Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 69.8

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
158612 Model: 4LF
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2230
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 May 2021 01:18:14 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-05-09 03:18:20.741363 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-05-09 03:18:20.741406 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:18:20.741421 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-05-09 03:18:20.741437 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:18:20.741447 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-05-09 03:18:20.741454 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-05-09 03:18:20.741466 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-05-09 03:18:20.741474 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:18:20.741480 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:18:20.741488 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:18:20.741496 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 03:18:20.741506 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 03:18:20.741512 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 03:18:20.741516 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 03:18:20.741521 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 03:18:20.741525 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-05-09 03:18:20.741536 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:18:20.741549 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:18:20.741556 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 03:18:20.741562 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-05-09 03:18:20.741567 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-05-09 03:18:20.741574 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 03:18:20.741581 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 03:18:20.749379 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 03:18:20.749394 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 03:18:20.749404 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-05-09 03:18:20.749410 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:18:20.749424 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:18:20.749428 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 03:18:20.749432 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-05-09 03:18:20.749464 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-05-09 03:18:20.764336 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-05-09 03:18:20.764352 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-05-09 03:18:20.764359 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 03:18:20.764365 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 03:18:20.764370 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 03:18:20.764375 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 03:18:20.764380 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 03:18:20.764386 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 03:18:20.764391 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 03:18:20.764396 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 01:18:14 GMT 2021-05-09 03:18:20.764401 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 03:18:20.764406 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 188091 2021-05-09 03:18:20.764412 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 03:18:20.764420 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-05-09 03:18:20.764444 soap_transport_http: want to read content of length 188091 2021-05-09 03:18:20.764469 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-05-09 03:18:20.771624 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.771760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.771805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.771818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.771920 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.771933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.779064 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:18:20.779089 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.779169 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.779207 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.779228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.779297 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.779310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.779320 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.779389 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.779404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.779485 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.786719 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.786794 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.786809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.786886 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.786902 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.786914 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.786944 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.787003 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.787017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.787061 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.787121 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.787134 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.787165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.787229 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.787263 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.787321 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.787334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.787416 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.787460 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.787515 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.787561 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.794463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.794495 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.794523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.794552 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.794585 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.794616 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.794641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.794690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.794760 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.794772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.794792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.794839 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.794907 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.794976 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.795037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.795108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.795122 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.795215 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.795227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.795298 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.795310 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.795321 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.795342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.795386 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-05-09 03:18:20.795444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.795469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.795481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.795551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.795565 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.795589 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.795657 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.795735 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.795747 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.795767 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.802152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.802165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.802231 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.802363 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.802458 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.802486 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.802499 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.802591 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.802693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.802712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.802786 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.802843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.802960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.802977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.802998 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.803076 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.803156 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:18:20.803168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.803190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.803222 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.803248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:18:20.803280 soap_transport_http: read buffer of 971 bytes 2021-05-09 03:18:20.803290 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 03:18:20.803295 soap_transport_http: read body of length 188091 2021-05-09 03:18:20.803337 soap_transport_http: received a total of 188515 bytes of data from server 2021-05-09 03:18:20.803374 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 03:18:20.803389 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 03:18:20.803395 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 03:18:20.803412 wsdl: got WSDL URL 2021-05-09 03:18:20.803416 wsdl: Parse WSDL 2021-05-09 03:18:20.803575 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-05-09 03:18:20.803590 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-05-09 03:18:20.803642 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.803652 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-05-09 03:18:20.803671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.803700 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.803709 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.803726 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:18:20.803747 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.803755 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.803765 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:18:20.803780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.803809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.803821 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-05-09 03:18:20.803837 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.803843 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.803858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.803885 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.803892 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.803903 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-05-09 03:18:20.803917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.803933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.803943 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-05-09 03:18:20.803958 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.803964 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-05-09 03:18:20.803978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804003 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.804010 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804020 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:18:20.804037 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.804044 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804054 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:18:20.804071 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.804077 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804087 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 03:18:20.804100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.804134 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-05-09 03:18:20.804149 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804155 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-05-09 03:18:20.804169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804194 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.804201 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804211 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-05-09 03:18:20.804224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.804250 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-05-09 03:18:20.804264 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804270 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-05-09 03:18:20.804284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804309 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.804315 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804325 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:18:20.804343 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.804349 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804359 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:18:20.804376 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.804382 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804392 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 03:18:20.804408 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.804416 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804425 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:18:20.804438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.804477 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:18:20.804491 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804498 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.804512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804535 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804542 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804581 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.804602 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.804624 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804636 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:18:20.804646 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-05-09 03:18:20.804659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:18:20.804683 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 03:18:20.804697 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804703 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-05-09 03:18:20.804717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804741 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.804747 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804757 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:18:20.804770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.804795 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-05-09 03:18:20.804809 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804815 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.804828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804852 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804858 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804895 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.804914 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.804931 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804941 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:18:20.804952 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-05-09 03:18:20.804964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.804978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:18:20.804988 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-05-09 03:18:20.805003 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805009 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-05-09 03:18:20.805023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805047 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.805054 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805064 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:18:20.805081 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.805087 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805097 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:18:20.805113 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.805120 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805129 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 03:18:20.805145 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.805152 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805161 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:18:20.805174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.805210 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.805225 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805231 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.805249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805275 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.805282 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805292 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-05-09 03:18:20.805305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.805331 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 03:18:20.805345 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805351 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-05-09 03:18:20.805364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805388 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.805395 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805404 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:18:20.805417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.805442 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-05-09 03:18:20.805456 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805462 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.805476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805502 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.805508 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805518 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-05-09 03:18:20.805531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.805556 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-05-09 03:18:20.805570 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805575 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-05-09 03:18:20.805588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.805624 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805634 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:18:20.805648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.805672 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-05-09 03:18:20.805687 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805692 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.805706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805730 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.805737 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805746 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-05-09 03:18:20.805759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.805784 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-05-09 03:18:20.805798 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805804 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-05-09 03:18:20.805817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805842 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.805848 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805858 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:18:20.805875 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.805881 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805890 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:18:20.805903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.805932 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-05-09 03:18:20.805946 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805952 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.805966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.805990 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.805996 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806006 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-05-09 03:18:20.806019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.806044 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-05-09 03:18:20.806058 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806064 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-05-09 03:18:20.806077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806101 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.806108 