Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 95.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53039700129 Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3813
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 10 Dec 2019 04:48:31 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-12-10 05:48:47.985931 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-12-10 05:48:47.986004 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-12-10 05:48:47.986027 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2019-12-10 05:48:47.986056 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-12-10 05:48:47.986075 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-12-10 05:48:47.986088 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-12-10 05:48:47.986106 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-12-10 05:48:47.986120 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-12-10 05:48:47.986131 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-12-10 05:48:47.986146 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-12-10 05:48:47.986162 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-12-10 05:48:47.986181 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-12-10 05:48:47.986190 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-12-10 05:48:47.986198 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-12-10 05:48:47.986206 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-12-10 05:48:47.986212 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-12-10 05:48:47.986229 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-12-10 05:48:47.986247 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-12-10 05:48:47.986260 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-12-10 05:48:47.986270 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-12-10 05:48:47.986280 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-12-10 05:48:47.986293 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-12-10 05:48:47.986307 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-12-10 05:48:47.992741 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-12-10 05:48:47.992756 soap_transport_http: socket connected 2019-12-10 05:48:47.992772 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-12-10 05:48:47.992782 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-12-10 05:48:47.992790 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-12-10 05:48:47.992797 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-12-10 05:48:47.992804 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-12-10 05:48:47.992847 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-12-10 05:48:48.010186 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-12-10 05:48:48.010215 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-12-10 05:48:48.010226 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-12-10 05:48:48.010237 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-12-10 05:48:48.010247 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-12-10 05:48:48.010256 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-12-10 05:48:48.010266 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-12-10 05:48:48.010278 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-12-10 05:48:48.010287 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-12-10 05:48:48.010296 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 10 Dec 2019 04:48:31 GMT 2019-12-10 05:48:48.010306 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-12-10 05:48:48.010316 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-12-10 05:48:48.010325 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-12-10 05:48:48.010341 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-12-10 05:48:48.010382 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-12-10 05:48:48.010415 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-12-10 05:48:48.016488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.016514 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.016535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.016554 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.016575 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.016611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.016633 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.016650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.022958 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-12-10 05:48:48.023023 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-12-10 05:48:48.023053 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-12-10 05:48:48.023074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.023098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.023134 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.023157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.023177 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.023203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.023226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.023254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.023278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.023299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.029566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.029631 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-12-10 05:48:48.029659 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.029679 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.029697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.029717 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.029753 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.029775 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.029794 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.029811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.029851 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.029873 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.029892 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.029911 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.029955 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.030010 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-12-10 05:48:48.030034 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.030053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.030075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.030091 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.030136 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.030178 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.030202 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-12-10 05:48:48.030223 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.030241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.035697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.035723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.035746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.035768 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036184 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-12-10 05:48:48.036278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036302 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036362 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-12-10 05:48:48.036386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036514 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036579 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036632 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036784 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036847 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036903 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036927 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036944 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.036999 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-12-10 05:48:48.037024 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.037045 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.037065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.037084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.037103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.037139 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.037163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.037182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.037202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.037224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-12-10 05:48:48.041894 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-12-10 05:48:48.041916 soap_transport_http: read to EOF 2019-12-10 05:48:48.041924 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-12-10 05:48:48.041968 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-12-10 05:48:48.042035 soap_transport_http: closed socket 2019-12-10 05:48:48.042058 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-12-10 05:48:48.042070 soap_transport_http: end of send() 2019-12-10 05:48:48.042099 wsdl: got WSDL URL 2019-12-10 05:48:48.042106 wsdl: Parse WSDL 2019-12-10 05:48:48.042342 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-12-10 05:48:48.042365 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-12-10 05:48:48.042443 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.042458 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-12-10 05:48:48.042492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.042545 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.042560 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.042585 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-12-10 05:48:48.042621 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.042632 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.042649 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-12-10 05:48:48.042674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.042721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.042745 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-12-10 05:48:48.042772 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.042783 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.042809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.042856 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.042869 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.042886 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-12-10 05:48:48.042911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.042944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.042965 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-12-10 05:48:48.042997 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043007 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-12-10 05:48:48.043033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043078 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.043090 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043107 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-12-10 05:48:48.043141 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.043153 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043170 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-12-10 05:48:48.043200 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.043211 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043228 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-12-10 05:48:48.043250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.043310 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-12-10 05:48:48.043335 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043345 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-12-10 05:48:48.043372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043419 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.043433 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043450 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-12-10 05:48:48.043475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.043520 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-12-10 05:48:48.043544 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043554 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-12-10 05:48:48.043579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043622 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.043633 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043651 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-12-10 05:48:48.043682 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.043692 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043708 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-12-10 05:48:48.043740 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.043752 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043770 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-12-10 05:48:48.043801 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.043812 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043828 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 05:48:48.043852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.043916 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-12-10 05:48:48.043941 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.043951 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.043977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044031 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044044 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044118 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 05:48:48.044158 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 05:48:48.044189 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044209 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-12-10 05:48:48.044227 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-12-10 05:48:48.044250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-12-10 05:48:48.044297 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-12-10 05:48:48.044325 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044336 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-12-10 05:48:48.044361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044405 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.044418 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044435 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-12-10 05:48:48.044465 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.044476 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044493 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-12-10 05:48:48.044525 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.044535 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044551 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-12-10 05:48:48.044581 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.044593 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044608 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 05:48:48.044633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.044697 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.044723 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044734 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.044758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044805 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.044818 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044836 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-12-10 05:48:48.044858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.044904 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-12-10 05:48:48.044927 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.044937 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-12-10 05:48:48.044962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045014 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.045026 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045044 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-12-10 05:48:48.045067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.045112 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-12-10 05:48:48.045140 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045151 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.045178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045225 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.045238 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045254 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-12-10 05:48:48.045276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.045321 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-12-10 05:48:48.045348 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045358 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-12-10 05:48:48.045379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045421 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.045432 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045449 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 05:48:48.045473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.045517 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-12-10 05:48:48.045540 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045550 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.045573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045615 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.045626 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045641 