Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
RHC9 Model turbiny:
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3805
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 06:14:08 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 07:14:15.561201 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 07:14:15.561270 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:15.561286 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205575" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 07:14:15.561311 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:15.561326 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 07:14:15.561340 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 07:14:15.561359 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 07:14:15.561369 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:15.561376 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:15.561385 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:14:15.561395 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:14:15.561406 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:14:15.561412 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:14:15.561416 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:14:15.561420 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:14:15.561424 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 07:14:15.561437 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:15.561454 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:15.561463 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:14:15.561469 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 07:14:15.561475 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 07:14:15.561485 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:14:15.561494 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:14:15.569007 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:14:15.569040 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:14:15.569059 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 07:14:15.569067 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:15.569072 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:15.569076 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:14:15.569081 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 07:14:15.569110 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 07:14:15.589834 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 07:14:15.589869 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 07:14:15.589882 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:14:15.589893 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:14:15.589904 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:14:15.589915 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:14:15.589926 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:14:15.589938 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:14:15.589949 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:14:15.589961 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:14:08 GMT 2019-02-24 07:14:15.589972 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:14:15.589983 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 07:14:15.589995 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:14:15.590013 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 07:14:15.590067 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 07:14:15.590099 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-24 07:14:15.597230 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.597273 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:15.597690 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.597724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:15.604469 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.604637 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.604676 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:15.605144 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.605167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:15.605505 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.605743 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.605778 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.611941 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.611974 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:15.612413 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.612451 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:15.612967 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.612990 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.613434 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.613682 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.613704 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.614137 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.614162 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.614604 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.614631 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:15.615199 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.615220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:15.619171 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.619217 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.619601 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.619642 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:15.620101 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.620140 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:15.620677 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.620705 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:15.621236 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:14:15.621425 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.621453 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:14:15.621946 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.622183 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.622210 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 07:14:15.634187 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.634221 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:14:15.634506 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 07:14:15.634526 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:14:15.634535 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 07:14:15.634572 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 07:14:15.634633 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:14:15.634654 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:14:15.634664 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:14:15.634688 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 07:14:15.634696 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 07:14:15.634905 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 07:14:15.634925 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 07:14:15.634995 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635010 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 07:14:15.635041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635093 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.635108 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635132 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:14:15.635167 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.635178 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635196 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:14:15.635223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.635287 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 07:14:15.635326 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635337 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.635363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635418 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.635432 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635451 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 07:14:15.635476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.635525 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:14:15.635552 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635562 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 07:14:15.635588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635642 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.635654 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635674 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:14:15.635704 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.635715 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635732 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:14:15.635763 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.635774 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635791 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:14:15.635813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.635875 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.635904 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.635928 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 07:14:15.635956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636002 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.636015 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636033 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 07:14:15.636059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.636106 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 07:14:15.636133 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636144 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 07:14:15.636168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636212 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.636224 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636241 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:14:15.636274 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.636286 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636302 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:14:15.636332 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.636344 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636361 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:14:15.636393 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.636414 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636433 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:15.636457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.636527 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:15.636553 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636564 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.636589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636631 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636643 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636715 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:15.636752 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:15.636782 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636801 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:15.636820 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 07:14:15.636842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:15.636887 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:14:15.636914 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636924 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 07:14:15.636949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.636992 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.637004 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637021 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:15.637045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.637089 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:15.637115 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637127 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.637152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637202 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.637215 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637232 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 07:14:15.637256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.637301 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:14:15.637329 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637339 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 07:14:15.637364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637414 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.637427 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637446 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:15.637470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.637515 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 07:14:15.637541 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637552 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.637576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637620 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.637632 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637649 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 07:14:15.637673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.637719 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 07:14:15.637745 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637754 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 07:14:15.637778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637832 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.637844 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637862 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:14:15.637892 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.637902 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637919 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:15.637942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.637972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.637992 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 07:14:15.638019 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638030 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.638053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638095 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.638108 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638126 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 07:14:15.638151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.638197 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 07:14:15.638225 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638236 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 07:14:15.638266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638320 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.638333 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638350 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:14:15.638438 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.638452 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638466 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:15.638482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.638515 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 07:14:15.638532 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638540 