Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 64.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
13879700108 Model turbiny:
 Producent OE:
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2416
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:47:43 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:47:49.955900 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:47:49.955944 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:47:49.955958 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179416" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:47:49.955973 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:47:49.955982 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:47:49.955990 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:47:49.956002 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:47:49.956010 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:47:49.956017 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:47:49.956025 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:47:49.956033 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:47:49.956044 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:47:49.956049 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:47:49.956054 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:47:49.956058 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:47:49.956062 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:47:49.956072 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:47:49.956085 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:47:49.956093 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:47:49.956099 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:47:49.956105 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:47:49.956113 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:47:49.956121 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:47:49.963422 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:47:49.963437 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:47:49.963448 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:47:49.963454 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:47:49.963459 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:47:49.963463 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:47:49.963468 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:47:49.963503 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:47:49.980657 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:47:49.980680 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:47:49.980687 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:47:49.980693 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:47:49.980698 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:47:49.980704 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:47:49.980709 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:47:49.980729 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:47:49.980734 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:47:49.980740 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:47:43 GMT 2019-02-23 21:47:49.980745 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:47:49.980750 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:47:49.980757 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:47:49.980767 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:47:49.980795 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:47:49.987892 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:47:49.988092 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-23 21:47:49.988561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:47:49.995500 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:49.995933 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:49.996535 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:47:49.997000 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:50.002773 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:50.002888 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:50.003455 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:47:50.003812 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:50.004047 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:50.004629 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:50.004647 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:47:50.005064 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:50.005232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:50.005263 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:47:50.005819 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:47:50.005938 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:50.005957 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:50.010135 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:47:50.010492 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:50.011044 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:47:50.011491 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:50.011508 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:47:50.012057 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:47:50.012238 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:50.012267 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:50.012730 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:50.013268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:47:50.013404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:47:50.013429 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-23 21:47:50.013573 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:50.013809 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:50.013825 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-23 21:47:50.013834 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:47:50.013839 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:47:50.013866 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:47:50.013905 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:47:50.013920 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:47:50.013927 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:47:50.013943 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:47:50.013948 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:47:50.014113 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:47:50.014128 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:47:50.014176 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014185 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:47:50.014206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014238 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.014247 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014262 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:47:50.014292 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.014300 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014313 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:47:50.014329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.014374 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:47:50.014390 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014397 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.014412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014441 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.014449 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014460 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:47:50.014473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.014499 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:47:50.014515 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014521 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:47:50.014536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014561 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.014569 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014579 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:47:50.014597 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.014604 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014614 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:47:50.014632 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.014639 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014651 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:47:50.014664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.014697 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.014712 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014719 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:47:50.014733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014758 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.014765 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014775 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:47:50.014788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.014813 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:47:50.014828 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014835 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:47:50.014848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014873 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.014880 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014890 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:47:50.014908 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.014915 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014925 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:47:50.014942 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.014949 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014959 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:47:50.014976 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.014983 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.014993 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:50.015005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.015042 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:50.015057 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015063 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.015078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015102 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015108 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015149 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:50.015171 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:50.015187 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015199 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:47:50.015208 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:47:50.015220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:47:50.015245 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:47:50.015260 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015266 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:47:50.015287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015313 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.015320 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015330 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:47:50.015342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.015367 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:50.015382 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015389 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.015403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015428 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.015435 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015446 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:47:50.015458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.015483 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:47:50.015498 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015504 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:47:50.015523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015548 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.015555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015565 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:50.015577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.015602 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:47:50.015617 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015623 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.015637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015661 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.015668 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015678 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:47:50.015691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.015715 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:47:50.015730 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015736 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:47:50.015750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015774 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.015781 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015791 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:47:50.015808 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.015815 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015825 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:50.015837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.015866 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:47:50.015881 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015887 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.015901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015925 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.015932 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015942 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:47:50.015955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.015970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.015979 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:47:50.015994 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016000 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:47:50.016014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016038 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.016045 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016058 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:47:50.016079 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.016086 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016095 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:50.016108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.016136 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:47:50.016151 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016158 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.016172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016197 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.016204 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016214 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:47:50.016226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.016250 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:47:50.016265 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016271 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:47:50.016325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016351 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.016358 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016368 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:50.016381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.016411 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:47:50.016426 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016432 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.016446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016498 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.016506 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016517 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:47:50.016549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.016577 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:47:50.016593 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016599 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:47:50.016614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016638 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.016645 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016655 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:50.016668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.016692 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:50.016707 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016713 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.016727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016752 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.016759 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016769 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:47:50.016781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.016806 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:47:50.016821 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016827 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:47:50.016841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016865 