Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 69.8Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
158612 Model turbiny: 4LF
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2230
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:20:50 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:21:01.414966 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:21:01.415055 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:21:01.415079 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:21:01.415119 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:21:01.415137 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:21:01.415152 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:21:01.415172 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:21:01.415189 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:21:01.415201 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:21:01.415217 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:21:01.415232 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:21:01.415254 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:21:01.415265 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:21:01.415274 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:21:01.415282 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:21:01.415289 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:21:01.415308 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:21:01.415332 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:21:01.415348 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:21:01.415359 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:21:01.415370 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:21:01.415385 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:21:01.415401 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:21:01.423458 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:21:01.423481 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:21:01.423493 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:21:01.423500 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:21:01.423506 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:21:01.423510 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:21:01.423514 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:21:01.423546 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:21:01.492888 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:21:01.493031 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:21:01.493083 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:21:01.493095 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:21:01.493129 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:21:01.493141 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:21:01.493158 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:21:01.493169 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:21:01.493179 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:21:01.493189 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:20:50 GMT 2019-08-18 23:21:01.493200 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:21:01.493210 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:21:01.493221 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:21:01.493242 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:21:01.493293 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:21:01.493327 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:21:01.500772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.500848 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:21:01.500873 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.500898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.500919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.500953 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.509127 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-18 23:21:01.509205 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:21:01.509279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.509305 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.509340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.509370 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.509394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.509422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.509459 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.509480 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517291 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-08-18 23:21:01.517320 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-08-18 23:21:01.517376 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:21:01.517418 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517495 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:21:01.517533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517558 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517597 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517622 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517735 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:21:01.517765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517788 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517821 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517845 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517877 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517901 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.517933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525124 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:21:01.525223 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-18 23:21:01.525254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525365 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525462 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525508 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:21:01.525538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525571 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525845 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525907 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.525931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.526002 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-18 23:21:01.526028 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.526065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.526088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.526141 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:21:01.526180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.526205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.526236 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.526260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:21:01.526333 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-18 23:21:01.526348 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:21:01.526354 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:21:01.526394 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:21:01.526441 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:21:01.526459 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:21:01.526487 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:21:01.526521 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:21:01.526531 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:21:01.526907 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:21:01.526930 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:21:01.527008 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527033 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:21:01.527067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527131 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.527147 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527227 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:21:01.527259 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.527268 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527280 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:21:01.527297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.527347 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:21:01.527365 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527372 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.527390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527420 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.527428 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527439 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:21:01.527453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.527481 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:21:01.527497 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527503 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:21:01.527518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527544 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.527554 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527564 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:21:01.527594 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.527602 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527612 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:21:01.527631 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.527638 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527648 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:21:01.527662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.527697 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.527719 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527726 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:21:01.527741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527768 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.527775 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527785 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:21:01.527799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.527825 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:21:01.527840 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527847 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:21:01.527861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527886 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.527893 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527903 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:21:01.527921 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.527928 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527938 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:21:01.527956 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.527962 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.527972 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:21:01.527990 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.527997 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528007 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:21:01.528020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.528058 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:21:01.528074 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528081 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.528101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528126 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528133 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528175 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:21:01.528205 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:21:01.528223 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528234 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:21:01.528245 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:21:01.528258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:21:01.528282 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:21:01.528297 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528304 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:21:01.528319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528344 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.528351 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528361 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:21:01.528380 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.528387 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528397 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:21:01.528414 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.528421 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528431 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:21:01.528448 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.528455 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528465 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:21:01.528478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.528515 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:21:01.528530 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528536 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.528552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528584 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.528592 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528603 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:21:01.528617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.528642 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:21:01.528658 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528665 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:21:01.528680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528708 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.528718 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528729 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:21:01.528742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.528768 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:21:01.528783 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528790 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.528803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528828 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.528835 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528845 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:21:01.528859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.528884 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:21:01.528899 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528918 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:21:01.528940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528964 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.528971 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.528980 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:21:01.528993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.529018 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:21:01.529032 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529038 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.529052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529076 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.529083 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529092 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:21:01.529106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.529129 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:21:01.529144 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529150 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:21:01.529163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529188 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.529195 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529205 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:21:01.529222 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.529228 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529237 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:21:01.529250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.529278 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:21:01.529293 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529299 