Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 79.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
786363-000417201-E0680 Model turbiny: GT22
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: HINO
 Silnik:
JR T3784
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 06:13:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 07:13:18.200519 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 07:13:18.200573 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:13:18.200586 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205505" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 07:13:18.200601 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:13:18.200610 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 07:13:18.200627 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 07:13:18.200640 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 07:13:18.200649 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:13:18.200655 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:13:18.200663 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 07:13:18.200671 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:13:18.200682 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:13:18.200687 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:13:18.200692 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:13:18.200696 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:13:18.200700 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 07:13:18.200719 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:13:18.200732 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:13:18.200741 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:13:18.200746 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 07:13:18.200752 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 07:13:18.200761 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:13:18.200769 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:13:18.208162 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:13:18.208181 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:13:18.208200 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 07:13:18.208209 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:13:18.208217 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:13:18.208229 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 07:13:18.208237 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 07:13:18.208280 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 07:13:18.225926 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 07:13:18.225945 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 07:13:18.225952 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:13:18.225958 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:13:18.225963 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:13:18.225968 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:13:18.225973 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:13:18.225979 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:13:18.225989 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:13:18.225995 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:13:10 GMT 2019-02-24 07:13:18.226001 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:13:18.226006 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 07:13:18.226012 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:13:18.226021 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 07:13:18.226047 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 07:13:18.233191 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 07:13:18.233314 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 07:13:18.233908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:13:18.240425 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:13:18.240526 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:13:18.240775 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:13:18.241429 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:13:18.241985 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:13:18.247853 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:13:18.248287 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:13:18.248650 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:13:18.249227 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:13:18.249838 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:13:18.250048 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:13:18.250694 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:13:18.250971 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:13:18.251000 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:13:18.255283 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:13:18.255693 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:13:18.256162 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:13:18.256741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:13:18.256858 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:13:18.257434 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 07:13:18.257903 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 07:13:18.258528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 07:13:18.258637 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 07:13:18.258923 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 07:13:18.259196 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-24 07:13:18.259210 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:13:18.259215 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 07:13:18.259258 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 07:13:18.259299 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:13:18.259322 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:13:18.259330 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:13:18.259352 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 07:13:18.259357 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 07:13:18.259541 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 07:13:18.259559 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 07:13:18.259615 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.259624 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 07:13:18.259646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.259678 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.259687 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.259703 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:13:18.259723 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.259731 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.259741 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:13:18.259756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.259789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.259800 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 07:13:18.259815 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.259822 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.259839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.259867 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.259874 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.259884 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 07:13:18.259897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.259913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.259923 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:13:18.259938 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.259944 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 07:13:18.259959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.259983 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.259991 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260000 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:13:18.260018 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.260025 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260034 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:13:18.260051 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.260058 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260068 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:13:18.260080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.260113 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.260128 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260135 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 07:13:18.260151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260176 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.260183 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260193 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 07:13:18.260206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.260231 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 07:13:18.260245 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260251 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 07:13:18.260264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260289 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.260295 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260324 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 07:13:18.260346 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.260353 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260369 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 07:13:18.260387 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.260394 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260404 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 07:13:18.260422 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.260429 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260438 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:13:18.260451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.260490 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:13:18.260505 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260512 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.260527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260551 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260558 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260600 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:13:18.260622 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:13:18.260639 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260663 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:13:18.260674 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 07:13:18.260685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:13:18.260709 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:13:18.260724 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260730 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 07:13:18.260744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260767 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.260774 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260784 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:13:18.260797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.260821 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 07:13:18.260835 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260842 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.260855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260880 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.260887 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260897 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 07:13:18.260909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.260933 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:13:18.260948 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260954 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 07:13:18.260967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.260991 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.260998 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261007 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:13:18.261020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.261043 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 07:13:18.261058 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261064 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.261077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261101 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.261109 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261118 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 07:13:18.261130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.261154 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 07:13:18.261168 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261174 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 07:13:18.261187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261211 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.261217 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261227 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:13:18.261245 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.261252 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261261 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:13:18.261273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.261301 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 07:13:18.261322 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261328 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.261342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261366 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.261373 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261383 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 07:13:18.261395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.261419 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 07:13:18.261433 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261439 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 07:13:18.261452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261476 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.261483 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261493 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:13:18.261511 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.261518 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261527 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:13:18.261539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.261567 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 07:13:18.261591 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261602 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.261638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261678 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.261689 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261705 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 07:13:18.261726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.261764 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 07:13:18.261787 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261796 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 07:13:18.261827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261865 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.261877 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261890 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:13:18.261903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.261928 