Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 69.8Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
158612 Model turbiny: 4LF
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2230
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 05 Jun 2020 03:08:22 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-06-05 05:08:22.648991 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-06-05 05:08:22.649052 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 05:08:22.649075 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-06-05 05:08:22.649105 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 05:08:22.649123 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-06-05 05:08:22.649137 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-06-05 05:08:22.649158 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-06-05 05:08:22.649173 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 05:08:22.649183 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 05:08:22.649198 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-05 05:08:22.649212 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-05 05:08:22.649232 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-05 05:08:22.649242 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-05 05:08:22.649258 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-05 05:08:22.649266 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-05 05:08:22.649273 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-06-05 05:08:22.649293 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 05:08:22.649313 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 05:08:22.649328 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-05 05:08:22.649337 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-06-05 05:08:22.649348 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-06-05 05:08:22.649362 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-05 05:08:22.649377 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-05 05:08:22.656158 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-05 05:08:22.656210 soap_transport_http: socket connected 2020-06-05 05:08:22.656233 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-06-05 05:08:22.656245 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 05:08:22.656254 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 05:08:22.656261 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-05 05:08:22.656269 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-06-05 05:08:22.656306 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-06-05 05:08:22.675254 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-06-05 05:08:22.675340 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-06-05 05:08:22.675352 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-05 05:08:22.675361 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-05 05:08:22.675371 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-05 05:08:22.675380 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-05 05:08:22.675394 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-05 05:08:22.675406 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-05 05:08:22.675415 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-05 05:08:22.675429 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 05 Jun 2020 03:08:22 GMT 2020-06-05 05:08:22.675439 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-05 05:08:22.675447 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-06-05 05:08:22.675457 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-05 05:08:22.675476 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-06-05 05:08:22.675535 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-06-05 05:08:22.675569 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-06-05 05:08:22.681759 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:08:22.681838 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:08:22.681919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:08:22.681992 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.682012 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:08:22.688277 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:08:22.688350 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:08:22.688407 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.688536 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-05 05:08:22.688617 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-06-05 05:08:22.688666 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.695014 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:08:22.695152 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-05 05:08:22.695175 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2020-06-05 05:08:22.695256 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:08:22.695306 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:08:22.695342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:08:22.695390 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.695449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:08:22.695496 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.695516 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.695604 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.695656 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:08:22.695705 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:08:22.701331 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.701382 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.701501 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.701560 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.701677 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.701735 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:08:22.701790 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.701904 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:08:22.701935 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:08:22.702341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:08:22.702387 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-05 05:08:22.702479 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-06-05 05:08:22.702531 soap_transport_http: read buffer of 4640 bytes 2020-06-05 05:08:22.702581 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-05 05:08:22.702630 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.708072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:08:22.708131 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.708194 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.708233 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.708445 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.708495 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.708539 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:08:22.708596 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-05 05:08:22.708617 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.708665 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.708714 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-05 05:08:22.708753 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-06-05 05:08:22.708768 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-05 05:08:22.708777 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-06-05 05:08:22.708875 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-06-05 05:08:22.708933 soap_transport_http: closed socket 2020-06-05 05:08:22.708953 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-05 05:08:22.708964 soap_transport_http: end of send() 2020-06-05 05:08:22.708994 wsdl: got WSDL URL 2020-06-05 05:08:22.709001 wsdl: Parse WSDL 2020-06-05 05:08:22.709224 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-06-05 05:08:22.709245 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-06-05 05:08:22.709313 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.709326 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-06-05 05:08:22.709353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.709397 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.709410 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.709436 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 05:08:22.709468 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.709479 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.709494 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 05:08:22.709517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.709561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.709592 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-06-05 05:08:22.709615 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.709625 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.709647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.709687 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.709698 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.709713 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-06-05 05:08:22.709734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.709759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.709775 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-06-05 05:08:22.709797 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.709807 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-06-05 05:08:22.709827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.709865 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.709888 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.709902 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 05:08:22.709928 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.709938 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.709951 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 05:08:22.709977 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.709987 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710001 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-05 05:08:22.710020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.710071 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-06-05 05:08:22.710093 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710102 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-06-05 05:08:22.710123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710159 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.710170 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710183 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-06-05 05:08:22.710204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.710241 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-06-05 05:08:22.710263 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710272 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-06-05 05:08:22.710294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710331 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.710341 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710355 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 05:08:22.710381 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.710391 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710406 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 05:08:22.710438 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.710449 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710463 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-05 05:08:22.710489 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.710498 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710512 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:08:22.710531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.710606 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:08:22.710629 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710639 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.710665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710701 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710712 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710772 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:08:22.710803 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:08:22.710828 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710845 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:08:22.710860 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-06-05 05:08:22.710891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:08:22.710927 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-05 05:08:22.710948 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.710957 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-06-05 05:08:22.710977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711013 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.711022 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711036 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 05:08:22.711056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.711093 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-06-05 05:08:22.711114 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711123 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.711142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711177 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711185 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711238 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:08:22.711266 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:08:22.711291 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711306 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:08:22.711321 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-06-05 05:08:22.711340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:08:22.711376 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-06-05 05:08:22.711397 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711406 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-06-05 05:08:22.711431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711468 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.711478 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711492 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-05 05:08:22.711518 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.711527 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711541 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-05 05:08:22.711567 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.711589 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711604 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-05 05:08:22.711630 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.711640 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711654 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:08:22.711675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.711733 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.711755 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711764 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.711786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711823 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.711833 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711848 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-06-05 05:08:22.711881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.711918 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-05 05:08:22.711939 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.711947 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-06-05 05:08:22.711972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712009 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.712019 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712033 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 05:08:22.712053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.712090 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-06-05 05:08:22.712111 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712119 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.712167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712209 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.712219 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712234 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-06-05 05:08:22.712254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.712293 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-06-05 05:08:22.712314 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712323 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-06-05 05:08:22.712343 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712378 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.712388 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712402 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:08:22.712421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.712466 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-06-05 05:08:22.712487 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712495 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.712515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712551 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.712561 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712587 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-06-05 05:08:22.712662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.712702 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-06-05 05:08:22.712725 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712732 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-06-05 05:08:22.712751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712782 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.712790 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712801 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 05:08:22.712820 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.712827 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712837 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:08:22.712851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.712883 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-06-05 05:08:22.712898 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712904 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.712919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712945 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.712952 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712962 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-06-05 05:08:22.712976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.712992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.713002 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-06-05 05:08:22.713017 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713023 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-06-05 05:08:22.713038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713063 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.713070 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713080 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 05:08:22.713098 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.713105 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713114 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:08:22.713128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.713157 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-06-05 05:08:22.713172 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713178 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.713192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713218 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.713224 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713234 