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.529312 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529335 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.529342 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529351 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:21:01.529364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.529388 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:21:01.529403 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529409 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:21:01.529422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529446 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.529452 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529462 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:21:01.529479 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.529486 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529495 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:21:01.529508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.529535 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:21:01.529550 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529561 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.529598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529625 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.529633 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529643 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:21:01.529657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.529683 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:21:01.529698 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529707 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:21:01.529724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529749 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.529756 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529766 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:21:01.529780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.529805 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:21:01.529820 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529826 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.529840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529865 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.529872 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529882 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:21:01.529895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.529933 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:21:01.529947 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529953 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:21:01.529967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.529991 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.529998 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530007 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:21:01.530020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.530044 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:21:01.530058 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530064 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.530077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530101 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.530107 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530117 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:21:01.530129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.530153 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:21:01.530168 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530174 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:21:01.530187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530210 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.530217 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530226 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:21:01.530239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.530263 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:21:01.530277 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530283 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.530297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530320 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.530327 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530336 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:21:01.530349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.530373 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:21:01.530387 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530393 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:21:01.530406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530431 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.530439 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530448 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:21:01.530461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.530485 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:21:01.530500 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530506 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.530519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530543 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.530551 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530560 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:21:01.530593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.530620 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:21:01.530636 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530642 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:21:01.530657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530682 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.530689 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530700 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:21:01.530723 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.530731 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530741 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:21:01.530754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.530784 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:21:01.530799 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530805 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.530820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530845 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.530852 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530862 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:21:01.530875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.530900 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:21:01.530928 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530934 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:21:01.530948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530972 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.530979 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.530988 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:21:01.531001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.531025 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.531040 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531046 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.531060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531086 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.531093 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531103 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:21:01.531116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.531141 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:21:01.531156 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531161 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:21:01.531176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531200 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:21:01.531207 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531217 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:21:01.531229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.531254 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.531268 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531274 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.531287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531310 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531316 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531353 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:21:01.531373 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:21:01.531389 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531400 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:21:01.531410 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:21:01.531422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:21:01.531446 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:21:01.531461 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531467 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:21:01.531482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531507 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:21:01.531513 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531523 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:21:01.531536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.531560 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:21:01.531595 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531603 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.531618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531642 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531649 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531687 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:21:01.531711 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:21:01.531729 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531740 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:21:01.531750 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:21:01.531763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:21:01.531787 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:21:01.531803 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531809 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:21:01.531824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531850 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:21:01.531857 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531867 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:21:01.531880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.531917 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.531932 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531938 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.531952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531974 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531980 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.531993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532016 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:21:01.532035 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:21:01.532051 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532061 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:21:01.532071 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:21:01.532083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:21:01.532106 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:21:01.532120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532126 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:21:01.532140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532163 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.532170 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532179 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:21:01.532197 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.532203 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532213 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:21:01.532230 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.532237 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532246 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:21:01.532263 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.532269 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532278 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:21:01.532295 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.532302 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532311 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:21:01.532327 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.532334 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532343 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:21:01.532360 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.532366 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532375 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:21:01.532388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.532435 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:21:01.532451 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532457 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.532472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532496 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.532503 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532512 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:21:01.532525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.532549 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:21:01.532564 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532590 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:21:01.532607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532632 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.532639 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532649 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:21:01.532667 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.532673 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532683 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:21:01.532703 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.532713 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532725 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:21:01.532739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.532773 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:21:01.532789 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532795 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.532809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532834 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.532841 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532851 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:21:01.532864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.532890 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:21:01.532918 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532924 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:21:01.532938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532962 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.532968 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.532978 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:21:01.532990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.533014 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.533029 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533036 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.533049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533073 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.533079 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:21:01.533102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.533126 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:21:01.533141 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533146 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:21:01.533160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533185 