Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 95.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53039700129 Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3813
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 24 Aug 2019 04:23:09 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-24 06:23:14.110411 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-24 06:23:14.110478 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:23:14.110503 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-24 06:23:14.110534 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:23:14.110551 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-24 06:23:14.110565 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-24 06:23:14.110585 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-24 06:23:14.110613 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:23:14.110626 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:23:14.110642 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-24 06:23:14.110657 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 06:23:14.110679 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 06:23:14.110689 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 06:23:14.110697 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 06:23:14.110705 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 06:23:14.110712 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-24 06:23:14.110734 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:23:14.110755 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:23:14.110769 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 06:23:14.110779 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-24 06:23:14.110789 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-24 06:23:14.110804 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 06:23:14.110818 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 06:23:14.118670 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 06:23:14.118687 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 06:23:14.118698 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-24 06:23:14.118709 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:23:14.118715 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:23:14.118719 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-24 06:23:14.118723 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-24 06:23:14.118754 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-24 06:23:14.496913 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-24 06:23:14.496969 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-24 06:23:14.496985 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 06:23:14.496998 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 06:23:14.497008 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 06:23:14.497019 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 06:23:14.497031 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 06:23:14.497045 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 06:23:14.497056 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 06:23:14.497067 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 04:23:09 GMT 2019-08-24 06:23:14.497078 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 06:23:14.497088 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-24 06:23:14.497100 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 06:23:14.497120 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-24 06:23:14.497170 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-24 06:23:14.497204 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-24 06:23:14.504795 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.504860 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.504887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.504913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.504936 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.504975 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.504999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.505023 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.512784 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.512848 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:23:14.512881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.512905 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.512947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.512974 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:23:14.512996 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.513022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.513043 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.513075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.513095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.513136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.513161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.513185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521095 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-24 06:23:14.521121 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521313 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521405 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521554 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521631 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:23:14.521664 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521743 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521861 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.521887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529092 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:23:14.529225 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-24 06:23:14.529261 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-08-24 06:23:14.529290 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-24 06:23:14.529320 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529378 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529490 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529557 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529590 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529612 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529676 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529721 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529743 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529783 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529807 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529846 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.529934 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-24 06:23:14.574978 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.575117 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-24 06:23:14.575145 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.575217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.575241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.575291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.575333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.575383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-24 06:23:14.575427 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-24 06:23:14.575480 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 06:23:14.575491 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-24 06:23:14.575543 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-24 06:23:14.575609 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 06:23:14.575634 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 06:23:14.575647 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 06:23:14.575677 wsdl: got WSDL URL 2019-08-24 06:23:14.575686 wsdl: Parse WSDL 2019-08-24 06:23:14.575952 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-24 06:23:14.576005 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-24 06:23:14.576089 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.576104 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-24 06:23:14.576141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.576199 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.576216 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.576241 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:23:14.576282 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.576296 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.576316 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:23:14.576347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.576395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.576420 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-24 06:23:14.576450 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.576461 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.576490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.576541 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.576554 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.576585 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-24 06:23:14.576615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.576644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.576668 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-24 06:23:14.576698 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.576710 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-24 06:23:14.576738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.576787 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.576799 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.576819 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:23:14.576856 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.576869 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.576888 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:23:14.576923 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.576935 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.576954 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 06:23:14.576982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.577049 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.577079 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577091 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-24 06:23:14.577120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577169 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.577182 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577201 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-24 06:23:14.577230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.577281 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-24 06:23:14.577310 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577322 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-24 06:23:14.577349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577398 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.577411 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577430 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:23:14.577464 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.577475 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577493 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:23:14.577526 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.577537 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577555 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 06:23:14.577599 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.577613 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577632 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:14.577659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.577733 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:14.577763 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577776 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.577805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577852 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577865 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.577944 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:14.577982 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:14.578015 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578035 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:23:14.578055 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-24 06:23:14.578081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:23:14.578133 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 06:23:14.578162 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578174 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-24 06:23:14.578202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578251 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.578264 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578283 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-24 06:23:14.578318 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.578331 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578350 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-24 06:23:14.578384 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.578397 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578416 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-24 06:23:14.578449 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.578462 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578480 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:14.578505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.578586 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:14.578618 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578630 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.578657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578707 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.578720 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578740 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-24 06:23:14.578768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.578818 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 06:23:14.578846 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578857 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-24 06:23:14.578882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578927 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.578940 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.578959 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:23:14.578987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.579037 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:14.579064 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579075 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.579109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579158 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.579172 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579191 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-24 06:23:14.579219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.579269 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-24 06:23:14.579295 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579306 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-24 06:23:14.579331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579377 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.579390 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579410 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:14.579437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.579485 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-24 06:23:14.579515 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579527 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.579552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579608 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.579622 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579642 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-24 06:23:14.579669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.579719 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-24 06:23:14.579749 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579760 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-24 06:23:14.579787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579835 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.579846 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579865 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 