Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 89.6Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
HT1014411-3S900 Model turbiny:
 Producent OE: HITACHI
 Pojazd: NISSAN
 Silnik: 2.5/4
JR T4560
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:55:03 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:55:09.965373 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:55:09.965447 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:09.965471 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220800" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:55:09.965499 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:09.965516 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:55:09.965529 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:55:09.965549 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:55:09.965565 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:09.965576 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:09.965590 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:09.965604 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:55:09.965632 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:55:09.965642 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:55:09.965650 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:55:09.965658 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:55:09.965667 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:55:09.965693 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:09.965714 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:09.965729 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:55:09.965738 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:55:09.965749 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:55:09.965762 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:55:09.965777 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:55:09.973557 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:55:09.973601 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:55:09.973622 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:55:09.973636 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:09.973647 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:09.973656 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:55:09.973665 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:55:09.973718 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:55:09.991183 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:55:09.991243 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:55:09.991253 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:55:09.991259 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:55:09.991265 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:55:09.991270 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:55:09.991282 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:55:09.991288 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:55:09.991294 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:55:09.991299 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:55:03 GMT 2019-02-23 21:55:09.991305 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:55:09.991313 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:55:09.991319 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:55:09.991331 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:55:09.991361 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:55:09.991381 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-23 21:55:09.999138 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:09.999540 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:09.999558 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:10.006416 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:10.006519 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:10.006773 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:10.007331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:10.007471 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:10.007593 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:10.007731 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:10.007762 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:10.013786 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:10.014095 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:10.014130 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:10.014578 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:10.014626 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:10.015134 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:10.015165 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:10.015704 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:10.015839 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:10.016074 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:55:10.016541 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:10.016770 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:10.017007 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:10.017037 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:10.021219 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:55:10.021559 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:10.022114 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:10.022482 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:55:10.022943 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:55:10.023496 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:10.023626 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:10.023971 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:10.024382 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:10.024556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:10.024686 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:10.024703 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:10.025144 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-23 21:55:10.025155 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:55:10.025160 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:55:10.025263 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:55:10.025308 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:55:10.025324 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:55:10.025331 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:55:10.025355 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:55:10.025361 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:55:10.025529 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:55:10.025544 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:55:10.025594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.025604 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:55:10.025624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.025655 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.025664 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.025742 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:55:10.025772 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.025780 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.025794 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:55:10.025813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.025846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.025859 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:55:10.025876 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.025883 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.025899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.025930 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.025938 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.025954 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:55:10.025968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.025985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.025996 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:55:10.026012 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026018 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:55:10.026033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026062 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.026073 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026085 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:55:10.026104 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.026111 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026123 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:55:10.026142 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.026149 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026158 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:55:10.026175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.026215 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.026231 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026238 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:55:10.026252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026287 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.026295 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026306 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:55:10.026324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.026351 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:55:10.026367 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026373 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:55:10.026387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026415 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.026423 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026433 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:55:10.026451 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.026458 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026468 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:55:10.026485 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.026492 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026502 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:55:10.026519 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.026526 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026535 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:10.026548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.026586 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:10.026601 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026608 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.026623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026646 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026653 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026695 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:10.026716 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:10.026732 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026744 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:10.026754 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:55:10.026765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:10.026790 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:55:10.026805 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026811 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:55:10.026824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026849 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.026856 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026866 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:10.026878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.026903 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:10.026918 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026925 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.026939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026964 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.026971 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.026981 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:55:10.026993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.027018 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:55:10.027033 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027039 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:55:10.027058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027083 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.027090 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027100 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:10.027113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.027137 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:55:10.027152 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027158 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.027172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027197 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.027204 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027213 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:55:10.027226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.027251 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:55:10.027265 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027271 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:55:10.027292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027317 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.027324 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027333 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:55:10.027351 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.027358 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027368 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:10.027380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.027408 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:55:10.027423 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027429 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.027444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027468 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.027475 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027485 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:55:10.027497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.027522 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:55:10.027537 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027543 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:55:10.027561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027587 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.027594 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027603 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:55:10.027623 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.027630 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027639 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:10.027652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.027681 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:55:10.027695 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027702 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.027715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027740 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.027747 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027756 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:55:10.027769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.027793 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:55:10.027808 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027814 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:55:10.027827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027851 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.027858 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027867 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:10.027880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.027904 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:55:10.027918 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027925 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.027938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027963 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.027970 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.027980 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:55:10.027992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.028016 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:55:10.028031 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028037 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:55:10.028051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028075 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.028082 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028092 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:10.028104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.028128 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:10.028143 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028149 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.028162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028187 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.028194 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028203 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:55:10.028216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.028240 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:55:10.028255 