Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 85.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
466010-0005 Model turbiny: TM54
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3791
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:00:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:00:21.083690 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:00:21.083746 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:00:21.083761 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205526" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:00:21.083779 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:00:21.083790 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:00:21.083800 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:00:21.083816 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:00:21.083824 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:00:21.083832 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:00:21.083841 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:00:21.083850 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:00:21.083861 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:00:21.083868 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:00:21.083872 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:00:21.083877 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:00:21.083881 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:00:21.083893 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:00:21.083909 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:00:21.083918 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:00:21.083923 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:00:21.083929 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:00:21.083939 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:00:21.083947 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:00:21.091353 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:00:21.091375 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:00:21.091388 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:00:21.091394 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:00:21.091400 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:00:21.091404 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:00:21.091409 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:00:21.091446 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:00:21.109939 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:00:21.109974 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:00:21.109988 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:00:21.109994 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:00:21.110000 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:00:21.110005 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:00:21.110011 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:00:21.110018 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:00:21.110023 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:00:21.110029 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:00:13 GMT 2019-02-24 06:00:21.110034 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:00:21.110040 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:00:21.110046 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:00:21.110059 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:00:21.110090 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:00:21.117148 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:00:21.117337 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 06:00:21.118438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:00:21.124334 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.124619 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.124650 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:00:21.125051 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.125087 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:00:21.125611 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.125842 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.131607 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.131641 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.132078 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.132098 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:00:21.132540 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.132590 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:00:21.133112 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.133132 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:00:21.133461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:00:21.133597 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.133828 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.133848 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:00:21.134162 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:00:21.134321 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.134356 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.139153 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:00:21.139568 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.139599 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:00:21.140123 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.140409 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:00:21.140845 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:00:21.141313 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:00:21.142038 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:00:21.142447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:00:21.142583 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:00:21.142626 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 06:00:21.143006 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:00:21.143537 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 06:00:21.143560 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:00:21.143571 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:00:21.143609 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:00:21.143665 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:00:21.143688 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:00:21.143700 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:00:21.143739 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:00:21.143748 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:00:21.143972 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:00:21.143988 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:00:21.144047 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144056 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:00:21.144078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144117 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.144131 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144157 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:00:21.144197 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.144209 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144231 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:00:21.144262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.144339 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:00:21.144370 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144382 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.144411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144468 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.144480 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144500 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:00:21.144523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.144569 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:00:21.144596 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144607 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:00:21.144631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144676 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.144689 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144709 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:00:21.144753 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.144764 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144795 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:00:21.144824 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.144832 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144843 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:00:21.144857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.144899 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.144917 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144927 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:00:21.144948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.144996 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.145009 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145028 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:00:21.145054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.145098 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:00:21.145126 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145136 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:00:21.145162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145209 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.145221 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145239 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:00:21.145279 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.145291 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145310 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:00:21.145344 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.145356 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145373 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:00:21.145406 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.145417 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145436 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:00:21.145462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.145532 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:00:21.145561 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145573 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.145602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145648 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145659 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145741 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:00:21.145783 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:00:21.145818 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145840 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:00:21.145860 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:00:21.145885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:00:21.145934 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:00:21.145965 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.145975 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:00:21.146002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146050 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.146063 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146082 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:00:21.146109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.146158 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:00:21.146188 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146201 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.146228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146284 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.146297 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146317 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:00:21.146343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.146393 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:00:21.146424 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146444 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:00:21.146474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146520 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.146534 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146552 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:00:21.146577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.146621 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:00:21.146649 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146659 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.146683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146733 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.146744 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146760 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:00:21.146783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.146822 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:00:21.146847 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146857 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:00:21.146878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146918 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.146929 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.146946 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:00:21.146975 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.146986 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147001 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:00:21.147024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.147073 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:00:21.147097 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147107 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.147129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147169 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.147180 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147195 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:00:21.147218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.147262 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:00:21.147296 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147306 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:00:21.147329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147376 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.147387 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147403 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:00:21.147444 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.147455 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147471 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:00:21.147493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.147541 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:00:21.147568 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147580 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.147605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147651 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.147662 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147679 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:00:21.147703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.147752 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:00:21.147770 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147777 