06:23:14.579899 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.579913 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579932 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:14.579959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.579994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.580016 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-24 06:23:14.580043 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580054 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.580079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580127 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.580142 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580162 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-24 06:23:14.580190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.580239 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-24 06:23:14.580268 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580279 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-24 06:23:14.580304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580349 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.580362 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580381 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 06:23:14.580418 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.580431 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580450 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:14.580478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.580534 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-24 06:23:14.580561 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580573 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.580609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580657 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.580671 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580690 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-24 06:23:14.580717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.580767 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-24 06:23:14.580797 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580808 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-24 06:23:14.580836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580881 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.580893 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580912 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:14.580939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.580966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.580988 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-24 06:23:14.581018 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581030 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.581056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581102 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.581114 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581132 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-24 06:23:14.581159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.581208 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-24 06:23:14.581237 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581248 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-24 06:23:14.581275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581321 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.581333 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581352 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:14.581379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.581429 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:14.581460 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581471 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.581498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581544 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.581557 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581584 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-24 06:23:14.581613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.581663 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 06:23:14.581693 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581706 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-24 06:23:14.581734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581784 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.581796 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581815 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 06:23:14.581840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.581889 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:14.581919 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.581931 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.581958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582007 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.582021 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582040 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-24 06:23:14.582064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.582110 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 06:23:14.582140 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582152 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-24 06:23:14.582180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582229 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.582242 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582261 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-24 06:23:14.582288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.582336 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:14.582363 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582374 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.582399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582447 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.582461 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582481 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-24 06:23:14.582508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.582559 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 06:23:14.582602 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582614 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-24 06:23:14.582640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582680 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.582694 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582705 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-24 06:23:14.582724 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.582731 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582741 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-24 06:23:14.582754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.582785 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:14.582800 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582806 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.582821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582846 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.582853 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582863 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-24 06:23:14.582876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.582901 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 06:23:14.582917 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582923 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 06:23:14.582938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582962 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.582969 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.582979 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:14.582992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.583017 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.583032 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583038 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.583051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583079 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.583086 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583096 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 06:23:14.583110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.583135 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:23:14.583150 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583156 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-24 06:23:14.583170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583196 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:23:14.583203 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583213 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 06:23:14.583226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.583251 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.583299 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583307 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.583324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583348 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583355 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583394 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:14.583415 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:14.583432 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583443 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:23:14.583454 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-24 06:23:14.583466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:23:14.583491 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:23:14.583506 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583513 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-24 06:23:14.583528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583553 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:23:14.583560 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583570 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 06:23:14.583594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.583620 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:14.583635 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583641 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.583655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583679 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583685 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583723 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:14.583743 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:14.583760 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583771 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:23:14.583781 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-24 06:23:14.583794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:23:14.583850 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-24 06:23:14.583867 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583873 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-24 06:23:14.583889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583914 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:23:14.583921 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583931 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-24 06:23:14.583944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.583970 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.583985 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.583991 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.584004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584028 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584034 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584071 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:14.584090 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:14.584107 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584117 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:23:14.584127 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-24 06:23:14.584140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:23:14.584165 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:23:14.584179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584186 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-24 06:23:14.584200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584226 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.584233 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584242 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-24 06:23:14.584260 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.584267 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584277 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-24 06:23:14.584295 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.584301 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584311 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-24 06:23:14.584328 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.584335 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584344 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 06:23:14.584362 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.584368 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584377 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 06:23:14.584394 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.584401 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584411 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-24 06:23:14.584428 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.584434 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584444 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:14.584457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.584507 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:14.584524 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584530 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.584544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584570 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.584584 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-24 06:23:14.584609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.584635 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-24 06:23:14.584650 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584656 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-24 06:23:14.584670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584695 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.584702 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584711 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 06:23:14.584729 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.584735 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584745 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:14.584762 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.584769 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584778 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 06:23:14.584791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.584824 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-24 06:23:14.584838 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584844 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.584858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584882 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.584889 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584898 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-24 06:23:14.584912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.584937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-24 06:23:14.584952 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584958 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 06:23:14.584971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.584996 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.585003 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585012 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:14.585025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.585050 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.585065 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585071 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.585085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585110 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.585116 