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 07:13:18.261943 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261949 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.261962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.261988 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.261995 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262005 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 07:13:18.262017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.262041 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 07:13:18.262055 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262061 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 07:13:18.262074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262098 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.262105 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262115 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:13:18.262127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.262151 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 07:13:18.262165 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262171 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.262184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262208 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.262215 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262224 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 07:13:18.262237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.262261 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:13:18.262275 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262281 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 07:13:18.262294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262340 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.262355 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262366 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:13:18.262379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.262404 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:13:18.262419 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262425 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.262440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262465 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.262472 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262482 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 07:13:18.262495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.262519 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:13:18.262534 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262540 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 07:13:18.262554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262579 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.262586 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262596 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 07:13:18.262608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.262633 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 07:13:18.262648 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262654 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.262667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262692 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.262699 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262709 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 07:13:18.262721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.262747 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:13:18.262762 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262768 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 07:13:18.262781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262805 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.262819 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262829 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 07:13:18.262847 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.262854 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262864 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 07:13:18.262877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.262905 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:13:18.262920 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262926 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.262939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262965 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.262972 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.262982 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 07:13:18.262994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.263019 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:13:18.263034 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263040 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:13:18.263054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263078 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.263085 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263095 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:13:18.263108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.263132 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.263147 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263153 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.263166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263191 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.263198 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263208 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:13:18.263234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.263257 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:13:18.263271 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263277 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:13:18.263290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263320 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:13:18.263327 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263337 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:13:18.263350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.263374 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.263388 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263394 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.263407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263429 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263436 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263474 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:13:18.263495 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:13:18.263511 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263522 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:13:18.263532 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 07:13:18.263544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:13:18.263568 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:13:18.263582 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263588 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 07:13:18.263601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263627 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:13:18.263643 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263652 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 07:13:18.263665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.263689 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.263703 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263709 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.263722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263744 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263751 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263787 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:13:18.263807 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:13:18.263823 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263833 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:13:18.263842 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 07:13:18.263854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:13:18.263877 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:13:18.263891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263897 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 07:13:18.263910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263934 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.263941 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263951 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 07:13:18.263968 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.263975 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.263984 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 07:13:18.264002 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.264008 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264018 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 07:13:18.264035 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.264041 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264051 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:13:18.264068 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.264074 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264083 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:13:18.264100 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.264106 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264115 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 07:13:18.264132 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.264139 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264148 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:13:18.264160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.264208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 07:13:18.264223 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264229 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.264243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264267 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.264274 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264284 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 07:13:18.264296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.264327 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:13:18.264342 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264356 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 07:13:18.264369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264393 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.264401 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264410 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:13:18.264427 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.264434 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264444 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:13:18.264461 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.264468 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264477 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:13:18.264489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.264521 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 07:13:18.264535 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264541 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.264554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264577 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.264585 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 07:13:18.264607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.264632 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:13:18.264649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264655 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:13:18.264669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264693 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.264700 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264709 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:13:18.264722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.264745 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.264760 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264766 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.264779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264803 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.264810 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:13:18.264833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.264856 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:13:18.264870 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264876 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 07:13:18.264889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264913 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.264920 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264930 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 07:13:18.264947 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.264953 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264963 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:13:18.264980 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.264987 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.264997 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:13:18.265009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.265040 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.265054 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265060 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.265074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265098 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.265105 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265115 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 07:13:18.265128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.265151 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:13:18.265166 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265172 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 07:13:18.265185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265209 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.265216 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265226 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:13:18.265243 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.265249 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265259 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:13:18.265275 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.265295 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265310 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:13:18.265330 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.265337 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265347 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:13:18.265365 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.265372 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265382 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:13:18.265394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.265435 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:13:18.265450 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265457 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.265470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265496 