Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 69.8Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
158612 Model turbiny: 4LF
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2230
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:55:17 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:55:34.986001 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:55:34.986050 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:55:34.986063 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:55:34.986080 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:55:34.986089 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:55:34.986096 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:55:34.986109 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:55:34.986117 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:55:34.986123 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:55:34.986132 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:55:34.986140 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:55:34.986151 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:55:34.986156 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:55:34.986161 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:55:34.986164 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:55:34.986168 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:55:34.986179 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:55:34.986192 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:55:34.986200 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:55:34.986206 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:55:34.986212 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:55:34.986219 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:55:34.986227 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:55:34.994041 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:55:34.994069 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:55:34.994081 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:55:34.994088 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:55:34.994094 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:55:34.994099 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:55:34.994103 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:55:34.994131 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:55:35.014948 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:55:35.014986 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:55:35.014999 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:55:35.015005 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:55:35.015011 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:55:35.015017 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:55:35.015022 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:55:35.015029 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:55:35.015035 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:55:35.015040 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:55:17 GMT 2019-02-19 19:55:35.015046 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:55:35.015052 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:55:35.015058 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:55:35.015071 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:55:35.015104 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:55:35.022402 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:55:35.022820 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:55:35.029721 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-19 19:55:35.029872 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:55:35.030416 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:55:35.030434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:55:35.030746 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:55:35.030981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:55:35.031215 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:55:35.037121 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:55:35.037322 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:55:35.037804 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:55:35.038157 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:55:35.038625 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:55:35.038920 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:55:35.039101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:55:35.039239 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:55:35.039365 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:55:35.039382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:55:35.039835 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:55:35.040595 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:55:35.044569 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:55:35.044904 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:55:35.045376 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:55:35.045979 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:55:35.046516 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:55:35.046667 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:55:35.047233 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:55:35.047467 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:55:35.047697 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:55:35.047710 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 19:55:35.047995 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:55:35.048010 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:55:35.048565 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 19:55:35.048576 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:55:35.048581 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:55:35.048612 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:55:35.048649 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:55:35.048663 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:55:35.048670 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:55:35.048686 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:55:35.048691 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:55:35.048860 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:55:35.048875 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:55:35.048921 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.048930 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:55:35.048950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.048982 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.048991 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049005 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:55:35.049027 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.049034 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049046 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:55:35.049062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.049103 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:55:35.049120 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049127 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.049144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049172 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.049180 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049191 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:55:35.049205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.049232 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:55:35.049249 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049255 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:55:35.049269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049305 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.049313 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049323 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:55:35.049342 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.049349 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049359 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:55:35.049377 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.049384 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049394 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:55:35.049407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.049442 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.049457 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049464 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:55:35.049479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049504 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.049511 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049521 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:55:35.049535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.049561 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:55:35.049576 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049583 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:55:35.049597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049622 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.049629 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049639 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:55:35.049657 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.049664 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049674 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:55:35.049692 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.049699 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049709 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:55:35.049727 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.049733 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049743 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:55:35.049756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.049795 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:55:35.049810 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049816 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.049831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049854 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049861 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049901 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:55:35.049922 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:55:35.049939 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049951 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:55:35.049961 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:55:35.049973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.049988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:55:35.049998 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:55:35.050013 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050019 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:55:35.050033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050058 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.050065 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050075 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:55:35.050088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.050113 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:55:35.050128 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050135 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.050148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050173 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.050180 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050190 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:55:35.050203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.050229 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:55:35.050244 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050250 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:55:35.050263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050294 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.050302 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050312 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:55:35.050325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.050351 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:55:35.050366 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050372 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.050385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050410 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.050418 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050427 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:55:35.050440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.050466 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:55:35.050481 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050487 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:55:35.050500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050524 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.050531 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050541 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:55:35.050558 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.050565 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050575 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:55:35.050588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.050617 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:55:35.050632 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050639 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.050652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050676 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.050683 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050693 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:55:35.050706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.050731 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:55:35.050746 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050753 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:55:35.050766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050791 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.050798 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050812 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:55:35.050832 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.050839 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050849 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:55:35.050862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.050891 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:55:35.050906 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050913 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.050926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050951 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.050958 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050968 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:55:35.050981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.050996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.051006 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:55:35.051021 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051027 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:55:35.051040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051065 