Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 64.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
13879700108 Model turbiny:
 Producent OE:
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2416
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 30 May 2020 23:34:23 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-31 01:34:30.796640 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-31 01:34:30.796691 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 01:34:30.796712 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179416" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-31 01:34:30.796729 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 01:34:30.796739 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-31 01:34:30.796747 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-31 01:34:30.796760 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-31 01:34:30.796768 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 01:34:30.796774 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 01:34:30.796783 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 01:34:30.796791 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-31 01:34:30.796802 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-31 01:34:30.796807 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-31 01:34:30.796811 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-31 01:34:30.796816 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-31 01:34:30.796820 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-31 01:34:30.796837 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 01:34:30.796858 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 01:34:30.796872 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-31 01:34:30.796882 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-31 01:34:30.796892 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-31 01:34:30.796903 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-31 01:34:30.796912 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-31 01:34:30.803658 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-31 01:34:30.803690 soap_transport_http: socket connected 2020-05-31 01:34:30.803705 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-31 01:34:30.803712 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 01:34:30.803718 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 01:34:30.803723 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-31 01:34:30.803727 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-31 01:34:30.803761 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-31 01:34:30.823024 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-31 01:34:30.823056 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-31 01:34:30.823064 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-31 01:34:30.823070 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-31 01:34:30.823076 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-31 01:34:30.823085 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-31 01:34:30.823091 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-31 01:34:30.823098 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-31 01:34:30.823104 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-31 01:34:30.823109 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 30 May 2020 23:34:23 GMT 2020-05-31 01:34:30.823115 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-31 01:34:30.823121 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-31 01:34:30.823127 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-31 01:34:30.823142 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-31 01:34:30.823171 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-31 01:34:30.829606 soap_transport_http: read buffer of 6816 bytes 2020-05-31 01:34:30.829663 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-31 01:34:30.829694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.829725 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.829795 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:34:30.836096 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-31 01:34:30.836165 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:34:30.836181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.836227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.836245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.836283 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.836311 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.836326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.836348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.836383 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.836399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.836435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.836451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.842621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.842731 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:34:30.842751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.842790 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:34:30.842822 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:34:30.842841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.842858 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.842891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.842910 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.842944 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.842978 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.843143 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:34:30.843188 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-31 01:34:30.843208 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2020-05-31 01:34:30.843336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.843404 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:34:30.843456 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-31 01:34:30.843478 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2020-05-31 01:34:30.849608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.849643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.849665 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.849683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.849718 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.849740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.849756 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.849799 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.849816 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.849843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.849926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.849940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.849972 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.849989 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:34:30.850000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850038 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850061 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850103 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850125 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850145 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850183 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850207 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850223 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850269 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850320 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850394 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850490 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.850523 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-31 01:34:30.850544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.856087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.856134 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:34:30.856175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.856197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.856278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.856595 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-31 01:34:30.856642 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-31 01:34:30.856698 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2020-05-31 01:34:30.856742 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 01:34:30.856771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 01:34:30.856819 soap_transport_http: read buffer of 2173 bytes 2020-05-31 01:34:30.856831 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-31 01:34:30.856837 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-31 01:34:30.856902 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-31 01:34:30.856950 soap_transport_http: closed socket 2020-05-31 01:34:30.856972 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-31 01:34:30.856983 soap_transport_http: end of send() 2020-05-31 01:34:30.857009 wsdl: got WSDL URL 2020-05-31 01:34:30.857024 wsdl: Parse WSDL 2020-05-31 01:34:30.857200 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-31 01:34:30.857216 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-31 01:34:30.857268 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.857278 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-31 01:34:30.857299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.857367 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.857379 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.857395 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 01:34:30.857419 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.857436 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.857449 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 01:34:30.857465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.857497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.857509 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-31 01:34:30.857526 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.857533 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.857552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.857603 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.857613 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.857746 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-31 01:34:30.857763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.857782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.857793 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-31 01:34:30.857810 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.857817 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-31 01:34:30.857833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.857860 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.857868 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.857878 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 01:34:30.857902 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.857909 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.857920 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 01:34:30.857938 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.857945 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.857955 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-31 01:34:30.857968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.857992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.858003 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-31 01:34:30.858019 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858026 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-31 01:34:30.858041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858067 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.858075 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858084 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-31 01:34:30.858098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.858124 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-31 01:34:30.858140 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858146 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-31 01:34:30.858161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858186 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.858193 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858203 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 01:34:30.858221 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.858227 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858237 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 01:34:30.858255 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.858262 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858272 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-31 01:34:30.858290 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.858297 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858306 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:34:30.858319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.858357 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:34:30.858373 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858380 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.858395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858419 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858434 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858478 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:34:30.858500 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:34:30.858517 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858529 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:34:30.858539 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-31 01:34:30.858552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:34:30.858577 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-31 01:34:30.858592 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858598 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-31 01:34:30.858613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858638 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.858645 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858655 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 01:34:30.858669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.858694 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-31 01:34:30.858709 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858715 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.858729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858753 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.858760 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859040 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:34:30.859061 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:34:30.859078 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859090 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:34:30.859100 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-31 01:34:30.859113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:34:30.859137 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-31 01:34:30.859152 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859159 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-31 01:34:30.859203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859252 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.859264 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859281 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 01:34:30.859308 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.859318 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859333 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 01:34:30.859361 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.859373 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859393 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-31 01:34:30.859430 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.859439 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859450 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:34:30.859464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.859506 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.859522 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859529 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.859549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859617 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.859626 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859638 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-31 01:34:30.859652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.859695 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-31 01:34:30.859729 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.859741 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-31 01:34:30.860646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.860683 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.860691 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.860702 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 