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265503 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265514 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 07:13:18.265526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.265541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.265551 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:13:18.265565 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265594 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265614 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265625 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265637 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.265667 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265691 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.265698 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265707 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:13:18.265725 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.265740 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265750 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 07:13:18.265767 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.265773 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265783 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 07:13:18.265800 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.265806 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265816 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:13:18.265832 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.265839 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265848 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 07:13:18.265865 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:13:18.265872 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265881 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 07:13:18.265898 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.265905 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265915 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.265931 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.265938 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265947 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:13:18.265964 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.265970 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.265980 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:13:18.265997 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.266003 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266013 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:13:18.266025 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266072 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.266089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.266096 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:13:18.266109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.266133 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.266140 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.266150 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:13:18.266167 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.266173 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.266182 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:13:18.266199 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.266205 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.266215 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:13:18.266231 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.266238 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.266247 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:13:18.266260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.266285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.266294 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266313 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.266321 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.266335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.266360 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266367 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.266377 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 07:13:18.266389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.266404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.266413 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:13:18.266426 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266452 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266459 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266469 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266481 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266496 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.266510 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266534 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.266541 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266551 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:13:18.266568 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.266574 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266584 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:13:18.266601 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.266608 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266617 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:13:18.266634 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.266640 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266649 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:13:18.266666 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.266673 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266682 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:13:18.266699 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.266705 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266715 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:13:18.266731 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.266738 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266747 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:13:18.266763 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.266770 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266779 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:13:18.266796 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.266802 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266811 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:13:18.266828 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.266834 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266844 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:13:18.266860 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.266867 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266876 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:13:18.266888 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.266954 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.266973 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.266979 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:13:18.266994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.267019 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.267026 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.267036 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:13:18.267053 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.267060 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.267070 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:13:18.267087 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.267094 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.267104 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:13:18.267121 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:13:18.267128 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.267138 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 07:13:18.267151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.267177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.267187 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267203 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.267209 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.267223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.267248 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267255 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.267265 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 07:13:18.267278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.267293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.267308 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:13:18.267332 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267361 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267369 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267379 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267398 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267414 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.267428 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267454 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.267462 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267471 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:13:18.267489 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.267496 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267506 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 07:13:18.267527 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.267534 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267544 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 07:13:18.267562 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.267569 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267579 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 07:13:18.267597 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.267604 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267614 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:13:18.267631 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.267638 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267648 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:13:18.267665 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.267672 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267694 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:13:18.267711 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.267719 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267728 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 07:13:18.267749 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.267756 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267766 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 07:13:18.267782 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.267789 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267798 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 07:13:18.267815 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.267821 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267831 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:13:18.267847 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.267854 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267863 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:13:18.267875 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.267931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.267945 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.267971 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.267978 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.267988 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268001 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268016 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.268029 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268054 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.268061 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268071 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 07:13:18.268088 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.268095 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268104 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 07:13:18.268121 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.268127 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268137 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:13:18.268153 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.268160 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268170 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 07:13:18.268186 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.268193 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268202 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 07:13:18.268219 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.268226 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268235 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 07:13:18.268252 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.268258 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268267 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 07:13:18.268284 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.268290 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268300 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 07:13:18.268322 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.268329 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268339 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 07:13:18.268356 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.268363 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268372 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 07:13:18.268388 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.268395 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268404 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 07:13:18.268421 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.268427 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268437 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 07:13:18.268453 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.268460 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268469 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:13:18.268486 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.268493 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268502 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 07:13:18.268514 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268576 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.268595 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.268601 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 07:13:18.268616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.268647 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.268654 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.268663 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 07:13:18.268676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.268690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.268704 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268718 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.268725 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.268738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.268762 