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:00:21.147792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147818 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.147825 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147835 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:00:21.147849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.147879 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:00:21.147907 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147919 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.147939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147969 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.147980 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.147998 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:00:21.148023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.148070 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:00:21.148098 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148109 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:00:21.148134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148181 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.148193 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148212 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:00:21.148235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.148292 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:00:21.148311 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148317 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.148333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148364 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.148371 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148382 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:00:21.148399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.148451 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:00:21.148479 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148487 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:00:21.148503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148529 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.148536 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148547 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:00:21.148561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.148588 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:00:21.148604 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148610 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.148624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148649 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.148656 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148666 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:00:21.148680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.148706 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:00:21.148722 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148728 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:00:21.148742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148768 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.148775 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148785 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:00:21.148798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.148824 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:00:21.148840 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148847 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.148861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148886 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.148893 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148903 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:00:21.148917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.148943 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:00:21.148959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.148965 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:00:21.148979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149004 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.149012 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149029 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:00:21.149061 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.149073 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149092 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:00:21.149118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.149170 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:00:21.149197 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149208 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.149232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149283 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.149295 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149313 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:00:21.149337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.149380 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:00:21.149406 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149415 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:00:21.149448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149490 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.149502 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149519 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:00:21.149543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.149586 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.149612 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149622 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.149645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149687 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.149698 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149715 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:00:21.149738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.149785 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:00:21.149811 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149820 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:00:21.149843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149884 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:00:21.149896 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149912 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:00:21.149936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.149961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.149979 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.150004 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150014 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.150036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150077 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150087 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150153 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:00:21.150189 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:00:21.150218 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150236 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:00:21.150253 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:00:21.150285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:00:21.150330 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:00:21.150355 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150365 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:00:21.150389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150442 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:00:21.150454 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150512 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:00:21.150550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.150606 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.150640 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150652 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.150680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150732 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150745 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150826 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:00:21.150870 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:00:21.150907 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.150928 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:00:21.150950 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:00:21.150979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:00:21.151030 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:00:21.151060 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151072 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:00:21.151102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151155 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.151171 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151191 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:00:21.151229 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.151243 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151263 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:00:21.151300 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.151314 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151335 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:00:21.151372 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.151385 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151404 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:00:21.151461 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.151474 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151487 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:00:21.151508 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.151515 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151525 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:00:21.151544 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.151551 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151561 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:00:21.151575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.151629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:00:21.151647 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151653 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.151670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151697 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.151704 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:00:21.151729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.151757 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:00:21.151773 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151779 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:00:21.151794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151821 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.151828 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151838 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:00:21.151856 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.151863 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151873 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:00:21.151891 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.151898 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151908 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:00:21.151922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.151955 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:00:21.151972 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.151978 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.151993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152019 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.152027 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152037 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:00:21.152051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.152078 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:00:21.152094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152101 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:00:21.152115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152141 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.152148 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152158 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:00:21.152171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.152197 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.152213 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152220 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.152234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152260 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.152268 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152278 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:00:21.152292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.152325 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:00:21.152341 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152348 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:00:21.152362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152388 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.152395 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152405 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:00:21.152437 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.152444 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152455 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:00:21.152475 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.152482 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152492 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:00:21.152505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152529 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.152539 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.152555 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152562 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.152577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152603 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.152610 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152620 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:00:21.152634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.152660 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:00:21.152676 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152682 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:00:21.152697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152723 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.152730 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152741 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:00:21.152759 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.152766 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152776 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:00:21.152794 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.152801 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152810 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:00:21.152828 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.152835 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152845 