Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 95.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53039700129 Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3813
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 26 Apr 2019 03:47:16 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-26 05:47:33.051504 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-26 05:47:33.051554 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:47:33.051568 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-26 05:47:33.051584 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:47:33.051593 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-26 05:47:33.051600 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-26 05:47:33.051613 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-26 05:47:33.051621 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:47:33.051627 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:47:33.051636 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-26 05:47:33.051644 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:47:33.051655 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:47:33.051660 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:47:33.051665 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:47:33.051669 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:47:33.051673 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-26 05:47:33.051686 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:47:33.051700 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:47:33.051709 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:47:33.051715 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-26 05:47:33.051721 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-26 05:47:33.051730 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:47:33.051739 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:47:33.059564 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:47:33.059579 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:47:33.059589 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-26 05:47:33.059595 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:47:33.059600 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:47:33.059604 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-26 05:47:33.059608 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-26 05:47:33.059639 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-26 05:47:33.078354 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-26 05:47:33.078378 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-26 05:47:33.078385 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:47:33.078391 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:47:33.078396 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:47:33.078401 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:47:33.078407 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:47:33.078412 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:47:33.078418 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:47:33.078423 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:47:16 GMT 2019-04-26 05:47:33.078428 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:47:33.078433 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-26 05:47:33.078439 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:47:33.078448 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-26 05:47:33.078481 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-26 05:47:33.086024 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:47:33.086186 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-26 05:47:33.086202 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.086323 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.093672 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.093805 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.093982 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.094062 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.094099 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:47:33.094119 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-26 05:47:33.094190 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.101553 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:47:33.101604 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-26 05:47:33.101657 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.101673 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.101835 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.101849 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.101969 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.101983 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:47:33.102040 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.102064 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:47:33.102092 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.102121 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:47:33.102134 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-26 05:47:33.109255 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-26 05:47:33.109282 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-26 05:47:33.109477 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.109494 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:47:33.109534 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.109549 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:47:33.109595 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.109609 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:47:33.109662 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.109676 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:47:33.109732 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.109756 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-04-26 05:47:33.109830 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-26 05:47:33.109844 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-26 05:47:33.109857 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-04-26 05:47:33.109865 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:47:33.109870 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-26 05:47:33.109897 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-26 05:47:33.109930 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:47:33.109943 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:47:33.109949 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:47:33.109966 wsdl: got WSDL URL 2019-04-26 05:47:33.109971 wsdl: Parse WSDL 2019-04-26 05:47:33.110131 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-26 05:47:33.110146 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-26 05:47:33.110193 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110201 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-26 05:47:33.110221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110252 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.110260 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110274 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:47:33.110295 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.110316 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110332 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:47:33.110348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.110409 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-26 05:47:33.110426 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110432 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.110447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110476 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.110483 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110494 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-26 05:47:33.110508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.110535 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:47:33.110551 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110558 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-26 05:47:33.110572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110597 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.110617 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110628 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:47:33.110645 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.110652 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110662 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:47:33.110680 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.110687 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110696 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:47:33.110709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.110742 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.110757 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110763 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-26 05:47:33.110777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110810 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.110816 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110826 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-26 05:47:33.110839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.110863 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-26 05:47:33.110878 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110883 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-26 05:47:33.110897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110920 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.110927 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110937 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-26 05:47:33.110954 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.110960 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.110969 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-26 05:47:33.110986 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.110993 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111002 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-26 05:47:33.111019 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.111025 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111035 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:33.111047 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.111084 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:33.111099 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111105 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.111119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111142 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111148 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111189 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:33.111209 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:33.111225 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111236 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:47:33.111246 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-26 05:47:33.111258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:47:33.111282 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:47:33.111296 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111302 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-26 05:47:33.111315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111339 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.111346 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111361 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:47:33.111375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.111399 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:33.111414 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111420 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.111433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111457 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.111464 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111474 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-26 05:47:33.111486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.111511 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:47:33.111525 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111531 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-26 05:47:33.111544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111568 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.111574 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111584 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:33.111596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.111620 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-26 05:47:33.111634 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111641 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.111653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111677 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.111684 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111693 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-26 05:47:33.111706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.111730 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-26 05:47:33.111744 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111750 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-26 05:47:33.111763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111786 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.111793 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111803 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:47:33.111820 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.111827 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111836 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:33.111848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.111876 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-26 05:47:33.111891 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111896 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.111910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111934 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.111940 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111950 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-26 05:47:33.111963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.111977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.111986 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-26 05:47:33.112001 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112007 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-26 05:47:33.112020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112048 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.112055 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112065 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:47:33.112083 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.112089 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112099 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:33.112111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.112139 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-26 05:47:33.112159 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112165 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.112179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112202 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.112209 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112218 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-26 05:47:33.112230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.112254 