Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 95.85Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
5303970013203L253019T Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2691
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:36:00 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:36:07.842784 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:36:07.842840 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:36:07.842856 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:36:07.842873 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:36:07.842883 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:36:07.842892 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:36:07.842907 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:36:07.842916 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:36:07.842923 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:36:07.842933 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:36:07.842942 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:36:07.842954 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:36:07.842960 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:36:07.842964 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:36:07.842969 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:36:07.842973 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:36:07.842984 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:36:07.843000 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:36:07.843009 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:36:07.843015 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:36:07.843021 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:36:07.843030 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:36:07.843038 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:36:07.850376 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:36:07.850402 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:36:07.850417 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:36:07.850424 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:36:07.850430 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:36:07.850434 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:36:07.850439 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:36:07.850497 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:36:07.868774 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:36:07.868810 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:36:07.868817 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:36:07.868823 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:36:07.868828 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:36:07.868833 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:36:07.868839 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:36:07.868845 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:36:07.868851 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:36:07.868856 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:36:00 GMT 2019-02-24 06:36:07.868862 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:36:07.868867 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:36:07.868874 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:36:07.868887 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:36:07.868921 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:36:07.876002 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:36:07.876046 soap_transport_http: read buffer of 1520 bytes 2019-02-24 06:36:07.876073 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:36:07.876660 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:36:07.883194 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:36:07.883400 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:36:07.883430 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:36:07.883893 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:36:07.884462 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:36:07.884652 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:36:07.890686 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:36:07.891095 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:36:07.891656 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:36:07.891691 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:36:07.892173 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:36:07.892670 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:36:07.892892 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:36:07.893325 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:36:07.893781 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:36:07.893821 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:36:07.899752 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:36:07.899820 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:36:07.899849 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:36:07.899874 soap_transport_http: read buffer of 1488 bytes 2019-02-24 06:36:07.899906 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:36:07.899929 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:36:07.900356 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:36:07.900383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:36:07.900705 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:36:07.900980 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-02-24 06:36:07.901364 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:36:07.901588 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:36:07.901825 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:36:07.901848 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:36:07.901859 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:36:07.901900 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:36:07.901958 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:36:07.901982 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:36:07.901994 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:36:07.902022 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:36:07.902031 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:36:07.902263 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:36:07.902286 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:36:07.902365 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.902381 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:36:07.902429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.902487 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.902502 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.902527 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:36:07.902566 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.902578 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.902597 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:36:07.902626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.902673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.902695 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:36:07.902724 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.902737 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.902765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.902816 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.902830 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.902849 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:36:07.902874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.902902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.902923 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:36:07.902951 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.902962 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:36:07.902987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903035 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.903047 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903066 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:36:07.903099 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.903111 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903130 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:36:07.903162 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.903174 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903192 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:36:07.903218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.903282 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.903313 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903325 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:36:07.903352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903408 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.903421 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903441 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:36:07.903467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.903514 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:36:07.903543 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903555 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:36:07.903583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903631 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.903644 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903663 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:36:07.903697 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.903709 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903728 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:36:07.903764 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.903777 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903797 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:36:07.903832 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.903845 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903865 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:36:07.903893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.903943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.903965 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:36:07.903993 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904003 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.904028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904068 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904079 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904157 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:36:07.904200 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:36:07.904234 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904255 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:36:07.904276 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:36:07.904302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:36:07.904352 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:36:07.904381 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904393 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:36:07.904428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904479 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.904492 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904513 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:36:07.904538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.904588 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:36:07.904618 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904629 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.904657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904707 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.904721 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904740 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:36:07.904767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.904816 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:36:07.904846 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904858 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:36:07.904884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904934 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.904948 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.904967 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:36:07.904993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.905042 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:36:07.905070 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905081 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.905108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905157 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.905170 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905190 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:36:07.905216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.905262 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:36:07.905289 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905299 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:36:07.905324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905372 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.905386 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905417 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:36:07.905454 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.905467 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905486 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:36:07.905510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.905564 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:36:07.905593 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905604 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.905630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905675 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.905688 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905706 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:36:07.905732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.905781 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:36:07.905809 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905820 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:36:07.905846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905891 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.905904 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905923 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:36:07.905957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.905969 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.905993 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:36:07.906019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.906074 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:36:07.906101 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906112 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.906138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906184 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.906198 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906214 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:36:07.906236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.906277 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:36:07.906303 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906312 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:36:07.906335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906374 