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:00:21.152863 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.152870 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152880 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:00:21.152893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.152935 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:00:21.152951 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152958 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.152972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.152998 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153005 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.153015 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:00:21.153029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.153045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.153055 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:00:21.153071 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153103 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153110 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153121 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153135 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.153166 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153193 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.153199 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153209 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:00:21.153228 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.153234 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153244 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:00:21.153262 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.153269 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153278 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:00:21.153298 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.153307 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153318 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:00:21.153336 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.153343 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153354 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:00:21.153384 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:00:21.153395 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153413 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:00:21.153460 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.153472 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153488 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.153518 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.153530 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153546 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:00:21.153577 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.153588 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153604 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:00:21.153633 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.153644 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153660 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:00:21.153684 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.153773 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.153805 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.153816 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:00:21.153843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.153886 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.153898 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.153915 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:00:21.153948 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.153960 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.153977 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:00:21.154008 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.154020 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.154036 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:00:21.154066 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.154078 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.154095 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:00:21.154125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.154166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.154185 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154209 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.154219 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.154241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.154280 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154290 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.154307 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:00:21.154329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.154352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.154369 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:00:21.154389 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154439 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154450 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154467 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154488 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154513 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.154535 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154576 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.154587 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154602 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:00:21.154630 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.154640 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154656 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:00:21.154684 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.154694 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154710 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:00:21.154738 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.154747 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154762 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:00:21.154791 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.154801 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154816 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:00:21.154846 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.154855 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154871 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:00:21.154899 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.154909 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154924 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:00:21.154953 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.154963 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.154978 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:00:21.155007 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.155017 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.155033 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:00:21.155062 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.155072 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.155089 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:00:21.155116 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.155127 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.155142 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:00:21.155166 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.155250 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.155280 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.155289 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:00:21.155316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.155354 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.155364 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.155378 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:00:21.155404 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.155413 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.155436 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:00:21.155465 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.155475 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.155490 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:00:21.155517 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:00:21.155527 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.155544 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:00:21.155568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.155611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.155630 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.155659 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.155669 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.155696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.155734 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.155745 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.155762 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:00:21.155786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.155812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.155831 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:00:21.155857 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.155906 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.155918 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.155935 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.155961 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.155989 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.156016 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.156060 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.156070 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.156088 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:00:21.156122 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.156133 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.156151 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:00:21.156188 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.156200 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.156217 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:00:21.156246 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.156256 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.156273 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:00:21.156308 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.156320 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.156337 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:00:21.156370 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.156382 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.156399 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:00:21.156437 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.156448 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.156464 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:00:21.156494 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.156507 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.156526 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:00:21.156558 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.156570 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.156588 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:00:21.156621 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.156632 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.156648 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:00:21.156676 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.156686 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.156703 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:00:21.156737 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.156748 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.156765 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:00:21.156791 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.156889 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.156921 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.156972 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.156984 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157001 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157024 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157050 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.157076 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157124 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.157136 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157154 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:00:21.157186 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.157197 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157212 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:00:21.157241 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.157253 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157271 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:00:21.157303 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.157315 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157333 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:00:21.157365 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.157376 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157392 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:00:21.157427 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.157439 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157458 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:00:21.157491 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.157502 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157519 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:00:21.157551 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.157562 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157577 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:00:21.157605 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.157617 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157636 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:00:21.157668 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.157679 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157697 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:00:21.157728 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.157740 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157756 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:00:21.157786 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.157796 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157810 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:00:21.157841 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.157853 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157870 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:00:21.157901 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.157913 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.157930 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:00:21.157955 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.158063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.158098 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158110 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:00:21.158139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158185 