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.268769 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.268779 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 07:13:18.268791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.268806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.268815 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:13:18.268830 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.268836 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 07:13:18.268849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.268873 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.268880 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.268890 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:13:18.268907 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.268913 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.268922 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:13:18.268939 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.268945 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.268955 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:13:18.268972 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:13:18.268978 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.268987 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:13:18.269000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.269026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.269035 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 07:13:18.269049 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.269055 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.269069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.269093 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:13:18.269100 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.269109 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 07:13:18.269122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.269136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.269145 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 07:13:18.269158 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:13:18.269184 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 07:13:18.269191 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:13:18.269201 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 07:13:18.269213 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:13:18.269228 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.269242 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 07:13:18.269267 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.269274 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:13:18.269296 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 07:13:18.269320 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.269328 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 07:13:18.269338 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 07:13:18.269356 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.269364 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:13:18.269374 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 07:13:18.269391 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 07:13:18.269398 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 07:13:18.269416 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 07:13:18.269433 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.269440 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 07:13:18.269450 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 07:13:18.269467 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.269474 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 07:13:18.269484 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 07:13:18.269502 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.269509 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 07:13:18.269519 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:13:18.269537 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.269544 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 07:13:18.269553 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 07:13:18.269571 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.269578 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 07:13:18.269588 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 07:13:18.269618 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.269625 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 07:13:18.269643 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:13:18.269656 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 07:13:18.269703 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.269719 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.269725 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 07:13:18.269740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.269764 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.269772 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.269781 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:13:18.269794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.269808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.269817 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 07:13:18.269832 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.269838 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.269851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.269875 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:13:18.269882 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.269891 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 07:13:18.269904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.269918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.269928 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:13:18.269941 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 07:13:18.269966 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:13:18.269973 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:13:18.269983 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 07:13:18.269999 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:13:18.270006 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 07:13:18.270015 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 07:13:18.270032 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:13:18.270039 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 07:13:18.270048 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 07:13:18.270060 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 07:13:18.270083 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.270098 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.270104 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:13:18.270118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.270143 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.270150 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.270159 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:13:18.270176 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.270183 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.270192 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 07:13:18.270212 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.270218 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.270228 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 07:13:18.270240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.270261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.270271 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270285 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.270291 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.270309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.270335 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270342 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.270355 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 07:13:18.270367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.270382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.270392 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:13:18.270405 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270431 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270438 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270448 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270460 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270475 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.270489 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270514 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.270521 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270530 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 07:13:18.270547 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.270554 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270564 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 07:13:18.270580 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.270587 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270597 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 07:13:18.270614 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.270621 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270630 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 07:13:18.270647 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.270653 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270662 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 07:13:18.270679 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.270685 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270695 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 07:13:18.270711 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.270718 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270727 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 07:13:18.270744 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.270750 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270759 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 07:13:18.270776 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.270783 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270793 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 07:13:18.270805 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.270848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.270865 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.270871 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 07:13:18.270886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.270910 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.270917 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.270926 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 07:13:18.270945 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.270951 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.270961 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:13:18.270977 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.270984 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.270993 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:13:18.271010 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.271017 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271026 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:13:18.271043 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.271049 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271058 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 07:13:18.271071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.271110 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:13:18.271124 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271130 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.271144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271167 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271174 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271210 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:13:18.271230 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:13:18.271246 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271257 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:13:18.271267 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 07:13:18.271278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 07:13:18.271322 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:13:18.271338 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271344 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 07:13:18.271358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271382 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.271390 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271400 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 07:13:18.271413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.271438 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 07:13:18.271452 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271459 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.271472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271498 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:13:18.271505 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271515 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 07:13:18.271528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.271553 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 07:13:18.271567 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271573 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 07:13:18.271587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271612 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.271619 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271629 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:13:18.271642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.271667 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 07:13:18.271681 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271688 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.271702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271727 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.271734 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271744 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 07:13:18.271757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.271772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.271782 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:13:18.271795 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.271822 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.271830 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.271840 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.271852 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.271868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.271882 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.271908 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.271917 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.271927 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 07:13:18.271945 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.271951 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.271961 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 07:13:18.271978 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.271985 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.271995 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 07:13:18.272012 