Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 95.85Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
5303970013203L253019T Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2691
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:24:12 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:24:24.652614 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:24:24.652664 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:24:24.652679 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:24:24.652695 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:24:24.652704 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:24:24.652711 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:24:24.652732 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:24:24.652740 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:24:24.652746 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:24:24.652755 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:24:24.652763 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:24:24.652774 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:24:24.652780 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:24:24.652784 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:24:24.652797 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:24:24.652801 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:24:24.652812 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:24:24.652826 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:24:24.652834 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:24:24.652840 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:24:24.652845 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:24:24.652854 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:24:24.652863 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:24:24.660860 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:24:24.660876 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:24:24.660885 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:24:24.660892 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:24:24.660897 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:24:24.660901 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:24:24.660905 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:24:24.660933 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:24:24.680369 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:24:24.680388 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:24:24.680395 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:24:24.680401 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:24:24.680406 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:24:24.680411 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:24:24.680417 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:24:24.680423 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:24:24.680433 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:24:24.680439 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:24:12 GMT 2019-04-25 00:24:24.680444 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:24:24.680449 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:24:24.680455 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:24:24.680464 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:24:24.680490 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:24:24.687957 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:24.688106 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:24.688124 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 00:24:24.695593 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:24:24.703509 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:24.703552 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:24.703579 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:24.703593 soap_transport_http: read buffer of 1488 bytes 2019-04-25 00:24:24.711064 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:24:24.711088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:24:24.711145 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:24:24.711200 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:24:24.711261 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:24:24.711332 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:24:24.711387 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:24:24.711455 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:24:24.718734 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:24:24.718841 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:24:24.718961 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:24.719056 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:24.719084 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:24:24.719128 soap_transport_http: read buffer of 3688 bytes 2019-04-25 00:24:24.719153 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:24:24.719233 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 00:24:24.719250 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:24:24.719268 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:24:24.719322 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:24:24.719358 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:24:24.719373 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:24:24.719380 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:24:24.719398 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:24:24.719407 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:24:24.719597 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:24:24.719614 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:24:24.719663 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.719672 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:24:24.719692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.719723 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.719737 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.719751 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:24:24.719772 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.719779 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.719790 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:24:24.719809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.719838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.719849 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:24:24.719866 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.719872 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.719889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.719917 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.719924 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.719935 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:24:24.719949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.719965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.719975 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:24:24.719991 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.719997 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:24:24.720011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720037 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.720044 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720054 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:24:24.720072 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.720079 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720089 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:24:24.720106 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.720113 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720122 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:24:24.720136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.720170 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.720185 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720191 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:24:24.720205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720230 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.720237 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720247 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:24:24.720260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.720301 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:24:24.720316 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720323 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:24:24.720337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720362 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.720368 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720378 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:24:24.720396 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.720406 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720418 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:24:24.720442 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.720449 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720459 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:24:24.720476 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.720483 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720492 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:24.720505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.720652 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:24.720683 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720700 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.720729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720775 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720783 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720840 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:24.720874 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:24.720902 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720921 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:24:24.720938 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:24:24.720960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.720984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:24:24.721002 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:24:24.721027 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721036 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:24:24.721059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721112 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.721124 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721150 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:24:24.721169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.721207 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:24.721232 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721242 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.721264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721325 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.721337 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721355 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:24:24.721379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.721425 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:24:24.721452 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721462 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:24:24.721485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721528 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.721540 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721559 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:24.721586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.721635 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:24:24.721661 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721671 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.721693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721733 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.721741 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721752 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:24:24.721765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.721791 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:24:24.721807 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721813 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:24:24.721827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721852 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.721859 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721869 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:24:24.721887 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.721894 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721904 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:24.721917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.721946 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:24:24.721967 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.721980 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.721994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722061 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.722069 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722079 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:24:24.722092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.722117 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:24:24.722132 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722138 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:24:24.722151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722184 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.722203 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722214 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:24:24.722233 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.722240 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722250 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:24.722263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.722300 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:24:24.722315 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722323 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.722341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722367 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.722374 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722384 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:24:24.722398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.722430 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:24:24.722445 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722452 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:24:24.722465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722490 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.722498 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722507 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:24.722520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.722545 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:24:24.722560 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722567 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.722580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722606 