Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 69.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
170470007096769 9 Model turbiny: S400
 Producent OE: Schwitzer
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM457LA
JR T2136
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 00:44:45 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 02:44:52.735567 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 02:44:52.735633 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:44:52.735657 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179108" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 02:44:52.735685 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:44:52.735710 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 02:44:52.735725 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 02:44:52.735747 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 02:44:52.735763 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:44:52.735775 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:44:52.735791 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 02:44:52.735807 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 02:44:52.735828 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 02:44:52.735839 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 02:44:52.735848 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 02:44:52.735856 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 02:44:52.735864 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 02:44:52.735885 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:44:52.735906 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:44:52.735922 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 02:44:52.735932 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 02:44:52.735943 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 02:44:52.735958 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 02:44:52.735974 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 02:44:52.743815 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 02:44:52.743869 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 02:44:52.743896 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 02:44:52.743912 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:44:52.743922 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:44:52.743930 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 02:44:52.743939 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 02:44:52.743983 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 02:44:52.842289 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 02:44:52.842350 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 02:44:52.842358 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:44:52.842364 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 02:44:52.842370 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 02:44:52.842376 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 02:44:52.842381 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 02:44:52.842392 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 02:44:52.842398 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 02:44:52.842404 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 00:44:45 GMT 2019-08-18 02:44:52.842409 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 02:44:52.842432 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 02:44:52.842441 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 02:44:52.842455 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 02:44:52.842491 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 02:44:52.842517 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 02:44:52.850267 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.850304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.850328 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.850351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.850479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.850519 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.850592 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:44:52.858246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.858283 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.858308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.858338 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.858363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.858402 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.858427 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.858450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.858488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.858513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.858543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.858573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.858604 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.858638 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.858661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.858684 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.865916 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.865949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866285 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866471 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866532 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866625 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866798 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866859 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866882 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866921 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866946 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866972 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.866999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.867038 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.867063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.867092 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.867115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.867156 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.873644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.873698 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 02:44:52.873730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874215 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 02:44:52.874250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874281 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874490 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874554 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874619 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874646 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874672 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874739 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.874825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.875095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 02:44:52.875151 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-18 02:44:52.875706 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 02:44:52.875737 soap_transport_http: read buffer of 7567 bytes 2019-08-18 02:44:52.875756 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 02:44:52.875766 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 02:44:52.875812 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 02:44:52.875868 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 02:44:52.875894 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 02:44:52.875908 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 02:44:52.875943 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 02:44:52.875954 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 02:44:52.876225 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 02:44:52.876250 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 02:44:52.876334 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.876350 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 02:44:52.876385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.876444 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.876460 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.876486 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:44:52.876525 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.876539 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.876560 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:44:52.876599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.876648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.876673 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 02:44:52.876704 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.876715 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.876747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.876802 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.876816 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.876836 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 02:44:52.876863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.876892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.876915 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 02:44:52.876945 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.876956 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 02:44:52.876983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877033 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.877047 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877067 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:44:52.877103 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.877116 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877137 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:44:52.877173 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.877186 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877199 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:44:52.877235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.877299 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.877330 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877339 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 02:44:52.877370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877419 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.877432 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877451 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 02:44:52.877479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.877520 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 02:44:52.877538 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877545 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 02:44:52.877560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877595 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.877603 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877614 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:44:52.877632 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.877639 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877649 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:44:52.877667 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.877674 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877683 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:44:52.877703 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.877713 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877724 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:52.877738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.877777 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:52.877793 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877800 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.877816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877840 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877846 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877889 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:52.877910 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:52.877927 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877939 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:44:52.877949 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 02:44:52.877962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.877978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:44:52.877988 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 02:44:52.878003 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878009 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 02:44:52.878024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878049 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.878055 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878065 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 02:44:52.878084 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.878090 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878100 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 02:44:52.878123 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.878130 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878140 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 02:44:52.878157 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.878164 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878173 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:52.878187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.878223 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:52.878239 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878245 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.878267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878294 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.878301 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878311 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 02:44:52.878324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.878349 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 02:44:52.878364 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878370 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 02:44:52.878386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878411 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.878417 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878427 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:44:52.878440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.878465 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:52.878480 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878486 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.878505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878531 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.878538 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878548 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 02:44:52.878561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.878593 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 02:44:52.878609 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878615 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 02:44:52.878629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878654 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.878661 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878670 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:52.878683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.878713 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 02:44:52.878729 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878735 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.878749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878774 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.878781 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878791 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 02:44:52.878804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.878829 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 02:44:52.878844 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878850 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 02:44:52.878863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878889 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.878896 