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.272019 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.272028 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 07:13:18.272046 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.272052 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.272063 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 07:13:18.272080 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:13:18.272087 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.272110 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 07:13:18.272127 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:13:18.272134 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.272143 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 07:13:18.272160 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 07:13:18.272166 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.272176 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 07:13:18.272193 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:13:18.272200 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.272209 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 07:13:18.272226 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.272232 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.272242 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 07:13:18.272259 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.272265 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.272275 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 07:13:18.272310 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.272318 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.272329 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 07:13:18.272346 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.272353 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.272363 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 07:13:18.272376 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.272438 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.272456 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272462 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 07:13:18.272477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272502 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.272510 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272520 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 07:13:18.272533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.272557 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:13:18.272572 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272578 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.272605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272629 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.272636 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272646 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 07:13:18.272658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.272682 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:13:18.272696 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272702 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:13:18.272715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272740 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.272746 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272756 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 07:13:18.272773 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.272779 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272789 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 07:13:18.272806 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.272812 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272822 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 07:13:18.272839 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.272845 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272855 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 07:13:18.272867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.272901 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.272916 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272922 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.272935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272959 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.272967 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.272977 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 07:13:18.272989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.273013 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:13:18.273026 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.273053 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.273060 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.273070 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.273082 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.273099 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.273112 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.273136 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.273143 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.273152 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 07:13:18.273169 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.273175 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.273185 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 07:13:18.273202 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.273208 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.273218 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 07:13:18.273235 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.273242 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.273251 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 07:13:18.273268 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.273275 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.273298 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 07:13:18.273321 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.273329 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.273339 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 07:13:18.273357 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:13:18.273364 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.273374 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 07:13:18.273387 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.273425 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.273441 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273448 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 07:13:18.273462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273487 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.273495 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273505 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 07:13:18.273523 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.273530 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273540 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 07:13:18.273557 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.273564 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273574 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 07:13:18.273604 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.273610 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273620 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 07:13:18.273637 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.273643 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273653 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 07:13:18.273669 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.273676 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273686 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 07:13:18.273702 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.273709 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273719 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 07:13:18.273735 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.273742 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273751 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 07:13:18.273764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.273813 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:13:18.273827 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273834 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 07:13:18.273849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273873 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:13:18.273880 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273890 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 07:13:18.273903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.273926 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:13:18.273942 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 07:13:18.273949 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 07:13:18.273961 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 07:13:18.273976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.273982 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 07:13:18.273995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.274017 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:13:18.274037 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 07:13:18.274053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.274063 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 07:13:18.274073 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 07:13:18.274089 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.274095 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 07:13:18.274105 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 07:13:18.274120 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 07:13:18.274128 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 07:13:18.274137 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 07:13:18.274153 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.274160 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 07:13:18.274169 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.274185 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.274191 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 07:13:18.274201 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.274217 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.274224 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 07:13:18.274233 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.274249 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.274256 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 07:13:18.274265 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.274281 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:13:18.274301 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 07:13:18.274317 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:13:18.274335 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:13:18.274342 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 07:13:18.274352 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 07:13:18.274368 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.274375 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 07:13:18.274385 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.274401 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 07:13:18.274408 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 07:13:18.274418 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 07:13:18.274434 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.274441 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 07:13:18.274450 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.274467 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.274474 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 07:13:18.274484 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.274499 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 07:13:18.274506 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 07:13:18.274516 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 07:13:18.274527 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 07:13:18.274560 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 07:13:18.274602 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 07:13:18.274629 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.274655 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 07:13:18.274681 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:13:18.274707 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 07:13:18.274734 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 07:13:18.274760 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 07:13:18.274786 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 07:13:18.274812 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 07:13:18.274837 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 07:13:18.274863 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 07:13:18.274889 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 07:13:18.274914 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 07:13:18.274942 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 07:13:18.274967 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 07:13:18.274994 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 07:13:18.275019 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 07:13:18.275045 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:13:18.275070 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 07:13:18.275096 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 07:13:18.275121 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 07:13:18.275147 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:13:18.275172 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 07:13:18.275198 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.275269 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:13:18.275295 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.275327 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:13:18.275353 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.275379 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 07:13:18.275405 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 07:13:18.275432 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 07:13:18.275458 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 07:13:18.275483 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 07:13:18.275510 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.275537 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:13:18.275563 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.275589 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 07:13:18.275615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:13:18.275642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 07:13:18.275667 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.275693 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 07:13:18.275718 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.275744 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 07:13:18.275769 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:13:18.275795 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 07:13:18.275820 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 07:13:18.275845 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 07:13:18.275871 