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.016872 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016882 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:47:50.016895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.016919 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:50.016934 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016940 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.016954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016978 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.016985 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.016995 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:47:50.017007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.017031 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:47:50.017046 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017052 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:47:50.017066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017091 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.017098 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017107 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:47:50.017120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.017144 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:50.017159 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017166 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.017179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017203 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.017211 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017221 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:47:50.017233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.017258 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:47:50.017278 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017285 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:47:50.017300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017324 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.017331 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017341 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:47:50.017359 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.017365 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017375 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:47:50.017388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.017416 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:50.017431 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017438 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.017451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017476 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.017483 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017493 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:47:50.017506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.017530 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:47:50.017545 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017552 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:47:50.017565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017589 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.017596 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017606 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:50.017618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.017643 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.017658 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017664 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.017678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017702 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.017709 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017719 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:47:50.017732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.017756 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:50.017771 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017777 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:47:50.017790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017814 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:47:50.017821 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017831 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:47:50.017844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.017868 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.017883 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017889 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.017903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017926 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017932 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.017970 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:50.017991 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:50.018007 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018018 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:47:50.018028 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:47:50.018040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:47:50.018063 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:47:50.018078 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018084 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:47:50.018098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018123 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:47:50.018130 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018140 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:47:50.018153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.018178 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.018193 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018199 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.018212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018236 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018242 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018285 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:50.018306 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:50.018322 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018333 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:47:50.018343 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:47:50.018358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:47:50.018382 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:47:50.018397 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018404 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:47:50.018417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018442 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.018449 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018459 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:47:50.018477 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.018484 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018493 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:47:50.018511 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.018518 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018528 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:47:50.018546 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.018553 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018562 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:47:50.018580 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.018587 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018597 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:47:50.018614 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.018621 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018631 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:47:50.018648 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.018654 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018664 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:50.018676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.018724 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:50.018740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018747 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.018761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018786 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.018793 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018803 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:47:50.018815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.018840 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:47:50.018854 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018860 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:47:50.018874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018898 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.018906 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018915 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:47:50.018933 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.018940 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018949 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:50.018967 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.018974 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.018984 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:47:50.018996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.019028 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:47:50.019042 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019049 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.019062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019086 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.019094 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019104 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:47:50.019117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.019142 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:47:50.019157 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019163 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:47:50.019177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019201 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.019208 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019218 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:50.019230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.019254 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.019269 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019280 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.019295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019320 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.019327 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:47:50.019350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.019375 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:50.019390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019396 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:47:50.019409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019434 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.019441 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019451 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:47:50.019468 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.019475 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019485 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:50.019503 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.019510 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019520 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:47:50.019533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.019565 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.019579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019586 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.019599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019625 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.019632 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019642 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:47:50.019655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.019679 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:50.019694 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019700 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:50.019714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019738 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.019745 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019755 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:47:50.019772 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.019779 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019789 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:47:50.019806 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.019812 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019822 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:47:50.019840 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.019847 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019857 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:47:50.019874 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.019881 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019891 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:47:50.019903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.019944 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:50.019959 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.019965 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.019979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.020003 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020010 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.020020 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:47:50.020033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.020048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.020057 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:50.020071 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020101 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020108 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020118 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020130 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.020161 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020186 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.020193 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020203 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:50.020221 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.020228 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020237 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:47:50.020255 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.020261 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020271 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:47:50.020295 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.020302 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020312 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:47:50.020330 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.020336 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020346 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:47:50.020363 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:47:50.020370 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020380 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:47:50.020398 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.020404 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020414 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.020431 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.020438 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020447 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:50.020465 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.020471 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020481 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:47:50.020499 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.020505 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020515 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:47:50.020528 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020578 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.020596 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.020602 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:50.020616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.020641 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.020648 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.020658 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:47:50.020676 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.020683 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.020692 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:47:50.020710 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.020717 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.020726 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:47:50.020744 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.020751 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.020760 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:47:50.020773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.020799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.020809 