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.533192 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533201 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:21:01.533218 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.533225 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533234 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:21:01.533251 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.533258 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533267 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:21:01.533280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.533311 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.533326 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533332 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.533346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533370 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.533377 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:21:01.533402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.533426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:21:01.533441 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533447 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:21:01.533460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533484 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.533491 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533500 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:21:01.533842 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.533853 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.533866 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:21:01.533887 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.533894 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.534064 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:21:01.534137 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.534146 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.534156 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:21:01.534175 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.534181 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.534191 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:21:01.534204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.534240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.534252 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:21:01.534268 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.534275 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.534290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.534315 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534322 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.534331 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:21:01.534344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.534359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.534369 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:21:01.534384 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534414 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534421 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534430 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534443 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534458 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.534472 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534497 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.534504 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534513 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:21:01.534531 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.534537 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534547 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:21:01.534563 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.534570 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534600 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:21:01.534627 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.534634 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534643 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:21:01.534661 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.534667 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534677 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:21:01.534694 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:21:01.534701 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534710 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:21:01.534728 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.534735 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534744 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.534807 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.534819 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534835 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:21:01.534875 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.534884 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534901 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:21:01.534928 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.534939 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.534955 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:21:01.534993 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.535004 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.535019 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:21:01.535203 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.535698 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.535737 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.535751 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:21:01.535778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.535833 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.535845 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.535872 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:21:01.535902 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.535915 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.535931 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:21:01.535962 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.535974 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.535989 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:21:01.536019 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.536031 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.536048 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:21:01.536071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.536114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.536137 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.536164 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.536174 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.536202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.536247 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.536260 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.536278 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:21:01.536301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.536328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.536345 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:21:01.536368 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.536414 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.536426 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.536442 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.536465 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.536492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.536516 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.536560 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.536572 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.536597 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:21:01.536628 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.536639 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.536656 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:21:01.536685 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.536696 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.536714 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:21:01.536747 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.536758 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.536776 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:21:01.536806 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.536817 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.536833 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:21:01.536868 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.536880 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.536896 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:21:01.536963 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.536976 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.536994 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:21:01.537073 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.537086 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.537110 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:21:01.537174 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.537186 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.537203 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:21:01.537232 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.537242 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.537259 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:21:01.537288 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.537300 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.537316 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:21:01.537338 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.537433 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.537461 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.537472 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:21:01.537496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.537538 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.537549 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.537566 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:21:01.537617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.537629 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.537645 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:21:01.537676 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.537688 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.537705 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:21:01.537737 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:21:01.537748 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.537765 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:21:01.537787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.537834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.537852 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.537877 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.537887 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.537931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.537972 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.537983 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.537999 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:21:01.538021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.538046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.538063 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:21:01.538085 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538128 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538140 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538156 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538178 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538204 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.538227 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538269 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.538280 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538296 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:21:01.538325 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.538336 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538351 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:21:01.538379 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.538390 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538405 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:21:01.538434 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.538444 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538459 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:21:01.538487 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.538497 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538512 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:21:01.538541 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.538552 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538567 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:21:01.538603 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.538632 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538648 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:21:01.538677 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.538688 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538705 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:21:01.538735 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.538747 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538764 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:21:01.538794 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.538806 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538822 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:21:01.538852 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.538863 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538878 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:21:01.538907 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.538918 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.538933 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:21:01.538956 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.539063 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.539089 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539134 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539145 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539161 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539183 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539209 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.539232 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539273 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.539284 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539300 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:21:01.539329 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.539340 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539355 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:21:01.539383 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.539394 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539410 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:21:01.539438 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.539449 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539464 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:21:01.539492 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.539503 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539518 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:21:01.539548 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.539559 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539580 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:21:01.539629 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.539640 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539656 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:21:01.539686 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.539697 