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.158197 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158213 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:00:21.158234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.158280 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:00:21.158307 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158318 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.158344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158391 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.158404 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158427 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:00:21.158450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.158497 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:00:21.158526 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158536 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:00:21.158561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158608 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.158620 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158637 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:00:21.158665 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.158675 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158692 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:00:21.158726 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.158738 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158755 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:00:21.158788 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:00:21.158799 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158816 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:00:21.158842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.158906 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:00:21.158935 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.158946 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.158971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.159017 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:00:21.159030 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.159047 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:00:21.159071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.159095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.159111 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:00:21.159136 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:00:21.159185 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:00:21.159197 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:00:21.159216 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:00:21.159240 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:00:21.159267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.159292 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:00:21.159336 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.159348 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:00:21.159368 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:00:21.159401 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.159412 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:00:21.159438 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:00:21.159472 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.159484 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:00:21.159499 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:00:21.159527 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:00:21.159538 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:00:21.159558 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:00:21.159591 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.159602 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:00:21.159620 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:00:21.159652 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.159664 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:00:21.159679 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:00:21.159707 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.159719 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:00:21.159737 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:00:21.159769 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.159781 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:00:21.159799 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:00:21.159831 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.159842 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:00:21.159859 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:00:21.159886 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.159896 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:00:21.159913 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:00:21.159938 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:00:21.160023 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.160055 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.160065 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:00:21.160088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.160135 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.160147 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.160165 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:00:21.160191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.160217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.160235 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:00:21.160260 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.160269 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.160292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.160341 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:00:21.160353 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.160371 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:00:21.160395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.160428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.160449 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:00:21.160473 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:00:21.160515 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:00:21.160527 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:00:21.160546 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:00:21.160578 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:00:21.160591 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:00:21.160607 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:00:21.160639 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:00:21.160650 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:00:21.160665 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:00:21.160687 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:00:21.160728 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.160758 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.160770 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:00:21.160795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.160840 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.160850 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.160866 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:00:21.160900 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.160913 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.160930 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:00:21.160964 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.160975 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.160993 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:00:21.161016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.161052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.161073 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161100 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.161111 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.161136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.161181 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161193 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.161208 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:00:21.161231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.161258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.161283 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:00:21.161307 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161357 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161369 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161382 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161396 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161415 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.161437 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161466 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.161473 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161484 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:00:21.161502 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.161509 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161519 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:00:21.161537 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.161544 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161554 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:00:21.161572 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.161587 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161596 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:00:21.161614 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.161621 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161630 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:00:21.161648 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.161655 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161664 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:00:21.161682 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.161689 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161698 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:00:21.161716 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.161723 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161732 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:00:21.161750 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.161758 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161768 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:00:21.161782 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.161830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.161848 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.161855 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:00:21.161870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.161896 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.161903 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.161913 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:00:21.161932 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.161939 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.161948 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:00:21.161966 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.161973 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.161982 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:00:21.162000 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.162007 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162017 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:00:21.162035 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.162041 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162051 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:00:21.162064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.162107 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:00:21.162124 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162130 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.162145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162170 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162177 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162217 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:00:21.162238 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:00:21.162256 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162267 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:00:21.162278 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:00:21.162291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:00:21.162323 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:00:21.162340 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162346 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:00:21.162362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162388 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.162395 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162405 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:00:21.162424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.162451 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:00:21.162468 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162474 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.162488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162514 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:00:21.162521 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162531 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:00:21.162545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.162571 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:00:21.162586 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162592 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:00:21.162607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162632 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.162639 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162649 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:00:21.162663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.162688 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:00:21.162704 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162710 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.162724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162750 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.162757 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162767 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:00:21.162781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.162796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.162807 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:00:21.162821 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.162849 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.162856 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.162866 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.162880 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.162896 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.162911 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.162937 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.162946 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.162956 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:00:21.162974 