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020824 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.020830 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.020844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.020869 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020876 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.020886 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:47:50.020899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.020913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.020923 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:50.020937 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.020992 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021001 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021012 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021025 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021042 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.021056 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021082 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.021089 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021099 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:47:50.021116 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.021123 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021134 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:47:50.021151 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.021158 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021167 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:47:50.021185 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.021191 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021201 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:47:50.021219 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.021225 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021235 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:47:50.021252 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.021259 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021269 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:47:50.021293 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.021300 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021310 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:50.021328 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.021334 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021344 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:47:50.021365 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.021372 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021382 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:47:50.021399 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.021406 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021416 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:47:50.021433 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.021440 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021449 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:47:50.021462 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.021514 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.021532 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.021539 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:50.021553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.021577 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.021584 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.021598 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:47:50.021617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.021624 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.021634 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:50.021651 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.021658 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.021667 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:47:50.021685 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:50.021692 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.021704 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:50.021717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.021744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.021754 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.021769 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.021775 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.021789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.021817 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.021825 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.021839 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:47:50.021852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.021867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.021876 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:50.021890 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.021918 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.021925 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.021935 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.021948 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.021985 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.022004 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.022031 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.022039 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.022049 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:47:50.022067 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.022074 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.022083 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:47:50.022105 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.022112 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.022122 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:47:50.022140 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.022147 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.022157 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:47:50.022174 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.022181 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.022191 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:47:50.022208 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.022215 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.022224 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:47:50.022242 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.022248 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.022258 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:50.022281 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.022290 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.022300 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:47:50.022318 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.022325 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.022335 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:47:50.022353 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022360 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.022369 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:47:50.022387 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.022394 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.022403 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:47:50.022421 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.022427 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.022437 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:47:50.022450 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.022508 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.022524 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022552 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022559 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022569 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022582 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022598 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.022612 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022638 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.022645 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022655 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:47:50.022673 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.022680 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022690 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:47:50.022707 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.022713 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022723 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:47:50.022741 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.022747 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022757 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:47:50.022775 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.022781 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022791 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:47:50.022809 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.022815 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022825 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:47:50.022842 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.022849 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022859 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:47:50.022876 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.022883 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022893 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:47:50.022910 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.022917 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022927 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:47:50.022945 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.022951 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022961 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:47:50.022978 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.022985 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.022994 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:47:50.023012 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.023019 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.023028 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:47:50.023046 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.023053 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.023062 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:50.023080 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.023086 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.023096 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:47:50.023109 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.023172 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.023191 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023198 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:47:50.023212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023237 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.023244 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023254 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:47:50.023267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.023298 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:50.023313 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023320 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.023334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023359 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.023366 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023376 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:47:50.023389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.023414 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:47:50.023429 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023435 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:47:50.023448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023473 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.023480 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023490 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:50.023508 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.023515 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023525 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:47:50.023542 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.023549 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023559 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:47:50.023576 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:50.023583 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023592 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:47:50.023605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.023641 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:47:50.023656 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023662 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.023676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023701 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:50.023708 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023718 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:47:50.023731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.023745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.023755 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:47:50.023768 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:50.023795 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:47:50.023802 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:50.023812 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:47:50.023824 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:50.023840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.023854 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:50.023880 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.023887 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:50.023896 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:47:50.023914 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.023921 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:50.023931 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:47:50.023949 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.023956 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:50.023965 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:47:50.023983 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:47:50.023990 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:50.024000 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:47:50.024017 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.024024 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:50.024033 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:47:50.024051 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.024058 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:50.024067 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:47:50.024085 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.024092 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:50.024102 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:47:50.024119 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.024126 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:50.024136 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:47:50.024154 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.024160 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:50.024170 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:47:50.024188 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.024194 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:50.024204 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:50.024217 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:50.024266 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.024288 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024295 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:47:50.024310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024334 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.024342 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024352 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:50.024364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.024389 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:50.024404 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024410 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.024424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024449 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:47:50.024456 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024465 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:47:50.024478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.024503 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:47:50.024516 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:47:50.024542 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:50.024549 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:47:50.024559 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:47:50.024577 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:47:50.024584 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:47:50.024593 