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-12-10 05:48:48.045666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.045706 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-12-10 05:48:48.045733 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045745 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-12-10 05:48:48.045770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045816 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.045827 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045842 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-12-10 05:48:48.045876 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.045889 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045906 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 05:48:48.045928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.045961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.045981 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-12-10 05:48:48.046016 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046027 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.046054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046098 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.046111 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046130 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-12-10 05:48:48.046155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.046199 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-12-10 05:48:48.046224 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046234 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-12-10 05:48:48.046259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046300 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.046313 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046330 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-12-10 05:48:48.046359 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.046371 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046388 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 05:48:48.046413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.046463 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-12-10 05:48:48.046487 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046498 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.046523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046564 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.046576 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046594 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-12-10 05:48:48.046617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.046661 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-12-10 05:48:48.046686 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046698 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-12-10 05:48:48.046722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046766 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.046779 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046797 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 05:48:48.046820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.046867 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-12-10 05:48:48.046895 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046906 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.046930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.046971 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.046982 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047008 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-12-10 05:48:48.047033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.047078 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-12-10 05:48:48.047105 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047116 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-12-10 05:48:48.047139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047180 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.047193 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047211 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 05:48:48.047235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.047281 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-12-10 05:48:48.047310 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047322 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.047349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047392 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.047405 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047423 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-12-10 05:48:48.047448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.047494 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-12-10 05:48:48.047518 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047529 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-12-10 05:48:48.047550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047596 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.047609 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047625 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-12-10 05:48:48.047648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.047691 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-12-10 05:48:48.047715 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047726 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.047749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047794 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.047808 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047824 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-12-10 05:48:48.047846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.047890 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-12-10 05:48:48.047917 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.047927 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-12-10 05:48:48.047950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048001 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.048011 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048023 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-12-10 05:48:48.048038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.048066 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-12-10 05:48:48.048083 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048090 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.048104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048145 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.048157 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048174 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-12-10 05:48:48.048197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.048244 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-12-10 05:48:48.048272 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048283 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-12-10 05:48:48.048306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048348 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.048361 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048377 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-12-10 05:48:48.048407 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.048419 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048436 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-12-10 05:48:48.048460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.048511 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 05:48:48.048536 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048546 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.048568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048612 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.048625 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048643 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-12-10 05:48:48.048667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.048711 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-12-10 05:48:48.048739 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048750 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-12-10 05:48:48.048774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048814 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.048824 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048840 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 05:48:48.048864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.048909 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.048936 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.048946 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.048970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049028 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.049042 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049059 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-12-10 05:48:48.049084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.049129 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-12-10 05:48:48.049156 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049167 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-12-10 05:48:48.049190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049232 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-12-10 05:48:48.049244 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049260 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-12-10 05:48:48.049284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.049329 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.049354 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049366 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.049390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049429 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049439 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049507 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 05:48:48.049539 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 05:48:48.049569 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049593 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-12-10 05:48:48.049610 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-12-10 05:48:48.049633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-12-10 05:48:48.049678 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-12-10 05:48:48.049705 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049715 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-12-10 05:48:48.049737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049780 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-12-10 05:48:48.049791 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049807 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-12-10 05:48:48.049831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.049870 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-12-10 05:48:48.049895 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049906 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.049930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049972 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.049984 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050060 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 05:48:48.050094 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 05:48:48.050124 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050143 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-12-10 05:48:48.050158 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-12-10 05:48:48.050178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-12-10 05:48:48.050235 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-12-10 05:48:48.050259 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050270 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-12-10 05:48:48.050294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050335 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-12-10 05:48:48.050346 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050364 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-12-10 05:48:48.050387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.050432 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.050460 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050471 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.050496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050539 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050551 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050619 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 05:48:48.050655 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 05:48:48.050682 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050701 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-12-10 05:48:48.050720 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-12-10 05:48:48.050742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-12-10 05:48:48.050786 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-12-10 05:48:48.050811 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050822 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-12-10 05:48:48.050849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050895 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.050907 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050922 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-12-10 05:48:48.050955 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.050966 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.050982 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-12-10 05:48:48.051021 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.051032 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051048 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-12-10 05:48:48.051080 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.051093 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051110 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-12-10 05:48:48.051144 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.051155 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051172 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-12-10 05:48:48.051206 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.051218 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051234 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-12-10 05:48:48.051265 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.051276 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051292 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 05:48:48.051316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.051405 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-12-10 05:48:48.051433 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051444 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.051467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051509 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.051521 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051538 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-12-10 05:48:48.051563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.051606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-12-10 05:48:48.051632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051641 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-12-10 05:48:48.051665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051709 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.051721 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051738 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-12-10 05:48:48.051767 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.051779 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051795 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 05:48:48.051826 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.051837 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051853 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-12-10 05:48:48.051875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.051934 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-12-10 05:48:48.051961 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.051972 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.052005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052051 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.052064 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052082 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-12-10 05:48:48.052106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.052151 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-12-10 05:48:48.052176 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052187 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-12-10 05:48:48.052212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052259 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.052271 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052286 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 05:48:48.052308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.052355 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.052380 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052392 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.052418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052462 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.052474 