Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 69.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
170470007096769 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM457LA
JR T2136
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 11:57:24 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 13:57:39.429042 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 13:57:39.429094 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:57:39.429108 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179108" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 13:57:39.429124 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:57:39.429133 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 13:57:39.429141 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 13:57:39.429154 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 13:57:39.429162 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:57:39.429168 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:57:39.429177 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:57:39.429185 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:57:39.429196 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:57:39.429202 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:57:39.429206 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:57:39.429211 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:57:39.429214 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 13:57:39.429226 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:57:39.429241 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:57:39.429249 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:57:39.429255 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 13:57:39.429261 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 13:57:39.429274 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:57:39.429285 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:57:39.437190 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:57:39.437225 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:57:39.437245 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 13:57:39.437254 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:57:39.437259 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:57:39.437264 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:57:39.437269 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 13:57:39.437305 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 13:57:39.453169 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 13:57:39.453211 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 13:57:39.453225 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:57:39.453235 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:57:39.453245 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:57:39.453254 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:57:39.453264 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:57:39.453274 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:57:39.453284 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:57:39.453294 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:57:24 GMT 2019-04-25 13:57:39.453303 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:57:39.453308 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 13:57:39.453315 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:57:39.453330 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 13:57:39.453369 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 13:57:39.453396 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 13:57:39.460810 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:57:39.460905 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:39.460919 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 13:57:39.468825 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:39.468864 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:39.468907 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-25 13:57:39.476778 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:39.476847 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:39.476912 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:39.476978 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:39.477041 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:39.477059 soap_transport_http: read buffer of 2480 bytes 2019-04-25 13:57:39.484587 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:57:39.484651 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:57:39.484740 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:57:39.484826 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:39.484884 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:39.484920 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-04-25 13:57:39.484952 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 13:57:39.485003 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:57:39.485049 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:57:39.485080 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:57:39.485139 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:57:39.485167 soap_transport_http: read buffer of 2696 bytes 2019-04-25 13:57:39.492113 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-04-25 13:57:39.492150 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:57:39.492160 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 13:57:39.492300 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 13:57:39.492364 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:57:39.492387 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:57:39.492395 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:57:39.492422 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 13:57:39.492430 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 13:57:39.492651 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 13:57:39.492674 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 13:57:39.492754 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.492769 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 13:57:39.492802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.492857 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.492872 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.492901 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:57:39.492936 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.492948 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.492965 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:57:39.492991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.493055 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 13:57:39.493083 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493096 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.493127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493181 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.493195 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493216 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 13:57:39.493242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.493295 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:57:39.493324 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493335 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 13:57:39.493361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493419 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.493434 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493455 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:57:39.493492 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.493505 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493523 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:57:39.493556 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.493567 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493584 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:57:39.493608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493647 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.493669 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.493698 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493709 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 13:57:39.493738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493783 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.493795 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493813 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 13:57:39.493838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.493887 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 13:57:39.493914 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493926 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 13:57:39.493952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.493997 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.494010 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494028 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:57:39.494060 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.494073 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494093 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:57:39.494128 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.494142 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494162 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:57:39.494192 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.494200 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494211 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:39.494224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.494266 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:39.494288 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494296 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.494313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494338 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494345 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494389 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:39.494419 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:39.494437 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494449 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:57:39.494460 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 13:57:39.494473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:57:39.494498 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:57:39.494514 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494520 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 13:57:39.494535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494561 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.494568 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494579 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:57:39.494604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.494652 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:39.494682 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494695 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.494722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494772 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.494782 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494800 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 13:57:39.494827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.494876 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:57:39.494904 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494915 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 13:57:39.494942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.494989 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.495003 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495023 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:39.495052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.495102 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 13:57:39.495132 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495145 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.495166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495195 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.495203 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495214 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 13:57:39.495227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.495254 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 13:57:39.495271 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495279 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 13:57:39.495299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495339 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.495352 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495371 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:57:39.495413 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.495427 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495447 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:39.495474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.495533 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 13:57:39.495563 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495576 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.495603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495634 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.495641 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495652 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 13:57:39.495666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.495693 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 13:57:39.495709 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495715 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 13:57:39.495730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495756 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.495763 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495774 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:57:39.495796 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.495807 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495826 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:39.495853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.495910 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 13:57:39.495941 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.495956 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.495982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496010 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.496018 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496028 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 13:57:39.496042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.496068 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 13:57:39.496084 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496090 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 13:57:39.496104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496137 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.496150 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496170 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:39.496197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.496245 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 13:57:39.496275 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496287 