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-26 05:47:33.112268 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112274 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-26 05:47:33.112287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112310 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.112317 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112326 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:33.112339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.112368 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-26 05:47:33.112386 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112392 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.112406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112429 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.112436 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112445 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-26 05:47:33.112458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.112482 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-26 05:47:33.112496 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112502 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-26 05:47:33.112515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112538 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.112544 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112554 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:33.112566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.112590 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:33.112604 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112610 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.112623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112646 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.112653 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112663 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-26 05:47:33.112675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.112699 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:47:33.112713 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112719 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-26 05:47:33.112732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112755 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.112762 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112771 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:47:33.112783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.112807 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:33.112821 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112827 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.112840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112864 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.112870 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112880 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-26 05:47:33.112892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.112916 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:47:33.112930 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112936 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-26 05:47:33.112949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112972 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.112979 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.112988 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-26 05:47:33.113001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.113024 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:33.113038 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113045 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.113058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113081 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.113088 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113098 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-26 05:47:33.113110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.113135 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:47:33.113149 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113155 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-26 05:47:33.113168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113191 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.113197 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113207 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-26 05:47:33.113224 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.113230 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113240 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-26 05:47:33.113252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.113280 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:33.113294 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113306 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.113320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113344 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.113351 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113365 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-26 05:47:33.113378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.113402 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:47:33.113417 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113423 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:47:33.113436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113460 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.113466 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113476 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:33.113488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.113512 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.113526 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113533 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.113546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113569 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.113576 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113586 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:47:33.113598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.113622 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:47:33.113637 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113643 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:47:33.113656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113680 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:47:33.113686 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113696 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:47:33.113708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.113732 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.113746 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113752 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.113765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113796 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113802 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113839 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:33.113859 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:33.113875 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113885 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:47:33.113894 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-26 05:47:33.113906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:47:33.113930 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:47:33.113944 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113950 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-26 05:47:33.113964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.113988 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:47:33.113995 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114004 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-26 05:47:33.114017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.114041 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.114056 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114062 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.114074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114096 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114103 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114138 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:33.114157 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:33.114172 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114183 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:47:33.114193 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-26 05:47:33.114204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:47:33.114228 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:47:33.114242 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114248 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-26 05:47:33.114261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114285 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.114291 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114301 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-26 05:47:33.114326 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.114333 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114342 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-26 05:47:33.114365 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.114372 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114382 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-26 05:47:33.114400 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.114406 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114416 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:47:33.114433 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.114439 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114449 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:47:33.114466 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.114472 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114489 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-26 05:47:33.114506 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.114512 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114521 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:33.114534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.114581 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:33.114596 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114602 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.114616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114639 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.114646 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-26 05:47:33.114668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.114692 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:47:33.114707 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114713 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-26 05:47:33.114730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114753 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.114760 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114769 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:47:33.114794 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.114800 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114810 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:33.114827 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.114833 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114842 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:47:33.114854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.114886 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-26 05:47:33.114900 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114906 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.114919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114942 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.114949 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114959 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-26 05:47:33.114971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.114986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.114996 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:47:33.115010 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115016 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:47:33.115029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115052 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.115059 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115068 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:33.115081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.115104 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.115118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115124 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.115138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115162 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.115168 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115178 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:47:33.115190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.115214 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:47:33.115228 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115234 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-26 05:47:33.115247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115270 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.115277 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115286 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-26 05:47:33.115312 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.115318 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115327 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:33.115345 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.115352 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115366 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:47:33.115379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.115410 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.115425 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115431 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.115445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115468 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.115475 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115485 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-26 05:47:33.115497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.115521 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:47:33.115536 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115542 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:33.115555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115578 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.115585 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115594 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:47:33.115611 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.115617 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115627 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:47:33.115643 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.115649 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115658 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:47:33.115675 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.115682 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115691 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:47:33.115708 