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585126 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 06:23:14.585140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.585165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:23:14.585180 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585186 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-24 06:23:14.585204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585250 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.585263 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585280 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-24 06:23:14.585313 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.585326 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585344 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:14.585367 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.585374 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585384 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 06:23:14.585397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.585431 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.585447 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585453 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.585467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585492 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.585499 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-24 06:23:14.585522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.585547 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:23:14.585561 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585567 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:14.585590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585616 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.585623 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585632 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 06:23:14.585650 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.585656 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585666 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:23:14.585683 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.585690 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585700 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:23:14.585724 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.585732 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585742 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 06:23:14.585760 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.585766 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585776 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 06:23:14.585789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.585831 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:14.585846 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585852 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.585868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585892 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.585899 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585909 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-24 06:23:14.585922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.585937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.585947 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:14.585962 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.585992 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.585999 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586009 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586022 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586038 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.586052 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586077 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.586084 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586093 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:14.586111 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.586117 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586127 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-24 06:23:14.586144 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.586151 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586160 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-24 06:23:14.586177 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.586183 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586193 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 06:23:14.586210 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.586216 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586226 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-24 06:23:14.586243 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:23:14.586251 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586268 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-24 06:23:14.586302 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.586315 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586332 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.586365 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.586377 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586394 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:14.586426 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.586438 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586456 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-24 06:23:14.586488 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.586499 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586515 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:23:14.586547 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.586560 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586590 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:23:14.586617 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.586707 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.586744 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.586756 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:14.586783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.586830 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.586842 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.586861 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:23:14.586895 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.586907 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.586924 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 06:23:14.586955 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.586968 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.586984 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 06:23:14.587015 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.587027 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.587044 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 06:23:14.587069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.587117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.587139 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587167 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.587178 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.587206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.587253 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587262 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.587273 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-24 06:23:14.587287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.587303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.587313 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:14.587327 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587355 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587362 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587372 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587386 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587402 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.587416 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587441 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.587448 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587457 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 06:23:14.587475 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.587482 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587491 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 06:23:14.587508 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.587515 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587524 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 06:23:14.587541 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.587548 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587557 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 06:23:14.587582 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.587594 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587612 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 06:23:14.587650 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.587662 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587679 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 06:23:14.587711 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.587723 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587741 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:14.587774 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.587787 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587806 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 06:23:14.587837 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.587849 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587868 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 06:23:14.587903 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.587915 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587932 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:23:14.587966 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.587978 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.587995 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:23:14.588020 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.588116 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.588153 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.588165 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:14.588194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.588241 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.588253 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.588271 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 06:23:14.588303 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.588314 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.588331 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:14.588365 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.588376 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.588394 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 06:23:14.588427 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:23:14.588439 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.588457 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:14.588485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.588529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.588548 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.588582 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.588593 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.588618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.588659 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.588670 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.588686 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-24 06:23:14.588707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.588731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.588747 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:14.588769 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.588811 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.588822 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.588839 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.588857 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.588874 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.588890 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.588916 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.588923 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.588933 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 06:23:14.588951 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.588957 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.588967 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-24 06:23:14.588984 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.588991 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.589000 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-24 06:23:14.589017 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.589024 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.589033 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-24 06:23:14.589050 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.589057 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.589066 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 06:23:14.589083 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.589090 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.589100 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 06:23:14.589117 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.589124 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.589133 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:14.589150 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.589157 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.589166 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-24 06:23:14.589183 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.589190 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.589200 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-24 06:23:14.589217 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589224 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.589233 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-24 06:23:14.589251 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.589257 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.589266 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:23:14.589284 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.589290 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.589299 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:23:14.589320 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.589413 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.589443 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589475 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589483 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589493 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589506 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.589537 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589562 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.589569 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589587 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-24 06:23:14.589606 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.589614 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589624 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-24 06:23:14.589641 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.589651 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589667 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 06:23:14.589696 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.589707 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589723 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-24 06:23:14.589755 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.589763 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589774 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-24 06:23:14.589793 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.589799 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589809 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-24 06:23:14.589827 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.589833 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589843 