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878905 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:44:52.878924 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.878930 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878940 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:52.878953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.878971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.878981 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 02:44:52.879002 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879008 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.879023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879047 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.879054 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879064 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 02:44:52.879077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.879102 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 02:44:52.879117 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879123 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 02:44:52.879136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879161 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.879168 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879178 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:44:52.879195 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.879202 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879211 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:52.879224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.879253 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 02:44:52.879268 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879274 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.879287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879312 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.879319 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879328 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 02:44:52.879342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.879366 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 02:44:52.879381 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879387 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 02:44:52.879401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879425 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.879431 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879441 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:52.879455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.879479 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 02:44:52.879494 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879500 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.879518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879553 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.879565 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879609 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 02:44:52.879632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.879675 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 02:44:52.879693 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879700 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 02:44:52.879720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879746 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.879753 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879763 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:52.879776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.879802 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:52.879817 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879823 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.879836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879861 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.879868 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879877 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 02:44:52.879890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.879915 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 02:44:52.879929 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879935 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 02:44:52.879950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879974 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.879981 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.879991 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 02:44:52.880004 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.880030 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:52.880045 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880051 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.880064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880089 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.880095 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880105 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 02:44:52.880118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.880143 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 02:44:52.880157 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880163 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 02:44:52.880177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880201 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.880209 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880218 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 02:44:52.880231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.880256 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:52.880270 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880277 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.880290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880314 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.880321 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880330 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 02:44:52.880343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.880368 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 02:44:52.880382 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880388 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 02:44:52.880402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880426 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.880433 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880442 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 02:44:52.880459 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.880465 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880474 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 02:44:52.880487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.880516 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:52.880530 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880536 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.880550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880579 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.880587 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880597 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 02:44:52.880611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.880636 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 02:44:52.880651 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880657 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:44:52.880671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880695 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.880704 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880716 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:52.880730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.880755 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.880770 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880777 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.880790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880817 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.880824 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880834 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:44:52.880847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.880873 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:44:52.880888 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880895 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 02:44:52.880909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880934 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:44:52.880941 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880951 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 02:44:52.880964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.880980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.880990 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.881005 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881011 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.881024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881048 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881054 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881091 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:52.881111 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:52.881128 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881139 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:44:52.881149 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 02:44:52.881162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:44:52.881186 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:44:52.881201 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881207 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 02:44:52.881221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881247 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:44:52.881254 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881264 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:44:52.881277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.881301 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:52.881316 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881323 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.881336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881359 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881366 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881403 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:52.881423 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:52.881440 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881450 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:44:52.881460 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 02:44:52.881473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:44:52.881497 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 02:44:52.881512 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881518 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 02:44:52.881532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881557 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:44:52.881564 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881579 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 02:44:52.881594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.881619 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.881634 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881640 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.881654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881677 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881684 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881786 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:52.881811 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:52.881828 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881840 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:44:52.881853 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 02:44:52.881867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:44:52.881891 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:44:52.881907 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881913 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 02:44:52.881928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881953 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.881961 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.881970 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 02:44:52.881988 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.881995 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882005 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 02:44:52.882022 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.882029 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882038 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 02:44:52.882056 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.882062 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882072 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:44:52.882089 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.882095 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882104 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 02:44:52.882121 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.882128 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882137 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 02:44:52.882154 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.882161 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882170 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:52.882183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.882234 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:52.882251 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882258 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.882272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882296 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.882303 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882313 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 02:44:52.882326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.882352 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 02:44:52.882367 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882374 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 02:44:52.882387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882412 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.882420 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882429 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 02:44:52.882447 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.882454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882463 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:52.882481 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.882488 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882497 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:44:52.882510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.882542 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 02:44:52.882557 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882563 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.882582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882608 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.882616 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882625 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 02:44:52.882638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.882663 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 02:44:52.882679 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882685 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:44:52.882699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882728 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.882736 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882746 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:52.882759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.882784 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.882800 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882806 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.882821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882846 