Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 95.85Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
5303970013203L253019T Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2691
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:46:42 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:46:53.472877 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:46:53.472945 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:46:53.472969 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:46:53.472997 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:46:53.473010 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:46:53.473019 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:46:53.473035 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:46:53.473043 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:46:53.473051 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:46:53.473060 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:46:53.473070 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:46:53.473094 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:46:53.473101 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:46:53.473105 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:46:53.473110 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:46:53.473115 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:46:53.473133 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:46:53.473156 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:46:53.473170 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:46:53.473177 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:46:53.473183 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:46:53.473195 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:46:53.473210 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:46:53.481308 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:46:53.481324 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:46:53.481335 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:46:53.481342 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:46:53.481347 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:46:53.481351 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:46:53.481355 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:46:53.481390 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:46:53.498979 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:46:53.498996 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:46:53.499003 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:46:53.499009 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:46:53.499014 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:46:53.499020 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:46:53.499025 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:46:53.499031 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:46:53.499037 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:46:53.499042 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:46:42 GMT 2019-08-18 23:46:53.499047 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:46:53.499053 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:46:53.499059 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:46:53.499067 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:46:53.499093 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:46:53.499115 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:46:53.506779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.506803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.506831 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.506859 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.506942 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.506977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.507004 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.507068 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.514863 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.514888 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.514933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.514953 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.514979 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.515015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.515032 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.515065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.515265 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:46:53.515313 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:46:53.515336 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-08-18 23:46:53.522980 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:46:53.523043 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:46:53.523084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523212 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523419 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523468 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523537 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523627 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:46:53.523662 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:46:53.523674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523764 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523798 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523821 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.523845 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.530736 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.530788 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:46:53.530849 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531127 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531147 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531320 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:46:53.531338 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:46:53.531351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531517 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531541 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531581 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531594 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531823 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.531977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.532031 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-18 23:46:53.538760 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:46:53.538891 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 23:46:53.538933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.538976 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:46:53.538991 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-18 23:46:53.539002 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:46:53.539008 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:46:53.539105 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:46:53.539145 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:46:53.539160 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:46:53.539168 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:46:53.539189 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:46:53.539194 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:46:53.539463 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:46:53.539478 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:46:53.539531 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.539540 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:46:53.539566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.539606 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.539675 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.539695 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:46:53.539719 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.539726 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.539737 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:46:53.539753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.539787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.539800 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:46:53.539817 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.539824 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.539841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.539870 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.539878 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.539888 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:46:53.539902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.539920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.539930 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:46:53.539945 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.539952 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:46:53.539966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.539991 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.539998 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540008 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:46:53.540026 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.540033 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540042 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:46:53.540060 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.540067 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540077 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:46:53.540313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.540349 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.540366 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540440 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:46:53.540459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540487 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.540494 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540504 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:46:53.540518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.540611 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:46:53.540635 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540642 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:46:53.540665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540692 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.540699 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540709 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:46:53.540727 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.540734 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540744 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:46:53.540825 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.540834 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540845 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:46:53.540865 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.540872 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540882 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:46:53.540895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.540934 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:46:53.540950 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.540962 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.540977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541002 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541008 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541050 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:46:53.541071 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:46:53.541088 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541145 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:46:53.541160 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:46:53.541173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:46:53.541198 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:46:53.541215 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541221 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:46:53.541239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541266 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.541273 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541283 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:46:53.541301 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.541308 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541317 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:46:53.541335 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.541341 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541351 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:46:53.541368 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.541375 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541384 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:46:53.541397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.541434 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:46:53.541546 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541555 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.541619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541650 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.541657 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541667 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:46:53.541681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.541714 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:46:53.541729 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541736 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:46:53.541750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541775 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.541782 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541792 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:46:53.541806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.541831 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:46:53.541846 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541853 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.541867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541892 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.541899 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541908 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:46:53.541921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.541947 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:46:53.541961 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.541968 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:46:53.541987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542013 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.542020 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542030 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:46:53.542043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.542068 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:46:53.542083 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542089 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.542103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542127 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.542134 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542144 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:46:53.542157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.542251 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:46:53.542267 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542274 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:46:53.542288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542314 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.542321 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542331 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:46:53.542354 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.542361 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542371 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:46:53.542384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.542415 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:46:53.542430 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542436 