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539714 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:21:01.539746 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.539759 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539777 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:21:01.539806 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.539822 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539839 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:21:01.539870 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.539882 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539898 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:21:01.539938 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.539949 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.539965 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:21:01.539993 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.540003 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.540018 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:21:01.540047 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.540057 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.540072 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:21:01.540094 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.540201 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.540230 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.540249 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:21:01.540273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.540313 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.540323 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.540339 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:21:01.540361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.540386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.540403 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:21:01.540427 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.540436 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.540458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.540498 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.540509 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.540525 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:21:01.540546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.540571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.540595 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:21:01.540637 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.540647 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:21:01.540670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.540711 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.540723 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.540740 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:21:01.540770 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.540781 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.540797 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:21:01.540826 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.540837 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.540854 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:21:01.540884 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:21:01.540894 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.540922 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:21:01.540943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.540986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.541003 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:21:01.541026 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.541036 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.541058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.541098 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:21:01.541109 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.541126 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:21:01.541147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.541174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.541190 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:21:01.541212 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:21:01.541257 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:21:01.541268 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:21:01.541284 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:21:01.541305 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:21:01.541332 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.541354 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:21:01.541397 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.541407 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:21:01.541423 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:21:01.541452 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.541462 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:21:01.541478 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:21:01.541506 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.541516 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:21:01.541532 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:21:01.541561 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:21:01.541571 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:21:01.541594 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:21:01.541643 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.541676 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:21:01.541702 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:21:01.541733 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.541741 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:21:01.541753 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:21:01.541772 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.541779 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:21:01.541789 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:21:01.541807 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.541814 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:21:01.541824 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:21:01.541842 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.541849 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:21:01.541860 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:21:01.541878 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.541884 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:21:01.541894 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:21:01.541908 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:21:01.541961 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.541980 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.541987 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:21:01.542004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542030 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.542037 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542055 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:21:01.542069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.542095 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:21:01.542110 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542117 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.542131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542157 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:21:01.542164 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542174 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:21:01.542187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.542213 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:21:01.542227 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:21:01.542254 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:21:01.542261 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:21:01.542271 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:21:01.542288 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:21:01.542295 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:21:01.542305 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:21:01.542322 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:21:01.542329 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:21:01.542339 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:21:01.542352 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:21:01.542376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.542392 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542405 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:21:01.542420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542445 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.542452 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542462 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:21:01.542480 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.542487 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542496 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:21:01.542514 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.542520 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542530 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:21:01.542544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.542577 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.542592 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542598 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.542619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542650 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.542658 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542669 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:21:01.542683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.542698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.542708 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:21:01.542722 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.542750 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.542758 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.542767 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.542781 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.542796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.542811 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.542836 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.542843 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.542853 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:21:01.542870 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.542877 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.542887 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:21:01.542911 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.542918 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.542928 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:21:01.542946 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.542953 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.542970 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:21:01.542987 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.542994 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.543003 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:21:01.543021 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.543027 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.543037 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:21:01.543054 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.543061 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.543070 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:21:01.543088 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.543094 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.543104 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:21:01.543121 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.543127 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.543137 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:21:01.543151 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.543197 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.543215 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543221 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:21:01.543236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543260 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.543268 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543277 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:21:01.543295 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.543302 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543311 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:21:01.543328 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.543338 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543347 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:21:01.543364 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.543371 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543380 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:21:01.543398 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.543404 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543414 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:21:01.543427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.543468 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:21:01.543484 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543490 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.543504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543528 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543535 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543575 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:21:01.543595 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:21:01.543612 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543623 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:21:01.543634 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:21:01.543654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:21:01.543679 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:21:01.543695 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543701 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:21:01.543716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543741 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.543748 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543758 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:21:01.543771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.543797 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:21:01.543812 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543818 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.543833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543858 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:21:01.543865 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543875 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:21:01.543888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.543916 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:21:01.543931 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543937 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:21:01.543952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.543984 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.543993 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:21:01.544006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.544022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.544032 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:21:01.544047 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.544054 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.544068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.544094 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544101 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.544111 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:21:01.544124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.544140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.544150 