Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO

Pracujemy nad tym. Efekty już wkrótce.

Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 95.85

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
5303970013203L253019T Model: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2691
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 13 Apr 2021 22:53:09 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-04-14 00:53:07.320564 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-04-14 00:53:07.320663 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 00:53:07.320687 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-04-14 00:53:07.320703 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 00:53:07.320716 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-04-14 00:53:07.320726 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-04-14 00:53:07.320739 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-04-14 00:53:07.320748 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 00:53:07.320754 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 00:53:07.320763 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-04-14 00:53:07.320774 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-04-14 00:53:07.320785 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-04-14 00:53:07.320792 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-04-14 00:53:07.320797 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-04-14 00:53:07.320801 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-04-14 00:53:07.320805 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-04-14 00:53:07.320821 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 00:53:07.320988 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 00:53:07.321000 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-04-14 00:53:07.321006 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-04-14 00:53:07.321012 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-04-14 00:53:07.321022 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-04-14 00:53:07.321031 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-04-14 00:53:07.328658 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-04-14 00:53:07.328678 soap_transport_http: socket connected 2021-04-14 00:53:07.328688 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-04-14 00:53:07.328694 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 00:53:07.328699 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 00:53:07.328704 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-04-14 00:53:07.328708 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-04-14 00:53:07.328747 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-04-14 00:53:09.857905 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-04-14 00:53:09.857954 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-04-14 00:53:09.857961 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 00:53:09.857967 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-04-14 00:53:09.857973 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-04-14 00:53:09.857978 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-04-14 00:53:09.857983 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-04-14 00:53:09.857989 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-04-14 00:53:09.857994 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-04-14 00:53:09.858000 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 13 Apr 2021 22:53:09 GMT 2021-04-14 00:53:09.858005 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-04-14 00:53:09.858010 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 183422 2021-04-14 00:53:09.858016 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-04-14 00:53:09.858078 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-04-14 00:53:09.858111 soap_transport_http: want to read content of length 183422 2021-04-14 00:53:09.858134 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-04-14 00:53:09.867714 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.867755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.867787 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.867824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.867878 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:53:09.867923 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:53:09.875539 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-04-14 00:53:09.875582 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-04-14 00:53:09.875629 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2021-04-14 00:53:09.886466 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 00:53:09.886539 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:53:09.886565 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.886598 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.886611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.886659 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.886696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.886727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.886759 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.886782 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.886930 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-04-14 00:53:09.886961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.886989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.887025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.887054 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.887076 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.887131 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:53:09.887175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.887203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.887238 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894019 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894067 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894111 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894132 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894202 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:53:09.894230 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894249 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894289 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894311 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894464 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:53:09.894504 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894559 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:53:09.894582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894628 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894662 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.894857 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-04-14 00:53:09.895549 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-04-14 00:53:09.895586 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-04-14 00:53:09.895604 soap_transport_http: read buffer of 3192 bytes 2021-04-14 00:53:09.901403 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:53:09.901516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.901583 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:53:09.901599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.901969 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:53:09.902020 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.902057 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.902069 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.902115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.902209 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:53:09.902422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.902445 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.902478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.902498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.902574 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.902603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.902657 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:53:09.902720 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-04-14 00:53:09.902738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-04-14 00:53:09.902772 soap_transport_http: read buffer of 2094 bytes 2021-04-14 00:53:09.902795 soap_transport_http: read to EOF 2021-04-14 00:53:09.902799 soap_transport_http: read body of length 183422 2021-04-14 00:53:09.902928 soap_transport_http: received a total of 183846 bytes of data from server 2021-04-14 00:53:09.902967 soap_transport_http: closed socket 2021-04-14 00:53:09.902980 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-04-14 00:53:09.902986 soap_transport_http: end of send() 2021-04-14 00:53:09.903004 wsdl: got WSDL URL 2021-04-14 00:53:09.903009 wsdl: Parse WSDL 2021-04-14 00:53:09.903414 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-04-14 00:53:09.903437 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-04-14 00:53:09.903501 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.903510 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-04-14 00:53:09.903530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.903559 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.903567 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.903581 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 00:53:09.903604 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.903611 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.903621 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 00:53:09.903640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.903669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.903681 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-04-14 00:53:09.903697 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.903703 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.903720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.903746 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.903753 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.903763 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-04-14 00:53:09.903776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.903792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.903802 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-04-14 00:53:09.903817 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.903823 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-04-14 00:53:09.903836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.903859 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.903866 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.903875 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 00:53:09.903892 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.903898 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.903907 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 00:53:09.903923 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.903929 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.903938 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 00:53:09.903950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.903973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.903983 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-04-14 00:53:09.903997 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904003 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-04-14 00:53:09.904018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904042 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.904049 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904058 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-04-14 00:53:09.904071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.904096 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-04-14 00:53:09.904110 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904115 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-04-14 00:53:09.904128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904151 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.904158 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904167 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 00:53:09.904184 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.904189 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904198 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 00:53:09.904215 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.904221 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904230 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 00:53:09.904246 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.904252 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904261 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:53:09.904273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.904309 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:53:09.904323 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904329 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.904342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904364 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904370 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904407 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.904427 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.904442 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904453 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:53:09.904463 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-04-14 00:53:09.904496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:53:09.904522 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-04-14 00:53:09.904537 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904544 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-04-14 00:53:09.904558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904582 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.904589 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904599 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 00:53:09.904611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.904637 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-04-14 00:53:09.904651 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904657 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.904670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904693 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904699 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904744 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.904763 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.904792 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904802 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:53:09.904812 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-04-14 00:53:09.904824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:53:09.904847 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-04-14 00:53:09.904861 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904867 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-04-14 00:53:09.904880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904903 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.904909 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904918 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-04-14 00:53:09.904935 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.904941 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904950 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-04-14 00:53:09.904966 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.904972 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.904981 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-04-14 00:53:09.904997 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.905003 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905012 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:53:09.905024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.905059 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.905072 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905078 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.905096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905120 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.905127 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905136 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-04-14 00:53:09.905148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.905173 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-04-14 00:53:09.905186 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905192 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-04-14 00:53:09.905205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905228 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.905234 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905243 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 00:53:09.905255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.905279 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-04-14 00:53:09.905293 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905298 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.905311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905336 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.905342 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905351 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-04-14 00:53:09.905364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.905388 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-04-14 00:53:09.905401 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905407 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-04-14 00:53:09.905419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905442 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.905448 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905457 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:53:09.905470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.905500 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-04-14 00:53:09.905515 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905520 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.905533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905557 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.905563 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905572 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-04-14 00:53:09.905584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.905608 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-04-14 00:53:09.905622 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905627 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-04-14 00:53:09.905640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905664 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.905670 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905679 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 00:53:09.905696 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.905701 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905710 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:53:09.905723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.905751 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-04-14 00:53:09.905764 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905770 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.905782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905805 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.905811 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905820 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-04-14 00:53:09.905833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.905857 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-04-14 00:53:09.905870 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905876 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-04-14 00:53:09.905889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905911 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.905918 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905927 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 00:53:09.905943 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.905958 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905966 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:53:09.905979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.905997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.906006 