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806117 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:18:20.806134 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.806141 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806150 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:18:20.806163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.806191 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-05-09 03:18:20.806205 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806211 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.806224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806248 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.806255 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806264 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-05-09 03:18:20.806277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.806302 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-05-09 03:18:20.806316 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806322 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-05-09 03:18:20.806335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806359 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.806366 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806376 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:18:20.806389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.806413 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-05-09 03:18:20.806428 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806433 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.806446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806470 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.806477 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806486 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-05-09 03:18:20.806499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.806524 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-05-09 03:18:20.806538 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806544 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-05-09 03:18:20.806557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806581 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.806588 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806597 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:18:20.806615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.806641 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-05-09 03:18:20.806656 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806662 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.806675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806700 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.806706 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806716 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-05-09 03:18:20.806729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.806754 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 03:18:20.806768 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806774 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-05-09 03:18:20.806787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806811 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.806819 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806828 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 03:18:20.806841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.806866 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:18:20.806880 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806886 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.806899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806923 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.806930 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806940 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-05-09 03:18:20.806953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.806977 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 03:18:20.806991 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.806997 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-05-09 03:18:20.807010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807035 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.807041 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807051 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 03:18:20.807064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.807088 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-05-09 03:18:20.807102 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807108 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.807121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807145 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.807152 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807162 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-05-09 03:18:20.807175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.807199 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 03:18:20.807214 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807220 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-05-09 03:18:20.807233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807257 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.807265 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807274 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-05-09 03:18:20.807293 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.807300 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807310 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-05-09 03:18:20.807323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.807353 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:18:20.807367 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807373 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.807386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807411 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.807417 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807427 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-05-09 03:18:20.807440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.807465 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 03:18:20.807479 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807484 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 03:18:20.807497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807521 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.807528 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807538 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:18:20.807551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.807576 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.807590 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807596 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.807609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807640 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.807647 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807656 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 03:18:20.807670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.807695 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:18:20.807709 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807715 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-05-09 03:18:20.807728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807753 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:18:20.807760 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807769 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 03:18:20.807782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.807806 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.807821 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807827 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.807840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807863 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807870 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807907 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.807926 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.807943 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807954 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:18:20.807964 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-05-09 03:18:20.807976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.807990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:18:20.808000 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:18:20.808014 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808020 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-05-09 03:18:20.808034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808058 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:18:20.808065 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808075 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 03:18:20.808088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.808112 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:18:20.808127 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808132 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.808145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808168 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808175 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808212 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.808231 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.808248 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808259 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:18:20.808268 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-05-09 03:18:20.808281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:18:20.808305 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 03:18:20.808319 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808325 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-05-09 03:18:20.808338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808363 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:18:20.808369 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808379 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 03:18:20.808392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.808416 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-05-09 03:18:20.808430 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808436 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.808449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808473 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808479 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808515 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.808535 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.808551 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808561 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:18:20.808571 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-05-09 03:18:20.808584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:18:20.808607 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-05-09 03:18:20.808627 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808633 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-05-09 03:18:20.808646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808671 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:18:20.808678 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808687 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 03:18:20.808700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.808725 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.808739 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808745 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.808758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808782 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808788 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808824 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.808843 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.808859 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808870 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:18:20.808880 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-05-09 03:18:20.808892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:18:20.808916 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:18:20.808930 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808936 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-05-09 03:18:20.808949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808973 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.808980 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.808989 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-05-09 03:18:20.809006 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.809013 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809022 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-05-09 03:18:20.809039 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.809045 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809054 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:18:20.809071 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.809078 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809087 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 03:18:20.809104 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.809111 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809120 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 03:18:20.809137 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.809143 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809152 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-05-09 03:18:20.809169 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.809175 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809184 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:18:20.809197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.809247 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-05-09 03:18:20.809262 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809268 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.809281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809305 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.809312 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809321 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-05-09 03:18:20.809334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.809359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-05-09 03:18:20.809373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809379 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-05-09 03:18:20.809392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809416 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.809422 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809432 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 03:18:20.809449 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.809455 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809465 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:18:20.809481 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.809487 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809497 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 03:18:20.809509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.809542 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-05-09 03:18:20.809556 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809562 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.809575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809599 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.809606 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809621 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-05-09 03:18:20.809635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.809660 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-05-09 03:18:20.809674 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809680 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 03:18:20.809694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809718 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.809725 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809734 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:18:20.809747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.809772 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.809786 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809792 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.809806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809830 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.809837 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809847 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 03:18:20.809860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.809884 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:18:20.809899 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809904 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-05-09 03:18:20.809917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809941 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.809948 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809957 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:18:20.809975 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.809981 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.809991 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-05-09 03:18:20.810007 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.810014 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810023 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-05-09 03:18:20.810040 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.810047 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810056 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-05-09 03:18:20.810073 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.810080 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810089 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-05-09 03:18:20.810102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.810144 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.810158 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810164 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.810177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810201 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.810208 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810217 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-05-09 03:18:20.810231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.810256 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 03:18:20.810270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810276 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 03:18:20.810289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810313 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.810320 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810330 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 03:18:20.810347 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.810353 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810363 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:18:20.810380 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.810386 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810395 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 03:18:20.810408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.810440 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.810455 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810461 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.810474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810499 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.810506 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810515 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 03:18:20.810528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.810553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:18:20.810567 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810573 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 03:18:20.810586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810615 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.810622 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810633 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:18:20.810650 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.810657 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810666 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:18:20.810683 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.810689 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810699 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:18:20.810716 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.810722 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810731 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 