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.638556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638591 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.638599 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638610 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 07:14:15.638623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.638649 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 07:14:15.638664 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638671 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 07:14:15.638684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.638718 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638728 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:15.638741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.638766 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 07:14:15.638781 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638787 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.638800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638827 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.638834 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638844 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 07:14:15.638857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.638882 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 07:14:15.638897 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638903 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 07:14:15.638917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638941 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.638949 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638959 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:15.638971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.638986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.638996 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:15.639011 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639017 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.639030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639055 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.639063 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639073 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 07:14:15.639085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.639110 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:14:15.639125 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639131 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 07:14:15.639145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639169 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.639176 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639186 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:14:15.639199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.639224 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:15.639239 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639245 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.639259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639283 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.639290 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639300 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 07:14:15.639313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.639349 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:14:15.639365 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639371 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 07:14:15.639385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639411 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.639418 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639428 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:14:15.639440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.639465 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:15.639480 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639487 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.639501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639525 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.639532 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639542 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 07:14:15.639555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.639581 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:14:15.639596 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639602 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 07:14:15.639615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639640 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.639647 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639657 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 07:14:15.639674 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.639681 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639690 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 07:14:15.639703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.639732 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:15.639747 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639753 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.639767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639792 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.639799 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639809 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 07:14:15.639822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.639847 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:14:15.639862 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639868 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:14:15.639881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639906 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.639913 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639923 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:15.639935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.639960 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.639975 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.639981 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.639994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640019 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.640026 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640036 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:14:15.640049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.640074 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:15.640089 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640095 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:14:15.640108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640133 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:15.640140 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640150 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:14:15.640163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.640188 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.640203 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640209 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.640222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640246 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640252 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640292 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:15.640326 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:15.640345 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640356 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:15.640366 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 07:14:15.640379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:15.640403 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:15.640419 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640425 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:14:15.640439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640465 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:15.640472 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640483 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:14:15.640495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.640521 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.640536 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640542 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.640555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640586 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640593 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640630 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:15.640651 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:15.640667 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640678 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:15.640691 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 07:14:15.640704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:15.640727 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:15.640742 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640749 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 07:14:15.640763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640787 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.640795 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640805 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 07:14:15.640823 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.640830 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640840 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 07:14:15.640858 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.640870 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640880 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:14:15.640897 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.640904 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640914 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:14:15.640932 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.640939 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640948 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:14:15.640966 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.640972 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.640982 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 07:14:15.640999 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.641006 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641015 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:15.641028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.641076 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:15.641092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641098 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.641112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641137 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.641145 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641155 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 07:14:15.641168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.641193 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:14:15.641207 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641214 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 07:14:15.641227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641252 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.641259 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641269 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:14:15.641295 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.641302 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641312 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:15.641336 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.641343 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641353 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:14:15.641366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.641399 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 07:14:15.641414 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641420 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.641434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641458 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.641467 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641477 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 07:14:15.641490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.641515 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:14:15.641530 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641537 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:14:15.641550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641574 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.641582 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641592 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:15.641604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.641629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.641644 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641650 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.641664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641688 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.641696 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641706 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:14:15.641718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.641743 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:15.641758 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641764 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:14:15.641778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641803 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.641810 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641820 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:14:15.641838 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.641844 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641854 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:15.641872 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.641879 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641889 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:14:15.641902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.641934 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.641948 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641955 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.641968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.641994 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.642001 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.642011 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:14:15.642024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.642039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.642049 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:15.642063 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.642069 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:15.642083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.642108 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.642115 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.642125 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:14:15.642142 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.642149 