Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 95.85Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
5303970013203L253019T Model turbiny: BV43
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2691
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 18:43:51 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 20:44:07.788544 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 20:44:07.788610 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:44:07.788634 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 20:44:07.788662 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:44:07.788680 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 20:44:07.788705 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 20:44:07.788736 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 20:44:07.788754 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:44:07.788766 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:44:07.788781 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:44:07.788796 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 20:44:07.788817 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 20:44:07.788828 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 20:44:07.788836 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 20:44:07.788844 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 20:44:07.788852 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 20:44:07.788872 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:44:07.788895 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:44:07.788911 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 20:44:07.788922 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 20:44:07.788934 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 20:44:07.788950 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 20:44:07.788965 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 20:44:07.795570 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 20:44:07.795591 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 20:44:07.795606 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 20:44:07.795617 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:44:07.795626 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:44:07.795634 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 20:44:07.795641 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 20:44:07.795682 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 20:44:07.811979 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 20:44:07.811997 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 20:44:07.812016 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:44:07.812022 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 20:44:07.812027 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 20:44:07.812032 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 20:44:07.812038 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 20:44:07.812045 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 20:44:07.812050 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 20:44:07.812055 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 18:43:51 GMT 2019-10-14 20:44:07.812061 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 20:44:07.812079 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 20:44:07.812085 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 20:44:07.812095 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 20:44:07.812124 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 20:44:07.812145 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 20:44:07.818656 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:44:07.818683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.818764 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.818811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.818824 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.818851 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.825681 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.825717 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.825734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.825751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.825770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.825800 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.825828 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.825844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.825874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.825896 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.825909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.825950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.825962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.825991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.826062 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:44:07.832395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.832435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.832862 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:44:07.832897 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:44:07.832910 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.832931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.832958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833019 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833049 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833061 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833114 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833155 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833249 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833300 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833412 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833462 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.833563 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.839429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.839530 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:44:07.839548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.839728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.839771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.839784 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.839816 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.839844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.839869 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.839893 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.839913 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.839940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840011 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:44:07.840025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840065 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:44:07.840117 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840162 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840183 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840243 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:44:07.840255 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840328 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840400 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-14 20:44:07.840433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840477 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840637 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840648 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:44:07.840668 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-14 20:44:07.840691 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 20:44:07.840696 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 20:44:07.840755 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 20:44:07.840790 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 20:44:07.840803 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 20:44:07.840809 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 20:44:07.840824 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 20:44:07.840829 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 20:44:07.841011 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 20:44:07.841025 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 20:44:07.841097 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841106 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 20:44:07.841128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841158 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.841167 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841182 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:44:07.841203 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.841210 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841221 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:44:07.841237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.841277 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 20:44:07.841292 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841299 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.841316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841344 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.841352 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841362 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 20:44:07.841376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.841403 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 20:44:07.841418 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841425 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 20:44:07.841439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841464 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.841472 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841481 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:44:07.841500 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.841506 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841516 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:44:07.841533 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.841540 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841563 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:44:07.841576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.841610 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.841625 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841632 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 20:44:07.841645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841669 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.841676 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841700 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 20:44:07.841713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.841747 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 20:44:07.841762 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841769 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 20:44:07.841782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841807 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.841814 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841824 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:44:07.841842 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.841849 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841859 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:44:07.841876 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.841883 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841892 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:44:07.841910 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.841917 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841926 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:44:07.841939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.841967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.841977 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:44:07.842005 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842011 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.842024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842047 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842053 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842093 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:44:07.842114 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:44:07.842131 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842142 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:44:07.842152 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 20:44:07.842164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:44:07.842201 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 20:44:07.842217 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842223 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 20:44:07.842237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842263 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.842270 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842280 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:44:07.842298 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.842305 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842315 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:44:07.842333 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.842339 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842349 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:44:07.842366 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.842373 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842382 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:44:07.842396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.842433 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:44:07.842447 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842454 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.842468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842493 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.842501 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842510 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 20:44:07.842523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.842548 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 20:44:07.842563 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842569 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 20:44:07.842583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842608 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.842615 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842625 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:44:07.842638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.842663 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 20:44:07.842678 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842684 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.842702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842735 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.842742 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842753 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 20:44:07.842766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.842792 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 20:44:07.842807 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842813 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 20:44:07.842827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842851 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.842858 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842868 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:44:07.842881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.842906 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 20:44:07.842920 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842926 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.842940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842965 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.842972 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.842982 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 20:44:07.842995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.843020 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 20:44:07.843034 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843041 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 