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.115714 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115724 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:47:33.115736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.115775 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:33.115794 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115799 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.115812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115836 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.115843 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115853 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-26 05:47:33.115865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.115880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.115889 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:33.115902 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.115931 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.115938 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.115948 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.115960 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.115976 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.115990 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116014 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.116020 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116030 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:33.116047 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.116054 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116063 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-26 05:47:33.116080 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.116087 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116096 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-26 05:47:33.116113 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.116119 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116129 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:47:33.116146 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.116153 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116162 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-26 05:47:33.116179 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:47:33.116185 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116195 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-26 05:47:33.116212 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.116218 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116227 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.116244 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.116250 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116260 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:33.116276 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.116282 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116292 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:47:33.116308 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.116315 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116328 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:47:33.116340 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116394 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.116412 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.116418 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:33.116433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.116456 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.116463 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.116472 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:47:33.116490 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.116496 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.116505 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:47:33.116522 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.116528 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.116537 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:47:33.116554 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.116560 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.116570 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:47:33.116582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.116607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.116617 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116631 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.116637 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.116650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.116674 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116681 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.116690 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-26 05:47:33.116703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.116717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.116727 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:33.116740 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116765 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116772 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116782 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116794 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116809 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.116822 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116847 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.116854 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116863 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:47:33.116880 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.116886 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116896 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:47:33.116913 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.116919 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116928 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:47:33.116945 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.116952 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116961 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:47:33.116978 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.116984 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.116993 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:47:33.117010 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.117016 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.117025 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:47:33.117042 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.117048 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.117057 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:33.117074 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.117080 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.117089 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:47:33.117106 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.117112 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.117122 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:47:33.117138 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.117145 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.117154 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:47:33.117171 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.117177 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.117186 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:47:33.117199 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.117250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.117267 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.117273 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:33.117286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.117317 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.117324 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.117333 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:47:33.117350 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.117360 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.117379 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:33.117397 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.117403 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.117412 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:47:33.117429 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:47:33.117436 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.117445 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:33.117458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.117483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.117493 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117507 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.117513 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.117527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.117551 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117557 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.117566 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-26 05:47:33.117579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.117593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.117602 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:33.117615 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117642 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117650 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117659 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117671 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117687 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.117700 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117733 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.117740 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117749 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:47:33.117766 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.117773 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117782 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-26 05:47:33.117804 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.117811 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117820 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-26 05:47:33.117838 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.117844 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117853 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-26 05:47:33.117870 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.117877 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117886 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:47:33.117902 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.117909 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117918 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:47:33.117935 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.117941 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117950 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:33.117967 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.117974 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.117983 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-26 05:47:33.118000 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.118006 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.118016 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-26 05:47:33.118033 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118039 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.118049 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-26 05:47:33.118065 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.118072 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.118081 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:47:33.118098 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.118104 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.118114 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:47:33.118126 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.118181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.118196 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118223 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118230 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118239 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118252 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.118281 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118314 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.118320 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118330 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-26 05:47:33.118347 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.118353 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118368 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-26 05:47:33.118386 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.118393 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118402 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:47:33.118419 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.118426 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118435 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-26 05:47:33.118452 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.118459 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118468 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-26 05:47:33.118485 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.118491 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118501 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-26 05:47:33.118517 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.118524 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118533 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-26 05:47:33.118550 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.118556 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118566 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-26 05:47:33.118582 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.118589 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118598 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-26 05:47:33.118615 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.118621 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118630 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-26 05:47:33.118647 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.118653 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118662 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-26 05:47:33.118679 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.118686 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118695 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-26 05:47:33.118712 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.118718 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118727 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:33.118744 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.118751 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118760 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-26 05:47:33.118772 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118834 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.118851 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.118857 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-26 05:47:33.118872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.118896 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.118902 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.118912 