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.642159 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:15.642176 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.642183 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.642192 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:15.642209 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.642216 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.642226 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:14:15.642244 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.642250 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.642260 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:14:15.642273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.642303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.642313 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:15.642335 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.642341 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.642355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.642380 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642388 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.642398 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 07:14:15.642411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.642426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.642436 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:15.642450 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642480 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642487 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642497 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642510 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642527 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.642541 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642566 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.642573 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642583 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:15.642601 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.642608 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642618 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 07:14:15.642635 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.642642 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642651 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 07:14:15.642669 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.642676 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642685 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:14:15.642702 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.642709 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642719 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 07:14:15.642736 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:15.642743 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642753 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 07:14:15.642770 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.642777 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642787 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.642804 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.642810 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642820 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:15.642837 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.642844 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642854 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:15.642871 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.642878 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642888 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:15.642901 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.642951 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.642968 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.642975 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:15.642989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.643014 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.643021 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.643031 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:15.643048 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.643055 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.643064 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:14:15.643082 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.643088 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.643098 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:14:15.643115 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.643122 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.643131 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:14:15.643144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.643170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.643180 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643195 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.643202 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.643215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.643240 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643248 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.643258 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 07:14:15.643270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.643285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.643295 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:15.643308 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643341 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643349 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643359 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643372 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643388 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.643402 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643427 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.643434 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643444 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:14:15.643462 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.643468 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643479 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:14:15.643496 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.643503 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643512 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:14:15.643530 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.643536 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643546 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:14:15.643564 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.643570 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643580 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:14:15.643597 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.643604 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643613 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:14:15.643631 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.643637 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643647 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:15.643664 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.643671 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643681 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:14:15.643698 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.643705 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643715 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:14:15.643732 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.643739 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643748 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:15.643765 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.643772 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643781 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:15.643794 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.643847 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.643865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.643871 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:15.643886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.643910 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.643917 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.643927 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:14:15.643944 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.643951 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.643961 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:15.643978 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.643985 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.643994 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:14:15.644012 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:15.644019 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.644028 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:15.644041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.644067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.644077 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644092 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.644099 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.644113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.644138 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644145 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.644155 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 07:14:15.644168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.644183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.644193 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:15.644206 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644234 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644242 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644252 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644265 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644281 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.644295 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644326 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.644334 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644344 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:14:15.644362 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.644369 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644379 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:14:15.644399 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.644406 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644416 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:14:15.644434 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.644441 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644451 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:14:15.644468 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.644475 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644485 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:14:15.644502 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.644509 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644519 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:14:15.644536 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.644543 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644553 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:15.644570 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.644578 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644588 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:14:15.644605 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.644612 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644621 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:14:15.644639 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.644646 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644656 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 07:14:15.644673 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.644680 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644689 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:15.644707 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.644713 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644723 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:15.644735 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.644793 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.644809 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.644837 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.644844 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.644854 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.644867 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.644883 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.644896 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.644922 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.644929 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.644939 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 07:14:15.644956 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.644963 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.644973 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 07:14:15.644990 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.644997 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.645006 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:14:15.645024 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.645030 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.645041 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 07:14:15.645058 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.645065 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.645074 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 07:14:15.645092 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.645098 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.645108 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:14:15.645126 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.645133 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.645142 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 07:14:15.645159 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.645166 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.645176 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 07:14:15.645193 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.645200 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.645210 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 07:14:15.645227 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.645234 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.645243 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:14:15.645261 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.645268 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.645277 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:14:15.645295 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.645301 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.645311 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 07:14:15.645334 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.645341 