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-04-14 00:53:09.906020 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906025 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.906038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906061 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.906067 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906076 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-04-14 00:53:09.906088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.906112 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-04-14 00:53:09.906126 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906131 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-04-14 00:53:09.906144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906166 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.906173 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906181 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:53:09.906194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.906217 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-04-14 00:53:09.906230 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906236 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.906248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906272 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.906278 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906287 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-04-14 00:53:09.906299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.906323 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-04-14 00:53:09.906336 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906342 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-04-14 00:53:09.906354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906377 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.906384 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906393 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:53:09.906405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.906443 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-04-14 00:53:09.906458 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906464 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.906477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906507 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.906515 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906524 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-04-14 00:53:09.906537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.906562 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-04-14 00:53:09.906576 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906582 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-04-14 00:53:09.906595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906619 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.906626 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906636 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-04-14 00:53:09.906649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.906673 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:53:09.906687 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906693 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.906706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906730 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.906737 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906746 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-04-14 00:53:09.906759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.906796 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-04-14 00:53:09.906810 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906816 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-04-14 00:53:09.906828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906851 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.906857 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906866 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-04-14 00:53:09.906879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.906903 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-04-14 00:53:09.906916 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906922 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.906934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906957 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.906963 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906972 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-04-14 00:53:09.906985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.906999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.907008 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-04-14 00:53:09.907030 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907036 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-04-14 00:53:09.907049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907071 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.907077 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907086 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-04-14 00:53:09.907104 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.907111 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907119 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-04-14 00:53:09.907132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.907160 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:53:09.907173 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907179 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.907191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907215 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.907221 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907230 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-04-14 00:53:09.907243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.907267 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-04-14 00:53:09.907281 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907288 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 00:53:09.907301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907338 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.907345 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907354 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:53:09.907366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.907391 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.907406 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907412 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.907424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907452 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.907458 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907468 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 00:53:09.907481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.907512 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:53:09.907526 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907533 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-04-14 00:53:09.907546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907571 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:53:09.907577 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907587 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 00:53:09.907600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.907624 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.907639 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907645 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.907671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907694 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907700 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907734 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.907753 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.907769 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907779 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:53:09.907788 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-04-14 00:53:09.907800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:53:09.907824 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-04-14 00:53:09.907837 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907843 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-04-14 00:53:09.907856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907880 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:53:09.907886 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907895 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 00:53:09.907908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.907932 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:53:09.907945 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907951 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.907964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907985 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.907991 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908025 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.908044 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.908059 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908069 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:53:09.908079 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-04-14 00:53:09.908091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:53:09.908114 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-04-14 00:53:09.908127 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908133 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-04-14 00:53:09.908146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908169 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:53:09.908175 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908185 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 00:53:09.908197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.908221 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-04-14 00:53:09.908236 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908241 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.908254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908277 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908283 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908317 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.908335 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.908351 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908361 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:53:09.908370 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-04-14 00:53:09.908382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:53:09.908405 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-04-14 00:53:09.908419 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908425 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-04-14 00:53:09.908437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908461 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:53:09.908481 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908497 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-04-14 00:53:09.908511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.908536 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.908551 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908557 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.908570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908593 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908600 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908644 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.908662 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.908678 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908689 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:53:09.908699 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-04-14 00:53:09.908711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:53:09.908736 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-04-14 00:53:09.908750 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908756 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-04-14 00:53:09.908769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908805 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.908812 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908821 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-04-14 00:53:09.908837 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.908844 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908853 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-04-14 00:53:09.908869 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.908875 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908884 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 00:53:09.908900 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.908906 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908915 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 00:53:09.908931 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.908937 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908945 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-04-14 00:53:09.908961 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.908967 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.908976 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-04-14 00:53:09.908992 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.908998 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909007 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:53:09.909019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.909067 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-04-14 00:53:09.909086 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909092 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.909105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909129 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.909136 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909144 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-04-14 00:53:09.909157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.909182 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-04-14 00:53:09.909195 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909202 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-04-14 00:53:09.909215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909238 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.909244 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909253 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-04-14 00:53:09.909269 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.909275 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909284 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:53:09.909300 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.909306 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909314 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 00:53:09.909327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.909358 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-04-14 00:53:09.909371 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909377 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.909390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909413 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.909419 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909428 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-04-14 00:53:09.909440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.909464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-04-14 00:53:09.909478 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909484 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 00:53:09.909502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909525 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.909532 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909541 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:53:09.909554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.909578 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.909592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909598 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.909610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909634 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.909640 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909649 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 00:53:09.909662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.909685 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:53:09.909700 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909705 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-04-14 00:53:09.909718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909741 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.909748 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909757 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:53:09.909773 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.909779 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909788 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-04-14 00:53:09.909804 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.909810 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909819 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-04-14 00:53:09.909835 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.909842 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909850 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-04-14 00:53:09.909866 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.909886 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909896 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-04-14 00:53:09.909909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.909950 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.909965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.909971 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.909984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910008 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.910015 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910024 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-04-14 00:53:09.910038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.910063 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-04-14 00:53:09.910077 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910083 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-04-14 00:53:09.910096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910120 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.910128 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910138 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-04-14 00:53:09.910155 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.910161 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910171 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:53:09.910187 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.910194 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910203 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 00:53:09.910216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.910248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.910263 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910269 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.910282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910306 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.910313 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910322 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-04-14 00:53:09.910336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.910361 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:53:09.910375 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910381 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-04-14 00:53:09.910394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910430 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.910437 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910446 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 00:53:09.910462 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.910468 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910477 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 00:53:09.910498 