706 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:35:02.789719 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-03-04 03:35:02.789733 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:35:02.789750 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.789764 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-03-04 03:35:02.789846 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.789867 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:35:02.789884 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-03-04 03:35:02.789904 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.789911 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:35:02.789921 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-04 03:35:02.789943 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.789949 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:35:02.789994 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-03-04 03:35:02.790014 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 03:35:02.790021 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:35:02.790030 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-03-04 03:35:02.790046 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.790052 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:35:02.790061 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-03-04 03:35:02.790081 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-04 03:35:02.790087 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:35:02.790097 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-03-04 03:35:02.790113 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.790120 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-03-04 03:35:02.790129 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:35:02.790141 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-03-04 03:35:02.790177 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.790193 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790199 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-03-04 03:35:02.790217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790241 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.790248 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790257 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.790273 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.790279 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790288 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.790301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.790327 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-03-04 03:35:02.790341 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790347 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-03-04 03:35:02.790364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790389 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:35:02.790396 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790405 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-03-04 03:35:02.790417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.790462 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-03-04 03:35:02.790477 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790483 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-03-04 03:35:02.790510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790542 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.790550 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790565 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.790663 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.790677 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790696 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.790728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.790798 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:35:02.790827 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790839 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.790887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790939 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:35:02.790951 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.790969 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-03-04 03:35:02.790999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.791025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.791045 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 03:35:02.791074 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.791085 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-03-04 03:35:02.791159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.791209 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.791222 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.791245 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-04 03:35:02.791279 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.791290 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.791309 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-04 03:35:02.791335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.791367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.791388 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.791414 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.791445 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.791480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.791548 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:35:02.791562 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.791582 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-03-04 03:35:02.791609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.791638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.791660 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 03:35:02.791737 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:35:02.791793 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-03-04 03:35:02.791808 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:35:02.791840 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-03-04 03:35:02.791868 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:35:02.791971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.792014 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-03-04 03:35:02.792062 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.792074 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-03-04 03:35:02.792088 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:35:02.792150 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-03-04 03:35:02.792160 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-03-04 03:35:02.792173 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 03:35:02.792190 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-03-04 03:35:02.792211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.792226 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 03:35:02.792487 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-03-04 03:35:02.792496 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 03:35:02.792506 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-03-04 03:35:02.792520 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-04 03:35:02.792540 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.792558 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-03-04 03:35:02.792587 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.792594 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-03-04 03:35:02.792604 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-04 03:35:02.792622 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.792628 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-03-04 03:35:02.792638 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 03:35:02.792657 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-03-04 03:35:02.792676 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.792692 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.792698 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-03-04 03:35:02.792712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.792737 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.792744 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.792849 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-03-04 03:35:02.792866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.792882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.792892 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.792908 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.792913 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.792967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.793016 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.793029 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.793047 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-03-04 03:35:02.793072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.793100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.793120 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 03:35:02.793148 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.793159 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 03:35:02.793185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.793224 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.793232 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.793242 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-03-04 03:35:02.793271 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.793280 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.793290 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-04 03:35:02.793308 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.793315 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.793329 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-04 03:35:02.793347 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.793354 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.793363 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-04 03:35:02.793376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.793409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.793440 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.793481 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.793493 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.793521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.793567 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.793579 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.793645 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-03-04 03:35:02.793678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.793707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.793725 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 03:35:02.793746 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.793793 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.793801 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.793811 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.793827 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.793864 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.793890 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.793936 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.793949 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.793961 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-04 03:35:02.793990 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.794048 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.794068 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-04 03:35:02.794102 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.794113 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.794138 