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.051072 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051081 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:55:35.051094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.051119 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:55:35.051134 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051140 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.051154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051179 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.051186 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051196 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:55:35.051209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.051234 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:55:35.051249 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051255 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:55:35.051268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051299 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.051306 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051316 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:55:35.051329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.051354 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:55:35.051370 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051376 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.051389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051414 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.051421 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051431 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:55:35.051444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.051469 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:55:35.051484 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051490 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:55:35.051504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051529 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.051536 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051546 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:55:35.051559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.051584 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:55:35.051599 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051605 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.051618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051643 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.051650 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051660 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:55:35.051673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.051699 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:55:35.051714 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051720 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:55:35.051734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051758 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.051765 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051775 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:55:35.051788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.051813 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:55:35.051828 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051834 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.051847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051872 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.051879 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051889 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:55:35.051902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.051927 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:55:35.051942 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051948 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:55:35.051961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.051985 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.051992 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052002 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:55:35.052019 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.052026 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052036 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:55:35.052049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.052078 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:55:35.052093 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052099 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.052113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052138 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.052145 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052155 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:55:35.052168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.052193 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:55:35.052208 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052214 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:55:35.052228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052252 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.052259 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052268 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:55:35.052286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.052312 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.052327 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052333 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.052347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052371 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.052379 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052389 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:55:35.052401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.052426 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:55:35.052441 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052447 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:55:35.052461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052485 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:55:35.052492 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052502 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:55:35.052515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.052540 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.052555 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052561 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.052575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052599 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052606 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052645 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:55:35.052666 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:55:35.052684 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052695 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:55:35.052705 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:55:35.052717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:55:35.052742 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:55:35.052757 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052763 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:55:35.052777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052801 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:55:35.052809 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052819 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:55:35.052832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.052856 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.052871 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052877 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.052891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052914 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052920 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.052956 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:55:35.052977 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:55:35.052993 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053004 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:55:35.053014 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:55:35.053026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:55:35.053050 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:55:35.053065 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053071 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:55:35.053085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053110 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.053117 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053127 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:55:35.053145 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.053152 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053162 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:55:35.053180 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.053186 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053196 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:55:35.053214 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.053220 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053230 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:55:35.053248 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.053255 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053264 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:55:35.053289 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.053297 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053307 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:55:35.053324 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.053331 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053341 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:55:35.053354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.053403 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:55:35.053418 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053424 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.053439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053463 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.053471 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053480 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:55:35.053493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.053519 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:55:35.053534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053540 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:55:35.053554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053579 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.053587 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053597 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:55:35.053615 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.053621 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053631 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:55:35.053649 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.053655 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053665 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:55:35.053678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.053711 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:55:35.053726 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053733 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.053746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053770 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.053777 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053787 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:55:35.053800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.053825 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:55:35.053840 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053847 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:55:35.053860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053885 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.053892 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053902 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:55:35.053915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053929 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.053939 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.053954 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053960 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.053974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.053998 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.054006 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:55:35.054029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.054054 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:55:35.054068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054075 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:55:35.054088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054113 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.054120 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054130 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:55:35.054147 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.054154 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054164 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:55:35.054182 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.054189 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054198 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:55:35.054211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.054243 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.054258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054265 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.054284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054310 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.054318 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054328 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:55:35.054341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.054366 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:55:35.054381 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054387 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:55:35.054400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054425 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.054432 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054442 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:55:35.054460 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.054466 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054476 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:55:35.054493 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.054500 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054510 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:55:35.054527 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.054534 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054545 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:55:35.054562 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.054569 