Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 95.85Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
5303970013203L253019T Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2691
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 31 May 2020 01:04:21 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-31 03:04:29.649279 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-31 03:04:29.649426 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 03:04:29.649455 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-31 03:04:29.649482 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 03:04:29.649496 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-31 03:04:29.649515 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-31 03:04:29.649539 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-31 03:04:29.649555 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 03:04:29.649565 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 03:04:29.649579 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 03:04:29.649593 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-31 03:04:29.649611 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-31 03:04:29.649624 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-31 03:04:29.649642 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-31 03:04:29.649651 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-31 03:04:29.649658 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-31 03:04:29.649683 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 03:04:29.649908 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 03:04:29.649924 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-31 03:04:29.649934 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-31 03:04:29.649944 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-31 03:04:29.649961 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-31 03:04:29.649974 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-31 03:04:29.656917 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-31 03:04:29.656936 soap_transport_http: socket connected 2020-05-31 03:04:29.656947 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-31 03:04:29.656954 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 03:04:29.656959 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 03:04:29.656963 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-31 03:04:29.656967 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-31 03:04:29.657003 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-31 03:04:29.676467 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-31 03:04:29.676503 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-31 03:04:29.676512 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-31 03:04:29.676518 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-31 03:04:29.676524 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-31 03:04:29.676529 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-31 03:04:29.676534 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-31 03:04:29.676540 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-31 03:04:29.676546 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-31 03:04:29.676551 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 31 May 2020 01:04:21 GMT 2020-05-31 03:04:29.676556 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-31 03:04:29.676561 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-31 03:04:29.676567 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-31 03:04:29.676613 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-31 03:04:29.676645 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-31 03:04:29.676667 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-31 03:04:29.683095 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-31 03:04:29.683180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 03:04:29.683228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 03:04:29.683255 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 03:04:29.689586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 03:04:29.689639 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-31 03:04:29.689670 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 03:04:29.689711 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 03:04:29.689738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 03:04:29.689762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 03:04:29.689798 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 03:04:29.689861 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 03:04:29.689919 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 03:04:29.696340 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 03:04:29.696481 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-31 03:04:29.696602 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-31 03:04:29.696736 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2020-05-31 03:04:29.696767 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 03:04:29.696906 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-31 03:04:29.696978 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2020-05-31 03:04:29.697013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 03:04:29.702888 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 03:04:29.703038 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-31 03:04:29.703162 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2020-05-31 03:04:29.703228 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-31 03:04:29.703319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 03:04:29.703384 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 03:04:29.703510 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-31 03:04:29.703569 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-31 03:04:29.703737 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 03:04:29.703824 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-31 03:04:29.703911 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2020-05-31 03:04:29.704013 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-05-31 03:04:29.704471 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-05-31 03:04:29.717774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 03:04:29.717848 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 03:04:29.717889 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 03:04:29.717920 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 03:04:29.717942 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 03:04:29.717970 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 03:04:29.718026 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 03:04:29.718060 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-31 03:04:29.718101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 03:04:29.718125 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 03:04:29.718152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 03:04:29.718205 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 03:04:29.718233 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-31 03:04:29.718251 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-31 03:04:29.718260 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-31 03:04:29.718421 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-31 03:04:29.718498 soap_transport_http: closed socket 2020-05-31 03:04:29.718521 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-31 03:04:29.718533 soap_transport_http: end of send() 2020-05-31 03:04:29.718569 wsdl: got WSDL URL 2020-05-31 03:04:29.718579 wsdl: Parse WSDL 2020-05-31 03:04:29.719246 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-31 03:04:29.719268 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-31 03:04:29.719350 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.719366 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-31 03:04:29.719400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.719453 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.719480 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.719503 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 03:04:29.719546 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.719568 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.719588 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 03:04:29.719620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.719668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.719690 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-31 03:04:29.719720 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.719732 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.719759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.719807 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.719820 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.719839 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-31 03:04:29.719865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.719905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.719923 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-31 03:04:29.719951 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.719962 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-31 03:04:29.719987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720038 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.720052 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720070 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 03:04:29.720103 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.720116 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720134 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 03:04:29.720167 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.720179 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720197 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-31 03:04:29.720223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.720285 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-31 03:04:29.720313 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720325 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-31 03:04:29.720351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720397 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.720410 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720428 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-31 03:04:29.720459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.720519 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-31 03:04:29.720555 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720567 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-31 03:04:29.720596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720643 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.720657 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720676 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 03:04:29.720710 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.720722 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720742 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 03:04:29.720787 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.720800 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720819 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-31 03:04:29.720854 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.720867 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720898 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 03:04:29.720924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.720970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.720993 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-31 03:04:29.721021 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721033 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.721060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721105 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721117 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721188 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 03:04:29.721227 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 03:04:29.721260 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721279 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 03:04:29.721298 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-31 03:04:29.721323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 03:04:29.721369 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-31 03:04:29.721397 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721408 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-31 03:04:29.721435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721493 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.721506 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721524 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 03:04:29.721557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.721608 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-31 03:04:29.721639 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721651 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.721685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721733 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721745 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721818 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 03:04:29.721858 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 03:04:29.721903 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721923 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 03:04:29.721942 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-31 03:04:29.721967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.721993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 03:04:29.722014 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-31 03:04:29.722044 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722055 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-31 03:04:29.722083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722131 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.722145 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722164 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 03:04:29.722198 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.722212 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722230 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 03:04:29.722263 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.722276 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722295 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-31 03:04:29.722328 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.722340 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722359 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 03:04:29.722386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.722458 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.722500 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722512 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.722541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722600 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.722614 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722633 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-31 03:04:29.722660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.722711 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-31 03:04:29.722742 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722753 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-31 03:04:29.722798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722851 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.722865 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722884 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 03:04:29.722910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.722957 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-31 03:04:29.722985 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.722996 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.723021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723069 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.723081 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723098 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-31 03:04:29.723120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.723163 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-31 03:04:29.723188 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723198 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-31 03:04:29.723224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723270 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.723284 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723303 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 03:04:29.723328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.723375 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-31 03:04:29.723404 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723415 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.723441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723487 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.723501 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723520 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-31 03:04:29.723546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.723602 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-31 03:04:29.723630 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723641 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-31 03:04:29.723665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723710 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.723723 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723742 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 03:04:29.723776 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.723789 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723808 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 03:04:29.723834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.723889 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-31 03:04:29.723921 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.723933 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.723959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724006 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.724020 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724038 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-31 03:04:29.724063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.724110 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-31 03:04:29.724138 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724149 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-31 03:04:29.724175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724220 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.724233 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724251 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 03:04:29.724285 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.724297 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724315 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 03:04:29.724341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.724393 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-31 03:04:29.724421 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724432 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.724473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724578 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.724588 