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.542450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542474 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.542481 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542491 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:46:53.542504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.542529 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:46:53.542544 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542551 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:46:53.542565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542597 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.542604 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542614 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:46:53.542631 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.542638 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542647 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:46:53.542661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.542690 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:46:53.542705 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542711 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.542724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542749 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.542756 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542766 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:46:53.542779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.542794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.542804 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:46:53.543017 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543026 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:46:53.543043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543068 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.543075 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543085 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:46:53.543169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.543198 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:46:53.543214 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543220 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.543234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543259 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.543266 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543276 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:46:53.543343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.543383 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:46:53.543399 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543405 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:46:53.543419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543444 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.543451 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543461 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:46:53.543474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.543504 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:46:53.543518 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543525 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.543538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543563 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.543570 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543585 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:46:53.543599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.543625 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:46:53.543640 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543646 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:46:53.543660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543685 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.543692 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543702 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:46:53.543716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.543742 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:46:53.543757 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543763 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.543776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543917 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.543927 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543938 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:46:53.543953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.543969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.543979 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:46:53.543995 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544001 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:46:53.544015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544040 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.544047 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544063 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:46:53.544076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.544102 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:46:53.544117 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544123 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.544295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544324 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.544332 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544342 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:46:53.544356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.544382 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:46:53.544397 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544403 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:46:53.544417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544442 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.544449 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544458 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:46:53.544476 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.544483 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544499 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:46:53.544513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.544542 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:46:53.544558 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544565 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.544583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544609 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.544616 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544626 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:46:53.544640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.544665 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:46:53.544680 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544686 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:46:53.544700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544724 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.544731 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544740 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:46:53.544753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.544779 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.544794 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544800 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.544814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544841 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.544848 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544858 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:46:53.544871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.544898 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:46:53.544913 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544920 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:46:53.544934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544959 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:46:53.544966 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.544976 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:46:53.544989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.545016 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.545031 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545037 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.545051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545074 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545081 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545118 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:46:53.545138 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:46:53.545155 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545165 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:46:53.545175 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:46:53.545188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:46:53.545212 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:46:53.545228 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545234 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:46:53.545249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545274 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:46:53.545281 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545291 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:46:53.545304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.545329 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:46:53.545344 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545350 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.545364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545387 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545394 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545430 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:46:53.545450 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:46:53.545467 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545477 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:46:53.545488 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:46:53.545500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:46:53.545525 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:46:53.545540 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545546 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:46:53.545560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545590 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:46:53.545598 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545608 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:46:53.545621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.545646 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.545661 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545667 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.545681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545704 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545711 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545747 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:46:53.545766 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:46:53.545783 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545793 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:46:53.545804 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:46:53.545816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:46:53.545840 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:46:53.545855 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545861 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:46:53.545876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545901 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.545908 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545918 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:46:53.545936 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.545943 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545953 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:46:53.545970 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.545976 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.545986 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:46:53.546003 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.546010 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546019 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:46:53.546037 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.546043 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546053 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:46:53.546070 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.546076 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546086 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:46:53.546103 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.546110 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546119 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:46:53.546132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.546183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:46:53.546200 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546207 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.546221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546245 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.546251 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546261 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:46:53.546274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.546300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:46:53.546316 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546322 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:46:53.546376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546424 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.546436 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546453 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:46:53.546483 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.546493 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546512 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:46:53.546545 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.546556 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546571 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:46:53.546604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.546665 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:46:53.546730 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546745 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.546772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546858 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.546872 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546890 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:46:53.546914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.546941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.546961 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:46:53.546989 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547000 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:46:53.547023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547067 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.547080 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547097 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:46:53.547120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.547164 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.547191 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547202 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.547226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547267 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.547278 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547294 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:46:53.547317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.547362 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:46:53.547390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547401 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:46:53.547425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547471 