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.162981 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.162990 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:00:21.163008 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.163015 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.163024 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:00:21.163042 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.163049 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.163059 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:00:21.163076 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.163083 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.163093 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:00:21.163111 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:00:21.163117 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.163127 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:00:21.163145 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:00:21.163151 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.163161 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:00:21.163179 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:00:21.163186 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.163196 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:00:21.163214 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:00:21.163220 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.163230 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:00:21.163248 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.163255 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.163264 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:00:21.163282 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.163289 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.163302 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:00:21.163322 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.163329 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.163339 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:00:21.163357 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.163363 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.163373 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:00:21.163387 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.163456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.163477 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163483 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:00:21.163500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163525 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.163533 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163542 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:00:21.163556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163572 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.163582 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:00:21.163598 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163605 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.163619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163644 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.163651 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163661 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:00:21.163675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.163701 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:00:21.163716 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163723 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:00:21.163737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163762 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.163769 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163779 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:00:21.163798 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.163804 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163814 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:00:21.163832 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.163839 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163849 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:00:21.163867 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.163874 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163884 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:00:21.163897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.163935 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.163951 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163957 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.163972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.163997 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.164004 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164014 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:00:21.164028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.164054 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:00:21.164068 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.164097 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.164105 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.164115 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.164129 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.164146 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.164161 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.164187 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.164194 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.164204 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:00:21.164222 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.164229 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.164238 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:00:21.164256 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.164263 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.164273 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:00:21.164291 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.164301 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.164314 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:00:21.164333 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.164340 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.164350 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:00:21.164368 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.164375 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.164385 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:00:21.164403 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:00:21.164410 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.164424 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:00:21.164440 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.164480 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.164498 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164504 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:00:21.164519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164544 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.164551 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164561 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:00:21.164579 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.164586 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164596 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:00:21.164614 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.164620 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164630 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:00:21.164648 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.164654 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164664 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:00:21.164682 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.164688 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164698 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:00:21.164716 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.164723 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164733 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:00:21.164750 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.164757 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164767 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:00:21.164785 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.164791 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164801 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:00:21.164814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.164868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:00:21.164884 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164891 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:00:21.164906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164932 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:00:21.164939 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:00:21.164962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.164978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.164988 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:00:21.165006 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:00:21.165013 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:00:21.165025 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:00:21.165042 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.165048 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:00:21.165063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.165087 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:00:21.165108 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:00:21.165125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.165136 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:00:21.165146 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:00:21.165164 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.165171 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:00:21.165181 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:00:21.165198 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:00:21.165205 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:00:21.165215 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:00:21.165234 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.165240 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:00:21.165250 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.165268 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.165275 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:00:21.165285 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.165307 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.165314 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:00:21.165325 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.165344 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.165350 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:00:21.165360 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.165378 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:00:21.165384 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:00:21.165394 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:00:21.165412 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:00:21.165423 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:00:21.165435 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:00:21.165453 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.165460 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:00:21.165470 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.165487 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:00:21.165494 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:00:21.165504 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:00:21.165522 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.165528 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:00:21.165538 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.165555 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.165562 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:00:21.165572 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.165588 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:00:21.165595 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:00:21.165604 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:00:21.165620 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:00:21.165658 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:00:21.165689 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:00:21.165718 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.165747 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:00:21.165775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:00:21.165804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:00:21.165832 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:00:21.165861 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:00:21.165889 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:00:21.165917 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:00:21.165945 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:00:21.165974 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:00:21.166002 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:00:21.166030 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:00:21.166059 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:00:21.166088 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:00:21.166117 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:00:21.166145 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:00:21.166173 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:00:21.166246 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:00:21.166275 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:00:21.166308 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:00:21.166338 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:00:21.166367 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:00:21.166395 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.166429 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:00:21.166458 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.166486 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:00:21.166515 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.166543 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:00:21.166580 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:00:21.166609 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:00:21.166638 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:00:21.166666 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:00:21.166702 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.166732 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:00:21.166761 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.166789 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:00:21.166818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:00:21.166847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:00:21.166875 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.166903 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:00:21.166930 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.166958 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:00:21.166986 