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052490 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-12-10 05:48:48.052512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.052555 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-12-10 05:48:48.052579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052589 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-12-10 05:48:48.052613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052656 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.052668 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052684 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-12-10 05:48:48.052715 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.052727 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052743 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 05:48:48.052774 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.052786 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052804 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-12-10 05:48:48.052827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.052886 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.052912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.052924 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.052950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.053002 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.053015 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.053031 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-12-10 05:48:48.053056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.053082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.053101 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-12-10 05:48:48.053127 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.053137 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-12-10 05:48:48.053162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.053208 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.053220 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.053238 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-12-10 05:48:48.053269 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.053281 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.053299 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-12-10 05:48:48.053331 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.053343 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.053358 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-12-10 05:48:48.053387 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.053397 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.053412 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-12-10 05:48:48.053446 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.053458 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.053474 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-12-10 05:48:48.053499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.053552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.053573 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-12-10 05:48:48.053598 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.053609 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.053633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.053677 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.053689 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.053707 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-12-10 05:48:48.053729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.053753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.053769 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-12-10 05:48:48.053793 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.053846 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.053858 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.053875 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.053898 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.053925 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.053950 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.054006 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.054019 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.054036 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 05:48:48.054065 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.054077 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.054093 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-12-10 05:48:48.054123 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.054136 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.054153 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-12-10 05:48:48.054186 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.054199 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.054215 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-12-10 05:48:48.054245 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.054255 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.054270 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-12-10 05:48:48.054299 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-12-10 05:48:48.054311 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.054329 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-12-10 05:48:48.054357 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.054368 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.054385 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.054416 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.054428 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.054444 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 05:48:48.054473 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.054486 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.054505 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-12-10 05:48:48.054539 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.054552 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.054570 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-12-10 05:48:48.054602 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.054614 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.054630 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-12-10 05:48:48.054654 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.054748 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.054781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.054791 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-12-10 05:48:48.054813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.054856 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.054869 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.054886 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-12-10 05:48:48.054916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.054927 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.054945 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-12-10 05:48:48.054978 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.054996 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.055015 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-12-10 05:48:48.055045 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.055056 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.055070 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-12-10 05:48:48.055093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.055137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.055159 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.055187 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.055197 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.055222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.055268 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.055281 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.055299 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-12-10 05:48:48.055325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.055350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.055367 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-12-10 05:48:48.055389 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.055434 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.055446 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.055463 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.055487 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.055514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.055538 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.055580 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.055592 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.055611 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-12-10 05:48:48.055643 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.055655 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.055670 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-12-10 05:48:48.055700 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.055711 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.055728 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-12-10 05:48:48.055759 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.055770 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.055788 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-12-10 05:48:48.055820 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.055831 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.055846 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-12-10 05:48:48.055880 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.055892 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.055910 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-12-10 05:48:48.055941 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.055952 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.055968 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 05:48:48.056002 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.056013 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.056031 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-12-10 05:48:48.056062 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.056074 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.056093 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-12-10 05:48:48.056123 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.056135 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.056152 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-12-10 05:48:48.056182 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.056192 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.056209 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-12-10 05:48:48.056232 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.056323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.056357 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.056367 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-12-10 05:48:48.056392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.056437 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.056449 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.056465 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-12-10 05:48:48.056493 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.056505 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.056521 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 05:48:48.056551 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.056562 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.056579 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-12-10 05:48:48.056609 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-12-10 05:48:48.056621 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.056638 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-12-10 05:48:48.056662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.056706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.056725 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.056752 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.056763 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.056788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.056832 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.056844 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.056862 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-12-10 05:48:48.056888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.056915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.056933 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-12-10 05:48:48.056956 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057014 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057027 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057044 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057069 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057096 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.057121 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057170 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.057181 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057196 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-12-10 05:48:48.057224 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.057236 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057253 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-12-10 05:48:48.057282 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.057294 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057310 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-12-10 05:48:48.057341 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.057353 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057369 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-12-10 05:48:48.057397 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.057409 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057426 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-12-10 05:48:48.057455 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.057467 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057485 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-12-10 05:48:48.057516 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.057527 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057543 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 05:48:48.057573 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.057584 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057601 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-12-10 05:48:48.057631 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.057642 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057660 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-12-10 05:48:48.057692 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.057703 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057719 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-12-10 05:48:48.057748 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.057760 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057776 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-12-10 05:48:48.057808 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.057819 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057834 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-12-10 05:48:48.057858 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.057954 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.057983 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058041 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058055 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058073 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058098 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058128 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.058154 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058199 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.058211 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058228 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-12-10 05:48:48.058261 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.058272 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058288 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-12-10 05:48:48.058321 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.058333 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058349 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-12-10 05:48:48.058383 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.058395 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058414 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-12-10 05:48:48.058447 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.058460 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058478 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-12-10 05:48:48.058508 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.058519 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058534 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-12-10 05:48:48.058565 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.058575 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058591 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-12-10 05:48:48.058621 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.058632 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058648 