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.496315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496366 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.496380 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496406 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 13:57:39.496425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.496452 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 13:57:39.496469 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496475 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 13:57:39.496490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496534 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.496548 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496567 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:39.496594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.496645 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:39.496671 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496678 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.496693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496719 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.496726 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496737 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 13:57:39.496750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.496777 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:57:39.496792 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496799 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 13:57:39.496812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496858 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.496871 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496891 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:57:39.496915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.496943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.496965 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:39.496995 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497008 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.497036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497086 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.497097 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497109 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 13:57:39.497123 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.497150 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:57:39.497167 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497173 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 13:57:39.497193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497240 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.497253 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497271 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:57:39.497296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.497343 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:39.497371 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497383 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.497419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497468 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.497480 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497500 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 13:57:39.497527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.497572 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:57:39.497596 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497606 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 13:57:39.497629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497676 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.497688 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497707 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 13:57:39.497741 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.497754 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497772 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 13:57:39.497797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.497854 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:39.497884 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497895 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.497922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.497970 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.497983 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498001 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 13:57:39.498026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.498071 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:57:39.498099 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498110 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:57:39.498136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498183 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.498195 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498211 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:39.498234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.498284 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.498313 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498325 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.498371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498426 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.498436 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498449 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:57:39.498468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.498500 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:57:39.498518 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498524 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:57:39.498540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498567 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:57:39.498574 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498585 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:57:39.498598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.498624 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.498640 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498646 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.498660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498684 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498691 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498731 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:39.498753 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:39.498769 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498780 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:57:39.498791 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 13:57:39.498803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:57:39.498828 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:57:39.498844 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498850 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:57:39.498864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498891 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:57:39.498898 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498908 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:57:39.498921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.498947 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.498963 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.498969 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.498983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499006 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499013 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499054 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:39.499074 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:39.499091 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499101 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:57:39.499112 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 13:57:39.499124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:57:39.499149 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:57:39.499164 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499170 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 13:57:39.499184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499210 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.499217 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499232 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 13:57:39.499261 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.499271 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499287 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 13:57:39.499318 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.499348 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499367 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:57:39.499407 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.499418 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499434 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:57:39.499466 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.499478 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499497 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:57:39.499529 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.499540 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499556 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 13:57:39.499585 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.499597 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499614 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:39.499637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.499729 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:39.499757 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499765 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.499782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499814 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.499823 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499833 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 13:57:39.499846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.499872 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:57:39.499888 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499894 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 13:57:39.499908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499933 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.499940 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499951 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:57:39.499969 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.499976 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.499986 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:39.500004 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.500010 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500020 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:57:39.500033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.500066 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 13:57:39.500081 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500088 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.500102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500127 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.500135 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500145 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 13:57:39.500158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.500185 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:57:39.500204 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500210 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:57:39.500224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.500256 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500266 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:39.500279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.500304 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.500319 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500325 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.500346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500373 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.500381 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500391 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:57:39.500404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.500437 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:57:39.500464 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500474 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:57:39.500499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500541 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.500553 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500568 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:57:39.500599 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.500610 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500627 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:39.500662 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.500675 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500698 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:57:39.500721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.500781 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.500808 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500819 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.500843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500891 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.500904 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500921 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:57:39.500946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.500973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.500993 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:57:39.501020 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.501030 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:39.501056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.501105 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.501117 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.501134 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:57:39.501166 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.501179 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.501197 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:57:39.501230 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.501242 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.501261 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:57:39.501294 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.501307 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.501326 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:57:39.501357 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.501365 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.501376 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:57:39.501395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.501426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.501437 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:39.501454 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.501460 