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:00:21.167013 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:00:21.167042 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:00:21.167070 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:00:21.167097 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:00:21.167125 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:00:21.167153 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.167181 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:00:21.167209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:00:21.167236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:00:21.167265 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:00:21.167293 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:00:21.167327 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:00:21.167356 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:00:21.167390 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:00:21.167423 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:00:21.167453 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.167481 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:00:21.167509 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:00:21.167539 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:00:21.167569 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.167588 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.167622 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:00:21.167674 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.167700 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.167723 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.167750 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:00:21.167781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.167799 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.167816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.167834 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.167862 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:00:21.167890 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.167917 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:00:21.167945 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.167972 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:00:21.168000 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168018 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168046 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:00:21.168073 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168091 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168119 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:00:21.168147 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168176 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:00:21.168204 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168232 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:00:21.168259 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168287 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:00:21.168330 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168359 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:00:21.168413 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168455 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168506 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:00:21.168558 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168612 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:00:21.168672 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168731 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:00:21.168781 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168817 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:00:21.168849 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168868 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168904 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168922 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168939 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.168959 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169012 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:00:21.169047 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169066 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169084 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169112 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:00:21.169141 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169169 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:00:21.169197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169216 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169233 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169261 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:00:21.169289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169342 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.169443 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169461 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169479 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169497 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169525 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.169553 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169571 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169588 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169606 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169637 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.169665 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169693 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.169725 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169745 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169762 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169781 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169811 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:00:21.169839 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169867 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:00:21.169895 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169913 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169930 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.169958 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.169986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170022 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170040 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:00:21.170113 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170141 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:00:21.170168 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170196 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.170224 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170252 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:00:21.170280 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170301 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170324 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170342 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170369 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.170397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170416 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170441 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170461 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170575 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170633 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:00:21.170683 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170725 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170777 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:00:21.170828 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170859 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170890 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.170941 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:00:21.170992 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171022 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171051 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171082 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171131 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:00:21.171184 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171234 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:00:21.171290 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171342 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:00:21.171404 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171448 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171502 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:00:21.171556 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171590 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171644 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:00:21.171678 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171707 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:00:21.171737 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171765 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:00:21.171792 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171821 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:00:21.171848 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171876 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:00:21.171904 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171922 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.171950 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:00:21.171977 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172005 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:00:21.172032 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172060 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:00:21.172087 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172115 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:00:21.172143 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172161 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172178 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172196 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172213 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172231 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172248 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172276 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:00:21.172321 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172342 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172360 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172388 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:00:21.172416 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172454 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:00:21.172482 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172500 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172518 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172546 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:00:21.172574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:00:21.172705 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172723 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172741 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172758 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172792 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.172820 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172838 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172856 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172873 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.172929 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.172957 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:00:21.172985 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173003 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173022 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173040 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173067 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:00:21.173095 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173123 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:00:21.173150 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173170 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173188 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173216 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.173244 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:00:21.173384 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173411 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:00:21.173446 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173475 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:00:21.173503 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173530 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:00:21.173558 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173575 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173593 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173611 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173638 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.173666 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173730 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173748 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:00:21.173829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:00:21.173859 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:00:21.173925 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.173979 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:00:21.174033 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:00:21.174084 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:00:21.174136 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:00:21.174188 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:00:21.174240 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:00:21.174300 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:00:21.174361 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:00:21.174414 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:00:21.174472 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:00:21.174523 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.174576 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.174628 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.174678 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:00:21.174732 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:00:21.174784 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.174837 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.174890 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:00:21.174944 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.175003 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.175062 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:00:21.175113 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:00:21.175163 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:00:21.175214 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.175264 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:00:21.175327 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:00:21.175389 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:00:21.175453 