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-03-04 03:35:02.794158 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.794168 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.794179 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-04 03:35:02.794210 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.794222 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.794241 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-04 03:35:02.794283 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.794296 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.794308 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-04 03:35:02.794383 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 03:35:02.794396 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.794415 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-03-04 03:35:02.794454 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.794590 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.794614 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.794623 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-03-04 03:35:02.794644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.794670 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.794677 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.794687 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-03-04 03:35:02.794704 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.794711 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.794720 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-03-04 03:35:02.794736 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.794742 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.794752 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-03-04 03:35:02.794855 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.794863 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.794879 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-03-04 03:35:02.794898 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.794904 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.794922 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-03-04 03:35:02.794938 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.794944 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.794953 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-03-04 03:35:02.794974 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.794981 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.794989 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-04 03:35:02.795013 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.795019 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.795027 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-04 03:35:02.795040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.795081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.795091 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:35:02.795170 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.795178 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-03-04 03:35:02.795197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.795221 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:35:02.795228 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.795237 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-03-04 03:35:02.795250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.795269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.795279 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 03:35:02.795346 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-04 03:35:02.795358 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-03-04 03:35:02.795376 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-03-04 03:35:02.795401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.795411 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-03-04 03:35:02.795440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.795465 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:35:02.795537 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-04 03:35:02.795560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.795572 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-04 03:35:02.795583 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-03-04 03:35:02.795603 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.795610 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-03-04 03:35:02.795621 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-03-04 03:35:02.795637 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-04 03:35:02.795643 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-03-04 03:35:02.795657 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-03-04 03:35:02.795675 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.795681 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-03-04 03:35:02.795733 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.795753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.795772 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-03-04 03:35:02.795782 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.795798 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.795804 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-04 03:35:02.795813 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.795832 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.795838 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-03-04 03:35:02.795847 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.795863 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:35:02.795869 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-03-04 03:35:02.795878 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:35:02.795956 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 03:35:02.795963 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-03-04 03:35:02.795974 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-03-04 03:35:02.795992 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.795998 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-03-04 03:35:02.796007 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.796023 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-04 03:35:02.796029 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-03-04 03:35:02.796038 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-03-04 03:35:02.796057 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.796064 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-03-04 03:35:02.796113 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.796132 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:35:02.796138 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-03-04 03:35:02.796148 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:35:02.796163 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-04 03:35:02.796169 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-03-04 03:35:02.796183 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-03-04 03:35:02.796202 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:35:02.796209 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-03-04 03:35:02.796218 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:35:02.796234 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.796240 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-03-04 03:35:02.796249 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.796261 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-03-04 03:35:02.796300 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-03-04 03:35:02.796327 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-03-04 03:35:02.796352 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-03-04 03:35:02.796377 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-03-04 03:35:02.796402 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:35:02.796433 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-04 03:35:02.796460 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-03-04 03:35:02.796499 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-03-04 03:35:02.796525 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.796552 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-04 03:35:02.796581 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-03-04 03:35:02.796606 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-03-04 03:35:02.796631 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-03-04 03:35:02.796655 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-03-04 03:35:02.796680 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-03-04 03:35:02.796705 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-03-04 03:35:02.796730 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-03-04 03:35:02.796755 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-03-04 03:35:02.796792 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-03-04 03:35:02.796815 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-03-04 03:35:02.796839 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-03-04 03:35:02.796868 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-03-04 03:35:02.796894 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:35:02.796918 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-04 03:35:02.796943 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-03-04 03:35:02.796967 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-03-04 03:35:02.796991 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:35:02.797015 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-04 03:35:02.797039 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.797063 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:35:02.797088 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.797114 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-03-04 03:35:02.797139 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-03-04 03:35:02.797163 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-03-04 03:35:02.797187 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.797211 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-03-04 03:35:02.797235 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-03-04 03:35:02.797259 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-03-04 03:35:02.797283 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-03-04 03:35:02.797307 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-03-04 03:35:02.797332 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.797357 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:35:02.797381 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.797406 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-03-04 03:35:02.797440 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.797477 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-04 03:35:02.797504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.797539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 03:35:02.797622 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.797669 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-03-04 03:35:02.797715 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.797839 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-04 03:35:02.797882 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:35:02.797909 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-03-04 03:35:02.797944 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-03-04 03:35:02.797970 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-03-04 03:35:02.797994 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-03-04 03:35:02.798018 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-03-04 