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.722613 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722623 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:24:24.722636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.722660 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:24:24.722675 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722681 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:24:24.722694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722727 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.722734 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722744 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:24.722756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.722781 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:24.722796 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722802 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.722815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722840 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.722847 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722857 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:24:24.722870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.722895 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:24:24.722909 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722915 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:24:24.722929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722953 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.722960 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722970 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:24:24.722984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.722999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.723008 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:24.723023 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723029 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.723043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723067 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.723074 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723084 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:24:24.723097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.723122 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:24:24.723136 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723142 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:24:24.723157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723181 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.723188 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723197 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:24:24.723210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.723235 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:24.723250 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723256 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.723270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723309 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.723316 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723326 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:24:24.723339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.723365 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:24:24.723380 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723386 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:24:24.723401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723430 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.723437 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723447 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:24:24.723464 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.723471 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723480 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:24:24.723493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.723523 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:24.723538 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723544 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.723558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723582 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.723589 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723599 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:24:24.723612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.723637 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:24:24.723652 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723658 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:24:24.723672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723695 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.723702 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723712 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:24.723725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.723749 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.723764 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723783 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.723796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723819 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.723826 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723849 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:24:24.723862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.723887 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:24:24.723902 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723908 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:24:24.723921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723945 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:24:24.723952 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723962 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:24:24.723975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.723990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.724000 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.724015 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724021 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.724034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724057 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724064 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724109 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:24.724130 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:24.724147 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724158 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:24:24.724168 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:24:24.724180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:24:24.724205 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:24:24.724220 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724226 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:24:24.724240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724266 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:24:24.724281 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724292 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:24:24.724306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.724331 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.724347 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724353 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.724367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724390 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724396 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724441 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:24.724461 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:24.724478 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724489 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:24:24.724499 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:24:24.724511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:24:24.724535 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:24:24.724550 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724557 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:24:24.724570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724595 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.724602 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724611 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:24:24.724629 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.724636 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724645 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:24:24.724663 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.724670 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724679 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:24:24.724697 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.724704 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724713 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:24:24.724732 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.724739 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724748 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:24:24.724765 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.724772 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724781 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:24:24.724798 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.724805 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724814 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:24.724827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.724876 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:24.724891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724897 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.724912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724936 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.724943 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724953 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:24:24.724966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.724981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.724991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:24:24.725006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725012 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:24:24.725026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725050 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.725057 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725067 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:24:24.725085 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.725091 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725101 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:24.725118 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.725125 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725134 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:24:24.725147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.725180 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:24:24.725194 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725201 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.725214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725238 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.725246 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725256 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:24:24.725269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.725346 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:24:24.725370 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725377 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:24:24.725391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725425 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.725433 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725443 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:24.725456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.725482 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.725497 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725503 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.725517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725542 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.725550 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725560 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:24:24.725573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.725598 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:24:24.725613 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725619 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:24:24.725633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725657 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.725664 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725674 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:24:24.725691 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.725699 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725709 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:24.725734 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.725741 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725750 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:24:24.725763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.725797 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.725812 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725819 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.725833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725858 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.725864 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725874 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:24:24.725887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.725912 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:24:24.725927 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725933 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:24.725947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725971 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.725978 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.725988 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:24:24.726006 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.726012 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.726022 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:24:24.726038 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.726045 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.726054 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:24:24.726071 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.726078 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.726088 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:24:24.726105 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.726111 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.726121 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:24:24.726133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.726163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.726174 