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-24 06:23:14.589867 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.589880 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589899 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-24 06:23:14.589931 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.589943 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.589962 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-24 06:23:14.589993 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.590005 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.590023 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-24 06:23:14.590056 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.590066 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.590082 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-24 06:23:14.590115 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.590128 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.590147 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-24 06:23:14.590178 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.590191 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.590208 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:14.590241 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.590253 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.590272 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-24 06:23:14.590301 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.590419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.590454 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.590466 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-24 06:23:14.590492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.590539 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.590552 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.590569 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-24 06:23:14.590612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.590640 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.590663 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:14.590693 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.590703 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.590724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.590752 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.590759 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.590769 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-24 06:23:14.590783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.590799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.590810 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 06:23:14.590825 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.590831 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-24 06:23:14.590845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.590871 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.590878 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.590887 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:14.590905 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.590912 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.590921 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 06:23:14.590938 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.590945 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.590958 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 06:23:14.590991 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:23:14.591004 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.591021 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 06:23:14.591045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.591093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.591114 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-24 06:23:14.591144 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.591154 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.591179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.591225 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:14.591238 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.591257 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-24 06:23:14.591282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.591309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.591328 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-24 06:23:14.591352 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:14.591406 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-24 06:23:14.591420 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:14.591440 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-24 06:23:14.591465 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:14.591495 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.591523 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:14.591570 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.591593 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:14.591611 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-24 06:23:14.591642 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.591654 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:14.591671 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-24 06:23:14.591704 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.591717 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:14.591735 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-24 06:23:14.591769 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-24 06:23:14.591781 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:14.591800 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-24 06:23:14.591835 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.591847 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:14.591860 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-24 06:23:14.591880 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.591887 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:14.591896 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-24 06:23:14.591913 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.591920 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:14.591929 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:23:14.591946 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.591953 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:14.591962 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-24 06:23:14.591979 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.591986 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:14.591996 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-24 06:23:14.592013 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.592019 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:14.592029 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:14.592042 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-24 06:23:14.592093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.592111 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592118 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-24 06:23:14.592135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592160 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.592167 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592177 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:14.592191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.592217 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:14.592232 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592238 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.592251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592276 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:23:14.592283 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592293 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-24 06:23:14.592307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.592332 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-24 06:23:14.592345 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-24 06:23:14.592371 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:23:14.592379 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 06:23:14.592388 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-24 06:23:14.592406 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:23:14.592413 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-24 06:23:14.592422 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-24 06:23:14.592439 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:23:14.592446 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-24 06:23:14.592456 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-24 06:23:14.592470 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-24 06:23:14.592494 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.592509 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592515 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 06:23:14.592530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592555 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.592562 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592572 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:14.592610 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.592623 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592642 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-24 06:23:14.592672 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.592684 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592703 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-24 06:23:14.592728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.592766 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.592782 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592789 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.592804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592830 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.592837 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592847 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-24 06:23:14.592860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.592875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.592886 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 06:23:14.592899 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.592925 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.592933 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.592943 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.592956 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.592972 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.592986 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.593011 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.593018 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.593028 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-24 06:23:14.593045 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.593052 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.593061 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-24 06:23:14.593079 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.593085 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.593095 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-24 06:23:14.593112 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.593118 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.593128 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-24 06:23:14.593158 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.593171 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.593188 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-24 06:23:14.593220 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.593233 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.593250 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-24 06:23:14.593282 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.593295 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.593314 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-24 06:23:14.593345 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.593357 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.593375 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-24 06:23:14.593408 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.593420 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.593438 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-24 06:23:14.593462 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.593540 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.593587 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.593598 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-24 06:23:14.593624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.593666 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.593674 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.593685 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-24 06:23:14.593708 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.593716 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.593727 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:23:14.593746 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.593752 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.593762 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:23:14.593779 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.593786 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.593795 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 06:23:14.593812 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.593819 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.593829 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-24 06:23:14.593842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.593874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.593885 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:14.593900 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.593907 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.593921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.593945 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.593951 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.593965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.593990 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:14.594011 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:14.594028 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594039 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:23:14.594049 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-24 06:23:14.594062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-24 06:23:14.594087 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 06:23:14.594101 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594107 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-24 06:23:14.594122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594146 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.594153 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594163 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-24 06:23:14.594176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.594201 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-24 06:23:14.594216 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594222 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.594236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594261 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 06:23:14.594268 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594278 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-24 06:23:14.594291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.594316 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-24 06:23:14.594330 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594337 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-24 06:23:14.594351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594375 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.594382 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594391 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:14.594405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.594430 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:14.594444 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594451 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.594465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594490 