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-26 05:47:33.118924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.118939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.118949 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:33.118963 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.118969 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.118983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119007 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.119013 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119023 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-26 05:47:33.119035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.119059 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:47:33.119073 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119079 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-26 05:47:33.119093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119117 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.119123 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119133 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:33.119150 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.119156 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119166 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:47:33.119182 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.119189 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119198 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:47:33.119215 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:47:33.119221 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119230 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:47:33.119242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.119278 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-26 05:47:33.119292 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119298 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.119318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119341 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:33.119348 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119363 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-26 05:47:33.119376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.119400 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-26 05:47:33.119414 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:33.119440 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-26 05:47:33.119447 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:33.119456 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-26 05:47:33.119469 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:33.119484 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.119497 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:33.119522 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.119528 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:33.119538 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-26 05:47:33.119555 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.119562 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:33.119571 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-26 05:47:33.119588 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.119594 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:33.119604 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-26 05:47:33.119620 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-26 05:47:33.119627 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:33.119636 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-26 05:47:33.119653 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.119659 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:33.119668 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-26 05:47:33.119685 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.119692 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:33.119701 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-26 05:47:33.119717 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.119724 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:33.119733 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:47:33.119750 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.119756 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:33.119775 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-26 05:47:33.119791 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.119798 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:33.119808 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-26 05:47:33.119824 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.119831 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:33.119840 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:33.119852 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-26 05:47:33.119899 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.119916 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119922 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-26 05:47:33.119936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119960 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.119966 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.119976 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:33.119989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.120003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.120013 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:33.120027 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.120033 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.120046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.120070 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:47:33.120077 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.120087 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-26 05:47:33.120099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.120113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.120123 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:47:33.120135 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-26 05:47:33.120160 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:47:33.120167 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:47:33.120176 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-26 05:47:33.120193 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:47:33.120200 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-26 05:47:33.120210 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-26 05:47:33.120226 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:47:33.120233 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-26 05:47:33.120242 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-26 05:47:33.120254 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-26 05:47:33.120291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.120308 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.120314 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:47:33.120328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.120353 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.120365 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.120376 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:33.120394 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.120401 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.120411 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-26 05:47:33.120428 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.120435 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.120445 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-26 05:47:33.120458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.120481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.120491 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120505 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.120512 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.120527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.120551 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120558 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.120568 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-26 05:47:33.120593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.120608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.120617 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:47:33.120630 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120656 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120663 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120673 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120685 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120700 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.120714 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120738 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.120745 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120754 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-26 05:47:33.120778 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.120785 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120794 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-26 05:47:33.120811 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.120817 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120827 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-26 05:47:33.120843 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.120850 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120859 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-26 05:47:33.120876 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.120882 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120891 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-26 05:47:33.120908 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.120914 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120924 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-26 05:47:33.120940 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.120946 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120956 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-26 05:47:33.120973 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.120979 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.120989 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-26 05:47:33.121006 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.121012 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.121022 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-26 05:47:33.121034 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.121091 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.121109 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121115 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-26 05:47:33.121131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121155 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.121162 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121172 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-26 05:47:33.121191 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.121198 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121207 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:47:33.121225 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.121231 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121241 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:47:33.121258 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.121265 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121275 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:47:33.121292 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.121298 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121314 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-26 05:47:33.121326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.121373 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:33.121389 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121395 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.121410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121433 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121440 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121485 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:33.121505 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:33.121521 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121532 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:47:33.121542 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-26 05:47:33.121554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-26 05:47:33.121578 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:47:33.121593 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121599 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-26 05:47:33.121621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121645 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.121652 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121662 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-26 05:47:33.121675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.121700 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-26 05:47:33.121714 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121720 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.121734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121758 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:47:33.121765 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121776 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-26 05:47:33.121788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.121813 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-26 05:47:33.121828 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121834 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-26 05:47:33.121847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121871 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.121878 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121888 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:33.121901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.121926 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:33.121940 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121946 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.121960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.121985 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.121992 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.122001 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-26 05:47:33.122014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.122029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.122039 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:47:33.122052 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122079 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122087 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122097 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122109 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122125 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.122139 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122165 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.122172 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122183 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-26 05:47:33.122201 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.122207 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122217 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-26 