01:34:30.860715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.860732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.860743 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-31 01:34:30.860834 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.860841 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.860856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.860884 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.860891 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.860901 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-31 01:34:30.860914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.860930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.860946 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-31 01:34:30.860962 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.860969 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-31 01:34:30.860983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861009 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.861072 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861087 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:34:30.861102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.861129 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-31 01:34:30.861145 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861152 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.861170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861197 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.861205 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861215 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-31 01:34:30.861228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.861254 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-31 01:34:30.861269 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861275 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-31 01:34:30.861289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861316 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.861323 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861332 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 01:34:30.861350 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.861357 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861366 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:34:30.861378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.861408 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-31 01:34:30.861432 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861439 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.861454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861480 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.861487 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861496 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-31 01:34:30.861510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.861535 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-31 01:34:30.861550 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861556 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-31 01:34:30.861570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861595 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.861602 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861612 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 01:34:30.861629 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.861635 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861645 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:34:30.861658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.861687 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-31 01:34:30.861702 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861708 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.861722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861747 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.861754 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861764 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-31 01:34:30.861800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.861982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.862010 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-31 01:34:30.862040 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862051 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-31 01:34:30.862080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862129 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.862143 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862163 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:34:30.862313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.862343 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-31 01:34:30.862360 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862367 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.862381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862407 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.862414 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862432 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-31 01:34:30.862453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.862478 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-31 01:34:30.862494 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862502 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-31 01:34:30.862516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862542 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.862549 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862559 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:34:30.862572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.862598 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-31 01:34:30.862613 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862619 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.862633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862658 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.862665 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862675 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-31 01:34:30.862688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.862713 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-31 01:34:30.862728 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862735 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-31 01:34:30.862748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862773 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.862781 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862790 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-31 01:34:30.862803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.862828 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:34:30.862843 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862849 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.862862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862887 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.862894 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862904 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-31 01:34:30.862917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.862942 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-31 01:34:30.862957 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.862963 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-31 01:34:30.862976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863002 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.863009 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863019 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-31 01:34:30.863032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.863057 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-31 01:34:30.863071 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863118 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.863137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863163 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.863171 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863181 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-31 01:34:30.863194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.863224 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-31 01:34:30.863240 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863265 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-31 01:34:30.863282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863329 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.863338 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863349 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-31 01:34:30.863372 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.863379 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863389 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-31 01:34:30.863402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.863495 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:34:30.863512 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863519 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.863534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863559 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.863567 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863576 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-31 01:34:30.863594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.863620 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-31 01:34:30.863637 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863643 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-31 01:34:30.863658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863683 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.863691 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863700 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:34:30.863713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.863740 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.863755 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863761 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.863775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863801 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.863808 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863818 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-31 01:34:30.863831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.863856 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:34:30.863871 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863877 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-31 01:34:30.863891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863917 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 01:34:30.863924 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863934 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-31 01:34:30.863947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.863972 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.863987 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.863993 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.864006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864030 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864037 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864075 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:34:30.864095 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:34:30.864112 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864122 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:34:30.864133 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-31 01:34:30.864258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:34:30.864287 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-31 01:34:30.864303 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864310 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-31 01:34:30.864324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864351 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 01:34:30.864358 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864368 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-31 01:34:30.864381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.864406 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-31 01:34:30.864438 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864492 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.864513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864539 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864546 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864584 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:34:30.864604 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:34:30.864620 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864632 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:34:30.864642 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-31 01:34:30.864654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:34:30.864679 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-31 01:34:30.864694 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864701 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-31 01:34:30.864715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864871 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 01:34:30.864882 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864893 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-31 01:34:30.864907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.864934 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.864950 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.864956 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.864970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865000 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865007 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865045 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:34:30.865066 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:34:30.865082 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865093 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:34:30.865103 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-31 01:34:30.865116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:34:30.865140 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-31 01:34:30.865155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865162 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-31 01:34:30.865176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865201 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.865208 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865218 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-31 01:34:30.865236 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.865242 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865252 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-31 01:34:30.865270 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.865277 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865286 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 01:34:30.865304 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.865311 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865320 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-31 01:34:30.865337 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.865344 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865353 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-31 01:34:30.865370 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.865377 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865386 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-31 01:34:30.865404 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.865410 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865420 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:34:30.865440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.865490 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-31 01:34:30.865506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865512 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.865526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865552 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.865559 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865568 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-31 01:34:30.865582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.865607 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-31 01:34:30.865622 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865629 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-31 01:34:30.865642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865667 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.865674 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865684 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-31 01:34:30.865702 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.865709 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.865719 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:34:30.866055 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.866070 