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028261 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:55:10.028279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028305 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.028312 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028322 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:55:10.028335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.028359 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:10.028374 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028380 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.028394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028418 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.028425 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028435 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:55:10.028447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.028472 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:55:10.028486 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028492 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:55:10.028506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028530 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.028537 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028588 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:55:10.028613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.028652 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:10.028677 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028688 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.028723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028749 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.028756 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028766 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:55:10.028778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.028803 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:55:10.028817 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028823 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:55:10.028836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028859 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.028866 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028875 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:55:10.028892 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.028898 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028908 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:55:10.028919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.028947 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:10.028961 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.028967 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.028980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029004 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.029010 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029020 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:55:10.029032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.029069 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:55:10.029084 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029091 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:55:10.029104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029128 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.029135 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029145 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:10.029157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.029182 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.029197 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029203 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.029216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029241 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.029248 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029258 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:55:10.029270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.029302 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:10.029317 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029323 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:55:10.029338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029362 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:10.029369 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029379 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:55:10.029392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.029426 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.029442 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029448 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.029462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029485 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029492 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029532 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:10.029553 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:10.029570 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029580 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:10.029590 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:55:10.029602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:10.029626 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:10.029641 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029647 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:55:10.029661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029686 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:10.029693 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029703 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:55:10.029716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.029741 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.029756 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029762 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.029776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029799 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029805 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029842 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:10.029862 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:10.029879 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029889 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:10.029899 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:55:10.029911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:10.029934 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:10.029949 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029955 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:55:10.029969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.029993 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.030001 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030011 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:55:10.030029 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.030036 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030046 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:55:10.030064 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.030071 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030080 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:55:10.030098 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.030105 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030114 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:55:10.030132 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.030139 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030149 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:55:10.030166 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.030172 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030182 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:55:10.030199 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.030206 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030215 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:10.030228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.030285 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:10.030302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030308 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.030322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030347 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.030354 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030364 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:55:10.030376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.030403 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:55:10.030421 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030427 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:55:10.030442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030466 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.030473 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030483 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:55:10.030501 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.030507 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030517 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:10.030534 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.030540 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030550 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:55:10.030562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.030594 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:55:10.030609 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030615 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.030629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030653 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.030661 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030671 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:55:10.030684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.030709 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:55:10.030724 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030730 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:55:10.030744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030768 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.030775 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030785 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:10.030798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.030822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.030837 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030843 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.030857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030882 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.030889 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030899 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:55:10.030912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.030937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:10.030951 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030958 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:55:10.030971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.030996 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.031002 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031012 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:55:10.031030 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.031037 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031046 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:10.031064 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.031071 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031081 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:55:10.031094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.031125 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.031140 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031146 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.031160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031185 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.031192 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031202 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:55:10.031214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.031239 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:10.031254 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031260 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:10.031278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031305 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.031312 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031322 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:55:10.031340 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.031346 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031356 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:10.031373 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.031380 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031389 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:10.031411 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.031419 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031430 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:55:10.031448 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.031454 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031464 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:55:10.031477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.031517 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:10.031532 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031539 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.031553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031578 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.031585 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031594 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:55:10.031607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.031622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.031632 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:10.031645 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.031675 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.031682 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.031692 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.031704 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.031721 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.031735 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.031760 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.031767 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.031777 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:10.031794 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.031801 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.031810 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:55:10.031828 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.031835 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.031844 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:55:10.031862 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.031868 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.031878 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:55:10.031895 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.031901 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.031911 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:55:10.031928 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:10.031935 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.031945 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:55:10.031962 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.031969 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.031978 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.031996 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.032002 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032012 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:10.032029 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.032035 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032045 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:10.032062 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.032069 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032078 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:10.032090 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.032158 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.032164 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:10.032179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.032204 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.032211 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.032221 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:10.032238 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.032245 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.032254 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:55:10.032272 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.032284 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.032294 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:55:10.032312 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.032319 