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594497 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594506 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-24 06:23:14.594520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.594535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.594545 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 06:23:14.594558 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594600 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594608 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594618 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594632 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.594663 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594689 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.594696 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594709 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-24 06:23:14.594728 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.594735 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594745 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-24 06:23:14.594762 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.594769 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594778 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-24 06:23:14.594795 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.594801 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594811 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-24 06:23:14.594828 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.594835 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594844 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-24 06:23:14.594861 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:23:14.594868 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594877 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-24 06:23:14.594895 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:23:14.594902 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594911 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-24 06:23:14.594928 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-24 06:23:14.594935 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594944 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-24 06:23:14.594962 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:23:14.594968 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.594978 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-24 06:23:14.594995 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.595002 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.595011 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-24 06:23:14.595028 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.595035 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.595044 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-24 06:23:14.595061 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.595068 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.595077 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-24 06:23:14.595094 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.595100 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.595109 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-24 06:23:14.595123 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.595185 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.595203 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595210 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-24 06:23:14.595226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595251 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.595258 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595268 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-24 06:23:14.595281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.595306 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:14.595321 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595327 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.595340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595365 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.595371 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595381 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-24 06:23:14.595394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.595420 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 06:23:14.595434 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595440 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:14.595455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595479 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.595486 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595496 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-24 06:23:14.595513 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.595520 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595529 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-24 06:23:14.595546 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.595553 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595562 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-24 06:23:14.595586 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.595594 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595605 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-24 06:23:14.595627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.595686 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.595707 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595714 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.595731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595757 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.595765 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595775 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-24 06:23:14.595788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.595804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.595814 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:14.595827 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.595854 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.595861 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.595871 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.595885 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.595901 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.595914 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.595940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.595947 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.595957 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-24 06:23:14.595974 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.595981 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.595990 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-24 06:23:14.596008 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.596014 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.596024 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-24 06:23:14.596041 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.596048 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.596057 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-24 06:23:14.596074 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.596082 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.596091 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-24 06:23:14.596108 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.596116 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.596125 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-24 06:23:14.596143 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 06:23:14.596149 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.596159 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-24 06:23:14.596172 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.596211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.596228 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596235 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-24 06:23:14.596249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596273 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.596280 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596289 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-24 06:23:14.596307 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.596313 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596323 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-24 06:23:14.596339 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.596346 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596356 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-24 06:23:14.596373 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.596379 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596388 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-24 06:23:14.596405 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.596412 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596421 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-24 06:23:14.596438 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.596445 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596454 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-24 06:23:14.596471 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.596478 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596487 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-24 06:23:14.596504 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.596511 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596520 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-24 06:23:14.596533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.596594 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:14.596610 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596617 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-24 06:23:14.596631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596656 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:23:14.596663 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596673 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-24 06:23:14.596686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.596717 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 06:23:14.596734 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-24 06:23:14.596741 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-24 06:23:14.596751 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-24 06:23:14.596767 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596773 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-24 06:23:14.596786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596809 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:14.596829 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-24 06:23:14.596846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.596856 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-24 06:23:14.596866 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-24 06:23:14.596884 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.596890 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-24 06:23:14.596900 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-24 06:23:14.596916 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-24 06:23:14.596922 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-24 06:23:14.596932 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-24 06:23:14.596949 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.596955 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:14.596965 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.596982 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.596989 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:14.596998 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.597015 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.597021 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:14.597031 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.597048 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.597054 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-24 06:23:14.597064 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.597081 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:14.597087 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-24 06:23:14.597096 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:14.597113 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:23:14.597119 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-24 06:23:14.597128 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-24 06:23:14.597145 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.597151 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-24 06:23:14.597160 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.597177 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-24 06:23:14.597183 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-24 06:23:14.597193 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-24 06:23:14.597209 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.597216 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-24 06:23:14.597226 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.597243 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.597249 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-24 06:23:14.597259 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.597274 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-24 06:23:14.597281 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-24 06:23:14.597291 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-24 06:23:14.597307 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-24 06:23:14.597344 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-24 06:23:14.597373 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-24 06:23:14.597400 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.597427 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-24 06:23:14.597454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:14.597481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-24 06:23:14.597507 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:14.597534 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-24 06:23:14.597561 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:14.597596 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-24 06:23:14.597623 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-24 06:23:14.597649 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-24 06:23:14.597676 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-24 06:23:14.597705 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-24 06:23:14.597735 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-24 06:23:14.597762 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-24 06:23:14.597788 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-24 06:23:14.597815 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-24 06:23:14.597841 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:14.597867 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-24 06:23:14.597895 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:14.597922 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-24 06:23:14.597949 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:14.597975 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-24 06:23:14.598002 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:14.598028 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-24 06:23:14.598055 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.598082 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:23:14.598108 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.598135 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:23:14.598161 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:14.598188 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-24 06:23:14.598215 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.598241 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-24 06:23:14.598268 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:14.598295 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-24 06:23:14.598321 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-24 06:23:14.598347 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-24 06:23:14.598374 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.598401 