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.906385 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906410 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:36:07.906434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.906474 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:36:07.906498 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906508 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.906530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906570 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.906581 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906598 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:36:07.906620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.906660 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:36:07.906684 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906693 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:36:07.906717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906758 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.906770 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906786 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:36:07.906808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.906849 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:36:07.906873 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906882 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.906904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906944 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.906956 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.906972 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:36:07.906995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.907037 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:36:07.907061 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907071 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:36:07.907093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907143 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.907156 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907174 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:36:07.907197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.907241 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:36:07.907267 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907278 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.907304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907348 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.907360 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907378 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:36:07.907409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.907454 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:36:07.907479 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907489 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:36:07.907512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907554 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.907566 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907582 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:36:07.907605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.907647 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:36:07.907672 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907683 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.907706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907748 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.907760 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907776 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:36:07.907797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.907840 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:36:07.907867 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907878 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:36:07.907904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907949 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.907961 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.907979 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:36:07.908012 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.908025 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908044 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:36:07.908070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.908125 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:36:07.908154 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908165 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.908192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908240 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.908253 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908272 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:36:07.908299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.908349 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:36:07.908377 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908388 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:36:07.908423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908471 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.908484 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908502 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:36:07.908529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.908577 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.908605 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908617 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.908643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908692 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.908706 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908725 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:36:07.908748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.908789 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:36:07.908812 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908822 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:36:07.908843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908881 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:36:07.908891 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908906 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:36:07.908927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.908951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.908967 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.908996 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909006 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.909028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909065 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909074 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909133 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:36:07.909168 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:36:07.909202 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909221 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:36:07.909241 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:36:07.909265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:36:07.909313 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:36:07.909341 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909352 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:36:07.909379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909449 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:36:07.909462 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909479 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:36:07.909505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.909555 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.909584 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909594 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.909620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909663 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909675 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909748 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:36:07.909789 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:36:07.909825 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909846 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:36:07.909868 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:36:07.909895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:36:07.909946 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:36:07.909975 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.909986 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:36:07.910013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910059 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.910072 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910092 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:36:07.910125 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.910138 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910156 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:36:07.910191 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.910204 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910223 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:36:07.910257 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.910271 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910290 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:36:07.910325 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.910339 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910358 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:36:07.910393 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.910414 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910434 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:36:07.910468 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.910480 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910498 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:36:07.910524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.910616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:36:07.910646 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910657 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.910685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910732 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.910744 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910764 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:36:07.910790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.910842 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:36:07.910871 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910882 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:36:07.910908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910953 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.910966 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.910984 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:36:07.911018 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.911030 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911047 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:36:07.911081 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.911093 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911110 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:36:07.911135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.911195 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:36:07.911222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911232 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.911259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911308 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.911323 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911342 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:36:07.911369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.911426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:36:07.911454 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911466 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:36:07.911494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911541 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.911554 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911573 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:36:07.911600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.911650 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.911679 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911690 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.911718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911765 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.911779 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911797 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:36:07.911824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.911874 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:36:07.911902 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911913 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:36:07.911941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.911989 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.912002 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912021 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:36:07.912057 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.912070 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912090 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:36:07.912128 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.912141 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912159 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:36:07.912181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.912235 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.912258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912269 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.912292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912332 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.912342 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912358 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:36:07.912379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.912427 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:36:07.912450 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912459 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:36:07.912481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912527 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.912540 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912559 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:36:07.912595 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.912607 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912626 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:36:07.912661 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.912674 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912693 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:36:07.912729 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.912742 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912761 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:36:07.912797 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.912810 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912830 