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.501482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.501510 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.501517 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.501527 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 13:57:39.501540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.501556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.501566 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:39.501581 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.501613 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.501620 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.501630 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.501643 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.501661 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.501675 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.501701 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.501708 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.501718 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:39.501737 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.501743 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.501753 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 13:57:39.501771 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.501778 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.501788 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 13:57:39.501805 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.501812 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.501822 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:57:39.501840 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.501847 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.501861 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 13:57:39.501894 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:57:39.501903 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.501915 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 13:57:39.501934 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.501941 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.501950 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.501968 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.501975 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.501985 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:39.502002 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.502009 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502019 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:57:39.502036 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.502043 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502053 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:57:39.502066 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.502142 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.502148 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:39.502164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.502189 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.502196 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.502206 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:57:39.502225 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.502232 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.502241 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:57:39.502259 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.502265 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.502275 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:57:39.502292 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.502299 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.502308 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:57:39.502321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.502355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.502367 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.502389 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.502405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.502430 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502437 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.502447 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 13:57:39.502461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.502479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.502491 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:39.502505 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502532 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502539 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502549 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502562 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502578 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.502592 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502618 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.502625 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502635 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:57:39.502652 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.502659 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502670 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:57:39.502688 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.502695 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502704 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:57:39.502722 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.502728 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502738 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:57:39.502756 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.502762 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502772 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:57:39.502789 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.502796 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502805 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:57:39.502822 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.502829 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502838 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:39.502856 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.502862 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502872 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:57:39.502889 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.502895 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502905 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:57:39.502922 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.502929 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502938 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:57:39.502956 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.502962 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.502972 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:57:39.502985 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.503040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.503058 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.503064 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:39.503079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.503104 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.503111 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.503121 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:57:39.503139 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.503145 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.503155 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:39.503172 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.503179 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.503189 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:57:39.503206 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:57:39.503213 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.503223 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:39.503236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.503263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.503273 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503289 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.503295 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.503309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.503334 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503347 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.503358 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 13:57:39.503371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.503386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.503396 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:39.503410 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503439 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503446 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503456 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503475 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503493 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.503508 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503535 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.503543 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503553 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:57:39.503570 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.503577 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503587 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:57:39.503609 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.503616 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503627 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:57:39.503645 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.503652 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503662 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:57:39.503680 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.503687 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503697 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:57:39.503714 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.503721 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503731 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:57:39.503749 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.503755 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503765 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:39.503783 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.503791 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503801 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:57:39.503819 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.503826 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503836 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:57:39.503853 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.503860 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503870 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 13:57:39.503887 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.503894 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503904 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:57:39.503922 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.503928 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.503938 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:57:39.503951 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.504010 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.504026 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504055 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504062 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504072 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504085 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.504116 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504141 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.504148 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504158 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 13:57:39.504176 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.504182 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504192 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 13:57:39.504210 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.504216 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504225 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:57:39.504243 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.504250 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504260 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 13:57:39.504277 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.504284 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504294 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 13:57:39.504311 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.504318 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504328 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:57:39.504353 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.504360 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504371 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 13:57:39.504388 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.504395 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504405 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 13:57:39.504423 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.504430 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504440 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 13:57:39.504457 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.504466 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504478 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:57:39.504496 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.504503 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504513 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:57:39.504530 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.504537 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504547 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 13:57:39.504565 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.504571 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504581 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:39.504599 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.504605 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504615 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 13:57:39.504628 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504694 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.504713 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.504720 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 13:57:39.504744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.504770 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.504777 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.504787 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:57:39.504800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.504815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.504826 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504842 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.504848 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.504862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.504887 