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.645351 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:15.645368 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.645375 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.645385 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 07:14:15.645398 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.645462 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.645480 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645487 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 07:14:15.645503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645528 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.645536 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645545 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:14:15.645558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.645584 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:15.645598 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645605 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.645619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645644 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.645651 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645661 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 07:14:15.645674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.645698 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:14:15.645713 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645719 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 07:14:15.645733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645758 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.645765 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645775 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:15.645793 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.645799 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645809 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:14:15.645826 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.645833 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645842 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:14:15.645860 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:15.645866 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645876 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:14:15.645888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.645926 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 07:14:15.645940 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645946 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.645961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.645986 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:15.645993 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.646003 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 07:14:15.646016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.646031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.646040 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 07:14:15.646054 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:15.646080 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 07:14:15.646087 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:15.646097 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 07:14:15.646110 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:15.646126 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.646140 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:15.646165 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.646172 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:15.646182 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 07:14:15.646200 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.646207 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:15.646217 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 07:14:15.646234 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.646241 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:15.646251 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 07:14:15.646268 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:14:15.646275 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:15.646285 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:14:15.646302 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.646309 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:15.646324 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 07:14:15.646343 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.646349 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:15.646359 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 07:14:15.646377 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.646383 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:15.646393 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:15.646411 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.646418 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:15.646428 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 07:14:15.646445 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.646452 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:15.646462 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 07:14:15.646479 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.646486 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:15.646495 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:15.646508 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 07:14:15.646558 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.646575 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.646582 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 07:14:15.646596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.646621 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.646629 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.646639 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:15.646652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.646667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.646677 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:15.646691 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.646698 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.646711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.646736 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:15.646743 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.646753 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 07:14:15.646766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.646781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.646791 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:14:15.646804 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:15.646830 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:15.646837 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:15.646847 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 07:14:15.646865 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:15.646871 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:15.646881 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 07:14:15.646898 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:15.646905 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:15.646915 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 07:14:15.646928 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 07:14:15.646952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.646968 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.646974 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:14:15.646987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647013 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.647020 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647030 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:15.647048 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.647055 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647064 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:14:15.647082 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.647089 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647098 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:14:15.647111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.647143 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647158 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647164 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.647178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647207 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647215 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647224 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 07:14:15.647237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.647262 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:14:15.647276 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647302 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647309 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647324 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647338 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647355 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.647368 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647394 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.647402 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647411 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 07:14:15.647429 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.647436 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647445 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 07:14:15.647463 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.647470 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647479 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:14:15.647497 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.647504 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647513 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 07:14:15.647531 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.647537 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647547 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 07:14:15.647565 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.647571 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647581 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 07:14:15.647598 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.647605 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647615 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 07:14:15.647632 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.647639 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647648 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:14:15.647665 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.647672 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647683 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:14:15.647695 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.647741 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.647758 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647764 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 07:14:15.647778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647803 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.647810 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647820 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:14:15.647838 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.647845 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647854 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:15.647872 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.647879 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647888 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:15.647905 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.647912 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647921 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:14:15.647939 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.647945 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647955 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:14:15.647968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.647998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.648008 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:15.648023 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648029 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.648044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648068 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648074 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648111 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:15.648132 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:15.648149 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648159 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:15.648169 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 07:14:15.648182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:14:15.648205 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:14:15.648220 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648226 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 07:14:15.648241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648266 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.648273 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648283 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 07:14:15.648296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.648326 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 07:14:15.648341 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648348 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.648362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648387 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:14:15.648394 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648404 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 07:14:15.648417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.648442 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 07:14:15.648456 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648463 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 07:14:15.648476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648501 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.648508 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648518 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:15.648530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.648555 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:15.648570 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648577 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.648590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648615 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.648622 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648632 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 07:14:15.648645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.648660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.648670 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:14:15.648683 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.648710 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.648717 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.648727 