03:18:20.810748 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.810754 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810764 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:18:20.810776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.810817 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.810832 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810837 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.810851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810875 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.810882 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810892 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 03:18:20.810905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.810920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.810929 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:18:20.810943 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.810975 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.810982 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.810992 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811005 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811022 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.811036 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811060 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.811067 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811076 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:18:20.811094 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.811101 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811110 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-05-09 03:18:20.811127 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.811134 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811143 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-05-09 03:18:20.811160 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.811167 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811176 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 03:18:20.811193 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.811199 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811209 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-05-09 03:18:20.811226 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:18:20.811233 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811242 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-05-09 03:18:20.811259 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.811265 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811274 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.811292 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.811298 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811308 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:18:20.811325 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.811331 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811341 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-05-09 03:18:20.811358 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.811364 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811373 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:18:20.811390 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.811396 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811405 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:18:20.811418 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811473 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.811489 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.811495 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 03:18:20.811509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.811533 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.811539 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.811549 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:18:20.811566 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.811572 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.811582 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:18:20.811598 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.811605 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.811619 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:18:20.811637 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.811644 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.811653 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 03:18:20.811666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.811693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.811702 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811717 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.811723 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.811737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.811761 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811768 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.811778 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-05-09 03:18:20.811791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.811806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.811816 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 03:18:20.811829 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811856 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811863 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811872 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811885 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811901 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.811915 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811939 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.811946 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811956 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 03:18:20.811973 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.811979 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.811989 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 03:18:20.812005 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.812012 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.812021 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 03:18:20.812038 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.812044 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.812054 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 03:18:20.812071 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.812077 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.812086 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 03:18:20.812103 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.812109 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.812119 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 03:18:20.812136 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.812142 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.812151 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:18:20.812168 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.812174 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.812183 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 03:18:20.812200 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.812206 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.812216 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 03:18:20.812233 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.812239 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.812248 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:18:20.812265 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.812271 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.812280 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:18:20.812293 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.812347 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.812364 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.812370 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 03:18:20.812384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.812408 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.812415 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.812424 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:18:20.812442 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.812448 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.812458 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:18:20.812474 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.812481 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.812490 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:18:20.812507 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:18:20.812513 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.812522 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-05-09 03:18:20.812535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.812562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.812572 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.812586 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.812592 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.812605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.812636 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.812643 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.812653 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-05-09 03:18:20.812666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.812682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.812691 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 03:18:20.812705 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.812731 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.812738 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.812748 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.812761 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.812777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.812790 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.812814 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.812821 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.812831 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 03:18:20.812848 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.812854 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.812864 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 03:18:20.812880 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.812887 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.812896 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 03:18:20.812913 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.812919 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.812929 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 03:18:20.812946 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.812952 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.812961 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 03:18:20.812977 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.812984 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.812993 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 03:18:20.813010 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.813016 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.813025 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:18:20.813042 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.813048 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.813058 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 03:18:20.813074 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.813080 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.813090 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 03:18:20.813107 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813113 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.813123 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-05-09 03:18:20.813139 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.813146 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.813155 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:18:20.813171 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.813178 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.813188 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:18:20.813201 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.813260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.813276 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813303 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813310 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813319 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813333 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813349 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.813362 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813387 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.813393 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813403 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-05-09 03:18:20.813420 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.813427 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813436 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-05-09 03:18:20.813453 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.813459 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813468 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 03:18:20.813485 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.813492 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813501 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-05-09 03:18:20.813518 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.813524 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813533 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-05-09 03:18:20.813550 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.813556 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813565 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 03:18:20.813582 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.813588 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813597 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-05-09 03:18:20.813620 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.813627 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813637 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-05-09 03:18:20.813654 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.813661 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813670 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-05-09 03:18:20.813687 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.813693 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813703 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 03:18:20.813720 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.813726 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813736 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 03:18:20.813752 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.813759 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813768 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-05-09 03:18:20.813785 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.813791 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813800 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:18:20.813817 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.813831 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813840 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-05-09 03:18:20.813853 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.813919 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.813938 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.813944 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-05-09 03:18:20.813958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.813982 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.813989 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.813998 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 03:18:20.814011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814026 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.814036 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:18:20.814051 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814057 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.814070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814094 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.814101 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814111 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-05-09 03:18:20.814124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.814148 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 03:18:20.814163 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814168 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-05-09 03:18:20.814182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814206 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.814213 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814222 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:18:20.814239 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.814245 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814254 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:18:20.814271 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.814278 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814287 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:18:20.814304 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:18:20.814310 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814319 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 03:18:20.814332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.814370 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-05-09 03:18:20.814384 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814390 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.814403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814429 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:18:20.814435 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814445 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-05-09 03:18:20.814458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.814473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.814483 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-05-09 03:18:20.814496 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:18:20.814521 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-05-09 03:18:20.814534 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:18:20.814544 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-05-09 03:18:20.814557 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:18:20.814573 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.814586 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-05-09 03:18:20.814617 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.814624 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 03:18:20.814634 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-05-09 03:18:20.814652 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.814659 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-05-09 03:18:20.814668 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-05-09 03:18:20.814685 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.814691 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 03:18:20.814701 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-05-09 03:18:20.814718 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:18:20.814724 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-05-09 03:18:20.814734 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 03:18:20.814751 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.814758 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-05-09 03:18:20.814767 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-05-09 03:18:20.814784 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.814790 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-05-09 03:18:20.814800 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-05-09 03:18:20.814823 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.814829 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-05-09 03:18:20.814839 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:18:20.814856 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.814862 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 03:18:20.814871 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-05-09 03:18:20.814888 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.814895 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-05-09 03:18:20.814904 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-05-09 03:18:20.814921 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.814927 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-05-09 03:18:20.814936 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:18:20.814949 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-05-09 03:18:20.814999 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.815016 