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724601 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-31 03:04:29.724617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.724647 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-31 03:04:29.724665 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724671 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-31 03:04:29.724687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724715 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.724722 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724732 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 03:04:29.724746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.724772 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-31 03:04:29.724788 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724794 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.724809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724835 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.724842 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724852 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-31 03:04:29.724865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.724891 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-31 03:04:29.724906 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724914 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-31 03:04:29.724929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724955 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.724962 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.724972 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 03:04:29.724986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.725012 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-31 03:04:29.725027 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725033 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.725047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725072 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.725079 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725089 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-31 03:04:29.725103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.725128 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-31 03:04:29.725143 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725150 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-31 03:04:29.725164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725189 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.725197 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725206 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-31 03:04:29.725219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.725245 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-31 03:04:29.725260 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725266 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.725280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725305 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.725312 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725322 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-31 03:04:29.725335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.725360 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-31 03:04:29.725376 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725382 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-31 03:04:29.725396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725426 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.725433 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725443 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-31 03:04:29.725468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.725494 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-31 03:04:29.725510 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725516 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.725531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725556 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.725564 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725574 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-31 03:04:29.725587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.725612 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-31 03:04:29.725628 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725634 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-31 03:04:29.725648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725673 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.725680 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725690 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-31 03:04:29.725711 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.725718 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725728 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-31 03:04:29.725742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.725772 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 03:04:29.725787 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725794 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.725808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725834 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.725841 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725851 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-31 03:04:29.725865 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.725890 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-31 03:04:29.725907 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725913 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-31 03:04:29.725927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725953 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.725960 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725970 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 03:04:29.725983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.725999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.726009 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.726025 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726031 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.726046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726072 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.726079 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726089 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-31 03:04:29.726102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.726132 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 03:04:29.726147 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726154 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-31 03:04:29.726168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726194 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 03:04:29.726201 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726211 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-31 03:04:29.726225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.726250 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.726265 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726271 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.726285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726309 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726316 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726354 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 03:04:29.726375 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 03:04:29.726393 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726404 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 03:04:29.726414 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-31 03:04:29.726427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 03:04:29.726463 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-31 03:04:29.726478 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726485 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-31 03:04:29.726499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726525 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 03:04:29.726532 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726542 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-31 03:04:29.726555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.726581 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-31 03:04:29.726596 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726602 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.726617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726641 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726647 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726685 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 03:04:29.726705 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 03:04:29.726722 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726733 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 03:04:29.726743 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-31 03:04:29.726756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 03:04:29.726780 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-31 03:04:29.726795 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726801 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-31 03:04:29.726816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726841 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 03:04:29.726849 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726871 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-31 03:04:29.726885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.726910 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.726924 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726930 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.726944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726967 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726974 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.726987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727010 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 03:04:29.727030 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 03:04:29.727047 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727057 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 03:04:29.727067 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-31 03:04:29.727079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 03:04:29.727103 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-31 03:04:29.727118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727124 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-31 03:04:29.727138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727162 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.727169 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727178 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-31 03:04:29.727196 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.727202 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727211 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-31 03:04:29.727229 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.727235 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727245 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 03:04:29.727262 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.727269 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727278 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-31 03:04:29.727295 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.727302 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727311 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-31 03:04:29.727328 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.727335 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727344 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-31 03:04:29.727361 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.727368 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727377 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 03:04:29.727390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.727436 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-31 03:04:29.727471 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727478 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.727495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727520 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.727527 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-31 03:04:29.727551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.727576 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-31 03:04:29.727599 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727605 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-31 03:04:29.727619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727644 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.727651 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727661 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-31 03:04:29.727678 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.727685 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727695 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 03:04:29.727713 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.727720 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727737 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-31 03:04:29.727752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.727785 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-31 03:04:29.727800 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727807 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.727821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727846 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.727853 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727884 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-31 03:04:29.727897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.727921 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-31 03:04:29.727936 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727943 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-31 03:04:29.727958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727982 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.727989 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.727998 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 03:04:29.728011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.728036 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.728051 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728057 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.728071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728096 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.728102 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728112 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-31 03:04:29.728125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.728150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 03:04:29.728165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728171 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-31 03:04:29.728184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728208 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.728215 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728225 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 03:04:29.728242 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.728248 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728258 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-31 03:04:29.728275 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.728281 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728291 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-31 03:04:29.728309 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.728316 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728325 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-31 03:04:29.728342 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.728349 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728358 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-31 03:04:29.728371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.728411 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.728426 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728432 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.728470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728497 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.728505 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728515 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-31 03:04:29.728528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.728554 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-31 03:04:29.728569 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728575 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-31 03:04:29.728589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728615 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.728622 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728632 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-31 03:04:29.728650 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.728656 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728666 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 03:04:29.728683 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.728690 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728700 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-31 03:04:29.728713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.728747 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.728762 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728768 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.728783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728808 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.728815 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728825 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-31 03:04:29.728838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.728876 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 03:04:29.728891 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728897 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-31 03:04:29.728911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728936 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.728942 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728952 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 03:04:29.728969 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.728976 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.728985 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 03:04:29.729003 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.729009 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.729019 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 03:04:29.729037 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.729044 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.729053 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-31 03:04:29.729070 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.729077 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.729086 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 03:04:29.729099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.729129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.729139 