20:44:07.843054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843081 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.843088 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843097 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:44:07.843115 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.843123 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843132 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:44:07.843145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.843174 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 20:44:07.843189 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843195 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.843208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843233 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.843240 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843250 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 20:44:07.843263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.843288 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 20:44:07.843303 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843309 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 20:44:07.843323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843347 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.843354 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843363 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:44:07.843382 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.843388 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843398 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:44:07.843411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.843440 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 20:44:07.843455 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843461 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.843475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843500 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.843507 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843516 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 20:44:07.843530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.843555 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 20:44:07.843570 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843576 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 20:44:07.843590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843614 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.843621 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843630 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:44:07.843643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.843668 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 20:44:07.843682 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843689 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.843702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843731 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.843739 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843749 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 20:44:07.843763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.843788 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 20:44:07.843803 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843809 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 20:44:07.843822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843847 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.843854 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843864 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:44:07.843877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.843902 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 20:44:07.843917 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843923 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.843936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843961 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.843968 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.843978 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 20:44:07.843991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.844016 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 20:44:07.844031 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844037 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 20:44:07.844051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844076 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.844084 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844094 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 20:44:07.844107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.844132 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:44:07.844147 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844153 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.844167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844192 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.844199 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844209 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 20:44:07.844222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.844247 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 20:44:07.844262 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844268 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 20:44:07.844281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844306 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.844313 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844323 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 20:44:07.844336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.844361 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 20:44:07.844376 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844382 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.844395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844419 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.844426 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844436 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 20:44:07.844449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.844474 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 20:44:07.844489 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844495 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 20:44:07.844509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844533 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.844540 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844550 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 20:44:07.844568 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.844575 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844584 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 20:44:07.844597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.844626 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:44:07.844641 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844647 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.844661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844685 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.844693 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844703 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 20:44:07.844716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.844747 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 20:44:07.844763 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844769 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:44:07.844783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844807 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.844815 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844824 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:44:07.844838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.844863 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.844878 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844884 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.844898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844925 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.844933 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844943 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:44:07.844956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.844972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.844982 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:44:07.844997 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845003 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 20:44:07.845017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845042 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:44:07.845050 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845060 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 20:44:07.845073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.845099 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.845113 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845120 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.845133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845156 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845163 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845201 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:44:07.845222 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:44:07.845239 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845250 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:44:07.845260 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 20:44:07.845272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:44:07.845297 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:44:07.845311 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845318 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 20:44:07.845331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845356 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:44:07.845364 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845374 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:44:07.845387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.845412 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 20:44:07.845427 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845433 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.845446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845469 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845476 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845513 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:44:07.845533 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:44:07.845550 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845560 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:44:07.845570 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 20:44:07.845583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:44:07.845607 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 20:44:07.845621 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845628 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 20:44:07.845642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845667 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:44:07.845674 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845684 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 20:44:07.845697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.845727 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.845743 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845749 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.845763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845786 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845793 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845830 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:44:07.845850 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:44:07.845867 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845878 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:44:07.845888 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 20:44:07.845900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:44:07.845925 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:44:07.845939 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845945 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 20:44:07.845959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.845997 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.846005 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846014 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 20:44:07.846032 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.846039 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846048 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 20:44:07.846065 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.846071 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846080 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:44:07.846097 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.846104 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846113 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:44:07.846130 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.846136 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846145 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 20:44:07.846162 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.846168 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846178 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 20:44:07.846194 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.846201 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846210 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:44:07.846223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.846271 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 20:44:07.846287 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846293 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.846306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846330 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.846337 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846347 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 20:44:07.846359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.846384 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 20:44:07.846398 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846404 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 20:44:07.846417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846442 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.846449 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846458 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 20:44:07.846475 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.846482 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846491 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:44:07.846508 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.846514 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846523 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:44:07.846535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.846567 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 20:44:07.846581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846587 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.846612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846638 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.846645 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846655 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 20:44:07.846668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.846693 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 20:44:07.846707 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846714 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:44:07.846733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846758 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.846765 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846775 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:44:07.846789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.846814 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.846828 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846835 