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:24.726189 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.726195 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.726209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.726233 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726248 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.726257 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:24:24.726271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.726291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.726302 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:24.726316 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726346 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726354 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726364 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726376 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726393 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.726411 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726438 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.726445 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726455 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:24.726473 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.726480 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726489 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:24:24.726507 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.726514 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726523 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:24:24.726541 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.726547 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726557 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:24:24.726574 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.726581 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726590 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:24:24.726608 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:24:24.726615 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726624 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:24:24.726642 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.726649 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726658 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.726675 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.726682 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726692 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:24.726709 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.726716 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726734 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:24:24.726751 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.726758 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726767 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:24:24.726787 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.726837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.726856 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.726862 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:24.726877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.726902 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.726909 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.726919 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:24:24.726937 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.726944 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.726953 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:24:24.726971 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.726977 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.726987 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:24:24.727004 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.727011 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.727020 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:24:24.727033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.727060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.727070 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727085 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.727092 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.727106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.727131 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727138 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.727148 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:24:24.727161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.727176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.727186 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:24.727200 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727229 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727236 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727246 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727259 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727281 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.727305 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727331 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.727338 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727348 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:24:24.727371 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.727377 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727388 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:24:24.727409 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.727417 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727427 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:24:24.727445 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.727452 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727461 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:24:24.727479 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.727485 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727495 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:24:24.727512 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.727519 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727529 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:24:24.727546 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.727552 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727562 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:24.727579 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.727585 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727595 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:24:24.727612 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.727619 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727629 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:24:24.727646 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.727652 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727662 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:24:24.727679 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.727686 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727695 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:24:24.727708 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.727761 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.727784 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.727790 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:24.727805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.727829 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.727836 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.727846 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:24:24.727863 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.727883 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.727892 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:24.727909 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.727915 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.727924 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:24:24.727941 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:24:24.727947 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.727957 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:24.727969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.727994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.728004 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.728024 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.728038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.728062 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728068 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.728078 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:24:24.728090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.728105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.728114 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:24.728127 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728155 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728162 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728172 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728184 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728199 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.728213 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728237 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.728244 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728253 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:24:24.728270 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.728302 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728326 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:24:24.728349 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.728357 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728367 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:24:24.728385 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.728392 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728404 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:24:24.728426 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.728433 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728443 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:24:24.728460 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.728467 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728477 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:24:24.728494 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.728501 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728510 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:24.728527 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.728535 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728545 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:24:24.728562 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.728569 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728579 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:24:24.728596 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.728603 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728613 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:24:24.728630 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.728637 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728646 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:24:24.728663 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.728670 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728680 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:24:24.728692 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.728751 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.728769 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.728809 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.728816 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.728826 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.728838 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.728854 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.728867 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.728892 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.728898 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.728908 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:24:24.728962 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.728970 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.728981 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:24:24.729054 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.729063 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.729074 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:24:24.729092 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.729099 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.729109 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:24:24.729131 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.729138 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.729147 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:24:24.729165 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.729172 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.729181 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:24:24.729198 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.729205 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.729214 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:24:24.729231 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.729238 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.729248 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:24:24.729265 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.729272 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.729296 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:24:24.729315 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.729321 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.729331 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:24:24.729348 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.729355 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.729364 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:24:24.729381 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.729388 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.729398 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:24:24.729420 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.729427 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.729438 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:24.729455 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.729462 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.729471 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:24:24.729484 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.729548 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.729567 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.729574 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:24:24.729594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.729618 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.729625 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.729635 