05:47:33.122234 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.122241 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122251 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-26 05:47:33.122268 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.122275 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122285 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-26 05:47:33.122302 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.122309 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122319 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-26 05:47:33.122336 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:47:33.122343 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122353 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-26 05:47:33.122376 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:47:33.122383 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122393 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-26 05:47:33.122410 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-26 05:47:33.122418 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122427 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-26 05:47:33.122445 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:47:33.122452 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122462 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-26 05:47:33.122486 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.122492 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122502 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-26 05:47:33.122519 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.122526 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122536 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-26 05:47:33.122553 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.122560 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122582 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-26 05:47:33.122600 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.122606 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122616 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-26 05:47:33.122628 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.122686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.122703 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.122709 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-26 05:47:33.122723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.122747 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.122754 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.122763 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-26 05:47:33.122776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.122790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.122800 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:33.122814 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.122820 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.122834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.122857 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.122864 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.122873 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-26 05:47:33.122885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.122900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.122910 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:47:33.122924 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.122930 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:33.122944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.122967 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.122973 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.122983 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-26 05:47:33.122999 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.123006 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123015 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-26 05:47:33.123032 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.123038 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123047 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-26 05:47:33.123064 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.123071 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123080 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-26 05:47:33.123093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.123127 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123142 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123148 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.123162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123185 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123192 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123201 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-26 05:47:33.123214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.123238 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:33.123251 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123292 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123299 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123309 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123322 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.123353 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123384 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.123391 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123401 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-26 05:47:33.123419 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.123426 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123435 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-26 05:47:33.123453 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.123460 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123469 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-26 05:47:33.123487 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.123494 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123503 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-26 05:47:33.123521 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.123528 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123537 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-26 05:47:33.123555 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.123574 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123584 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-26 05:47:33.123601 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:47:33.123615 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123624 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-26 05:47:33.123637 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.123673 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.123689 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123695 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-26 05:47:33.123708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123731 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.123738 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123747 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-26 05:47:33.123764 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.123770 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123780 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-26 05:47:33.123797 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.123803 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123813 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-26 05:47:33.123829 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.123836 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123845 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-26 05:47:33.123862 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.123868 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123877 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-26 05:47:33.123894 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.123900 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123910 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-26 05:47:33.123926 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.123933 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123942 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-26 05:47:33.123959 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.123965 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.123974 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-26 05:47:33.123987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.124026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.124036 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:33.124051 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.124057 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-26 05:47:33.124072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.124096 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:47:33.124103 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.124112 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-26 05:47:33.124124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.124139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.124149 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:47:33.124165 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-26 05:47:33.124172 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-26 05:47:33.124182 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-26 05:47:33.124198 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.124204 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-26 05:47:33.124217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.124239 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:33.124258 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-26 05:47:33.124274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.124297 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-26 05:47:33.124308 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-26 05:47:33.124325 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.124332 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-26 05:47:33.124342 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-26 05:47:33.124363 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-26 05:47:33.124371 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-26 05:47:33.124382 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-26 05:47:33.124400 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.124406 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:33.124416 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.124433 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.124440 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:33.124450 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.124467 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.124473 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:33.124483 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.124500 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.124507 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-26 05:47:33.124517 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.124533 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:33.124540 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-26 05:47:33.124549 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:33.124578 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:47:33.124585 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-26 05:47:33.124595 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-26 05:47:33.124611 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.124617 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-26 05:47:33.124627 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.124643 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-26 05:47:33.124649 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-26 05:47:33.124658 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-26 05:47:33.124674 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.124680 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-26 05:47:33.124690 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.124706 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.124712 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-26 05:47:33.124721 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.124736 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-26 05:47:33.124742 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-26 05:47:33.124752 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-26 05:47:33.124763 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-26 05:47:33.124793 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-26 05:47:33.124821 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-26 05:47:33.124848 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.124874 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-26 05:47:33.124900 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:33.124925 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-26 05:47:33.124951 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:33.124977 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-26 05:47:33.125003 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-26 05:47:33.125028 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-26 05:47:33.125053 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-26 05:47:33.125078 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-26 05:47:33.125104 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-26 05:47:33.125129 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-26 05:47:33.125156 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-26 05:47:33.125181 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-26 05:47:33.125207 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:33.125233 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-26 05:47:33.125258 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:33.125297 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-26 05:47:33.125324 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:33.125350 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-26 05:47:33.125382 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:33.125409 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-26 05:47:33.125435 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.125462 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:47:33.125488 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.125515 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:47:33.125541 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.125579 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-26 05:47:33.125605 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:33.125631 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-26 05:47:33.125657 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-26 05:47:33.125682 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-26 05:47:33.125708 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.125735 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:47:33.125761 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.125787 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-26 05:47:33.125813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:33.125839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:33.125864 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.125889 