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.882853 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882863 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:44:52.882876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.882901 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:44:52.882916 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882922 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 02:44:52.882935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882961 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.882968 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.882977 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 02:44:52.882995 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.883001 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883011 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:52.883027 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.883034 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883043 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:44:52.883056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.883089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.883104 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883111 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.883125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883149 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.883156 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883166 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 02:44:52.883179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.883204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:44:52.883219 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883225 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:52.883239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883263 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.883270 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883280 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:44:52.883297 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.883304 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883313 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:44:52.883330 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.883336 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883346 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:44:52.883363 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.883369 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883378 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:44:52.883395 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.883402 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883411 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:44:52.883424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.883465 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:52.883481 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883513 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.883532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883558 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.883566 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883581 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 02:44:52.883595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.883611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.883621 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:52.883636 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.883665 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.883673 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.883683 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.883696 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.883717 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.883733 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.883764 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.883771 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.883781 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:52.883799 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.883805 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.883815 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 02:44:52.883853 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.883861 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.883872 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 02:44:52.883892 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.883899 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.883908 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 02:44:52.883926 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.883932 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.883942 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 02:44:52.883959 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:44:52.883966 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.883977 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 02:44:52.883994 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.884001 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884010 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.884027 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.884034 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884043 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:52.884060 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.884067 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884076 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 02:44:52.884093 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.884100 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884109 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:44:52.884127 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.884133 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884143 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:44:52.884156 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.884230 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.884237 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:52.884251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.884276 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.884283 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.884293 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:44:52.884310 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.884317 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.884327 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:44:52.884344 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.884350 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.884360 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:44:52.884377 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.884384 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.884393 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 02:44:52.884406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.884433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.884443 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884458 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.884464 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.884480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.884505 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884512 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.884522 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 02:44:52.884535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.884550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.884560 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:52.884579 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884607 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884615 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884625 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884638 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884654 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.884668 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884693 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.884702 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884716 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:44:52.884736 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.884742 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884752 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 02:44:52.884769 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.884776 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884785 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:44:52.884802 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.884809 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884818 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 02:44:52.884835 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.884842 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884851 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:44:52.884873 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.884880 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884890 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:44:52.884908 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.884914 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884924 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:52.884941 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.884947 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884957 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 02:44:52.884974 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.884980 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.884990 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 02:44:52.885007 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.885013 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.885023 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:44:52.885040 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.885046 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.885056 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:44:52.885069 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.885123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.885140 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.885146 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:52.885161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.885188 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.885195 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.885204 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:44:52.885222 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.885228 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.885237 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:52.885255 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.885261 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.885271 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:44:52.885288 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:44:52.885294 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.885304 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:52.885317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.885345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.885355 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885370 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.885377 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.885391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.885416 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885423 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.885432 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 02:44:52.885446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.885461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.885471 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:52.885484 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885511 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885518 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885528 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885541 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885557 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.885571 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885604 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.885612 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885621 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:44:52.885640 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.885646 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885656 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 02:44:52.885673 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.885680 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885689 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 02:44:52.885706 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.885712 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885721 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 02:44:52.885739 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.885745 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885755 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:44:52.885772 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.885778 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885788 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:44:52.885805 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.885811 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885821 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:52.885838 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.885844 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885853 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 02:44:52.885871 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.885878 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885887 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 02:44:52.885905 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.885911 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885920 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 02:44:52.885937 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.885944 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885953 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:44:52.885970 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.885977 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.885986 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:44:52.885999 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.886056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.886072 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886099 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886106 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886116 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886129 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886145 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.886159 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886184 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.886191 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886200 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 02:44:52.886219 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.886226 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886235 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 02:44:52.886252 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.886259 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886268 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 02:44:52.886285 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.886292 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886301 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 02:44:52.886318 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.886325 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886334 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 02:44:52.886351 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.886357 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886367 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 02:44:52.886384 