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-06-05 05:08:22.713248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.713273 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-06-05 05:08:22.713288 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713294 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-06-05 05:08:22.713308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713334 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.713341 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713351 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:08:22.713364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.713390 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-06-05 05:08:22.713406 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713412 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.713426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713460 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.713468 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713478 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-06-05 05:08:22.713492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.713518 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-06-05 05:08:22.713533 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713540 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-06-05 05:08:22.713554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713579 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.713586 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713596 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:08:22.713610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.713636 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-06-05 05:08:22.713651 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713657 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.713671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713695 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.713703 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713713 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-06-05 05:08:22.713726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.713752 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-06-05 05:08:22.713767 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713773 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-06-05 05:08:22.713787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713812 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.713819 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713829 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-05 05:08:22.713842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.713867 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:08:22.713882 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713889 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.713902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713927 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.713934 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713943 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-06-05 05:08:22.713957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.713972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.713982 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-05 05:08:22.713997 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714003 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-06-05 05:08:22.714017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714042 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.714049 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714059 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-05 05:08:22.714072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.714098 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-06-05 05:08:22.714113 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714119 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.714133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714157 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.714164 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714174 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-06-05 05:08:22.714188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.714213 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-06-05 05:08:22.714228 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714234 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-06-05 05:08:22.714248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714274 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.714281 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714291 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-06-05 05:08:22.714312 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.714319 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714329 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-06-05 05:08:22.714343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.714373 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:08:22.714388 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714394 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.714408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714434 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.714441 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714459 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-06-05 05:08:22.714473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.714499 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-05 05:08:22.714514 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714521 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-05 05:08:22.714535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714560 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.714567 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714577 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:08:22.714591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.714616 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.714631 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714637 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.714651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714677 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.714684 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714694 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-06-05 05:08:22.714707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.714733 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:08:22.714748 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714754 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-06-05 05:08:22.714768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714794 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 05:08:22.714801 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714811 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-05 05:08:22.714824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.714849 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.714864 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714871 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.714884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714909 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714915 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.714954 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:08:22.714974 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:08:22.714992 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715002 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:08:22.715013 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-06-05 05:08:22.715026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:08:22.715051 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-06-05 05:08:22.715065 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715072 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-06-05 05:08:22.715087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715112 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 05:08:22.715119 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715129 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-05 05:08:22.715142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.715168 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-06-05 05:08:22.715183 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715189 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.715203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715228 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715235 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715273 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:08:22.715293 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:08:22.715310 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715321 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:08:22.715331 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-06-05 05:08:22.715344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:08:22.715369 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-06-05 05:08:22.715384 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715391 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-06-05 05:08:22.715405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715430 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 05:08:22.715437 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715452 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-05 05:08:22.715467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.715492 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.715508 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715514 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.715529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715552 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715559 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715597 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:08:22.715617 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:08:22.715634 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715645 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:08:22.715655 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-06-05 05:08:22.715668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:08:22.715693 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-06-05 05:08:22.715708 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715714 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-06-05 05:08:22.715728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715753 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.715760 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715770 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-06-05 05:08:22.715788 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.715795 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715804 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-06-05 05:08:22.715822 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.715828 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715838 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 05:08:22.715856 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.715863 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715872 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-05 05:08:22.715889 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.715897 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715906 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-05 05:08:22.715924 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.715930 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715940 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-06-05 05:08:22.715957 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.715964 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.715973 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:08:22.715987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.716035 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-06-05 05:08:22.716050 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716056 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.716071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716096 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.716103 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716113 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-06-05 05:08:22.716127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.716152 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-06-05 05:08:22.716167 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716173 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-06-05 05:08:22.716187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716212 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.716220 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716230 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-05 05:08:22.716248 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.716255 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716264 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:08:22.716282 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.716288 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716298 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-05 05:08:22.716311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.716346 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-06-05 05:08:22.716360 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716366 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.716381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716405 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.716412 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716422 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-06-05 05:08:22.716435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.716473 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-06-05 05:08:22.716489 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716495 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-05 05:08:22.716510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716535 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.716542 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716552 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:08:22.716566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.716591 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.716606 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716613 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.716628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716653 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.716660 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716670 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-06-05 05:08:22.716683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.716709 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:08:22.716724 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716731 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-06-05 05:08:22.716745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716770 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.716776 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716786 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:08:22.716804 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.716811 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716821 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-06-05 05:08:22.716838 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.716845 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716855 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-06-05 05:08:22.716873 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.716879 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716889 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-06-05 05:08:22.716906 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.716913 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716923 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-06-05 05:08:22.716936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.716977 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.716993 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.716999 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.717013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717039 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.717046 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-06-05 05:08:22.717070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.717095 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-06-05 05:08:22.717110 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717116 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-05 05:08:22.717130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717155 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.717163 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717173 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-05 05:08:22.717190 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.717198 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717208 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:08:22.717225 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.717232 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717241 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-05 05:08:22.717255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.717288 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.717303 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717309 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.717325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717350 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.717356 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717367 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-06-05 05:08:22.717380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.717405 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:08:22.717420 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717426 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-06-05 05:08:22.717440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717471 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.717478 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717488 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 05:08:22.717506 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.717513 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717523 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 05:08:22.717540 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.717547 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717557 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 05:08:22.717576 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.717583 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717592 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-05 05:08:22.717610 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.717617 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717627 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 05:08:22.717640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.717680 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.717696 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717702 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.717717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717742 