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.032329 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:55:10.032341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.032367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.032377 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032392 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.032400 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.032417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.032443 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032450 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.032460 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:55:10.032473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.032488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.032498 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:10.032511 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032538 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032545 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032555 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032567 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032583 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.032597 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032622 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.032629 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032639 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:55:10.032656 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.032663 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032673 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:55:10.032690 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.032697 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032706 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:55:10.032724 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.032730 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032740 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:55:10.032757 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.032764 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032773 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:55:10.032790 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.032797 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032806 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:55:10.032823 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.032830 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032839 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:10.032856 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.032863 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032872 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:55:10.032889 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.032896 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032905 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:55:10.032923 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.032929 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032939 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:10.032956 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.032962 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.032972 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:10.032984 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.033037 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.033054 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.033060 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:10.033074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.033131 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.033140 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.033150 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:55:10.033169 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.033175 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.033185 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:10.033202 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.033209 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.033218 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:55:10.033236 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:10.033243 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.033253 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:10.033265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.033297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.033308 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033325 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.033331 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.033346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.033371 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033378 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.033387 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:55:10.033403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.033421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.033433 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:10.033447 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033475 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033482 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033492 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033505 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033521 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.033535 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033560 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.033567 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033577 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:55:10.033594 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.033601 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033610 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:55:10.033631 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.033638 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033648 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:55:10.033666 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.033673 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033682 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:55:10.033700 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.033707 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033716 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:55:10.033734 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.033740 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033750 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:55:10.033767 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.033773 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033783 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:10.033800 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.033807 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033817 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:55:10.033834 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.033840 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033850 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:55:10.033868 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.033874 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033884 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:55:10.033901 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.033907 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033917 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:10.033935 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.033941 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.033950 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:10.033963 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.034021 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.034037 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034063 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034070 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034080 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034093 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034109 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.034123 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034148 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.034154 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034164 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:55:10.034182 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.034188 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034198 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:55:10.034215 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.034221 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034231 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:55:10.034248 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.034255 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034265 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:55:10.034289 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.034296 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034307 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:55:10.034324 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.034331 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034341 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:55:10.034358 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.034364 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034374 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:55:10.034392 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.034398 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034408 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:55:10.034425 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.034432 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034442 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:55:10.034459 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.034465 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034475 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:55:10.034493 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.034499 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034509 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:55:10.034526 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.034532 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034542 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:55:10.034560 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.034566 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034576 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:10.034593 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.034600 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034609 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:55:10.034622 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034685 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.034704 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.034711 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:55:10.034731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.034757 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.034764 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.034774 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:55:10.034787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.034802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.034812 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034827 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.034833 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.034851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.034877 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.034885 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.034894 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:55:10.034907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.034922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.034932 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:55:10.034947 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.034953 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:55:10.034966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.034992 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.034999 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035008 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:10.035026 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.035033 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035042 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:55:10.035059 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.035066 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035075 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:55:10.035093 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:10.035099 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035108 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:55:10.035121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.035157 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:55:10.035172 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035178 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.035196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035222 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:10.035229 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035239 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:55:10.035251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.035281 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:55:10.035295 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:10.035322 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:55:10.035328 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:10.035338 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:55:10.035351 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:10.035367 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.035380 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:10.035406 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.035413 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:10.035427 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:55:10.035445 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.035452 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:10.035462 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:55:10.035479 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.035486 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:10.035495 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:55:10.035513 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:10.035519 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:10.035529 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:55:10.035546 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.035553 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:10.035562 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:55:10.035579 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.035586 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:10.035595 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:55:10.035613 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.035620 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:10.035629 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:10.035646 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.035653 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:10.035662 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:55:10.035680 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.035686 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:10.035696 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:55:10.035713 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.035720 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:10.035729 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:10.035742 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:10.035791 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.035808 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035814 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:55:10.035834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035859 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.035866 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035876 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:10.035889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.035913 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:10.035928 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035934 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.035952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035978 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:10.035984 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.035994 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:55:10.036007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.036022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.036032 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:55:10.036045 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:10.036071 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:10.036078 