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 07:13:18.275911 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 07:13:18.275937 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.275964 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 07:13:18.275990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:13:18.276017 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 07:13:18.276044 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 07:13:18.276070 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 07:13:18.276097 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 07:13:18.276124 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 07:13:18.276151 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:13:18.276177 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 07:13:18.276204 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.276231 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 07:13:18.276258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:13:18.276286 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 07:13:18.276320 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276338 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276365 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:13:18.276392 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276409 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276426 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276452 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:13:18.276478 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276513 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276530 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276556 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:13:18.276582 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276615 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:13:18.276641 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276667 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:13:18.276706 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276722 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276748 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:13:18.276773 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276790 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276815 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:13:18.276841 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276867 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:13:18.276892 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276918 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:13:18.276943 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.276969 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:13:18.276994 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277019 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:13:18.277045 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277062 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277087 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:13:18.277112 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277138 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:13:18.277163 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277188 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:13:18.277213 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277239 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:13:18.277276 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277294 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277316 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277359 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277393 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277419 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:13:18.277447 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277464 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277481 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277507 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:13:18.277534 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277561 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:13:18.277587 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277605 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277634 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277659 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:13:18.277684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.277800 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277816 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277833 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277849 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277875 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.277900 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277916 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277932 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277948 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.277973 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.277999 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278024 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.278049 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278066 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278082 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278099 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278126 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:13:18.278151 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278177 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:13:18.278202 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278219 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278235 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278260 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.278299 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278323 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:13:18.278427 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278453 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:13:18.278479 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278505 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.278532 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278558 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:13:18.278584 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278602 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278638 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278655 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278680 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.278705 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278722 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278739 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278789 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278805 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:13:18.278873 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278890 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278915 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:13:18.278940 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278957 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278973 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.278998 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:13:18.279023 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279039 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279056 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279072 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279097 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:13:18.279122 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279147 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:13:18.279173 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279198 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:13:18.279223 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279239 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279265 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:13:18.279290 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279312 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279352 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:13:18.279379 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279405 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:13:18.279432 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279458 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:13:18.279484 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279511 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:13:18.279537 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279563 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 07:13:18.279589 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279606 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279644 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 07:13:18.279669 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279694 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:13:18.279719 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279745 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:13:18.279770 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279795 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:13:18.279820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279837 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279886 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279902 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279918 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279943 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:13:18.279968 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.279985 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280001 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280026 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:13:18.280051 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280077 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:13:18.280102 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280119 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280135 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280161 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:13:18.280186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280250 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280275 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 07:13:18.280300 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280335 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280354 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280371 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280397 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.280424 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280441 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280458 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280475 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280501 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.280528 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280555 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 07:13:18.280581 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280598 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280616 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280634 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280660 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 07:13:18.280686 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280713 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 07:13:18.280739 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280756 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280773 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280800 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.280826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280894 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 07:13:18.280947 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.280973 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 07:13:18.281000 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.281026 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 07:13:18.281052 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.281079 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 07:13:18.281105 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.281122 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.281139 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.281156 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.281182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.281208 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.281226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.281256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.281272 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.281289 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.281310 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.281340 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.281358 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 07:13:18.281384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 07:13:18.281410 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 07:13:18.281466 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.281517 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:13:18.281566 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:13:18.281614 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 07:13:18.281673 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 07:13:18.281719 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 07:13:18.281765 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 07:13:18.281816 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:13:18.281863 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:13:18.281911 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:13:18.281956 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:13:18.282002 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.282049 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.282096 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.282141 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:13:18.282187 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:13:18.282234 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.282281 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.282348 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:13:18.282400 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.282455 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.282510 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:13:18.282558 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 07:13:18.282613 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:13:18.282673 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.282718 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:13:18.282765 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 07:13:18.282812 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:13:18.282864 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:13:18.282910 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.282957 