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:47:50.024611 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:50.024617 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:47:50.024627 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:47:50.024639 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:47:50.024663 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.024679 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024685 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:47:50.024700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024725 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.024732 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024742 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:50.024760 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.024766 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024776 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:47:50.024793 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.024800 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024810 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:47:50.024822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.024854 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.024869 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024875 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.024889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024913 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.024920 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024930 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:47:50.024943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.024958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.024968 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:47:50.024981 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025008 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025015 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025025 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025038 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025054 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.025068 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025093 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.025100 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025110 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:47:50.025128 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.025135 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025144 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:47:50.025162 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.025169 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025179 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:47:50.025196 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.025203 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025213 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:47:50.025230 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.025237 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025246 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:47:50.025264 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.025270 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025286 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:47:50.025304 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.025311 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025321 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:47:50.025338 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.025345 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025355 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:47:50.025372 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.025379 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025389 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:47:50.025402 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.025448 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.025465 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025471 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:47:50.025485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025510 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.025516 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025526 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:47:50.025545 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.025552 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025562 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:47:50.025579 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.025586 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025595 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:47:50.025612 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.025619 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025628 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:47:50.025646 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.025652 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025662 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:47:50.025674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.025715 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:50.025730 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025736 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.025749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025772 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025779 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025816 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:50.025836 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:50.025853 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025863 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:47:50.025873 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:47:50.025885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:47:50.025908 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:47:50.025923 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025929 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:47:50.025942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025967 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.025974 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.025984 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:47:50.025996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.026011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.026021 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:47:50.026035 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.026042 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.026055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.026081 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:47:50.026088 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.026097 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:47:50.026110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.026125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.026134 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:47:50.026149 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.026155 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:47:50.026169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.026194 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.026201 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.026211 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:50.026223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.026238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.026247 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:50.026262 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.026268 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.026288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.026314 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026321 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.026331 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:47:50.026344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.026359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.026369 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:47:50.026382 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026409 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026416 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026426 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026439 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.026469 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026495 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.026503 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026513 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:47:50.026530 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.026537 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026547 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:47:50.026564 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.026571 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026581 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:47:50.026598 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.026605 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026614 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:47:50.026632 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.026638 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026648 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:47:50.026666 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:47:50.026673 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026682 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:47:50.026700 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:47:50.026707 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026716 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:47:50.026734 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:47:50.026740 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026750 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:47:50.026768 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:50.026774 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026784 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:47:50.026802 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.026808 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026818 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:47:50.026835 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.026842 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026852 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:47:50.026869 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.026876 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026886 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:47:50.026903 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.026910 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026919 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:47:50.026932 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.026992 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.027010 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027017 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:47:50.027031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027056 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.027063 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027073 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:47:50.027086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.027111 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:50.027126 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027132 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.027146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027171 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.027178 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027188 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:47:50.027200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.027225 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:47:50.027240 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027246 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:50.027260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027290 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.027298 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027308 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:47:50.027325 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.027332 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027342 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:47:50.027359 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.027366 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027376 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:47:50.027393 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.027400 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027410 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:47:50.027422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.027459 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027474 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027480 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.027494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027520 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027527 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027537 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:47:50.027549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.027574 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:50.027588 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027615 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027623 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027633 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027645 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027662 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.027676 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027702 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.027709 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027718 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:50.027736 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.027743 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027752 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:50.027770 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.027777 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027786 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:47:50.027804 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.027811 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027820 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:47:50.027838 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.027845 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027854 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:50.027872 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.027879 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027889 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:47:50.027907 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:47:50.027914 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027923 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:47:50.027936 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.027974 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.027990 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.027996 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:47:50.028010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028035 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.028042 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028052 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:47:50.028069 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.028076 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028086 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:47:50.028104 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.028111 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028120 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:47:50.028138 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.028144 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028154 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:47:50.028172 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.028178 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028188 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:47:50.028205 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.028212 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028222 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:47:50.028239 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.028246 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028256 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:47:50.028277 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.028285 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028295 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:47:50.028308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.028359 