03:35:02.798043 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.798067 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-04 03:35:02.798091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:35:02.798116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-04 03:35:02.798140 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-03-04 03:35:02.798166 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-03-04 03:35:02.798191 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:35:02.798216 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-03-04 03:35:02.798240 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-03-04 03:35:02.798264 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-03-04 03:35:02.798289 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-03-04 03:35:02.798344 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-03-04 03:35:02.798371 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-03-04 03:35:02.798395 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-03-04 03:35:02.798420 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:35:02.798452 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-04 03:35:02.798477 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.798509 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-04 03:35:02.798533 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.798597 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-04 03:35:02.798627 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.798652 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-04 03:35:02.798676 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:35:02.798738 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-04 03:35:02.798765 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.798781 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.798808 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:35:02.798833 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.798859 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.798877 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.798902 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:35:02.798926 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.798941 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.798956 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.798971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.798995 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:35:02.799018 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799042 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:35:02.799066 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799081 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799111 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799135 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:35:02.799160 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799184 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.799208 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799237 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.799261 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799276 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799300 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.799323 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799339 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799362 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.799386 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799410 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.799439 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799506 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:35:02.799533 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799563 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.799591 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799616 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.799640 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799703 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799729 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:35:02.799753 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799780 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:35:02.799806 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799831 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:35:02.799855 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799879 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:35:02.799902 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799926 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:35:02.799950 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.799995 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800016 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800033 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800049 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:35:02.800096 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800112 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800127 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800150 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:35:02.800174 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800198 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:35:02.800222 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800237 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800253 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800268 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800283 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800306 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:35:02.800330 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800346 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800361 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800385 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:35:02.800410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.800525 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800541 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800560 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800581 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800605 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.800629 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800645 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800660 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800675 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800699 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.800723 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800746 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.800770 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800786 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800801 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800845 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800876 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:35:02.800899 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800923 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 03:35:02.800950 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800965 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.800980 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801004 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.801028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:35:02.801135 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801159 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 03:35:02.801182 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801203 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801218 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801241 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.801265 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801288 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.801312 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801327 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801351 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:35:02.801374 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801390 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801413 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:35:02.801446 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801463 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801487 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 03:35:02.801510 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801525 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801551 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:35:02.801582 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801605 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:35:02.801629 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801644 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801659 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801673 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801697 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.801721 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801786 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801921 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.801962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 03:35:02.801988 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802003 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802026 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:35:02.802050 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802065 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802080 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802103 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:35:02.802127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802142 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802157 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802195 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:35:02.802219 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802243 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:35:02.802267 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802283 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802314 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802337 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:35:02.802361 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802384 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.802408 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802472 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.802538 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802559 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802591 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.802615 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802631 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802715 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.802747 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802772 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.802797 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802825 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:35:02.802863 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802887 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.802911 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802935 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.802959 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802975 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.802999 