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:23:14.598428 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.598454 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-24 06:23:14.598483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:14.598510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:14.598537 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.598563 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:14.598598 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.598625 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:14.598651 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:14.598678 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-24 06:23:14.598707 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-24 06:23:14.598736 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-24 06:23:14.598763 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:14.598789 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-24 06:23:14.598815 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.598841 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-24 06:23:14.598868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:14.598894 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-24 06:23:14.598921 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-24 06:23:14.598947 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-24 06:23:14.598973 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:14.598999 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-24 06:23:14.599026 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:14.599109 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-24 06:23:14.599137 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.599164 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-24 06:23:14.599190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:14.599217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-24 06:23:14.599244 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599262 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599289 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:14.599315 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599332 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599349 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599374 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:14.599400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599417 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599434 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599451 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599476 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:14.599527 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599561 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599587 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599616 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:14.599642 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599668 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:14.599694 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599727 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:14.599754 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599771 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599797 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:14.599823 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599841 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599867 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:14.599893 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599919 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:14.599946 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.599972 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:14.599998 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600024 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:14.600050 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600076 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:14.600103 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600120 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600146 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:14.600173 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600199 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:14.600225 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600251 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:14.600278 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600304 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:14.600330 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600356 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:14.600384 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600400 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600434 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600450 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600467 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600483 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600508 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:14.600534 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600551 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600568 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600602 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:14.600628 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600655 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:14.600682 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600699 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600720 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600746 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:14.600772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600822 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600865 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.600891 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600908 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600924 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600943 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.600970 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.600996 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601013 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601031 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601098 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601134 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.601161 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601188 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.601214 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601231 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601248 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601264 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601290 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:14.601316 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601341 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:23:14.601367 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601385 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601401 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601427 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.601453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601520 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:14.601572 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601612 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 06:23:14.601640 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601666 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.601693 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601726 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:14.601753 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601770 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601787 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601803 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601829 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.601857 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601874 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601890 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601957 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.601974 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602000 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 06:23:14.602025 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602041 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602067 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:14.602093 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602109 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602126 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602152 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:14.602177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602194 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602227 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602252 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:14.602279 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602295 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602312 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602329 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602354 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:14.602380 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602406 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:14.602433 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602459 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:14.602485 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602502 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602529 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:14.602555 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602572 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602607 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:14.602633 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602659 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:14.602684 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602715 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:14.602742 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602768 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:14.602794 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602820 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-24 06:23:14.602847 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602864 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602890 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-24 06:23:14.602916 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602942 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:14.602968 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.602996 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:14.603022 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603048 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:14.603074 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603100 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:14.603127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603144 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603161 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603177 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603194 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603210 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603227 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603253 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:14.603279 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603296 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603312 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603338 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:14.603364 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603390 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:14.603417 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603434 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603450 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603476 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:14.603502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603569 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-24 06:23:14.603631 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603648 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603664 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603681 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603712 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.603740 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603757 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603773 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603790 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603816 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.603843 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603870 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-24 06:23:14.603896 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603913 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603929 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603946 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.603972 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-24 06:23:14.603997 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604023 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-24 06:23:14.604049 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604066 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604082 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604108 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.604134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604167 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604184 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604200 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-24 06:23:14.604252 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604279 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-24 06:23:14.604305 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604331 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-24 06:23:14.604357 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604383 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-24 06:23:14.604409 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604425 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604442 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604458 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604484 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.604512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-24 06:23:14.604662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-24 06:23:14.604694 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-24 06:23:14.604760 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.604811 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:14.604861 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:14.604912 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:14.604959 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-24 06:23:14.605007 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-24 06:23:14.605056 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-24 06:23:14.605104 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-24 06:23:14.605152 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:14.605199 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:14.605247 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:14.605296 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:14.605344 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.605393 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.605441 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:14.605490 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.605538 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:14.605599 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:23:14.605648 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.605700 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.605803 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:14.605855 