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.648740 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.648756 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.648769 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.648795 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.648803 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.648814 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 07:14:15.648831 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.648838 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.648848 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 07:14:15.648865 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.648872 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.648881 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 07:14:15.648899 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.648905 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.648915 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 07:14:15.648933 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.648940 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.648949 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 07:14:15.648967 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:15.648974 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.648984 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 07:14:15.649001 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:15.649008 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.649017 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 07:14:15.649035 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:14:15.649042 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.649052 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 07:14:15.649069 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:15.649076 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.649086 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 07:14:15.649104 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.649110 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.649120 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 07:14:15.649137 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.649144 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.649154 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 07:14:15.649171 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.649178 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.649187 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 07:14:15.649205 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.649211 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.649221 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 07:14:15.649233 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.649295 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.649313 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649324 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 07:14:15.649341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649366 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.649374 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649384 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 07:14:15.649397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.649422 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:15.649437 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649443 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.649457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649481 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.649489 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649498 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 07:14:15.649511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.649536 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:14:15.649551 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649557 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:15.649570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649595 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.649602 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649612 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 07:14:15.649630 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.649637 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649646 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:14:15.649664 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.649670 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649680 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:14:15.649697 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.649704 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649714 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:14:15.649727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.649763 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.649778 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649784 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.649798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649824 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.649831 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649841 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 07:14:15.649854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.649869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.649879 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:15.649893 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.649920 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.649928 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.649938 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.649951 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.649968 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.649982 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.650008 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.650014 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.650024 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:14:15.650042 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.650048 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.650058 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:14:15.650075 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.650082 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.650091 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 07:14:15.650109 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.650116 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.650125 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:14:15.650143 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.650150 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.650159 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:14:15.650177 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.650183 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.650193 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 07:14:15.650210 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:14:15.650217 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.650227 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 07:14:15.650239 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.650277 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.650293 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650300 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 07:14:15.650319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650346 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.650353 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650363 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 07:14:15.650381 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.650388 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650398 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 07:14:15.650415 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.650422 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650432 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 07:14:15.650450 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.650456 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650466 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 07:14:15.650484 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.650490 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650500 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 07:14:15.650517 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.650524 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650534 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 07:14:15.650551 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.650558 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650568 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:14:15.650585 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.650592 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650602 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:14:15.650615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.650667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:15.650682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650689 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 07:14:15.650703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650728 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:15.650735 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650746 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 07:14:15.650758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.650783 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:14:15.650800 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:14:15.650807 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 07:14:15.650818 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 07:14:15.650833 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650840 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 07:14:15.650853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650876 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:15.650896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:14:15.650913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.650924 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:14:15.650934 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 07:14:15.650951 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.650958 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 07:14:15.650968 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 07:14:15.650984 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:14:15.650992 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 07:14:15.651001 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 07:14:15.651018 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.651025 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:15.651035 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.651051 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.651058 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:15.651068 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.651085 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.651092 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:15.651101 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.651118 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.651125 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 07:14:15.651134 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.651151 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:15.651157 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 07:14:15.651167 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:15.651184 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:15.651190 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 07:14:15.651200 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 07:14:15.651216 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.651223 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:14:15.651233 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.651250 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:14:15.651256 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 07:14:15.651266 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 07:14:15.651283 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.651290 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 07:14:15.651299 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.651321 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.651328 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:14:15.651338 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.651355 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:14:15.651361 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 07:14:15.651371 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 07:14:15.651384 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 07:14:15.651418 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 07:14:15.651448 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:14:15.651475 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.651502 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 07:14:15.651529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:15.651555 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:14:15.651582 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:15.651608 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:14:15.651635 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 07:14:15.651662 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 07:14:15.651688 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 07:14:15.651715 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 07:14:15.651741 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 07:14:15.651767 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 07:14:15.651795 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 07:14:15.651821 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 07:14:15.651889 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:15.651915 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:14:15.651942 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:15.651968 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:14:15.651994 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:15.652021 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:14:15.652047 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:15.652073 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:14:15.652100 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.652127 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:15.652153 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.652180 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:15.652206 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.652233 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:14:15.652260 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:15.652287 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:14:15.652318 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 07:14:15.652347 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:14:15.652374 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.652402 