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:13:18.283012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 07:13:18.283058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.283105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:13:18.283152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:13:18.283197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 07:13:18.283243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 07:13:18.283311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 07:13:18.283361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 07:13:18.283409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:13:18.283457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:13:18.283505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:13:18.283620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:13:18.283667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.283713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.283760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.283806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:13:18.283853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:13:18.283900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.283946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.283993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:13:18.284040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.284091 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.284141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:13:18.284187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 07:13:18.284234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:13:18.284279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.284345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:13:18.284395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 07:13:18.284443 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:13:18.284496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:13:18.284542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.284604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:13:18.284659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 07:13:18.284706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.284752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:13:18.284799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:13:18.284844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 07:13:18.284890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 07:13:18.284937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 07:13:18.284983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 07:13:18.285044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:13:18.285091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:13:18.285140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:13:18.285187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:13:18.285234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.285283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.285337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.285384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:13:18.285432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:13:18.285480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.285528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.285577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:13:18.285626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.285679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.285731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:13:18.285777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 07:13:18.285836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:13:18.285881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.285927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:13:18.285974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 07:13:18.286021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:13:18.286073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:13:18.286119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.286166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:13:18.286219 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:13:18.286245 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:13:18.286324 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.286380 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:13:18.286433 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:13:18.286488 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:13:18.286540 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:13:18.286606 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:13:18.286658 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:13:18.286709 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:13:18.286761 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:13:18.286813 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:13:18.286864 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:13:18.286916 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.286968 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.287019 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.287070 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:13:18.287122 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:13:18.287173 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.287226 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.287278 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:13:18.287351 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.287405 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.287458 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:13:18.287512 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:13:18.287566 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:13:18.287632 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.287692 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:13:18.287744 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:13:18.287795 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:13:18.287847 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:13:18.287898 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.287950 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:13:18.288009 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 07:13:18.288032 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:13:18.288084 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.288137 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:13:18.288190 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:13:18.288242 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:13:18.288313 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:13:18.288369 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:13:18.288424 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:13:18.288478 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:13:18.288532 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:13:18.288599 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:13:18.288651 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:13:18.288703 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.288809 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.288863 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.288915 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:13:18.288966 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:13:18.289019 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.289071 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.289124 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:13:18.289176 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.289229 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.289281 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:13:18.289354 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:13:18.289408 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:13:18.289463 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.289516 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:13:18.289570 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:13:18.289625 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:13:18.289679 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:13:18.289733 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.289787 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:13:18.289848 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 07:13:18.289870 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:13:18.289920 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.289970 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:13:18.290019 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:13:18.290068 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:13:18.290117 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:13:18.290165 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:13:18.290213 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:13:18.290261 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:13:18.290315 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:13:18.290365 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:13:18.290413 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:13:18.290462 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.290512 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.290560 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.290621 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:13:18.290668 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:13:18.290715 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.290761 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.290808 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:13:18.290854 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.290901 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.290948 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:13:18.290995 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:13:18.291041 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:13:18.291088 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.291134 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:13:18.291180 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:13:18.291226 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:13:18.291273 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:13:18.291340 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.291390 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:13:18.291446 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 07:13:18.291468 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 07:13:18.291519 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.291569 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:13:18.291632 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 07:13:18.291681 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 07:13:18.291729 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 07:13:18.291777 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 07:13:18.291825 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 07:13:18.291873 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 07:13:18.291922 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:13:18.291970 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 07:13:18.292018 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:13:18.292066 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.292115 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.292163 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.292212 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 07:13:18.292260 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 07:13:18.292329 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.292380 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.292430 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:13:18.292481 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.292531 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.292581 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:13:18.292643 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 07:13:18.292691 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 07:13:18.292739 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.292788 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:13:18.292836 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 07:13:18.292885 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 07:13:18.292933 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:13:18.292981 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.293030 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:13:18.293081 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 07:13:18.293098 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 07:13:18.293126 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 07:13:18.293153 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 07:13:18.293179 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 07:13:18.293202 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 07:13:18.293222 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:13:18.293237 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.293246 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:13:18.293254 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:13:18.293262 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:13:18.293270 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:13:18.293277 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:13:18.293298 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:13:18.293311 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:13:18.293320 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:13:18.293327 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:13:18.293335 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:13:18.293343 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.293351 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.293358 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.293366 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:13:18.293374 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:13:18.293382 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.293389 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.293397 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:13:18.293404 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.293411 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.293419 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:13:18.293426 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:13:18.293434 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:13:18.293441 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.293448 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:13:18.293456 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:13:18.293463 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:13:18.293470 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:13:18.293478 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.293485 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:13:18.293493 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:13:18.293501 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.293509 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:13:18.293517 