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:33.125914 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.125940 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:33.125965 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:33.125990 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-26 05:47:33.126015 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-26 05:47:33.126040 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-26 05:47:33.126065 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:33.126090 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-26 05:47:33.126115 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.126140 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-26 05:47:33.126165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:33.126191 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-26 05:47:33.126216 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-26 05:47:33.126241 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-26 05:47:33.126268 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:33.126313 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-26 05:47:33.126340 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:33.126372 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-26 05:47:33.126399 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.126425 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-26 05:47:33.126452 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:33.126479 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-26 05:47:33.126507 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.126525 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.126551 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:33.126590 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.126606 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.126631 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.126656 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:33.126681 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.126697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.126713 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.126768 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.126793 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:33.126818 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.126843 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:33.126868 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.126893 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:33.126918 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.126935 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.126960 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:33.126992 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127009 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127040 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:33.127066 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127091 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:33.127130 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127156 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:33.127182 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127208 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:33.127234 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127260 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:33.127286 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127304 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127329 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:33.127360 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127388 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:33.127414 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127440 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:33.127466 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127492 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:33.127518 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127535 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127552 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127570 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127587 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127603 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127620 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:33.127673 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127690 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127707 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127733 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:33.127759 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127794 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:33.127820 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127837 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127854 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127879 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:33.127918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.127982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.128032 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128048 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128064 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128080 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128105 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.128130 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128147 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128163 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128179 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128203 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.128228 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128253 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.128278 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128296 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128317 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128333 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128363 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:33.128390 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128415 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:47:33.128440 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128456 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128472 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128502 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.128527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128576 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:33.128648 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128673 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:47:33.128698 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128723 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.128748 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128774 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:33.128798 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128815 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128831 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128847 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128871 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.128897 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128914 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128930 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128947 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128963 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128980 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.128996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129037 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:47:33.129064 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129080 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129105 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:33.129130 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129147 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129163 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129187 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:33.129212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129245 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129261 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129286 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:33.129311 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129336 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:33.129364 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129391 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:33.129416 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129433 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129457 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:33.129482 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129499 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129524 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:33.129550 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129575 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:33.129600 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129631 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:33.129656 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129681 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:33.129705 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129730 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-26 05:47:33.129755 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129772 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129797 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-26 05:47:33.129822 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129847 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:33.129872 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129897 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:33.129922 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129947 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:33.129972 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.129989 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130005 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130022 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130038 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130054 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130070 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130095 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:33.130120 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130137 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130153 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130178 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:33.130203 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130229 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:33.130254 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130271 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130287 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130312 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:33.130338 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-26 05:47:33.130459 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130476 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130492 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130533 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.130558 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130575 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130591 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130607 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130632 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.130656 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130682 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-26 05:47:33.130708 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130724 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130741 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130757 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130782 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-26 05:47:33.130807 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130831 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-26 05:47:33.130856 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130873 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130890 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130914 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.130939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.130988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-26 05:47:33.131053 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131078 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-26 05:47:33.131103 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131128 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-26 05:47:33.131153 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131178 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-26 05:47:33.131202 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131219 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131235 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131251 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131276 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.131302 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131355 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131376 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131409 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131425 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-26 05:47:33.131450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-26 05:47:33.131481 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-26 05:47:33.131534 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.131582 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:33.131632 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:33.131678 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-26 05:47:33.131724 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-26 05:47:33.131770 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-26 05:47:33.131816 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-26 05:47:33.131866 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:33.131912 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:33.131958 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:33.132003 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:33.132048 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.132108 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.132156 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.132202 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:33.132249 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:47:33.132297 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.132348 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.132401 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:33.132451 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.132515 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.132569 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:33.132615 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-26 05:47:33.132664 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:33.132710 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.132756 