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.846848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846874 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.846881 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846891 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:44:07.846904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.846929 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:44:07.846944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.846950 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:44:07.846963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847001 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.847008 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847017 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 20:44:07.847034 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.847041 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847050 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:44:07.847067 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.847073 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847082 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:44:07.847095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.847128 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.847141 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847148 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.847161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847185 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.847192 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847202 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:44:07.847214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.847238 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:44:07.847253 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847259 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 20:44:07.847272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847296 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.847303 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847312 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:44:07.847329 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.847336 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847345 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:44:07.847362 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.847369 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847378 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:44:07.847395 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.847402 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847411 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:44:07.847428 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.847434 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847443 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:44:07.847456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.847495 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:44:07.847510 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847516 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.847529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847553 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.847560 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847569 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 20:44:07.847582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.847610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.847621 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 20:44:07.847635 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.847663 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.847670 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.847680 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.847693 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.847710 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.847728 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.847755 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.847762 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.847771 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:44:07.847789 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.847796 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.847806 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 20:44:07.847823 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.847830 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.847839 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 20:44:07.847857 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.847864 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.847873 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 20:44:07.847890 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.847897 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.847906 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 20:44:07.847924 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:44:07.847931 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.847940 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 20:44:07.847958 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.847966 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.847988 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.848005 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.848012 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848021 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:44:07.848038 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.848044 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848054 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 20:44:07.848070 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.848077 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848086 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:44:07.848103 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.848109 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848118 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:44:07.848130 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848184 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.848201 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.848207 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 20:44:07.848221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.848244 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.848251 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.848260 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:44:07.848278 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.848284 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.848294 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:44:07.848311 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.848317 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.848327 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:44:07.848343 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.848350 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.848359 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 20:44:07.848371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.848397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.848407 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848421 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.848427 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.848441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.848465 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848472 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.848482 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 20:44:07.848495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.848510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.848519 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 20:44:07.848532 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848571 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848579 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848589 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848602 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848619 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.848633 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848658 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.848665 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848675 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:44:07.848692 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.848699 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848708 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 20:44:07.848731 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.848738 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848748 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:44:07.848766 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.848773 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848782 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 20:44:07.848800 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.848806 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848816 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:44:07.848837 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.848844 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848854 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:44:07.848872 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.848878 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848888 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:44:07.848905 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.848911 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848921 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 20:44:07.848939 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.848946 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.848956 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 20:44:07.848986 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.848993 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.849002 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:44:07.849019 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.849025 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.849035 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:44:07.849047 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.849100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.849117 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.849123 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 20:44:07.849137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.849162 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.849169 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.849178 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:44:07.849195 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.849201 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.849210 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:44:07.849227 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.849234 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.849243 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:44:07.849259 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:44:07.849266 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.849275 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 20:44:07.849287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.849314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.849324 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.849344 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.849357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.849381 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849388 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.849397 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 20:44:07.849410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.849425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.849434 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 20:44:07.849447 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849473 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849479 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849489 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849502 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849518 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.849531 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849555 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.849562 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849571 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:44:07.849588 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.849594 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849617 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 20:44:07.849635 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.849642 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849651 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:44:07.849669 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.849675 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849685 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 20:44:07.849703 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.849709 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849723 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:44:07.849742 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.849750 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849760 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:44:07.849777 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.849784 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849793 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:44:07.849811 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.849818 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849827 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 20:44:07.849844 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.849851 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849861 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 20:44:07.849878 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.849885 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849894 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 20:44:07.849912 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.849918 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849928 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:44:07.849945 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.849951 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.849961 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:44:07.849974 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.850033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.850049 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850077 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850084 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850094 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850107 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.850137 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850162 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.850169 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850178 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 20:44:07.850196 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.850204 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850213 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 20:44:07.850231 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.850237 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850247 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 20:44:07.850264 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.850271 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850280 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 20:44:07.850297 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.850304 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850319 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 20:44:07.850337 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.850344 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850353 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:44:07.850371 