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:10.036087 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:55:10.036105 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:10.036112 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:10.036121 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:55:10.036139 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:10.036145 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:10.036155 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:55:10.036168 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:10.036192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.036207 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.036213 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:55:10.036231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.036257 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.036264 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.036278 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:10.036297 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.036304 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.036314 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:55:10.036332 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.036338 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.036348 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:55:10.036361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.036383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.036393 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036408 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.036415 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.036428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.036458 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036465 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.036475 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:55:10.036488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.036503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.036513 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:55:10.036526 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036553 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036560 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036570 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036582 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036598 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.036612 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036637 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.036644 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036653 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:55:10.036671 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.036677 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036687 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:55:10.036704 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.036711 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036721 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:55:10.036738 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.036744 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036758 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:55:10.036776 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.036783 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036792 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:55:10.036809 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.036816 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036825 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:55:10.036843 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.036849 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036859 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:55:10.036876 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.036882 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036892 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:10.036909 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.036916 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036926 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:10.036939 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.036984 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.037001 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037007 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:55:10.037025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037050 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.037057 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037067 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:55:10.037086 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.037092 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037102 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:10.037119 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.037126 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037135 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:10.037152 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.037159 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037168 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:55:10.037185 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.037192 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037201 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:55:10.037213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.037254 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:10.037269 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037279 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.037298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037322 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037329 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037366 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:10.037386 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:10.037402 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037413 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:10.037423 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:55:10.037434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:10.037458 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:55:10.037473 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037479 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:55:10.037497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037522 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.037529 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037539 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:55:10.037551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.037576 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:55:10.037591 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037597 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.037610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037635 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:55:10.037642 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037651 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:55:10.037664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.037688 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:55:10.037703 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037709 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:55:10.037722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037746 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.037753 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037763 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:10.037776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.037800 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:10.037815 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037821 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.037838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037864 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.037871 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037881 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:55:10.037893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.037908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.037918 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:55:10.037931 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.037958 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.037965 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.037974 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.037987 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038003 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.038016 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038041 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.038049 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038059 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:55:10.038077 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.038084 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038097 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:55:10.038116 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.038122 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038132 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:55:10.038149 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.038156 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038165 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:55:10.038182 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.038189 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038198 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:55:10.038216 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:10.038223 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038232 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:55:10.038250 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:10.038256 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038266 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:55:10.038288 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:10.038296 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038305 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:55:10.038323 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:10.038330 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038339 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:55:10.038357 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.038363 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038373 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:55:10.038390 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.038397 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038406 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:55:10.038424 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.038430 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038440 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:55:10.038457 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.038464 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038477 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:55:10.038490 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.038551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.038569 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.038575 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:55:10.038593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.038618 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.038625 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.038635 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:55:10.038648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.038663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.038673 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:10.038688 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.038694 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.038708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.038732 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.038739 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.038748 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:55:10.038761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.038776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.038786 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:55:10.038801 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.038807 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:10.038824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.038849 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.038856 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.038866 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:55:10.038884 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.038890 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.038900 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:10.038917 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.038924 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.038933 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:10.038951 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.038957 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.038967 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:55:10.038979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.039016 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039031 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039038 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.039051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039076 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039083 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039101 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:55:10.039114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.039139 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:10.039153 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039180 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039188 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039198 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039210 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.039241 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039266 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.039277 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039288 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:10.039306 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.039313 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039322 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:10.039340 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.039346 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039356 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:55:10.039374 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.039380 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039390 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:55:10.039407 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.039414 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039429 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:10.039447 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.039454 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039464 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:55:10.039481 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:55:10.039488 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039497 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:55:10.039509 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.039547 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.039564 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039570 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:55:10.039583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039608 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.039615 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039628 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:55:10.039647 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.039654 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039663 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:55:10.039680 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.039687 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039697 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:55:10.039714 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.039721 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039730 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:55:10.039747 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.039754 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039764 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:55:10.039781 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.039788 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039797 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:55:10.039815 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.039821 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039831 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:55:10.039848 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.039855 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039864 