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815022 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-05-09 03:18:20.815036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815060 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.815067 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815077 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:18:20.815090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.815115 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-05-09 03:18:20.815129 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815136 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.815149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815173 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:18:20.815180 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815190 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-05-09 03:18:20.815203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.815228 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-05-09 03:18:20.815240 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-05-09 03:18:20.815265 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:18:20.815272 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 03:18:20.815281 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-05-09 03:18:20.815299 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:18:20.815305 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-05-09 03:18:20.815315 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-05-09 03:18:20.815333 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:18:20.815339 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 03:18:20.815349 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-05-09 03:18:20.815362 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-05-09 03:18:20.815386 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.815401 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815407 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 03:18:20.815421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815445 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.815452 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815461 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:18:20.815479 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.815485 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815494 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:18:20.815511 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.815525 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815535 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:18:20.815548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.815580 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.815594 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815600 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.815620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815646 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.815653 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815663 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-05-09 03:18:20.815676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.815692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.815702 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 03:18:20.815715 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.815742 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.815749 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.815759 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.815772 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.815788 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.815801 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.815830 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.815837 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.815847 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-05-09 03:18:20.815864 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.815871 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.815880 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-05-09 03:18:20.815897 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.815903 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.815913 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 03:18:20.815930 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.815936 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.815945 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-05-09 03:18:20.815962 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.815969 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.815978 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 03:18:20.815994 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.816000 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.816010 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-05-09 03:18:20.816027 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.816033 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.816043 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-05-09 03:18:20.816059 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.816066 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.816075 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:18:20.816092 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.816098 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.816108 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:18:20.816121 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.816167 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.816183 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816189 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-05-09 03:18:20.816206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816230 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.816237 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816247 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:18:20.816264 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.816270 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816280 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:18:20.816296 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.816303 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816312 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:18:20.816328 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.816335 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816344 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 03:18:20.816361 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.816368 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816377 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:18:20.816390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.816432 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:18:20.816446 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816452 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.816465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816488 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816494 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816540 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.816560 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.816577 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816588 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:18:20.816598 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-05-09 03:18:20.816615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:18:20.816640 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 03:18:20.816655 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816661 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-05-09 03:18:20.816676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816701 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.816707 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816717 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-05-09 03:18:20.816730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.816756 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-05-09 03:18:20.816771 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816776 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.816790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816823 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 03:18:20.816829 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816839 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-05-09 03:18:20.816852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.816876 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-05-09 03:18:20.816890 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816896 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-05-09 03:18:20.816910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816935 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.816941 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816951 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 03:18:20.816968 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.816975 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.816984 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 03:18:20.817001 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.817007 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.817017 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-05-09 03:18:20.817030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.817054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.817064 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:18:20.817078 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.817084 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.817098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.817122 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.817129 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.817138 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-05-09 03:18:20.817151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.817166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.817176 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 03:18:20.817190 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.817196 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-05-09 03:18:20.817210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.817234 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.817240 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.817250 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:18:20.817263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.817279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.817289 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-05-09 03:18:20.817303 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.817309 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.817322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.817347 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817355 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.817364 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-05-09 03:18:20.817377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.817394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.817403 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 03:18:20.817416 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817442 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817449 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817459 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817471 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817488 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.817501 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817577 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.817585 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817594 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-05-09 03:18:20.817617 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.817624 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817634 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-05-09 03:18:20.817653 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.817659 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817669 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-05-09 03:18:20.817686 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.817693 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817703 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-05-09 03:18:20.817719 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.817726 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817736 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-05-09 03:18:20.817753 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:18:20.817759 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817768 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-05-09 03:18:20.817785 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:18:20.817792 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817801 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-05-09 03:18:20.817818 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:18:20.817825 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817834 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-05-09 03:18:20.817851 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:18:20.817864 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817874 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-05-09 03:18:20.817891 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.817897 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817906 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-05-09 03:18:20.817923 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.817930 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817939 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-05-09 03:18:20.817956 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.817962 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.817972 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-05-09 03:18:20.817988 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.817995 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.818004 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-05-09 03:18:20.818017 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.818079 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.818097 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818103 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-05-09 03:18:20.818119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818143 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.818150 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818160 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.818177 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.818184 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818193 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.818206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.818235 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-05-09 03:18:20.818249 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818255 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.818269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818294 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:18:20.818301 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818310 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-05-09 03:18:20.818323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.818348 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-05-09 03:18:20.818361 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:18:20.818387 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-05-09 03:18:20.818394 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:18:20.818403 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-05-09 03:18:20.818416 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:18:20.818432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.818446 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-05-09 03:18:20.818470 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.818477 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:18:20.818487 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-05-09 03:18:20.818504 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.818510 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:18:20.818519 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 03:18:20.818536 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.818542 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:18:20.818552 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-05-09 03:18:20.818568 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 03:18:20.818574 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:18:20.818584 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-05-09 03:18:20.818601 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.818607 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:18:20.818622 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-05-09 03:18:20.818640 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 03:18:20.818646 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:18:20.818656 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-05-09 03:18:20.818673 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.818679 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:18:20.818688 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:18:20.818701 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-05-09 03:18:20.818740 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.818755 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818761 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-05-09 03:18:20.818777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818801 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.818808 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818822 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.818839 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.818846 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818855 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:18:20.818872 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.818878 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818887 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:18:20.818900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.818932 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:18:20.818946 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818952 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.818965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.818990 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:18:20.818996 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819006 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-05-09 03:18:20.819019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(32) "http://tempuri.org/:ArrayOfObrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.819043 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 03:18:20.819056 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 03:18:20.819083 nusoap_xmlschema: processing typed element Obrot of type http://tempuri.org/:Obrot 2021-05-09 03:18:20.819089 nusoap_xmlschema: add element Obrot to complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 03:18:20.819099 nusoap_xmlschema: done processing element Obrot 2021-05-09 03:18:20.819112 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 03:18:20.819128 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(12) "ArrayOfObrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Obrot"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(5) "Obrot" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(25) "http://tempuri.org/:Obrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.819141 nusoap_xmlschema: processing named complexType Obrot 2021-05-09 03:18:20.819170 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.819177 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType Obrot 2021-05-09 03:18:20.819187 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:18:20.819205 nusoap_xmlschema: processing typed element obrotNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.819211 nusoap_xmlschema: add element obrotNetto to complexType Obrot 2021-05-09 03:18:20.819220 nusoap_xmlschema: done processing element obrotNetto 2021-05-09 03:18:20.819233 nusoap_xmlschema: done processing complexType Obrot 2021-05-09 03:18:20.819252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(5) "Obrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["obrotNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "obrotNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.819267 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinder type _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819273 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinder to elements array 2021-05-09 