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.850378 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850388 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 20:44:07.850405 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.850412 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850421 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 20:44:07.850438 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.850445 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850455 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 20:44:07.850472 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.850479 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850488 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:44:07.850506 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.850512 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850522 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:44:07.850539 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.850546 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850555 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 20:44:07.850572 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.850579 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850589 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:44:07.850606 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.850612 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850622 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 20:44:07.850635 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850701 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.850725 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.850732 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 20:44:07.850753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.850779 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.850786 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.850796 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:44:07.850809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.850824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.850834 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850849 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.850856 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.850870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.850894 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.850901 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.850911 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 20:44:07.850924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.850939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.850949 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 20:44:07.850976 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.850983 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 20:44:07.850996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.851020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.851039 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.851050 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:44:07.851068 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.851074 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.851090 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:44:07.851108 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.851115 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.851125 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:44:07.851142 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:44:07.851149 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.851159 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:44:07.851172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.851198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.851208 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 20:44:07.851223 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.851229 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.851243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.851268 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:44:07.851275 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.851285 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 20:44:07.851298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.851313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.851323 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 20:44:07.851337 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:44:07.851370 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 20:44:07.851377 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:44:07.851387 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 20:44:07.851401 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:44:07.851417 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.851431 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 20:44:07.851468 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.851475 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:44:07.851485 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 20:44:07.851502 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.851509 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 20:44:07.851518 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 20:44:07.851534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.851541 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:44:07.851550 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 20:44:07.851567 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:44:07.851573 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 20:44:07.851596 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:44:07.851613 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.851620 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 20:44:07.851629 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 20:44:07.851646 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.851653 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 20:44:07.851662 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 20:44:07.851679 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.851686 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 20:44:07.851700 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:44:07.851718 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.851730 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:44:07.851740 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 20:44:07.851759 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.851765 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 20:44:07.851775 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 20:44:07.851793 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.851799 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 20:44:07.851809 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:44:07.851822 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 20:44:07.851872 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.851889 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.851895 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 20:44:07.851914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.851939 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.851946 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.851956 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:44:07.851969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.851984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.851994 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 20:44:07.852009 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.852015 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.852028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.852053 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:44:07.852060 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.852070 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 20:44:07.852083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.852098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.852108 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 20:44:07.852121 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 20:44:07.852147 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:44:07.852154 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 20:44:07.852168 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 20:44:07.852186 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:44:07.852193 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 20:44:07.852203 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 20:44:07.852220 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:44:07.852227 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 20:44:07.852237 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 20:44:07.852250 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 20:44:07.852274 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.852290 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.852296 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 20:44:07.852309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.852334 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.852341 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.852351 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:44:07.852368 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.852375 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.852386 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:44:07.852403 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.852410 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.852419 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:44:07.852433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.852457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.852467 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852482 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.852488 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.852505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.852530 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852538 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.852547 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 20:44:07.852561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.852576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.852586 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 20:44:07.852599 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852625 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852633 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852642 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852655 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852671 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.852685 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852715 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.852727 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852738 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 20:44:07.852757 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.852764 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852774 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 20:44:07.852791 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.852798 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852807 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 20:44:07.852825 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.852831 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852841 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 20:44:07.852858 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.852865 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852874 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 20:44:07.852892 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.852899 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852908 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 20:44:07.852926 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.852933 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852942 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 20:44:07.852959 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.852966 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.852976 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:44:07.852993 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.853000 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.853009 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:44:07.853023 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.853069 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.853086 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853092 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 20:44:07.853110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853135 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.853142 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853152 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:44:07.853170 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.853176 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853186 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:44:07.853203 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.853210 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853223 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:44:07.853241 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.853248 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853258 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:44:07.853276 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.853283 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853292 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:44:07.853305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.853346 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:44:07.853361 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853367 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.853381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853404 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853411 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853448 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:44:07.853475 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:44:07.853492 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853503 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:44:07.853513 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 20:44:07.853525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:44:07.853550 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 20:44:07.853565 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853571 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 20:44:07.853585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853609 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.853616 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853626 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 20:44:07.853639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.853664 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 20:44:07.853679 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853685 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.853698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853727 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:44:07.853735 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853745 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 20:44:07.853758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.853784 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 20:44:07.853799 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853805 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 20:44:07.853823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853847 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.853854 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853864 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:44:07.853878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.853903 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 20:44:07.853917 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853924 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.853937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853961 