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054578 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:55:35.054591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.054633 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:55:35.054648 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054654 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.054668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054692 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.054700 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054710 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:55:35.054723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.054738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.054748 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:55:35.054762 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.054790 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.054797 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.054807 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.054820 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.054836 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.054850 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.054875 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.054882 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.054892 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:55:35.054910 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.054917 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.054926 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:55:35.054944 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.054951 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.054960 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:55:35.054978 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.054984 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.054994 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:55:35.055011 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.055018 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055027 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:55:35.055045 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:55:35.055052 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055061 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:55:35.055079 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.055086 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055095 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.055113 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.055120 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055129 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:55:35.055147 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.055153 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055163 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:55:35.055181 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.055188 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055197 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:55:35.055210 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.055282 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.055289 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:55:35.055304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.055329 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.055336 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.055346 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:55:35.055364 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.055371 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.055380 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:55:35.055398 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.055405 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.055415 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:55:35.055432 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.055439 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.055449 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:55:35.055462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.055488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.055498 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055513 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.055520 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.055533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.055558 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055566 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.055576 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:55:35.055589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.055604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.055614 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:55:35.055627 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055653 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055661 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055672 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055684 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055701 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.055715 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055740 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.055747 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055757 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:55:35.055775 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.055781 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055791 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:55:35.055808 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.055815 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055824 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:55:35.055842 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.055849 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055858 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:55:35.055908 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.055916 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055926 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:55:35.055944 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.055951 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055961 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:55:35.055978 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.055985 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.055994 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:55:35.056012 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.056018 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.056028 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:55:35.056046 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.056052 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.056062 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:55:35.056080 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.056086 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.056096 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:55:35.056114 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.056120 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.056130 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:55:35.056143 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.056196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.056214 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.056221 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:55:35.056235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.056260 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.056267 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.056282 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:55:35.056301 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.056308 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.056318 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:55:35.056336 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.056342 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.056352 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:55:35.056369 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:55:35.056376 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.056386 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:55:35.056399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.056425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.056436 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056451 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.056457 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.056471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.056496 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056504 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.056513 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:55:35.056527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.056542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.056552 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:55:35.056565 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056593 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056600 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056610 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056623 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056640 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.056654 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056680 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.056687 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056697 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:55:35.056715 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.056722 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056733 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:55:35.056754 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.056761 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056771 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:55:35.056789 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.056796 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056806 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:55:35.056823 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.056829 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056839 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:55:35.056856 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.056863 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056872 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:55:35.056890 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.056896 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056906 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:55:35.056923 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.056930 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056939 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:55:35.056957 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.056963 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.056973 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:55:35.056991 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.056997 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.057007 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:55:35.057025 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.057032 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.057041 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:55:35.057058 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.057065 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.057075 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:55:35.057088 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.057146 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.057162 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057190 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057197 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057207 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057220 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.057250 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057281 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.057288 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057299 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:55:35.057317 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.057324 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057334 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:55:35.057352 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.057358 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057368 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:55:35.057386 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.057393 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057403 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:55:35.057420 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.057427 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057436 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:55:35.057454 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.057460 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057470 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:55:35.057488 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.057494 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057504 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:55:35.057521 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.057528 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057538 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:55:35.057555 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.057561 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057572 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:55:35.057589 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.057595 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057605 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:55:35.057622 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.057629 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057639 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:55:35.057656 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.057662 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057672 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:55:35.057690 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.057696 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057706 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:55:35.057723 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.057730 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057739 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:55:35.057752 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057816 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.057834 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.057841 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:55:35.057856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.057882 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.057889 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.057899 