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:33.132804 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-26 05:47:33.132853 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:33.132906 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:33.132953 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.133000 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:33.133056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-26 05:47:33.133151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.133199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:33.133247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:33.133293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-26 05:47:33.133341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-26 05:47:33.133395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-26 05:47:33.133443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-26 05:47:33.133490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:33.133537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:33.133584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:33.133635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:33.133682 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.133730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.133777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.133824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:33.133871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:47:33.133919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.133967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.134014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:33.134062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.134114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.134164 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:33.134211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-26 05:47:33.134258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:33.134304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.134350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:33.134404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-26 05:47:33.134452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:33.134509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:33.134554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.134605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:33.134661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-26 05:47:33.134709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.134756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:33.134811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:33.134856 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-26 05:47:33.134903 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-26 05:47:33.134950 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-26 05:47:33.134998 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-26 05:47:33.135045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:33.135091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:33.135139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:33.135185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:33.135232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.135279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.135326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.135377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:33.135424 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:47:33.135472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.135522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.135573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:33.135621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.135678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.135729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:33.135774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-26 05:47:33.135821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:33.135866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.135912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:33.135960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-26 05:47:33.136008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:33.136062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:33.136108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.136156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:33.136210 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:47:33.136237 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:47:33.136298 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.136353 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:33.136413 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:33.136467 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:47:33.136527 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:47:33.136580 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:47:33.136635 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:47:33.136688 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:33.136741 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:33.136794 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:33.136848 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:33.136901 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.136955 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.137008 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.137061 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:33.137114 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:47:33.137168 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.137222 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.137275 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:33.137328 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.137393 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.137446 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:33.137499 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:47:33.137552 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:33.137614 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.137683 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:33.137736 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:47:33.137790 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:33.137842 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:33.137895 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.137948 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:33.138009 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-26 05:47:33.138032 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:47:33.138087 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.138190 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:33.138244 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:33.138297 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:47:33.138351 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:47:33.138411 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:47:33.138465 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:47:33.138527 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:33.138584 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:33.138638 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:33.138691 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:33.138744 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.138798 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.138852 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.138905 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:33.138958 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:47:33.139013 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.139066 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.139120 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:33.139174 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.139227 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.139281 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:33.139334 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:47:33.139393 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:33.139447 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.139500 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:33.139554 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:47:33.139607 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:33.139661 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:33.139714 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.139768 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:33.139828 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-26 05:47:33.139851 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:47:33.139900 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.139948 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:33.139996 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:33.140046 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:47:33.140094 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:47:33.140141 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:47:33.140189 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:47:33.140237 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:33.140285 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:33.140333 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:33.140387 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:33.140436 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.140485 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.140533 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.140581 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:33.140629 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:47:33.140677 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.140733 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.140781 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:33.140829 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.140877 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.140926 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:33.140974 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:47:33.141022 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:33.141070 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.141118 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:33.141166 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:47:33.141214 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:33.141262 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:33.141310 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.141364 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:33.141425 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-26 05:47:33.141447 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-26 05:47:33.141497 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.141547 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:33.141597 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:33.141647 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-26 05:47:33.141700 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-26 05:47:33.141749 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-26 05:47:33.141799 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-26 05:47:33.141849 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:33.141899 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:33.141949 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:33.141999 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:33.142048 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.142099 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.142149 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.142199 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:33.142249 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-26 05:47:33.142300 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.142349 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.142405 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:33.142456 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.142506 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.142556 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:33.142606 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-26 05:47:33.142657 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:33.142711 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.142762 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:33.142813 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-26 05:47:33.142863 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:33.142912 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:33.142963 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.143012 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:33.143065 wsdl: current service: Service1 2019-04-26 05:47:33.143081 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-26 05:47:33.143111 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-26 05:47:33.143139 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-26 05:47:33.143166 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-26 05:47:33.143192 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-26 05:47:33.143213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:47:33.143230 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.143238 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:33.143248 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:33.143258 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:47:33.143266 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:47:33.143276 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:47:33.143284 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:47:33.143292 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:33.143300 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:33.143309 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:33.143318 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:33.143326 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.143335 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.143344 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.143353 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:33.143366 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:47:33.143375 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.143384 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.143393 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:33.143401 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.143408 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.143416 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:33.143432 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:47:33.143440 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:33.143448 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.143455 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:33.143464 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:47:33.143471 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:33.143479 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:33.143487 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.143495 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:33.143504 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:47:33.143513 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.143520 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:33.143529 