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:21:01.544164 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544192 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544199 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544209 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544222 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544238 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.544253 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544325 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.544332 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544342 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:21:01.544360 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.544367 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544377 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:21:01.544394 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.544401 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544410 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:21:01.544427 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.544434 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544444 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:21:01.544462 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.544469 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544478 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:21:01.544497 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:21:01.544504 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544513 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:21:01.544531 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:21:01.544537 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544547 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:21:01.544564 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:21:01.544571 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544586 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:21:01.544604 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:21:01.544610 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544620 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:21:01.544651 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.544659 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544670 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:21:01.544688 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.544695 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544704 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:21:01.544721 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.544728 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544738 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:21:01.544755 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.544762 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544772 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:21:01.544785 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.544846 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.544864 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.544871 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:21:01.544886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.544912 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.544919 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.544936 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:21:01.544950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.544965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.544975 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:21:01.544990 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.544997 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.545011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545036 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.545043 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545053 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:21:01.545066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.545091 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:21:01.545106 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545112 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:21:01.545127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545152 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.545159 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545169 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:21:01.545187 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.545194 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545203 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:21:01.545220 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.545227 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545236 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:21:01.545254 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.545260 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545270 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:21:01.545283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.545319 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545334 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545340 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.545354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545379 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545386 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545396 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:21:01.545410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.545435 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:21:01.545449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545476 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545483 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545492 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545513 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545529 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.545543 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545569 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.545576 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545585 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:21:01.545603 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.545609 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545621 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:21:01.545644 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.545651 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545661 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:21:01.545679 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.545686 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545695 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:21:01.545712 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.545719 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545728 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:21:01.545745 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.545752 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545761 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:21:01.545779 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:21:01.545785 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545795 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:21:01.545808 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.545846 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.545863 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545870 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:21:01.545885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545914 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.545921 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545930 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:21:01.545948 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.545955 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545965 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:21:01.545982 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.545989 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.545998 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:21:01.546016 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.546023 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.546032 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:21:01.546050 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.546056 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.546066 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:21:01.546083 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.546090 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.546099 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:21:01.546116 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.546123 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.546132 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:21:01.546150 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.546156 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.546166 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:21:01.546179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.546220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.546230 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:21:01.546246 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.546253 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:21:01.546268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.546293 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:21:01.546300 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.546310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:21:01.546323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.546338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.546348 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:21:01.546365 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:21:01.546372 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:21:01.546382 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:21:01.546398 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.546404 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:21:01.546417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.546440 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:21:01.546461 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:21:01.546477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.546488 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:21:01.546498 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:21:01.546515 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.546522 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:21:01.546532 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:21:01.546548 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:21:01.546554 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:21:01.546564 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:21:01.546581 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.546588 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:21:01.546597 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.546614 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.546621 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:21:01.546630 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.546653 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.546660 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:21:01.546670 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.546687 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.546694 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:21:01.546704 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.546721 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:21:01.546727 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:21:01.546737 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:21:01.546754 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:21:01.546760 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:21:01.546770 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:21:01.546787 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.546793 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:21:01.546803 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.546820 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:21:01.546826 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:21:01.546836 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:21:01.546852 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.546859 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:21:01.546868 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.546885 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.546891 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:21:01.546901 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.546917 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:21:01.546923 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:21:01.546933 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:21:01.546948 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:21:01.546994 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:21:01.547024 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:21:01.547051 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.547078 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:21:01.547105 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:21:01.547132 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:21:01.547158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:21:01.547186 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:21:01.547213 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:21:01.547240 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:21:01.547284 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:21:01.547330 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:21:01.547359 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:21:01.547386 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:21:01.547412 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:21:01.547438 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:21:01.547465 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:21:01.547491 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:21:01.547517 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:21:01.547543 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:21:01.547569 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:21:01.547595 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:21:01.547622 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:21:01.547655 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:21:01.547682 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:21:01.547709 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:21:01.547735 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.547761 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:21:01.547788 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.547815 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:21:01.547842 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:21:01.547869 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:21:01.547896 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.547922 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:21:01.547948 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:21:01.547974 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:21:01.548000 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:21:01.548031 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:21:01.548058 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.548085 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:21:01.548112 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.548138 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:21:01.548165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:21:01.548191 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:21:01.548217 