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:55:10.039877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.039928 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:10.039943 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039950 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:55:10.039968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.039993 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:10.040000 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.040010 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:55:10.040023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.040038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.040048 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:55:10.040064 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:10.040071 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:55:10.040082 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:55:10.040098 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.040104 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:55:10.040117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.040181 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:10.040251 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:10.040302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.040322 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:10.040336 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:55:10.040356 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.040362 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:55:10.040373 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:55:10.040393 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:10.040401 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:55:10.040411 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:55:10.040434 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.040441 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:10.040451 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.040469 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.040475 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:10.040485 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.040502 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.040554 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:10.040571 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.040591 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.040598 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:55:10.040608 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.040625 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:10.040635 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:55:10.040645 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:10.040670 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:10.040677 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:55:10.040688 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:55:10.040705 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.040712 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:55:10.040721 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.040738 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:55:10.040747 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:55:10.040798 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:55:10.040820 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.040827 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:55:10.040837 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.040855 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.040862 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:10.040875 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.040897 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:10.040903 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:55:10.040914 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:55:10.040926 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:55:10.040960 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:55:10.040992 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:55:10.041060 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.041089 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:55:10.041119 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:10.041151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:55:10.041177 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:10.041204 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:55:10.041234 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:55:10.041265 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:55:10.041298 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:55:10.041324 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:55:10.041353 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:55:10.041384 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:55:10.041425 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:55:10.041454 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:55:10.041486 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:10.041513 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:55:10.041539 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:10.041746 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:55:10.041773 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:10.041799 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:55:10.041829 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:10.041855 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:55:10.041881 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.041907 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:10.041933 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.041959 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:10.041985 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.042011 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:10.042037 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:10.042064 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:55:10.042090 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:55:10.042116 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:55:10.042142 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.042170 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:10.042196 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.042223 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:10.042248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:10.042280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:10.042307 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.042333 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:10.042359 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.042385 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:10.042411 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:10.042442 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:55:10.042467 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:55:10.042493 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:55:10.042729 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:10.042779 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:55:10.042839 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.042885 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:55:10.042912 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:10.042943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:55:10.042974 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:55:10.043000 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:55:10.043027 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:10.043056 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:55:10.043087 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:10.043113 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:55:10.043139 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.043168 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:10.043199 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:10.043228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:55:10.043256 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043279 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043309 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:10.043341 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043358 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043375 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043400 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:10.043430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043474 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043490 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043516 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:10.043544 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043576 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:10.043601 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043627 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:10.043655 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043673 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043704 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:10.043730 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043747 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043776 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:10.043806 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043833 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:10.043859 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043884 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:10.043913 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043944 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:10.043969 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.043995 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:10.044023 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044044 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044071 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:10.044097 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044122 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:10.044151 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044182 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:10.044208 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044234 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:10.044262 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044295 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044313 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044330 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044346 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044382 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044413 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:10.044440 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044457 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044473 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044501 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:10.044531 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044558 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:10.044584 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044601 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044620 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044650 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:10.044677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044745 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.044803 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044819 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044835 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044852 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044880 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.044911 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044932 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044949 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044965 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.044994 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.045019 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045045 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.045071 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045088 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045104 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045120 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045148 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:10.045174 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045199 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:10.045225 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045241 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045258 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045298 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.045326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045375 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045392 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:10.045443 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045468 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:55:10.045493 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045519 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.045544 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045570 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:10.045601 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045618 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045634 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045650 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045676 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.045701 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045735 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045753 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045770 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045786 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045803 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:55:10.045871 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045888 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045913 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:10.045939 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045955 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045972 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.045997 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:10.046022 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046039 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046056 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046072 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:10.046122 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046148 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:10.046173 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046203 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:10.046228 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046245 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046270 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:10.046308 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046325 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046350 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:10.046375 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046401 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:10.046427 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046452 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:10.046478 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046503 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:10.046530 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046555 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:10.046580 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046597 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046623 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:10.046648 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046673 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:10.046699 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046724 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:10.046750 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046776 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:10.046801 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046835 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046867 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046883 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046904 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046930 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:10.046956 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046973 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.046989 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047014 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:10.047040 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047066 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:10.047091 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047108 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047125 