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.886390 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886399 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 02:44:52.886416 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.886423 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886432 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 02:44:52.886449 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.886456 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886466 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 02:44:52.886483 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.886490 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886499 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 02:44:52.886516 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.886523 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886532 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 02:44:52.886550 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.886557 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886566 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 02:44:52.886589 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.886596 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886606 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:52.886623 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.886630 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886639 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 02:44:52.886653 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886719 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.886739 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.886745 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 02:44:52.886764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.886791 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.886798 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.886807 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 02:44:52.886821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.886836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.886847 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886862 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.886869 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.886883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.886907 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.886914 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.886924 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 02:44:52.886937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.886953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.886963 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 02:44:52.886978 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.886984 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 02:44:52.886997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.887022 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.887029 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.887038 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:52.887056 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.887063 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.887073 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:44:52.887090 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.887097 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.887107 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:44:52.887124 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:44:52.887131 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.887140 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:44:52.887153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.887180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.887190 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 02:44:52.887205 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.887211 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.887227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.887251 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:52.887258 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.887268 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 02:44:52.887281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.887296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.887306 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 02:44:52.887320 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:52.887348 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 02:44:52.887355 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:52.887365 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 02:44:52.887378 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:52.887396 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.887410 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:52.887434 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.887441 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:52.887450 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 02:44:52.887468 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.887474 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:52.887484 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 02:44:52.887501 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.887507 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:52.887517 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 02:44:52.887534 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 02:44:52.887542 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:52.887558 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 02:44:52.887596 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.887609 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:52.887627 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 02:44:52.887659 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.887671 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:52.887689 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 02:44:52.887721 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.887733 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:52.887751 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:44:52.887783 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.887795 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:52.887812 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 02:44:52.887844 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.887856 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:52.887875 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 02:44:52.887908 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.887919 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:52.887936 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:52.887960 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 02:44:52.888046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.888082 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.888094 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 02:44:52.888121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.888161 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.888188 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.888209 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:52.888230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.888247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.888276 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:52.888300 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.888306 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.888341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.888391 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:44:52.888405 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.888423 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 02:44:52.888448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.888472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.888490 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 02:44:52.888515 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 02:44:52.888563 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:44:52.888583 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 02:44:52.888602 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 02:44:52.888636 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:44:52.888649 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 02:44:52.888667 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 02:44:52.888702 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:44:52.888715 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 02:44:52.888734 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 02:44:52.888761 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 02:44:52.888800 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.888833 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.888845 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 02:44:52.888873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.888922 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.888935 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.888954 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:52.888987 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.889002 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.889020 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 02:44:52.889054 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.889066 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.889085 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 02:44:52.889111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.889151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.889174 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889202 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.889213 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.889240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.889289 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889303 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.889322 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 02:44:52.889348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.889374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.889396 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 02:44:52.889417 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889477 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889487 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889513 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889534 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889565 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.889601 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889650 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.889659 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889670 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 02:44:52.889689 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.889695 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889709 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 02:44:52.889729 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.889736 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889745 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 02:44:52.889763 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.889769 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889779 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 02:44:52.889796 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.889802 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889811 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 02:44:52.889828 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.889835 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889844 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 02:44:52.889862 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.889868 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889877 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 02:44:52.889894 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.889901 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889910 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 02:44:52.889926 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.889933 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.889943 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 02:44:52.889956 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.890002 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.890019 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890026 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 02:44:52.890041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890066 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.890073 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890082 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 02:44:52.890100 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.890106 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890116 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:44:52.890133 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.890139 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890149 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:44:52.890166 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.890172 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890182 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:44:52.890199 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.890206 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890215 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 02:44:52.890229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.890268 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:52.890284 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890290 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.890304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890329 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890335 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890373 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:52.890395 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:52.890412 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890423 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:44:52.890433 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 02:44:52.890446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 02:44:52.890471 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 02:44:52.890486 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890492 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 02:44:52.890506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890530 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.890537 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890546 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 02:44:52.890559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.890592 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 02:44:52.890607 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890614 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.890628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890653 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:44:52.890660 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890669 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 02:44:52.890682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.890712 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 02:44:52.890728 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890734 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 02:44:52.890748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890773 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.890780 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890790 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:52.890803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.890835 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:52.890850 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890857 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.890871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890897 