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.729154 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.729160 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.729175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.729200 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729207 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.729216 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-31 03:04:29.729229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.729244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.729254 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 03:04:29.729268 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729298 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729305 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729315 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729327 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729343 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.729357 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729382 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.729389 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729398 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 03:04:29.729416 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.729432 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729441 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-31 03:04:29.729479 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.729494 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729503 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-31 03:04:29.729521 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.729528 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729538 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-31 03:04:29.729556 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.729562 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729572 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-31 03:04:29.729590 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 03:04:29.729596 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729606 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-31 03:04:29.729624 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.729631 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729640 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.729658 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.729665 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729675 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 03:04:29.729696 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.729703 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729713 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-31 03:04:29.729731 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.729738 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729748 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 03:04:29.729766 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.729773 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729782 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 03:04:29.729795 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.729850 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.729885 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.729891 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-31 03:04:29.729907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.729931 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.729938 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.729947 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 03:04:29.729965 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.729972 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.729981 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-31 03:04:29.729998 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.730005 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.730014 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-31 03:04:29.730031 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.730039 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.730048 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-31 03:04:29.730061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.730088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.730098 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730113 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.730119 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.730133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.730157 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730164 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.730173 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-31 03:04:29.730186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.730201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.730211 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-31 03:04:29.730224 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730251 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730257 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730267 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730280 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730295 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.730309 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730334 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.730341 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730351 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-31 03:04:29.730368 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.730374 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730384 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-31 03:04:29.730401 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.730407 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730425 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-31 03:04:29.730442 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.730468 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730488 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-31 03:04:29.730506 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.730514 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730524 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-31 03:04:29.730542 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.730549 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730558 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-31 03:04:29.730576 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.730583 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730593 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 03:04:29.730610 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.730617 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730627 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-31 03:04:29.730645 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.730652 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730662 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-31 03:04:29.730679 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.730686 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730696 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 03:04:29.730713 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.730720 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730730 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 03:04:29.730743 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.730797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.730814 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.730820 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-31 03:04:29.730835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.730880 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.730887 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.730896 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 03:04:29.730914 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.730920 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.730929 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 03:04:29.730947 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.730953 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.730962 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 03:04:29.730979 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 03:04:29.730986 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.730995 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-31 03:04:29.731009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.731034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.731044 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731059 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.731065 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.731080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.731105 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731112 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.731121 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-31 03:04:29.731134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.731149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.731159 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-31 03:04:29.731172 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731208 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731215 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731225 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731238 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731254 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.731267 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731292 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.731299 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731308 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-31 03:04:29.731326 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.731332 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731341 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-31 03:04:29.731358 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.731365 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731374 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-31 03:04:29.731391 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.731397 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731407 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-31 03:04:29.731424 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.731431 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731440 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-31 03:04:29.731480 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.731488 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731497 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-31 03:04:29.731515 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.731522 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731532 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 03:04:29.731549 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.731556 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731565 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-31 03:04:29.731583 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.731590 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731599 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-31 03:04:29.731617 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.731624 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731634 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-31 03:04:29.731652 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.731658 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731668 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 03:04:29.731685 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.731692 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731702 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 03:04:29.731716 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.731772 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.731788 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.731816 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.731824 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.731834 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.731848 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.731876 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.731890 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.731916 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.731924 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.731933 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-31 03:04:29.731950 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.731957 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.731980 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-31 03:04:29.731998 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.732005 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.732014 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-31 03:04:29.732032 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.732039 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.732049 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-31 03:04:29.732067 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.732073 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.732083 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-31 03:04:29.732100 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.732107 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.732117 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-31 03:04:29.732135 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.732142 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.732151 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-31 03:04:29.732169 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.732176 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.732185 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-31 03:04:29.732203 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.732210 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.732220 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-31 03:04:29.732238 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.732244 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.732254 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-31 03:04:29.732284 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.732291 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.732300 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-31 03:04:29.732317 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.732324 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.732334 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-31 03:04:29.732351 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.732358 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.732367 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 03:04:29.732384 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.732391 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.732400 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-31 03:04:29.732413 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.732497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.732518 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732525 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-31 03:04:29.732540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732565 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.732572 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732582 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-31 03:04:29.732595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.732621 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-31 03:04:29.732636 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732642 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.732656 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732682 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.732689 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732699 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-31 03:04:29.732712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.732738 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-31 03:04:29.732753 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732760 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-31 03:04:29.732773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732798 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.732805 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732815 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 03:04:29.732833 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.732840 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732850 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-31 03:04:29.732880 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.732887 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732896 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-31 03:04:29.732913 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 03:04:29.732919 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732928 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-31 03:04:29.732941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.732976 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-31 03:04:29.732991 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.732997 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.733011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.733035 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 03:04:29.733041 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.733051 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-31 03:04:29.733064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.733079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.733088 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-31 03:04:29.733102 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 03:04:29.733128 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-31 03:04:29.733135 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 03:04:29.733145 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-31 03:04:29.733158 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 03:04:29.733173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.733187 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-31 03:04:29.733212 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.733219 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-31 03:04:29.733229 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-31 03:04:29.733246 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.733258 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-31 03:04:29.733267 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-31 03:04:29.733285 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.733291 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-31 03:04:29.733301 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-31 03:04:29.733318 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 03:04:29.733324 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-31 03:04:29.733334 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-31 03:04:29.733351 