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047202 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:10.047230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047304 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:10.047355 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047372 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047388 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047405 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047430 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.047456 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047472 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047489 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047505 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047531 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.047556 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047587 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:10.047612 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047629 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047646 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047663 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047689 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:10.047714 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047740 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:10.047765 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047782 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047798 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047824 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.047849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047899 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:10.047967 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.047992 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:55:10.048018 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.048044 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:10.048069 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.048095 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:10.048120 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.048137 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.048154 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.048170 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.048196 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.048226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.048243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.048260 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.048285 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.048305 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.048321 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.048338 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.048354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:10.048379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:55:10.048405 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:10.048461 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.048511 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:10.048560 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:10.048606 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:10.048654 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:10.048702 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:55:10.048749 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:10.048813 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:10.048861 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:10.048909 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:10.048956 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:10.049002 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.049050 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.049097 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.049144 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:10.049191 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:10.049238 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.049292 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.049340 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:10.049405 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.049459 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.049514 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:10.049561 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:10.049607 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:10.049653 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.049699 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:10.049747 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:10.049795 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:10.049861 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:10.049907 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.049954 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:10.050010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:10.050249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.050303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:10.050351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:10.050397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:10.050444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:10.050493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:55:10.050544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:10.050591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:10.050637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:10.050684 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:10.050729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:10.050776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.050824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.050871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.050918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:10.050967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:10.051014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.051062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.051109 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:10.051157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.051208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.051259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:10.051310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:10.051357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:10.051404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.051450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:10.051497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:10.051545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:10.051596 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:10.051642 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.051689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:10.051745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:10.051793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.051840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:10.051887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:10.051932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:10.051979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:10.052025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:55:10.052077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:10.052124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:10.052169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:10.052217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:10.052263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:10.052315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.052363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.052410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.052456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:10.052503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:10.052555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.052602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.052650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:10.052698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.052749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.052799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:10.052846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:10.052892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:10.052937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.052983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:10.053030 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:10.053078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:10.053132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:10.053178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.053226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:10.053284 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:55:10.053312 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:10.053372 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.053426 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:10.053478 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:10.053536 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:10.053589 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:10.053642 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:10.053694 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:10.053746 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:10.053798 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:10.053850 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:10.053902 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:10.053955 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.054006 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.054058 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.054110 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:10.054162 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:10.054215 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.054268 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.054334 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:10.054387 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.054440 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.054491 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:10.054544 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:10.054595 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:10.054648 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.054731 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:10.054784 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:10.054836 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:10.054888 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:10.054941 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.054992 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:10.055052 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:55:10.055076 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:10.055129 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.055460 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:10.055558 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:10.055658 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:10.055753 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:10.055845 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:10.055935 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:10.056024 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:10.056115 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:10.056204 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:10.056302 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:10.056391 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.056483 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.056574 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.056670 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:10.056759 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:10.056850 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.056940 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.057030 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:10.057121 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.057212 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.057309 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:10.057400 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:10.057492 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:10.057641 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.057740 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:10.057831 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:10.057921 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:10.058012 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:10.058101 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.058191 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:10.058301 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:55:10.058337 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:10.058423 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.058507 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:10.058593 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:10.058684 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:10.058760 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:10.058813 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:10.058867 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:10.058918 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:10.058967 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:10.059014 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:10.059061 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:10.059109 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.059157 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.059204 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.059252 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:10.059306 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:10.059354 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.059401 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.059449 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:10.059496 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.059543 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.059597 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:10.059644 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:10.059691 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:10.059746 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.059794 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:10.059842 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:10.059889 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:10.059937 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:10.059984 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.060032 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:10.060088 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:55:10.060109 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:10.060159 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.060209 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:10.060257 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:10.060312 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:10.060362 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:10.060411 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:10.060460 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:10.060510 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:10.060560 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:10.060609 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:10.060659 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:10.060707 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.060757 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.060810 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.060859 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:10.060909 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:10.060959 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.061009 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.061059 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:10.061108 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.061157 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.061206 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:10.061255 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:10.061309 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:10.061358 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.061408 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:10.061457 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:10.061506 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:10.061555 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:10.061605 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.061654 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:10.061708 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:55:10.061725 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:55:10.061754 