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:00:21.175504 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.175557 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:00:21.175626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:00:21.175678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.175800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:00:21.175854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:00:21.175905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:00:21.175957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:00:21.176010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:00:21.176062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:00:21.176114 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:00:21.176165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:00:21.176216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:00:21.176267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:00:21.176326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.176385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.176444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.176497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:00:21.176549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:00:21.176610 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.176662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.176714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:00:21.176767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.176824 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.176880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:00:21.176931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:00:21.176983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:00:21.177033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.177084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:00:21.177136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:00:21.177188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:00:21.177243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:00:21.177294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.177360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:00:21.177427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:00:21.177482 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.177535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:00:21.177587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:00:21.177638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:00:21.177698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:00:21.177749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:00:21.177801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:00:21.177854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:00:21.177904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:00:21.177958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:00:21.178008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:00:21.178059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.178111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.178163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.178212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:00:21.178263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:00:21.178328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.178389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.178449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:00:21.178503 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.178559 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.178622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:00:21.178672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:00:21.178727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:00:21.178778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.178829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:00:21.178882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:00:21.178936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:00:21.178996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:00:21.179047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.179099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:00:21.179163 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:00:21.179193 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:00:21.179260 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.179337 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:00:21.179405 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:00:21.179472 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:00:21.179531 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:00:21.179600 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:00:21.179721 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:00:21.179825 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:00:21.179934 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:00:21.180044 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:00:21.180138 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:00:21.180209 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.180270 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.180367 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.180455 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:00:21.180516 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:00:21.180576 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.180636 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.180702 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:00:21.180761 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.180819 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.180878 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:00:21.180937 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:00:21.180996 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:00:21.181056 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.181125 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:00:21.181185 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:00:21.181244 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:00:21.181352 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:00:21.181476 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.181589 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:00:21.181738 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:00:21.181772 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:00:21.181841 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.181901 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:00:21.182043 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:00:21.182104 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:00:21.182163 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:00:21.182221 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:00:21.182281 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:00:21.182355 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:00:21.182416 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:00:21.182483 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:00:21.182542 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:00:21.182601 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.182668 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.182735 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.182794 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:00:21.182852 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:00:21.182913 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.182973 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.183032 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:00:21.183091 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.183151 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.183209 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:00:21.183268 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:00:21.183346 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:00:21.183406 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.183471 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:00:21.183530 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:00:21.183589 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:00:21.183656 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:00:21.183723 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.183782 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:00:21.183850 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:00:21.183875 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:00:21.183931 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.183985 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:00:21.184038 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:00:21.184092 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:00:21.184145 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:00:21.184198 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:00:21.184251 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:00:21.184313 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:00:21.184368 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:00:21.184437 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:00:21.184493 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:00:21.184546 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.184601 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.184654 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.184707 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:00:21.184766 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:00:21.184819 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.184873 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.184926 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:00:21.184978 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.185032 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.185086 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:00:21.185139 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:00:21.185192 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:00:21.185244 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.185300 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:00:21.185356 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:00:21.185408 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:00:21.185473 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:00:21.185527 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.185581 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:00:21.185644 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:00:21.185669 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:00:21.185725 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.185787 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:00:21.185842 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:00:21.185899 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:00:21.185954 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:00:21.186010 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:00:21.186065 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:00:21.186122 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:00:21.186177 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:00:21.186233 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:00:21.186289 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:00:21.186358 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.186414 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.186485 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.186541 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:00:21.186596 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:00:21.186653 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.186710 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.186827 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:00:21.186928 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.187030 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.187132 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:00:21.187235 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:00:21.187337 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:00:21.187453 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.187563 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:00:21.187665 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:00:21.187730 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:00:21.187786 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:00:21.187842 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.187898 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:00:21.187958 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:00:21.187978 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:00:21.188013 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:00:21.188044 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:00:21.188073 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:00:21.188101 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:00:21.188123 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:00:21.188150 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.188160 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:00:21.188170 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:00:21.188180 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:00:21.188190 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:00:21.188200 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:00:21.188210 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:00:21.188219 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:00:21.188227 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:00:21.188237 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:00:21.188245 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:00:21.188254 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.188262 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.188270 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.188280 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:00:21.188288 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:00:21.188299 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.188312 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.188321 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:00:21.188329 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.188338 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.188346 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:00:21.188355 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:00:21.188363 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:00:21.188371 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.188380 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:00:21.188388 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:00:21.188396 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:00:21.188405 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:00:21.188413 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.188436 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:00:21.188446 