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-12-10 05:48:48.058676 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.058686 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058702 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-12-10 05:48:48.058731 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.058742 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058760 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-12-10 05:48:48.058794 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.058805 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058824 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-12-10 05:48:48.058855 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.058867 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058883 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-12-10 05:48:48.058911 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.058921 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058935 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 05:48:48.058963 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.058975 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.058998 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-12-10 05:48:48.059020 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.059130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.059165 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059176 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-12-10 05:48:48.059204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059252 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.059265 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059282 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-12-10 05:48:48.059304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.059345 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-12-10 05:48:48.059368 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059379 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.059403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059445 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.059457 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059473 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-12-10 05:48:48.059495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.059551 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-12-10 05:48:48.059577 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059587 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-12-10 05:48:48.059609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059652 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.059664 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059680 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 05:48:48.059708 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.059720 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059736 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-12-10 05:48:48.059766 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.059778 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059796 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-12-10 05:48:48.059827 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-12-10 05:48:48.059839 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059856 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-12-10 05:48:48.059878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.059944 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-12-10 05:48:48.059968 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.059977 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.060011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.060057 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 05:48:48.060070 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.060087 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-12-10 05:48:48.060111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.060138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.060158 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-12-10 05:48:48.060183 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 05:48:48.060235 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-12-10 05:48:48.060247 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 05:48:48.060262 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-12-10 05:48:48.060284 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 05:48:48.060311 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.060337 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-12-10 05:48:48.060381 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.060393 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-12-10 05:48:48.060410 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-12-10 05:48:48.060443 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.060455 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-12-10 05:48:48.060473 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-12-10 05:48:48.060505 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.060516 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-12-10 05:48:48.060532 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-12-10 05:48:48.060564 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-12-10 05:48:48.060576 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-12-10 05:48:48.060594 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-12-10 05:48:48.060625 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.060637 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-12-10 05:48:48.060653 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-12-10 05:48:48.060686 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.060699 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-12-10 05:48:48.060717 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-12-10 05:48:48.060748 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.060760 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-12-10 05:48:48.060777 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-12-10 05:48:48.060808 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.060819 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-12-10 05:48:48.060835 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-12-10 05:48:48.060862 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.060872 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-12-10 05:48:48.060888 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-12-10 05:48:48.060918 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.060929 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-12-10 05:48:48.060945 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 05:48:48.060969 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-12-10 05:48:48.061059 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.061094 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.061104 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-12-10 05:48:48.061131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.061175 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.061188 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.061205 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 05:48:48.061228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.061254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.061273 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-12-10 05:48:48.061298 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.061308 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.061335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.061378 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-12-10 05:48:48.061390 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.061405 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-12-10 05:48:48.061431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.061457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.061476 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-12-10 05:48:48.061500 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-12-10 05:48:48.061550 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-12-10 05:48:48.061562 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-12-10 05:48:48.061580 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-12-10 05:48:48.061611 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-12-10 05:48:48.061622 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-12-10 05:48:48.061639 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-12-10 05:48:48.061670 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-12-10 05:48:48.061681 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-12-10 05:48:48.061700 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-12-10 05:48:48.061725 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-12-10 05:48:48.061764 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.061790 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.061801 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-12-10 05:48:48.061826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.061868 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.061880 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.061899 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 05:48:48.061930 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.061943 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.061961 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-12-10 05:48:48.061997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.062010 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.062027 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-12-10 05:48:48.062051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.062088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.062109 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062135 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.062145 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.062169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.062212 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062224 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.062241 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-12-10 05:48:48.062263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.062310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.062331 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-12-10 05:48:48.062354 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062399 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062411 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062427 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062449 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062476 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.062500 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062543 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.062555 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062568 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-12-10 05:48:48.062588 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.062596 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062606 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-12-10 05:48:48.062635 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.062647 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062663 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-12-10 05:48:48.062692 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.062703 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062720 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-12-10 05:48:48.062748 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.062759 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062773 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-12-10 05:48:48.062804 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.062815 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062831 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-12-10 05:48:48.062860 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.062872 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062889 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-12-10 05:48:48.062921 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.062932 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.062949 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-12-10 05:48:48.062978 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.062994 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.063011 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-12-10 05:48:48.063035 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.063112 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.063147 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063158 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-12-10 05:48:48.063183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063228 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.063239 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063257 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-12-10 05:48:48.063287 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.063300 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063317 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-12-10 05:48:48.063346 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.063357 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063373 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-12-10 05:48:48.063402 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.063415 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063432 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-12-10 05:48:48.063465 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.063478 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063495 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-12-10 05:48:48.063518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.063591 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 05:48:48.063616 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063625 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.063650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063691 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063702 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063766 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 05:48:48.063807 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 05:48:48.063839 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063857 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-12-10 05:48:48.063876 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-12-10 05:48:48.063900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-12-10 05:48:48.063942 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-12-10 05:48:48.063967 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.063978 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-12-10 05:48:48.064012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.064056 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.064068 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.064084 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-12-10 05:48:48.064105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.064131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.064152 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-12-10 05:48:48.064176 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.064185 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.064206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.064248 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-12-10 05:48:48.064260 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.064277 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-12-10 05:48:48.064301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.064327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.064346 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-12-10 05:48:48.064373 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.064383 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-12-10 05:48:48.064407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.064448 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.064460 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.064476 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 05:48:48.064498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.064521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.064537 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-12-10 05:48:48.064562 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.064573 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.064599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.064643 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.064654 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.064669 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-12-10 05:48:48.064694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.064720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.064742 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-12-10 05:48:48.064766 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.064813 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.064825 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.064843 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.064866 