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.733357 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-31 03:04:29.733366 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-31 03:04:29.733383 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.733390 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-31 03:04:29.733400 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-31 03:04:29.733417 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.733423 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-31 03:04:29.733432 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 03:04:29.733468 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.733475 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-31 03:04:29.733486 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-31 03:04:29.733507 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.733514 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-31 03:04:29.733523 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-31 03:04:29.733541 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.733548 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-31 03:04:29.733563 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 03:04:29.733577 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-31 03:04:29.733628 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.733646 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.733653 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-31 03:04:29.733668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.733692 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.733699 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.733717 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 03:04:29.733731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.733746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.733757 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-31 03:04:29.733772 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.733787 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.733800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.733826 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 03:04:29.733833 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.733843 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-31 03:04:29.733869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.733884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.733894 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-31 03:04:29.733907 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-31 03:04:29.733932 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 03:04:29.733939 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-31 03:04:29.733948 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-31 03:04:29.733965 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 03:04:29.733972 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-31 03:04:29.733981 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-31 03:04:29.733998 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 03:04:29.734004 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-31 03:04:29.734014 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-31 03:04:29.734027 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-31 03:04:29.734049 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.734064 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.734076 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-31 03:04:29.734094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.734119 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.734126 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.734135 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 03:04:29.734153 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.734160 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.734169 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-31 03:04:29.734186 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.734193 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.734202 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-31 03:04:29.734215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.734237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.734247 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734261 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.734267 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.734285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.734310 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734317 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.734326 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-31 03:04:29.734339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.734354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.734364 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-31 03:04:29.734377 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734403 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734410 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734420 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734433 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.734483 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734518 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.734525 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734535 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-31 03:04:29.734553 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.734560 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734574 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-31 03:04:29.734593 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.734600 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734609 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-31 03:04:29.734627 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.734634 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734643 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-31 03:04:29.734661 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.734667 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734677 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-31 03:04:29.734695 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.734701 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734711 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-31 03:04:29.734728 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.734735 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734744 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-31 03:04:29.734762 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.734769 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734778 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 03:04:29.734796 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.734803 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734812 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 03:04:29.734826 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.734884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.734902 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.734909 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-31 03:04:29.734927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.734951 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.734958 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.734968 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 03:04:29.734985 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.734992 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735001 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 03:04:29.735018 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.735024 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735034 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 03:04:29.735051 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.735058 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735067 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-31 03:04:29.735084 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.735091 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735100 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 03:04:29.735113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.735152 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 03:04:29.735167 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735173 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.735190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735214 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735220 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735257 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 03:04:29.735278 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 03:04:29.735295 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735305 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 03:04:29.735315 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-31 03:04:29.735328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 03:04:29.735351 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-31 03:04:29.735366 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735372 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-31 03:04:29.735390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735414 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.735421 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735431 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-31 03:04:29.735460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.735488 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-31 03:04:29.735503 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735509 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.735531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735556 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-31 03:04:29.735563 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735573 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-31 03:04:29.735586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.735611 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-31 03:04:29.735627 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735633 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-31 03:04:29.735652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735684 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.735692 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735702 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-31 03:04:29.735720 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.735727 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735736 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-31 03:04:29.735754 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.735760 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735769 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-31 03:04:29.735783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.735822 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-31 03:04:29.735837 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735844 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.735870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735895 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.735902 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735912 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-31 03:04:29.735925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.735949 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-31 03:04:29.735963 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.735970 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-31 03:04:29.735983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.736007 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.736013 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.736023 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 03:04:29.736035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.736054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.736065 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-31 03:04:29.736080 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.736086 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.736099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.736123 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736130 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.736140 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-31 03:04:29.736153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.736167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.736177 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-31 03:04:29.736190 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736217 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736224 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736233 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736246 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.736275 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736300 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.736307 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736316 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-31 03:04:29.736333 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.736340 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736349 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-31 03:04:29.736365 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.736372 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736381 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-31 03:04:29.736398 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.736405 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736414 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-31 03:04:29.736431 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.736437 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736464 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-31 03:04:29.736485 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 03:04:29.736491 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736501 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-31 03:04:29.736519 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 03:04:29.736526 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736535 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-31 03:04:29.736553 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 03:04:29.736560 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736569 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-31 03:04:29.736587 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 03:04:29.736593 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736608 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-31 03:04:29.736626 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.736633 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736642 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-31 03:04:29.736660 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.736667 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736689 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-31 03:04:29.736707 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.736714 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736724 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-31 03:04:29.736741 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.736748 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736758 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-31 03:04:29.736771 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.736835 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.736866 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.736873 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-31 03:04:29.737033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737060 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.737066 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737076 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.737093 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.737100 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737109 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.737122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.737150 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-31 03:04:29.737165 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737171 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.737188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737213 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737219 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737229 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-31 03:04:29.737242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.737267 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-31 03:04:29.737280 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737306 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737313 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737323 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737336 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.737364 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737389 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.737395 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737405 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-31 03:04:29.737422 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.737429 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737438 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-31 03:04:29.737474 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.737482 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737491 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-31 03:04:29.737519 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-31 03:04:29.737525 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737539 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-31 03:04:29.737557 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.737564 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737574 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-31 03:04:29.737592 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-31 03:04:29.737599 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737608 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-31 03:04:29.737626 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.737632 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737641 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 03:04:29.737655 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.737709 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737716 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-31 03:04:29.737734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737759 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.737765 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737775 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.737793 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.737800 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737810 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.737823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.737852 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-31 03:04:29.737886 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737892 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-31 