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.547483 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547495 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:46:53.547515 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.547522 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547532 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:46:53.547560 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.547568 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547584 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:46:53.547598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.547664 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.547681 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547701 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.547724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547751 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.547759 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547769 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:46:53.547783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.547809 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:46:53.547824 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547830 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:46:53.547857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547890 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.547897 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547928 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:46:53.547967 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.547980 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.547999 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:46:53.548036 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.548057 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.548075 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:46:53.548110 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.548122 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.548139 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:46:53.548168 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.548180 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.548197 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:46:53.548223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.548277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.548295 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:46:53.548324 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.548335 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.548362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.548403 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548415 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.548442 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:46:53.548459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.548476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.548486 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:46:53.548502 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548532 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548540 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548550 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548563 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548585 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.548601 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548627 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.548634 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548644 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:46:53.548661 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.548668 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548678 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:46:53.548695 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.548704 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548718 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:46:53.548737 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.548744 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548754 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:46:53.548771 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.548778 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548787 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:46:53.548804 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:46:53.548811 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548822 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:46:53.548839 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.548846 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548855 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.548873 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.548879 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548889 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:46:53.548906 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.548912 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548922 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:46:53.548939 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.548945 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548955 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:46:53.548972 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.548978 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.548988 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:46:53.549001 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.549057 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.549076 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.549082 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:46:53.549096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.549121 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.549128 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.549138 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:46:53.549155 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.549162 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.549171 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:46:53.549189 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.549195 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.549204 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:46:53.549261 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.549271 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.549309 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:46:53.549326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.549355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.549366 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.549382 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.549389 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.549409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.549436 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.549443 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.549453 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:46:53.549466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.549482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.549492 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:46:53.549505 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.549568 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.549582 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.549594 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.549608 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.549625 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.549640 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.549671 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.549682 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.549698 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:46:53.549792 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.549805 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.549823 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:46:53.549861 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.549871 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.549884 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:46:53.549904 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.549911 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.549986 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:46:53.550022 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.550034 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.550050 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:46:53.550089 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.550097 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.550108 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:46:53.550128 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.550135 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.550148 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:46:53.550166 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.550173 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.550183 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:46:53.550201 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.550207 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.550217 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:46:53.550235 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.550241 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.550251 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:46:53.550268 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.550275 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.550285 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:46:53.550298 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.550353 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.550411 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.550419 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:46:53.550438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.550511 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.550522 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.550545 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:46:53.550587 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.550599 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.550615 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:46:53.550645 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.550657 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.550715 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:46:53.550743 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:46:53.550750 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.550760 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:46:53.550774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.550807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.550819 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.550835 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.550841 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.550893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.550925 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.550933 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.550943 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:46:53.550956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.550972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.550982 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:46:53.551001 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551028 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551035 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551083 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551099 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551116 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.551132 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551157 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.551165 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551179 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:46:53.551197 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.551204 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551214 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:46:53.551232 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.551238 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551248 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:46:53.551265 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.551272 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551281 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:46:53.551298 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.551305 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551314 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:46:53.551331 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.551338 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551348 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:46:53.551364 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.551371 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551380 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:46:53.551397 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.551404 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551414 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:46:53.551431 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.551438 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551447 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:46:53.551465 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.551471 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551481 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:46:53.551498 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.551505 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551514 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:46:53.551531 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.551537 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551547 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:46:53.551560 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.551626 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.551644 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.551672 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.551678 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.551689 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.551967 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552029 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.552051 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552078 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.552085 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552095 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:46:53.552121 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.552128 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552138 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:46:53.552157 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.552163 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552173 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:46:53.552190 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.552253 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552265 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:46:53.552285 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.552292 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552302 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:46:53.552319 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.552326 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552335 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:46:53.552357 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.552364 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552428 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:46:53.552453 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.552461 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552471 