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.605912 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.605965 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:14.606013 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-24 06:23:14.606061 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:14.606108 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.606155 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:14.606204 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-24 06:23:14.606252 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:14.606305 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:14.606351 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.606460 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:14.606517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-24 06:23:14.606566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.606626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:14.606675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:14.606731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:14.606779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-24 06:23:14.606827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-24 06:23:14.606875 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-24 06:23:14.606924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-24 06:23:14.606973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:14.607020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:14.607068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:14.607116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:14.607162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.607211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.607258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:14.607306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.607353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:14.607402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:23:14.607450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.607499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.607548 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:14.607604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.607658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.607749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:14.607854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-24 06:23:14.607903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:14.607950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.607998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:14.608047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-24 06:23:14.608095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:14.608148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:14.608195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.608245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:14.608303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-24 06:23:14.608352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.608400 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:14.608450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:14.608498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:14.608545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-24 06:23:14.608602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-24 06:23:14.608650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-24 06:23:14.608698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-24 06:23:14.608753 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:14.608801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:14.608850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:14.608898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:14.608945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.608994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.609042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:14.609091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.609140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:14.609189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:23:14.609236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.609285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.609335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:14.609383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.609436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.609489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:14.609535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-24 06:23:14.609590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:14.609638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.609685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:14.609740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-24 06:23:14.609790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:14.609842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:14.609890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.609939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:14.609997 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 06:23:14.610024 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:23:14.610087 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.610142 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:14.610196 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:14.610251 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:14.610305 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:23:14.610358 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:23:14.610411 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:23:14.610465 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:23:14.610519 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:14.610580 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:14.610638 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:14.610693 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:14.610753 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.610808 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.610862 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:14.610915 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.610977 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:14.611032 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:23:14.611086 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.611140 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.611194 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:14.611247 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.611301 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.611355 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:14.611410 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:23:14.611464 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:14.611518 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.611640 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:14.611696 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:23:14.611755 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:14.611809 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:14.611864 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.611920 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:14.611983 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-24 06:23:14.612006 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:23:14.612061 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.612115 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:14.612168 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:14.612231 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:14.612287 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:23:14.612341 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:23:14.612396 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:23:14.612450 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:23:14.612504 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:14.612558 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:14.612620 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:14.612675 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:14.612736 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.612793 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.612847 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:14.612901 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.612956 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:14.613010 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:23:14.613065 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.613119 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.613174 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:14.613229 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.613283 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.613337 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:14.613392 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:23:14.613447 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:14.613501 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.613555 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:14.613624 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:23:14.613679 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:14.613738 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:14.613793 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.613850 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:14.613913 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-24 06:23:14.613935 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:23:14.613984 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.614033 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:14.614081 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:14.614131 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:14.614179 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:23:14.614228 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:23:14.614275 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:23:14.614324 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:23:14.614373 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:14.614422 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:14.614531 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:14.614589 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:14.614639 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.614688 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.614745 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:14.614794 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.614844 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:14.614892 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:23:14.614940 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.614989 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.615088 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:14.615139 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.615187 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.615236 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:14.615286 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:23:14.615335 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:14.615384 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.615433 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:14.615481 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:23:14.615529 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:14.615584 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:14.615634 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.615684 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:14.615741 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-24 06:23:14.615762 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-24 06:23:14.615816 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.615867 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:14.615917 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:14.615967 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:14.616018 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-24 06:23:14.616068 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-24 06:23:14.616119 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-24 06:23:14.616169 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-24 06:23:14.616220 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:14.616271 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:14.616322 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:14.616373 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:14.616424 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.616474 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.616524 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:14.616580 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.616632 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:14.616683 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-24 06:23:14.616735 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.616786 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.616837 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:14.616888 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.616939 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.616990 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:14.617040 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-24 06:23:14.617090 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:14.617141 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.617192 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:14.617244 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-24 06:23:14.617294 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:14.617344 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:14.617395 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.617446 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:14.617500 wsdl: current service: Service1 2019-08-24 06:23:14.617517 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-24 06:23:14.617547 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-24 06:23:14.617588 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-24 06:23:14.617617 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-24 06:23:14.617645 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-24 06:23:14.617670 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:23:14.617697 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.617713 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:14.617728 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:14.617744 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:14.617759 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:23:14.617773 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:23:14.617789 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:23:14.617804 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:23:14.617818 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:14.617834 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:14.617849 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:14.617864 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:14.617879 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.617897 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.617912 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:14.617926 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.617941 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:14.617955 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:23:14.617970 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.617985 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.618000 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:14.618016 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.618031 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.618048 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:14.618066 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:23:14.618082 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:14.618096 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.618106 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:14.618116 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:23:14.618125 