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.717749 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717759 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-06-05 05:08:22.717773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.717788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.717798 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 05:08:22.717813 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.717843 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.717850 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.717860 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.717874 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.717890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.717904 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.717930 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.717937 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.717947 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:08:22.717965 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.717972 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.717981 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-06-05 05:08:22.717999 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.718005 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718015 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-06-05 05:08:22.718032 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.718039 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718049 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-05 05:08:22.718066 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.718073 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718082 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-06-05 05:08:22.718100 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 05:08:22.718106 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718116 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-06-05 05:08:22.718133 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.718140 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718150 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.718168 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.718175 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718184 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:08:22.718205 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.718213 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718223 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-06-05 05:08:22.718241 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.718247 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718258 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 05:08:22.718275 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.718282 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718292 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 05:08:22.718305 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718360 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.718378 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.718384 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-06-05 05:08:22.718399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.718424 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.718431 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.718441 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 05:08:22.718466 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.718473 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.718483 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-05 05:08:22.718501 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.718507 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.718517 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-05 05:08:22.718535 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.718541 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.718551 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-05 05:08:22.718564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.718591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.718602 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718617 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.718623 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.718637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.718662 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718669 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.718679 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-06-05 05:08:22.718693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.718708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.718718 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-06-05 05:08:22.718732 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718760 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718767 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718777 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718790 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718806 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.718820 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718846 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.718853 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718863 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-05 05:08:22.718880 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.718887 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718897 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-05 05:08:22.718914 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.718921 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718930 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-05 05:08:22.718947 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.718954 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718964 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-05 05:08:22.718982 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.718988 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.718998 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-05 05:08:22.719015 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.719022 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.719032 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-05 05:08:22.719049 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.719056 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.719066 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:08:22.719083 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.719090 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.719099 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-05 05:08:22.719116 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.719123 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.719133 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-05 05:08:22.719150 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.719157 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.719166 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 05:08:22.719184 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.719190 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.719200 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 05:08:22.719213 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.719266 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.719285 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.719291 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-05 05:08:22.719306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.719331 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.719338 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.719348 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 05:08:22.719366 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.719374 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.719384 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:08:22.719401 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.719408 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.719417 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 05:08:22.719434 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:08:22.719441 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.719456 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-06-05 05:08:22.719470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.719498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.719508 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.719524 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.719530 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.719545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.719570 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.719577 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.719587 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-06-05 05:08:22.719600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.719616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.719626 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-05 05:08:22.719639 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.719666 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.719673 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.719683 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.719696 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.719713 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.719727 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.719752 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.719759 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.719769 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-05 05:08:22.719787 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.719793 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.719803 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-05 05:08:22.719820 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.719827 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.719837 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-05 05:08:22.719854 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.719861 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.719870 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-05 05:08:22.719888 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.719894 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.719904 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-05 05:08:22.719922 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.719928 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.719938 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-05 05:08:22.719955 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.719962 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.719971 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:08:22.719989 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.719995 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.720004 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-05 05:08:22.720021 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.720028 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.720038 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-05 05:08:22.720055 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720062 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.720071 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-06-05 05:08:22.720088 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.720095 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.720105 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 05:08:22.720122 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.720129 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.720138 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 05:08:22.720151 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.720208 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.720224 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720252 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720259 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720269 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720283 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720299 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.720313 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720340 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.720347 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720357 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-06-05 05:08:22.720374 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.720381 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720391 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-06-05 05:08:22.720409 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.720416 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720426 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-05 05:08:22.720448 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.720456 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720467 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-06-05 05:08:22.720486 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.720493 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720502 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-06-05 05:08:22.720519 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.720526 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720536 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-05 05:08:22.720553 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.720560 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720569 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-06-05 05:08:22.720586 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.720593 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720602 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-06-05 05:08:22.720619 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.720626 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720636 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-06-05 05:08:22.720653 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.720660 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720670 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-05 05:08:22.720687 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.720693 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720703 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-05 05:08:22.720720 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.720727 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720736 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-06-05 05:08:22.720754 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.720760 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720770 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:08:22.720787 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.720794 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720804 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-06-05 05:08:22.720817 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.720884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.720903 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.720909 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-06-05 05:08:22.720924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.720949 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.720956 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.720966 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-05 05:08:22.720980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.720995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.721006 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:08:22.721021 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.721027 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.721042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.721066 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.721074 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.721083 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-06-05 05:08:22.721097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.721112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.721122 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-06-05 05:08:22.721137 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.721143 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-06-05 05:08:22.721158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.721182 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.721190 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.721199 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:08:22.721217 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.721224 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.721233 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-05 05:08:22.721251 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.721257 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.721267 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-05 05:08:22.721284 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:08:22.721291 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.721301 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-05 05:08:22.721314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.721341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.721351 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-06-05 05:08:22.721366 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.721372 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.721386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.721411 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:08:22.721419 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.721428 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-06-05 05:08:22.721442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.721463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.721474 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-06-05 05:08:22.721488 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:08:22.721516 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-06-05 05:08:22.721523 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:08:22.721533 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-06-05 05:08:22.721546 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:08:22.721562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.721576 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-06-05 05:08:22.721603 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.721610 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-05 05:08:22.721620 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-06-05 05:08:22.721637 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.721644 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-06-05 05:08:22.721654 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-06-05 05:08:22.721671 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.721678 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-05 05:08:22.721687 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-06-05 05:08:22.721705 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-05 05:08:22.721711 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-06-05 05:08:22.721721 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-05 05:08:22.721738 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.721745 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-06-05 