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.890904 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890913 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 02:44:52.890927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.890967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.890981 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 02:44:52.890996 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891024 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891031 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891041 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891055 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891071 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.891085 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891110 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.891118 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891127 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 02:44:52.891145 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.891152 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891161 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 02:44:52.891178 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.891185 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891194 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 02:44:52.891211 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.891218 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891228 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 02:44:52.891251 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.891258 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891268 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 02:44:52.891285 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:44:52.891292 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891302 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 02:44:52.891319 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:44:52.891326 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891335 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 02:44:52.891352 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 02:44:52.891359 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891369 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 02:44:52.891386 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:44:52.891393 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891403 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 02:44:52.891420 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.891427 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891438 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 02:44:52.891455 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.891462 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891472 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 02:44:52.891489 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.891495 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891504 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 02:44:52.891521 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.891528 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891537 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 02:44:52.891551 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.891619 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.891639 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.891645 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 02:44:52.891661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.891686 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.891692 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.891704 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 02:44:52.891721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.891738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.891748 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:52.891763 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.891770 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.891784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.891809 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.891816 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.891825 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 02:44:52.891839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.891854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.891864 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 02:44:52.891879 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.891885 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:52.891900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.891924 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.891931 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.891941 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 02:44:52.891958 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.891965 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.891974 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 02:44:52.891991 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.891998 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892007 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 02:44:52.892025 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.892031 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892040 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 02:44:52.892054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.892090 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892105 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892111 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.892125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892150 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892157 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892167 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 02:44:52.892180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.892206 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:52.892219 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892246 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892253 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892262 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892275 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.892305 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892331 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.892337 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892347 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 02:44:52.892365 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.892371 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892381 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 02:44:52.892398 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.892404 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892414 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 02:44:52.892431 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.892437 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892446 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 02:44:52.892464 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.892470 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892480 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 02:44:52.892498 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.892504 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892513 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 02:44:52.892531 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:44:52.892537 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892547 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 02:44:52.892560 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.892613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.892632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892639 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 02:44:52.892694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892724 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.892732 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892742 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 02:44:52.892760 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.892766 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892776 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 02:44:52.892793 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.892800 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892809 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 02:44:52.892826 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.892833 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892842 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 02:44:52.892859 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.892866 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892875 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 02:44:52.892892 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.892899 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892908 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 02:44:52.892925 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.892931 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892940 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 02:44:52.892957 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.892964 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.892973 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 02:44:52.892987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.893027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.893038 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:52.893053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.893060 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 02:44:52.893074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.893099 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:44:52.893106 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.893116 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 02:44:52.893129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.893144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.893154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 02:44:52.893171 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 02:44:52.893177 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 02:44:52.893188 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 02:44:52.893203 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.893209 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 02:44:52.893223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.893246 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:52.893265 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 02:44:52.893282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.893293 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 02:44:52.893303 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 02:44:52.893320 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.893326 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 02:44:52.893336 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 02:44:52.893353 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 02:44:52.893359 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 02:44:52.893369 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 02:44:52.893385 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.893392 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:52.893402 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.893419 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.893425 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:52.893435 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.893452 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.893458 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:52.893468 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.893485 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.893491 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 02:44:52.893501 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.893518 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:52.893524 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 02:44:52.893534 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:52.893556 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:44:52.893563 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 02:44:52.893572 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 02:44:52.893595 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.893602 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 02:44:52.893611 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.893628 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 02:44:52.893635 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 02:44:52.893644 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 02:44:52.893664 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.893672 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 02:44:52.893682 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.893699 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.893729 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 02:44:52.893744 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.893763 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 02:44:52.893770 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 02:44:52.893780 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 02:44:52.893794 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 02:44:52.893832 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 02:44:52.893862 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 02:44:52.893890 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.893917 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 02:44:52.893944 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:52.893971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 02:44:52.893997 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:52.894025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 02:44:52.894052 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:52.894078 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 02:44:52.894104 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 02:44:52.894131 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 02:44:52.894157 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 02:44:52.894183 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 02:44:52.894209 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 02:44:52.894236 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 02:44:52.894263 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 02:44:52.894289 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 02:44:52.894315 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:52.894342 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 02:44:52.894369 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:52.894395 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 02:44:52.894422 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:52.894449 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 02:44:52.894476 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:52.894502 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 02:44:52.894529 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.894557 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:44:52.894589 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.894617 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:44:52.894643 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:52.894671 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 02:44:52.894698 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.894729 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 02:44:52.894757 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:52.894783 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 02:44:52.894810 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 02:44:52.894841 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 02:44:52.894869 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.894896 