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:46:53.552489 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.552496 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552505 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:46:53.552523 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.552529 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552543 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:46:53.552561 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.552568 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552583 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:46:53.552602 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.552610 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552619 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:46:53.552637 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.552643 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552653 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:46:53.552670 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.552676 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552686 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:46:53.552700 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552773 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.552794 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.552801 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:46:53.552817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.552843 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.552850 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.552860 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:46:53.552873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.552889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.552899 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552914 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.552921 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.552935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.552960 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.552967 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.552977 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:46:53.552990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.553006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.553016 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:46:53.553031 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.553037 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:46:53.553162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.553211 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.553223 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.553248 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:46:53.553287 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.553299 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.553319 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:46:53.553348 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.553445 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.553458 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:46:53.553561 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:46:53.553570 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.553684 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:46:53.553709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.553738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.553749 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:46:53.553766 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.553772 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.553865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.553901 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:46:53.553909 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.553919 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:46:53.553933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.553949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.553959 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:46:53.553973 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:46:53.554002 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:46:53.554009 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:46:53.554019 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:46:53.554032 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:46:53.554053 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.554068 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:46:53.554093 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.554100 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:46:53.554110 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:46:53.554127 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.554134 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:46:53.554143 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:46:53.554161 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.554167 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:46:53.554177 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:46:53.554194 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:46:53.554201 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:46:53.554210 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:46:53.554303 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.554312 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:46:53.554323 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:46:53.554340 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.554397 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:46:53.554412 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:46:53.554432 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.554439 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:46:53.554449 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:46:53.554467 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.554473 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:46:53.554483 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:46:53.554505 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.554513 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:46:53.554523 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:46:53.554600 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.554609 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:46:53.554621 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:46:53.554635 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:46:53.554686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.554713 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.554720 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:46:53.554736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.554762 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.554769 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.554779 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:46:53.554793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.554809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.554819 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:46:53.554834 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.554840 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.554854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.554879 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:46:53.554886 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.554895 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:46:53.554908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.554923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.555007 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:46:53.555024 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:46:53.555051 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:46:53.555058 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:46:53.555068 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:46:53.555086 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:46:53.555094 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:46:53.555103 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:46:53.555126 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:46:53.555133 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:46:53.555143 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:46:53.555157 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:46:53.555181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.555197 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.555203 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:46:53.555218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.555242 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.555249 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.555259 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:46:53.555276 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.555284 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.555293 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:46:53.555310 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.555317 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.555326 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:46:53.555339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.555363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.555374 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.555388 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.555394 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.555408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.555433 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.555440 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.555450 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:46:53.555463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.555478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.555488 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:46:53.555501 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.555528 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.555535 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.555545 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.555567 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.555588 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.555604 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.555629 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.555636 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.555646 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:46:53.555728 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.555739 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.555752 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:46:53.555773 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.555780 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.555790 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:46:53.555807 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.555814 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.555823 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:46:53.555845 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.555901 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.555913 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:46:53.555934 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.555941 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.555951 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:46:53.555968 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.555975 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.555984 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:46:53.556005 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.556012 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.556022 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:46:53.556102 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.556111 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.556123 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:46:53.556138 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.556184 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.556202 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.556209 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:46:53.556228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.556351 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.556359 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.556369 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:46:53.556387 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.556394 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.556403 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:46:53.556420 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.556528 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.556550 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:46:53.556589 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.556602 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.556717 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:46:53.556741 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.556748 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.556758 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:46:53.556772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.556802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.556870 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:46:53.556888 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.556894 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.556909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.556934 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.556941 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.556955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.556984 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:46:53.557132 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:46:53.557169 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.557182 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:46:53.557286 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:46:53.557317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.557354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:46:53.557373 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:46:53.557406 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.557418 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:46:53.557444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.557496 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.557510 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.557528 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:46:53.557561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.557595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.557616 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:46:53.557655 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.557665 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.557689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.557734 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:46:53.557747 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.557764 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:46:53.557787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.557813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.557833 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:46:53.557859 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.557870 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:46:53.557892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.557934 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.557947 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.557965 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:46:53.557987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.558013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.558032 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:46:53.558060 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.558071 