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.853969 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.853979 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 20:44:07.853992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.854007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.854017 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 20:44:07.854030 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854062 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854069 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854079 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854092 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854108 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.854122 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854147 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.854154 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854164 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 20:44:07.854182 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.854189 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854198 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 20:44:07.854216 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.854222 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854232 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 20:44:07.854249 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.854255 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854265 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 20:44:07.854282 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.854289 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854299 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 20:44:07.854316 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:44:07.854323 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854333 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 20:44:07.854350 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:44:07.854357 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854366 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 20:44:07.854384 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:44:07.854390 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854404 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 20:44:07.854422 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:44:07.854429 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854439 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 20:44:07.854456 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.854463 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854472 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 20:44:07.854489 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.854497 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854506 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 20:44:07.854524 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.854530 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854553 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 20:44:07.854570 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.854576 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854586 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 20:44:07.854611 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.854674 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.854693 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.854699 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 20:44:07.854718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.854749 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.854756 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.854766 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 20:44:07.854780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.854795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.854805 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:44:07.854820 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.854826 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.854845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.854871 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.854878 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.854888 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 20:44:07.854901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.854916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.854926 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 20:44:07.854953 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.854960 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 20:44:07.854973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.854997 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.855004 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855013 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 20:44:07.855030 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.855037 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855046 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:44:07.855062 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.855069 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855078 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:44:07.855095 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.855101 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855110 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:44:07.855123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.855158 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855172 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855178 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.855195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855219 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855226 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855236 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 20:44:07.855249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.855273 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 20:44:07.855286 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855311 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855318 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855328 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855340 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855356 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.855369 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855397 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.855404 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855413 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:44:07.855430 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.855437 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855446 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:44:07.855463 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.855469 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855478 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 20:44:07.855495 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.855502 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855511 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 20:44:07.855528 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.855534 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855543 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:44:07.855560 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.855567 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855576 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 20:44:07.855593 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:44:07.855600 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855609 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 20:44:07.855621 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.855659 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.855674 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855693 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 20:44:07.855712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855742 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.855749 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855759 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 20:44:07.855777 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.855783 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855793 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 20:44:07.855810 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.855817 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855826 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 20:44:07.855844 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.855850 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855860 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 20:44:07.855877 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.855884 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855893 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 20:44:07.855910 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.855918 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855927 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 20:44:07.855944 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.855951 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855960 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 20:44:07.855978 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.855984 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.855998 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 20:44:07.856011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.856053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.856064 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:44:07.856079 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.856086 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 20:44:07.856100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.856124 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:44:07.856131 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.856141 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 20:44:07.856154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.856169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.856179 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 20:44:07.856196 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:44:07.856214 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 20:44:07.856230 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 20:44:07.856245 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.856251 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 20:44:07.856264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.856286 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:44:07.856306 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:44:07.856323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.856333 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:44:07.856343 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 20:44:07.856372 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.856379 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 20:44:07.856389 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 20:44:07.856406 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:44:07.856412 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 20:44:07.856422 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 20:44:07.856440 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.856446 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 20:44:07.856456 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.856473 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.856480 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 20:44:07.856489 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.856506 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.856513 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 20:44:07.856523 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.856540 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.856546 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 20:44:07.856560 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.856577 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:44:07.856584 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 20:44:07.856593 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:44:07.856610 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:44:07.856617 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 20:44:07.856626 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 20:44:07.856643 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.856649 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 20:44:07.856659 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.856676 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:44:07.856682 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 20:44:07.856692 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 20:44:07.856708 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.856714 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 20:44:07.856731 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.856749 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.856756 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 20:44:07.856765 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.856781 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:44:07.856788 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 20:44:07.856797 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 20:44:07.856809 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 20:44:07.856841 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 20:44:07.856870 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 20:44:07.856897 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.856924 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 20:44:07.856951 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:44:07.856978 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 20:44:07.857004 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:44:07.857035 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 20:44:07.857062 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 20:44:07.857101 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 20:44:07.857126 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 20:44:07.857151 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 20:44:07.857177 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 20:44:07.857202 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 20:44:07.857227 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 20:44:07.857253 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 20:44:07.857278 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 20:44:07.857303 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 20:44:07.857328 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 20:44:07.857353 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 20:44:07.857392 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:44:07.857419 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 20:44:07.857445 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 20:44:07.857470 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 20:44:07.857495 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:44:07.857520 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 20:44:07.857546 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.857571 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:44:07.857597 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.857622 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:44:07.857647 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 20:44:07.857673 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 20:44:07.857699 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.857728 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:44:07.857943 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 20:44:07.857971 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 20:44:07.857997 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 20:44:07.858023 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 20:44:07.858050 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.858077 