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:55:10.061781 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:55:10.061807 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:55:10.061833 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:55:10.061853 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:10.061869 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.061879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:10.061888 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:10.061899 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:10.061913 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:10.061922 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:10.061931 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:10.061940 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:10.061949 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:10.061958 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:10.061966 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:10.061975 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.061984 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.061993 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.062002 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:10.062010 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:10.062018 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.062027 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.062036 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:10.062044 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.062052 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.062060 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:10.062068 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:10.062077 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:10.062085 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.062093 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:10.062102 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:10.062110 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:10.062118 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:10.062127 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.062135 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:10.062143 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:10.062153 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.062160 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:10.062170 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:10.062177 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:10.062186 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:10.062193 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:10.062202 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:10.062209 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:10.062217 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:10.062225 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:10.062232 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:10.062240 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.062248 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.062255 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.062263 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:10.062271 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:10.062283 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.062291 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.062299 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:10.062306 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.062313 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.062320 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:10.062328 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:10.062335 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:10.062346 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.062354 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:10.062361 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:10.062368 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:10.062376 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:10.062383 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.062391 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:10.062399 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:10.062408 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.062416 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:10.062424 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:10.062431 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:10.062439 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:10.062446 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:10.062453 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:10.062460 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:10.062468 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:10.062475 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:10.062482 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:10.062489 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.062496 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.062503 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.062510 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:10.062517 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:10.062523 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.062530 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.062537 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:10.062545 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.062552 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.062559 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:10.062566 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:10.062574 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:10.062581 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.062587 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:10.062594 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:10.062601 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:10.062608 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:10.062615 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.062622 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:10.062629 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:10.062637 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.062645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:10.062653 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:10.062659 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:10.062666 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:10.062673 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:10.062680 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:10.062687 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:10.062694 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:10.062701 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:10.062707 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:10.062714 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.063072 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.063086 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:10.063094 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:10.063101 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:10.063108 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.063115 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:10.063122 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:10.063130 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:10.063137 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:10.063145 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:10.063153 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:10.063160 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:10.063167 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:10.063174 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:10.063185 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:10.063192 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:10.063199 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:10.063206 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:10.063212 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:10.063503 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:55:10.063516 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:55:10.063521 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:55:10.063526 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:55:10.063533 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:55:10.063537 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:55:10.063545 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:55:10.063556 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:55:10.063564 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:55:10.063609 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.063616 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220800" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:55:10.063633 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:55:10.063654 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:55:10.063664 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:55:10.063669 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:55:10.063673 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:55:10.063679 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220800" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:55:10.063690 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:10.063697 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:10.063702 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:10.063712 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.063721 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:10.063726 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:55:10.063749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.063760 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:55:10.063765 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.063795 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:55:10.063802 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:55:10.063806 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:55:10.063810 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:55:10.063814 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:55:10.063817 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:55:10.063822 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:55:10.063826 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:55:10.063832 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220800" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:55:10.063845 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:10.063851 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:10.063855 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:10.063862 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.063867 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:55:10.063874 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:10.063897 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:55:10.063907 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.063912 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.063918 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.063922 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:10.063932 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:55:10.063943 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:10.063948 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:55:10.063953 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:55:10.063959 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220800" 2019-02-23 21:55:10.063966 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:10.063971 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:55:10.063975 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:10.063981 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:10.063986 wsdl: in serializeType: returning: 220800 2019-02-23 21:55:10.063994 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:55:10.064002 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:10.064006 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:55:10.064010 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:55:10.064015 wsdl: in serializeType: returning: 220800 2019-02-23 21:55:10.064019 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220800 2019-02-23 21:55:10.064040 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220800 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:55:10.064045 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:55:10.064051 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1225"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:55:10.064065 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:55:10.064070 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220800 2019-02-23 21:55:10.064079 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:55:10.064157 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:55:10.064090 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:55:10.064101 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:55:10.064106 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:55:10.064110 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:55:10.064117 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:55:10.064124 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:10.064134 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:10.064141 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:55:10.064150 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:55:10.064162 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:55:10.064171 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:55:10.064178 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:55:10.072783 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:55:10.072797 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:55:10.072806 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:55:10.072811 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:55:10.072816 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:10.072820 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:10.072824 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:55:10.072828 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:55:10.072832 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:55:10.072858 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:55:10.093032 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:55:10.093049 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:55:10.093055 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:55:10.093060 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:55:10.093065 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:55:10.093070 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:55:10.093075 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:55:10.093081 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:55:10.093085 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:55:10.093090 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:55:03 GMT 2019-02-23 21:55:10.093100 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:55:10.093105 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:55:10.093110 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:55:10.093119 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:55:10.093141 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:55:10.093150 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:55:10.093159 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:55:10.093163 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:55:10.093167 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:55:10.093198 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:55:10.093209 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:55:10.093213 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:55:10.093235 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:55:10.093241 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:55:03 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:55:10.093278 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:55:10.093287 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:55:10.093309 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:55:10.093315 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:55:10.093410 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:55:10.093592 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:55:10.093603 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:55:10.093615 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:55:10.093629 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:55:10.093669 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:55:10.093760 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:55:10.093796 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:55:10.093819 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:55:10.093831 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:55:10.093839 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:55:10.093847 nusoap_client: detail =