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:00:21.188457 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.188466 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:00:21.188475 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:00:21.188483 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:00:21.188491 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:00:21.188500 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:00:21.188508 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:00:21.188516 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:00:21.188523 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:00:21.188531 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:00:21.188539 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:00:21.188547 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.188555 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.188562 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.188570 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:00:21.188578 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:00:21.188585 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.188593 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.188601 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:00:21.188609 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.188616 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.188624 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:00:21.188631 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:00:21.188639 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:00:21.188646 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.188654 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:00:21.188661 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:00:21.188669 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:00:21.188677 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:00:21.188684 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.188692 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:00:21.188700 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:00:21.188710 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.188719 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:00:21.188734 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:00:21.188741 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:00:21.188749 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:00:21.188756 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:00:21.188764 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:00:21.188771 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:00:21.188778 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:00:21.188785 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:00:21.188792 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:00:21.188800 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.188807 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.188815 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.188822 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:00:21.188829 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:00:21.188835 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.188842 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.188849 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:00:21.188856 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.188863 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.188871 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:00:21.188878 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:00:21.188885 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:00:21.188892 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.188899 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:00:21.188906 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:00:21.188912 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:00:21.188919 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:00:21.188926 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.188933 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:00:21.188940 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:00:21.188948 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.188955 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:00:21.188963 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:00:21.188970 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:00:21.188977 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:00:21.188984 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:00:21.188991 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:00:21.188998 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:00:21.189005 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:00:21.189011 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:00:21.189018 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:00:21.189025 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.189033 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.189104 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:00:21.189111 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:00:21.189118 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:00:21.189125 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.189132 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:00:21.189139 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:00:21.189146 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:00:21.189152 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:00:21.189159 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:00:21.189165 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:00:21.189172 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:00:21.189178 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:00:21.189185 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:00:21.189191 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:00:21.189198 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:00:21.189205 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:00:21.189211 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:00:21.189218 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:00:21.189297 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:00:21.189311 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:00:21.189317 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:00:21.189322 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:00:21.189329 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:00:21.189334 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:00:21.189338 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:00:21.189348 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:00:21.189357 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:00:21.189399 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.189406 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205526" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:00:21.189433 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:00:21.189455 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:00:21.189462 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:00:21.189467 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:00:21.189471 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:00:21.189477 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205526" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:00:21.189488 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:00:21.189495 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:00:21.189501 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:00:21.189513 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.189522 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:00:21.189527 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:00:21.189552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.189561 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:00:21.189565 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.189588 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:00:21.189594 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:00:21.189598 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:00:21.189602 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:00:21.189606 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:00:21.189609 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:00:21.189614 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:00:21.189618 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:00:21.189624 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205526" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:00:21.189634 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:00:21.189640 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:00:21.189644 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:00:21.189650 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.189656 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:00:21.189660 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:00:21.189682 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:00:21.189690 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.189694 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.189699 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.189704 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:00:21.189715 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:00:21.189731 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:00:21.189735 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:00:21.189740 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:00:21.189746 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205526" 2019-02-24 06:00:21.189753 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:00:21.189757 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:00:21.189762 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:00:21.189769 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:00:21.189774 wsdl: in serializeType: returning: 205526 2019-02-24 06:00:21.189780 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:00:21.189786 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:00:21.189791 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:00:21.189794 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:00:21.189799 wsdl: in serializeType: returning: 205526 2019-02-24 06:00:21.189803 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205526 2019-02-24 06:00:21.189815 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205526 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:00:21.189820 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:00:21.189826 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4248"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:00:21.189839 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:00:21.189845 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205526 2019-02-24 06:00:21.189855 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:00:21.189929 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:00:21.189869 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:00:21.189879 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:00:21.189884 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:00:21.189890 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:00:21.189894 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:00:21.189900 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:00:21.189910 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:00:21.189918 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:00:21.189923 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:00:21.189936 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:00:21.189947 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:00:21.189954 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:00:21.197358 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:00:21.197391 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:00:21.197415 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:00:21.197424 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:00:21.197439 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:00:21.197444 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:00:21.197448 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:00:21.197453 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:00:21.197458 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:00:21.197490 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:00:21.206824 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:00:21.206872 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:00:21.206884 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:00:21.206894 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:00:21.206904 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:00:21.206913 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:00:21.206923 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:00:21.206933 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:00:21.206942 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:00:21.206953 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:00:13 GMT 2019-02-24 06:00:21.206963 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:00:21.206973 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:00:21.206983 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:00:21.206998 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:00:21.207037 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:00:21.207054 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:00:21.207069 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:00:21.207077 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:00:21.207085 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:00:21.207144 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:00:21.207163 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:00:21.207173 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:00:21.207205 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:00:21.207216 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:00:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:00:21.207261 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:00:21.207277 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:00:21.207310 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:00:21.207321 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:00:21.207493 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:00:21.207662 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:00:21.207673 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:00:21.207687 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:00:21.207704 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:00:21.207744 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:00:21.207843 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:00:21.207879 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:00:21.207899 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:00:21.207911 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:00:21.207919 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:00:21.207928 nusoap_client: detail =