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.558094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.558134 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558144 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.558161 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:46:53.558186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.558207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.558221 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:46:53.558236 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558264 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558271 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558281 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558294 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558310 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.558324 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558350 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.558357 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558367 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:46:53.558384 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.558391 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558400 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:46:53.558417 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.558424 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558434 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:46:53.558450 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.558458 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558467 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:46:53.558485 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.558492 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558501 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:46:53.558518 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:46:53.558535 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558546 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:46:53.558565 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:46:53.558572 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558589 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:46:53.558622 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:46:53.558635 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558652 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:46:53.558683 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:46:53.558696 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558716 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:46:53.558740 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.558747 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558759 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:46:53.558777 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.558783 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558793 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:46:53.558810 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.558817 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558826 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:46:53.558843 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.558850 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.558859 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:46:53.558900 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.559013 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.559037 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559044 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:46:53.559059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559085 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.559092 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559102 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:46:53.559115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.559142 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:46:53.559157 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559164 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.559177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559202 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.559209 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559219 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:46:53.559232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.559257 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:46:53.559272 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559278 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:46:53.559293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559317 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.559324 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559345 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:46:53.559364 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.559371 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559381 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:46:53.559398 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.559405 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559415 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:46:53.559432 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.559439 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559448 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:46:53.559461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.559499 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.559514 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559520 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.559534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559559 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.559566 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559581 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:46:53.559596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.559612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.559622 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:46:53.559637 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.559664 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.559671 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.559681 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.559694 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.559710 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.559724 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.559750 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.559757 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.559766 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:46:53.559784 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.559791 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.559800 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:46:53.559817 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.559824 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.559833 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:46:53.559850 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.559857 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.559866 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:46:53.559883 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.559890 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.559900 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:46:53.559918 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.559924 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.559934 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:46:53.559951 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:46:53.559958 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.559968 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:46:53.559981 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.560020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.560037 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560044 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:46:53.560221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560249 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.560256 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560266 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:46:53.560283 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.560290 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560300 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:46:53.560317 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.560323 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560332 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:46:53.560350 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.560356 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560366 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:46:53.560383 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.560389 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560398 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:46:53.560415 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.560422 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560431 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:46:53.560448 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.560455 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560464 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:46:53.560481 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.560488 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560497 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:46:53.560510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.560563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:46:53.560583 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560590 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:46:53.560611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560637 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:46:53.560644 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560654 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:46:53.560668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.560693 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:46:53.560710 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:46:53.560717 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:46:53.560731 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:46:53.560748 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560754 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:46:53.560768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560791 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:46:53.560811 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:46:53.560828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.560839 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:46:53.560849 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:46:53.560866 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.560872 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:46:53.560882 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:46:53.560899 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:46:53.560905 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:46:53.560915 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:46:53.560932 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.560938 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:46:53.560948 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.560965 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.560971 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:46:53.560981 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.560997 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.561005 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:46:53.561014 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.561031 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.561038 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:46:53.561047 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.561064 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:46:53.561070 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:46:53.561080 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:46:53.561097 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:46:53.561103 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:46:53.561117 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:46:53.561134 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.561141 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:46:53.561150 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.561167 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:46:53.561174 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:46:53.561183 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:46:53.561199 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.561206 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:46:53.561216 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.561233 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.561239 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:46:53.561249 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.561264 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:46:53.561271 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:46:53.561280 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:46:53.561296 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:46:53.561333 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:46:53.561362 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:46:53.561389 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.561416 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:46:53.561443 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:46:53.561469 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:46:53.561495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:46:53.561522 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:46:53.561549 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:46:53.561580 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:46:53.561608 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:46:53.561633 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:46:53.561664 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:46:53.561690 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:46:53.561716 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:46:53.561743 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:46:53.561769 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:46:53.561795 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:46:53.561821 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:46:53.561847 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:46:53.561917 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:46:53.561946 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:46:53.561973 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:46:53.562004 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:46:53.562031 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:46:53.562057 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:46:53.562084 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.562111 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:46:53.562169 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.562197 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:46:53.562223 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:46:53.562254 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:46:53.562281 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.562306 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:46:53.562332 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:46:53.562387 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:46:53.562416 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:46:53.562442 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:46:53.562472 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.562500 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:46:53.562598 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.562652 