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:36:07.912857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.912934 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:36:07.912964 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.912975 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.913005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.913055 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.913069 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.913089 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:36:07.913116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.913144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.913165 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:36:07.913193 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.913250 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.913263 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.913283 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.913310 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.913341 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.913371 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.913432 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.913446 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.913467 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:36:07.913503 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.913515 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.913534 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:36:07.913569 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.913581 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.913601 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:36:07.913637 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.913649 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.913668 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:36:07.913703 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.913716 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.913734 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:36:07.913768 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:36:07.913780 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.913800 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:36:07.913836 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.913848 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.913867 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.913902 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.913915 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.913934 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:36:07.913968 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.913980 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.914001 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:36:07.914036 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.914048 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.914067 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:36:07.914093 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.914185 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.914222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.914235 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:36:07.914265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.914314 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.914327 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.914347 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:36:07.914382 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.914394 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.914421 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:36:07.914455 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.914468 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.914488 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:36:07.914524 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.914537 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.914556 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:36:07.914580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.914627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.914643 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.914666 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.914676 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.914698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.914738 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.914748 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.914764 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:36:07.914784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.914809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.914824 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:36:07.914850 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.914903 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.914916 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.914936 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.914964 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.914996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.915025 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.915077 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.915090 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.915110 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:36:07.915147 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.915160 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.915180 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:36:07.915214 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.915226 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.915245 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:36:07.915280 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.915293 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.915313 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:36:07.915349 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.915362 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.915381 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:36:07.915425 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.915439 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.915458 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:36:07.915493 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.915506 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.915525 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:36:07.915560 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.915573 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.915591 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:36:07.915625 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.915639 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.915659 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:36:07.915694 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.915707 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.915728 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:36:07.915763 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.915776 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.915796 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:36:07.915824 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.915923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.915960 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.915971 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:36:07.916001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.916049 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.916062 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.916081 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:36:07.916116 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.916130 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.916149 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:36:07.916184 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.916197 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.916217 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:36:07.916252 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:36:07.916265 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.916286 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:36:07.916313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.916361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.916383 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.916420 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.916432 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.916461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.916510 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.916522 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.916540 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:36:07.916566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.916590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.916607 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:36:07.916629 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.916672 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.916683 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.916698 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.916719 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.916743 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.916765 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.916806 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.916816 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.916831 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:36:07.916859 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.916869 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.916885 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:36:07.916917 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.916928 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.916943 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:36:07.916972 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.916982 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.916999 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:36:07.917029 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.917040 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.917056 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:36:07.917086 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.917096 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.917114 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:36:07.917143 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.917153 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.917169 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:36:07.917198 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.917211 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.917226 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:36:07.917256 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.917266 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.917284 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:36:07.917314 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.917325 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.917341 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:36:07.917371 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.917382 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.917405 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:36:07.917436 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.917447 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.917463 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:36:07.917485 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.917587 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.917619 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.917670 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.917683 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.917700 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.917724 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.917752 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.917778 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.917824 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.917836 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.917852 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:36:07.917883 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.917894 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.917911 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:36:07.917942 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.917954 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.917970 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:36:07.918001 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.918012 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.918028 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:36:07.918059 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.918070 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.918087 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:36:07.918117 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.918129 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.918144 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:36:07.918173 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.918183 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.918197 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:36:07.918227 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.918238 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.918256 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:36:07.918289 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.918302 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.918321 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:36:07.918353 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.918364 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.918382 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:36:07.918422 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.918435 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.918455 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:36:07.918488 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.918500 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.918518 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:36:07.918552 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.918565 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.918584 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:36:07.918617 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.918629 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.918647 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:36:07.918673 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.918796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.918836 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.918848 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:36:07.918875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.918920 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.918933 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.918951 