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.910504 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910514 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 00:53:09.910530 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.910536 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910545 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 00:53:09.910561 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.910567 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910576 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 00:53:09.910588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.910627 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.910641 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910647 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.910660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910683 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.910690 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910699 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-04-14 00:53:09.910712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.910726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.910736 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 00:53:09.910748 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.910780 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.910787 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.910796 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.910809 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.910824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.910838 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.910862 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.910869 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.910878 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:53:09.910894 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.910900 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.910909 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-04-14 00:53:09.910925 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.910931 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.910940 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-04-14 00:53:09.910960 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.910966 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.910974 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-04-14 00:53:09.910990 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.910996 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911005 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-04-14 00:53:09.911021 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:53:09.911027 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911036 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-04-14 00:53:09.911053 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.911059 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911067 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.911084 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.911091 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911100 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:53:09.911116 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.911122 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911131 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-04-14 00:53:09.911147 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.911153 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911162 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 00:53:09.911178 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.911184 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911192 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 00:53:09.911205 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.911273 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.911279 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-04-14 00:53:09.911292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.911320 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.911326 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.911335 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 00:53:09.911351 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.911358 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.911367 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 00:53:09.911383 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.911389 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.911397 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 00:53:09.911413 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.911419 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.911428 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 00:53:09.911440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.911466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.911496 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911512 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.911518 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.911531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.911556 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911562 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.911572 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-04-14 00:53:09.911585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.911600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.911610 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-04-14 00:53:09.911623 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911649 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911656 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911666 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911679 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.911717 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911741 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.911747 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911756 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 00:53:09.911773 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.911792 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911802 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-04-14 00:53:09.911818 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.911824 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911833 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 00:53:09.911849 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.911855 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911864 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-04-14 00:53:09.911880 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.911887 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911895 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 00:53:09.911912 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.911918 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911926 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 00:53:09.911942 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.911948 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911957 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:53:09.911973 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.911979 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.911988 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-04-14 00:53:09.912004 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.912010 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.912019 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-04-14 00:53:09.912035 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.912041 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.912050 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 00:53:09.912066 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.912072 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.912081 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 00:53:09.912093 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.912145 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.912160 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.912166 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-04-14 00:53:09.912179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.912210 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.912218 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.912227 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 00:53:09.912243 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.912249 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.912258 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:53:09.912274 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.912280 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.912289 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 00:53:09.912305 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:53:09.912311 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.912320 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-04-14 00:53:09.912332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.912357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.912367 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912381 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.912387 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.912400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.912423 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912429 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.912438 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-04-14 00:53:09.912451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.912465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.912475 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-04-14 00:53:09.912492 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912520 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912536 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912549 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912564 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.912577 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912614 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.912621 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912631 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 00:53:09.912648 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.912654 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912663 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-04-14 00:53:09.912680 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.912687 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912696 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-04-14 00:53:09.912712 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.912719 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912728 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-04-14 00:53:09.912745 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.912751 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912760 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 00:53:09.912777 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.912783 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912792 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 00:53:09.912809 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.912815 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912824 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:53:09.912841 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.912847 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912856 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-04-14 00:53:09.912873 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.912879 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912888 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-04-14 00:53:09.912905 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.912911 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912920 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-04-14 00:53:09.912937 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.912943 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912952 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 00:53:09.912969 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.912975 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.912984 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 00:53:09.912997 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.913066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.913082 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913108 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913114 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913124 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913136 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.913165 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913188 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.913195 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913204 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-04-14 00:53:09.913220 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.913226 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913236 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-04-14 00:53:09.913252 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.913259 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913267 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 00:53:09.913284 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.913290 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913299 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-04-14 00:53:09.913315 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.913321 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913330 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-04-14 00:53:09.913346 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.913352 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913361 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-04-14 00:53:09.913377 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.913383 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913392 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-04-14 00:53:09.913408 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.913414 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913422 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-04-14 00:53:09.913438 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.913444 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913453 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-04-14 00:53:09.913483 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.913495 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913505 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-04-14 00:53:09.913523 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.913529 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913538 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-04-14 00:53:09.913555 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.913561 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913570 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-04-14 00:53:09.913587 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.913593 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913603 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:53:09.913619 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.913625 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913634 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-04-14 00:53:09.913647 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913713 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.913731 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.913737 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-04-14 00:53:09.913751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.913776 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.913795 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.913804 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-04-14 00:53:09.913817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.913831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.913841 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913854 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.913860 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.913873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.913895 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.913902 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.913911 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-04-14 00:53:09.913923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.913938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.913947 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-04-14 00:53:09.913961 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.913967 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-04-14 00:53:09.913979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914002 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.914008 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914017 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:53:09.914034 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.914040 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914048 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 00:53:09.914064 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.914070 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914079 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 00:53:09.914095 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:53:09.914101 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914109 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 00:53:09.914122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.914157 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-04-14 00:53:09.914170 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914176 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.914189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914212 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:53:09.914219 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914228 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-04-14 00:53:09.914240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.914264 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-04-14 00:53:09.914277 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:53:09.914301 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-04-14 00:53:09.914309 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:53:09.914318 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-04-14 00:53:09.914330 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:53:09.914346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.914359 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-04-14 00:53:09.914382 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.914389 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 00:53:09.914398 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-04-14 00:53:09.914414 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.914420 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-04-14 00:53:09.914429 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-04-14 00:53:09.914445 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.914451 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 00:53:09.914460 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-04-14 00:53:09.914476 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-04-14 00:53:09.914482 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-04-14 00:53:09.914497 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-04-14 00:53:09.914514 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.914520 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-04-14 00:53:09.914529 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-04-14 00:53:09.914545 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.914551 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-04-14 00:53:09.914560 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-04-14 00:53:09.914576 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.914582 