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.548244 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:21:01.548270 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.548296 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:21:01.548323 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:21:01.548349 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:21:01.548375 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:21:01.548402 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:21:01.548427 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:21:01.548453 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:21:01.548479 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.548505 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:21:01.548532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:21:01.548558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:21:01.548585 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:21:01.548611 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:21:01.548641 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:21:01.548669 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:21:01.548695 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:21:01.548722 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:21:01.548750 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.548777 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:21:01.548804 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:21:01.548830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:21:01.548858 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.548875 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.548910 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:21:01.548936 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.548952 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.548970 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.548996 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:21:01.549022 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549044 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549103 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:21:01.549129 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549145 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549162 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549178 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:21:01.549230 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549255 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:21:01.549281 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549307 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:21:01.549332 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549349 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549375 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:21:01.549405 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549421 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549447 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:21:01.549473 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549499 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:21:01.549525 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549551 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:21:01.549577 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549605 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:21:01.549631 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549663 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:21:01.549689 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549706 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549732 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:21:01.549758 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549784 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:21:01.549810 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549836 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:21:01.549862 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549887 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:21:01.549913 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549939 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:21:01.549965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549982 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.549998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550015 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550031 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550048 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550064 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550090 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:21:01.550116 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550133 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550149 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550175 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:21:01.550200 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550226 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:21:01.550253 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550270 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550287 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550313 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:21:01.550339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550431 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.550457 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550474 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550490 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550534 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.550561 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550578 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550594 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550611 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550645 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.550673 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550699 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.550725 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550742 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550759 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550775 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550801 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:21:01.550827 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550853 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:21:01.550879 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550896 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550912 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550938 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.550964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.550981 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:21:01.551088 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551114 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:21:01.551141 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551167 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.551193 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551220 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:21:01.551245 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551262 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551279 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551296 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551322 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.551348 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551364 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551381 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551490 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:21:01.551521 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551538 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551564 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:21:01.551595 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551611 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551629 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551660 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:21:01.551687 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551703 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551720 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551736 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551762 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:21:01.551788 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551805 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551822 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551838 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551873 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:21:01.551898 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551924 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:21:01.551953 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.551980 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:21:01.552006 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552023 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552049 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:21:01.552075 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552092 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552118 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:21:01.552144 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552170 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:21:01.552195 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552276 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:21:01.552302 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552328 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:21:01.552355 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552382 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:21:01.552407 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552424 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552450 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:21:01.552476 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552502 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:21:01.552528 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552554 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:21:01.552588 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552613 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:21:01.552643 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552671 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:21:01.552697 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552714 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552731 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552764 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552781 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552797 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552823 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:21:01.552849 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552866 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552882 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552908 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:21:01.552934 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.552960 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:21:01.552987 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553004 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553025 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553051 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:21:01.553077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553175 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:21:01.553200 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553216 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553234 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553251 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553276 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.553302 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553319 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553335 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553352 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553378 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.553404 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553430 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:21:01.553456 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553473 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553490 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553506 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553532 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:21:01.553558 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553584 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:21:01.553610 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553627 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553648 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553675 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.553702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553769 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:21:01.553821 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553847 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:21:01.553873 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553900 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:21:01.553929 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.553955 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:21:01.553989 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.554006 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.554022 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.554039 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.554065 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.554091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.554108 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.554124 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.554141 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.554158 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.554174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.554191 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.554207 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:21:01.554233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:21:01.554263 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:21:01.554323 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.554374 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:21:01.554424 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:21:01.554473 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:21:01.554520 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:21:01.554568 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:21:01.554621 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:21:01.554675 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:21:01.554724 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:21:01.554771 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:21:01.554820 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:21:01.554868 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:21:01.554916 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.554964 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.555012 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:21:01.555060 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.555108 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:21:01.555162 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:21:01.555209 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.555258 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.555305 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:21:01.555354 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.555410 