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:36:07.918976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.919022 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:36:07.919049 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919061 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.919087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919134 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.919148 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919167 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:36:07.919193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.919240 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:36:07.919275 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919286 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:36:07.919314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919363 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.919377 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919395 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:36:07.919439 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.919452 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919470 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:36:07.919506 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.919519 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919538 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:36:07.919573 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:36:07.919586 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919606 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:36:07.919632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.919717 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:36:07.919746 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919759 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.919788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919836 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:36:07.919850 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919869 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:36:07.919898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.919927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.919948 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:36:07.919974 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:36:07.920026 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:36:07.920040 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:36:07.920060 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:36:07.920088 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:36:07.920118 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.920147 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:36:07.920196 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.920208 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:36:07.920227 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:36:07.920260 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.920278 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:36:07.920298 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:36:07.920331 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.920344 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:36:07.920361 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:36:07.920394 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:36:07.920414 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:36:07.920434 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:36:07.920466 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.920478 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:36:07.920495 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:36:07.920527 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.920538 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:36:07.920556 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:36:07.920591 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.920604 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:36:07.920622 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:36:07.920655 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.920668 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:36:07.920695 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:36:07.920731 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.920743 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:36:07.920762 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:36:07.920794 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.920806 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:36:07.920824 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:36:07.920849 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:36:07.920935 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.920970 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.920980 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:36:07.921006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.921049 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.921062 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.921081 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:36:07.921108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.921133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.921152 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:36:07.921180 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.921191 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.921216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.921274 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:36:07.921287 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.921305 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:36:07.921332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.921361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.921382 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:36:07.921414 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:36:07.921466 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:36:07.921479 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:36:07.921499 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:36:07.921531 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:36:07.921542 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:36:07.921560 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:36:07.921592 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:36:07.921602 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:36:07.921621 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:36:07.921646 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:36:07.921692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.921719 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.921728 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:36:07.921751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.921796 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.921807 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.921823 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:36:07.921852 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.921862 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.921878 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:36:07.921905 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.921915 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.921931 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:36:07.921952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.921987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.922006 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922030 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.922040 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.922063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.922103 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922113 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.922128 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:36:07.922149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.922171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.922187 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:36:07.922210 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922256 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922277 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922294 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922317 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922345 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.922370 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922422 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.922434 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922450 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:36:07.922481 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.922491 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922507 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:36:07.922537 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.922548 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922565 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:36:07.922595 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.922606 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922622 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:36:07.922652 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.922663 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922679 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:36:07.922717 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.922727 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922744 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:36:07.922773 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.922785 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922801 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:36:07.922831 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.922844 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922863 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:36:07.922894 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.922907 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.922923 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:36:07.922946 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.923026 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.923060 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923071 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:36:07.923097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923143 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.923155 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923173 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:36:07.923206 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.923217 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923233 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:36:07.923263 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.923276 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923293 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:36:07.923324 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.923334 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923351 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:36:07.923381 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.923392 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923416 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:36:07.923440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.923516 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:36:07.923542 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923552 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.923575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923612 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923622 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923718 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:36:07.923758 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:36:07.923789 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923808 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:36:07.923827 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:36:07.923850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:36:07.923894 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:36:07.923919 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923929 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:36:07.923952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.923995 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.924008 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.924026 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:36:07.924049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.924073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.924093 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:36:07.924121 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.924132 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.924156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.924201 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:36:07.924214 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.924231 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:36:07.924255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.924281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.924301 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:36:07.924329 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.924341 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:36:07.924367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.924429 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.924442 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.924460 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:36:07.924486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.924514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.924533 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:36:07.924560 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.924571 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.924597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.924643 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.924656 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.924673 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:36:07.924707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.924732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.924754 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:36:07.924778 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.924822 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.924835 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.924852 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.924876 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.924904 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.924930 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.924979 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.924994 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.925013 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:36:07.925049 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.925061 