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:44:52.894923 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.894953 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 02:44:52.894980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:52.895007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:52.895056 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.895084 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:52.895110 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.895150 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:52.895175 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:52.895201 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 02:44:52.895227 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 02:44:52.895252 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 02:44:52.895277 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:52.895303 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 02:44:52.895329 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.895354 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 02:44:52.895379 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:52.895420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 02:44:52.895446 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 02:44:52.895472 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 02:44:52.895498 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:52.895525 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 02:44:52.895551 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:52.895586 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 02:44:52.895616 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.895643 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 02:44:52.895669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:52.895696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 02:44:52.895730 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.895749 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.895775 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:52.895801 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.895818 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.895835 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.895861 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:52.895887 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.895904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.895921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.895938 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.895964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:52.895990 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896040 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896066 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:52.896092 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896119 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:52.896145 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896172 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:52.896198 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896216 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896242 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:52.896268 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896285 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896311 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:52.896338 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896365 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:52.896390 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896416 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:52.896443 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896468 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:52.896494 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896521 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:52.896547 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896565 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896597 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:52.896624 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896650 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:52.896676 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896706 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:52.896734 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896761 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:52.896787 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896814 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:52.896840 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896858 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896875 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896892 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896909 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896925 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896941 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.896967 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:52.896994 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897011 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897028 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897055 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:52.897081 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897108 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:52.897134 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897151 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897167 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897194 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:52.897220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897270 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.897340 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897357 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897373 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897392 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897419 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.897445 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897462 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897479 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897495 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897521 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.897549 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897580 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.897608 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897626 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897643 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897659 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897685 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:52.897748 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897778 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:44:52.897805 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897822 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897838 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897864 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.897891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.897985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:52.898011 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898038 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 02:44:52.898066 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898093 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.898119 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898145 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:52.898172 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898189 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898205 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898222 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898250 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.898276 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898310 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898326 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898343 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898377 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898394 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 02:44:52.898446 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898463 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898489 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:52.898516 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898532 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898549 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898581 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:52.898609 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898626 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898643 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898659 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898686 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:52.898717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898751 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898768 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898794 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:52.898820 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898847 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:52.898873 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898899 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:52.898926 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898943 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.898970 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:52.898996 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899013 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899039 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:52.899066 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899092 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:52.899118 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899145 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:52.899171 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899197 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:52.899223 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899249 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 02:44:52.899276 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899293 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899319 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 02:44:52.899345 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899372 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:52.899398 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899425 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:52.899451 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899478 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:52.899504 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899530 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:52.899557 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899579 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899599 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899616 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899649 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899666 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:52.899750 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899783 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899815 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899863 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:52.899913 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.899962 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:52.900012 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900044 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900075 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900124 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:52.900176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900242 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900272 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 02:44:52.900406 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900425 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900468 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900503 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900554 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.900618 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900651 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900681 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900714 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900765 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.900819 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.900927 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 02:44:52.900982 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901014 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901045 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901078 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901129 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 02:44:52.901180 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901233 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 02:44:52.901285 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901319 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901351 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901403 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.901454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 02:44:52.901695 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901750 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 02:44:52.901788 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901816 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 02:44:52.901843 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901869 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 02:44:52.901896 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901914 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901931 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901947 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.901974 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.902001 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.902018 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.902035 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.902052 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.902068 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.902085 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.902101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.902118 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 02:44:52.902144 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 02:44:52.902174 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 02:44:52.902234 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.902285 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:52.902335 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:52.902385 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:52.902433 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 02:44:52.902481 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 02:44:52.902531 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 02:44:52.902586 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 02:44:52.902637 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:52.902685 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:52.902741 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:52.902793 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:52.902841 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.902891 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.902940 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:52.902990 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.903038 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:52.903086 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:44:52.903134 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.903182 