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:55:35.057912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.057927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.057938 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:55:35.057952 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.057959 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.057973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.057998 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.058005 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.058016 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:55:35.058029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.058044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.058054 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:55:35.058069 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.058075 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:55:35.058089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.058113 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.058120 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.058130 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:55:35.058148 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.058155 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.058165 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:55:35.058183 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.058189 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.058199 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:55:35.058217 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:55:35.058224 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.058234 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:55:35.058247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.058277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.058289 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:55:35.058305 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.058311 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.058327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.058352 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:55:35.058359 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.058369 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:55:35.058382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.058397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.058407 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:55:35.058421 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:55:35.058447 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:55:35.058454 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:55:35.058465 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:55:35.058478 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:55:35.058493 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.058507 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:55:35.058533 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.058540 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:55:35.058550 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:55:35.058568 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.058574 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:55:35.058584 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:55:35.058602 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.058609 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:55:35.058618 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:55:35.058636 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:55:35.058643 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:55:35.058695 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:55:35.058715 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.058722 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:55:35.058733 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:55:35.058751 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.058757 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:55:35.058771 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:55:35.058790 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.058797 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:55:35.058806 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:55:35.058824 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.058831 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:55:35.058841 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:55:35.058858 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.058865 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:55:35.058875 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:55:35.058892 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.058899 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:55:35.058909 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:55:35.058922 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:55:35.058972 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.058989 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.058996 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:55:35.059010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059035 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.059043 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059053 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:55:35.059067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.059092 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:55:35.059108 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059114 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.059128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059153 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:55:35.059160 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059170 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:55:35.059183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.059208 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:55:35.059221 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:55:35.059247 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:55:35.059254 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:55:35.059264 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:55:35.059287 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:55:35.059294 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:55:35.059305 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:55:35.059323 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:55:35.059330 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:55:35.059340 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:55:35.059353 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:55:35.059376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.059392 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059399 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:55:35.059414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059440 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.059447 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059457 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:55:35.059474 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.059481 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059491 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:55:35.059509 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.059515 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059525 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:55:35.059538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.059571 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.059586 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059592 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.059606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059631 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.059638 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059648 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:55:35.059662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.059677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.059687 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:55:35.059701 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.059728 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.059735 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.059745 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.059758 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.059774 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.059788 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.059813 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.059820 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.059830 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:55:35.059848 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.059855 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.059865 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:55:35.059882 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.059889 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.059899 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:55:35.059916 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.059923 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.059933 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:55:35.059950 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.059957 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.059967 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:55:35.059985 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.059991 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.060001 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:55:35.060018 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.060026 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.060036 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:55:35.060053 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.060060 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.060069 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:55:35.060087 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.060094 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.060104 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:55:35.060117 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.060162 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.060179 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060186 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:55:35.060200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060225 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.060232 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060242 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:55:35.060259 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.060266 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060281 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:55:35.060300 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.060307 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060317 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:55:35.060334 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.060341 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060351 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:55:35.060369 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.060375 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060385 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:55:35.060398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.060438 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:55:35.060453 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060460 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.060474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060497 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060504 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060541 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:55:35.060562 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:55:35.060579 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060590 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:55:35.060600 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:55:35.060612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:55:35.060637 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:55:35.060652 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060658 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:55:35.060673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060697 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.060704 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060714 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:55:35.060727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.060752 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:55:35.060768 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060774 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.060788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060813 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:55:35.060820 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060830 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:55:35.060843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.060868 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:55:35.060883 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060889 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:55:35.060902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060927 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.060934 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060944 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:55:35.060957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.060972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.060982 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:55:35.060996 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.061003 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.061017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.061042 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061049 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.061059 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:55:35.061072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.061087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.061097 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:55:35.061111 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061139 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061146 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061156 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061169 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061186 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.061199 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061225 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.061232 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061242 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:55:35.061259 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.061266 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061285 