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.925079 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:36:07.925112 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.925125 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.925144 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:36:07.925177 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.925189 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.925206 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:36:07.925238 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.925250 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.925268 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:36:07.925303 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:36:07.925317 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.925336 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:36:07.925370 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:36:07.925383 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.925415 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:36:07.925449 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:36:07.925461 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.925478 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:36:07.925515 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:36:07.925527 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.925546 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:36:07.925580 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.925592 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.925610 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:36:07.925643 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.925654 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.925670 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:36:07.925705 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.925716 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.925734 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:36:07.925769 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.925781 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.925800 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:36:07.925823 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.925927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.925965 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.925976 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:36:07.926002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926048 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.926061 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926079 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:36:07.926107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.926155 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:36:07.926184 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926194 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.926220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926269 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.926283 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926302 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:36:07.926328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.926376 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:36:07.926419 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926429 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:36:07.926456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926503 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.926515 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926534 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:36:07.926566 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.926577 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926596 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:36:07.926627 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.926638 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926655 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:36:07.926687 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.926708 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926726 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:36:07.926751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.926815 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.926842 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926853 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.926881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926927 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.926940 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.926959 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:36:07.926985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.927011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.927031 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:36:07.927057 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.927112 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.927125 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.927143 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.927167 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.927198 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.927226 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.927274 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.927287 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.927305 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:36:07.927338 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.927350 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.927366 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:36:07.927397 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.927416 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.927433 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:36:07.927464 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.927475 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.927492 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:36:07.927523 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.927534 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.927549 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:36:07.927579 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.927592 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.927609 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:36:07.927640 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:36:07.927650 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.927668 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:36:07.927692 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.927753 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.927782 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.927792 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:36:07.927815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.927856 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.927867 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.927882 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:36:07.927910 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.927920 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.927935 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:36:07.927963 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.927972 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.927987 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:36:07.928016 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.928027 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.928043 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:36:07.928073 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.928084 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.928100 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:36:07.928129 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.928139 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.928155 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:36:07.928184 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.928195 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.928212 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:36:07.928241 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.928252 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.928269 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:36:07.928292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.928363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.928384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:36:07.928417 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.928429 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:36:07.928454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.928497 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:36:07.928509 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.928527 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:36:07.928552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.928578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.928597 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:36:07.928635 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:36:07.928647 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:36:07.928669 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:36:07.928698 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.928708 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:36:07.928734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.928778 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:36:07.928815 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:36:07.928845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.928863 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:36:07.928881 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:36:07.928910 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.928920 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:36:07.928937 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:36:07.928965 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:36:07.928977 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:36:07.928994 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:36:07.929023 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.929034 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:36:07.929050 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.929079 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.929090 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:36:07.929107 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.929137 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.929147 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:36:07.929164 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.929193 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.929203 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:36:07.929219 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.929244 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:36:07.929253 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:36:07.929268 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:36:07.929298 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:36:07.929310 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:36:07.929348 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:36:07.929382 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.929394 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:36:07.929419 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.929449 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:36:07.929461 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:36:07.929480 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:36:07.929512 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.929523 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:36:07.929542 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.929575 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.929587 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:36:07.929606 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.929637 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:36:07.929648 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:36:07.929666 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:36:07.929692 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:36:07.929755 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:36:07.929809 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:36:07.929862 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.929917 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:36:07.929971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:36:07.930024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:36:07.930076 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:36:07.930127 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:36:07.930179 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:36:07.930229 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:36:07.930276 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:36:07.930324 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:36:07.930372 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:36:07.930427 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:36:07.930476 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:36:07.930524 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:36:07.930577 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:36:07.930628 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:36:07.930678 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:36:07.930730 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:36:07.930780 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:36:07.930830 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:36:07.930939 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:36:07.930988 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:36:07.931036 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.931084 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:36:07.931132 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.931180 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:36:07.931229 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.931276 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:36:07.931328 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:36:07.931382 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:36:07.931440 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:36:07.931494 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:36:07.931548 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.931603 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:36:07.931655 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.931705 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:36:07.931757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:36:07.931805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:36:07.931852 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.931899 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:36:07.931947 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.931994 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:36:07.932040 