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:14.618135 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:14.618149 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.618159 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:14.618169 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:23:14.618182 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.618191 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:14.618200 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:14.618209 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:14.618218 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:23:14.618226 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:23:14.618234 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:23:14.618243 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:23:14.618251 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:14.618259 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:14.618268 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:14.618276 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:14.618284 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.618292 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.618301 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:14.618309 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.618317 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:14.618325 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:23:14.618333 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.618341 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.618349 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:14.618357 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.618365 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.618374 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:14.618382 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:23:14.618389 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:14.618396 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.618405 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:14.618413 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:23:14.618420 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:14.618428 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:14.618436 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.618445 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:14.618454 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:23:14.618464 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.618472 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:14.618481 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:14.618489 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:14.618498 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:23:14.618505 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:23:14.618512 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:23:14.618520 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:23:14.618528 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:14.618536 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:14.618543 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:14.618550 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:14.618558 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.618565 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.618573 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:14.618588 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.618596 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:14.618605 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:23:14.618612 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.618620 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.618629 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:14.618637 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.618644 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.618651 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:14.618659 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:23:14.618666 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:14.618674 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.618681 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:14.618688 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:23:14.618696 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:14.618703 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:14.618711 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.618718 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:14.618726 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-24 06:23:14.618736 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.618743 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-24 06:23:14.618752 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-24 06:23:14.618759 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-24 06:23:14.618766 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-24 06:23:14.618773 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-24 06:23:14.618781 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-24 06:23:14.618791 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-24 06:23:14.618798 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-24 06:23:14.618806 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-24 06:23:14.618813 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-24 06:23:14.618821 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-24 06:23:14.618828 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.618835 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.618843 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-24 06:23:14.618850 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-24 06:23:14.618858 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-24 06:23:14.618865 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-24 06:23:14.618872 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.618879 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-24 06:23:14.618886 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-24 06:23:14.618893 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-24 06:23:14.618901 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-24 06:23:14.618908 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-24 06:23:14.618915 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-24 06:23:14.618922 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-24 06:23:14.618929 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-24 06:23:14.618936 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-24 06:23:14.618944 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-24 06:23:14.618951 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-24 06:23:14.618958 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-24 06:23:14.618966 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-24 06:23:14.618973 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-24 06:23:14.619068 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-24 06:23:14.619077 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 06:23:14.619083 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 06:23:14.619088 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-24 06:23:14.619095 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-24 06:23:14.619099 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 06:23:14.619103 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-24 06:23:14.619113 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-24 06:23:14.619123 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 06:23:14.619168 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.619176 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 06:23:14.619190 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-24 06:23:14.619211 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-24 06:23:14.619218 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-24 06:23:14.619223 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-24 06:23:14.619227 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-24 06:23:14.619233 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 06:23:14.619243 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:23:14.619251 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:23:14.619256 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:23:14.619268 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.619277 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-24 06:23:14.619283 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-24 06:23:14.619308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.619318 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 06:23:14.619322 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.619347 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 06:23:14.619352 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-24 06:23:14.619356 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-24 06:23:14.619360 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-24 06:23:14.619364 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-24 06:23:14.619368 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-24 06:23:14.619373 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-24 06:23:14.619377 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-24 06:23:14.619384 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-24 06:23:14.619394 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:23:14.619402 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:23:14.619406 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-24 06:23:14.619412 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.619418 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-24 06:23:14.619423 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-24 06:23:14.619448 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-24 06:23:14.619455 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.619460 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.619466 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.619471 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-24 06:23:14.619481 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 06:23:14.619489 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:23:14.619494 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 06:23:14.619499 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 06:23:14.619505 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205601" 2019-08-24 06:23:14.619512 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:23:14.619517 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 06:23:14.619522 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:23:14.619529 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:23:14.619534 wsdl: in serializeType: returning: 205601 2019-08-24 06:23:14.619540 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-24 06:23:14.619547 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-24 06:23:14.619551 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-24 06:23:14.619555 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-24 06:23:14.619560 wsdl: in serializeType: returning: 205601 2019-08-24 06:23:14.619565 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205601 2019-08-24 06:23:14.619589 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205601 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-24 06:23:14.619594 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-24 06:23:14.619601 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3762"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-24 06:23:14.619615 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-24 06:23:14.619621 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205601 2019-08-24 06:23:14.619632 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-24 06:23:14.619709 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-24 06:23:14.619646 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-24 06:23:14.619657 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-24 06:23:14.619662 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-24 06:23:14.619668 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-24 06:23:14.619672 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-24 06:23:14.619678 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:23:14.619689 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:23:14.619697 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 06:23:14.619703 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 06:23:14.619716 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-24 06:23:14.619726 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-24 06:23:14.619734 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-24 06:23:14.627636 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-24 06:23:14.627682 soap_transport_http: socket connected 2019-08-24 06:23:14.627701 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-24 06:23:14.627711 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-24 06:23:14.627720 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-24 06:23:14.627725 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-24 06:23:14.627730 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-24 06:23:14.627734 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-24 06:23:14.627740 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-24 06:23:14.627771 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-24 06:23:14.637820 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-24 06:23:14.637865 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-24 06:23:14.637879 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 06:23:14.637891 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-24 06:23:14.637901 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-24 06:23:14.637912 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-24 06:23:14.637924 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-24 06:23:14.637935 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-24 06:23:14.637945 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-24 06:23:14.637956 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 24 Aug 2019 04:23:09 GMT 2019-08-24 06:23:14.637966 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-24 06:23:14.637976 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-24 06:23:14.637986 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-24 06:23:14.638004 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-24 06:23:14.638043 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-24 06:23:14.638071 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-24 06:23:14.638087 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-24 06:23:14.638097 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-24 06:23:14.638106 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-24 06:23:14.638156 soap_transport_http: closed socket 2019-08-24 06:23:14.638176 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-24 06:23:14.638187 soap_transport_http: end of send() 2019-08-24 06:23:14.638223 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-24 06:23:14.638235 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 24 Aug 2019 04:23:09 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-24 06:23:14.638283 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-24 06:23:14.638300 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-24 06:23:14.638336 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-24 06:23:14.638349 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-24 06:23:14.638512 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-24 06:23:14.638696 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-24 06:23:14.638717 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-24 06:23:14.638733 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-24 06:23:14.638752 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 06:23:14.638796 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-24 06:23:14.638889 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-24 06:23:14.638926 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-24 06:23:14.638949 nusoap_client: got fault 2019-08-24 06:23:14.638961 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-24 06:23:14.638969 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-24 06:23:14.638987 nusoap_client: detail =