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:24:24.729648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.729664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.729674 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:24.729689 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.729695 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.729709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.729735 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.729742 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.729752 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:24:24.729765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.729780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.729790 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:24:24.729804 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.729810 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:24:24.729824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.729849 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.729856 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.729866 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:24.729884 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.729890 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.729900 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:24:24.729917 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.729923 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.729933 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:24:24.729950 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:24:24.729956 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.729966 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:24:24.729978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.730006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.730016 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:24:24.730030 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.730036 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.730050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.730075 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:24.730082 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.730092 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:24:24.730105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.730119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.730129 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:24:24.730143 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:24.730170 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:24:24.730177 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:24.730186 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:24:24.730199 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:24.730215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.730237 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:24.730263 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.730270 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:24.730285 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:24:24.730304 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.730311 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:24.730321 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:24:24.730338 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.730345 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:24.730355 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:24:24.730372 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:24:24.730379 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:24.730389 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:24:24.730411 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.730419 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:24.730429 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:24:24.730447 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.730454 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:24.730463 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:24:24.730481 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.730488 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:24.730497 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:24:24.730515 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.730522 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:24.730531 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:24:24.730549 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.730555 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:24.730565 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:24:24.730582 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.730589 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:24.730598 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:24.730611 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:24:24.730660 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.730677 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.730684 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:24:24.730699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.730724 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.730731 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.730749 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:24.730762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.730777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.730787 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:24.730808 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.730814 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.730828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.730853 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:24:24.730860 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.730870 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:24:24.730883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.730897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.730907 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:24:24.730921 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:24:24.730947 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:24:24.730954 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:24:24.730963 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:24:24.730980 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:24:24.730987 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:24:24.730997 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:24:24.731014 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:24:24.731021 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:24:24.731031 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:24:24.731044 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:24:24.731067 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.731083 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.731089 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:24:24.731104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.731130 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.731137 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.731147 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:24.731164 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.731171 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.731180 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:24:24.731198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.731204 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.731214 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:24:24.731227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.731249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.731260 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731284 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.731291 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.731308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.731333 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731340 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.731350 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:24:24.731370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.731385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.731395 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:24:24.731412 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731440 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731447 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731457 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731470 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.731500 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731525 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.731532 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731542 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:24:24.731560 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.731566 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731576 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:24:24.731593 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.731600 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731609 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:24:24.731627 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.731633 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731643 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:24:24.731660 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.731666 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731676 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:24:24.731693 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.731699 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731709 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:24:24.731726 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.731733 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731743 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:24:24.731760 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.731767 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731776 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:24:24.731793 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.731800 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731819 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:24:24.731831 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.731877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.731894 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.731900 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:24:24.731915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.731939 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.731946 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.731956 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:24:24.731974 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.731981 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.731991 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:24:24.732008 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.732014 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732024 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:24:24.732041 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.732048 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732057 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:24:24.732074 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.732081 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732091 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:24:24.732103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.732145 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:24.732160 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732166 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.732182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732206 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732212 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732250 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:24.732281 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:24.732299 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732310 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:24:24.732320 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:24:24.732332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:24:24.732356 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:24:24.732371 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732378 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:24:24.732392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732423 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.732431 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732441 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:24:24.732454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.732479 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:24:24.732494 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732500 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.732513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732539 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:24:24.732546 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732555 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:24:24.732568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.732593 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:24:24.732607 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732613 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:24:24.732627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732652 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.732659 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732668 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:24.732681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.732706 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:24.732721 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732727 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.732741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732766 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.732773 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732783 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:24:24.732796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.732811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.732820 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:24:24.732834 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.732861 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.732869 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.732879 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.732892 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.732907 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.732922 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.732947 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.732954 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.732964 