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:36:07.932089 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:36:07.932140 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:36:07.932190 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:36:07.932240 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:36:07.932292 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:36:07.932343 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.932393 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:36:07.932452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:36:07.932500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:36:07.932547 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:36:07.932594 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:36:07.932642 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:36:07.932690 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:36:07.932737 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:36:07.932783 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:36:07.932833 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.932885 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:36:07.932936 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:36:07.932987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:36:07.933047 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.933083 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.933135 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:36:07.933185 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.933217 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.933249 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.933299 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:36:07.933347 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.933377 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.933413 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.933444 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.933492 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:36:07.933538 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.933585 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:36:07.933633 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.933685 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:36:07.933734 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.933767 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.933820 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:36:07.933871 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.933904 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.933954 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:36:07.934002 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.934049 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:36:07.934096 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.934143 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:36:07.934190 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.934237 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:36:07.934284 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.934333 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:36:07.934382 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.934424 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.934475 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:36:07.934523 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.934574 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:36:07.934624 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.934675 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:36:07.934724 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.934774 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:36:07.934823 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.934853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.934884 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.934917 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.934947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.934978 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935008 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935057 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:36:07.935107 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935138 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935170 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935219 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:36:07.935270 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935323 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:36:07.935372 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935412 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935446 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935496 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:36:07.935546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935639 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.935769 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935801 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935832 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935863 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935913 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.935963 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.935995 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936058 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936108 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.936157 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936207 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.936256 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936289 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936322 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936353 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936412 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:36:07.936464 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936514 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:36:07.936563 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936594 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936624 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936674 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.936723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936894 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:36:07.936943 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.936997 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:36:07.937046 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937096 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.937145 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937197 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:36:07.937249 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937283 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937315 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937348 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937408 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.937461 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937558 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937621 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937651 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937683 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:36:07.937786 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937819 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937868 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:36:07.937917 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937950 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.937982 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.938032 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:36:07.938084 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.938117 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.938151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.938181 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.938232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:36:07.938282 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.938335 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:36:07.938387 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.938446 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:36:07.938496 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.938531 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.938581 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:36:07.938629 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.938662 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.938713 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:36:07.938765 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.938817 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:36:07.938871 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.938923 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:36:07.938979 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939036 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:36:07.939089 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939143 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:36:07.939190 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939220 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939265 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:36:07.939313 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939361 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:36:07.939415 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939463 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:36:07.939513 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939560 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:36:07.939608 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939665 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939694 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939726 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939754 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939785 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:36:07.939881 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939913 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939942 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.939992 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:36:07.940044 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940097 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:36:07.940147 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940176 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940203 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940246 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:36:07.940293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940329 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940394 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:36:07.940539 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940571 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940602 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940633 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940685 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.940736 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940769 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940800 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940831 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940879 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.940928 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.940979 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:36:07.941027 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941060 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941092 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941122 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941171 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:36:07.941220 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941269 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:36:07.941319 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941353 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941385 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941443 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.941498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941601 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:36:07.941744 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941798 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:36:07.941848 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941900 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:36:07.941947 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.941998 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:36:07.942054 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.942086 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.942114 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.942141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.942186 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.942230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.942258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.942287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.942314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.942341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.942368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.942394 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.942429 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:36:07.942474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:36:07.942519 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:36:07.942616 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.942700 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:36:07.942781 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:36:07.942858 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:36:07.942936 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:36:07.943029 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:36:07.943130 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:36:07.943231 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:36:07.943326 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:36:07.943431 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:36:07.943526 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:36:07.943617 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.943710 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.943802 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.943895 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:36:07.943994 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:36:07.944091 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.944196 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.944296 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:36:07.944411 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.944522 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.944627 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:36:07.944719 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:36:07.944813 