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:46:53.562693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:46:53.562721 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:46:53.562747 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.562774 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:46:53.562800 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.562872 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:46:53.562902 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:46:53.562928 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:46:53.562954 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:46:53.562985 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:46:53.563011 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:46:53.563037 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:46:53.563063 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.563089 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:46:53.563115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:46:53.563141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:46:53.563167 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:46:53.563193 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:46:53.563219 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:46:53.563246 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:46:53.563272 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:46:53.563300 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:46:53.563327 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.563353 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:46:53.563384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:46:53.563412 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:46:53.563438 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.563456 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.563522 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:46:53.563550 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.563567 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.563590 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.563620 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:46:53.563646 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.563663 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.563680 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.563696 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.563722 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:46:53.563783 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.563801 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.563818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.563834 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.563864 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:46:53.563890 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.563916 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:46:53.563974 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564007 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:46:53.564033 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564050 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564080 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:46:53.564106 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564123 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564148 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:46:53.564175 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564201 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:46:53.564231 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564257 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:46:53.564283 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564309 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:46:53.564335 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564361 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:46:53.564387 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564403 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564509 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:46:53.564559 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564609 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:46:53.564637 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564663 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:46:53.564688 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564723 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:46:53.564750 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564777 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:46:53.564803 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.564821 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565153 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565205 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565259 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565295 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565315 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:46:53.565376 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565394 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565410 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565435 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:46:53.565467 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565493 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:46:53.565519 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565536 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565553 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565584 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:46:53.565611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565628 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565678 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.565735 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565751 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565768 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565843 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565873 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.565899 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565920 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565937 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.565954 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.566132 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.566173 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.566201 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.566233 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.566250 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.566363 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.566392 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.566436 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:46:53.566557 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.566596 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:46:53.566623 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.566639 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.566656 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.566914 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.566947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.566964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.566980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.566997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:46:53.568108 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568138 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:46:53.568167 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568194 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.568220 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568246 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:46:53.568272 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568290 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568306 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568323 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568349 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.568375 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568392 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568409 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568425 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568442 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:46:53.568752 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568775 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568801 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:46:53.568827 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568844 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568870 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.568990 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:46:53.569037 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.569062 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.569078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.569095 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.569121 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:46:53.569147 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.569163 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.569180 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.569196 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.569222 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:46:53.569248 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.569274 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:46:53.569715 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.569746 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:46:53.569772 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.569789 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.569816 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:46:53.569979 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570009 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570120 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:46:53.570153 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570180 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:46:53.570205 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570232 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:46:53.570257 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570283 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:46:53.570316 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570342 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:46:53.570368 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570385 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570411 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:46:53.570437 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570463 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:46:53.570489 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570516 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:46:53.570542 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570568 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:46:53.570600 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570627 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:46:53.570654 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570672 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570688 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570709 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570727 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570744 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:46:53.570812 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570828 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570850 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570876 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:46:53.570902 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570928 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:46:53.570954 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570971 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.570988 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571014 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:46:53.571039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571056 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571072 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:46:53.571158 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571175 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571192 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571223 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571270 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.571297 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571314 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571331 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571347 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571381 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.571425 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571452 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:46:53.571478 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571494 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571511 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571758 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571786 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:46:53.571812 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571838 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:46:53.571864 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571880 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571896 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571922 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.571948 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.571997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:46:53.572066 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572091 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:46:53.572118 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572144 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:46:53.572170 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572196 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:46:53.572231 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572248 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572265 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572281 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572307 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.572334 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572351 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572456 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:46:53.572482 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:46:53.572514 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:46:53.572579 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.572632 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:46:53.572681 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:46:53.572738 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:46:53.572785 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:46:53.572833 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:46:53.572882 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:46:53.572929 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:46:53.572977 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:46:53.573024 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:46:53.573072 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:46:53.573120 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:46:53.573168 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.573217 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.573265 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:46:53.573314 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.573361 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:46:53.573408 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:46:53.573456 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.573504 