03:04:29.737906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737930 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 03:04:29.737936 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737946 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-31 03:04:29.737959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.737973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.737983 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-31 03:04:29.737998 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738004 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-31 03:04:29.738017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738045 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.738052 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738062 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.738079 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.738085 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738095 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.738108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.738136 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 03:04:29.738151 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738156 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.738170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738194 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 03:04:29.738201 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738210 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-31 03:04:29.738223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.738247 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-31 03:04:29.738262 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738267 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-31 03:04:29.738285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738309 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.738316 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738325 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 03:04:29.738342 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.738349 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738358 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 03:04:29.738371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.738399 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.738414 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738420 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.738433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738476 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 03:04:29.738484 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738494 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-31 03:04:29.738508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.738523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.738533 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 03:04:29.738551 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 03:04:29.738579 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-31 03:04:29.738586 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 03:04:29.738600 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-31 03:04:29.738614 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 03:04:29.738631 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.738646 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-31 03:04:29.738671 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.738678 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-31 03:04:29.738688 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 03:04:29.738706 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-31 03:04:29.738712 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-31 03:04:29.738722 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-31 03:04:29.738736 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-31 03:04:29.738755 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.738770 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-31 03:04:29.738810 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-31 03:04:29.738817 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-31 03:04:29.738826 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-31 03:04:29.738839 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-31 03:04:29.738854 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.738868 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-31 03:04:29.738898 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.738905 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-31 03:04:29.738915 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 03:04:29.738932 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.738939 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-31 03:04:29.738949 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-31 03:04:29.738962 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-31 03:04:29.738980 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.738996 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739002 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-31 03:04:29.739016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739039 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.739046 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739056 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-31 03:04:29.739069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.739093 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.739108 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739114 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.739127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739151 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.739157 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739172 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-31 03:04:29.739186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.739210 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-31 03:04:29.739225 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739231 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-31 03:04:29.739245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739269 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.739276 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739285 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-31 03:04:29.739303 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.739309 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739319 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 03:04:29.739335 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.739342 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739351 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 03:04:29.739368 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.739375 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739384 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-31 03:04:29.739397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.739432 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739452 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739458 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.739477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739522 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739529 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739539 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-31 03:04:29.739553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.739568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.739579 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-31 03:04:29.739593 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739619 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739626 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739636 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739649 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739666 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.739680 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739705 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.739712 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739722 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 03:04:29.739740 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.739746 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739767 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 03:04:29.739797 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.739804 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739814 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-31 03:04:29.739831 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.739838 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739847 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-31 03:04:29.739864 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.739871 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739880 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 03:04:29.739897 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.739904 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739913 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-31 03:04:29.739930 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-31 03:04:29.739936 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739946 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-31 03:04:29.739958 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.739995 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.740011 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740018 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-31 03:04:29.740036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740061 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.740068 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740077 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-31 03:04:29.740095 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.740101 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740110 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-31 03:04:29.740127 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.740134 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740147 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-31 03:04:29.740165 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.740172 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740181 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-31 03:04:29.740198 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.740205 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740214 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-31 03:04:29.740231 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.740238 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740247 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-31 03:04:29.740263 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.740270 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740279 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-31 03:04:29.740296 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.740302 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740311 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-31 03:04:29.740324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.740374 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-31 03:04:29.740389 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740396 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-31 03:04:29.740414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740439 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 03:04:29.740450 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-31 03:04:29.740474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.740513 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-31 03:04:29.740530 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 03:04:29.740537 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-31 03:04:29.740552 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-31 03:04:29.740569 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740575 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-31 03:04:29.740588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740612 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 03:04:29.740632 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 03:04:29.740649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.740660 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 03:04:29.740670 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-31 03:04:29.740688 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.740695 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-31 03:04:29.740705 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-31 03:04:29.740722 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 03:04:29.740728 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-31 03:04:29.740738 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-31 03:04:29.740756 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.740762 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-31 03:04:29.740772 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.740804 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.740811 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-31 03:04:29.740821 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.740837 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.740844 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-31 03:04:29.740853 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.740870 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.740876 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-31 03:04:29.740885 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.740901 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 03:04:29.740908 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-31 03:04:29.740921 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 03:04:29.740938 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 03:04:29.740944 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-31 03:04:29.740954 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-31 03:04:29.740970 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.740977 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-31 03:04:29.740986 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.741003 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-31 03:04:29.741009 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-31 03:04:29.741018 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-31 03:04:29.741035 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.741042 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-31 03:04:29.741051 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.741068 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 03:04:29.741074 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-31 03:04:29.741084 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 03:04:29.741099 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 03:04:29.741106 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-31 03:04:29.741115 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-31 03:04:29.741131 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 03:04:29.741138 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-31 03:04:29.741148 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 03:04:29.741165 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.741171 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-31 03:04:29.741181 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.741195 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-31 03:04:29.741229 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-31 03:04:29.741257 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-31 03:04:29.741284 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-31 03:04:29.741310 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-31 03:04:29.741336 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-31 03:04:29.741367 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-31 03:04:29.741393 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-31 03:04:29.741418 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-31 03:04:29.741449 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.741476 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-31 03:04:29.741523 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-31 03:04:29.741550 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-31 03:04:29.741576 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-31 03:04:29.741602 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-31 03:04:29.741629 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-31 03:04:29.741656 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-31 03:04:29.741683 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-31 03:04:29.741710 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-31 03:04:29.741736 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-31 03:04:29.741762 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-31 03:04:29.741800 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-31 03:04:29.741829 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-31 03:04:29.741854 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-31 03:04:29.741880 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-31 03:04:29.741905 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-31 03:04:29.741930 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-31 03:04:29.741956 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 03:04:29.741982 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-31 03:04:29.742007 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.742033 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 03:04:29.742059 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.742086 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-31 03:04:29.742112 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-31 03:04:29.742143 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-31 03:04:29.742168 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.742194 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-31 03:04:29.742219 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-31 03:04:29.742244 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-31 03:04:29.742283 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-31 03:04:29.742310 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-31 03:04:29.742337 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.742364 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 03:04:29.742392 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.742419 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-31 03:04:29.742452 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.742481 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 03:04:29.742508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.742535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 03:04:29.742561 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.742600 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-31 03:04:29.742626 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.742651 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-31 03:04:29.742677 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-31 03:04:29.742702 