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-04-14 00:53:09.914597 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 00:53:09.914614 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.914620 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-04-14 00:53:09.914629 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-04-14 00:53:09.914645 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.914651 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-04-14 00:53:09.914660 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-04-14 00:53:09.914676 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.914682 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-04-14 00:53:09.914690 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:53:09.914703 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-04-14 00:53:09.914751 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.914767 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914773 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-04-14 00:53:09.914791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914815 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.914821 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914831 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:53:09.914843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.914867 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-04-14 00:53:09.914881 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914887 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.914899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914926 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 00:53:09.914933 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914943 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-04-14 00:53:09.914955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.914970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.914979 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-04-14 00:53:09.914992 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-04-14 00:53:09.915016 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:53:09.915022 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-04-14 00:53:09.915031 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-04-14 00:53:09.915047 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 00:53:09.915054 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-04-14 00:53:09.915062 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-04-14 00:53:09.915079 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:53:09.915085 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-04-14 00:53:09.915094 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-04-14 00:53:09.915106 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-04-14 00:53:09.915128 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.915143 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.915149 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-04-14 00:53:09.915166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.915190 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.915197 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.915206 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:53:09.915222 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.915228 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.915237 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 00:53:09.915252 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.915258 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.915268 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 00:53:09.915281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.915302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.915312 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915326 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.915332 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.915344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.915368 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915374 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.915383 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-04-14 00:53:09.915396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.915410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.915420 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-04-14 00:53:09.915432 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915461 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915468 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915477 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915495 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915512 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.915525 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915549 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.915556 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915565 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-04-14 00:53:09.915581 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.915587 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915596 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-04-14 00:53:09.915611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.915617 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915626 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 00:53:09.915642 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.915648 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915657 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-04-14 00:53:09.915673 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.915679 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915688 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-04-14 00:53:09.915704 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.915710 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915722 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-04-14 00:53:09.915739 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.915746 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915754 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-04-14 00:53:09.915770 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.915776 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915785 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-04-14 00:53:09.915807 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.915813 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915821 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-04-14 00:53:09.915834 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.915879 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.915895 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.915900 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-04-14 00:53:09.915918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.915942 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.915948 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.915958 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 00:53:09.915974 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.915980 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.915989 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 00:53:09.916005 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.916011 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916020 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 00:53:09.916036 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.916042 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916051 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 00:53:09.916067 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.916073 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916081 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 00:53:09.916094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.916133 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:53:09.916147 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916153 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.916170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916193 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916199 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916234 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.916253 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.916269 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916279 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:53:09.916289 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-04-14 00:53:09.916301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-04-14 00:53:09.916324 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-04-14 00:53:09.916338 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916345 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-04-14 00:53:09.916358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916381 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.916388 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916397 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-04-14 00:53:09.916409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.916434 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-04-14 00:53:09.916447 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916453 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.916483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916515 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 00:53:09.916522 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916532 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-04-14 00:53:09.916544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.916570 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-04-14 00:53:09.916584 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916590 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-04-14 00:53:09.916611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916634 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.916641 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916650 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-04-14 00:53:09.916667 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.916673 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916682 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 00:53:09.916699 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.916705 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916714 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-04-14 00:53:09.916727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.916760 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:53:09.916774 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916792 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.916810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916834 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.916840 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916849 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-04-14 00:53:09.916862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.916886 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-04-14 00:53:09.916900 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916905 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-04-14 00:53:09.916918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916941 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.916947 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916956 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:53:09.916968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.916983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.916993 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-04-14 00:53:09.917006 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.917012 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.917028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.917052 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917058 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.917068 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-04-14 00:53:09.917080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.917095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.917104 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-04-14 00:53:09.917117 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917142 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917148 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917157 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917172 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917188 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.917201 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917224 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.917230 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917239 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-04-14 00:53:09.917255 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.917268 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917281 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-04-14 00:53:09.917297 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.917304 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917313 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-04-14 00:53:09.917329 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.917335 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917344 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-04-14 00:53:09.917360 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.917366 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917375 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-04-14 00:53:09.917391 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 00:53:09.917397 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917406 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-04-14 00:53:09.917422 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 00:53:09.917428 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917436 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-04-14 00:53:09.917452 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-04-14 00:53:09.917458 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917467 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-04-14 00:53:09.917482 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:53:09.917493 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917503 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-04-14 00:53:09.917519 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.917532 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917541 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-04-14 00:53:09.917557 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.917563 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917572 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-04-14 00:53:09.917587 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.917594 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917602 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-04-14 00:53:09.917618 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.917624 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917638 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-04-14 00:53:09.917651 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.917710 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.917727 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.917733 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-04-14 00:53:09.917750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.917774 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.917780 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.917789 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.917806 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.917812 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.917821 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.917833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.917852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.917861 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-04-14 00:53:09.917875 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.917881 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.917893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.917916 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:53:09.917923 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.917932 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-04-14 00:53:09.917944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.917959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.917968 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-04-14 00:53:09.917981 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:53:09.918010 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-04-14 00:53:09.918016 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:53:09.918026 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-04-14 00:53:09.918038 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:53:09.918054 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.918067 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-04-14 00:53:09.918089 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.918095 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:53:09.918104 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-04-14 00:53:09.918120 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.918126 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:53:09.918135 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-04-14 00:53:09.918151 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.918157 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:53:09.918166 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-04-14 00:53:09.918182 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-04-14 00:53:09.918188 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:53:09.918196 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-04-14 00:53:09.918212 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.918218 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:53:09.918227 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-04-14 00:53:09.918243 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-04-14 00:53:09.918249 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:53:09.918258 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-04-14 00:53:09.918273 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.918292 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-04-14 00:53:09.918302 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:53:09.918314 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-04-14 00:53:09.918351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.918366 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.918372 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-04-14 00:53:09.918561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.918588 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.918595 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.918604 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-04-14 00:53:09.918621 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.918628 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.918637 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-04-14 00:53:09.918653 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.918660 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.918669 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.918682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.918705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.918715 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:53:09.918729 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.918735 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.918753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.918777 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.918796 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.918806 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-04-14 00:53:09.918819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.918834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.918843 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-04-14 00:53:09.918857 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.918863 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-04-14 