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-04 03:35:02.803023 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803047 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:35:02.803071 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803095 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:35:02.803119 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803142 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:35:02.803166 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803190 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:35:02.803213 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803229 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803244 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803258 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803273 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803288 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803303 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803332 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:35:02.803382 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803404 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803419 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803449 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:35:02.803476 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803501 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:35:02.803524 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803540 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803556 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803571 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803586 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803610 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:35:02.803634 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803649 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803664 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803688 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:35:02.803743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803760 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-04 03:35:02.803875 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803890 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803905 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803920 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.803943 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.803966 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804287 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804359 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804388 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804437 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.804465 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804489 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-04 03:35:02.804513 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804528 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804543 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804557 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804637 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-04 03:35:02.804663 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804688 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-04 03:35:02.804762 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804782 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804798 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804822 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.804846 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804962 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.804986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-04 03:35:02.805014 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805101 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-04 03:35:02.805147 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805174 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805197 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805221 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-04 03:35:02.805283 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805308 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-04 03:35:02.805332 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805351 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805375 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:35:02.805399 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805414 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805487 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-04 03:35:02.805513 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805528 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805555 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 03:35:02.805585 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805637 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805667 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-04 03:35:02.805691 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805716 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-04 03:35:02.805743 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805758 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805773 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805788 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805867 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.805896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.805990 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.806010 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-04 03:35:02.806034 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-04 03:35:02.806058 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-03-04 03:35:02.806115 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:35:02.806161 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:35:02.806206 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-03-04 03:35:02.806256 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.806300 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:35:02.806349 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-03-04 03:35:02.806394 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-03-04 03:35:02.806444 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-03-04 03:35:02.806489 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-03-04 03:35:02.806533 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:35:02.806576 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:35:02.806620 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:35:02.806663 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:35:02.806706 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.806751 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.806795 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:35:02.806840 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.806882 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:35:02.806926 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:35:02.806970 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.807014 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.807057 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.807101 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.807146 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.807196 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.807244 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:35:02.807286 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-03-04 03:35:02.807363 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:35:02.807408 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.807460 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:35:02.807506 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-03-04 03:35:02.807551 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:35:02.807597 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:35:02.807645 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-03-04 03:35:02.807765 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:35:02.807831 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:35:02.807876 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.807926 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.807969 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.808014 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:35:02.808066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-03-04 03:35:02.808111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:35:02.808155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:35:02.808200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-03-04 03:35:02.808245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.808295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:35:02.808338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-03-04 03:35:02.808382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-03-04 03:35:02.808482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-03-04 03:35:02.808532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-03-04 03:35:02.808580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:35:02.808624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:35:02.808669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:35:02.808712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:35:02.808755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.808799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.808845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:35:02.808890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.808932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:35:02.808976 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:35:02.809020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.809065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.809108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.809152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.809196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.809244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.809292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:35:02.809385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-03-04 03:35:02.809437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:35:02.809490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.809571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:35:02.809618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-03-04 03:35:02.809666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:35:02.809711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:35:02.809759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-03-04 03:35:02.809802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:35:02.809844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:35:02.809887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.809932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.809975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.810020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:35:02.810072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-03-04 03:35:02.810116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:35:02.810160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:35:02.810204 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-03-04 03:35:02.810247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.810292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:35:02.810334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-03-04 