03:18:20.819287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinder named _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819312 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.819319 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819329 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.819346 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.819353 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819362 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:18:20.819378 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.819385 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819394 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:18:20.819407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.819439 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:18:20.819454 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse type _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819459 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.819473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse named _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819497 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhAgrofinderResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.819504 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResult to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819514 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResult 2021-05-09 03:18:20.819527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhAgrofinderResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(30) "SprawdzObrotKhAgrofinderResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.819552 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 03:18:20.819566 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819572 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-05-09 03:18:20.819586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819615 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.819622 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819632 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.819650 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.819656 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819665 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.819678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.819707 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-05-09 03:18:20.819721 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819727 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-05-09 03:18:20.819740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819764 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:18:20.819771 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819781 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-05-09 03:18:20.819794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.819819 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-05-09 03:18:20.819833 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819839 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-05-09 03:18:20.819852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819877 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.819883 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819893 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.819910 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.819917 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819926 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.819939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.819968 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:18:20.819982 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.819988 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.820001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820026 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:18:20.820032 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820042 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-05-09 03:18:20.820055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.820080 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 03:18:20.820094 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820100 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 03:18:20.820122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820147 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.820154 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820164 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:18:20.820181 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.820188 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820197 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:18:20.820210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.820239 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.820253 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820259 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.820272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820297 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:18:20.820304 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820313 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 03:18:20.820326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.820351 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:18:20.820364 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:18:20.820390 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-05-09 03:18:20.820397 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:18:20.820411 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-05-09 03:18:20.820425 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:18:20.820441 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.820455 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:18:20.820480 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.820487 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:18:20.820496 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:18:20.820513 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:18:20.820519 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:18:20.820529 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 03:18:20.820541 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:18:20.820560 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.820574 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:18:20.820599 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-05-09 03:18:20.820606 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:18:20.820621 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-05-09 03:18:20.820635 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:18:20.820651 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.820664 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-05-09 03:18:20.820693 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.820700 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-05-09 03:18:20.820710 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:18:20.820727 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.820733 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-05-09 03:18:20.820742 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 03:18:20.820755 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-05-09 03:18:20.820774 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.820789 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820795 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-05-09 03:18:20.820809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820833 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.820840 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820850 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-05-09 03:18:20.820863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.820887 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.820902 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820908 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.820921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820945 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.820951 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820965 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-05-09 03:18:20.820979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.820994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.821004 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 03:18:20.821018 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821024 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 03:18:20.821037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821061 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.821068 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821077 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-05-09 03:18:20.821094 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.821101 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821110 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:18:20.821127 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.821133 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821142 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:18:20.821158 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.821165 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821174 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 03:18:20.821187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.821223 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821238 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821244 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.821265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821291 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821298 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821307 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-05-09 03:18:20.821320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.821345 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 03:18:20.821358 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821384 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821392 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821401 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821414 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.821444 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821468 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.821475 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821484 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:18:20.821501 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.821507 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821520 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:18:20.821538 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.821544 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821553 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-05-09 03:18:20.821570 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.821576 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821585 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 03:18:20.821602 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.821608 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821623 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:18:20.821641 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.821647 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821656 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 03:18:20.821673 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 03:18:20.821679 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821688 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-05-09 03:18:20.821701 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.821740 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.821755 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821761 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-05-09 03:18:20.821779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821803 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.821810 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821819 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-05-09 03:18:20.821836 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.821842 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821851 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-05-09 03:18:20.821868 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.821874 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821883 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-05-09 03:18:20.821900 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.821906 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821915 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-05-09 03:18:20.821932 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.821939 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821948 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-05-09 03:18:20.821965 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.821971 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.821980 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-05-09 03:18:20.821997 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.822003 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.822012 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 03:18:20.822029 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.822036 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.822045 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 03:18:20.822058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.822100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.822110 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:18:20.822125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.822131 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-05-09 03:18:20.822149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.822174 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:18:20.822181 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.822190 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-05-09 03:18:20.822203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.822219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.822228 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 03:18:20.822244 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:18:20.822251 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-05-09 03:18:20.822265 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-05-09 03:18:20.822281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.822286 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-05-09 03:18:20.822300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.822322 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.822342 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:18:20.822358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.822369 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:18:20.822379 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-05-09 03:18:20.822395 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.822402 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-05-09 03:18:20.822412 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-05-09 03:18:20.822428 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:18:20.822434 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-05-09 03:18:20.822444 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-05-09 03:18:20.822460 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.822466 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-05-09 03:18:20.822476 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.822492 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.822499 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 03:18:20.822508 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.822525 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.822531 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 03:18:20.822540 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.822556 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.822563 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-05-09 03:18:20.822572 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.822588 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:18:20.822594 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-05-09 03:18:20.822608 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:18:20.822630 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:18:20.822637 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-05-09 03:18:20.822647 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-05-09 03:18:20.822663 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.822669 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 03:18:20.822679 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.822695 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 03:18:20.822701 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-05-09 03:18:20.822710 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-05-09 03:18:20.822726 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.822732 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-05-09 03:18:20.822742 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.822758 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:18:20.822764 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-05-09 03:18:20.822774 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:18:20.822790 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfObrot of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:18:20.822796 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfObrot to elements array 2021-05-09 03:18:20.822805 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfObrot 2021-05-09 03:18:20.822821 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:18:20.822827 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-05-09 03:18:20.822836 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-05-09 03:18:20.822852 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:18:20.822858 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-05-09 03:18:20.822867 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:18:20.822884 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.822890 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 03:18:20.822899 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.822911 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-05-09 03:18:20.822941 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-05-09 03:18:20.822968 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-05-09 03:18:20.822999 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-05-09 03:18:20.823026 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-05-09 03:18:20.823051 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:18:20.823077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 03:18:20.823103 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-05-09 03:18:20.823128 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-05-09 03:18:20.823154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.823179 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 03:18:20.823205 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-05-09 03:18:20.823230 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-05-09 03:18:20.823255 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-05-09 03:18:20.823280 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-05-09 03:18:20.823305 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-05-09 03:18:20.823331 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-05-09 03:18:20.823356 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-05-09 03:18:20.823381 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-05-09 03:18:20.823406 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-05-09 03:18:20.823431 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-05-09 03:18:20.823456 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-05-09 03:18:20.823481 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 03:18:20.823506 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:18:20.823531 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 03:18:20.823556 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-05-09 03:18:20.823582 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 03:18:20.823608 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:18:20.823639 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 03:18:20.823665 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.823690 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:18:20.823720 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.823747 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:18:20.823773 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:18:20.823798 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 03:18:20.823824 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-05-09 03:18:20.823850 