00:53:09.918875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.918898 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.918904 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.918913 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.918930 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.918936 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.918944 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.918957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.918975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.918984 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-04-14 00:53:09.919002 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919008 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-04-14 00:53:09.919026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919050 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:53:09.919056 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919066 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-04-14 00:53:09.919079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.919104 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-04-14 00:53:09.919118 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919124 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-04-14 00:53:09.919136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919159 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.919166 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919175 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.919190 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.919197 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919205 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.919218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.919245 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:53:09.919259 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919264 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.919282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919306 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:53:09.919313 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919322 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-04-14 00:53:09.919334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.919358 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-04-14 00:53:09.919372 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919378 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-04-14 00:53:09.919390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919413 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.919419 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919428 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-04-14 00:53:09.919445 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.919451 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919460 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-04-14 00:53:09.919472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.919507 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.919521 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919526 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.919544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919567 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:53:09.919574 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919583 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-04-14 00:53:09.919596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.919610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.919620 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 00:53:09.919633 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:53:09.919658 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-04-14 00:53:09.919664 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:53:09.919673 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-04-14 00:53:09.919685 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:53:09.919701 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.919714 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-04-14 00:53:09.919741 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.919748 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-04-14 00:53:09.919757 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:53:09.919773 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-04-14 00:53:09.919780 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-04-14 00:53:09.919788 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 00:53:09.919800 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-04-14 00:53:09.919819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.919832 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 00:53:09.919856 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-04-14 00:53:09.919863 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 00:53:09.919872 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-04-14 00:53:09.919884 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-04-14 00:53:09.919899 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.919912 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-04-14 00:53:09.919934 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.919941 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-04-14 00:53:09.919949 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-04-14 00:53:09.919966 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.919972 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-04-14 00:53:09.919981 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 00:53:09.919993 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-04-14 00:53:09.920011 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.920026 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920031 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-04-14 00:53:09.920048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920072 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.920078 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920087 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-04-14 00:53:09.920100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.920124 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.920138 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920143 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.920156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920178 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.920185 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920194 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-04-14 00:53:09.920206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.920230 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-04-14 00:53:09.920244 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920250 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-04-14 00:53:09.920267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920291 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.920297 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920306 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-04-14 00:53:09.920322 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.920329 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920338 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-04-14 00:53:09.920354 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.920360 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920368 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-04-14 00:53:09.920384 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.920390 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920399 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-04-14 00:53:09.920411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.920446 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920460 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920466 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.920479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920511 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920518 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920527 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-04-14 00:53:09.920540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.920564 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-04-14 00:53:09.920577 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920601 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920608 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920618 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920630 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920645 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.920662 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920686 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.920693 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920702 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-04-14 00:53:09.920718 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.920724 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920733 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-04-14 00:53:09.920749 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.920754 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920763 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-04-14 00:53:09.920779 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.920785 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920798 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-04-14 00:53:09.920815 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.920821 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920830 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-04-14 00:53:09.920846 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.920852 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920861 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-04-14 00:53:09.920877 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 00:53:09.920883 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920892 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-04-14 00:53:09.920904 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.920941 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.920956 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.920962 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-04-14 00:53:09.920975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921002 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.921008 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921018 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-04-14 00:53:09.921034 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.921040 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921049 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-04-14 00:53:09.921065 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.921071 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921080 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-04-14 00:53:09.921096 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.921102 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921110 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-04-14 00:53:09.921126 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.921133 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921141 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-04-14 00:53:09.921157 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.921163 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921172 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-04-14 00:53:09.921187 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.921193 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921202 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-04-14 00:53:09.921218 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.921224 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921233 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-04-14 00:53:09.921245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.921310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:53:09.921324 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921331 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-04-14 00:53:09.921353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921378 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:53:09.921385 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921395 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-04-14 00:53:09.921408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.921433 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-04-14 00:53:09.921449 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-04-14 00:53:09.921455 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-04-14 00:53:09.921465 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-04-14 00:53:09.921481 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921491 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-04-14 00:53:09.921509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921532 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.921552 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-04-14 00:53:09.921568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.921579 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-04-14 00:53:09.921589 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-04-14 00:53:09.921606 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.921612 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-04-14 00:53:09.921622 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-04-14 00:53:09.921637 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-04-14 00:53:09.921643 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-04-14 00:53:09.921653 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-04-14 00:53:09.921669 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.921675 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-04-14 00:53:09.921685 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.921701 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.921708 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-04-14 00:53:09.921717 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.921733 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.921740 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-04-14 00:53:09.921749 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.921766 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.921772 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-04-14 00:53:09.921781 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.921797 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:53:09.921803 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-04-14 00:53:09.921813 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:53:09.921829 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 00:53:09.921835 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-04-14 00:53:09.921844 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-04-14 00:53:09.921860 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.921866 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-04-14 00:53:09.921880 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.921897 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-04-14 00:53:09.921903 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-04-14 00:53:09.921912 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-04-14 00:53:09.921928 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.921935 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-04-14 00:53:09.921944 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.921960 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:53:09.921966 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-04-14 00:53:09.921975 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:53:09.921990 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-04-14 00:53:09.921996 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-04-14 00:53:09.922006 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-04-14 00:53:09.922022 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:53:09.922028 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-04-14 00:53:09.922037 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:53:09.922053 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.922059 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-04-14 00:53:09.922069 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.922080 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-04-14 00:53:09.922123 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-04-14 00:53:09.922151 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-04-14 00:53:09.922176 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-04-14 00:53:09.922201 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-04-14 00:53:09.922226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:53:09.922251 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-04-14 00:53:09.922276 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-04-14 00:53:09.922301 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-04-14 00:53:09.922327 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.922353 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-04-14 00:53:09.922377 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-04-14 00:53:09.922407 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-04-14 00:53:09.922432 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-04-14 00:53:09.922456 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-04-14 00:53:09.922481 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-04-14 00:53:09.922512 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-04-14 00:53:09.922537 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-04-14 00:53:09.922562 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-04-14 00:53:09.922586 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-04-14 00:53:09.922610 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-04-14 00:53:09.922634 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-04-14 00:53:09.922672 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-04-14 00:53:09.922698 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:53:09.922724 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-04-14 00:53:09.922749 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-04-14 00:53:09.922774 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-04-14 00:53:09.922800 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:53:09.922825 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-04-14 00:53:09.922851 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.922877 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:53:09.922902 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.922942 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-04-14 00:53:09.922967 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:53:09.922992 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-04-14 00:53:09.923016 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-04-14 00:53:09.923041 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-04-14 00:53:09.923065 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.923090 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-04-14 00:53:09.923114 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-04-14 00:53:09.923144 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-04-14 00:53:09.923168 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-04-14 00:53:09.923192 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-04-14 00:53:09.923217 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.923242 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:53:09.923267 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.923291 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-04-14 00:53:09.923316 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.923341 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-04-14 00:53:09.923365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.923390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 00:53:09.923414 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.923439 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-04-14 00:53:09.923464 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.923509 