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:55:35.061304 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.061311 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061321 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:55:35.061338 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.061345 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061355 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:55:35.061372 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.061379 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061389 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:55:35.061407 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:55:35.061413 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061423 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:55:35.061440 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:55:35.061447 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061457 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:55:35.061474 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:55:35.061480 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061490 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:55:35.061508 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:55:35.061515 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061525 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:55:35.061542 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.061549 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061559 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:55:35.061576 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.061582 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061592 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:55:35.061610 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.061616 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061626 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:55:35.061644 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.061650 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061660 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:55:35.061673 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.061733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.061751 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.061757 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:55:35.061773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.061797 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.061804 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.061814 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:55:35.061828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.061843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.061853 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:55:35.061868 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.061874 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.061888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.061912 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.061919 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.061929 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:55:35.061942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.061957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.061966 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:55:35.061981 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.061987 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:55:35.062001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062025 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.062033 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062043 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:55:35.062061 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.062067 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062077 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:55:35.062094 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.062101 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062111 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:55:35.062129 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.062135 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062145 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:55:35.062158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.062196 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062211 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062217 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.062231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062256 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062262 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062280 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:55:35.062295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.062321 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:55:35.062334 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062362 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062370 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062380 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062392 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.062424 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062449 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.062456 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062467 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:55:35.062484 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.062491 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062501 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:55:35.062518 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.062525 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062535 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:55:35.062552 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.062559 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062569 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:55:35.062586 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.062592 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062602 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:55:35.062619 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.062626 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062636 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:55:35.062653 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:55:35.062660 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062669 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:55:35.062682 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.062722 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.062738 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062744 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:55:35.062758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062783 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.062790 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062800 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:55:35.062817 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.062824 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062834 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:55:35.062851 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.062858 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062868 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:55:35.062885 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.062891 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062901 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:55:35.062918 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.062925 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062935 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:55:35.062952 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.062959 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.062969 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:55:35.062986 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.062992 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.063002 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:55:35.063019 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.063025 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.063035 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:55:35.063048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.063090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.063101 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:55:35.063116 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.063122 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:55:35.063137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.063162 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:55:35.063169 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.063179 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:55:35.063192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.063208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.063218 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:55:35.063234 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:55:35.063243 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:55:35.063254 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:55:35.063270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.063281 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:55:35.063295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.063318 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:55:35.063339 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:55:35.063355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.063367 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:55:35.063377 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:55:35.063394 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.063401 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:55:35.063453 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:55:35.063471 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:55:35.063478 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:55:35.063488 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:55:35.063505 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.063512 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:55:35.063522 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.063539 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.063545 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:55:35.063556 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.063572 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.063579 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:55:35.063589 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.063607 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.063613 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:55:35.063624 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.063640 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:55:35.063647 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:55:35.063657 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:55:35.063673 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:55:35.063680 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:55:35.063689 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:55:35.063706 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.063712 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:55:35.063722 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.063739 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:55:35.063745 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:55:35.063755 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:55:35.063772 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.063778 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:55:35.063788 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.063805 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.063812 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:55:35.063822 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.063838 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:55:35.063844 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:55:35.063854 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:55:35.063866 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:55:35.063897 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:55:35.063926 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:55:35.063953 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.063980 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:55:35.064007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:55:35.064033 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:55:35.064059 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:55:35.064086 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:55:35.064112 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:55:35.064138 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:55:35.064165 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:55:35.064191 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:55:35.064217 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:55:35.064243 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:55:35.064269 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:55:35.064300 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:55:35.064328 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:55:35.064355 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:55:35.064381 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:55:35.064407 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:55:35.064433 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:55:35.064460 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:55:35.064486 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:55:35.064513 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:55:35.064539 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.064566 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:55:35.064592 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.064618 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:55:35.064645 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.064671 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:55:35.064697 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:55:35.064724 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:55:35.064751 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:55:35.064776 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:55:35.064803 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.064830 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:55:35.064857 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.064883 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:55:35.064910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:55:35.064936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:55:35.064962 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.064988 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:55:35.065014 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.065040 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:55:35.065066 