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:44:07.858103 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.858130 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:44:07.858157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:44:07.858184 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 20:44:07.858210 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.858249 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 20:44:07.858275 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.858313 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 20:44:07.858339 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:44:07.858366 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 20:44:07.858392 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 20:44:07.858419 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 20:44:07.858445 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 20:44:07.858471 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 20:44:07.858497 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.858523 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 20:44:07.858549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:44:07.858575 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 20:44:07.858601 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 20:44:07.858640 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 20:44:07.858665 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 20:44:07.858709 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 20:44:07.858757 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:44:07.858788 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 20:44:07.858815 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.858842 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 20:44:07.858869 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:44:07.858895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 20:44:07.858922 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.858940 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.858966 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:44:07.858992 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859009 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859026 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859052 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:44:07.859077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859094 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859110 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859165 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:44:07.859190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859207 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859237 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859253 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859279 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:44:07.859305 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859331 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:44:07.859357 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859383 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:44:07.859409 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859430 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859457 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:44:07.859483 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859500 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859526 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:44:07.859552 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859590 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:44:07.859623 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859649 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:44:07.859673 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859699 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:44:07.859728 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859755 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:44:07.859780 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859796 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859821 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:44:07.859846 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859871 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:44:07.859896 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859922 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:44:07.859947 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.859972 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:44:07.859996 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860022 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:44:07.860047 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860064 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860080 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860095 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860111 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860147 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860187 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:44:07.860213 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860229 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860246 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860271 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:44:07.860298 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860324 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:44:07.860350 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860367 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860384 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860410 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:44:07.860436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.860565 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860595 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860618 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860637 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860663 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.860690 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860707 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860729 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860747 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860773 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.860800 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860831 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.860856 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860873 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860890 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860919 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860944 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:44:07.860969 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.860994 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:44:07.861019 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861035 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861051 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861076 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.861101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:44:07.861215 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861240 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 20:44:07.861267 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861292 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.861317 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861342 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:44:07.861368 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861384 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861400 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861416 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861440 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.861470 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861487 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861503 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861518 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861534 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861550 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861566 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861582 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861613 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 20:44:07.861639 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861655 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861680 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:44:07.861705 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861725 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861743 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861768 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:44:07.861793 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861865 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:44:07.861890 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861906 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861922 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861938 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.861963 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:44:07.861987 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862013 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:44:07.862037 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862067 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:44:07.862092 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862108 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862133 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:44:07.862159 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862175 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862199 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:44:07.862224 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862249 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:44:07.862274 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862299 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:44:07.862324 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862349 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:44:07.862374 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862399 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:44:07.862424 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862440 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862465 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:44:07.862489 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862515 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:44:07.862540 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862565 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:44:07.862590 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862620 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:44:07.862645 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862670 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:44:07.862695 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862711 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862732 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862749 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862785 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862801 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862826 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:44:07.862851 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862867 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862883 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862908 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:44:07.862933 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.862958 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:44:07.862984 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863000 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863016 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863041 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:44:07.863066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:44:07.863180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863196 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863212 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863228 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863253 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.863278 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863295 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863310 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863326 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863355 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.863380 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863406 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:44:07.863432 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863448 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863464 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863480 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863505 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:44:07.863530 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863555 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:44:07.863579 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863597 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863617 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863643 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.863668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:44:07.863789 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863814 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 20:44:07.863839 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863864 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:44:07.863889 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863914 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:44:07.863939 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863955 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863971 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.863991 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.864016 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.864041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.864058 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.864074 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.864090 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.864106 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.864122 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.864138 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.864154 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:44:07.864179 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 20:44:07.864219 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 20:44:07.864273 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.864322 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:44:07.864370 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:44:07.864418 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:44:07.864463 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 20:44:07.864509 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 20:44:07.864555 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 20:44:07.864614 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 20:44:07.864684 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:44:07.864737 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:44:07.864783 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:44:07.864831 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:44:07.864877 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.864923 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.864969 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:44:07.865015 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.865061 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:44:07.865107 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:44:07.865153 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.865199 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.865245 