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:15.652429 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.652456 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:14:15.652483 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:15.652510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:15.652536 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.652563 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:15.652589 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.652615 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:15.652641 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:15.652667 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:14:15.652702 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 07:14:15.652728 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 07:14:15.652755 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:15.652781 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:14:15.652808 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.652835 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:14:15.652861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:15.652888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:14:15.652915 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 07:14:15.652941 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 07:14:15.652968 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:15.652994 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:14:15.653021 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:15.653047 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:14:15.653073 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.653100 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:14:15.653127 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:15.653155 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:14:15.653183 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653201 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653227 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:15.653253 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653270 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653287 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653313 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:15.653345 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653362 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653396 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653430 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:15.653456 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653482 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:15.653509 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653535 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:15.653561 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653578 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653605 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:15.653631 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653648 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653674 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:15.653701 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653727 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:15.653753 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653779 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:15.653805 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653831 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:15.653857 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653883 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:15.653909 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653926 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.653952 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:15.653978 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654005 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:15.654031 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654057 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:15.654083 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654109 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:15.654135 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654152 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654169 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654203 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654220 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654236 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654262 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:15.654289 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654306 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654327 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654354 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:15.654380 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654407 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:15.654433 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654450 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654467 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654493 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:15.654519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.654640 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654657 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654674 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654700 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654726 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.654752 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654770 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654786 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654803 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654830 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.654856 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654882 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.654908 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654926 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654943 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654960 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.654988 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:15.655014 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655040 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:15.655066 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655083 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655100 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655126 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.655152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:15.655273 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655299 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:14:15.655331 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655358 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.655384 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655410 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:15.655436 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655453 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655470 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655487 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655513 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.655539 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655556 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655574 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655592 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655626 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655643 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:14:15.655723 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655741 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655767 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:15.655793 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655810 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655827 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655854 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:15.655880 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655897 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655914 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655931 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.655957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:15.655983 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656009 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:15.656035 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656061 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:15.656087 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656104 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656130 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:15.656156 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656173 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656199 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:15.656225 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656252 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:15.656278 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656305 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:15.656335 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656362 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:15.656388 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656414 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:14:15.656440 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656457 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656484 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:14:15.656510 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656536 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:15.656562 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656588 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:15.656614 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656641 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:15.656667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656710 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656726 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656776 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656802 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:15.656828 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656845 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656862 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656887 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:15.656913 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656940 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:15.656966 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656983 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.656999 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657025 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:15.657051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657068 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:14:15.657170 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657187 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657203 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657220 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657246 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.657271 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657289 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657305 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657327 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657354 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.657381 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657407 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:14:15.657434 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657451 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657468 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657486 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657512 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:14:15.657538 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657564 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:14:15.657590 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657607 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657624 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657650 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.657676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657727 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:14:15.657796 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657822 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:14:15.657848 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657874 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:14:15.657900 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657926 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:14:15.657952 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657969 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.657986 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.658002 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.658029 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.658055 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.658072 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.658089 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.658106 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.658123 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.658139 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.658156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.658173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:14:15.658198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:14:15.658225 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:15.658283 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.658339 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:15.658389 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:15.658445 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:15.658493 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:15.658541 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 07:14:15.658589 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:15.658641 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:15.658690 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:15.658738 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:15.658786 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:15.658833 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.658882 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.658930 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.658978 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:15.659026 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:15.659074 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.659123 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.659172 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:15.659222 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.659277 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.659337 