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:55:35.065092 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:55:35.065133 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:55:35.065161 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:55:35.065187 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:55:35.065213 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:55:35.065239 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.065265 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:55:35.065298 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:55:35.065325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:55:35.065360 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:55:35.065387 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:55:35.065413 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:55:35.065439 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:55:35.065464 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:55:35.065491 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:55:35.065517 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.065551 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:55:35.065578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:55:35.065606 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:55:35.065634 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.065652 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.065678 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:55:35.065704 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.065721 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.065746 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.065774 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:55:35.065801 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.065818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.065835 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.065851 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.065877 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:55:35.065903 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.065929 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:55:35.065963 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.065990 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:55:35.066015 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066032 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066058 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:55:35.066084 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066101 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066127 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:55:35.066160 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066187 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:55:35.066214 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066239 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:55:35.066265 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066316 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:55:35.066350 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066378 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:55:35.066405 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066422 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066447 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:55:35.066473 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066499 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:55:35.066525 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066558 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:55:35.066586 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066612 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:55:35.066637 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066655 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066672 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066689 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066706 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066722 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:55:35.066800 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066817 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066833 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066859 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:55:35.066885 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066911 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:55:35.066937 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066962 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.066980 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067006 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:55:35.067032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067049 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067124 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.067157 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067175 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067191 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067208 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067234 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.067260 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067282 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067300 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067318 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067350 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.067378 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067450 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.067503 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067534 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067564 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067610 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067647 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:55:35.067674 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067701 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:55:35.067726 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067743 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067760 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067785 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.067811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067872 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:55:35.067940 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.067966 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:55:35.067992 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068018 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.068044 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068070 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:55:35.068096 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068113 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068131 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068173 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.068199 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068307 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068350 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:55:35.068377 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068395 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068438 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:55:35.068475 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068492 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068509 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068534 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:55:35.068560 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068577 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068594 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068610 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068636 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:55:35.068661 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068687 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:55:35.068713 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068739 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:55:35.068764 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068781 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068806 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:55:35.068832 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068850 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068875 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:55:35.068901 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068927 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:55:35.068953 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.068979 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:55:35.069004 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069030 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:55:35.069055 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069081 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:55:35.069107 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069124 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069150 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:55:35.069176 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069202 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:55:35.069227 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069253 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:55:35.069289 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069316 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:55:35.069342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069358 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069375 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069392 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069414 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069431 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069448 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069474 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:55:35.069500 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069517 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069533 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069558 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:55:35.069584 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069610 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:55:35.069636 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069653 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069669 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069695 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:55:35.069721 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069755 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:55:35.069839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069856 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069873 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069889 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069915 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.069941 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069958 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069974 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.069991 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070017 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.070043 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070069 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:55:35.070095 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070112 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070172 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070191 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070218 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:55:35.070248 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070278 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:55:35.070306 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070323 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070370 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070413 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.070441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070479 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:55:35.070564 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070590 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:55:35.070652 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070680 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:55:35.070706 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070736 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:55:35.070762 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070779 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070795 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070812 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070837 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.070864 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070898 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070914 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070931 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070947 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070964 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.070981 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:55:35.071008 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:55:35.071034 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:55:35.071089 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.071310 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:55:35.071465 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:55:35.071545 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:55:35.071595 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:55:35.071651 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:55:35.071700 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:55:35.071755 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:55:35.071811 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:55:35.071862 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:55:35.071915 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:55:35.071962 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.072018 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.072067 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.072116 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:55:35.072169 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:55:35.072220 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.072287 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.072341 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:55:35.072390 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.072451 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.072505 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:55:35.072552 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:55:35.072599 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:55:35.072645 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.072692 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:55:35.072741 