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:44:07.865292 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.865345 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.865395 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:44:07.865440 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 20:44:07.865504 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:44:07.865549 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.865594 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:44:07.865647 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 20:44:07.865914 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:44:07.865968 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:44:07.866019 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.866069 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:44:07.866126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 20:44:07.866174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.866222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:44:07.866270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:44:07.866318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:44:07.866364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 20:44:07.866412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 20:44:07.866459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 20:44:07.866507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 20:44:07.866555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:44:07.866608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:44:07.866657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:44:07.866704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:44:07.866758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.866806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.866855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:44:07.866902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.866949 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:44:07.866998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:44:07.867046 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.867094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.867143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:44:07.867192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.867243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.867295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:44:07.867341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 20:44:07.867387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:44:07.867434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.867481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:44:07.867529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 20:44:07.867582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:44:07.867639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:44:07.867687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.867742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:44:07.867798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 20:44:07.867847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.867894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:44:07.867943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:44:07.867990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:44:07.868037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 20:44:07.868084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 20:44:07.868132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 20:44:07.868179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 20:44:07.868227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:44:07.868279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:44:07.868328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:44:07.868375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:44:07.868421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.868469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.868517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:44:07.868565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.868621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:44:07.868669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:44:07.868717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.868772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.868820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:44:07.868868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.868920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.868971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:44:07.869017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 20:44:07.869063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:44:07.869114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.869161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:44:07.869210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 20:44:07.869258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:44:07.869309 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:44:07.869356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.869404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:44:07.869458 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 20:44:07.869484 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:44:07.869545 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.869607 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:44:07.869663 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:44:07.869718 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:44:07.869778 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:44:07.869832 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:44:07.869885 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:44:07.869939 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:44:07.869993 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:44:07.870048 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:44:07.870102 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:44:07.870156 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:44:07.870209 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.870264 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.870317 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:44:07.870371 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.870435 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:44:07.870491 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:44:07.870544 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.870601 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.870657 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:44:07.870711 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.870771 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.870825 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:44:07.870897 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:44:07.870951 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:44:07.871005 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.871059 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:44:07.871112 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:44:07.871166 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:44:07.871220 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:44:07.871287 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.871341 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:44:07.871403 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 20:44:07.871426 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:44:07.871518 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.871624 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:44:07.871728 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:44:07.871786 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:44:07.871862 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:44:07.871920 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:44:07.871975 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:44:07.872029 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:44:07.872083 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:44:07.872136 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:44:07.872190 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:44:07.872258 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:44:07.872312 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.872370 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.872425 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:44:07.872478 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.872532 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:44:07.872585 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:44:07.872685 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.872747 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.872801 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:44:07.872860 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.872914 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.872972 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:44:07.873027 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:44:07.873093 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:44:07.873148 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.873202 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:44:07.873256 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:44:07.873314 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:44:07.873368 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:44:07.873422 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.873491 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:44:07.873554 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 20:44:07.873577 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:44:07.873626 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.873676 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:44:07.873730 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:44:07.873785 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:44:07.873833 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:44:07.873881 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:44:07.873930 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:44:07.874161 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:44:07.874211 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:44:07.874260 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:44:07.874309 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:44:07.874357 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:44:07.874406 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.874458 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.874508 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:44:07.874556 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.874616 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:44:07.874665 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:44:07.874714 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.874769 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.874818 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:44:07.874867 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.874916 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.874964 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:44:07.875026 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:44:07.875139 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:44:07.875236 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.875289 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:44:07.875337 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:44:07.875385 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:44:07.875434 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:44:07.875491 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.875578 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:44:07.875682 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 20:44:07.875729 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:44:07.875855 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.875950 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:44:07.876051 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:44:07.876150 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:44:07.876250 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:44:07.876339 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:44:07.876393 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:44:07.876443 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:44:07.876494 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:44:07.876558 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:44:07.876620 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:44:07.876672 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:44:07.876729 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.876781 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.876831 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:44:07.876882 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.876933 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:44:07.876983 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:44:07.877046 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.877098 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.877153 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:44:07.877204 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.877255 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.877305 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:44:07.877356 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:44:07.877639 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:44:07.877692 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.877750 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:44:07.877801 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:44:07.877852 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:44:07.877902 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:44:07.877954 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.878005 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:44:07.878060 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 20:44:07.878079 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 20:44:07.878109 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 20:44:07.878137 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 20:44:07.878164 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 20:44:07.878190 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 20:44:07.878211 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:44:07.878229 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.878239 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:44:07.878248 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:44:07.878259 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:44:07.878267 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:44:07.878276 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:44:07.878285 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:44:07.878294 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:44:07.878303 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:44:07.878312 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:44:07.878321 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:44:07.878330 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:44:07.878339 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.878348 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.878357 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:44:07.878366 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.878374 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:44:07.878382 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:44:07.878390 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.878399 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.878407 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:44:07.878416 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.878424 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.878433 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:44:07.878441 