05:08:22.721755 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-06-05 05:08:22.721772 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.721779 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-06-05 05:08:22.721788 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-06-05 05:08:22.721806 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.721812 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-06-05 05:08:22.721822 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 05:08:22.721839 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.721846 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-05 05:08:22.721856 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-06-05 05:08:22.721873 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.721880 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-06-05 05:08:22.721899 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-06-05 05:08:22.721918 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.721924 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-06-05 05:08:22.721934 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:08:22.721947 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-06-05 05:08:22.721998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.722017 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722023 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-06-05 05:08:22.722043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722069 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.722076 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722086 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:08:22.722100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.722126 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-06-05 05:08:22.722141 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722147 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.722161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722186 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 05:08:22.722193 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722203 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-06-05 05:08:22.722217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.722242 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-06-05 05:08:22.722255 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-06-05 05:08:22.722281 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:08:22.722288 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-05 05:08:22.722298 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-06-05 05:08:22.722316 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 05:08:22.722323 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-06-05 05:08:22.722332 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-06-05 05:08:22.722350 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:08:22.722357 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-05 05:08:22.722371 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-06-05 05:08:22.722385 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-06-05 05:08:22.722409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.722425 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722431 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-06-05 05:08:22.722450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722477 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.722484 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722494 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:08:22.722512 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.722519 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722528 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-05 05:08:22.722546 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.722553 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722562 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-05 05:08:22.722576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.722610 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.722625 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722631 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.722650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722677 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.722684 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722694 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-06-05 05:08:22.722708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.722724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.722734 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-05 05:08:22.722748 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.722774 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.722781 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.722791 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.722804 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.722821 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.722835 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.722861 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.722868 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.722878 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-06-05 05:08:22.722895 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.722902 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.722916 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-06-05 05:08:22.722935 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.722942 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.722952 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-05 05:08:22.722969 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.722976 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.722986 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-06-05 05:08:22.723004 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.723010 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.723020 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-05 05:08:22.723037 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.723044 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.723053 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-06-05 05:08:22.723071 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.723078 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.723087 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-06-05 05:08:22.723104 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.723111 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.723120 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-05 05:08:22.723138 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.723144 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.723154 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-05 05:08:22.723168 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.723215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.723232 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723238 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-06-05 05:08:22.723258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723283 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.723290 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723300 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 05:08:22.723318 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.723325 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723334 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 05:08:22.723351 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.723358 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723367 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 05:08:22.723385 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.723392 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723401 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-05 05:08:22.723419 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.723425 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723439 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 05:08:22.723458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.723500 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:08:22.723516 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723522 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.723537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723561 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723567 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723608 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:08:22.723628 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:08:22.723645 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723656 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:08:22.723666 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-06-05 05:08:22.723680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-06-05 05:08:22.723704 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-05 05:08:22.723719 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723726 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-06-05 05:08:22.723745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723772 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.723779 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723789 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-06-05 05:08:22.723802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.723833 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-06-05 05:08:22.723848 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723854 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.723868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723893 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-05 05:08:22.723900 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723910 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-06-05 05:08:22.723924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.723949 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-06-05 05:08:22.723964 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.723970 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-06-05 05:08:22.723986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724012 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.724019 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724029 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-05 05:08:22.724047 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.724054 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724064 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-05 05:08:22.724081 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.724088 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724097 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-06-05 05:08:22.724111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.724149 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:08:22.724164 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724170 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.724185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724209 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.724216 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724226 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-06-05 05:08:22.724239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.724265 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-06-05 05:08:22.724280 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724286 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-06-05 05:08:22.724300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724324 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.724331 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724341 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:08:22.724354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.724384 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-06-05 05:08:22.724400 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724407 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.724420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724450 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.724458 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724468 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-06-05 05:08:22.724482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.724498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.724508 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-06-05 05:08:22.724522 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.724549 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.724556 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.724566 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.724580 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.724600 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.724615 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.724641 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.724648 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.724658 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-06-05 05:08:22.724675 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.724683 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.724692 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-06-05 05:08:22.724710 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.724717 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.724741 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-06-05 05:08:22.724760 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.724767 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.724777 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-06-05 05:08:22.724795 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.724801 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.724811 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-06-05 05:08:22.724829 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 05:08:22.724835 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.724845 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-06-05 05:08:22.724862 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 05:08:22.724869 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.724879 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-06-05 05:08:22.724896 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-05 05:08:22.724903 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.725094 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-06-05 05:08:22.725116 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:08:22.725123 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.725133 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-06-05 05:08:22.725151 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.725158 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.725167 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-06-05 05:08:22.725185 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.725191 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.725201 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-06-05 05:08:22.725218 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.725224 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.725234 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-06-05 05:08:22.725251 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.725258 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.725267 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-06-05 05:08:22.725280 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.725342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.725362 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.725368 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-06-05 05:08:22.725388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.725413 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.725420 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.725430 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.725454 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.725461 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.725471 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.725485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.725505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.725515 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-06-05 05:08:22.725530 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.725537 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.725555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.725581 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:08:22.725588 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.725597 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-06-05 05:08:22.725611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.725627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.725637 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-06-05 05:08:22.725651 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:08:22.725678 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-06-05 05:08:22.725685 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:08:22.725695 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-06-05 05:08:22.725709 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:08:22.725725 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.725738 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-06-05 05:08:22.725763 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.725770 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:08:22.725780 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-06-05 05:08:22.725798 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.725804 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:08:22.725814 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-05 05:08:22.725831 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.725838 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:08:22.725851 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-06-05 05:08:22.725870 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-05 05:08:22.725876 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:08:22.725886 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-06-05 05:08:22.725903 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.725910 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:08:22.725919 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-06-05 05:08:22.725937 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-05 05:08:22.725944 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:08:22.725954 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-06-05 05:08:22.725971 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.725978 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-06-05 05:08:22.725987 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:08:22.726001 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-06-05 05:08:22.726038 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.726056 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726063 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-06-05 05:08:22.726081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726108 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.726115 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726125 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.726143 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.726150 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726160 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.726173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.726202 