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:55:35.072789 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:55:35.072840 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:55:35.072887 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.072934 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:55:35.072990 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:55:35.073038 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.073085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:55:35.073133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:55:35.073180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:55:35.073228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:55:35.073330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:55:35.073378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:55:35.073431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:55:35.073479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:55:35.073527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:55:35.073573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:55:35.073619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.073668 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.073716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.073762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:55:35.073810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:55:35.073858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.073906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.073954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:55:35.074002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.074053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.074104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:55:35.074151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:55:35.074198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:55:35.074244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.074295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:55:35.074344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:55:35.074392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:55:35.074451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:55:35.074498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.074574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:55:35.074638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:55:35.074686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.074734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:55:35.074782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:55:35.074828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:55:35.074875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:55:35.074922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:55:35.074969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:55:35.075017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:55:35.075063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:55:35.075111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:55:35.075157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:55:35.075203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.075251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.075305 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.075352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:55:35.075399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:55:35.075446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.075494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.075541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:55:35.075590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.075642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.075692 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:55:35.075738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:55:35.075785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:55:35.075831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.075877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:55:35.075926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:55:35.075975 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:55:35.076029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:55:35.076076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.076124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:55:35.076179 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:55:35.076206 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:55:35.076266 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.076329 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:55:35.076384 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:55:35.076438 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:55:35.076491 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:55:35.076544 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:55:35.076598 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:55:35.076651 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:55:35.076704 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:55:35.077161 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:55:35.077217 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:55:35.077271 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.077352 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.077407 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.077460 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:55:35.077513 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:55:35.077567 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.077621 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.077675 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:55:35.077728 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.077781 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.077834 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:55:35.077887 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:55:35.077941 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:55:35.077994 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.078054 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:55:35.078108 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:55:35.078162 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:55:35.078215 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:55:35.078268 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.078335 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:55:35.078397 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:55:35.078421 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:55:35.078476 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.078530 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:55:35.078584 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:55:35.078637 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:55:35.078691 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:55:35.078746 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:55:35.078853 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:55:35.078907 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:55:35.078962 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:55:35.079015 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:55:35.079069 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:55:35.079122 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.079177 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.079230 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.079289 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:55:35.079343 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:55:35.079467 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.079531 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.079591 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:55:35.079650 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.079704 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.079757 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:55:35.079810 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:55:35.079863 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:55:35.079918 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.079971 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:55:35.080026 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:55:35.080080 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:55:35.080195 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:55:35.080259 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.080319 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:55:35.080390 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:55:35.080483 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:55:35.080539 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.080592 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:55:35.080648 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:55:35.080700 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:55:35.080772 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:55:35.080825 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:55:35.080879 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:55:35.080949 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:55:35.081014 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:55:35.081067 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:55:35.081160 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:55:35.081234 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.081291 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.081348 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.081549 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:55:35.081602 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:55:35.081668 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.081734 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.081799 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:55:35.081848 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.081929 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.082013 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:55:35.082061 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:55:35.082164 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:55:35.082214 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.082312 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:55:35.082652 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:55:35.082702 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:55:35.082751 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:55:35.082800 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.082849 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:55:35.082906 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:55:35.082929 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:55:35.082980 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.083030 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:55:35.083080 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:55:35.083130 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:55:35.083181 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:55:35.083232 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:55:35.083288 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:55:35.083340 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:55:35.083390 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:55:35.083442 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:55:35.083492 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:55:35.083542 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.083593 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.083643 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.083693 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:55:35.083744 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:55:35.083794 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.083845 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.083895 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:55:35.083946 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.083997 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.084088 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:55:35.084143 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:55:35.084223 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:55:35.084280 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.084332 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:55:35.084417 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:55:35.084483 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:55:35.084548 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:55:35.084616 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.084682 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:55:35.084750 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:55:35.084770 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:55:35.084800 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:55:35.084829 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:55:35.084857 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:55:35.084923 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:55:35.084944 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:55:35.084961 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.084971 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:55:35.084981 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:55:35.084990 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:55:35.085000 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:55:35.085010 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:55:35.085019 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:55:35.085028 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:55:35.085037 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:55:35.085051 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:55:35.085061 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:55:35.085070 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.085079 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.085088 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.085126 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:55:35.085137 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:55:35.085146 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.085181 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.085190 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:55:35.085199 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.085208 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.085216 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:55:35.085224 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:55:35.085233 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:55:35.085242 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.085250 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:55:35.085258 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:55:35.085266 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:55:35.085279 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:55:35.085349 