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.504895 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.504905 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 13:57:39.504918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.504933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.504943 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:57:39.504958 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.504964 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 13:57:39.504983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.505009 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.505016 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.505026 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:39.505044 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.505051 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.505060 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:57:39.505078 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.505084 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.505094 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:57:39.505112 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:57:39.505118 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.505128 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:57:39.505141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.505168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.505179 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 13:57:39.505194 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.505200 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.505219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.505244 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:39.505252 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.505261 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 13:57:39.505274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.505289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.505299 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 13:57:39.505313 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:39.505345 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 13:57:39.505352 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:39.505363 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 13:57:39.505376 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:39.505392 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.505406 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:39.505432 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.505439 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:39.505449 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 13:57:39.505471 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.505478 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:39.505490 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 13:57:39.505508 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.505515 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:39.505525 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 13:57:39.505542 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:57:39.505549 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:39.505564 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:57:39.505583 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.505589 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:39.505599 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 13:57:39.505617 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.505623 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:39.505633 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 13:57:39.505650 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.505657 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:39.505666 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:57:39.505684 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.505691 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:39.505700 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 13:57:39.505718 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.505725 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:39.505734 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 13:57:39.505752 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.505758 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:39.505768 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:39.505781 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 13:57:39.505832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.505850 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.505856 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 13:57:39.505874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.505900 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.505907 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.505917 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:39.505930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.505945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.505955 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:39.505970 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.505976 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.505990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.506015 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:57:39.506022 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.506036 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 13:57:39.506049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.506064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.506073 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:57:39.506087 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 13:57:39.506113 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:57:39.506120 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:57:39.506130 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 13:57:39.506148 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:57:39.506154 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 13:57:39.506164 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 13:57:39.506182 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:57:39.506188 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:57:39.506199 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 13:57:39.506212 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 13:57:39.506236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.506252 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.506258 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:57:39.506276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.506302 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.506309 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.506319 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:39.506342 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.506349 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.506359 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:57:39.506377 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.506384 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.506394 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:57:39.506407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.506430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.506441 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506456 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.506464 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.506482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.506507 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506514 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.506524 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 13:57:39.506537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.506552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.506562 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:57:39.506576 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506608 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506615 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506625 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506638 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.506669 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506695 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.506702 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506712 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 13:57:39.506729 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.506736 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506746 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 13:57:39.506763 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.506770 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506780 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:57:39.506797 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.506804 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506813 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 13:57:39.506831 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.506837 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506847 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 13:57:39.506864 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.506871 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506880 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 13:57:39.506898 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.506904 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506918 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 13:57:39.506936 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.506943 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506953 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:57:39.506970 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.506977 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.506987 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:57:39.507000 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.507047 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.507065 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507071 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 13:57:39.507090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507115 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.507122 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507132 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:57:39.507150 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.507157 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507167 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:57:39.507184 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.507191 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507200 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:57:39.507218 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.507224 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507234 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:57:39.507251 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.507258 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507267 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:57:39.507280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.507322 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:39.507342 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507348 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.507367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507391 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507397 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507436 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:39.507456 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:39.507477 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507490 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:57:39.507500 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 13:57:39.507512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:57:39.507537 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:57:39.507552 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507559 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 13:57:39.507573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507598 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.507605 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507615 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 13:57:39.507628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.507653 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 13:57:39.507668 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507674 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.507693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507718 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:57:39.507725 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507735 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 13:57:39.507748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.507773 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 13:57:39.507788 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507794 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 13:57:39.507808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507832 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.507839 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507849 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:39.507862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.507887 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:39.507902 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507908 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.507921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507951 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.507959 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507969 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 13:57:39.507982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.507997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.508006 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:57:39.508020 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508047 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508054 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508065 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508078 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.508107 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508133 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.508140 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508150 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 13:57:39.508168 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.508175 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508184 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 13:57:39.508202 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.508208 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508218 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 13:57:39.508235 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.508242 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508257 