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.064893 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.064917 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.064960 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.064972 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.064995 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-12-10 05:48:48.065027 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.065039 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.065056 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-12-10 05:48:48.065085 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.065096 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.065114 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-12-10 05:48:48.065145 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.065157 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.065176 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-12-10 05:48:48.065210 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.065221 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.065237 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-12-10 05:48:48.065269 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-12-10 05:48:48.065281 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.065296 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-12-10 05:48:48.065326 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-12-10 05:48:48.065338 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.065354 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-12-10 05:48:48.065383 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-12-10 05:48:48.065395 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.065413 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-12-10 05:48:48.065444 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-12-10 05:48:48.065455 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.065473 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-12-10 05:48:48.065505 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.065517 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.065536 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-12-10 05:48:48.065569 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.065581 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.065599 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-12-10 05:48:48.065631 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.065642 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.065660 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-12-10 05:48:48.065690 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.065701 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.065717 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-12-10 05:48:48.065740 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.065844 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.065878 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.065890 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-12-10 05:48:48.065918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.065960 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.065973 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.065995 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-12-10 05:48:48.066020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.066061 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 05:48:48.066088 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066099 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.066122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066168 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.066180 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066197 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-12-10 05:48:48.066219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.066266 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-12-10 05:48:48.066294 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066305 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-12-10 05:48:48.066331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066375 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.066389 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066407 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-12-10 05:48:48.066440 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.066453 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066469 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-12-10 05:48:48.066500 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.066512 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066527 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-12-10 05:48:48.066558 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.066569 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066586 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-12-10 05:48:48.066608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.066674 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.066700 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066709 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.066734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066778 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.066791 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066810 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-12-10 05:48:48.066835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.066862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.066880 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-12-10 05:48:48.066902 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.066949 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.066961 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.066978 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.067009 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.067037 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.067064 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.067106 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.067118 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.067136 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-12-10 05:48:48.067170 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.067181 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.067197 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-12-10 05:48:48.067228 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.067240 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.067258 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-12-10 05:48:48.067290 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.067303 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.067322 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-12-10 05:48:48.067353 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.067364 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.067381 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-12-10 05:48:48.067413 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.067424 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.067439 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-12-10 05:48:48.067469 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-12-10 05:48:48.067481 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.067499 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-12-10 05:48:48.067524 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.067586 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.067617 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.067628 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-12-10 05:48:48.067652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.067696 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.067709 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.067727 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-12-10 05:48:48.067760 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.067771 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.067787 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-12-10 05:48:48.067815 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.067826 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.067841 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-12-10 05:48:48.067869 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.067881 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.067900 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-12-10 05:48:48.067930 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.067941 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.067957 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-12-10 05:48:48.067994 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.068006 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.068025 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-12-10 05:48:48.068057 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.068069 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.068088 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-12-10 05:48:48.068120 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.068132 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.068150 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-12-10 05:48:48.068173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.068244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.068266 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-12-10 05:48:48.068291 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.068303 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-12-10 05:48:48.068328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.068373 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-12-10 05:48:48.068386 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.068403 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-12-10 05:48:48.068427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.068453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.068471 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-12-10 05:48:48.068502 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-12-10 05:48:48.068514 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-12-10 05:48:48.068531 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-12-10 05:48:48.068559 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.068569 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-12-10 05:48:48.068592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.068633 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 05:48:48.068668 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-12-10 05:48:48.068695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.068714 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-12-10 05:48:48.068735 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-12-10 05:48:48.068765 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.068776 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-12-10 05:48:48.068794 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-12-10 05:48:48.068821 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-12-10 05:48:48.068831 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-12-10 05:48:48.068848 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-12-10 05:48:48.068880 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.068892 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-12-10 05:48:48.068910 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.068939 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.068949 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-12-10 05:48:48.068964 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.068999 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.069011 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-12-10 05:48:48.069029 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.069061 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.069073 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-12-10 05:48:48.069090 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.069122 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 05:48:48.069133 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-12-10 05:48:48.069150 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 05:48:48.069179 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-12-10 05:48:48.069191 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-12-10 05:48:48.069208 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-12-10 05:48:48.069238 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.069249 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-12-10 05:48:48.069266 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.069296 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-12-10 05:48:48.069307 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-12-10 05:48:48.069322 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-12-10 05:48:48.069348 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.069361 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-12-10 05:48:48.069378 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.069406 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.069418 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-12-10 05:48:48.069435 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.069463 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-12-10 05:48:48.069475 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-12-10 05:48:48.069491 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-12-10 05:48:48.069513 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-12-10 05:48:48.069569 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-12-10 05:48:48.069620 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-12-10 05:48:48.069671 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-12-10 05:48:48.069721 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-12-10 05:48:48.069768 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-12-10 05:48:48.069818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-12-10 05:48:48.069865 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.069913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-12-10 05:48:48.069962 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-12-10 05:48:48.070015 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-12-10 05:48:48.070062 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-12-10 05:48:48.070109 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-12-10 05:48:48.070161 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-12-10 05:48:48.070209 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-12-10 05:48:48.070258 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-12-10 05:48:48.070304 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-12-10 05:48:48.070352 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-12-10 05:48:48.070399 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-12-10 05:48:48.070445 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-12-10 05:48:48.070488 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-12-10 05:48:48.070538 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-12-10 05:48:48.070581 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-12-10 05:48:48.070631 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-12-10 05:48:48.070679 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-12-10 05:48:48.070728 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 05:48:48.070775 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-12-10 05:48:48.070823 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.070869 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-12-10 05:48:48.070913 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.070958 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-12-10 05:48:48.071017 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-12-10 05:48:48.071065 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-12-10 05:48:48.071109 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.071160 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-12-10 05:48:48.071269 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-12-10 05:48:48.071317 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-12-10 05:48:48.071365 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-12-10 05:48:48.071411 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-12-10 05:48:48.071459 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.071510 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-12-10 05:48:48.071562 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.071610 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-12-10 05:48:48.071655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-12-10 05:48:48.071701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-12-10 05:48:48.071751 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.071798 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-12-10 05:48:48.071844 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.071891 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-12-10 05:48:48.071936 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-12-10 05:48:48.071980 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-12-10 05:48:48.072034 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-12-10 