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:36:07.944909 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.945001 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:36:07.945100 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:36:07.945201 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:36:07.945311 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:36:07.945423 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.945530 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:36:07.945653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:36:07.945751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.945848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:36:07.945940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:36:07.946032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:36:07.946130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:36:07.946229 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:36:07.946415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:36:07.946482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:36:07.946534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:36:07.946584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:36:07.946632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:36:07.946680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.946730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.946780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.946839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:36:07.946888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:36:07.946937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.946985 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.947033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:36:07.947083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.947138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.947191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:36:07.947238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:36:07.947286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:36:07.947342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.947390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:36:07.947440 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:36:07.947494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:36:07.947547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:36:07.947595 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.947643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:36:07.947701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:36:07.947750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.947799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:36:07.947847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:36:07.947894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:36:07.947942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:36:07.947990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:36:07.948039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:36:07.948086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:36:07.948134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:36:07.948183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:36:07.948231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:36:07.948278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.948340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.948389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.948436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:36:07.948490 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:36:07.948540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.948588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.948639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:36:07.948688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.948740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.948793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:36:07.948839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:36:07.948886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:36:07.948933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.948980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:36:07.949028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:36:07.949078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:36:07.949133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:36:07.949180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.949230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:36:07.949291 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:36:07.949325 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:36:07.949389 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.949448 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:36:07.949504 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:36:07.949559 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:36:07.949613 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:36:07.949666 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:36:07.949720 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:36:07.949774 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:36:07.949828 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:36:07.949882 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:36:07.949937 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:36:07.949990 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.950044 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.950098 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.950152 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:36:07.950207 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:36:07.950261 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.950322 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.950378 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:36:07.950432 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.950492 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.950547 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:36:07.950601 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:36:07.950654 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:36:07.950709 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.950771 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:36:07.950826 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:36:07.950880 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:36:07.950934 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:36:07.950987 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.951041 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:36:07.951103 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:36:07.951128 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:36:07.951183 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.951238 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:36:07.951292 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:36:07.951355 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:36:07.951410 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:36:07.951471 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:36:07.951526 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:36:07.951639 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:36:07.951694 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:36:07.951748 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:36:07.951802 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:36:07.951856 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.951911 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.951966 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.952020 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:36:07.952074 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:36:07.952129 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.952183 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.952237 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:36:07.952291 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.952352 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.952407 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:36:07.952460 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:36:07.952514 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:36:07.952569 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.952623 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:36:07.952677 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:36:07.952731 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:36:07.952786 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:36:07.952840 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.952894 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:36:07.952955 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:36:07.952977 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:36:07.953028 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.953078 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:36:07.953126 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:36:07.953176 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:36:07.953225 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:36:07.953274 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:36:07.953328 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:36:07.953377 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:36:07.953427 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:36:07.953475 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:36:07.953524 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:36:07.953572 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.953622 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.953670 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.953719 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:36:07.953767 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:36:07.953816 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.953865 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.953913 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:36:07.953962 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.954011 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.954060 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:36:07.954109 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:36:07.954157 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:36:07.954206 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.954254 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:36:07.954303 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:36:07.954357 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:36:07.954405 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:36:07.954454 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.954503 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:36:07.954559 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:36:07.954583 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:36:07.954661 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.954714 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:36:07.954764 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:36:07.954815 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:36:07.954865 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:36:07.954915 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:36:07.954965 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:36:07.955015 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:36:07.955067 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:36:07.955117 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:36:07.955167 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:36:07.955217 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.955267 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.955323 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.955375 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:36:07.955425 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:36:07.955477 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.955528 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.955577 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:36:07.955629 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.955679 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.955730 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:36:07.955780 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:36:07.955830 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:36:07.955881 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.955932 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:36:07.955982 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:36:07.956032 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:36:07.956084 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:36:07.956135 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.956186 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:36:07.956242 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:36:07.956259 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:36:07.956290 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:36:07.956325 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:36:07.956353 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:36:07.956380 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:36:07.956403 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:36:07.956421 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.956431 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:36:07.956442 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:36:07.956452 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:36:07.956461 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:36:07.956471 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:36:07.956481 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:36:07.956490 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:36:07.956499 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:36:07.956508 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:36:07.956518 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:36:07.956527 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.956536 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.956545 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.956554 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:36:07.956563 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:36:07.956572 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.956581 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.956590 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:36:07.956599 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.956608 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.956616 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:36:07.956625 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:36:07.956634 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:36:07.956642 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.956651 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:36:07.956660 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:36:07.956669 