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:50.028374 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028381 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:47:50.028395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028420 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:50.028427 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028437 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:47:50.028450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.028475 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:47:50.028491 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:50.028498 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:47:50.028510 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:47:50.028526 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028532 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:47:50.028546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028569 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:50.028589 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:50.028605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.028616 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:47:50.028626 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:47:50.028643 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.028649 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:47:50.028659 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:47:50.028675 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:50.028683 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:47:50.028693 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:47:50.028710 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.028716 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:50.028726 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.028756 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.028762 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:50.028772 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.028788 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.028794 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:50.028804 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.028820 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.028826 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:47:50.028836 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.028852 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:50.028858 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:47:50.028867 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:50.028883 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:47:50.028890 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:47:50.028899 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:47:50.028915 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.028921 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:47:50.028931 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.028947 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:47:50.028953 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:47:50.028962 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:47:50.028978 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.028985 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:47:50.028994 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.029010 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.029017 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:50.029026 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.029041 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:50.029047 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:47:50.029070 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:47:50.029082 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:47:50.029115 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:47:50.029144 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:47:50.029170 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.029196 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:47:50.029222 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:50.029248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:47:50.029278 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:50.029306 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:47:50.029333 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:47:50.029358 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:47:50.029384 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:47:50.029410 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:47:50.029435 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:47:50.029461 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:47:50.029488 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:47:50.029514 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:47:50.029541 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:50.029567 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:47:50.029593 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:50.029618 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:47:50.029644 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:50.029709 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:47:50.029735 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:50.029761 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:47:50.029787 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.029813 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:50.029839 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.029865 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:47:50.029890 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.029917 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:47:50.029942 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:50.029969 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:47:50.029995 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:47:50.030020 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:47:50.030046 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.030074 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:50.030100 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.030126 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:50.030152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:50.030179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:50.030205 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.030231 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:50.030256 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.030295 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:50.030325 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:50.030350 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:47:50.030376 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:47:50.030404 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:47:50.030432 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:50.030458 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:47:50.030483 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.030509 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:47:50.030535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:50.030561 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:47:50.030586 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:47:50.030613 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:47:50.030639 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:50.030664 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:47:50.030690 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:50.030716 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:47:50.030741 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.030767 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:50.030793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:50.030820 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:47:50.030847 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.030865 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.030891 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:50.030916 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.030933 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.030949 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.030975 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:50.031000 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031017 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031033 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031049 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031074 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:50.031100 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031125 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:50.031150 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031176 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:50.031201 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031218 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031243 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:50.031269 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031293 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031319 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:50.031345 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031371 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:50.031396 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031436 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:50.031462 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031487 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:50.031515 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031565 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:50.031594 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031611 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031639 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:50.031665 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031691 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:50.031716 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031742 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:50.031771 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031797 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:50.031822 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031838 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031855 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031875 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031892 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031908 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031924 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031949 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:50.031979 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.031996 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032012 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032038 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:50.032063 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032092 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:50.032118 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032135 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032151 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032176 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:50.032205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.032340 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032357 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032373 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032389 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032420 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.032446 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032463 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032479 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032496 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032521 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.032546 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032571 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.032597 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032614 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032631 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032647 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032675 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:50.032700 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032726 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:47:50.032751 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032768 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032784 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032810 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.032835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:50.032951 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.032977 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:47:50.033002 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033028 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.033054 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033079 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:50.033104 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033121 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033137 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033153 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033178 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.033204 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033222 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033272 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033312 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033329 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:47:50.033381 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033398 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033430 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:50.033456 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033472 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033488 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033513 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:50.033539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033556 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033572 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033613 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:50.033651 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033675 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:50.033700 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033724 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:50.033749 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033764 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033788 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:50.033812 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033828 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033852 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:50.033877 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033902 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:50.033927 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.033951 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:50.033976 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034000 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:50.034024 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034049 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:50.034073 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034089 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034113 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:50.034137 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034162 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:50.034187 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034212 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:50.034236 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034261 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:50.034306 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034323 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034340 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034356 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034372 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034388 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034408 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034435 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:50.034460 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034477 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034493 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034518 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:50.034543 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034583 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:50.034608 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034624 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034639 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034663 