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.085358 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:55:35.085367 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:55:35.085378 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.085423 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:55:35.085432 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:55:35.085440 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:55:35.085449 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:55:35.085458 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:55:35.085466 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:55:35.085474 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:55:35.085568 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:55:35.085578 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:55:35.085586 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:55:35.085668 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.085678 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.085686 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.085694 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:55:35.085702 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:55:35.085710 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.085718 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.085726 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:55:35.085733 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.085741 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.085748 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:55:35.085756 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:55:35.085763 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:55:35.085770 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.085777 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:55:35.085785 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:55:35.085792 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:55:35.085799 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:55:35.085812 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.085821 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:55:35.085829 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:55:35.085838 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.085846 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:55:35.085854 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:55:35.085862 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:55:35.085869 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:55:35.085876 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:55:35.085883 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:55:35.085890 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:55:35.085897 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:55:35.085904 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:55:35.085910 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:55:35.085917 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.085924 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.085931 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.085938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:55:35.085946 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:55:35.085953 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.085960 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.085967 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:55:35.085976 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.085983 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.085990 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:55:35.085999 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:55:35.086005 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:55:35.086013 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.086020 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:55:35.086027 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:55:35.086035 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:55:35.086042 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:55:35.086049 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.086055 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:55:35.086062 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:55:35.086072 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.086080 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:55:35.086088 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:55:35.086095 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:55:35.086103 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:55:35.086110 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:55:35.086118 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:55:35.086125 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:55:35.086134 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:55:35.086141 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:55:35.086149 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:55:35.086156 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.086163 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.086172 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:55:35.086179 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:55:35.086186 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:55:35.086193 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.086205 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:55:35.086212 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:55:35.086221 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:55:35.086228 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:55:35.086235 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:55:35.086241 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:55:35.086248 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:55:35.086255 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:55:35.086262 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:55:35.086270 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:55:35.086282 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:55:35.086290 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:55:35.086298 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:55:35.086305 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:55:35.086541 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:55:35.086551 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:55:35.086557 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:55:35.086561 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:55:35.086567 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:55:35.086572 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:55:35.086576 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:55:35.086586 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:55:35.086595 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:55:35.086636 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.086643 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:55:35.086657 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:55:35.086678 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:55:35.086684 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:55:35.086689 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:55:35.086692 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:55:35.086698 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:55:35.086709 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:55:35.086716 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:55:35.086720 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:55:35.086731 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.086739 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:55:35.086744 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:55:35.086767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.086777 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:55:35.086782 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.086805 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:55:35.086810 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:55:35.086815 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:55:35.086818 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:55:35.086822 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:55:35.086826 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:55:35.086831 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:55:35.086835 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:55:35.086841 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:55:35.086851 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:55:35.086857 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:55:35.086861 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:55:35.086867 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.086873 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:55:35.086877 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:55:35.086901 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:55:35.086907 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.086912 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.086918 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.086922 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:55:35.086933 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:55:35.086941 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:55:35.086946 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:55:35.086950 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:55:35.086956 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179261" 2019-02-19 19:55:35.086963 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:55:35.086968 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:55:35.086973 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:55:35.086979 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:55:35.086984 wsdl: in serializeType: returning: 179261 2019-02-19 19:55:35.086990 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:55:35.086997 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:55:35.087001 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:55:35.087005 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:55:35.087010 wsdl: in serializeType: returning: 179261 2019-02-19 19:55:35.087015 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179261 2019-02-19 19:55:35.087036 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179261 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:55:35.087041 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:55:35.087047 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1825"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:55:35.087061 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:55:35.087067 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179261 2019-02-19 19:55:35.087076 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:55:35.087148 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:55:35.087088 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:55:35.087099 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:55:35.087104 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:55:35.087108 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:55:35.087112 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:55:35.087119 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:55:35.087128 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:55:35.087136 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:55:35.087141 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:55:35.087154 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:55:35.087163 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:55:35.087169 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:55:35.094847 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:55:35.094864 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:55:35.094875 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:55:35.094881 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:55:35.094886 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:55:35.094891 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:55:35.094895 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:55:35.094900 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:55:35.094905 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:55:35.094935 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:55:35.104129 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:55:35.104153 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:55:35.104160 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:55:35.104165 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:55:35.104171 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:55:35.104177 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:55:35.104187 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:55:35.104193 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:55:35.104198 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:55:35.104204 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:55:17 GMT 2019-02-19 19:55:35.104211 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:55:35.104216 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:55:35.104222 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:55:35.104233 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:55:35.104258 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:55:35.104269 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:55:35.104284 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:55:35.104289 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:55:35.104294 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:55:35.104330 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:55:35.104342 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:55:35.104348 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:55:35.104376 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:55:35.104383 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:55:17 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:55:35.104418 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:55:35.104428 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:55:35.104450 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:55:35.104457 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:55:35.104563 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:55:35.104662 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:55:35.104668 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:55:35.104678 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:55:35.104689 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:55:35.104712 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:55:35.104768 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:55:35.104797 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:55:35.104813 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:55:35.104821 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:55:35.104826 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:55:35.104830 nusoap_client: detail =