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:24:24.732982 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.732989 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.732998 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:24:24.733015 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.733022 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.733031 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:24:24.733049 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.733055 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.733065 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:24:24.733082 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.733089 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.733098 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:24:24.733116 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:24:24.733123 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.733132 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:24:24.733149 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:24:24.733156 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.733166 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:24:24.733188 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:24:24.733240 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.733256 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:24:24.733283 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:24:24.733300 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.733311 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:24:24.733333 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.733359 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.733372 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:24:24.733391 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.733399 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.733430 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:24:24.733451 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.733458 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.733467 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:24:24.733485 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.733492 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.733501 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:24:24.733514 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.733575 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.733593 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.733600 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:24:24.733616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.733641 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.733648 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.733657 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:24:24.733670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.733686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.733695 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:24.733710 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.733717 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.733731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.733755 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.733763 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.733772 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:24:24.733785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.733800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.733810 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:24:24.733825 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.733831 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:24.733844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.733868 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.733876 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.733885 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:24:24.733903 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.733909 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.733919 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:24:24.733936 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.733943 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.733953 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:24:24.733971 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.733977 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.733987 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:24:24.733999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.734035 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734050 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734057 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.734071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734096 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734104 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734114 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:24:24.734127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.734152 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:24.734165 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734193 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734200 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734210 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734222 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734281 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.734300 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734327 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.734334 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734347 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:24:24.734366 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.734373 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734383 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:24:24.734402 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.734412 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734423 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:24:24.734442 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.734448 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734458 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:24:24.734475 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.734482 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734492 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:24:24.734509 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.734516 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734525 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:24:24.734542 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:24:24.734549 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734558 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:24:24.734571 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.734610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.734627 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734634 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:24:24.734649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734673 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.734680 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734690 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:24:24.734707 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.734714 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734723 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:24:24.734741 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.734750 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734759 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:24:24.734776 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.734783 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734792 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:24:24.734809 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.734816 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734825 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:24:24.734843 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.734849 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734859 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:24:24.734876 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.734883 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734892 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:24:24.734910 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.734916 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734926 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:24:24.734938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.734979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.734989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:24.735004 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.735011 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:24:24.735025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.735050 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:24:24.735057 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.735067 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:24:24.735080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.735095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.735105 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:24:24.735121 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:24:24.735128 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:24:24.735140 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:24:24.735156 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.735162 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:24:24.735176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.735199 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:24.735220 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:24:24.735243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.735254 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:24:24.735264 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:24:24.735286 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.735293 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:24:24.735304 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:24:24.735321 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:24:24.735328 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:24:24.735338 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:24:24.735356 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.735362 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:24.735372 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.735389 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.735396 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:24.735411 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.735430 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.735436 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:24.735446 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.735463 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.735469 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:24:24.735478 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.735495 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:24.735502 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:24:24.735511 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:24.735528 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:24:24.735534 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:24:24.735544 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:24:24.735560 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.735567 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:24:24.735577 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.735593 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:24:24.735600 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:24:24.735609 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:24:24.735626 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.735633 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:24:24.735643 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.735659 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.735666 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:24:24.735676 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.735691 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:24:24.735697 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:24:24.735707 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:24:24.735721 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:24:24.735757 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:24:24.735786 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:24:24.735814 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.735841 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:24:24.735867 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:24.735894 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:24:24.735921 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:24.735948 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:24:24.735975 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:24:24.736001 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:24:24.736028 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:24:24.736054 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:24:24.736081 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:24:24.736107 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:24:24.736136 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:24:24.736163 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:24:24.736190 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:24.736217 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:24:24.736243 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:24.736269 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:24:24.736304 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:24.736332 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:24:24.736358 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:24.736385 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:24:24.736422 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.736460 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:24:24.736547 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.736575 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:24:24.736602 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.736628 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:24:24.736655 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:24.736682 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:24:24.736709 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:24:24.736735 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:24:24.736762 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.736791 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:24:24.736818 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.736845 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:24:24.736873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:24.736900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:24.736927 