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.573553 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:46:53.573607 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.573663 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.573721 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:46:53.573768 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:46:53.573815 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:46:53.573861 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.573908 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:46:53.573957 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:46:53.574005 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:46:53.574057 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:46:53.574104 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.574153 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:46:53.574210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:46:53.574258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.574306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:46:53.574354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:46:53.574402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:46:53.574449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:46:53.574502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:46:53.574600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:46:53.574652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:46:53.574704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:46:53.574755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:46:53.574803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:46:53.574850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:46:53.574929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.574980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.575032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:46:53.575081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.575159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:46:53.575212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:46:53.575260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.575309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.575388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:46:53.575591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.575773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.575863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:46:53.575919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:46:53.575965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:46:53.576012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.576060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:46:53.576109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:46:53.576158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:46:53.576210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:46:53.576294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.576350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:46:53.576410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:46:53.576462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.576511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:46:53.576602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:46:53.576656 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:46:53.576707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:46:53.576799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:46:53.576853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:46:53.576901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:46:53.576949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:46:53.576995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:46:53.577042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:46:53.577090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:46:53.577137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.577185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.577322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:46:53.577416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.577516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:46:53.577666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:46:53.577853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.577970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.578038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:46:53.578161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.578216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.578334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:46:53.578384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:46:53.578434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:46:53.578512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.578563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:46:53.578620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:46:53.578736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:46:53.578795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:46:53.578918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.578992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:46:53.579119 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:46:53.579147 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:46:53.579214 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.579270 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:46:53.579329 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:46:53.579397 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:46:53.579451 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:46:53.579693 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:46:53.579876 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:46:53.579981 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:46:53.580137 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:46:53.580288 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:46:53.580440 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:46:53.580496 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:46:53.580555 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.580729 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.580846 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:46:53.580905 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.581107 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:46:53.581333 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:46:53.581483 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.581642 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.581700 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:46:53.581862 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.581970 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.582044 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:46:53.582115 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:46:53.582170 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:46:53.582327 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.582438 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:46:53.582494 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:46:53.582552 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:46:53.582670 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:46:53.582751 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.582870 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:46:53.583039 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:46:53.583369 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:46:53.583427 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.583535 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:46:53.583598 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:46:53.583662 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:46:53.583723 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:46:53.583778 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:46:53.583832 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:46:53.583886 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:46:53.583940 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:46:53.583994 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:46:53.584047 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:46:53.584102 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:46:53.584155 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.584208 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.584263 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:46:53.584316 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.584370 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:46:53.584424 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:46:53.584479 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.584532 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.584593 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:46:53.584648 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.584705 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.584761 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:46:53.584820 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:46:53.584874 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:46:53.584928 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.584981 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:46:53.585035 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:46:53.585089 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:46:53.585155 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:46:53.585209 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.585264 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:46:53.585325 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:46:53.585347 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:46:53.585397 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.585446 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:46:53.585494 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:46:53.585543 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:46:53.585597 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:46:53.585647 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:46:53.585695 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:46:53.585750 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:46:53.585799 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:46:53.585848 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:46:53.585896 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:46:53.585950 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:46:53.585998 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.586047 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.586096 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:46:53.586144 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.586193 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:46:53.586242 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:46:53.586295 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.586344 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.586416 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:46:53.586470 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.586519 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.586568 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:46:53.586624 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:46:53.586674 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:46:53.586729 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.586777 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:46:53.586825 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:46:53.586874 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:46:53.586922 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:46:53.586970 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.587025 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:46:53.587082 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:46:53.587103 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:46:53.587193 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.587249 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:46:53.587304 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:46:53.587355 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:46:53.587405 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:46:53.587455 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:46:53.587506 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:46:53.587556 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:46:53.587614 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:46:53.587697 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:46:53.587754 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:46:53.587810 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:46:53.587892 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.587944 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.587999 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:46:53.588049 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.588100 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:46:53.588150 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:46:53.588202 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.588311 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.588368 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:46:53.588449 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.588501 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.588555 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:46:53.588612 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:46:53.588662 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:46:53.588736 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.588790 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:46:53.588840 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:46:53.588890 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:46:53.588940 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:46:53.588991 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.589091 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:46:53.589148 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:46:53.589166 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:46:53.589210 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:46:53.589284 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:46:53.589315 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:46:53.589359 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:46:53.589386 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:46:53.589403 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.589413 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:46:53.589424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:46:53.589433 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:46:53.589442 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:46:53.589451 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:46:53.589460 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:46:53.589469 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:46:53.589478 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:46:53.589487 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:46:53.589496 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:46:53.589505 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:46:53.589514 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.589523 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.589531 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:46:53.589541 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.589549 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:46:53.589558 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:46:53.589565 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.589579 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.589642 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:46:53.589658 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.589673 