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.903231 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:52.903281 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.903338 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.903392 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:52.903440 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 02:44:52.903488 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:52.903535 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.903589 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:52.903640 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 02:44:52.903689 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:52.903747 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:52.903795 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.903844 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:52.903902 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 02:44:52.903951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.904000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:52.904048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:52.904096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:52.904143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 02:44:52.904191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 02:44:52.904240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 02:44:52.904288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 02:44:52.904337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:52.904385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:52.904433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:52.904480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:52.904527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.904581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.904631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:52.904679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.904736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:52.904785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:44:52.904834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.904883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.904931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:52.904980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.905033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.905086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:52.905133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 02:44:52.905180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:52.905226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.905274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:52.905323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 02:44:52.905372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:52.905424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:52.905472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.905521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:52.905586 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 02:44:52.905636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.905684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:52.905739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:52.905788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:52.905835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 02:44:52.905884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 02:44:52.905931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 02:44:52.905980 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 02:44:52.906028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:52.906074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:52.906122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:52.906170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:52.906218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.906266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.906314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:52.906363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.906412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:52.906460 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:44:52.906508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.906557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.906614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:52.906664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.906723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.906778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:52.906825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 02:44:52.906872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:52.906919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.906967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:52.907092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 02:44:52.907149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:52.907203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:52.907250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.907300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:52.907356 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 02:44:52.907383 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:44:52.907445 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.907501 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:52.907557 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:52.907620 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:52.907675 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:44:52.907735 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:44:52.907790 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:44:52.907845 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:44:52.907899 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:52.907954 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:52.908009 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:52.908063 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:52.908117 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.908171 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.908225 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:52.908280 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.908340 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:52.908396 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:44:52.908451 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.908506 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.908561 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:52.908629 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.908684 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.908745 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:52.908800 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:44:52.908855 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:52.908909 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.908963 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:52.909068 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:44:52.909122 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:52.909176 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:52.909232 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.909286 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:52.909349 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 02:44:52.909373 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:44:52.909428 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.909483 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:52.909538 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:52.909600 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:52.909657 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:44:52.909718 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:44:52.909775 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:44:52.909830 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:44:52.909885 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:52.909960 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:52.910022 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:52.910079 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:52.910160 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.910225 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.910297 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:52.910353 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.910409 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:52.910464 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:44:52.910520 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.910580 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.910638 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:52.910693 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.910807 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.910868 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:52.910924 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:44:52.910980 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:52.911035 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.911090 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:52.911145 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:44:52.911200 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:52.911256 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:52.911310 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.911367 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:52.911431 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 02:44:52.911454 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:44:52.911505 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.911554 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:52.911612 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:52.911661 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:52.911716 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:44:52.911803 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:44:52.911907 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:44:52.912010 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:44:52.912107 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:52.912204 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:52.912301 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:52.912464 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:52.912555 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.912665 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.912759 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:52.912856 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.912954 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:52.913053 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:44:52.913154 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.913252 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.913353 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:52.913448 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.913547 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.913659 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:52.913772 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:44:52.913871 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:52.913958 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.914009 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:52.914059 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:44:52.914108 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:52.914156 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:52.914205 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.914255 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:52.914341 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 02:44:52.914379 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 02:44:52.914444 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.914498 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:52.914549 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:52.914609 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:52.914661 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 02:44:52.914718 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 02:44:52.914770 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 02:44:52.914822 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 02:44:52.914873 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:52.914926 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:52.914977 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:52.915028 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:52.915079 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.915130 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.915181 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:52.915232 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.915284 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:52.915335 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 02:44:52.915387 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.915438 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.915489 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:52.915540 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.915599 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.915650 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:52.915702 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 02:44:52.915758 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:52.915809 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.915862 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:52.915913 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 02:44:52.915964 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:52.916015 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:52.916066 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.916119 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:52.916174 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 02:44:52.916191 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 02:44:52.916223 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 02:44:52.916251 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 02:44:52.916278 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 02:44:52.916307 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 02:44:52.916331 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:44:52.916351 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.916362 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:52.916374 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:52.916384 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:52.916393 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:44:52.916403 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:44:52.916412 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:44:52.916422 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:44:52.916431 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:52.916441 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:52.916450 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:52.916460 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:52.916469 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.916478 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.916487 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:52.916497 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.916506 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:52.916515 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:44:52.916523 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.916532 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.916541 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:52.916550 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.916559 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.916567 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:52.916581 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:44:52.916592 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:52.916600 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.916609 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:52.916619 