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:13:18.293524 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:13:18.293532 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:13:18.293540 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:13:18.293548 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:13:18.293555 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:13:18.293563 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:13:18.293570 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:13:18.293578 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:13:18.293598 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.293606 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.293613 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.293620 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:13:18.293627 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:13:18.293634 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.293642 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.293649 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:13:18.293656 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.293663 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.293670 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:13:18.293677 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:13:18.293684 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:13:18.293691 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.293698 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:13:18.293705 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:13:18.293712 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:13:18.293719 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:13:18.293726 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.293733 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:13:18.293741 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:13:18.293749 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.293756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:13:18.293764 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:13:18.293770 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:13:18.293777 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:13:18.293783 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:13:18.293790 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:13:18.293796 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:13:18.293803 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:13:18.293809 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:13:18.293815 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:13:18.293822 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.293828 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.293834 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.293841 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:13:18.293847 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:13:18.293854 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.293860 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.293867 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:13:18.293873 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.293880 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.293886 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:13:18.293893 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:13:18.293899 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:13:18.293905 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.293912 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:13:18.293918 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:13:18.293924 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:13:18.293931 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:13:18.293937 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.293943 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:13:18.293950 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 07:13:18.293957 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.293963 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 07:13:18.293970 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 07:13:18.293976 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 07:13:18.293983 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 07:13:18.293989 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 07:13:18.293996 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 07:13:18.294002 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 07:13:18.294009 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 07:13:18.294015 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 07:13:18.294021 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 07:13:18.294028 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.294036 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.294043 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 07:13:18.294049 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 07:13:18.294056 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 07:13:18.294074 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.294082 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 07:13:18.294089 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 07:13:18.294095 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 07:13:18.294102 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 07:13:18.294109 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 07:13:18.294174 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 07:13:18.294181 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 07:13:18.294187 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 07:13:18.294194 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 07:13:18.294201 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 07:13:18.294207 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 07:13:18.294214 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 07:13:18.294220 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 07:13:18.294227 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 07:13:18.294316 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 07:13:18.294327 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:13:18.294337 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:13:18.294342 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 07:13:18.294348 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 07:13:18.294353 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:13:18.294357 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 07:13:18.294366 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 07:13:18.294375 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:13:18.294408 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.294415 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205505" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:13:18.294429 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 07:13:18.294451 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 07:13:18.294457 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 07:13:18.294462 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 07:13:18.294466 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 07:13:18.294471 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205505" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:13:18.294481 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:13:18.294487 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:13:18.294492 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:13:18.294500 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.294508 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 07:13:18.294513 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 07:13:18.294534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.294542 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:13:18.294547 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.294570 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:13:18.294576 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 07:13:18.294580 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 07:13:18.294583 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 07:13:18.294601 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 07:13:18.294605 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 07:13:18.294609 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 07:13:18.294613 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 07:13:18.294619 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205505" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 07:13:18.294629 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:13:18.294636 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:13:18.294640 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 07:13:18.294646 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.294651 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 07:13:18.294655 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 07:13:18.294677 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 07:13:18.294684 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.294689 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.294695 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.294699 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 07:13:18.294708 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:13:18.294716 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:13:18.294721 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:13:18.294726 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:13:18.294732 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205505" 2019-02-24 07:13:18.294738 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:13:18.294743 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:13:18.294748 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:13:18.294754 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:13:18.294759 wsdl: in serializeType: returning: 205505 2019-02-24 07:13:18.294765 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 07:13:18.294771 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 07:13:18.294775 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 07:13:18.294779 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 07:13:18.294784 wsdl: in serializeType: returning: 205505 2019-02-24 07:13:18.294788 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205505 2019-02-24 07:13:18.294801 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205505 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 07:13:18.294806 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 07:13:18.294812 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2746"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 07:13:18.294825 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 07:13:18.294831 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205505 2019-02-24 07:13:18.294841 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 07:13:18.294911 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 07:13:18.294850 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 07:13:18.294860 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 07:13:18.294865 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 07:13:18.294869 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 07:13:18.294873 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 07:13:18.294880 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:13:18.294890 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:13:18.294898 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:13:18.294904 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:13:18.294917 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 07:13:18.294925 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 07:13:18.294932 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 07:13:18.302489 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 07:13:18.302504 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 07:13:18.302514 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 07:13:18.302520 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 07:13:18.302525 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 07:13:18.302530 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 07:13:18.302534 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 07:13:18.302538 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 07:13:18.302543 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 07:13:18.302578 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 07:13:18.311853 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 07:13:18.311868 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 07:13:18.311874 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:13:18.311879 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 07:13:18.311884 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 07:13:18.311888 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 07:13:18.311894 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 07:13:18.311898 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 07:13:18.311903 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 07:13:18.311908 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 06:13:10 GMT 2019-02-24 07:13:18.311914 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 07:13:18.311918 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 07:13:18.311923 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 07:13:18.311930 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 07:13:18.311951 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 07:13:18.311958 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 07:13:18.311966 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 07:13:18.311970 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 07:13:18.311974 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 07:13:18.312007 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 07:13:18.312017 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 07:13:18.312022 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 07:13:18.312036 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 07:13:18.312042 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 06:13:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 07:13:18.312065 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 07:13:18.312073 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 07:13:18.312090 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 07:13:18.312096 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 07:13:18.312172 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 07:13:18.312256 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 07:13:18.312262 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 07:13:18.312283 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 07:13:18.312302 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:13:18.312334 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 07:13:18.312402 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 07:13:18.312425 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 07:13:18.312436 nusoap_client: got fault 2019-02-24 07:13:18.312443 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 07:13:18.312448 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 07:13:18.312453 nusoap_client: detail =