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-04-14 00:53:09.923535 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:53:09.923560 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-04-14 00:53:09.923585 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-04-14 00:53:09.923611 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-04-14 00:53:09.923636 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-04-14 00:53:09.923662 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-04-14 00:53:09.923688 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.923713 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-04-14 00:53:09.923738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:53:09.923764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-04-14 00:53:09.923791 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-04-14 00:53:09.923822 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-04-14 00:53:09.923848 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:53:09.923874 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-04-14 00:53:09.923899 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-04-14 00:53:09.923937 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-04-14 00:53:09.923962 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-04-14 00:53:09.923986 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-04-14 00:53:09.924012 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:53:09.924036 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-04-14 00:53:09.924060 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-04-14 00:53:09.924084 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-04-14 00:53:09.924110 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:53:09.924135 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-04-14 00:53:09.924159 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.924183 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-04-14 00:53:09.924209 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.924234 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-04-14 00:53:09.924258 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.924283 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-04-14 00:53:09.924307 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:53:09.924332 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-04-14 00:53:09.924357 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924373 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924397 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:53:09.924421 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924436 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924452 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924476 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:53:09.924506 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924526 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924541 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924558 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924582 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:53:09.924606 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924630 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:53:09.924669 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924686 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924702 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924718 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924743 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:53:09.924768 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924793 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.924819 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924845 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.924869 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924886 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924911 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.924948 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924964 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.924988 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.925012 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925036 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.925060 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925084 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:53:09.925109 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925133 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.925157 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925182 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.925207 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925227 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925252 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:53:09.925276 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925300 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:53:09.925324 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925349 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:53:09.925374 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925399 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:53:09.925423 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925449 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:53:09.925474 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925504 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:53:09.925529 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925560 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925575 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925590 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925620 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925658 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:53:09.925683 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925699 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925715 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925740 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:53:09.925766 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925805 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:53:09.925831 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925847 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.925863 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926096 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926113 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926137 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:53:09.926161 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926177 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926193 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926217 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:53:09.926241 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.926352 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926367 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926383 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926398 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926422 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.926446 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926496 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926514 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926539 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.926564 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926589 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.926615 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926631 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926647 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926662 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926692 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:53:09.926718 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926743 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 00:53:09.926768 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926784 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926800 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926826 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.926852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.926952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:53:09.926976 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927000 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-04-14 00:53:09.927024 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927040 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927055 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927078 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.927102 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927127 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.927151 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927167 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927191 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:53:09.927216 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927231 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927246 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927270 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:53:09.927294 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927317 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927342 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:53:09.927367 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927383 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927407 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 00:53:09.927432 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927448 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927472 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:53:09.927501 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927526 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:53:09.927550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927565 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927581 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927596 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927620 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.927658 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927706 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927722 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927738 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927754 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927769 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 00:53:09.927819 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927836 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927861 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:53:09.927886 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927902 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927922 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.927960 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:53:09.927984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928000 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928016 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928055 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:53:09.928080 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928104 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:53:09.928128 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928144 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928174 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928198 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:53:09.928222 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928245 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.928269 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928294 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.928318 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928333 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928357 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.928382 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928398 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928421 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.928445 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928483 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.928515 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928540 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:53:09.928565 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928590 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.928621 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928647 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.928673 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928689 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928713 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:53:09.928739 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928764 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:53:09.928789 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928814 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:53:09.928839 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928865 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:53:09.928890 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928914 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:53:09.928951 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.928976 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:53:09.928999 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929015 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929030 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929045 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929060 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929090 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929114 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:53:09.929138 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929154 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929169 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929195 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:53:09.929221 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929246 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:53:09.929275 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929291 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929306 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929322 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929337 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929361 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:53:09.929385 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929401 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929416 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929440 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:53:09.929465 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929480 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-04-14 00:53:09.929580 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929596 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929611 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929626 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929665 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.929690 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929722 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929738 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929767 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.929793 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929821 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-04-14 00:53:09.929850 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929867 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929883 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929899 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929935 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-04-14 00:53:09.929961 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.929986 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-04-14 00:53:09.930010 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930025 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930040 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930064 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.930088 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-04-14 00:53:09.930198 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930222 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-04-14 00:53:09.930247 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930263 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930278 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930302 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-04-14 00:53:09.930326 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930350 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-04-14 00:53:09.930375 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930390 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930414 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:53:09.930443 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930458 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930477 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930507 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-04-14 00:53:09.930531 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930547 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930571 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-04-14 00:53:09.930596 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930611 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930636 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 00:53:09.930674 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930691 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930716 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-04-14 00:53:09.930741 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930766 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-04-14 00:53:09.930791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930807 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930823 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930838 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930863 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.930891 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930908 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930952 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930983 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.930998 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.931013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-04-14 00:53:09.931037 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-04-14 00:53:09.931062 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-04-14 00:53:09.931118 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:53:09.931165 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:53:09.931211 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-04-14 00:53:09.931256 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.931300 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:53:09.931344 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-04-14 00:53:09.931388 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-04-14 00:53:09.931432 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-04-14 00:53:09.931498 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-04-14 00:53:09.931545 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:53:09.931590 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:53:09.931637 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:53:09.931682 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:53:09.931728 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.931774 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.931821 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:53:09.931867 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:53:09.931914 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.931970 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:53:09.932015 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:53:09.932059 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.932104 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.932147 