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-31 03:04:29.742728 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-31 03:04:29.742753 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-31 03:04:29.742786 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-31 03:04:29.742812 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-31 03:04:29.742837 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.742869 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-31 03:04:29.742895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 03:04:29.742921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-31 03:04:29.742947 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-31 03:04:29.742974 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-31 03:04:29.743001 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-31 03:04:29.743026 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-31 03:04:29.743052 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-31 03:04:29.743077 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-31 03:04:29.743103 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-31 03:04:29.743128 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-31 03:04:29.743153 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-31 03:04:29.743178 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-31 03:04:29.743204 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 03:04:29.743229 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-31 03:04:29.743255 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.743280 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 03:04:29.743306 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.743331 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-31 03:04:29.743357 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.743382 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-31 03:04:29.743407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-31 03:04:29.743433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-31 03:04:29.743465 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743483 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743509 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 03:04:29.743534 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743551 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743572 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743598 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 03:04:29.743624 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743641 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743657 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743673 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743698 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 03:04:29.743723 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743748 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 03:04:29.743773 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743790 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743822 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743847 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 03:04:29.743872 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743898 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.743923 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743948 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.743973 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.743990 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744015 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.744040 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744056 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744081 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.744106 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744132 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.744157 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744183 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 03:04:29.744208 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744234 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.744259 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744290 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.744315 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744332 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744357 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 03:04:29.744382 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744408 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 03:04:29.744433 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744472 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 03:04:29.744512 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744538 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 03:04:29.744565 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744591 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 03:04:29.744617 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744652 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744669 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744713 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744731 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744757 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 03:04:29.744797 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744814 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744844 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744869 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 03:04:29.744894 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744920 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 03:04:29.744945 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744961 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.744977 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745190 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745207 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745232 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 03:04:29.745257 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745273 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745290 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745315 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 03:04:29.745341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.745461 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745478 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745494 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745510 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745535 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.745561 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745578 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745594 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745635 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.745661 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745686 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.745712 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745729 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745745 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745761 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745792 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 03:04:29.745817 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745843 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 03:04:29.745868 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745884 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745900 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745925 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.745950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.745999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 03:04:29.746065 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746090 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-31 03:04:29.746116 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746132 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746148 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746173 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.746198 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746223 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.746248 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746265 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746291 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 03:04:29.746316 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746332 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746358 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 03:04:29.746383 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746400 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746429 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 03:04:29.746461 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746478 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746503 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 03:04:29.746534 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746574 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 03:04:29.746600 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746617 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746634 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746650 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746676 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.746702 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746740 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746758 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746791 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746808 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 03:04:29.746877 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746894 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746920 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 03:04:29.746947 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746964 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.746981 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747006 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 03:04:29.747033 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747050 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747088 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 03:04:29.747140 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747167 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 03:04:29.747193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747227 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747269 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 03:04:29.747296 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747322 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.747348 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747375 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.747401 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747418 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747450 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.747482 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747500 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747526 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.747552 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747578 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.747609 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747636 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 03:04:29.747662 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747688 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.747714 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747741 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.747768 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747785 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747815 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 03:04:29.747842 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747868 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 03:04:29.747895 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747921 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 03:04:29.747947 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.747973 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 03:04:29.748000 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748026 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 03:04:29.748052 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748103 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748125 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748158 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748185 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 03:04:29.748211 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748228 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748245 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748271 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 03:04:29.748297 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748324 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 03:04:29.748350 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748368 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748385 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748402 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748418 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748449 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 03:04:29.748481 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748499 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748515 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748542 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 03:04:29.748568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 03:04:29.748696 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748713 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748730 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748746 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748772 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.748799 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748816 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748833 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748876 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.748902 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748928 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 03:04:29.748955 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748972 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.748988 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749005 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749031 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 03:04:29.749057 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749083 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 03:04:29.749115 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749132 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749149 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749175 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.749201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 03:04:29.749321 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749347 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-31 03:04:29.749373 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749390 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749407 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749433 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 03:04:29.749466 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749492 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 03:04:29.749520 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749537 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749564 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 03:04:29.749590 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749607 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749633 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 03:04:29.749659 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749676 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749702 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 03:04:29.749728 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749750 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749777 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 03:04:29.749804 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749830 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 03:04:29.749857 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749874 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749890 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749907 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749933 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.749959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749976 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.749993 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.750010 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.750027 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.750044 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.750060 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.750077 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 03:04:29.750103 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 03:04:29.750130 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-31 03:04:29.750187 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-31 03:04:29.750237 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 03:04:29.750287 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-31 03:04:29.750336 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.750386 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-31 03:04:29.750433 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-31 03:04:29.750488 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-31 03:04:29.750537 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-31 03:04:29.750586 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-31 03:04:29.750635 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 03:04:29.750683 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 03:04:29.750731 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 03:04:29.750778 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 03:04:29.750826 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.750876 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.750924 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-31 03:04:29.750973 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.751020 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-31 03:04:29.751072 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-31 03:04:29.751120 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.751169 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.751216 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.751264 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.751313 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.751391 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.751449 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 03:04:29.751499 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-31 03:04:29.751546 