03:35:02.810379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-03-04 03:35:02.810427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-03-04 03:35:02.810474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-03-04 03:35:02.810550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:35:02.810596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:35:02.810649 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:35:02.810693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:35:02.810736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.810781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.810825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:35:02.810869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.810912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:35:02.810960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:35:02.811041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.811086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.811129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.811173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.811219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.811267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.811315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:35:02.811357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-03-04 03:35:02.811400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:35:02.811449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.811493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:35:02.811538 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-03-04 03:35:02.811582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:35:02.811693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:35:02.811781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-03-04 03:35:02.811827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:35:02.811869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:35:02.811912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.811957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.812000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.812045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:35:02.812097 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 03:35:02.812123 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 03:35:02.812180 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:35:02.812275 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:35:02.812328 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 03:35:02.812382 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.812438 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:35:02.812490 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 03:35:02.812560 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 03:35:02.812615 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 03:35:02.812666 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 03:35:02.812716 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:35:02.812765 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:35:02.812815 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:35:02.812932 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:35:02.812999 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.813056 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.813142 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:35:02.813197 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.813247 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:35:02.813703 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:35:02.813757 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.813808 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.813882 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.813967 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.814029 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.814097 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.814217 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:35:02.814290 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 03:35:02.814386 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:35:02.814463 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.814570 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:35:02.814646 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 03:35:02.814753 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:35:02.814804 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:35:02.814857 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 03:35:02.814954 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:35:02.815028 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:35:02.815146 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.815215 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.815307 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.815368 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:35:02.815436 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-04 03:35:02.815500 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 03:35:02.815570 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:35:02.815625 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:35:02.815734 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 03:35:02.815785 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.815839 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:35:02.815895 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 03:35:02.815945 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 03:35:02.815999 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 03:35:02.816065 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 03:35:02.816115 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:35:02.816165 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:35:02.816215 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:35:02.816269 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:35:02.816320 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.816370 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.816442 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:35:02.816494 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.816544 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:35:02.816593 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:35:02.816643 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.816698 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.816748 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.816814 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.816864 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.816914 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.816964 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:35:02.817045 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 03:35:02.817098 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:35:02.817165 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.817237 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:35:02.817287 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 03:35:02.817338 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:35:02.817388 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:35:02.817467 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 03:35:02.817538 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:35:02.817688 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:35:02.817789 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.817851 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.817903 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.817953 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:35:02.818010 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-03-04 03:35:02.818031 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 03:35:02.818077 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:35:02.818122 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:35:02.818167 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 03:35:02.818213 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.818341 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:35:02.818392 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 03:35:02.818457 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 03:35:02.818504 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 03:35:02.818556 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 03:35:02.818603 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:35:02.818649 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:35:02.818695 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:35:02.818754 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:35:02.818810 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.818856 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.818901 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:35:02.818946 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.818991 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:35:02.819035 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:35:02.819079 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.819158 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.819224 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.819275 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.819365 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.819417 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.819506 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:35:02.819556 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 03:35:02.819606 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:35:02.819653 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.819700 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:35:02.819753 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 03:35:02.819841 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:35:02.819892 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:35:02.819940 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 03:35:02.819988 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:35:02.820037 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:35:02.820089 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.820138 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.820187 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.820236 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:35:02.820310 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-03-04 03:35:02.820363 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-04 03:35:02.820416 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-04 03:35:02.820487 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:35:02.820549 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-04 03:35:02.820598 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.820647 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-04 03:35:02.820695 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-04 03:35:02.820743 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-04 03:35:02.820806 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-04 03:35:02.820853 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-04 03:35:02.820899 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-04 03:35:02.820951 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:35:02.820998 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-04 03:35:02.821044 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:35:02.821091 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.821138 