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.932191 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.932236 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.932299 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.932348 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:53:09.932391 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-04-14 00:53:09.932434 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:53:09.932478 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.932528 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:53:09.932573 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-04-14 00:53:09.932618 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:53:09.932663 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:53:09.932711 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-04-14 00:53:09.932755 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:53:09.932798 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:53:09.932841 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:53:09.932885 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.932931 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.932974 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.933018 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:53:09.933070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-04-14 00:53:09.933114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:53:09.933158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:53:09.933202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-04-14 00:53:09.933247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.933293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:53:09.933337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-04-14 00:53:09.933381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-04-14 00:53:09.933432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-04-14 00:53:09.933496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-04-14 00:53:09.933543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:53:09.933588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:53:09.933634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:53:09.933679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:53:09.933736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.933797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.933843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:53:09.933887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:53:09.933931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.933974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:53:09.934018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:53:09.934062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.934107 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.934150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.934208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.934254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.934303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.934350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:53:09.934393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-04-14 00:53:09.934436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:53:09.934479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.934527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:53:09.934573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-04-14 00:53:09.934633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:53:09.934679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:53:09.934742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-04-14 00:53:09.934786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:53:09.934832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:53:09.934876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:53:09.934921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.934967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.935012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.935077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:53:09.935145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-04-14 00:53:09.935189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:53:09.935234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:53:09.935278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-04-14 00:53:09.935323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.935368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:53:09.935411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-04-14 00:53:09.935454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-04-14 00:53:09.935533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-04-14 00:53:09.935605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-04-14 00:53:09.935652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:53:09.935697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:53:09.935742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:53:09.936064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:53:09.936108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.936153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.936198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:53:09.936243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:53:09.936288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.936331 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:53:09.936376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:53:09.936420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.936464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.936513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.936558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.936603 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.936665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.936714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:53:09.936758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-04-14 00:53:09.936801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:53:09.936844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.936888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:53:09.936933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-04-14 00:53:09.936978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:53:09.937022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:53:09.937084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-04-14 00:53:09.937143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:53:09.937188 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:53:09.937231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:53:09.937274 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.937322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.937367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.937411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:53:09.937462 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-04-14 00:53:09.937490 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 00:53:09.937563 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:53:09.937614 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:53:09.937665 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 00:53:09.937730 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.937783 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:53:09.937834 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 00:53:09.937886 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 00:53:09.937952 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 00:53:09.938004 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 00:53:09.938056 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:53:09.938108 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:53:09.938159 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:53:09.938212 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:53:09.938263 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.938330 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.938382 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:53:09.938434 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:53:09.938495 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.938550 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:53:09.938603 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:53:09.938654 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.938719 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.938771 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.938827 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.938879 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.938931 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.938983 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:53:09.939034 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 00:53:09.939103 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:53:09.939155 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.939206 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:53:09.939263 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 00:53:09.939315 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:53:09.939366 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:53:09.939418 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 00:53:09.939490 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:53:09.939544 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:53:09.939596 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:53:09.939647 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.939704 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.939772 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.939823 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:53:09.939895 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-04-14 00:53:09.939917 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 00:53:09.939967 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:53:09.940017 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:53:09.940067 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 00:53:09.940122 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.940173 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:53:09.940222 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 00:53:09.940272 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 00:53:09.940322 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 00:53:09.940372 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 00:53:09.940422 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:53:09.940480 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:53:09.940536 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:53:09.940587 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:53:09.940638 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.940688 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.940738 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:53:09.940789 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:53:09.940838 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.940893 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:53:09.940943 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:53:09.940993 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.941044 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.941094 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.941144 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.941193 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.941244 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.941299 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:53:09.941350 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 00:53:09.941400 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:53:09.941464 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.941522 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:53:09.941574 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 00:53:09.941627 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:53:09.941679 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:53:09.941732 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 00:53:09.941796 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:53:09.941846 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:53:09.941896 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:53:09.941946 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.942000 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.942050 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.942100 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:53:09.942158 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-04-14 00:53:09.942178 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 00:53:09.942224 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:53:09.942269 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:53:09.942314 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 00:53:09.942359 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.942404 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:53:09.942448 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 00:53:09.942498 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 00:53:09.942543 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 00:53:09.942589 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 00:53:09.942634 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:53:09.942679 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:53:09.942727 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:53:09.942771 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:53:09.942816 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.942862 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.942907 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:53:09.942953 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:53:09.943002 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.943047 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:53:09.943093 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:53:09.943137 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.943182 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.943227 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.943272 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.943316 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.943362 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.943408 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:53:09.943467 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 00:53:09.943519 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:53:09.943567 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.943614 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:53:09.943661 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 00:53:09.943709 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:53:09.943769 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:53:09.943814 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 00:53:09.943864 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:53:09.943910 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:53:09.943955 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:53:09.944004 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.944049 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.944095 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.944139 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:53:09.944191 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-04-14 00:53:09.944210 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-04-14 00:53:09.944259 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-04-14 00:53:09.944307 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:53:09.944354 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-04-14 00:53:09.944401 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.944448 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-04-14 00:53:09.944500 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-04-14 00:53:09.944547 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-04-14 00:53:09.944595 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-04-14 00:53:09.944642 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-04-14 00:53:09.944690 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-04-14 00:53:09.944737 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:53:09.944783 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-04-14 00:53:09.944829 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:53:09.944876 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.944922 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.944969 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:53:09.945020 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-04-14 00:53:09.945115 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.945163 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-04-14 00:53:09.945211 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-04-14 00:53:09.945258 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.945305 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.945352 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.945398 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.945460 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.945514 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.945563 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:53:09.945612 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-04-14 00:53:09.945661 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-04-14 00:53:09.945713 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.945774 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:53:09.945821 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-04-14 00:53:09.945868 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:53:09.945914 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-04-14 00:53:09.945961 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-04-14 00:53:09.946007 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:53:09.946054 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-04-14 00:53:09.946101 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:53:09.946153 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.946201 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.946248 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.946295 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:53:09.946345 wsdl: current service: Service1 2021-04-14 00:53:09.946360 wsdl: current port: Service1Soap 2021-04-14 00:53:09.946626 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-04-14 00:53:09.946653 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-04-14 00:53:09.946678 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-04-14 00:53:09.946705 wsdl: Parsing WSDL done 2021-04-14 00:53:09.946722 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 00:53:09.946736 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 00:53:09.946744 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:53:09.946752 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 00:53:09.946760 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.946769 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 00:53:09.946776 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 00:53:09.946783 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 00:53:09.946791 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 00:53:09.946799 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 00:53:09.946806 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 00:53:09.946813 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:53:09.946821 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 00:53:09.946828 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:53:09.946836 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.946843 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.946850 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:53:09.946857 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 00:53:09.946865 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.946872 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 00:53:09.946879 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 00:53:09.946886 