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.736953 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:24.736980 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.737013 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:24.737040 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:24.737066 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:24:24.737093 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:24:24.737119 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:24:24.737145 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:24.737172 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:24:24.737199 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.737225 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:24:24.737251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:24.737292 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:24:24.737320 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:24:24.737346 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:24:24.737373 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:24.737399 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:24:24.737426 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:24.737454 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:24:24.737480 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.737507 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:24:24.737534 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:24.737562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:24:24.737598 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.737616 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.737642 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:24.737669 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.737690 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.737707 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.737737 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:24.737763 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.737793 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.737809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.737825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.737863 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:24.737890 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.737917 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:24.737943 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.737969 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:24.737995 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738012 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738072 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:24.738101 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738118 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738144 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:24.738175 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738202 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:24.738228 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738254 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:24.738286 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738313 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:24.738339 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738366 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:24.738392 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738410 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738436 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:24.738462 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738489 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:24.738515 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738542 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:24.738568 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738595 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:24.738622 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738639 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738656 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738674 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738691 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738708 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738725 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:24.738779 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738796 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738812 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738838 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:24.738865 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738891 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:24.738918 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738935 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738952 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.738978 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:24.739004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739038 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.739125 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739142 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739159 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739175 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739202 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.739228 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739245 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739262 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739284 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739311 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.739338 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739364 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.739392 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739409 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739426 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739443 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739470 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:24.739496 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739523 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:24:24.739549 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739566 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739582 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739608 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.739635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:24.739755 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739781 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:24:24.739807 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739833 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.739859 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739885 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:24.739911 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739928 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739945 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739962 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.739988 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.740015 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740033 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740050 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740067 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740117 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740134 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740160 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:24:24.740187 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740204 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740230 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:24.740256 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740278 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740296 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740323 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:24.740349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740399 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740425 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:24.740452 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740477 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:24.740504 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740529 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:24.740555 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740572 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740597 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:24.740624 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740641 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740667 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:24.740694 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740720 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:24.740747 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740773 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:24.740799 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740826 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:24.740852 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740878 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:24:24.740904 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740921 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.740948 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:24:24.740974 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741125 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:24.741154 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741180 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:24.741207 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741240 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:24.741266 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741290 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741308 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741325 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741403 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:24.741429 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741445 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741462 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741489 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:24.741515 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741543 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:24.741570 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741588 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741604 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741630 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:24.741656 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:24:24.741776 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741793 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741810 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741826 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741852 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.741879 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741900 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741917 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741934 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.741960 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.741987 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742018 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:24:24.742045 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742063 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742080 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742097 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742123 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:24:24.742150 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742176 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:24:24.742202 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742220 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742237 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742263 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.742319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742414 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:24:24.742440 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742467 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:24:24.742494 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742520 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:24:24.742546 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742573 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:24:24.742599 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742616 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742633 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742650 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742676 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.742703 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742737 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742754 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742816 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742832 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:24:24.742856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:24:24.742881 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:24:24.742936 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.742985 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:24.743032 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:24.743078 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:24:24.743125 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:24:24.743171 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:24:24.743217 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:24:24.743268 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:24.743335 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:24.743384 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:24.743432 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:24.743479 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.743527 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.743575 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.743622 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:24.743670 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:24:24.743719 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.743769 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.743828 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:24.743876 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.743931 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.743984 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:24.744030 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:24:24.744075 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:24.744120 