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-31 03:04:29.751592 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.751640 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 03:04:29.751689 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-31 03:04:29.751738 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 03:04:29.751788 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 03:04:29.751841 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-31 03:04:29.751888 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-31 03:04:29.751935 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 03:04:29.751982 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.752031 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.752079 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.752128 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 03:04:29.752186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-31 03:04:29.752247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-31 03:04:29.752294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 03:04:29.752341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-31 03:04:29.752387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.752433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-31 03:04:29.752484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-31 03:04:29.752531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-31 03:04:29.752577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-31 03:04:29.752638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-31 03:04:29.752685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 03:04:29.752730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 03:04:29.752776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 03:04:29.752823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 03:04:29.752868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.752915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.752974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-31 03:04:29.753022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.753067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-31 03:04:29.753126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-31 03:04:29.753172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.753219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.753264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.753310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.753357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.753406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.753692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 03:04:29.753738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-31 03:04:29.753797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-31 03:04:29.753842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.753888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 03:04:29.753935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-31 03:04:29.753982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 03:04:29.754030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 03:04:29.754080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-31 03:04:29.754125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-31 03:04:29.754171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 03:04:29.754232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.754279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.754324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.754371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 03:04:29.754426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-31 03:04:29.754478 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-31 03:04:29.754525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 03:04:29.754573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-31 03:04:29.754620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.754680 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-31 03:04:29.754725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-31 03:04:29.754772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-31 03:04:29.754818 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-31 03:04:29.754865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-31 03:04:29.754911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 03:04:29.754956 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 03:04:29.755003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 03:04:29.755049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 03:04:29.755108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.755155 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.755201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-31 03:04:29.755248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.755293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-31 03:04:29.755340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-31 03:04:29.755412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.755465 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.755511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.755558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.755605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.755656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.755707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 03:04:29.755752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-31 03:04:29.755797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-31 03:04:29.755842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.755888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 03:04:29.755936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-31 03:04:29.755996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 03:04:29.756321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 03:04:29.756373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-31 03:04:29.756419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-31 03:04:29.756471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 03:04:29.756517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.756565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.756610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.756657 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 03:04:29.756725 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-31 03:04:29.756751 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 03:04:29.756817 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 03:04:29.756871 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 03:04:29.756924 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 03:04:29.756977 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.757042 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 03:04:29.757157 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 03:04:29.757227 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 03:04:29.757282 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 03:04:29.757338 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 03:04:29.757393 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 03:04:29.757467 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 03:04:29.757527 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 03:04:29.757584 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 03:04:29.757638 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.757690 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.757742 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 03:04:29.757798 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.757850 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 03:04:29.757902 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 03:04:29.757954 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.758012 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.758069 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.758122 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.758174 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.758226 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.758279 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 03:04:29.758332 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 03:04:29.758389 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 03:04:29.758450 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.758504 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 03:04:29.758557 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 03:04:29.758609 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 03:04:29.758662 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 03:04:29.758715 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 03:04:29.758768 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 03:04:29.758820 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 03:04:29.758873 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.758925 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.758978 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.759031 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 03:04:29.759091 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-31 03:04:29.759114 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 03:04:29.759177 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 03:04:29.759231 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 03:04:29.759285 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 03:04:29.759338 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.759391 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 03:04:29.759448 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 03:04:29.759503 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 03:04:29.759560 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 03:04:29.759614 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 03:04:29.759667 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 03:04:29.759720 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 03:04:29.759772 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 03:04:29.759825 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 03:04:29.759878 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.759931 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.759985 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 03:04:29.760038 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.760096 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 03:04:29.760149 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 03:04:29.760201 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.760253 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.760306 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.760359 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.760412 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.760470 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.760523 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 03:04:29.760576 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 03:04:29.760628 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 03:04:29.760685 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.760740 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 03:04:29.760800 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 03:04:29.760852 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 03:04:29.760905 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 03:04:29.760958 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 03:04:29.761011 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 03:04:29.761063 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 03:04:29.761116 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.761169 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.761221 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.761274 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 03:04:29.761333 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-31 03:04:29.761355 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 03:04:29.761403 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 03:04:29.761457 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 03:04:29.761506 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 03:04:29.761553 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.761601 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 03:04:29.761648 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 03:04:29.761696 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 03:04:29.761744 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 03:04:29.761795 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 03:04:29.761844 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 03:04:29.761892 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 03:04:29.761945 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 03:04:29.761993 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 03:04:29.762041 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.762090 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.762137 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 03:04:29.762185 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.762232 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 03:04:29.762280 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 03:04:29.762328 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.762377 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.762425 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.762478 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.762526 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.762573 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.762621 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 03:04:29.762669 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 03:04:29.762716 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 03:04:29.762763 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.762811 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 03:04:29.762864 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 03:04:29.762912 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 03:04:29.762960 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 03:04:29.763008 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 03:04:29.763055 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 03:04:29.763102 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 03:04:29.763150 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.763198 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.763246 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.763294 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 03:04:29.763347 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-31 03:04:29.763370 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 03:04:29.763419 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 03:04:29.763475 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 03:04:29.763525 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 03:04:29.763575 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.763624 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 03:04:29.763674 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 03:04:29.763724 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 03:04:29.763774 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 03:04:29.763823 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 03:04:29.763873 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 03:04:29.763927 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 03:04:29.763977 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 03:04:29.764026 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 03:04:29.764076 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.764126 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.764175 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 03:04:29.764226 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.764276 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 03:04:29.764325 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 03:04:29.764374 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.764424 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.764479 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.764535 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.764585 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.764634 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.764683 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 03:04:29.764732 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 03:04:29.764781 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 03:04:29.764830 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.764880 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 03:04:29.764930 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 03:04:29.764991 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 03:04:29.765041 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 03:04:29.765091 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 03:04:29.765141 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 03:04:29.765190 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 03:04:29.765240 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.765289 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.765338 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.765388 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 03:04:29.765440 wsdl: current service: Service1 2020-05-31 03:04:29.765463 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-31 03:04:29.765492 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-31 03:04:29.765528 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-31 03:04:29.765554 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-31 03:04:29.765583 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-31 03:04:29.765603 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 03:04:29.765618 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 03:04:29.765628 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 03:04:29.765636 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 03:04:29.765644 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.765652 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 03:04:29.765660 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 03:04:29.765667 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 03:04:29.765675 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 03:04:29.765683 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 03:04:29.765690 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 03:04:29.765698 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 03:04:29.765706 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 03:04:29.765714 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 03:04:29.765722 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.765730 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.765738 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 03:04:29.765746 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.765753 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 03:04:29.765761 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 03:04:29.765769 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.765777 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.765790 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.765797 