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.589688 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:46:53.589703 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:46:53.589724 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:46:53.589740 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.589755 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:46:53.589771 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:46:53.589787 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:46:53.589801 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:46:53.589811 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.589820 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:46:53.589829 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:46:53.589841 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.589879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:46:53.589888 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:46:53.589897 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:46:53.589905 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:46:53.589913 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:46:53.589921 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:46:53.589929 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:46:53.589937 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:46:53.589945 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:46:53.589953 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:46:53.589964 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:46:53.589972 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.589980 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.589988 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:46:53.590000 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.590008 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:46:53.590016 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:46:53.590064 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.590073 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.590082 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:46:53.590090 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.590098 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.590105 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:46:53.590113 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:46:53.590121 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:46:53.590128 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.590136 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:46:53.590143 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:46:53.590155 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:46:53.590163 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:46:53.590170 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.590179 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:46:53.590187 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:46:53.590198 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.590206 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:46:53.590214 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:46:53.590222 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:46:53.590229 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:46:53.590236 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:46:53.590243 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:46:53.590251 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:46:53.590258 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:46:53.590265 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:46:53.590273 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:46:53.590280 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:46:53.590287 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.590294 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.590301 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:46:53.590309 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.590316 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:46:53.590323 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:46:53.590331 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.590338 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.590347 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:46:53.590354 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.590361 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.590368 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:46:53.590376 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:46:53.590383 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:46:53.590390 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.590396 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:46:53.590404 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:46:53.590411 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:46:53.590426 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:46:53.590434 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.590445 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:46:53.590453 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:46:53.590463 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.590471 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:46:53.590479 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:46:53.590487 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:46:53.590494 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:46:53.590501 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:46:53.590509 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:46:53.590623 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:46:53.590634 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:46:53.590642 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:46:53.590649 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:46:53.590657 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:46:53.590665 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.590672 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.590679 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:46:53.590693 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:46:53.590701 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:46:53.590757 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:46:53.590767 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.590775 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:46:53.590783 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:46:53.590790 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:46:53.590797 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:46:53.590805 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:46:53.590812 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:46:53.590819 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:46:53.590826 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:46:53.590833 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:46:53.590857 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:46:53.590865 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:46:53.590872 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:46:53.590879 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:46:53.590887 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:46:53.591381 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:46:53.591393 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:46:53.591399 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:46:53.591404 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:46:53.591414 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:46:53.591419 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:46:53.591423 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:46:53.591440 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:46:53.591448 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:46:53.591527 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.591537 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:46:53.591559 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:46:53.591594 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:46:53.591601 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:46:53.591606 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:46:53.591610 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:46:53.591616 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:46:53.591630 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:46:53.591637 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:46:53.591642 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:46:53.591654 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.591663 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:46:53.591668 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:46:53.591766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.591778 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:46:53.591783 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.591811 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:46:53.591817 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:46:53.591822 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:46:53.591826 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:46:53.591830 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:46:53.591834 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:46:53.591839 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:46:53.591843 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:46:53.591849 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:46:53.591913 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:46:53.591922 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:46:53.591926 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:46:53.591933 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.591939 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:46:53.591943 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:46:53.591968 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:46:53.591975 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.591979 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.591985 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.591990 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:46:53.592005 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:46:53.592017 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:46:53.592022 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:46:53.592027 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:46:53.592034 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184350" 2019-08-18 23:46:53.592041 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:46:53.592045 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:46:53.592051 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:46:53.592057 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:46:53.592062 wsdl: in serializeType: returning: 184350 2019-08-18 23:46:53.592069 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:46:53.592076 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:46:53.592080 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:46:53.592084 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:46:53.592089 wsdl: in serializeType: returning: 184350 2019-08-18 23:46:53.592094 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184350 2019-08-18 23:46:53.592112 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=184350 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:46:53.592117 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:46:53.592123 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9764"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:46:53.592138 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:46:53.592144 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=184350 2019-08-18 23:46:53.592158 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:46:53.592237 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:46:53.592171 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:46:53.592186 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:46:53.592192 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:46:53.592197 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:46:53.592201 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:46:53.592208 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:46:53.592217 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:46:53.592225 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:46:53.592231 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:46:53.592244 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:46:53.592253 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:46:53.592261 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:46:53.600092 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:46:53.600122 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:46:53.600141 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:46:53.600151 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:46:53.600160 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:46:53.600170 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:46:53.600178 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:46:53.600185 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:46:53.600193 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:46:53.600234 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:46:53.610602 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:46:53.610624 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:46:53.610631 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:46:53.610640 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:46:53.610646 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:46:53.610651 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:46:53.610658 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:46:53.610667 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:46:53.610672 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:46:53.610678 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:46:42 GMT 2019-08-18 23:46:53.610687 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:46:53.610693 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:46:53.610699 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:46:53.610709 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:46:53.610736 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:46:53.610747 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:46:53.610756 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:46:53.610761 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:46:53.610766 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:46:53.610796 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:46:53.610808 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:46:53.610813 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:46:53.610837 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:46:53.610844 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:46:42 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:46:53.610889 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:46:53.610899 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:46:53.610922 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:46:53.610928 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:46:53.611037 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:46:53.611136 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:46:53.611142 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:46:53.611151 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:46:53.611163 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:46:53.611186 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:46:53.611251 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:46:53.611279 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:46:53.611294 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:46:53.611303 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:46:53.611308 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:46:53.611312 nusoap_client: detail =