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-05-09 03:18:20.823875 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.823900 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:18:20.823925 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-05-09 03:18:20.823951 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-05-09 03:18:20.823976 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-05-09 03:18:20.824001 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-05-09 03:18:20.824026 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.824052 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:18:20.824078 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.824121 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 03:18:20.824171 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.824224 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:18:20.824268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.824295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:18:20.824320 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.824345 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 03:18:20.824371 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.824397 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 03:18:20.824422 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:18:20.824448 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 03:18:20.824479 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-05-09 03:18:20.824512 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-05-09 03:18:20.824538 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-05-09 03:18:20.824563 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-05-09 03:18:20.824588 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.824620 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 03:18:20.824646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:18:20.824674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 03:18:20.824700 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-05-09 03:18:20.824725 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-05-09 03:18:20.824751 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:18:20.824776 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 03:18:20.824801 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-05-09 03:18:20.824827 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 03:18:20.824852 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-05-09 03:18:20.824877 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-05-09 03:18:20.824902 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:18:20.824927 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 03:18:20.824952 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:18:20.824977 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 03:18:20.825003 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-05-09 03:18:20.825028 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-05-09 03:18:20.825054 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:18:20.825079 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 03:18:20.825104 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.825130 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:18:20.825155 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.825187 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 03:18:20.825213 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.825238 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 03:18:20.825264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:18:20.825289 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 03:18:20.825315 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825332 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825357 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:18:20.825383 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825399 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825415 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825440 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:18:20.825465 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825518 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825543 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:18:20.825568 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825593 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:18:20.825638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825654 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825671 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825686 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825711 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:18:20.825736 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825761 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.825786 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825811 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.825836 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.825851 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826095 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.826121 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826137 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826162 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.826186 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826212 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.826237 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826262 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:18:20.826287 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826312 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.826337 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826362 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.826387 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826403 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826429 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:18:20.826454 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826479 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:18:20.826510 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826535 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:18:20.826560 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826587 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:18:20.826617 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826644 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:18:20.826669 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826694 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:18:20.826720 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826737 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826768 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826784 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826804 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826845 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:18:20.826871 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826887 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826903 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826928 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:18:20.826953 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.826978 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:18:20.827004 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827020 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827036 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827052 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827068 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827093 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:18:20.827118 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827134 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827150 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827176 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:18:20.827201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827264 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.827313 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827329 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827345 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827360 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827390 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.827415 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827432 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827447 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827463 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827490 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.827519 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827544 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.827568 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827584 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827600 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827620 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827646 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:18:20.827671 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827696 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:18:20.827721 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827738 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827754 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827778 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.827803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827819 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:18:20.827916 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827941 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 03:18:20.827966 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.827982 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828003 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828028 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.828053 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828078 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.828103 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828120 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828145 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:18:20.828170 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828186 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828201 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828226 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:18:20.828251 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828267 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828282 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828307 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:18:20.828332 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828348 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828374 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:18:20.828399 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828415 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828440 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:18:20.828465 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828481 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828512 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:18:20.828538 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828563 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:18:20.828589 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828605 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828630 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828646 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828672 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.828697 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828713 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828730 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828761 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828808 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:18:20.828858 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828874 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828899 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:18:20.828924 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828940 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828956 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.828980 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:18:20.829005 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829021 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829038 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829053 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829078 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:18:20.829103 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829128 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:18:20.829153 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829169 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829184 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829200 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:18:20.829255 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829280 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.829305 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829330 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.829355 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829371 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829396 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.829421 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829437 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829462 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.829488 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829520 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.829545 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829570 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:18:20.829595 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829626 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.829652 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829677 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.829702 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829719 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829744 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:18:20.829768 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829795 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:18:20.829820 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829845 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:18:20.829870 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829895 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:18:20.829920 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.829945 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:18:20.829975 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830000 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:18:20.830025 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830042 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830057 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830073 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830091 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830107 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830123 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830148 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:18:20.830173 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830189 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830205 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830230 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:18:20.830255 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830281 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:18:20.830306 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830322 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830338 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830353 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830370 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830395 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:18:20.830420 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830436 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830452 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830477 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:18:20.830502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830518 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830595 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:18:20.830625 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830641 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830657 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830673 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830697 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.830723 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830739 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830754 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830770 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830795 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.830820 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830845 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:18:20.830870 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830886 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830902 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830917 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830942 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:18:20.830967 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.830993 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:18:20.831018 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831034 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831050 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831074 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.831099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831167 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831192 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:18:20.831217 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831243 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 03:18:20.831268 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831284 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831299 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831324 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:18:20.831349 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831373 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:18:20.831398 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831414 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831439 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:18:20.831464 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831480 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831496 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831521 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:18:20.831546 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831562 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831579 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831604 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:18:20.831634 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831651 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831675 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:18:20.831700 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831716 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831741 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:18:20.831772 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831789 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831814 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:18:20.831839 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831864 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:18:20.831889 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831905 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831920 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831936 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.831961 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.831986 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.832002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.832018 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.832034 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.832050 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.832065 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.832081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.832096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:18:20.832121 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:18:20.832146 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-05-09 03:18:20.832201 