05:48:48.072079 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-12-10 05:48:48.072126 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-12-10 05:48:48.072176 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-12-10 05:48:48.072222 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.072272 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-12-10 05:48:48.072317 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 05:48:48.072363 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-12-10 05:48:48.072410 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-12-10 05:48:48.072460 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-12-10 05:48:48.072507 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-12-10 05:48:48.072551 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-12-10 05:48:48.072599 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 05:48:48.072650 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-12-10 05:48:48.072702 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.072752 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-12-10 05:48:48.072800 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-12-10 05:48:48.072848 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-12-10 05:48:48.072896 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.072929 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.072976 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 05:48:48.073029 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073063 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073093 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073145 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 05:48:48.073192 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073220 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073281 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073329 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 05:48:48.073379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073411 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073441 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073470 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 05:48:48.073564 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073614 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 05:48:48.073663 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073712 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 05:48:48.073761 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073793 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073842 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 05:48:48.073892 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073922 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.073966 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 05:48:48.074026 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.074070 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 05:48:48.074115 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.074164 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 05:48:48.074211 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.074259 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 05:48:48.074305 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.074347 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 05:48:48.074393 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.074422 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.074467 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 05:48:48.074515 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.074561 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 05:48:48.074607 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.074652 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 05:48:48.074700 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.074745 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 05:48:48.074790 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.074842 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 05:48:48.074887 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.074913 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.074943 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.074970 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075006 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075038 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075068 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075115 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 05:48:48.075166 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075198 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075229 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075278 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 05:48:48.075327 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075371 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 05:48:48.075417 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075448 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075476 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075520 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 05:48:48.075567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.075771 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075800 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075827 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075857 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075903 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.075948 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.075976 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076016 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076050 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076096 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.076144 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076193 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.076239 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076270 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076300 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076327 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076370 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 05:48:48.076416 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076465 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-12-10 05:48:48.076510 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076539 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076567 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076611 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.076657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 05:48:48.076879 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.076927 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-12-10 05:48:48.076975 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077027 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.077071 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077119 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 05:48:48.077163 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077219 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077245 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077288 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.077335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077365 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077392 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077451 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-12-10 05:48:48.077621 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077653 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077700 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 05:48:48.077747 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077775 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077805 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077852 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 05:48:48.077895 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077929 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077962 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.077999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.078047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 05:48:48.078097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.078127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.078156 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.078185 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.078231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 05:48:48.078277 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.078325 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 05:48:48.078369 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.078418 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 05:48:48.078466 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.078497 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.078545 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 05:48:48.078590 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.078617 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.078661 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 05:48:48.078706 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.078751 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 05:48:48.078796 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.078844 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 05:48:48.078887 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.078929 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 05:48:48.078975 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079029 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-12-10 05:48:48.079074 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079102 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079149 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-12-10 05:48:48.079194 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079243 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 05:48:48.079297 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079346 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 05:48:48.079394 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079444 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 05:48:48.079490 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079539 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 05:48:48.079587 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079616 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079649 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079678 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079709 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079772 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079821 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 05:48:48.079869 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079901 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079934 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.079981 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 05:48:48.080037 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080084 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 05:48:48.080131 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080163 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080195 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080243 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 05:48:48.080288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080321 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080381 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-12-10 05:48:48.080499 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080528 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080554 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080582 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080627 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.080674 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080735 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080765 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080810 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.080857 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080905 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-12-10 05:48:48.080952 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.080983 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081018 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081050 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081097 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-12-10 05:48:48.081147 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081195 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-12-10 05:48:48.081242 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081273 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081300 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081347 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.081392 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-12-10 05:48:48.081605 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081650 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-12-10 05:48:48.081700 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081746 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-12-10 05:48:48.081794 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081840 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-12-10 05:48:48.081887 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081921 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081948 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.081979 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.082034 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.082084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.082116 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.082148 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.082178 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.082210 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.082239 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.082265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.082294 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-12-10 05:48:48.082341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-12-10 05:48:48.082390 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-12-10 05:48:48.082485 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-12-10 05:48:48.082573 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-12-10 05:48:48.082671 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.082757 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-12-10 05:48:48.082846 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-12-10 05:48:48.082928 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-12-10 05:48:48.083034 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-12-10 05:48:48.083125 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-12-10 05:48:48.083212 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-12-10 05:48:48.083295 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-12-10 05:48:48.083390 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-12-10 05:48:48.083485 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 05:48:48.083569 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.083659 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.083741 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-12-10 05:48:48.083831 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.083923 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-12-10 05:48:48.084014 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-12-10 05:48:48.084099 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.084187 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.084270 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-12-10 05:48:48.084358 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.084457 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.084555 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-12-10 05:48:48.084638 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-12-10 05:48:48.084723 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-12-10 05:48:48.084814 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.084896 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 05:48:48.084992 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-12-10 05:48:48.085159 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-12-10 05:48:48.085256 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 05:48:48.085337 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.085426 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-12-10 05:48:48.085525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-12-10 05:48:48.085613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-12-10 05:48:48.085705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-12-10 05:48:48.085796 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.085883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-12-10 05:48:48.085969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-12-10 05:48:48.086067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-12-10 