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:44:52.916628 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:52.916637 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:52.916646 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.916655 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:52.916663 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:44:52.916676 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.916684 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:52.916694 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:52.916705 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:52.916717 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:44:52.916727 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:44:52.916735 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:44:52.916744 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:44:52.916752 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:52.916760 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:52.916768 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:52.916776 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:52.916784 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.916792 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.916800 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:52.916808 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.916816 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:52.916824 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:44:52.916832 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.916840 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.916847 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:52.916855 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.916863 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.916871 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:52.916879 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:44:52.916886 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:52.916894 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.916902 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:52.916910 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:44:52.916918 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:52.916926 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:52.916933 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.916942 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:52.916950 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:44:52.916962 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.916970 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:52.916978 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:52.916987 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:52.916994 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:44:52.917001 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:44:52.917009 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:44:52.917017 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:44:52.917024 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:52.917031 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:52.917038 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:52.917046 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:52.917054 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.917061 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.917069 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:52.917077 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.917084 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:52.917092 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:44:52.917099 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.917107 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.917116 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:52.917123 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.917131 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.917138 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:52.917145 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:44:52.917152 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:52.917159 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.917166 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:52.917173 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:44:52.917180 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:52.917187 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:52.917195 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.917202 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:52.917210 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 02:44:52.917219 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.917226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 02:44:52.917235 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 02:44:52.917242 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 02:44:52.917250 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 02:44:52.917257 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 02:44:52.917264 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 02:44:52.917273 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 02:44:52.917280 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 02:44:52.917289 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 02:44:52.917296 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 02:44:52.917304 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 02:44:52.917312 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.917319 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.917326 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 02:44:52.917334 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 02:44:52.917342 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 02:44:52.917350 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 02:44:52.917357 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.917365 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 02:44:52.917372 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 02:44:52.917380 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 02:44:52.917387 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 02:44:52.917394 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 02:44:52.917401 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 02:44:52.917407 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 02:44:52.917414 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 02:44:52.917422 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 02:44:52.917430 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 02:44:52.917438 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 02:44:52.917446 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 02:44:52.917452 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 02:44:52.917460 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 02:44:52.917547 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 02:44:52.917557 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:44:52.917563 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:44:52.917567 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 02:44:52.917580 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 02:44:52.917585 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 02:44:52.917590 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 02:44:52.917600 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 02:44:52.917610 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 02:44:52.917654 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.917662 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179108" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:44:52.917677 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 02:44:52.917699 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 02:44:52.917711 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 02:44:52.917716 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 02:44:52.917720 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 02:44:52.917727 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179108" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:44:52.917738 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:44:52.917746 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:44:52.917752 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:44:52.917765 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.917775 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 02:44:52.917781 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 02:44:52.917807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.917817 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 02:44:52.917821 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.917845 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 02:44:52.917851 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 02:44:52.917855 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 02:44:52.917859 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 02:44:52.917863 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 02:44:52.917867 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 02:44:52.917873 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 02:44:52.917877 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 02:44:52.917884 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179108" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 02:44:52.917894 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:44:52.917900 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:44:52.917905 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 02:44:52.917911 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.917917 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 02:44:52.917921 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 02:44:52.917945 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 02:44:52.917951 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.917956 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.917962 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.917967 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 02:44:52.917978 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 02:44:52.917986 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:44:52.917991 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:44:52.917996 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 02:44:52.918003 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179108" 2019-08-18 02:44:52.918010 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:44:52.918015 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:44:52.918019 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:44:52.918026 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:44:52.918031 wsdl: in serializeType: returning: 179108 2019-08-18 02:44:52.918037 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 02:44:52.918044 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 02:44:52.918049 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 02:44:52.918053 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 02:44:52.918058 wsdl: in serializeType: returning: 179108 2019-08-18 02:44:52.918062 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179108 2019-08-18 02:44:52.918129 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179108 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 02:44:52.918137 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 02:44:52.918144 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7745"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 02:44:52.918160 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 02:44:52.918167 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179108 2019-08-18 02:44:52.918177 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 02:44:52.918258 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 02:44:52.918192 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 02:44:52.918203 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 02:44:52.918209 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 02:44:52.918215 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 02:44:52.918219 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 02:44:52.918226 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:44:52.918237 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:44:52.918246 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 02:44:52.918251 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 02:44:52.918264 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 02:44:52.918275 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 02:44:52.918284 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 02:44:52.926209 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 02:44:52.926243 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 02:44:52.926264 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 02:44:52.926271 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 02:44:52.926278 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 02:44:52.926284 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 02:44:52.926289 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 02:44:52.926293 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 02:44:52.926299 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 02:44:52.926328 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 02:44:52.936543 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 02:44:52.936598 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 02:44:52.936611 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:44:52.936622 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 02:44:52.936631 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 02:44:52.936640 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 02:44:52.936650 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 02:44:52.936660 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 02:44:52.936670 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 02:44:52.936678 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 00:44:45 GMT 2019-08-18 02:44:52.936689 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 02:44:52.936697 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 02:44:52.936716 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 02:44:52.936733 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 02:44:52.936775 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 02:44:52.936804 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 02:44:52.936819 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 02:44:52.936827 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 02:44:52.936835 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 02:44:52.936888 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 02:44:52.936908 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 02:44:52.936921 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 02:44:52.936955 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 02:44:52.936967 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 00:44:45 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 02:44:52.937014 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 02:44:52.937030 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 02:44:52.937065 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 02:44:52.937076 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 02:44:52.937229 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 02:44:52.937400 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 02:44:52.937411 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 02:44:52.937425 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 02:44:52.937442 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 02:44:52.937481 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 02:44:52.937572 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 02:44:52.937608 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 02:44:52.937628 nusoap_client: got fault 2019-08-18 02:44:52.937642 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 02:44:52.937650 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 02:44:52.937659 nusoap_client: detail =