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.821184 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-04 03:35:02.821231 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.821277 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-04 03:35:02.821323 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-04 03:35:02.821476 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.821550 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.821600 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.821649 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.821697 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.821759 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.821807 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:35:02.821854 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-04 03:35:02.821900 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-04 03:35:02.821946 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.822027 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:35:02.822078 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-04 03:35:02.822223 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:35:02.822272 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-04 03:35:02.822318 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-04 03:35:02.822365 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-04 03:35:02.822412 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:35:02.822479 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.822529 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.822610 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.822660 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:35:02.822786 wsdl: current service: Service1 2021-03-04 03:35:02.822807 wsdl: current port: Service1Soap 2021-03-04 03:35:02.822835 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-03-04 03:35:02.822861 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-03-04 03:35:02.822889 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-03-04 03:35:02.822915 wsdl: Parsing WSDL done 2021-03-04 03:35:02.822934 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 03:35:02.822956 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 03:35:02.822966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:35:02.822975 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 03:35:02.822986 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.822995 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 03:35:02.823003 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 03:35:02.823385 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 03:35:02.823399 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 03:35:02.823410 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 03:35:02.823419 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 03:35:02.823439 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:35:02.823462 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 03:35:02.823473 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:35:02.823483 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.823493 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.823502 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 03:35:02.823512 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.823520 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 03:35:02.823529 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 03:35:02.823537 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.823547 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.823556 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.823585 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.823597 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.823636 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.823646 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:35:02.823655 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 03:35:02.823664 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 03:35:02.823673 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.823682 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:35:02.823692 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 03:35:02.823701 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:35:02.823709 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 03:35:02.823721 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 03:35:02.823730 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 03:35:02.823740 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:35:02.823749 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.823757 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.823765 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.823774 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:35:02.823783 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 03:35:02.823795 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 03:35:02.823804 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:35:02.823813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 03:35:02.823824 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.823832 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 03:35:02.823840 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 03:35:02.823847 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 03:35:02.823855 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 03:35:02.823863 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 03:35:02.823871 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 03:35:02.823879 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:35:02.823887 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 03:35:02.823895 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:35:02.823904 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.823912 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.823920 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 03:35:02.823928 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.823941 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 03:35:02.823950 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 03:35:02.823958 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.823967 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.823975 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.823983 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.823991 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.823999 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.824077 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:35:02.824095 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 03:35:02.824109 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 03:35:02.824123 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.824138 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:35:02.824157 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 03:35:02.824170 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:35:02.824180 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 03:35:02.824240 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 03:35:02.824249 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 03:35:02.824257 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:35:02.824266 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.824274 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.824282 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.824289 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:35:02.824298 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 03:35:02.824310 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 03:35:02.824318 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:35:02.824329 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 03:35:02.824338 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.824346 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 03:35:02.824399 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 03:35:02.824410 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 03:35:02.824418 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 03:35:02.824432 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 03:35:02.824440 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 03:35:02.824447 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:35:02.824471 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 03:35:02.824478 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:35:02.824487 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.824497 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.824504 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 03:35:02.824512 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.824518 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 03:35:02.824526 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 03:35:02.824534 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.824541 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.824549 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.824605 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.824633 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.824642 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.824650 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:35:02.824657 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 03:35:02.824669 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 03:35:02.824677 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.824684 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:35:02.824692 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 03:35:02.824702 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:35:02.824710 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 03:35:02.824717 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 03:35:02.824724 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 03:35:02.824731 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:35:02.824738 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.824808 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.824837 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.824849 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:35:02.824862 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-04 03:35:02.824876 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-04 03:35:02.824892 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-04 03:35:02.824907 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-04 03:35:02.824916 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.824923 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-04 03:35:02.824931 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-04 03:35:02.824938 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-04 03:35:02.824945 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-04 03:35:02.824952 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-04 03:35:02.824958 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-04 03:35:02.824965 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-04 03:35:02.824972 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-04 03:35:02.824979 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-04 03:35:02.824986 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.824993 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.825001 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-04 03:35:02.825015 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-04 03:35:02.825022 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-04 03:35:02.825029 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-04 