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-06-05 05:08:22.726217 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726223 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-06-05 05:08:22.726237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726262 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:08:22.726269 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726279 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-06-05 05:08:22.726292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.726318 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-06-05 05:08:22.726333 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726339 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-06-05 05:08:22.726357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726383 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.726390 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726400 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.726417 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.726424 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726434 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.726452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.726482 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:08:22.726498 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726504 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.726518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726543 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:08:22.726551 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726561 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-06-05 05:08:22.726574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.726600 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-05 05:08:22.726615 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726621 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-06-05 05:08:22.726640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726665 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.726672 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726682 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-05 05:08:22.726700 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.726706 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726716 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-05 05:08:22.726729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.726758 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.726773 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726779 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.726793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726819 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:08:22.726826 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726836 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-06-05 05:08:22.726849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.726865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.726875 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 05:08:22.726897 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:08:22.726931 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-06-05 05:08:22.726938 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:08:22.726949 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-06-05 05:08:22.726962 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:08:22.726979 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.726993 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-06-05 05:08:22.727019 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.727026 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-06-05 05:08:22.727035 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:08:22.727053 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-06-05 05:08:22.727061 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-06-05 05:08:22.727071 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-05 05:08:22.727087 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-06-05 05:08:22.727107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.727121 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-05 05:08:22.727147 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-06-05 05:08:22.727154 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-05 05:08:22.727164 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-06-05 05:08:22.727177 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-05 05:08:22.727193 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.727207 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-06-05 05:08:22.727237 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.727245 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-06-05 05:08:22.727255 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-05 05:08:22.727273 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.727279 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-06-05 05:08:22.727289 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-05 05:08:22.727302 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-06-05 05:08:22.727321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.727337 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727343 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-06-05 05:08:22.727357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727381 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.727388 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727398 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-06-05 05:08:22.727412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.727437 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.727458 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727464 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.727478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727508 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.727515 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727525 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-06-05 05:08:22.727539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.727565 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-05 05:08:22.727580 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727586 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-06-05 05:08:22.727600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727625 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.727632 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727641 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-06-05 05:08:22.727661 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.727668 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727678 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-05 05:08:22.727695 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.727702 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727711 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-05 05:08:22.727729 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.727736 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727745 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-05 05:08:22.727758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.727795 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.727810 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727817 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.727836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727862 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.727870 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727880 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-06-05 05:08:22.727893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.727908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.727919 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-05 05:08:22.727933 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.727960 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.727967 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.727977 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.727990 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.728006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.728021 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.728046 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.728053 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.728067 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-05 05:08:22.728086 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.728093 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.728103 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-05 05:08:22.728121 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.728127 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.728137 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-06-05 05:08:22.728154 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.728161 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.728170 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-05 05:08:22.728187 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.728194 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.728204 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-05 05:08:22.728221 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.728228 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.728237 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-05 05:08:22.728255 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-05 05:08:22.728262 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.728271 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-06-05 05:08:22.728285 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.728324 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.728341 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728347 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-06-05 05:08:22.728366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728392 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.728400 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728410 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-06-05 05:08:22.728428 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.728434 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728449 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-06-05 05:08:22.728469 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.728475 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728485 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-06-05 05:08:22.728503 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.728510 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728519 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-06-05 05:08:22.728536 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.728543 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728553 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-06-05 05:08:22.728570 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.728577 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728586 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-06-05 05:08:22.728604 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.728610 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728620 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-05 05:08:22.728637 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.728644 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728659 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-05 05:08:22.728673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.728726 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:08:22.728741 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728748 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-06-05 05:08:22.728763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728789 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:08:22.728796 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728806 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-06-05 05:08:22.728819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.728845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-05 05:08:22.728862 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-05 05:08:22.728869 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-06-05 05:08:22.728890 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-06-05 05:08:22.728906 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728912 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-06-05 05:08:22.728926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728950 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:08:22.728971 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-05 05:08:22.728988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.728999 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-05 05:08:22.729009 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-06-05 05:08:22.729027 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.729033 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-06-05 05:08:22.729044 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-06-05 05:08:22.729060 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-05 05:08:22.729067 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-06-05 05:08:22.729077 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-06-05 05:08:22.729094 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.729100 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-06-05 05:08:22.729111 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.729128 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.729135 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-06-05 05:08:22.729145 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.729162 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.729168 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-05 05:08:22.729178 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.729195 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.729202 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-06-05 05:08:22.729222 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.729240 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:08:22.729246 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-06-05 05:08:22.729256 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:08:22.729273 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 05:08:22.729280 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-06-05 05:08:22.729290 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-06-05 05:08:22.729306 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.729313 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-06-05 05:08:22.729323 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.729339 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-05 05:08:22.729346 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-06-05 05:08:22.729355 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-06-05 05:08:22.729372 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.729378 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-06-05 05:08:22.729388 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.729405 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:08:22.729411 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-06-05 05:08:22.729421 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:08:22.729437 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-05 05:08:22.729448 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-06-05 05:08:22.729460 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-06-05 05:08:22.729477 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:08:22.729484 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-06-05 05:08:22.729494 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:08:22.729511 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.729518 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-06-05 05:08:22.729528 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.729545 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-06-05 05:08:22.729593 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-06-05 05:08:22.729623 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-06-05 05:08:22.729651 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-06-05 05:08:22.729683 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-06-05 05:08:22.729711 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:08:22.729738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-05 05:08:22.729765 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-06-05 05:08:22.729792 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-06-05 05:08:22.729819 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.729846 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-05 05:08:22.729873 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-06-05 05:08:22.729899 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-06-05 05:08:22.729926 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-06-05 05:08:22.729953 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-06-05 05:08:22.729979 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-06-05 05:08:22.730006 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-06-05 05:08:22.730035 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-06-05 05:08:22.730062 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-06-05 05:08:22.730089 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-06-05 05:08:22.730115 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-06-05 05:08:22.730141 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-06-05 05:08:22.730168 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-06-05 05:08:22.730195 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:08:22.730222 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-05 05:08:22.730248 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-06-05 05:08:22.730275 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-06-05 05:08:22.730301 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:08:22.730328 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-05 05:08:22.730355 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.730382 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:08:22.730408 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.730441 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-06-05 05:08:22.730476 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-06-05 05:08:22.730503 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-06-05 05:08:22.730529 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.730556 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-06-05 05:08:22.730582 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-06-05 05:08:22.730609 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-06-05 05:08:22.730636 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-06-05 05:08:22.730662 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-06-05 05:08:22.730689 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.730716 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:08:22.730743 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.730769 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-06-05 05:08:22.730796 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.730824 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-05 05:08:22.730851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.730877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 05:08:22.730904 