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.765805 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.765813 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.765820 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 03:04:29.765828 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 03:04:29.765835 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 03:04:29.765843 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.765855 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 03:04:29.765864 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 03:04:29.765871 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 03:04:29.765879 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 03:04:29.765887 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 03:04:29.765894 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 03:04:29.765902 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 03:04:29.765910 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.765917 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.765925 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.765932 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 03:04:29.765940 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 03:04:29.765950 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 03:04:29.765957 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 03:04:29.765965 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 03:04:29.765972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.765979 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 03:04:29.765986 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 03:04:29.765993 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 03:04:29.766000 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 03:04:29.766007 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 03:04:29.766014 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 03:04:29.766021 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 03:04:29.766029 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 03:04:29.766036 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 03:04:29.766044 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.766051 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.766058 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 03:04:29.766066 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.766073 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 03:04:29.766080 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 03:04:29.766087 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.766094 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.766101 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.766108 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.766116 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.766123 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.766130 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 03:04:29.766137 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 03:04:29.766145 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 03:04:29.766152 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.766159 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 03:04:29.766166 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 03:04:29.766173 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 03:04:29.766180 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 03:04:29.766188 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 03:04:29.766194 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 03:04:29.766201 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 03:04:29.766209 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.766216 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.766227 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.766234 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 03:04:29.766245 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 03:04:29.766255 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 03:04:29.766262 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 03:04:29.766269 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 03:04:29.766276 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.766284 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 03:04:29.766290 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 03:04:29.766297 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 03:04:29.766304 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 03:04:29.766310 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 03:04:29.766318 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 03:04:29.766325 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 03:04:29.766332 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 03:04:29.766339 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 03:04:29.766346 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.766353 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.766360 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 03:04:29.766380 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.766388 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 03:04:29.766395 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 03:04:29.766402 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.766409 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.766416 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.766423 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.766431 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.766438 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.766450 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 03:04:29.766459 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 03:04:29.766466 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 03:04:29.766473 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.766480 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 03:04:29.766487 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 03:04:29.766495 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 03:04:29.766502 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 03:04:29.766515 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 03:04:29.766522 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 03:04:29.766529 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 03:04:29.766536 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.766543 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.766550 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.766556 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 03:04:29.766563 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 03:04:29.766572 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 03:04:29.766579 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 03:04:29.766586 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 03:04:29.766593 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.766600 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 03:04:29.766607 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 03:04:29.766614 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 03:04:29.766621 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 03:04:29.766627 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 03:04:29.766634 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 03:04:29.766644 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 03:04:29.766653 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 03:04:29.766660 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 03:04:29.766667 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.766675 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.766682 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 03:04:29.766702 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 03:04:29.766710 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 03:04:29.766717 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 03:04:29.766723 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.766730 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 03:04:29.766737 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 03:04:29.766743 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.766751 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 03:04:29.766757 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 03:04:29.766764 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 03:04:29.766770 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 03:04:29.766777 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 03:04:29.766784 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 03:04:29.766790 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 03:04:29.766797 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 03:04:29.766804 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 03:04:29.766811 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 03:04:29.766817 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 03:04:29.766824 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 03:04:29.766830 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 03:04:29.766837 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 03:04:29.766844 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 03:04:29.766850 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 03:04:29.766857 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 03:04:29.767135 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-31 03:04:29.767144 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-31 03:04:29.767150 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-31 03:04:29.767154 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-31 03:04:29.767161 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-31 03:04:29.767165 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-31 03:04:29.767169 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-31 03:04:29.767178 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-31 03:04:29.767190 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-31 03:04:29.767242 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.767250 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-31 03:04:29.767270 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-31 03:04:29.767293 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-31 03:04:29.767300 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-31 03:04:29.767304 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-31 03:04:29.767309 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-31 03:04:29.767314 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-31 03:04:29.767325 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-31 03:04:29.767332 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-31 03:04:29.767337 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-31 03:04:29.767347 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.767356 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 03:04:29.767361 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-31 03:04:29.767390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.767404 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-31 03:04:29.767411 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.767449 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-31 03:04:29.767456 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-31 03:04:29.767461 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-31 03:04:29.767464 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-31 03:04:29.767468 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-31 03:04:29.767472 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-31 03:04:29.767476 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-31 03:04:29.767481 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-31 03:04:29.767486 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-31 03:04:29.767492 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-31 03:04:29.767503 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-31 03:04:29.767516 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-31 03:04:29.767520 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-31 03:04:29.767527 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.767533 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-31 03:04:29.767537 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 03:04:29.767563 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-31 03:04:29.767569 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.767573 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.767579 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.767583 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 03:04:29.767594 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-31 03:04:29.767602 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 03:04:29.767606 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 03:04:29.767611 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-31 03:04:29.767617 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184350" 2020-05-31 03:04:29.767624 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 03:04:29.767628 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 03:04:29.767633 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 03:04:29.767642 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 03:04:29.767647 wsdl: in serializeType: returning: 184350 2020-05-31 03:04:29.767654 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-31 03:04:29.767661 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 03:04:29.767665 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 03:04:29.767669 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-31 03:04:29.767675 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-31 03:04:29.767682 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 03:04:29.767686 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 03:04:29.767696 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 03:04:29.767700 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 03:04:29.767705 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-31 03:04:29.767709 wsdl: in serializeType: returning: 184350PLN 2020-05-31 03:04:29.767714 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184350PLN 2020-05-31 03:04:29.767734 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=184350PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-31 03:04:29.767738 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-31 03:04:29.767745 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8312"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-31 03:04:29.767758 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-31 03:04:29.767763 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=184350PLN 2020-05-31 03:04:29.767831 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-31 03:04:29.767908 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-31 03:04:29.767847 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-31 03:04:29.767858 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-31 03:04:29.767864 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-31 03:04:29.767869 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-31 03:04:29.767872 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-31 03:04:29.767879 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 03:04:29.767889 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 03:04:29.767896 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-31 03:04:29.767901 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-31 03:04:29.767930 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-31 03:04:29.767940 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-31 03:04:29.767947 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-31 03:04:29.774542 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-31 03:04:29.774560 soap_transport_http: socket connected 2020-05-31 03:04:29.774574 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-31 03:04:29.774583 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-31 03:04:29.774592 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 03:04:29.774600 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 03:04:29.774612 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-31 03:04:29.774621 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-31 03:04:29.774629 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-31 03:04:29.774662 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-31 03:04:29.783599 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-31 03:04:29.783620 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-31 03:04:29.783632 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-31 03:04:29.783642 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-31 03:04:29.783651 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-31 03:04:29.783661 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-31 03:04:29.783671 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-31 03:04:29.783680 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-31 03:04:29.783690 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-31 03:04:29.783700 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 31 May 2020 01:04:21 GMT 2020-05-31 03:04:29.783710 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-31 03:04:29.783720 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-31 03:04:29.783729 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-31 03:04:29.783742 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-31 03:04:29.783777 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-31 03:04:29.783801 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-31 03:04:29.783816 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-31 03:04:29.783825 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-31 03:04:29.783834 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-31 03:04:29.783878 soap_transport_http: closed socket 2020-05-31 03:04:29.783895 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-31 03:04:29.783904 soap_transport_http: end of send() 2020-05-31 03:04:29.783932 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-31 03:04:29.783943 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 31 May 2020 01:04:21 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-31 03:04:29.783977 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-31 03:04:29.784057 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-31 03:04:29.784147 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-31 03:04:29.784160 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-31 03:04:29.784327 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-31 03:04:29.784494 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-31 03:04:29.784506 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-31 03:04:29.784519 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-31 03:04:29.784535 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-31 03:04:29.784583 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-31 03:04:29.784676 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-31 03:04:29.784712 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-31 03:04:29.784738 nusoap_client: got fault 2020-05-31 03:04:29.784751 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-31 03:04:29.784759 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-31 03:04:29.784767 nusoap_client: detail =