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 13:57:39.508276 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.508283 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508292 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 13:57:39.508310 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:57:39.508317 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508326 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 13:57:39.508349 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:57:39.508356 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508366 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 13:57:39.508384 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:57:39.508400 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508410 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 13:57:39.508428 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:57:39.508434 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508444 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 13:57:39.508463 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.508473 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508484 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 13:57:39.508502 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.508508 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508518 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 13:57:39.508536 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.508542 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508552 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 13:57:39.508569 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.508576 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508585 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 13:57:39.508598 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.508660 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.508679 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.508686 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 13:57:39.508714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.508743 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.508750 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.508760 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 13:57:39.508774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.508789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.508799 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:39.508814 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.508820 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.508834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.508859 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.508865 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.508876 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 13:57:39.508888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.508903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.508913 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:57:39.508928 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.508935 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:39.508948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.508973 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.508979 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.508990 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 13:57:39.509007 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.509014 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509023 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:57:39.509041 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.509047 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509061 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:57:39.509079 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.509086 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509096 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:57:39.509108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.509146 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509161 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509167 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.509181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509206 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509213 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509223 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 13:57:39.509236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.509261 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:39.509275 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509308 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509315 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509325 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509343 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509362 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.509376 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509402 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.509408 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509418 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:57:39.509436 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.509442 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509452 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:57:39.509474 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.509482 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509493 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 13:57:39.509511 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.509517 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509527 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:57:39.509544 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.509551 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509561 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:57:39.509578 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.509585 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509595 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 13:57:39.509612 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:57:39.509619 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509629 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 13:57:39.509642 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.509681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.509698 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509705 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 13:57:39.509728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509753 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.509760 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509770 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 13:57:39.509788 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.509794 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509804 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 13:57:39.509821 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.509828 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509838 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 13:57:39.509855 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.509862 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509875 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 13:57:39.509893 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.509900 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509909 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 13:57:39.509927 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.509934 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509943 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 13:57:39.509960 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.509967 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.509977 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:57:39.509995 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.510001 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.510011 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:57:39.510024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.510065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.510076 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:39.510091 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.510098 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 13:57:39.510116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.510142 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:57:39.510149 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.510159 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 13:57:39.510172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.510187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.510197 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:57:39.510214 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:57:39.510221 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 13:57:39.510232 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 13:57:39.510248 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.510254 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 13:57:39.510267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.510291 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:39.510310 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:57:39.510327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.510343 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:57:39.510354 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 13:57:39.510372 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.510378 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 13:57:39.510389 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 13:57:39.510405 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:57:39.510412 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 13:57:39.510426 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 13:57:39.510444 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.510450 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:39.510461 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.510483 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.510490 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:39.510500 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.510517 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.510523 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:39.510533 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.510550 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.510557 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 13:57:39.510566 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.510583 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:39.510589 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 13:57:39.510599 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:39.510616 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:57:39.510622 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 13:57:39.510632 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 13:57:39.510649 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.510656 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:57:39.510665 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.510682 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:57:39.510689 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 13:57:39.510698 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 13:57:39.510715 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.510721 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 13:57:39.510731 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.510748 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.510754 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:57:39.510764 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.510779 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:57:39.510785 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 13:57:39.510799 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 13:57:39.510815 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 13:57:39.510853 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 13:57:39.510882 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:57:39.510909 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.510936 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 13:57:39.510962 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:39.510988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:57:39.511015 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:39.511041 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:57:39.511068 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 13:57:39.511094 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 13:57:39.511120 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 13:57:39.511146 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 13:57:39.511172 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 13:57:39.511199 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 13:57:39.511226 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 13:57:39.511252 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 13:57:39.511280 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:39.511306 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:57:39.511332 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:39.511364 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:57:39.511390 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:39.511416 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:57:39.511442 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:39.511474 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:57:39.511504 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.511535 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:57:39.511561 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.511588 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:57:39.511614 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.511640 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:57:39.511665 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:39.511693 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:57:39.511720 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 13:57:39.511746 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:57:39.511772 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.511801 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:57:39.511828 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.511854 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:57:39.511881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:39.511908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:39.511935 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.511980 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:39.512032 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.512079 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:39.512127 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:39.512178 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:57:39.512224 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 13:57:39.512272 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 