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.730931 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-06-05 05:08:22.730957 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.730983 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-05 05:08:22.731010 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:08:22.731036 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-06-05 05:08:22.731063 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-06-05 05:08:22.731090 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-06-05 05:08:22.731117 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-06-05 05:08:22.731144 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-06-05 05:08:22.731176 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.731203 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-05 05:08:22.731230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:08:22.731257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-05 05:08:22.731284 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-06-05 05:08:22.731311 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-06-05 05:08:22.731338 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:08:22.731365 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-06-05 05:08:22.731391 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-06-05 05:08:22.731419 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-06-05 05:08:22.731451 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-06-05 05:08:22.731479 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-06-05 05:08:22.731505 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-06-05 05:08:22.731532 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-06-05 05:08:22.731559 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:08:22.731586 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-05 05:08:22.731612 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.731639 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-05 05:08:22.731666 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.731693 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-05 05:08:22.731720 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.731747 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-05 05:08:22.731775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:08:22.731801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-05 05:08:22.731829 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.731847 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.731873 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:08:22.731905 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.731923 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.731940 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.731966 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:08:22.731993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732011 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732028 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732045 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732071 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:08:22.732097 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732124 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:08:22.732150 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732167 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732184 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732201 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:08:22.732257 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732284 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.732311 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732337 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.732363 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732380 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732406 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.732434 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732457 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732484 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.732510 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732536 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.732562 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732589 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:08:22.732619 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732865 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.732902 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732929 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.732955 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732972 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.732999 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:08:22.733025 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733051 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:08:22.733078 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733104 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:08:22.733131 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733157 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:08:22.733184 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733210 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:08:22.733237 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733254 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733271 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733288 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733305 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733323 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733340 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733367 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:08:22.733393 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733411 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733428 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733461 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:08:22.733488 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733514 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:08:22.733541 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733564 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733581 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733598 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733615 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733641 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:08:22.733668 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733685 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733702 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733728 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:08:22.733756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.733877 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733894 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733911 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733928 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733954 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.733981 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.733999 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734016 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734033 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734059 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.734086 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734114 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.734141 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734158 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734180 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734198 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734224 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:08:22.734251 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734277 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 05:08:22.734320 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734346 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734364 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734390 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.734417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:08:22.734544 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734571 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-05 05:08:22.734598 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734615 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734632 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734658 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.734684 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734711 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.734738 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734756 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734782 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:08:22.734809 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734826 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734852 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:08:22.734884 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734901 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734928 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 05:08:22.734954 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734971 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.734998 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:08:22.735024 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735051 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:08:22.735078 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735095 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735111 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735128 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735154 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.735180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735214 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735231 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735281 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 05:08:22.735350 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735367 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735393 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:08:22.735421 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735439 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735462 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735488 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:08:22.735519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735536 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735553 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735570 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735596 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:08:22.735622 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735648 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:08:22.735675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735692 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735726 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735752 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:08:22.735778 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735805 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.735831 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735858 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.735884 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735902 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735928 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.735954 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735971 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.735997 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.736023 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736049 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.736077 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736104 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:08:22.736130 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736157 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.736183 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736210 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.736241 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736259 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736285 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-05 05:08:22.736311 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736338 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:08:22.736365 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736392 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:08:22.736418 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736449 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:08:22.736478 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736505 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:08:22.736531 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736566 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736583 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736600 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736617 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736634 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736661 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:08:22.736687 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736707 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736724 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736750 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:08:22.736776 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736803 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:08:22.736830 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736847 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736864 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736881 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736902 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736929 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:08:22.736955 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736972 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.736989 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737015 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:08:22.737041 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-05 05:08:22.737167 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737184 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737201 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737218 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737245 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.737272 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737289 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737306 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737324 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737350 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.737376 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737403 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-05 05:08:22.737431 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737453 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737470 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737487 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737514 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-05 05:08:22.737545 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737571 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-05 05:08:22.737598 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737615 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737631 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737658 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.737684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737779 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-05 05:08:22.737806 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737833 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-05 05:08:22.737859 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737876 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737893 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737920 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-05 05:08:22.737946 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.737973 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-05 05:08:22.738000 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738017 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738043 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:08:22.738070 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738087 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738115 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-05 05:08:22.738141 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738158 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738189 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 05:08:22.738216 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738233 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738259 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-05 05:08:22.738285 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738312 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-05 05:08:22.738338 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738355 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738372 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738415 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.738441 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738465 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738500 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738534 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738550 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738567 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-05 05:08:22.738594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-05 05:08:22.738626 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-06-05 05:08:22.738687 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:08:22.738739 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:08:22.738791 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-06-05 05:08:22.738841 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.738890 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:08:22.738938 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-06-05 05:08:22.738987 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-06-05 05:08:22.739035 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-06-05 05:08:22.739084 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-06-05 05:08:22.739133 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:08:22.739180 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:08:22.739230 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:08:22.739277 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:08:22.739325 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.739380 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.739433 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:08:22.739506 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.739555 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:08:22.739604 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:08:22.739653 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.739717 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.739765 