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:36:07.956677 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:36:07.956686 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.956694 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:36:07.956703 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:36:07.956714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.956723 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:36:07.956733 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:36:07.956741 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:36:07.956750 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:36:07.956759 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:36:07.956767 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:36:07.956775 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:36:07.956783 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:36:07.956791 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:36:07.956799 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:36:07.956807 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.956815 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.956823 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.956831 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:36:07.956839 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:36:07.956848 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.956856 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.956864 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:36:07.956872 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.956880 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.956888 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:36:07.956896 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:36:07.956903 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:36:07.956910 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.956918 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:36:07.956926 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:36:07.956933 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:36:07.956941 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:36:07.956949 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.956957 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:36:07.956965 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:36:07.956976 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.956985 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:36:07.956994 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:36:07.957002 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:36:07.957010 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:36:07.957018 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:36:07.957026 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:36:07.957033 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:36:07.957040 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:36:07.957048 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:36:07.957055 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:36:07.957062 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.957070 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.957077 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.957084 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:36:07.957091 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:36:07.957098 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.957105 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.957112 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:36:07.957120 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.957127 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.957135 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:36:07.957142 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:36:07.957150 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:36:07.957157 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.957163 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:36:07.957170 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:36:07.957177 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:36:07.957184 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:36:07.957191 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.957198 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:36:07.957205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:36:07.957215 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.957222 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:36:07.957230 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:36:07.957237 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:36:07.957245 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:36:07.957252 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:36:07.957259 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:36:07.957266 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:36:07.957273 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:36:07.957280 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:36:07.957287 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:36:07.957294 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.957303 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.957311 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:36:07.957324 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:36:07.957332 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:36:07.957339 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.957410 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:36:07.957418 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:36:07.957425 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:36:07.957432 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:36:07.957439 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:36:07.957446 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:36:07.957453 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:36:07.957460 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:36:07.957467 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:36:07.957474 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:36:07.957481 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:36:07.957488 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:36:07.957496 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:36:07.957502 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:36:07.957579 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:36:07.957590 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:36:07.957595 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:36:07.957600 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:36:07.957607 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:36:07.957612 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:36:07.957616 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:36:07.957626 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:36:07.957635 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:36:07.957679 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.957687 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:36:07.957701 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:36:07.957722 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:36:07.957729 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:36:07.957734 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:36:07.957738 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:36:07.957743 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:36:07.957755 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:36:07.957763 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:36:07.957768 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:36:07.957780 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.957789 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:36:07.957794 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:36:07.957819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.957827 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:36:07.957832 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.957856 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:36:07.957861 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:36:07.957866 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:36:07.957870 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:36:07.957874 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:36:07.957877 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:36:07.957882 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:36:07.957886 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:36:07.957892 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:36:07.957903 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:36:07.957910 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:36:07.957914 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:36:07.957920 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.957926 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:36:07.957930 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:36:07.957953 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:36:07.957960 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.957965 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.957970 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.957974 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:36:07.957985 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:36:07.957993 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:36:07.957997 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:36:07.958002 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:36:07.958009 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184350" 2019-02-24 06:36:07.958016 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:36:07.958020 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:36:07.958025 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:36:07.958032 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:36:07.958037 wsdl: in serializeType: returning: 184350 2019-02-24 06:36:07.958043 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:36:07.958050 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:36:07.958054 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:36:07.958058 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:36:07.958063 wsdl: in serializeType: returning: 184350 2019-02-24 06:36:07.958067 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184350 2019-02-24 06:36:07.958080 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=184350 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:36:07.958085 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:36:07.958091 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7497"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:36:07.958105 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:36:07.958111 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=184350 2019-02-24 06:36:07.958121 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:36:07.958198 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:36:07.958135 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:36:07.958147 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:36:07.958152 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:36:07.958157 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:36:07.958160 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:36:07.958167 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:36:07.958178 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:36:07.958186 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:36:07.958191 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:36:07.958204 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:36:07.958215 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:36:07.958224 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:36:07.965622 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:36:07.965660 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:36:07.965677 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:36:07.965684 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:36:07.965690 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:36:07.965696 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:36:07.965700 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:36:07.965705 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:36:07.965711 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:36:07.965750 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:36:07.976795 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:36:07.976836 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:36:07.976847 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:36:07.976853 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:36:07.976860 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:36:07.976865 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:36:07.976872 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:36:07.976878 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:36:07.976883 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:36:07.976890 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:36:00 GMT 2019-02-24 06:36:07.976897 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:36:07.976902 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:36:07.976908 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:36:07.976919 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:36:07.976955 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:36:07.976971 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:36:07.976987 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:36:07.976996 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:36:07.977005 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:36:07.977049 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:36:07.977064 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:36:07.977070 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:36:07.977095 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:36:07.977102 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:36:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:36:07.977140 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:36:07.977150 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:36:07.977174 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:36:07.977181 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:36:07.977300 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:36:07.977402 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:36:07.977412 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:36:07.977421 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:36:07.977433 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:36:07.977458 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:36:07.977516 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:36:07.977539 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:36:07.977550 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:36:07.977558 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:36:07.977563 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:36:07.977568 nusoap_client: detail =