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:33.143537 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:47:33.143545 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:47:33.143553 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:47:33.143561 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:47:33.143568 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:33.143575 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:33.143583 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:33.143591 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:33.143598 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.143606 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.143613 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.143621 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:33.143629 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:47:33.143636 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.143644 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.143652 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:33.143660 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.143667 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.143675 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:33.143690 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:47:33.143697 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:33.143704 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.143712 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:33.143719 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:47:33.143726 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:33.143733 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:33.143741 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.143748 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:33.143755 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:47:33.143764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.143773 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:33.143781 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:33.143788 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:47:33.143795 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:47:33.143803 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:47:33.143810 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:47:33.143817 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:33.143824 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:33.143831 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:33.143838 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:33.143845 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.143852 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.143860 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.143867 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:33.143873 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:47:33.143880 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.143887 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.143894 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:33.143901 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.143907 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.143915 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:33.143922 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:47:33.143930 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:33.143937 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.143944 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:33.143951 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:47:33.143958 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:33.143965 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:33.143972 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.143978 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:33.143986 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-26 05:47:33.143993 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.144000 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-26 05:47:33.144008 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-26 05:47:33.144015 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-26 05:47:33.144022 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-26 05:47:33.144029 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-26 05:47:33.144036 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-26 05:47:33.144043 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-26 05:47:33.144049 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-26 05:47:33.144056 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-26 05:47:33.144062 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-26 05:47:33.144069 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.144129 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.144136 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-26 05:47:33.144143 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-26 05:47:33.144150 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-26 05:47:33.144157 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.144164 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-26 05:47:33.144171 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-26 05:47:33.144178 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-26 05:47:33.144185 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-26 05:47:33.144192 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-26 05:47:33.144198 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-26 05:47:33.144204 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-26 05:47:33.144211 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-26 05:47:33.144218 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-26 05:47:33.144224 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-26 05:47:33.144231 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-26 05:47:33.144237 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-26 05:47:33.144244 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-26 05:47:33.144251 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-26 05:47:33.144327 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-26 05:47:33.144337 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:47:33.144342 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:47:33.144347 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-26 05:47:33.144354 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-26 05:47:33.144364 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:47:33.144369 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-26 05:47:33.144378 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-26 05:47:33.144387 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:47:33.144435 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.144442 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:47:33.144455 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-26 05:47:33.144476 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-26 05:47:33.144483 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-26 05:47:33.144487 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-26 05:47:33.144491 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-26 05:47:33.144497 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:47:33.144507 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:47:33.144514 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:47:33.144519 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:47:33.144531 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.144540 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-26 05:47:33.144545 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-26 05:47:33.144569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.144578 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:47:33.144583 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.144606 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:47:33.144612 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-26 05:47:33.144616 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-26 05:47:33.144620 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-26 05:47:33.144624 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-26 05:47:33.144628 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-26 05:47:33.144633 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-26 05:47:33.144637 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-26 05:47:33.144643 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-26 05:47:33.144653 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:47:33.144659 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:47:33.144663 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-26 05:47:33.144669 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.144675 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-26 05:47:33.144679 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-26 05:47:33.144702 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-26 05:47:33.144709 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.144713 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.144719 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.144723 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-26 05:47:33.144734 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:47:33.144742 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:47:33.144747 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:47:33.144752 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:47:33.144758 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205601" 2019-04-26 05:47:33.144765 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:47:33.144770 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:47:33.144775 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:47:33.144782 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:47:33.144786 wsdl: in serializeType: returning: 205601 2019-04-26 05:47:33.144793 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-26 05:47:33.144799 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-26 05:47:33.144804 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-26 05:47:33.144808 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-26 05:47:33.144813 wsdl: in serializeType: returning: 205601 2019-04-26 05:47:33.144817 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205601 2019-04-26 05:47:33.144830 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205601 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-26 05:47:33.144834 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-26 05:47:33.144840 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6909"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-26 05:47:33.144855 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-26 05:47:33.144861 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205601 2019-04-26 05:47:33.144871 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-26 05:47:33.144947 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-26 05:47:33.144884 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-26 05:47:33.144895 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-26 05:47:33.144900 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-26 05:47:33.144905 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-26 05:47:33.144909 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-26 05:47:33.144916 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:47:33.144926 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:47:33.144934 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:47:33.144940 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:47:33.144954 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-26 05:47:33.144965 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-26 05:47:33.144973 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-26 05:47:33.152772 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-26 05:47:33.152791 soap_transport_http: socket connected 2019-04-26 05:47:33.152802 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-26 05:47:33.152808 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-26 05:47:33.152813 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-26 05:47:33.152819 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-26 05:47:33.152823 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-26 05:47:33.152827 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-26 05:47:33.152831 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-26 05:47:33.152863 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-26 05:47:33.169575 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-26 05:47:33.169598 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-26 05:47:33.169605 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:47:33.169610 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-26 05:47:33.169615 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-26 05:47:33.169621 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-26 05:47:33.169627 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-26 05:47:33.169632 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-26 05:47:33.169638 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-26 05:47:33.169644 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 26 Apr 2019 03:47:16 GMT 2019-04-26 05:47:33.169650 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-26 05:47:33.169661 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-26 05:47:33.169667 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-26 05:47:33.169678 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-26 05:47:33.169704 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-26 05:47:33.169715 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-26 05:47:33.169725 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-26 05:47:33.169730 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-26 05:47:33.169735 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-26 05:47:33.169776 soap_transport_http: closed socket 2019-04-26 05:47:33.169788 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-26 05:47:33.169794 soap_transport_http: end of send() 2019-04-26 05:47:33.169816 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-26 05:47:33.169823 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 26 Apr 2019 03:47:16 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-26 05:47:33.169856 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-26 05:47:33.169866 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-26 05:47:33.169889 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-26 05:47:33.169895 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-26 05:47:33.170014 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-26 05:47:33.170112 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-26 05:47:33.170118 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-26 05:47:33.170127 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-26 05:47:33.170138 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:47:33.170162 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-26 05:47:33.170217 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-26 05:47:33.170239 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-26 05:47:33.170250 nusoap_client: got fault 2019-04-26 05:47:33.170258 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-26 05:47:33.170264 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-26 05:47:33.170268 nusoap_client: detail =