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.739814 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.739864 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.739921 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.739974 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:08:22.740021 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-06-05 05:08:22.740068 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:08:22.740115 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.740175 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:08:22.740225 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-06-05 05:08:22.740275 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:08:22.740325 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:08:22.740378 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-06-05 05:08:22.740426 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:08:22.740479 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:08:22.740528 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.740577 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.740636 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.740687 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:08:22.740743 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-06-05 05:08:22.740792 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:08:22.740840 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:08:22.740889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-06-05 05:08:22.740939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.740988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:08:22.741035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-06-05 05:08:22.741094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-06-05 05:08:22.741150 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-06-05 05:08:22.741200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-06-05 05:08:22.741248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:08:22.741296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:08:22.741344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:08:22.741391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:08:22.741439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.741494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.741562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:08:22.741613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.741661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:08:22.741709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:08:22.741758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.741807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.741854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.742143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.742194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.742247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.742315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:08:22.742363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-06-05 05:08:22.742411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:08:22.742464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.742513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:08:22.742562 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-06-05 05:08:22.742611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:08:22.742661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:08:22.742714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-06-05 05:08:22.742777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:08:22.742825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:08:22.742873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.742923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.742971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.743020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:08:22.743078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-06-05 05:08:22.743127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:08:22.743189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:08:22.743244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-06-05 05:08:22.743294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.743343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:08:22.743390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-06-05 05:08:22.743438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-06-05 05:08:22.743493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-06-05 05:08:22.743542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-06-05 05:08:22.743591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:08:22.743638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:08:22.743687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:08:22.743741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:08:22.743789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.743838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.743901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:08:22.743949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.743995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:08:22.744041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:08:22.744093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.744141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.744187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.744234 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.744282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.744333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.744383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:08:22.744429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-06-05 05:08:22.744495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:08:22.744544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.744912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:08:22.744962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-06-05 05:08:22.745009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:08:22.745057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:08:22.745109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-06-05 05:08:22.745155 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:08:22.745201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:08:22.745248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.745296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.745343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.745391 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:08:22.745450 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-05 05:08:22.745492 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 05:08:22.745555 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:08:22.745611 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:08:22.745667 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 05:08:22.745722 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.745778 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:08:22.745833 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 05:08:22.745900 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 05:08:22.745953 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 05:08:22.746006 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 05:08:22.746059 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:08:22.746111 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:08:22.746164 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:08:22.746218 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:08:22.746270 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.746323 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.746375 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:08:22.746428 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.746501 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:08:22.746556 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:08:22.746611 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.746667 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.746722 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.746777 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.746832 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.746899 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.746952 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:08:22.747006 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 05:08:22.747059 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:08:22.747111 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.747164 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:08:22.747216 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 05:08:22.747269 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:08:22.747323 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:08:22.747376 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 05:08:22.747429 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:08:22.747503 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:08:22.747559 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.747614 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.747676 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.747731 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:08:22.747794 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-05 05:08:22.747818 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 05:08:22.747874 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:08:22.747929 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:08:22.747985 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 05:08:22.748040 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.748095 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:08:22.748150 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 05:08:22.748205 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 05:08:22.748260 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 05:08:22.748315 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 05:08:22.748370 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:08:22.748425 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:08:22.748485 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:08:22.748540 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:08:22.748596 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.748651 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.748706 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:08:22.748762 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.748817 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:08:22.748871 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:08:22.748938 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.748992 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.749045 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.749098 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.749150 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.749203 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.749256 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:08:22.749309 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 05:08:22.749362 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:08:22.749415 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.749488 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:08:22.749543 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 05:08:22.749599 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:08:22.749654 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:08:22.749710 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 05:08:22.749765 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:08:22.749820 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:08:22.749887 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.749941 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.749994 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.750046 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:08:22.750106 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-06-05 05:08:22.750128 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 05:08:22.750178 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:08:22.750226 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:08:22.750273 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 05:08:22.750320 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.750367 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:08:22.750414 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 05:08:22.750467 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 05:08:22.750536 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 05:08:22.750586 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 05:08:22.750635 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:08:22.750685 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:08:22.750734 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:08:22.750784 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:08:22.750833 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.750896 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.750944 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:08:22.750992 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.751039 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:08:22.751087 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:08:22.751134 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.751182 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.751230 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.751276 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.751323 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.751370 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.751417 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:08:22.751484 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 05:08:22.751535 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:08:22.751584 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.751633 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:08:22.751683 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 05:08:22.751732 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:08:22.751782 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:08:22.751831 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 05:08:22.751893 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:08:22.751941 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:08:22.751989 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.752037 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.752083 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.752130 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:08:22.752184 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-06-05 05:08:22.752204 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-05 05:08:22.752255 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-05 05:08:22.752305 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:08:22.752354 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-05 05:08:22.752404 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.752458 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-05 05:08:22.752523 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-05 05:08:22.752575 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-05 05:08:22.752626 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-05 05:08:22.752677 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-05 05:08:22.752727 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-05 05:08:22.752779 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:08:22.752830 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-05 05:08:22.752880 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:08:22.752932 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.752984 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.753034 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-05 05:08:22.753086 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.753137 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-05 05:08:22.753188 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-05 05:08:22.753245 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.753297 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.753348 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.753399 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.753456 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.753508 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.753558 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:08:22.753609 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-05 05:08:22.753660 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-05 05:08:22.753711 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.753762 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:08:22.753813 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-05 05:08:22.753914 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:08:22.753967 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-05 05:08:22.754019 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-05 05:08:22.754070 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-05 05:08:22.754121 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:08:22.754172 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.754223 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.754274 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.754326 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:08:22.754379 wsdl: current service: Service1 2020-06-05 05:08:22.754398 wsdl: current port: Service1Soap 2020-06-05 05:08:22.754428 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-06-05 05:08:22.754462 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-06-05 05:08:22.754491 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-06-05 05:08:22.754518 wsdl: Parsing WSDL done 2020-06-05 05:08:22.754541 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 05:08:22.754556 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 05:08:22.754565 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:08:22.754574 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 05:08:22.754582 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.754590 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 05:08:22.754598 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 05:08:22.754606 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 05:08:22.754614 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 05:08:22.754622 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 05:08:22.754630 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 05:08:22.754638 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:08:22.754646 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 05:08:22.754653 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:08:22.754662 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.754670 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.754678 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 05:08:22.754686 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.754694 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 05:08:22.754701 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 05:08:22.754709 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.754717 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.754725 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.754733 