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:50.034688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034704 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:50.034799 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034815 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034830 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034846 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034870 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.034894 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034910 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034926 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034942 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.034966 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.034991 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035071 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:50.035097 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035113 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035129 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035150 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035175 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:50.035199 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035224 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:47:50.035247 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035265 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035300 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035326 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.035351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035368 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035451 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:50.035476 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035502 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:47:50.035527 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035553 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:50.035578 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035603 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:50.035629 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035646 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035676 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035691 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035716 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.035784 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035815 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035832 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035905 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.035955 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:50.036017 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:47:50.036046 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:50.036107 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.036194 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:50.036253 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:50.036312 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:50.036365 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:50.036419 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:47:50.036467 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:50.036518 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:50.036567 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:50.036615 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:50.036662 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:50.036709 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.036757 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.036805 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.036852 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:50.036899 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:50.036947 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.036996 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.037043 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:50.037093 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.037147 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.037201 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:50.037248 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:50.037300 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:50.037346 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.037392 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:50.037447 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:50.037497 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:50.037591 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:50.037665 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.037716 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:50.037772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:50.037820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.037903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:50.037992 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:50.038077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:50.038224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:50.038331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:47:50.038384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:50.038442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:50.038490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:50.038539 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:50.038590 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:50.038637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.038709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.038759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.038807 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:50.038855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:50.038903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.038951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.038999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:50.039048 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.039100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.039152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:50.039198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:50.039245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:50.039298 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.039346 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:50.039394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:50.039449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:50.039502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:50.039549 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.039597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:50.039653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:50.039701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.039749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:50.039796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:50.039846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:50.039894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:50.039941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:47:50.040009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:50.040060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:50.040107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:50.040168 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:50.040224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:50.040271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.040328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.040375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.040428 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:50.040475 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:50.040523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.040570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.040630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:50.040677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.040727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.040776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:50.040834 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:50.040879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:50.040925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.040971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:50.041019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:50.041067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:50.041121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:50.041179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.041226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:50.041298 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:47:50.041326 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:50.041386 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.041448 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:50.041501 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:50.041554 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:50.041606 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:50.041658 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:47:50.041710 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:50.041762 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:50.041814 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:50.041866 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:50.041919 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:50.041970 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.042022 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.042074 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.042126 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:50.042178 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:50.042230 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.042301 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.042367 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:50.042426 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.042478 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.042530 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:50.042582 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:50.042646 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:50.042697 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.042767 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:50.042821 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:50.042873 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:50.042925 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:50.042977 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.043029 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:50.043089 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:47:50.043126 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:50.043178 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.043228 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:50.043301 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:50.043355 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:50.043415 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:50.043517 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:47:50.043570 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:50.043621 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:50.043674 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:50.043726 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:50.043778 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:50.043830 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.043883 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.043935 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.043987 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:50.044044 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:50.044098 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.044155 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.044208 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:50.044264 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.044323 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.044386 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:50.044445 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:50.044507 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:50.044561 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.044634 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:50.044685 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:50.044742 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:50.044794 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:50.044848 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.044904 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:50.044981 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:47:50.045003 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:50.045052 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.045100 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:50.045147 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:50.045196 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:50.045243 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:50.045296 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:47:50.045344 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:50.045396 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:50.045476 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:50.045525 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:50.045573 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:50.045656 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.045720 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.045803 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.045873 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:50.045922 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:50.045991 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.046041 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.046089 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:50.046169 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.046235 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.046332 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:50.046383 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:50.046436 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:50.046526 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.046579 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:50.046626 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:50.046673 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:50.046720 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:50.046767 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.046816 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:50.046871 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:47:50.046894 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:50.046948 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.046998 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:50.047069 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:50.047121 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:50.047170 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:50.047232 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:47:50.047299 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:50.047349 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:50.047399 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:50.047454 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:50.047504 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:50.047554 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.047602 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.047663 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.047710 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:50.047756 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:50.047811 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.047859 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.047906 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:50.047953 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.048012 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.048058 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:50.048103 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:50.048163 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:50.048210 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.048259 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:50.048331 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:50.048381 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:50.048437 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:50.048488 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.048537 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:50.048589 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:47:50.048607 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:47:50.048636 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:47:50.048676 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:47:50.048702 