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.555463 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:21:01.555509 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:21:01.555555 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:21:01.555602 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.555654 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:21:01.555704 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:21:01.555752 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:21:01.555804 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:21:01.555851 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.555910 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:21:01.555967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:21:01.556015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.556062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:21:01.556110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:21:01.556160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:21:01.556206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:21:01.556254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:21:01.556302 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:21:01.556349 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:21:01.556397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:21:01.556444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:21:01.556492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:21:01.556539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:21:01.556586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.556635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.556689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:21:01.556761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.556811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:21:01.556859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:21:01.556911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.556959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.557007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:21:01.557055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.557108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.557160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:21:01.557213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:21:01.557259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:21:01.557306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.557353 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:21:01.557402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:21:01.557450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:21:01.557501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:21:01.557549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.557600 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:21:01.557662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:21:01.557711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.557758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:21:01.557806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:21:01.557854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:21:01.557900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:21:01.557949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:21:01.557997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:21:01.558044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:21:01.558092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:21:01.558139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:21:01.558187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:21:01.558239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:21:01.558286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.558334 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.558381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:21:01.558431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.558481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:21:01.558529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:21:01.558577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.558624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.558679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:21:01.558728 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.558781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.558882 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:21:01.558930 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:21:01.558977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:21:01.559023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.559069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:21:01.559117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:21:01.559166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:21:01.559218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:21:01.559264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.559314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:21:01.559370 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:21:01.559404 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:21:01.559466 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.559521 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:21:01.559575 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:21:01.559628 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:21:01.559687 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:21:01.559741 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:21:01.559795 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:21:01.559848 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:21:01.559902 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:21:01.559956 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:21:01.560010 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:21:01.560064 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:21:01.560117 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.560171 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.560225 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:21:01.560278 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.560344 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:21:01.560398 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:21:01.560452 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.560507 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.560561 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:21:01.560615 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.560674 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.560728 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:21:01.560782 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:21:01.560836 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:21:01.560890 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.560943 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:21:01.560997 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:21:01.561050 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:21:01.561103 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:21:01.561157 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.561211 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:21:01.561273 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:21:01.561297 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:21:01.561352 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.561406 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:21:01.561459 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:21:01.561513 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:21:01.561567 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:21:01.561621 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:21:01.561681 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:21:01.561736 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:21:01.561790 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:21:01.561844 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:21:01.561897 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:21:01.561951 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:21:01.562005 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.562059 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.562114 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:21:01.562168 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.562222 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:21:01.562275 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:21:01.562328 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.562382 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.562436 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:21:01.562491 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.562545 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.562598 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:21:01.562658 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:21:01.562712 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:21:01.562766 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.562820 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:21:01.562875 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:21:01.562928 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:21:01.562982 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:21:01.563036 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.563090 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:21:01.563151 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:21:01.563173 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:21:01.563224 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.563274 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:21:01.563322 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:21:01.563370 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:21:01.563419 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:21:01.563466 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:21:01.563514 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:21:01.563562 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:21:01.563611 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:21:01.563663 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:21:01.563712 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:21:01.563762 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:21:01.563810 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.563858 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.563906 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:21:01.563954 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.564003 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:21:01.564051 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:21:01.564099 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.564147 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.564196 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:21:01.564244 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.564343 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.564392 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:21:01.564440 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:21:01.564488 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:21:01.564537 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.564585 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:21:01.564632 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:21:01.564688 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:21:01.564736 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:21:01.564783 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.564833 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:21:01.564888 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:21:01.564910 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:21:01.564961 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.565012 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:21:01.565062 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:21:01.565114 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:21:01.565164 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:21:01.565214 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:21:01.565264 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:21:01.565315 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:21:01.565366 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:21:01.565416 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:21:01.565466 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:21:01.565516 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:21:01.565567 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.565619 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.565676 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:21:01.565727 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.565778 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:21:01.565828 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:21:01.565878 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.565929 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.565979 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:21:01.566029 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.566081 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.566131 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:21:01.566182 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:21:01.566232 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:21:01.566282 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.566332 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:21:01.566382 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:21:01.566433 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:21:01.566482 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:21:01.566535 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.566586 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:21:01.566646 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:21:01.566664 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:21:01.566693 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:21:01.566720 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:21:01.566747 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:21:01.566773 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:21:01.566795 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:21:01.566811 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.566820 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:21:01.566830 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:21:01.566839 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:21:01.566848 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:21:01.566857 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:21:01.566866 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:21:01.566875 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:21:01.566884 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:21:01.566892 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:21:01.566901 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:21:01.566909 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:21:01.566918 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.566927 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.566935 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:21:01.566945 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.566955 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:21:01.566963 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:21:01.566971 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.566980 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.566988 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:21:01.566995 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.567004 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.567012 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:21:01.567020 