13:57:39.512321 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:39.512376 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:57:39.512423 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.512451 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:57:39.512484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:39.512511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:57:39.512537 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 13:57:39.512563 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 13:57:39.512603 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:39.512630 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:57:39.512656 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:39.512683 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:57:39.512710 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.512737 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:57:39.512763 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:39.512790 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:57:39.512824 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.512842 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.512868 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:39.512894 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.512911 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.512927 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.512953 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:39.512979 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.512996 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.513015 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.513045 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.513092 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:39.513137 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.513182 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:39.513239 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.513284 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:39.513333 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.513588 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.513642 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:39.513696 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.513727 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.513778 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:39.513831 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.513882 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:39.513923 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.513956 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:39.513983 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514009 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:39.514035 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514061 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:39.514087 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514104 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514130 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:39.514156 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514182 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:39.514208 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514234 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:39.514260 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514285 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:39.514311 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514328 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514352 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514370 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514387 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514404 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514420 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514447 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:39.514498 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514519 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514536 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514562 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:39.514588 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514615 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:39.514641 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514658 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514674 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514700 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:39.514726 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514760 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514793 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.514845 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514862 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514878 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514895 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514920 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.514946 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514963 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514980 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.514996 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515022 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.515048 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515074 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.515105 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515124 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515140 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515157 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515185 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:39.515211 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515236 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:57:39.515262 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515279 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515295 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515321 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.515353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515421 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515446 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:39.515478 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515505 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:57:39.515531 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515557 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.515583 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515609 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:39.515635 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515651 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515668 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515684 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515710 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.515736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515754 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515810 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515827 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515843 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515860 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515886 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:57:39.515913 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515930 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515956 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:39.515981 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.515998 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516015 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516040 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:39.516065 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516082 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516099 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516115 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:39.516167 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516193 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:39.516218 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516244 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:39.516270 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516287 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516312 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:39.516343 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516361 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516387 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:39.516413 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516444 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:39.516475 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516502 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:39.516528 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516554 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:39.516580 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516606 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:57:39.516632 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516649 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516674 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:57:39.516700 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516725 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:39.516751 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516777 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:39.516803 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516829 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:39.516854 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516871 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516888 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516904 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516921 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516937 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516953 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.516980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:39.517005 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517023 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517039 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517064 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:39.517090 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517122 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:39.517148 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517166 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517182 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517208 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:39.517234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517284 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:57:39.517358 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517375 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517392 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517408 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517434 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.517461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517483 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517500 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517517 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517543 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.517570 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517595 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:57:39.517622 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517639 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517656 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517673 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517698 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:57:39.517724 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517755 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:57:39.517781 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517799 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517816 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517841 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.517867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.517959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:57:39.517985 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.518011 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:57:39.518037 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.518062 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:57:39.518088 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.518114 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:57:39.518140 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.518156 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.518173 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.518190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.518215 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.518242 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.518259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.518276 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.518293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.518310 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.518326 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.518352 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.518369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:57:39.518395 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:57:39.518423 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 13:57:39.518488 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.518539 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:39.518589 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:39.518636 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 13:57:39.518685 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 13:57:39.518734 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 13:57:39.518781 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 13:57:39.518834 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:39.518881 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:39.518930 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:39.518977 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:39.519024 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.519072 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.519120 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.519167 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:39.519214 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:57:39.519262 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.519311 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.519366 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:39.519416 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.519479 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.519536 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:39.519583 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 13:57:39.519629 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:39.519676 