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.744165 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:24.744220 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:24:24.744267 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:24.744347 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:24.744396 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.744445 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:24.744502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:24:24.744550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.744598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:24.744647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:24.744694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:24:24.744743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:24:24.744805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:24:24.744851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:24:24.744896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:24.744942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:24.744987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:24.745033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:24.745078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.745125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.745227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.745277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:24.745348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:24:24.745398 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.745447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.745495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:24.745544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.745597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.745649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:24.745697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:24:24.745744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:24.745812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.745857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:24.745904 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:24:24.745950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:24.746000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:24.746061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.746109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:24.746164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:24:24.746211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.746259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:24.746325 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:24.746373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:24:24.746421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:24:24.746469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:24:24.746516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:24:24.746564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:24.746611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:24.746659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:24.746706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:24.746753 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.746813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.746860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.746904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:24.746951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:24:24.747005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.747052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.747098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:24.747154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.747205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.747255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:24.747320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:24:24.747367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:24.747414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.747460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:24.747509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:24:24.747558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:24.747613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:24.747660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.747709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:24.747765 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:24:24.747801 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:24:24.747862 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.747918 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:24.747973 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:24.748028 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:24:24.748094 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:24:24.748146 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:24:24.748198 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:24:24.748249 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:24.748324 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:24.748379 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:24.748434 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:24.748489 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.748543 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.748598 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.748651 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:24.748706 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:24:24.748906 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.748974 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.749028 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:24.749080 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.749132 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.749184 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:24.749237 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:24:24.749378 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:24.749435 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.749504 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:24.749559 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:24:24.749613 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:24.749667 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:24.749721 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.749788 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:24.749848 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:24:24.749872 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:24:24.749926 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.749979 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:24.750032 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:24.750084 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:24:24.750137 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:24:24.750189 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:24:24.750241 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:24:24.750313 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:24.750369 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:24.750423 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:24.750477 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:24.750532 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.750586 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.750642 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.750697 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:24.750752 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:24:24.750880 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.750934 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.750987 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:24.751039 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.751092 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.751144 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:24.751196 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:24:24.751248 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:24.751328 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.751383 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:24.751437 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:24:24.751492 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:24.751547 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:24.751601 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.751655 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:24.751718 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:24:24.751740 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:24:24.751802 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.751855 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:24.751902 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:24.751950 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:24:24.751997 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:24:24.752043 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:24:24.752090 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:24:24.752137 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:24.752184 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:24.752231 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:24.752285 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:24.752346 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.752397 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.752446 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.752495 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:24.752544 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:24:24.752593 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.752643 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.752692 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:24.752740 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.752802 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.752850 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:24.752897 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:24:24.752945 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:24.752992 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.753039 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:24.753086 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:24:24.753133 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:24.753180 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:24.753228 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.753281 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:24.753351 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:24:24.753373 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:24:24.753425 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.753477 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:24.753527 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:24.753578 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:24:24.753629 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:24:24.753711 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:24:24.753781 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:24:24.753849 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:24.753902 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:24.753954 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:24.754005 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:24.754056 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.754107 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.754159 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.754210 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:24.754261 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:24:24.754319 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.754372 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.754424 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:24.754475 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.754526 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.754577 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:24.754628 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:24:24.754678 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:24.754729 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.754780 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:24.754832 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:24:24.754882 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:24.754933 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:24.754985 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.755036 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:24.755090 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:24:24.755107 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:24:24.755136 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:24:24.755163 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:24:24.755190 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:24:24.755216 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:24:24.755235 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:24:24.755257 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.755266 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:24.755278 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:24.755287 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:24:24.755296 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:24:24.755312 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:24:24.755321 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:24:24.755328 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:24.755337 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:24.755344 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:24.755352 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:24.755360 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.755368 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.755376 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.755384 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:24.755391 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:24:24.755399 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.755406 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.755414 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:24.755422 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.755429 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.755437 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:24.755444 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:24:24.755451 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:24.755459 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.755466 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:24.755474 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:24:24.755481 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:24.755488 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:24.755496 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.755503 