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.754741 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.754748 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.755002 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:08:22.755012 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 05:08:22.755019 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 05:08:22.755027 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.755035 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:08:22.755044 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 05:08:22.755051 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:08:22.755059 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 05:08:22.755067 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 05:08:22.755075 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 05:08:22.755082 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:08:22.755090 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.755098 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.755106 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.755114 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:08:22.755122 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 05:08:22.755132 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 05:08:22.755140 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:08:22.755148 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 05:08:22.755156 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.755164 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 05:08:22.755171 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 05:08:22.755179 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 05:08:22.755186 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 05:08:22.755194 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 05:08:22.755201 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 05:08:22.755209 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:08:22.755217 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 05:08:22.755225 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:08:22.755233 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.755240 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.755248 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 05:08:22.755256 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.755263 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 05:08:22.755271 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 05:08:22.755278 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.755286 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.755293 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.755301 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.755309 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.755316 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.755324 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:08:22.755331 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 05:08:22.755339 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 05:08:22.755346 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.755354 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:08:22.755362 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 05:08:22.755370 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:08:22.755377 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 05:08:22.755385 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 05:08:22.755392 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 05:08:22.755400 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:08:22.755412 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.755420 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.755427 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.755435 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:08:22.755447 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 05:08:22.755458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 05:08:22.755466 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:08:22.755473 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 05:08:22.755481 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.755490 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 05:08:22.755497 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 05:08:22.755504 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 05:08:22.755511 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 05:08:22.755518 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 05:08:22.755526 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 05:08:22.755533 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:08:22.755541 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 05:08:22.755548 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:08:22.755556 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.755563 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.755571 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 05:08:22.755578 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.755585 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 05:08:22.755592 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 05:08:22.755599 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.755606 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.755613 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.755620 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.755627 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.755634 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.755641 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:08:22.755650 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 05:08:22.755656 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 05:08:22.755663 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.755670 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:08:22.755677 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 05:08:22.755684 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:08:22.755691 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 05:08:22.755698 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 05:08:22.755706 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 05:08:22.755713 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:08:22.755720 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.755727 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.755734 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.755741 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:08:22.755748 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-05 05:08:22.755757 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-05 05:08:22.755764 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-05 05:08:22.755771 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-05 05:08:22.755778 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.755785 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-05 05:08:22.755792 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-05 05:08:22.755803 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-05 05:08:22.755811 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-05 05:08:22.755818 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-05 05:08:22.755825 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-05 05:08:22.755832 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-05 05:08:22.755839 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-05 05:08:22.755846 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-05 05:08:22.755853 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.755861 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.755868 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-05 05:08:22.755875 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-05 05:08:22.755883 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-05 05:08:22.755890 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-05 05:08:22.755897 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.755904 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-05 05:08:22.755910 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-05 05:08:22.755917 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.755925 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-05 05:08:22.755932 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-05 05:08:22.755939 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-05 05:08:22.755945 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-05 05:08:22.755953 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-05 05:08:22.755960 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-05 05:08:22.755966 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-05 05:08:22.755974 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-05 05:08:22.755980 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-05 05:08:22.755987 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-05 05:08:22.755994 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-05 05:08:22.756000 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-05 05:08:22.756007 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-05 05:08:22.756014 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-05 05:08:22.756021 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-05 05:08:22.756027 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-05 05:08:22.756034 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-05 05:08:22.756315 nusoap_client: checkWSDL 2020-06-05 05:08:22.756325 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-05 05:08:22.756331 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-05 05:08:22.756335 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-05 05:08:22.756343 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-06-05 05:08:22.756347 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-05 05:08:22.756352 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-05 05:08:22.756364 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-06-05 05:08:22.756373 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-05 05:08:22.756417 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.756424 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-05 05:08:22.756439 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-05 05:08:22.756468 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-06-05 05:08:22.756475 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-06-05 05:08:22.756479 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-06-05 05:08:22.756484 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-06-05 05:08:22.756489 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-05 05:08:22.756502 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:08:22.756508 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:08:22.756513 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:08:22.756525 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.756534 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-05 05:08:22.756540 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-06-05 05:08:22.756568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.756579 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-05 05:08:22.756584 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.756611 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-05 05:08:22.756617 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-06-05 05:08:22.756621 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-06-05 05:08:22.756625 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-06-05 05:08:22.756629 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-06-05 05:08:22.756633 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-06-05 05:08:22.756637 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-06-05 05:08:22.756642 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-05 05:08:22.756646 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-06-05 05:08:22.756653 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-05 05:08:22.756664 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:08:22.756670 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:08:22.756674 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-05 05:08:22.756680 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.756686 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-05 05:08:22.756690 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-05 05:08:22.756717 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-05 05:08:22.756724 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.756729 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.756735 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.756740 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-05 05:08:22.756752 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-05 05:08:22.756760 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:08:22.756765 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 05:08:22.756770 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-05 05:08:22.756776 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179261" 2020-06-05 05:08:22.756784 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:08:22.756788 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 05:08:22.756794 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:08:22.756801 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:08:22.756806 wsdl: in serializeType: returning: 179261 2020-06-05 05:08:22.756812 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-05 05:08:22.756819 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:08:22.756824 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 05:08:22.756828 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-05 05:08:22.756834 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-06-05 05:08:22.756841 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:08:22.756846 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-05 05:08:22.756856 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:08:22.756861 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-05 05:08:22.756866 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-06-05 05:08:22.756871 wsdl: in serializeType: returning: 179261PLN 2020-06-05 05:08:22.756876 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179261PLN 2020-06-05 05:08:22.756899 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179261PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-06-05 05:08:22.756903 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-06-05 05:08:22.756910 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4190"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-06-05 05:08:22.756925 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-06-05 05:08:22.756931 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179261PLN 2020-06-05 05:08:22.756940 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-06-05 05:08:22.757018 nusoap_client: sending message, length=499 2020-06-05 05:08:22.756954 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-05 05:08:22.756965 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-05 05:08:22.756971 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-05 05:08:22.756976 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-05 05:08:22.756980 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-05 05:08:22.756987 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 05:08:22.756997 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 05:08:22.757005 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-05 05:08:22.757011 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-05 05:08:22.757025 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-06-05 05:08:22.757034 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-05 05:08:22.757042 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-05 05:08:22.763540 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-05 05:08:22.763579 soap_transport_http: socket connected 2020-06-05 05:08:22.763597 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-06-05 05:08:22.763604 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-06-05 05:08:22.763611 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-05 05:08:22.763617 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-05 05:08:22.763621 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-05 05:08:22.763626 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-05 05:08:22.763631 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-06-05 05:08:22.763669 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-06-05 05:08:22.776820 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-06-05 05:08:22.776876 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-06-05 05:08:22.776886 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-05 05:08:22.776895 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-05 05:08:22.776904 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-05 05:08:22.776915 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-05 05:08:22.776924 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-05 05:08:22.776933 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-05 05:08:22.776942 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-05 05:08:22.776951 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 05 Jun 2020 03:08:22 GMT 2020-06-05 05:08:22.776962 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-05 05:08:22.776971 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-06-05 05:08:22.776980 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-05 05:08:22.776995 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-06-05 05:08:22.777036 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-06-05 05:08:22.777052 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-06-05 05:08:22.777067 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-05 05:08:22.777074 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-06-05 05:08:22.777083 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-06-05 05:08:22.777124 soap_transport_http: closed socket 2020-06-05 05:08:22.777140 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-05 05:08:22.777149 soap_transport_http: end of send() 2020-06-05 05:08:22.777193 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-06-05 05:08:22.777203 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 05 Jun 2020 03:08:22 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-06-05 05:08:22.777250 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-06-05 05:08:22.777264 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-06-05 05:08:22.777294 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-06-05 05:08:22.777303 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-06-05 05:08:22.777451 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-06-05 05:08:22.777591 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-06-05 05:08:22.777601 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-06-05 05:08:22.777611 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-06-05 05:08:22.777623 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-05 05:08:22.777649 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-06-05 05:08:22.777705 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-06-05 05:08:22.777737 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-05 05:08:22.777753 nusoap_client: got fault 2020-06-05 05:08:22.777762 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-06-05 05:08:22.777767 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-06-05 05:08:22.777772 nusoap_client: detail =