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:18:20.832251 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:18:20.832299 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-05-09 03:18:20.832346 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.832393 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:18:20.832439 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-05-09 03:18:20.832486 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-05-09 03:18:20.832533 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-05-09 03:18:20.832580 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-05-09 03:18:20.832633 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:18:20.832680 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:18:20.832727 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:18:20.832773 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:18:20.832819 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.832867 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.832918 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:18:20.832966 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:18:20.833012 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.833057 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:18:20.833104 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:18:20.833152 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.833199 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.833245 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.833292 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.833339 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.833392 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.833443 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:18:20.833488 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-05-09 03:18:20.833549 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:18:20.833595 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.833646 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:18:20.833695 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-05-09 03:18:20.833742 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:18:20.833789 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:18:20.833841 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-05-09 03:18:20.833886 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:18:20.833933 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:18:20.833993 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:18:20.834039 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:18:20.834085 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.834133 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.834179 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.834227 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:18:20.834282 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-05-09 03:18:20.834341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:18:20.834389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:18:20.834451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-05-09 03:18:20.834498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.834546 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:18:20.834592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-05-09 03:18:20.834644 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-05-09 03:18:20.834692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-05-09 03:18:20.834739 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-05-09 03:18:20.834786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:18:20.834832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:18:20.834895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:18:20.834942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:18:20.834987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.835034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.835082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:18:20.835129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:18:20.835176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.835221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:18:20.835267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:18:20.835752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.835839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.835918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.835999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.836082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.836176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.836265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:18:20.836347 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-05-09 03:18:20.836428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:18:20.836512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.836619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:18:20.836704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-05-09 03:18:20.836785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:18:20.836869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:18:20.836963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-05-09 03:18:20.837050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:18:20.837137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:18:20.837194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:18:20.837241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:18:20.837303 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.837351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.837401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.837450 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:18:20.837513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-05-09 03:18:20.837561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:18:20.837608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:18:20.837690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-05-09 03:18:20.837739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.837786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:18:20.837831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-05-09 03:18:20.837878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-05-09 03:18:20.837925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-05-09 03:18:20.837971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-05-09 03:18:20.838018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:18:20.838064 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:18:20.838110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:18:20.838156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:18:20.838219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.838266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.838313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:18:20.838360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:18:20.838407 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.838452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:18:20.838653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:18:20.838734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.838787 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.838857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.838911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.838960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.839016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.839068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:18:20.839114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-05-09 03:18:20.839161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:18:20.839207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.839252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:18:20.839308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-05-09 03:18:20.839358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:18:20.839415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:18:20.839469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-05-09 03:18:20.839525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:18:20.839573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:18:20.839621 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:18:20.839668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:18:20.839714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.839764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.839810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.839857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:18:20.839916 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 03:18:20.839944 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:18:20.840006 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:18:20.840062 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:18:20.840115 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:18:20.840170 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.840223 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:18:20.840277 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:18:20.840330 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:18:20.840384 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:18:20.840438 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:18:20.840499 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:18:20.840554 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:18:20.840609 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:18:20.840662 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:18:20.840716 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.840774 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.840828 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:18:20.840882 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:18:20.840935 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.840989 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:18:20.841041 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:18:20.841094 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.841152 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.841210 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.841263 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.841315 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.841369 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.841422 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:18:20.841486 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:18:20.841545 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:18:20.841603 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.841657 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:18:20.841710 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:18:20.841765 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:18:20.841819 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:18:20.841881 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:18:20.841938 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:18:20.841992 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:18:20.842050 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:18:20.842103 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:18:20.842158 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.842219 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.842272 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.842326 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:18:20.842388 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 03:18:20.842412 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:18:20.842467 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:18:20.842527 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:18:20.842582 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:18:20.842635 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.842689 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:18:20.842742 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:18:20.842796 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:18:20.842849 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:18:20.842903 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:18:20.842958 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:18:20.843011 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:18:20.843064 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:18:20.843123 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:18:20.843178 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.843231 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.843286 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:18:20.843341 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:18:20.843394 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.843447 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:18:20.843506 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:18:20.843561 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.843614 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.843667 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.843723 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.843777 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.843831 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.843885 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:18:20.843938 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:18:20.843992 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:18:20.844045 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.844100 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:18:20.844154 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:18:20.844208 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:18:20.844265 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:18:20.844319 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:18:20.844372 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:18:20.844438 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:18:20.844499 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:18:20.844553 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:18:20.844607 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.844661 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.844714 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.844768 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:18:20.844828 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-05-09 03:18:20.844850 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:18:20.844901 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:18:20.844950 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:18:20.844998 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:18:20.845048 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.845096 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:18:20.845144 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:18:20.845192 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:18:20.845240 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:18:20.845288 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:18:20.845349 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:18:20.845402 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:18:20.845450 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:18:20.845504 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:18:20.845553 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.845607 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.845655 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:18:20.845704 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:18:20.845753 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.845804 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:18:20.845871 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:18:20.845919 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.845968 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.846016 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.846063 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.846116 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.846164 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.846212 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:18:20.846260 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:18:20.846322 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:18:20.846370 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.846419 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:18:20.846469 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:18:20.846527 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:18:20.846576 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:18:20.846632 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:18:20.846681 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:18:20.846730 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:18:20.846797 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:18:20.846846 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:18:20.846895 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.846943 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.846991 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.847039 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:18:20.847094 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-05-09 03:18:20.847400 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:18:20.847452 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:18:20.847509 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:18:20.847560 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:18:20.847611 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.847661 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:18:20.847710 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:18:20.847760 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:18:20.847812 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:18:20.847862 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:18:20.847926 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:18:20.847977 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:18:20.848029 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:18:20.848079 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:18:20.848129 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.848178 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.848228 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:18:20.848278 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:18:20.848328 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.848378 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:18:20.848428 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:18:20.848485 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.848536 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.848586 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.848637 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.848686 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.848736 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.848786 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:18:20.848836 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:18:20.848886 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:18:20.848937 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.848987 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:18:20.849037 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:18:20.849088 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:18:20.849138 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:18:20.849187 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:18:20.849237 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:18:20.849287 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:18:20.849337 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:18:20.849389 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:18:20.849440 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.849495 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.849546 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.849598 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:18:20.849652 wsdl: current service: Service1 2021-05-09 03:18:20.849670 wsdl: current port: Service1Soap 2021-05-09 03:18:20.849701 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-05-09 03:18:20.849728 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-05-09 03:18:20.849756 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-05-09 03:18:20.849791 wsdl: Parsing WSDL done 2021-05-09 03:18:20.849813 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:18:20.849834 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:18:20.849844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:18:20.849855 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:18:20.849869 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.849880 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:18:20.849890 