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:21:01.567029 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:21:01.567037 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.567046 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:21:01.567054 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:21:01.567063 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:21:01.567071 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:21:01.567079 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.567088 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:21:01.567096 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:21:01.567106 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.567114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:21:01.567122 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:21:01.567131 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:21:01.567138 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:21:01.567147 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:21:01.567154 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:21:01.567163 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:21:01.567171 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:21:01.567179 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:21:01.567187 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:21:01.567195 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:21:01.567203 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.567212 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.567220 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:21:01.567228 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.567235 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:21:01.567243 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:21:01.567250 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.567258 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.567266 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:21:01.567274 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.567282 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.567289 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:21:01.567296 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:21:01.567304 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:21:01.567312 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.567319 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:21:01.567326 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:21:01.567334 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:21:01.567342 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:21:01.567350 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.567357 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:21:01.567365 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:21:01.567376 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.567384 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:21:01.567392 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:21:01.567400 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:21:01.567407 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:21:01.567415 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:21:01.567422 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:21:01.567439 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:21:01.567446 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:21:01.567454 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:21:01.567462 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:21:01.567469 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:21:01.567477 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.567484 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.567492 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:21:01.567499 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.567506 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:21:01.567513 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:21:01.567520 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.567528 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.567535 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:21:01.567543 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.567549 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.567556 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:21:01.567563 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:21:01.567570 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:21:01.567577 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.567583 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:21:01.567590 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:21:01.567599 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:21:01.567606 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:21:01.567614 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.567620 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:21:01.567628 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:21:01.567643 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.567652 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:21:01.567659 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:21:01.567667 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:21:01.567674 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:21:01.567681 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:21:01.567688 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:21:01.567696 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:21:01.567703 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:21:01.567711 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:21:01.567718 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:21:01.567725 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:21:01.567733 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.567740 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.567747 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:21:01.567754 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:21:01.567762 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:21:01.567769 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:21:01.567776 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.567783 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:21:01.567790 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:21:01.567798 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:21:01.567805 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:21:01.567812 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:21:01.567819 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:21:01.567825 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:21:01.567832 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:21:01.567839 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:21:01.567846 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:21:01.567853 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:21:01.567860 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:21:01.567867 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:21:01.567873 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:21:01.567961 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:21:01.567971 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:21:01.567976 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:21:01.567981 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:21:01.567988 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:21:01.567992 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:21:01.567997 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:21:01.568006 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:21:01.568016 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:21:01.568057 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.568064 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:21:01.568078 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:21:01.568100 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:21:01.568107 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:21:01.568112 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:21:01.568116 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:21:01.568121 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:21:01.568132 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:21:01.568139 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:21:01.568143 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:21:01.568154 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.568163 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:21:01.568168 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:21:01.568193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.568202 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:21:01.568207 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.568231 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:21:01.568236 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:21:01.568240 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:21:01.568244 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:21:01.568248 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:21:01.568252 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:21:01.568256 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:21:01.568261 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:21:01.568267 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:21:01.568278 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:21:01.568285 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:21:01.568289 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:21:01.568295 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.568301 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:21:01.568314 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:21:01.568338 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:21:01.568345 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.568350 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.568357 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.568361 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:21:01.568372 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:21:01.568380 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:21:01.568385 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:21:01.568390 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:21:01.568397 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179261" 2019-08-18 23:21:01.568404 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:21:01.568408 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:21:01.568413 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:21:01.568420 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:21:01.568425 wsdl: in serializeType: returning: 179261 2019-08-18 23:21:01.568431 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:21:01.568438 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:21:01.568443 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:21:01.568447 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:21:01.568452 wsdl: in serializeType: returning: 179261 2019-08-18 23:21:01.568456 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179261 2019-08-18 23:21:01.568471 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179261 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:21:01.568475 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:21:01.568481 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9095"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:21:01.568496 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:21:01.568502 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179261 2019-08-18 23:21:01.568511 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:21:01.568589 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:21:01.568526 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:21:01.568536 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:21:01.568542 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:21:01.568547 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:21:01.568551 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:21:01.568558 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:21:01.568569 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:21:01.568577 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:21:01.568582 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:21:01.568596 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:21:01.568606 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:21:01.568614 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:21:01.576650 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:21:01.576678 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:21:01.576692 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:21:01.576699 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:21:01.576710 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:21:01.576715 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:21:01.576719 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:21:01.576724 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:21:01.576729 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:21:01.576756 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:21:01.586112 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:21:01.586143 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:21:01.586150 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:21:01.586156 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:21:01.586162 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:21:01.586171 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:21:01.586178 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:21:01.586183 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:21:01.586188 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:21:01.586194 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:20:50 GMT 2019-08-18 23:21:01.586200 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:21:01.586211 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:21:01.586216 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:21:01.586226 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:21:01.586255 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:21:01.586266 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:21:01.586275 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:21:01.586279 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:21:01.586285 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:21:01.586316 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:21:01.586328 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:21:01.586334 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:21:01.586360 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:21:01.586367 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:20:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:21:01.586503 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:21:01.586515 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:21:01.586541 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:21:01.586548 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:21:01.586919 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:21:01.587137 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:21:01.587145 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:21:01.587236 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:21:01.587250 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:21:01.587276 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:21:01.587330 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:21:01.587359 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:21:01.587371 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:21:01.587379 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:21:01.587384 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:21:01.587389 nusoap_client: detail =