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:44:07.878449 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:44:07.878457 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.878465 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:44:07.878474 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:44:07.878482 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:44:07.878491 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:44:07.878500 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.878508 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:44:07.878517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:44:07.878527 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.878536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:44:07.878545 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:44:07.878553 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:44:07.878564 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:44:07.878573 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:44:07.878580 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:44:07.878589 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:44:07.878599 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:44:07.878611 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:44:07.878620 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:44:07.878628 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:44:07.878636 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.878644 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.878652 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:44:07.878660 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.878668 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:44:07.878676 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:44:07.878683 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.878691 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.878699 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:44:07.878707 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.878714 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.878726 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:44:07.878735 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:44:07.878743 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:44:07.878750 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.878763 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:44:07.878777 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:44:07.878791 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:44:07.878805 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:44:07.878818 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.878833 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:44:07.878848 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:44:07.878865 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.878879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:44:07.878892 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:44:07.878905 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:44:07.878916 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:44:07.878928 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:44:07.878941 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:44:07.878954 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:44:07.878966 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:44:07.878979 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:44:07.878993 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:44:07.879003 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:44:07.879011 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.879018 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.879026 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:44:07.879034 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.879041 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:44:07.879049 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:44:07.879056 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.879063 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.879071 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:44:07.879079 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.879093 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.879107 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:44:07.879121 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:44:07.879134 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:44:07.879148 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.879161 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:44:07.879174 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:44:07.879188 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:44:07.879200 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:44:07.879212 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.879224 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:44:07.879237 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:44:07.879253 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.879267 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:44:07.879283 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:44:07.879292 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:44:07.879300 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:44:07.879307 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:44:07.879315 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:44:07.879323 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:44:07.879330 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:44:07.879338 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:44:07.879345 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:44:07.879352 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:44:07.879359 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.879367 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.879374 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:44:07.879381 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:44:07.879389 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:44:07.879396 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:44:07.879403 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.879410 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:44:07.879417 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:44:07.879424 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:44:07.879431 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:44:07.879438 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:44:07.879445 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:44:07.879452 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:44:07.879458 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:44:07.879465 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:44:07.879472 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:44:07.879479 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:44:07.879487 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:44:07.879494 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:44:07.879501 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:44:07.879710 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 20:44:07.879727 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:44:07.879733 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:44:07.879738 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:44:07.879745 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 20:44:07.879750 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 20:44:07.879754 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 20:44:07.879765 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 20:44:07.879774 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 20:44:07.879815 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.879822 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:44:07.879837 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 20:44:07.879859 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 20:44:07.879866 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 20:44:07.879871 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 20:44:07.879875 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 20:44:07.879881 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:44:07.879891 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:44:07.879898 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:44:07.879903 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:44:07.879914 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.879923 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:44:07.879928 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 20:44:07.879953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.879962 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 20:44:07.879966 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.879990 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 20:44:07.879996 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 20:44:07.880001 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 20:44:07.880004 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 20:44:07.880008 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 20:44:07.880012 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 20:44:07.880017 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 20:44:07.880022 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 20:44:07.880028 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "184350" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:44:07.880038 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:44:07.880044 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:44:07.880049 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:44:07.880055 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.880061 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 20:44:07.880065 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:44:07.880089 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 20:44:07.880095 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.880100 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.880106 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.880110 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:44:07.880121 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 20:44:07.880128 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:44:07.880133 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:44:07.880138 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 20:44:07.880144 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "184350" 2019-10-14 20:44:07.880151 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:44:07.880156 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:44:07.880161 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:44:07.880168 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:44:07.880173 wsdl: in serializeType: returning: 184350 2019-10-14 20:44:07.880179 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 20:44:07.880186 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:44:07.880190 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:44:07.880194 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 20:44:07.880199 wsdl: in serializeType: returning: 184350 2019-10-14 20:44:07.880204 wsdl: serializeRPCParameters returning: 184350 2019-10-14 20:44:07.880221 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=184350 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 20:44:07.880228 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 20:44:07.880234 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6424"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 20:44:07.880248 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 20:44:07.880254 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=184350 2019-10-14 20:44:07.880265 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 20:44:07.880341 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 20:44:07.880278 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 20:44:07.880289 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 20:44:07.880295 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 20:44:07.880300 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 20:44:07.880304 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 20:44:07.880311 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:44:07.880321 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:44:07.880329 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 20:44:07.880335 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 20:44:07.880348 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 20:44:07.880358 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 20:44:07.880365 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 20:44:07.886631 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 20:44:07.886644 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 20:44:07.886653 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 20:44:07.886658 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 20:44:07.886664 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:44:07.886668 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:44:07.886673 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 20:44:07.886679 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 20:44:07.886686 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 20:44:07.886728 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 20:44:07.894833 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 20:44:07.894848 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 20:44:07.894853 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:44:07.894859 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 20:44:07.894864 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 20:44:07.894870 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 20:44:07.894876 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 20:44:07.894881 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 20:44:07.894887 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 20:44:07.894892 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 18:43:51 GMT 2019-10-14 20:44:07.894898 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 20:44:07.894904 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 20:44:07.894909 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 20:44:07.894917 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 20:44:07.894940 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 20:44:07.894951 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 20:44:07.894959 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 20:44:07.894964 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 20:44:07.894969 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 20:44:07.895000 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 20:44:07.895011 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 20:44:07.895017 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 20:44:07.895038 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:44:07.895048 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 18:43:51 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 20:44:07.895085 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 20:44:07.895100 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 20:44:07.895119 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 20:44:07.895125 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 20:44:07.895227 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 20:44:07.895358 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 20:44:07.895365 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 20:44:07.895374 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 20:44:07.895385 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 20:44:07.895409 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 20:44:07.895465 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 20:44:07.895493 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 20:44:07.895504 nusoap_client: got fault 2019-10-14 20:44:07.895512 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 20:44:07.895517 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 20:44:07.895525 nusoap_client: detail =