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:15.659385 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:15.659435 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:15.659482 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.659530 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:15.659578 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:15.659675 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:15.659728 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:15.659775 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.659823 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:15.659880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:15.659928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.659976 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:15.660024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:15.660071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:15.660119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:15.660167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 07:14:15.660215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:15.660263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:15.660310 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:15.660364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:15.660418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:15.660465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.660513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.660561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.660609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:15.660656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:15.660710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.660759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.660807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:15.660856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.660908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.660961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:15.661009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:15.661057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:15.661104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.661151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:15.661207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:15.661256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:15.661307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:15.661360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.661409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:15.661466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:15.661515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.661563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:15.661612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:15.661658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:15.661706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:15.661754 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 07:14:15.661801 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:15.661849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:15.661896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:15.661945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:15.661992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:15.662039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.662087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.662135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.662181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:15.662229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:15.662277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.662330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.662379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:15.662428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.662480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.662532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:15.662578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:15.662625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:15.662672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.662719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:15.662767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:15.662816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:15.662870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:15.662917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.662965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:15.663020 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:14:15.663047 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:15.663108 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.663162 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:15.663216 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:15.663271 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:15.663330 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:15.663384 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:15.663438 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:15.663491 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:15.663545 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:15.663598 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:15.663653 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:15.663707 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.663760 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.663813 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.663868 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:15.663921 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:15.663975 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.664029 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.664083 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:15.664138 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.664191 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.664244 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:15.664298 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:15.664357 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:15.664412 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.664473 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:15.664527 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:15.664581 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:15.664681 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:15.664735 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.664789 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:15.664851 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:14:15.664875 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:15.664930 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.664984 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:15.665039 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:15.665093 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:15.665147 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:15.665202 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:15.665256 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:15.665310 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:15.665370 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:15.665426 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:15.665480 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:15.665534 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.665588 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.665642 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.665696 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:15.665750 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:15.665810 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.665864 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.665918 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:15.665972 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.666028 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.666082 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:15.666137 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:15.666191 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:15.666246 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.666300 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:15.666359 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:15.666414 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:15.666468 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:15.666522 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.666576 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:15.666637 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 07:14:15.666659 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:15.666710 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.666759 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:15.666808 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:15.666857 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:15.666906 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:15.666955 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:15.667003 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:15.667051 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:15.667100 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:15.667148 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:15.667196 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:15.667245 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.667294 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.667347 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.667398 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:15.667447 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:15.667496 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.667550 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.667599 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:15.667647 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.667702 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.667751 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:15.667818 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:15.667868 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:15.667916 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.667964 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:15.668013 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:15.668061 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:15.668109 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:15.668158 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.668207 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:15.668263 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 07:14:15.668285 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:14:15.668342 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.668393 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:15.668452 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:15.668502 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:14:15.668552 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:14:15.668603 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:14:15.668654 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:14:15.668705 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:15.668755 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:15.668806 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:15.668856 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:15.668907 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.668957 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.669008 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.669058 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:15.669108 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:14:15.669160 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.669210 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.669260 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:15.669311 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.669366 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.669423 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:15.669473 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:14:15.669524 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:15.669574 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.669625 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:15.669675 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:14:15.669727 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:15.669777 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:15.669828 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.669878 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:15.669931 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 07:14:15.669948 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 07:14:15.669978 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 07:14:15.670005 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 07:14:15.670033 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 07:14:15.670058 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 07:14:15.670077 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:15.670091 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.670100 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:15.670109 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:15.670118 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:15.670126 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:15.670135 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:15.670144 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:15.670152 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:15.670160 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:15.670168 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:15.670176 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:15.670184 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.670193 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.670200 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.670209 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:15.670217 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:15.670224 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.670232 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.670239 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:15.670247 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.670254 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.670262 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:15.670269 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:15.670277 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:15.670285 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.670293 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:15.670301 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:15.670308 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:15.670320 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:15.670329 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.670337 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:15.670345 