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:24.755511 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:24:24.755519 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.755527 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:24.755537 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:24.755544 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:24:24.755553 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:24:24.755562 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:24:24.755570 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:24:24.755577 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:24.755585 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:24.755593 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:24.755600 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:24.755608 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.755615 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.755623 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.755631 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:24.755639 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:24:24.755646 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.755654 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.755662 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:24.755669 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.755677 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.755684 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:24.755691 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:24:24.755699 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:24.755706 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.755713 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:24.755721 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:24:24.755729 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:24.755737 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:24.755744 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.755752 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:24.755760 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:24:24.755768 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.755777 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:24.755785 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:24.755792 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:24:24.755799 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:24:24.755806 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:24:24.755814 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:24:24.755821 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:24.755828 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:24.755834 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:24.755841 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:24.755849 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.755855 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.755863 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.755870 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:24.755877 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:24:24.755883 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.755890 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.755897 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:24.755904 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.755912 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.755919 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:24.755926 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:24:24.755934 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:24.755941 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.755947 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:24.755954 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:24:24.755960 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:24.755967 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:24.755973 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.755980 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:24.755987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:24:24.755994 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.756001 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:24:24.756009 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:24:24.756015 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:24:24.756022 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:24:24.756029 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:24:24.756036 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:24:24.756043 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:24:24.756049 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:24:24.756056 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:24:24.756062 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:24:24.756069 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.756079 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.756085 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:24:24.756092 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:24:24.756099 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:24:24.756106 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.756113 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:24:24.756119 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:24:24.756126 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:24:24.756133 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:24:24.756140 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:24:24.756146 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:24:24.756153 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:24:24.756159 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:24:24.756166 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:24:24.756172 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:24:24.756179 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:24:24.756185 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:24:24.756192 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:24:24.756198 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:24:24.756284 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:24:24.756295 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:24:24.756300 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:24:24.756304 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:24:24.756311 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:24:24.756315 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:24:24.756320 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:24:24.756329 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:24:24.756337 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:24:24.756374 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.756382 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:24:24.756396 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:24:24.756418 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:24:24.756424 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:24:24.756428 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:24:24.756433 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:24:24.756438 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:24:24.756448 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:24:24.756454 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:24:24.756459 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:24:24.756469 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.756478 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:24:24.756483 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:24:24.756505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.756515 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:24:24.756520 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.756544 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:24:24.756550 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:24:24.756554 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:24:24.756558 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:24:24.756562 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:24:24.756566 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:24:24.756571 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:24:24.756575 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:24:24.756581 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:24:24.756591 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:24:24.756597 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:24:24.756601 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:24:24.756607 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.756613 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:24:24.756617 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:24:24.756641 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:24:24.756648 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.756652 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.756658 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.756662 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:24:24.756673 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:24:24.756680 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:24:24.756685 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:24:24.756690 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:24:24.756696 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184350" 2019-04-25 00:24:24.756703 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:24:24.756707 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:24:24.756713 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:24:24.756719 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:24:24.756724 wsdl: in serializeType: returning: 184350 2019-04-25 00:24:24.756730 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:24:24.756737 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:24:24.756741 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:24:24.756745 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:24:24.756750 wsdl: in serializeType: returning: 184350 2019-04-25 00:24:24.756754 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184350 2019-04-25 00:24:24.756778 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=184350 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:24:24.756782 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:24:24.756788 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4503"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:24:24.756803 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:24:24.756809 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=184350 2019-04-25 00:24:24.756819 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:24:24.756893 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:24:24.756832 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:24:24.756843 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:24:24.756848 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:24:24.756852 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:24:24.756856 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:24:24.756864 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:24:24.756873 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:24:24.756881 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:24:24.756886 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:24:24.756900 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:24:24.756910 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:24:24.756918 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:24:24.764803 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:24:24.764830 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:24:24.764848 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:24:24.764858 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:24:24.764867 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:24:24.764875 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:24:24.764882 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:24:24.764889 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:24:24.764898 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:24:24.764949 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:24:24.793850 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:24:24.793887 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:24:24.793898 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:24:24.793904 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:24:24.793909 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:24:24.793915 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:24:24.793922 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:24:24.793927 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:24:24.793932 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:24:24.793938 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:24:12 GMT 2019-04-25 00:24:24.793944 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:24:24.793950 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:24:24.793955 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:24:24.793966 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:24:24.793993 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:24:24.794004 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:24:24.794014 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:24:24.794019 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:24:24.794024 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:24:24.794058 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:24:24.794069 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:24:24.794075 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:24:24.794100 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:24:24.794107 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:24:12 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:24:24.794143 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:24:24.794153 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:24:24.794177 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:24:24.794184 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:24:24.794315 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:24:24.794424 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:24:24.794431 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:24:24.794440 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:24:24.794451 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:24:24.794476 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:24:24.794534 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:24:24.794844 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:24:24.794862 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:24:24.794870 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:24:24.794875 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:24:24.794880 nusoap_client: detail =