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:47:50.048739 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:47:50.048756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:47:50.048778 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.048787 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:50.048795 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:50.048804 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:47:50.048813 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:47:50.048820 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:47:50.048828 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:47:50.048836 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:50.048843 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:50.048851 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:50.048858 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:50.048866 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.048874 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.048881 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.048889 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:50.048896 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:47:50.048904 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.048911 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.048918 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:50.048926 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.048933 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.048941 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:50.048948 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:47:50.048956 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:50.048963 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.048970 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:50.048978 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:47:50.048985 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:50.048992 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:50.049000 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.049008 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:50.049016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:47:50.049024 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.049031 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:50.049039 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:50.049046 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:47:50.049054 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:47:50.049061 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:47:50.049069 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:47:50.049076 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:50.049082 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:50.049090 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:50.049096 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:50.049103 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.049110 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.049117 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.049124 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:50.049131 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:47:50.049137 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.049144 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.049151 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:50.049158 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.049164 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.049171 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:50.049178 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:47:50.049184 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:50.049191 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.049197 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:50.049204 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:47:50.049211 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:50.049217 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:50.049224 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.049231 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:50.049238 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:47:50.049246 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.049254 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:50.049261 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:50.049268 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:47:50.049302 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:47:50.049310 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:47:50.049317 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:47:50.049324 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:50.049331 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:50.049338 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:50.049357 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:50.049365 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.049372 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.049379 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.049386 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:50.049393 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:47:50.049399 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.049406 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.049413 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:50.049419 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.049426 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.049433 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:50.049440 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:47:50.049448 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:50.049454 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.049460 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:50.049467 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:47:50.049474 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:50.049480 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:50.049486 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.049493 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:50.049500 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:47:50.049508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.049515 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:50.049522 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:50.049529 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:47:50.049536 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:47:50.049543 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:47:50.049549 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:47:50.049556 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:50.049563 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:50.049570 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:50.049577 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:50.049583 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.049591 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.049599 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:50.049606 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:50.049613 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:47:50.049682 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.049690 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:50.049697 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:50.049704 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:50.049722 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:50.049729 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:50.049735 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:47:50.049741 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:50.049747 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:50.049754 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:50.049760 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:47:50.049773 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:50.049778 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:50.049784 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:50.049790 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:50.049860 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:47:50.049869 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:47:50.049873 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:47:50.049878 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:47:50.049883 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:47:50.049887 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:47:50.049891 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:47:50.049899 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:47:50.049907 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:47:50.049941 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.049948 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179416" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:47:50.049973 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:47:50.049993 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:47:50.049999 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:47:50.050003 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:47:50.050007 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:47:50.050012 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179416" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:47:50.050022 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:50.050028 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:50.050033 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:50.050043 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.050051 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:50.050056 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:47:50.050078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.050086 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:47:50.050090 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.050111 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:47:50.050117 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:47:50.050121 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:47:50.050124 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:47:50.050128 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:47:50.050132 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:47:50.050136 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:47:50.050139 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:47:50.050145 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179416" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:47:50.050154 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:50.050160 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:50.050164 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:50.050170 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.050175 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:47:50.050179 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:50.050201 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:47:50.050207 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.050211 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.050216 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.050220 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:47:50.050230 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:47:50.050238 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:47:50.050242 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:47:50.050246 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:47:50.050252 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179416" 2019-02-23 21:47:50.050259 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:47:50.050263 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:47:50.050267 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:47:50.050301 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:47:50.050311 wsdl: in serializeType: returning: 179416 2019-02-23 21:47:50.050322 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:47:50.050334 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:47:50.050338 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:47:50.050342 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:47:50.050347 wsdl: in serializeType: returning: 179416 2019-02-23 21:47:50.050352 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179416 2019-02-23 21:47:50.050365 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179416 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:47:50.050369 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:47:50.050375 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8546"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:47:50.050389 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:47:50.050395 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179416 2019-02-23 21:47:50.050404 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:47:50.050474 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:47:50.050415 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:47:50.050426 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:47:50.050431 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:47:50.050436 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:47:50.050439 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:47:50.050446 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:47:50.050455 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:47:50.050463 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:47:50.050468 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:47:50.050480 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:47:50.050489 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:47:50.050497 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:47:50.058335 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:47:50.058348 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:47:50.058357 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:47:50.058362 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:47:50.058367 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:47:50.058372 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:47:50.058376 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:47:50.058380 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:47:50.058384 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:47:50.058409 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:47:50.067864 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:47:50.067880 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:47:50.067885 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:47:50.067890 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:47:50.067895 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:47:50.067900 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:47:50.067905 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:47:50.067910 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:47:50.067914 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:47:50.067919 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:47:43 GMT 2019-02-23 21:47:50.067924 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:47:50.067933 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:47:50.067938 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:47:50.067945 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:47:50.067965 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:47:50.067974 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:47:50.067982 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:47:50.067986 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:47:50.067990 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:47:50.068018 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:47:50.068029 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:47:50.068034 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:47:50.068046 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:47:50.068052 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:47:43 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:47:50.068074 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:47:50.068082 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:47:50.068101 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:47:50.068107 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:47:50.068185 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:47:50.068269 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:47:50.068282 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:47:50.068299 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:47:50.068308 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:47:50.068329 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:47:50.068379 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:47:50.068398 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:47:50.068408 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:47:50.068415 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:47:50.068419 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:47:50.068423 nusoap_client: detail =