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:18:20.849901 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:18:20.849911 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:18:20.849922 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:18:20.849931 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:18:20.849941 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:18:20.849950 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:18:20.849960 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:18:20.849970 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.849980 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.849990 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:18:20.849998 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:18:20.850007 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.850016 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:18:20.850025 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:18:20.850034 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.850043 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.850052 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.850061 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.850071 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.850080 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.850089 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:18:20.850099 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:18:20.850108 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:18:20.850117 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.850126 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:18:20.850135 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:18:20.850145 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:18:20.850153 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:18:20.850163 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:18:20.850172 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:18:20.850180 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:18:20.850190 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:18:20.850200 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:18:20.850211 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.850221 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.850229 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.850238 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:18:20.850248 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:18:20.850259 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:18:20.850267 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:18:20.850275 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:18:20.850283 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.850291 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:18:20.850305 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:18:20.850312 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:18:20.850321 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:18:20.850329 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:18:20.850337 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:18:20.850345 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:18:20.850359 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:18:20.850367 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:18:20.850376 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.850384 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.850392 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:18:20.850400 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:18:20.850409 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.850417 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:18:20.850425 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:18:20.850433 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.850441 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.850449 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.850456 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.850465 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.850489 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.850499 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:18:20.850519 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:18:20.850527 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:18:20.850535 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.850543 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:18:20.850552 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:18:20.850560 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:18:20.850567 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:18:20.850575 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:18:20.850583 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:18:20.850590 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:18:20.850598 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:18:20.850605 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:18:20.850613 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.850621 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.850629 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.850636 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:18:20.850645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:18:20.850656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:18:20.850664 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:18:20.850673 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:18:20.850682 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.850689 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:18:20.850697 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:18:20.850704 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:18:20.850711 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:18:20.850719 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:18:20.850740 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:18:20.850748 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:18:20.850756 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:18:20.850764 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:18:20.850772 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.850780 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.850787 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:18:20.850794 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:18:20.850802 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.851092 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:18:20.851102 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:18:20.851109 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.851117 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.851125 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.851133 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.851141 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.851149 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.851156 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:18:20.851164 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:18:20.851172 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:18:20.851179 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.851186 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:18:20.851194 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:18:20.851201 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:18:20.851209 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:18:20.851216 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:18:20.851223 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:18:20.851230 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:18:20.851237 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:18:20.851244 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:18:20.851252 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.851259 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.851267 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.851274 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:18:20.851283 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:18:20.851292 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:18:20.851299 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:18:20.851308 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:18:20.851316 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.851324 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:18:20.851331 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:18:20.851338 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:18:20.851346 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:18:20.851354 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:18:20.851361 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:18:20.851368 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:18:20.851376 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:18:20.851383 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:18:20.851390 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.851397 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.851405 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:18:20.851412 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:18:20.851420 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:18:20.851427 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:18:20.851434 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:18:20.851441 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.851449 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:18:20.851456 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:18:20.851462 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.851469 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:18:20.851492 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:18:20.851501 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:18:20.851508 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:18:20.851515 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:18:20.851522 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:18:20.851529 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:18:20.851537 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:18:20.851544 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:18:20.851551 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:18:20.851558 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:18:20.851565 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:18:20.851572 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:18:20.851580 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:18:20.851587 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:18:20.851594 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:18:20.851601 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:18:20.851608 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:18:20.851615 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:18:20.851937 nusoap_client: checkWSDL 2021-05-09 03:18:20.851949 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 03:18:20.851954 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 03:18:20.851959 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 03:18:20.851967 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-05-09 03:18:20.851971 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 03:18:20.851975 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 03:18:20.851995 nusoap_client: got 44 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-05-09 03:18:20.852005 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 03:18:20.852053 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.852064 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 03:18:20.852081 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 03:18:20.852104 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-05-09 03:18:20.852110 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-05-09 03:18:20.852115 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-05-09 03:18:20.852120 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-05-09 03:18:20.852125 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 03:18:20.852137 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:18:20.852145 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:18:20.852150 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:18:20.852162 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.852173 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:18:20.852178 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-05-09 03:18:20.852208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.852217 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 03:18:20.852222 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.852249 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 03:18:20.852255 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-05-09 03:18:20.852259 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-05-09 03:18:20.852263 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-05-09 03:18:20.852266 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-05-09 03:18:20.852271 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-05-09 03:18:20.852274 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-05-09 03:18:20.852279 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 03:18:20.852283 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-05-09 03:18:20.852290 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179261" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 03:18:20.852300 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:18:20.852308 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:18:20.852312 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:18:20.852318 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.852323 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 03:18:20.852328 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:18:20.852363 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 03:18:20.852370 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.852375 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.852381 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.852386 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:18:20.852397 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 03:18:20.852405 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:18:20.852409 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:18:20.852414 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 03:18:20.852421 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179261" 2021-05-09 03:18:20.852428 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:18:20.852432 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:18:20.852437 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:18:20.852444 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:18:20.852449 wsdl: in serializeType: returning: 179261 2021-05-09 03:18:20.852455 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 03:18:20.852462 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:18:20.852466 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:18:20.852470 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 03:18:20.852484 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-05-09 03:18:20.852492 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:18:20.852496 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:18:20.852507 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:18:20.852511 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:18:20.852515 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-05-09 03:18:20.852520 wsdl: in serializeType: returning: 179261PLN 2021-05-09 03:18:20.852525 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179261PLN 2021-05-09 03:18:20.852544 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179261PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-05-09 03:18:20.852552 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-05-09 03:18:20.852558 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2159"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-05-09 03:18:20.852573 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-05-09 03:18:20.852579 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179261PLN 2021-05-09 03:18:20.852590 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-05-09 03:18:20.852668 nusoap_client: sending message, length=499 2021-05-09 03:18:20.852603 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 03:18:20.852615 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 03:18:20.852621 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 03:18:20.852625 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 03:18:20.852629 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 03:18:20.852637 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:18:20.852647 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:18:20.852655 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 03:18:20.852661 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 03:18:20.852674 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-05-09 03:18:20.852684 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 03:18:20.852692 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 03:18:20.860166 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 03:18:20.860182 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 03:18:20.860192 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-05-09 03:18:20.860199 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-05-09 03:18:20.860204 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:18:20.860209 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:18:20.860213 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 03:18:20.860217 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 03:18:20.860221 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-05-09 03:18:20.860255 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-05-09 03:18:20.868984 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-05-09 03:18:20.869001 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-05-09 03:18:20.869007 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 03:18:20.869012 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 03:18:20.869017 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 03:18:20.869024 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 03:18:20.869029 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 03:18:20.869034 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 03:18:20.869040 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 03:18:20.869045 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 01:18:14 GMT 2021-05-09 03:18:20.869051 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 03:18:20.869056 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-05-09 03:18:20.869062 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 03:18:20.869070 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-05-09 03:18:20.869092 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-05-09 03:18:20.869102 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-05-09 03:18:20.869111 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 03:18:20.869115 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-05-09 03:18:20.869120 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-05-09 03:18:20.869162 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 03:18:20.869175 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 03:18:20.869180 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 03:18:20.869203 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 03:18:20.869210 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 May 2021 01:18:14 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-05-09 03:18:20.869236 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-05-09 03:18:20.869245 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-05-09 03:18:20.869265 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-05-09 03:18:20.869271 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-05-09 03:18:20.869382 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-05-09 03:18:20.869489 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-05-09 03:18:20.869496 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-05-09 03:18:20.869506 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-05-09 03:18:20.869516 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 03:18:20.869540 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-05-09 03:18:20.869597 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-05-09 03:18:20.869623 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 03:18:20.869635 nusoap_client: got fault 2021-05-09 03:18:20.869643 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-05-09 03:18:20.869647 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-05-09 03:18:20.869655 nusoap_client: detail =