05:48:48.086154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-12-10 05:48:48.086240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-12-10 05:48:48.086327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-12-10 05:48:48.086415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-12-10 05:48:48.086497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-12-10 05:48:48.086581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 05:48:48.086665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.086745 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.086839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-12-10 05:48:48.086927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.087019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-12-10 05:48:48.087108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-12-10 05:48:48.087198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.087287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.087376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-12-10 05:48:48.087465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.087567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.087662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-12-10 05:48:48.087748 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-12-10 05:48:48.087835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-12-10 05:48:48.087923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.088015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 05:48:48.088111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-12-10 05:48:48.088200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-12-10 05:48:48.088297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 05:48:48.088382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.088472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-12-10 05:48:48.088579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-12-10 05:48:48.088663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-12-10 05:48:48.088747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-12-10 05:48:48.088835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.088921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-12-10 05:48:48.089010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-12-10 05:48:48.089095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-12-10 05:48:48.089180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-12-10 05:48:48.089268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-12-10 05:48:48.089357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-12-10 05:48:48.089445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-12-10 05:48:48.089532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-12-10 05:48:48.089623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 05:48:48.089709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.089797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.089884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-12-10 05:48:48.089971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.090068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-12-10 05:48:48.090158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-12-10 05:48:48.090242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.090334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.090421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-12-10 05:48:48.090511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.090609 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.090706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-12-10 05:48:48.090803 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-12-10 05:48:48.090899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-12-10 05:48:48.090998 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.091062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 05:48:48.091162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-12-10 05:48:48.091253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-12-10 05:48:48.091357 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 05:48:48.091443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.091530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-12-10 05:48:48.091639 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-12-10 05:48:48.091689 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-12-10 05:48:48.091800 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-12-10 05:48:48.091902 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-12-10 05:48:48.092013 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.092126 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-12-10 05:48:48.092230 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-12-10 05:48:48.092331 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-12-10 05:48:48.092441 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-12-10 05:48:48.092547 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-12-10 05:48:48.092652 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-12-10 05:48:48.092756 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-12-10 05:48:48.092858 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-12-10 05:48:48.092956 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 05:48:48.093073 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.093177 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.093281 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-12-10 05:48:48.093385 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.093504 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-12-10 05:48:48.093612 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-12-10 05:48:48.093711 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.093811 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.093915 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-12-10 05:48:48.094029 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.094138 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.094242 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-12-10 05:48:48.094350 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-12-10 05:48:48.094459 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-12-10 05:48:48.094568 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.094664 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 05:48:48.094766 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-12-10 05:48:48.094871 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-12-10 05:48:48.094969 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 05:48:48.095083 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.095193 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-12-10 05:48:48.095313 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-12-10 05:48:48.095359 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-12-10 05:48:48.095464 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-12-10 05:48:48.095564 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-12-10 05:48:48.095661 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.095765 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-12-10 05:48:48.095871 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-12-10 05:48:48.095978 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-12-10 05:48:48.096094 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-12-10 05:48:48.096206 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-12-10 05:48:48.096309 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-12-10 05:48:48.096419 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-12-10 05:48:48.096528 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-12-10 05:48:48.096636 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 05:48:48.096743 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.096848 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.096954 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-12-10 05:48:48.097071 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.097176 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-12-10 05:48:48.097283 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-12-10 05:48:48.097393 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.097500 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.097604 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-12-10 05:48:48.097712 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.097808 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.097912 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-12-10 05:48:48.098027 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-12-10 05:48:48.098134 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-12-10 05:48:48.098249 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.098359 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 05:48:48.098464 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-12-10 05:48:48.098571 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-12-10 05:48:48.098675 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 05:48:48.098774 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.098881 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-12-10 05:48:48.099010 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-12-10 05:48:48.099051 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-12-10 05:48:48.099149 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-12-10 05:48:48.099249 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-12-10 05:48:48.099349 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.099442 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-12-10 05:48:48.099542 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-12-10 05:48:48.099639 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-12-10 05:48:48.099737 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-12-10 05:48:48.099919 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-12-10 05:48:48.100022 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-12-10 05:48:48.100113 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-12-10 05:48:48.100213 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-12-10 05:48:48.100309 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 05:48:48.100405 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.100505 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.100603 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-12-10 05:48:48.100697 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.100796 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-12-10 05:48:48.100894 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-12-10 05:48:48.100986 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.101086 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.101176 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-12-10 05:48:48.101271 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.101364 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.101456 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-12-10 05:48:48.101554 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-12-10 05:48:48.101654 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-12-10 05:48:48.101745 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.101834 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 05:48:48.101926 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-12-10 05:48:48.102025 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-12-10 05:48:48.102119 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 05:48:48.102212 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.102310 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-12-10 05:48:48.102421 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-12-10 05:48:48.102463 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-12-10 05:48:48.102559 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-12-10 05:48:48.102658 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-12-10 05:48:48.102755 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.102862 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-12-10 05:48:48.102960 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-12-10 05:48:48.103063 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-12-10 05:48:48.103166 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-12-10 05:48:48.103264 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-12-10 05:48:48.103362 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-12-10 05:48:48.103464 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-12-10 05:48:48.103560 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-12-10 05:48:48.103660 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 05:48:48.103758 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.103850 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.103948 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-12-10 05:48:48.104056 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.104156 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-12-10 05:48:48.104259 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-12-10 05:48:48.104359 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.104455 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.104551 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-12-10 05:48:48.104645 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.104747 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.104843 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-12-10 05:48:48.104938 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-12-10 05:48:48.105116 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-12-10 05:48:48.105221 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.105318 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 05:48:48.105417 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-12-10 05:48:48.105517 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-12-10 05:48:48.105619 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 05:48:48.105719 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.105816 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-12-10 05:48:48.105922 wsdl: current service: Service1 2019-12-10 05:48:48.105952 wsdl: current port: Service1Soap 2019-12-10 05:48:48.106018 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-12-10 05:48:48.106076 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-12-10 05:48:48.106124 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-12-10 05:48:48.106173 wsdl: Parsing WSDL done 2019-12-10 05:48:48.106208 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-12-10 05:48:48.106242 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-12-10 05:48:48.106261 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-12-10 05:48:48.106282 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.106300 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-12-10 05:48:48.106318 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-12-10 05:48:48.106335 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-12-10 05:48:48.106353 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-12-10 05:48:48.106369 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-12-10 05:48:48.106387 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-12-10 05:48:48.106407 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-12-10 05:48:48.106424 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-12-10 05:48:48.106440 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 05:48:48.106459 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.106477 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.106495 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-12-10 05:48:48.106512 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.106527 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-12-10 05:48:48.106544 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-12-10 05:48:48.106561 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.106580 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.106596 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-12-10 05:48:48.106614 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.106630 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.106647 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-12-10 05:48:48.106663 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-12-10 05:48:48.106681 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-12-10 05:48:48.106699 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.106715 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 05:48:48.106734 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-12-10 05:48:48.106752 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-12-10 05:48:48.106767 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 05:48:48.106786 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.106802 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-12-10 05:48:48.106819 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-12-10 05:48:48.106840 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-12-10 05:48:48.106854 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-12-10 05:48:48.106870 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.106886 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-12-10 05:48:48.106902 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-12-10 05:48:48.106917 