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.519723 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:39.519772 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 13:57:39.519820 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:39.519889 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:39.519936 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.519985 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:39.520041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 13:57:39.520089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.520136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:39.520184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:39.520230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 13:57:39.520278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 13:57:39.520345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 13:57:39.520394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 13:57:39.520441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:39.520493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:39.520541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:39.520587 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:39.520634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.520887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.520936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.520984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:39.521032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:57:39.521080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.521128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.521176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:39.521224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.521275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.521327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:39.521380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 13:57:39.521429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:39.521482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.521529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:39.521578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 13:57:39.521625 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:39.521677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:39.521724 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.521771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:39.521828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 13:57:39.521876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.521924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:39.521972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:39.522019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 13:57:39.522066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 13:57:39.522114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 13:57:39.522161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 13:57:39.522209 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:39.522256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:39.522304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:39.522356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:39.522404 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.522452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.522504 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.522551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:39.522598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:57:39.522646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.522695 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.522744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:39.522792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.522844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.522895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:39.522942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 13:57:39.522988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:39.523035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.523081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:39.523129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 13:57:39.523183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:39.523237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:39.523285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.523333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:39.523395 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:57:39.523423 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:57:39.523492 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.523548 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:39.523603 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:39.523658 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:57:39.523711 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:57:39.523765 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:57:39.523819 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:57:39.523872 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:39.523927 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:39.523980 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:39.524035 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:39.524088 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.524142 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.524196 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.524250 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:39.524304 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:57:39.524365 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.524421 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.524483 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:39.524537 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.524640 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.524739 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:39.524844 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:57:39.524945 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:39.525036 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.525129 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:39.525184 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:57:39.525238 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:39.525292 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:39.525352 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.525427 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:39.525492 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:57:39.525516 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:57:39.525571 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.525626 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:39.525725 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:39.525823 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:57:39.525934 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:57:39.526038 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:57:39.526146 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:57:39.526252 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:39.526376 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:39.526489 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:39.526582 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:39.526642 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.526696 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.526752 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.527019 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:39.527074 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:57:39.527129 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.527205 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.527261 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:39.527315 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.527377 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.527432 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:39.527492 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:57:39.527547 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:39.527601 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.527654 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:39.527708 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:57:39.527762 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:39.527816 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:39.527869 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.527923 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:39.527985 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 13:57:39.528009 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:57:39.528058 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.528108 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:39.528156 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:39.528210 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:57:39.528258 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:57:39.528308 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:57:39.528362 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:57:39.528410 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:39.528458 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:39.528512 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:39.528560 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:39.528611 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.528660 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.528708 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.528756 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:39.528804 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:57:39.528853 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.528901 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.528949 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:39.528997 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.529046 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.529094 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:39.529142 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:57:39.529190 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:39.529243 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.529292 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:39.529345 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:57:39.529394 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:39.529442 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:39.529497 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.529569 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:39.529657 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 13:57:39.529689 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:57:39.529773 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.529853 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:39.529931 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:39.529997 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:57:39.530049 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:57:39.530112 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:57:39.530175 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:57:39.530227 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:39.530278 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:39.530327 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:39.530383 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:39.530434 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.530489 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.530545 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.530595 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:39.530645 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:57:39.530698 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.530748 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.530798 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:39.530849 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.530899 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.530948 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:39.530998 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:57:39.531049 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:39.531099 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.531149 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:39.531199 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:57:39.531249 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:39.531299 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:39.531355 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.531406 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:39.531460 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 13:57:39.531484 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 13:57:39.531515 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 13:57:39.531543 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 13:57:39.531570 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 13:57:39.531596 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 13:57:39.531616 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:57:39.531635 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.531645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:39.531655 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:39.531665 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:57:39.531675 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:57:39.531685 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:57:39.531694 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:57:39.531703 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:39.531712 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:39.531721 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:39.531730 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:39.531739 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.531749 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.531758 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.531767 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:39.531775 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:57:39.531784 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.531799 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.531809 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:39.531817 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.531826 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.531835 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:39.531844 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:57:39.531852 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:39.531861 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.531869 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:39.531878 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:57:39.531887 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:39.531895 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:39.531903 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.531912 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:39.531920 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:57:39.531930 