03:35:02.825036 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.825044 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-04 03:35:02.825050 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-04 03:35:02.825057 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.825064 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-04 03:35:02.825071 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-04 03:35:02.825078 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-04 03:35:02.825085 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-04 03:35:02.825091 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-04 03:35:02.825098 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-04 03:35:02.825105 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-04 03:35:02.825112 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-04 03:35:02.825159 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-04 03:35:02.825169 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-04 03:35:02.825178 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-04 03:35:02.825185 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-04 03:35:02.825192 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-04 03:35:02.825200 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-04 03:35:02.825207 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-04 03:35:02.825220 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-04 03:35:02.825228 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-04 03:35:02.825706 nusoap_client: checkWSDL 2021-03-04 03:35:02.825720 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 03:35:02.825725 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 03:35:02.825730 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-04 03:35:02.825744 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-03-04 03:35:02.825748 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 03:35:02.825753 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-04 03:35:02.825763 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-03-04 03:35:02.825774 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 03:35:02.825826 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.825833 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 03:35:02.825849 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-04 03:35:02.825871 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-03-04 03:35:02.825878 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-03-04 03:35:02.825882 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-03-04 03:35:02.825887 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-03-04 03:35:02.825892 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 03:35:02.825904 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:35:02.825911 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:35:02.825916 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:35:02.825926 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.825936 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-04 03:35:02.825941 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-03-04 03:35:02.825970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.825981 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 03:35:02.825986 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.826014 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 03:35:02.826019 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-03-04 03:35:02.826023 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-03-04 03:35:02.826027 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-03-04 03:35:02.826030 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-03-04 03:35:02.826035 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-03-04 03:35:02.826038 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-03-04 03:35:02.826043 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 03:35:02.826047 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-03-04 03:35:02.826059 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-04 03:35:02.826070 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:35:02.826077 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:35:02.826081 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-04 03:35:02.826088 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.826094 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-04 03:35:02.826098 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-04 03:35:02.826125 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-04 03:35:02.826132 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.826137 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.826143 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.826147 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-04 03:35:02.826159 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 03:35:02.826166 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:35:02.826171 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 03:35:02.826176 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 03:35:02.826181 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205601" 2021-03-04 03:35:02.826188 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:35:02.826192 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 03:35:02.826197 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:35:02.826204 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:35:02.826209 wsdl: in serializeType: returning: 205601 2021-03-04 03:35:02.826215 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-04 03:35:02.826221 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:35:02.826225 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 03:35:02.826229 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-04 03:35:02.826234 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-03-04 03:35:02.826241 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:35:02.826245 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-04 03:35:02.826255 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:35:02.826260 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-04 03:35:02.826264 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-03-04 03:35:02.826269 wsdl: in serializeType: returning: 205601PLN 2021-03-04 03:35:02.826274 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205601PLN 2021-03-04 03:35:02.826297 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205601PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-03-04 03:35:02.826302 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-03-04 03:35:02.826309 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7408"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-03-04 03:35:02.826323 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-03-04 03:35:02.826329 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205601PLN 2021-03-04 03:35:02.826343 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-03-04 03:35:02.826421 nusoap_client: sending message, length=499 2021-03-04 03:35:02.826356 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-04 03:35:02.826368 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-04 03:35:02.826373 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-04 03:35:02.826378 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-04 03:35:02.826382 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-04 03:35:02.826389 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 03:35:02.826399 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 03:35:02.826407 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 03:35:02.826413 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 03:35:02.826433 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-03-04 03:35:02.826443 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-04 03:35:02.826473 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-04 03:35:02.833831 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-04 03:35:02.833846 soap_transport_http: socket connected 2021-03-04 03:35:02.834009 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-03-04 03:35:02.834021 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-03-04 03:35:02.834029 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-04 03:35:02.834037 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-04 03:35:02.834044 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-04 03:35:02.834049 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-04 03:35:02.834056 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-03-04 03:35:02.834092 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-03-04 03:35:02.843936 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-03-04 03:35:02.843969 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-03-04 03:35:02.843979 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 03:35:02.843988 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-04 03:35:02.843998 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-04 03:35:02.844008 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-04 03:35:02.844018 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-04 03:35:02.844028 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-04 03:35:02.844037 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-04 03:35:02.844046 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 04 Mar 2021 02:35:02 GMT 2021-03-04 03:35:02.844056 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-04 03:35:02.844062 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-03-04 03:35:02.844068 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-04 03:35:02.844075 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-03-04 03:35:02.844097 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-03-04 03:35:02.844113 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-03-04 03:35:02.844121 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-04 03:35:02.844128 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-03-04 03:35:02.844134 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-03-04 03:35:02.844167 soap_transport_http: closed socket 2021-03-04 03:35:02.844185 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-04 03:35:02.844194 soap_transport_http: end of send() 2021-03-04 03:35:02.844225 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-03-04 03:35:02.844233 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 04 Mar 2021 02:35:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-03-04 03:35:02.844257 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-03-04 03:35:02.844269 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-03-04 03:35:02.844297 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-03-04 03:35:02.844318 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-03-04 03:35:02.844473 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-03-04 03:35:02.844662 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-03-04 03:35:02.844671 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-03-04 03:35:02.844682 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-03-04 03:35:02.844693 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 03:35:02.844719 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-03-04 03:35:02.844776 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-03-04 03:35:02.844810 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-04 03:35:02.844833 nusoap_client: got fault 2021-03-04 03:35:02.844846 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-03-04 03:35:02.844855 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-03-04 03:35:02.844863 nusoap_client: detail =