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.946894 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.946901 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.946908 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.946916 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.946923 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.946930 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:53:09.946937 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 00:53:09.946944 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 00:53:09.946950 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.946957 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:53:09.946965 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 00:53:09.946972 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:53:09.946980 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 00:53:09.946986 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 00:53:09.946993 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:53:09.947001 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 00:53:09.947015 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:53:09.947022 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.947030 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.947037 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.947044 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:53:09.947052 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 00:53:09.947061 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 00:53:09.947068 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:53:09.947075 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 00:53:09.947082 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.947090 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 00:53:09.947101 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 00:53:09.947108 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 00:53:09.947116 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 00:53:09.947123 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 00:53:09.947130 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 00:53:09.947137 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:53:09.947144 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 00:53:09.947151 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:53:09.947159 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.947166 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.947173 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:53:09.947180 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 00:53:09.947190 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.947198 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 00:53:09.947205 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 00:53:09.947212 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.947219 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.947226 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.947233 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.947241 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.947248 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.947255 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:53:09.947262 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 00:53:09.947269 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 00:53:09.947276 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.947283 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:53:09.947290 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 00:53:09.947297 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:53:09.947304 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 00:53:09.947311 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 00:53:09.947318 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:53:09.947324 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 00:53:09.947332 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:53:09.947339 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.947346 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.947353 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.947360 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:53:09.947367 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 00:53:09.947376 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 00:53:09.947382 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:53:09.947389 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 00:53:09.947396 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.947403 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 00:53:09.947409 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 00:53:09.947415 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 00:53:09.947422 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 00:53:09.947428 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 00:53:09.947435 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 00:53:09.947442 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:53:09.947448 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 00:53:09.947455 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:53:09.947462 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.947472 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.947479 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:53:09.947490 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 00:53:09.947497 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.947504 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 00:53:09.947510 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 00:53:09.947517 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.947523 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.947529 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.947536 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.947542 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.947549 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.947555 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:53:09.947561 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 00:53:09.947567 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 00:53:09.947573 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.947580 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:53:09.947587 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 00:53:09.947593 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:53:09.947600 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 00:53:09.947606 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 00:53:09.947612 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:53:09.947618 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 00:53:09.947624 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:53:09.947631 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.947637 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.947643 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.947649 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:53:09.947656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-04-14 00:53:09.947664 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-04-14 00:53:09.947670 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-04-14 00:53:09.947677 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-04-14 00:53:09.947683 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.947690 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-04-14 00:53:09.947696 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-04-14 00:53:09.947702 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-04-14 00:53:09.947708 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-04-14 00:53:09.947715 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-04-14 00:53:09.947721 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-04-14 00:53:09.947727 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-04-14 00:53:09.947733 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-04-14 00:53:09.947739 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-04-14 00:53:09.947746 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.947752 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.947759 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-04-14 00:53:09.947765 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-04-14 00:53:09.947771 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-04-14 00:53:09.947778 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-04-14 00:53:09.947784 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-04-14 00:53:09.947790 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.947797 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-04-14 00:53:09.947807 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-04-14 00:53:09.947815 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.947822 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-04-14 00:53:09.947828 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-04-14 00:53:09.947834 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-04-14 00:53:09.947840 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-04-14 00:53:09.947847 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-04-14 00:53:09.947853 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-04-14 00:53:09.947859 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-04-14 00:53:09.947866 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-04-14 00:53:09.947872 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-04-14 00:53:09.947878 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-04-14 00:53:09.947885 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-04-14 00:53:09.947891 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-04-14 00:53:09.947897 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-04-14 00:53:09.947903 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-04-14 00:53:09.947909 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-04-14 00:53:09.947916 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-04-14 00:53:09.947922 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-04-14 00:53:09.947928 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-04-14 00:53:09.948191 nusoap_client: checkWSDL 2021-04-14 00:53:09.948201 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 00:53:09.948205 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 00:53:09.948209 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-04-14 00:53:09.948216 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-04-14 00:53:09.948220 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-04-14 00:53:09.948224 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-04-14 00:53:09.948231 nusoap_client: got 43 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-04-14 00:53:09.948239 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-04-14 00:53:09.948278 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.948284 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 00:53:09.948301 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-04-14 00:53:09.948322 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-04-14 00:53:09.948328 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-04-14 00:53:09.948332 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-04-14 00:53:09.948337 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-04-14 00:53:09.948341 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 00:53:09.948354 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:53:09.948359 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:53:09.948364 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:53:09.948376 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.948384 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-04-14 00:53:09.948389 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-04-14 00:53:09.948414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.948422 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 00:53:09.948427 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.948467 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-04-14 00:53:09.948472 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-04-14 00:53:09.948476 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-04-14 00:53:09.948480 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-04-14 00:53:09.948484 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-04-14 00:53:09.948493 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-04-14 00:53:09.948497 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-04-14 00:53:09.948502 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 00:53:09.948506 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-04-14 00:53:09.948512 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-04-14 00:53:09.948523 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:53:09.948529 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:53:09.948533 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-04-14 00:53:09.948539 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.948545 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-04-14 00:53:09.948549 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-04-14 00:53:09.948576 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-04-14 00:53:09.948582 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.948587 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.948592 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.948596 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-04-14 00:53:09.948605 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-04-14 00:53:09.948613 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:53:09.948617 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 00:53:09.948622 wsdl: in serializeType: returning: 2021-04-14 00:53:09.948628 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184350" 2021-04-14 00:53:09.948635 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:53:09.948639 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 00:53:09.948643 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:53:09.948652 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:53:09.948657 wsdl: in serializeType: returning: 184350 2021-04-14 00:53:09.948664 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-04-14 00:53:09.948670 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:53:09.948675 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 00:53:09.948678 wsdl: in serializeType: returning: 2021-04-14 00:53:09.948684 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-04-14 00:53:09.948691 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:53:09.948695 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-04-14 00:53:09.948703 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:53:09.948708 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-04-14 00:53:09.948712 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-04-14 00:53:09.948717 wsdl: in serializeType: returning: 184350PLN 2021-04-14 00:53:09.948722 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184350PLN 2021-04-14 00:53:09.948741 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=184350PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-04-14 00:53:09.948758 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-04-14 00:53:09.948765 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1358"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-04-14 00:53:09.948777 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-04-14 00:53:09.948783 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=184350PLN 2021-04-14 00:53:09.948820 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-04-14 00:53:09.948888 nusoap_client: sending message, length=499 2021-04-14 00:53:09.948832 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-04-14 00:53:09.948843 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-04-14 00:53:09.948848 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-04-14 00:53:09.948852 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-04-14 00:53:09.948855 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-04-14 00:53:09.948862 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 00:53:09.948870 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 00:53:09.948877 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-04-14 00:53:09.948882 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-04-14 00:53:09.948909 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-04-14 00:53:09.948918 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-04-14 00:53:09.948925 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-04-14 00:53:09.956644 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-04-14 00:53:09.956658 soap_transport_http: socket connected 2021-04-14 00:53:09.956668 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-04-14 00:53:09.956673 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-04-14 00:53:09.956678 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-04-14 00:53:09.956683 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-04-14 00:53:09.956687 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-04-14 00:53:09.956691 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-04-14 00:53:09.956695 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-04-14 00:53:09.956725 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-04-14 00:53:09.970777 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-04-14 00:53:09.970793 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-04-14 00:53:09.970799 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 00:53:09.970805 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-04-14 00:53:09.970810 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-04-14 00:53:09.970816 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-04-14 00:53:09.970821 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-04-14 00:53:09.970827 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-04-14 00:53:09.970832 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-04-14 00:53:09.970837 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 13 Apr 2021 22:53:09 GMT 2021-04-14 00:53:09.970842 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-04-14 00:53:09.970847 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-04-14 00:53:09.970853 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-04-14 00:53:09.970860 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-04-14 00:53:09.970881 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-04-14 00:53:09.970890 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-04-14 00:53:09.970898 soap_transport_http: read to EOF 2021-04-14 00:53:09.970903 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-04-14 00:53:09.970907 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-04-14 00:53:09.970955 soap_transport_http: closed socket 2021-04-14 00:53:09.970967 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-04-14 00:53:09.970972 soap_transport_http: end of send() 2021-04-14 00:53:09.970993 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-04-14 00:53:09.970999 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 13 Apr 2021 22:53:09 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-04-14 00:53:09.971021 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-04-14 00:53:09.971077 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-04-14 00:53:09.971133 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-04-14 00:53:09.971141 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-04-14 00:53:09.971255 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-04-14 00:53:09.971348 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-04-14 00:53:09.971355 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-04-14 00:53:09.971362 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-04-14 00:53:09.971371 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-04-14 00:53:09.971394 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-04-14 00:53:09.971447 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-04-14 00:53:09.971484 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-04-14 00:53:09.971505 nusoap_client: got fault 2021-04-14 00:53:09.971512 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-04-14 00:53:09.971517 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-04-14 00:53:09.971525 nusoap_client: detail =