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.531937 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:39.531946 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:39.531954 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:57:39.531963 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:57:39.531971 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:57:39.531979 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:57:39.531987 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:39.531995 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:39.532002 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:39.532010 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:39.532018 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.532025 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.532032 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.532040 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:39.532047 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:57:39.532055 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.532062 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.532070 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:39.532077 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.532085 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.532093 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:39.532100 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:57:39.532108 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:39.532115 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.532123 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:39.532130 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:57:39.532138 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:39.532145 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:39.532153 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.532160 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:39.532168 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:57:39.532178 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.532186 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:39.532195 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:39.532202 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:57:39.532215 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:57:39.532223 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:57:39.532231 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:57:39.532239 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:39.532246 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:39.532254 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:39.532262 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:39.532269 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.532276 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.532283 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.532291 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:39.532298 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:57:39.532305 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.532313 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.532320 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:39.532328 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.532340 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.532349 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:39.532356 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:57:39.532364 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:39.532372 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.532378 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:39.532385 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:57:39.532393 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:39.532400 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:39.532407 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.532414 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:39.532421 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:57:39.532430 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.532437 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:57:39.532445 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:57:39.532452 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:57:39.532460 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:57:39.532472 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:57:39.532481 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:57:39.532488 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:57:39.532495 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:57:39.532503 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:57:39.532510 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:57:39.532518 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.532527 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.532534 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:57:39.532542 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:57:39.532549 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:57:39.532557 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.532564 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:57:39.532571 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:57:39.532584 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:57:39.532591 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:57:39.532597 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:57:39.532604 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:57:39.532611 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:57:39.532622 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:57:39.532630 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:57:39.532637 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:57:39.532644 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:57:39.532651 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:57:39.532658 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:57:39.532665 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:57:39.532902 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 13:57:39.532913 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:57:39.532918 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:57:39.532923 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:57:39.532930 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 13:57:39.532935 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:57:39.532939 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:57:39.532948 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 13:57:39.532957 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:57:39.533004 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.533011 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179108" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:57:39.533025 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:57:39.533047 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 13:57:39.533054 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 13:57:39.533058 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 13:57:39.533062 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 13:57:39.533068 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179108" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:57:39.533079 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:57:39.533086 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:57:39.533091 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:57:39.533103 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.533113 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:57:39.533118 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 13:57:39.533143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.533152 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:57:39.533157 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.533180 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:57:39.533186 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 13:57:39.533190 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 13:57:39.533194 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 13:57:39.533198 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 13:57:39.533202 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 13:57:39.533206 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 13:57:39.533211 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 13:57:39.533220 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179108" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:57:39.533231 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:57:39.533238 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:57:39.533242 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:57:39.533248 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.533254 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:57:39.533258 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:57:39.533282 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:57:39.533289 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.533293 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.533299 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.533309 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:57:39.533321 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:57:39.533342 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:57:39.533348 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:57:39.533353 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:57:39.533359 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179108" 2019-04-25 13:57:39.533367 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:57:39.533371 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:57:39.533376 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:57:39.533382 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:57:39.533387 wsdl: in serializeType: returning: 179108 2019-04-25 13:57:39.533393 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:57:39.533400 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:57:39.533404 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:57:39.533408 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:57:39.533413 wsdl: in serializeType: returning: 179108 2019-04-25 13:57:39.533418 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179108 2019-04-25 13:57:39.533707 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179108 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 13:57:39.533714 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 13:57:39.533721 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8417"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 13:57:39.533736 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 13:57:39.533742 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179108 2019-04-25 13:57:39.533751 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 13:57:39.533827 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 13:57:39.533764 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:57:39.533775 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:57:39.533780 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:57:39.533785 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:57:39.533789 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:57:39.533796 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:57:39.533807 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:57:39.533816 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:57:39.533821 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:57:39.533834 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 13:57:39.533845 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:57:39.533852 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:57:39.541609 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:57:39.541629 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:57:39.541641 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 13:57:39.541646 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 13:57:39.541652 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:57:39.541657 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:57:39.541665 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:57:39.541670 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:57:39.541676 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 13:57:39.541700 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 13:57:39.553881 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 13:57:39.553899 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 13:57:39.553905 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:57:39.553911 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:57:39.553916 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:57:39.553922 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:57:39.553928 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:57:39.553933 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:57:39.553939 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:57:39.553948 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:57:24 GMT 2019-04-25 13:57:39.553955 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:57:39.553960 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 13:57:39.553966 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:57:39.553976 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 13:57:39.553999 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 13:57:39.554009 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 13:57:39.554019 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:57:39.554024 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 13:57:39.554029 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 13:57:39.554059 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:57:39.554070 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:57:39.554076 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:57:39.554102 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:57:39.554109 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 11:57:24 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 13:57:39.554139 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 13:57:39.554149 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 13:57:39.554172 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 13:57:39.554178 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 13:57:39.554291 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 13:57:39.554400 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 13:57:39.554407 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 13:57:39.554416 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 13:57:39.554426 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:57:39.554450 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 13:57:39.554507 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 13:57:39.554532 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:57:39.554547 nusoap_client: got fault 2019-04-25 13:57:39.554555 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 13:57:39.554559 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 13:57:39.554564 nusoap_client: detail =