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-12-10 05:48:48.106931 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-12-10 05:48:48.106948 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-12-10 05:48:48.106963 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-12-10 05:48:48.106976 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-12-10 05:48:48.106998 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-12-10 05:48:48.107014 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 05:48:48.107030 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.107046 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.107060 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-12-10 05:48:48.107074 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.107090 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-12-10 05:48:48.107104 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-12-10 05:48:48.107120 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.107134 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.107148 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-12-10 05:48:48.107163 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.107177 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.107190 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-12-10 05:48:48.107204 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-12-10 05:48:48.107219 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-12-10 05:48:48.107234 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.107251 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 05:48:48.107265 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-12-10 05:48:48.107280 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-12-10 05:48:48.107295 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 05:48:48.107310 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.107327 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-12-10 05:48:48.107343 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-12-10 05:48:48.107361 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-12-10 05:48:48.107376 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-12-10 05:48:48.107393 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.107407 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-12-10 05:48:48.107422 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-12-10 05:48:48.107438 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-12-10 05:48:48.107451 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-12-10 05:48:48.107466 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-12-10 05:48:48.107479 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-12-10 05:48:48.107493 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-12-10 05:48:48.107509 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-12-10 05:48:48.107523 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 05:48:48.107539 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.107552 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.107566 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-12-10 05:48:48.107582 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.107597 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-12-10 05:48:48.107611 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-12-10 05:48:48.107626 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.107640 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.107656 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-12-10 05:48:48.107672 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.107687 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.107701 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-12-10 05:48:48.107718 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-12-10 05:48:48.107732 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-12-10 05:48:48.107748 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.107763 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 05:48:48.107777 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-12-10 05:48:48.107792 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-12-10 05:48:48.107808 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 05:48:48.107821 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.107834 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-12-10 05:48:48.107850 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-12-10 05:48:48.107869 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-12-10 05:48:48.107884 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-12-10 05:48:48.107900 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.107915 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-12-10 05:48:48.107929 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-12-10 05:48:48.107943 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-12-10 05:48:48.107958 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-12-10 05:48:48.107975 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-12-10 05:48:48.107995 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-12-10 05:48:48.108009 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-12-10 05:48:48.108024 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-12-10 05:48:48.108039 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-12-10 05:48:48.108054 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.108067 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.108081 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-12-10 05:48:48.108094 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-12-10 05:48:48.108108 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-12-10 05:48:48.108122 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-12-10 05:48:48.108136 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.108150 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-12-10 05:48:48.108163 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-12-10 05:48:48.108177 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-12-10 05:48:48.108190 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-12-10 05:48:48.108204 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-12-10 05:48:48.108219 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-12-10 05:48:48.108231 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-12-10 05:48:48.108245 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-12-10 05:48:48.108258 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-12-10 05:48:48.108273 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-12-10 05:48:48.108287 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-12-10 05:48:48.108302 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-12-10 05:48:48.108315 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-12-10 05:48:48.108330 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-12-10 05:48:48.108450 nusoap_client: checkWSDL 2019-12-10 05:48:48.108466 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-12-10 05:48:48.108475 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-12-10 05:48:48.108485 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-12-10 05:48:48.108497 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-12-10 05:48:48.108505 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-12-10 05:48:48.108512 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-12-10 05:48:48.108528 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-12-10 05:48:48.108544 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-12-10 05:48:48.108609 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.108622 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2019-12-10 05:48:48.108647 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-12-10 05:48:48.108689 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-12-10 05:48:48.108702 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-12-10 05:48:48.108710 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-12-10 05:48:48.108718 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-12-10 05:48:48.108728 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2019-12-10 05:48:48.108748 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2019-12-10 05:48:48.108759 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2019-12-10 05:48:48.108768 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-12-10 05:48:48.108786 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.108801 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-12-10 05:48:48.108811 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2019-12-10 05:48:48.108882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.108900 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2019-12-10 05:48:48.108908 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.108956 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-12-10 05:48:48.108967 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-12-10 05:48:48.108975 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-12-10 05:48:48.108983 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-12-10 05:48:48.108997 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2019-12-10 05:48:48.109006 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2019-12-10 05:48:48.109014 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-12-10 05:48:48.109023 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2019-12-10 05:48:48.109030 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-12-10 05:48:48.109042 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205601" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2019-12-10 05:48:48.109065 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2019-12-10 05:48:48.109078 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2019-12-10 05:48:48.109087 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-12-10 05:48:48.109099 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.109110 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2019-12-10 05:48:48.109118 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-12-10 05:48:48.109169 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-12-10 05:48:48.109182 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.109190 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.109202 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.109210 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-12-10 05:48:48.109228 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-12-10 05:48:48.109243 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 05:48:48.109251 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-12-10 05:48:48.109259 wsdl: in serializeType: returning: 2019-12-10 05:48:48.109271 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205601" 2019-12-10 05:48:48.109286 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 05:48:48.109293 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-12-10 05:48:48.109302 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 05:48:48.109312 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 05:48:48.109321 wsdl: in serializeType: returning: 205601 2019-12-10 05:48:48.109333 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-12-10 05:48:48.109346 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 05:48:48.109354 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-12-10 05:48:48.109362 wsdl: in serializeType: returning: 2019-12-10 05:48:48.109372 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2019-12-10 05:48:48.109385 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 05:48:48.109393 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-12-10 05:48:48.109409 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 05:48:48.109417 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-12-10 05:48:48.109425 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2019-12-10 05:48:48.109433 wsdl: in serializeType: returning: 205601PLN 2019-12-10 05:48:48.109442 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205601PLN 2019-12-10 05:48:48.109466 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205601PLN style=document use=literal encodingStyle= 2019-12-10 05:48:48.109474 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-12-10 05:48:48.109486 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1337"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-12-10 05:48:48.109509 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-12-10 05:48:48.109521 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205601PLN 2019-12-10 05:48:48.109538 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-12-10 05:48:48.109666 nusoap_client: sending message, length=499 2019-12-10 05:48:48.109557 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-12-10 05:48:48.109576 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-12-10 05:48:48.109586 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-12-10 05:48:48.109595 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-12-10 05:48:48.109603 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-12-10 05:48:48.109615 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-12-10 05:48:48.109631 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-12-10 05:48:48.109646 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-12-10 05:48:48.109655 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2019-12-10 05:48:48.109678 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2019-12-10 05:48:48.109694 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-12-10 05:48:48.109707 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-12-10 05:48:48.116214 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-12-10 05:48:48.116231 soap_transport_http: socket connected 2019-12-10 05:48:48.116245 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2019-12-10 05:48:48.116255 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-12-10 05:48:48.116264 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-12-10 05:48:48.116273 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-12-10 05:48:48.116281 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-12-10 05:48:48.116289 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2019-12-10 05:48:48.116296 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2019-12-10 05:48:48.116337 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2019-12-10 05:48:48.124871 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-12-10 05:48:48.124888 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-12-10 05:48:48.124898 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-12-10 05:48:48.124909 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-12-10 05:48:48.124921 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-12-10 05:48:48.124932 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-12-10 05:48:48.124941 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-12-10 05:48:48.124951 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-12-10 05:48:48.124961 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-12-10 05:48:48.124971 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 10 Dec 2019 04:48:31 GMT 2019-12-10 05:48:48.124982 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-12-10 05:48:48.125002 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2019-12-10 05:48:48.125014 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-12-10 05:48:48.125026 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-12-10 05:48:48.125062 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2019-12-10 05:48:48.125079 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2019-12-10 05:48:48.125094 soap_transport_http: read to EOF 2019-12-10 05:48:48.125102 soap_transport_http: read body of length 1510 2019-12-10 05:48:48.125111 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2019-12-10 05:48:48.125163 soap_transport_http: closed socket 2019-12-10 05:48:48.125183 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-12-10 05:48:48.125193 soap_transport_http: end of send() 2019-12-10 05:48:48.125216 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2019-12-10 05:48:48.125228 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 10 Dec 2019 04:48:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2019-12-10 05:48:48.125264 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-12-10 05:48:48.125278 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-12-10 05:48:48.125305 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-12-10 05:48:48.125315 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2019-12-10 05:48:48.125440 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-12-10 05:48:48.125616 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-12-10 05:48:48.125627 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-12-10 05:48:48.125642 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-12-10 05:48:48.125659 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-12-10 05:48:48.125697 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-12-10 05:48:48.125796 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-12-10 05:48:48.125831 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-12-10 05:48:48.125853 nusoap_client: got fault 2019-12-10 05:48:48.125865 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-12-10 05:48:48.125874 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read17_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-12-10 05:48:48.125883 nusoap_client: detail =