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:15.670354 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.670361 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:15.670371 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:15.670378 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:15.670386 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:15.670394 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:15.670409 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:15.670417 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:15.670425 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:15.670432 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:15.670440 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:15.670447 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.670455 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.670462 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.670470 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:15.670477 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:15.670484 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.670492 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.670500 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:15.670507 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.670515 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.670522 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:15.670529 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:15.670537 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:15.670544 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.670551 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:15.670558 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:15.670566 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:15.670573 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:15.670580 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.670588 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:15.670595 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:15.670604 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.670612 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:15.670620 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:15.670627 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:15.670634 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:15.670642 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:15.670649 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:15.670655 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:15.670662 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:15.670669 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:15.670676 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:15.670683 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.670697 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.670704 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.670711 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:15.670718 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:15.670725 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.670731 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.670738 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:15.670745 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.670751 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.670758 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:15.670765 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:15.670773 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:15.670780 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.670787 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:15.670794 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:15.670800 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:15.670807 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:15.670814 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.670820 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:15.670828 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:14:15.670835 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.670842 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:14:15.670849 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:14:15.670856 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:14:15.670863 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:14:15.670870 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:14:15.670877 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:14:15.670884 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:14:15.670891 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:14:15.670897 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:14:15.670904 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:14:15.670911 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.670919 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.670926 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:14:15.670933 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:14:15.670939 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:14:15.670946 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.670953 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:14:15.670960 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:14:15.670966 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:14:15.670973 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:14:15.670979 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:14:15.670985 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:14:15.670992 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:14:15.670998 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:14:15.671005 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:14:15.671011 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:14:15.671018 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:14:15.671024 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:14:15.671031 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:14:15.671037 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:14:15.671110 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 07:14:15.671119 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:14:15.671125 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:14:15.671129 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:14:15.671135 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 07:14:15.671140 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:14:15.671144 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:14:15.671153 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 07:14:15.671161 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:14:15.671198 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.671204 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205575" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:14:15.671218 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:14:15.671239 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 07:14:15.671245 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 07:14:15.671249 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 07:14:15.671253 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 07:14:15.671259 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205575" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:14:15.671269 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:15.671276 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:15.671280 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:15.671291 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.671300 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:14:15.671305 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 07:14:15.671332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.671342 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:14:15.671346 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.671370 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:14:15.671375 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 07:14:15.671380 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 07:14:15.671383 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 07:14:15.671388 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 07:14:15.671391 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 07:14:15.671405 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 07:14:15.671409 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 07:14:15.671415 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205575" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:14:15.671425 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:15.671432 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:15.671436 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:14:15.671442 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.671447 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:14:15.671451 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:14:15.671475 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:14:15.671482 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.671486 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.671492 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.671496 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:14:15.671507 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:14:15.671514 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:15.671519 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:14:15.671523 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:14:15.671530 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205575" 2019-02-24 07:14:15.671537 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:15.671541 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:14:15.671546 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:15.671552 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:15.671556 wsdl: in serializeType: returning: 205575 2019-02-24 07:14:15.671562 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:14:15.671569 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:14:15.671573 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:14:15.671577 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:14:15.671582 wsdl: in serializeType: returning: 205575 2019-02-24 07:14:15.671587 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205575 2019-02-24 07:14:15.671648 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205575 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 07:14:15.671653 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 07:14:15.671660 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6688"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 07:14:15.671673 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 07:14:15.671688 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205575 2019-02-24 07:14:15.671697 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 07:14:15.671769 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 07:14:15.671709 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:14:15.671720 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:14:15.671725 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:14:15.671730 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:14:15.671734 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:14:15.671740 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:15.671750 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:15.671757 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:14:15.671763 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:14:15.671775 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 07:14:15.671784 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:14:15.671791 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:14:15.679188 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:14:15.679204 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:14:15.679215 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 07:14:15.679222 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 07:14:15.679227 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:14:15.679232 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:14:15.679236 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:14:15.679240 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:14:15.679244 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 07:14:15.679287 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 07:14:15.719815 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 07:14:15.719847 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 07:14:15.719854 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:14:15.719859 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:14:15.719864 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:14:15.719870 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:14:15.719876 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:14:15.719882 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:14:15.719887 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:14:15.719893 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:14:08 GMT 2019-02-24 07:14:15.719899 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:14:15.719904 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 07:14:15.719910 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:14:15.719920 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 07:14:15.719946 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 07:14:15.719957 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 07:14:15.719966 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:14:15.719971 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 07:14:15.719976 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 07:14:15.720015 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:14:15.720027 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:14:15.720033 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:14:15.720054 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:14:15.720061 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 06:14:08 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 07:14:15.720092 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 07:14:15.720101 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 07:14:15.720123 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 07:14:15.720130 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 07:14:15.720234 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 07:14:15.720365 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 07:14:15.720375 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 07:14:15.720384 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 07:14:15.720395 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:14:15.720420 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 07:14:15.720476 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 07:14:15.720496 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:14:15.720507 nusoap_client: got fault 2019-02-24 07:14:15.720515 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 07:14:15.720520 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 07:14:15.720525 nusoap_client: detail =