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.866087 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-31 01:34:30.866412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.866474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.866609 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-31 01:34:30.866641 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.866651 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.866702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.866761 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.866776 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.866796 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-31 01:34:30.866821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.866848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.866868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-31 01:34:30.866916 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.866930 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-31 01:34:30.866956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867002 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.867014 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867033 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:34:30.867055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.867104 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.867134 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867146 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.867350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867402 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.867421 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867452 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-31 01:34:30.867469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.867496 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:34:30.867513 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867520 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-31 01:34:30.867535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867561 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.867568 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867578 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:34:30.867596 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.867603 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867612 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-31 01:34:30.867630 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.867637 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867647 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-31 01:34:30.867664 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.867671 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867681 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-31 01:34:30.867698 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.867705 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867715 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-31 01:34:30.867727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.867769 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.867784 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867791 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.867805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867830 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.867837 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-31 01:34:30.867860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.867885 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-31 01:34:30.867900 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867907 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-31 01:34:30.867921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867946 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.867953 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867963 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-31 01:34:30.867981 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.867987 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.867997 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:34:30.868014 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.868021 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868073 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-31 01:34:30.868088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.868122 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.868251 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868260 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.868315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868365 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.868374 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868386 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-31 01:34:30.868400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.868438 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:34:30.868456 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868463 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-31 01:34:30.868477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868504 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.868511 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868521 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 01:34:30.868539 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.868546 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868675 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 01:34:30.868698 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.868705 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868715 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 01:34:30.868734 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.868741 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868751 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-31 01:34:30.868768 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.868775 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868785 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 01:34:30.868798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.868841 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.868857 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868863 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.868883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868910 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.868917 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868927 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-31 01:34:30.868940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.868955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.868965 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 01:34:30.868980 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869011 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869018 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869028 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869041 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869057 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.869071 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869097 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.869104 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869114 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:34:30.869132 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.869160 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869181 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-31 01:34:30.869214 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.869227 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869245 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-31 01:34:30.869278 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.869414 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869444 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-31 01:34:30.869481 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.869492 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869508 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-31 01:34:30.869536 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 01:34:30.869546 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869564 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-31 01:34:30.869593 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.869605 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869620 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.869648 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.869658 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869673 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:34:30.869705 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.869716 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869732 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-31 01:34:30.869760 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.869770 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869785 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 01:34:30.869813 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.869823 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869837 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 01:34:30.869858 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.869952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.869981 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.869991 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-31 01:34:30.870014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.870219 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.870234 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.870252 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 01:34:30.870289 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.870300 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.870318 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-31 01:34:30.870354 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.870366 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.870383 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-31 01:34:30.870417 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.870441 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.870461 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-31 01:34:30.870483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.870525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.870546 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.870576 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.870588 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.870616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.870651 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.870659 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.870669 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-31 01:34:30.870687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.870704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.870715 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-31 01:34:30.870729 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.870757 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.870764 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.870774 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.870787 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.870885 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.870913 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.870963 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.870972 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.870984 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-31 01:34:30.871003 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.871010 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.871020 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-31 01:34:30.871038 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.871045 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.871054 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-31 01:34:30.871071 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.871078 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.871088 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-31 01:34:30.871105 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.871112 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.871122 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-31 01:34:30.871139 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.871147 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.871156 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-31 01:34:30.871174 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.871181 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.871190 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:34:30.871208 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.871215 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.871224 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-31 01:34:30.871242 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.871248 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.871258 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-31 01:34:30.871275 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.871282 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.871291 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 01:34:30.871308 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.871315 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.871325 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 01:34:30.871337 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.871392 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.871410 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.871417 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-31 01:34:30.871442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.871490 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.871499 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.871510 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 01:34:30.871546 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.871557 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.871570 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:34:30.871589 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.871596 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.871606 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 01:34:30.871623 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:34:30.871630 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.871640 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-31 01:34:30.871653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.871680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.871691 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.871707 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.871713 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.871756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.871785 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.871792 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.871802 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-31 01:34:30.871815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.871830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.871841 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-31 01:34:30.871855 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.871884 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.871891 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.871901 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.871914 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.871932 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.871946 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.871971 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.871978 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.871988 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-31 01:34:30.872006 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.872012 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.872022 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-31 01:34:30.872039 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.872169 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.872182 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-31 01:34:30.872203 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.872210 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.872220 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-31 01:34:30.872238 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.872245 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.872255 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-31 01:34:30.872272 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.872279 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.872289 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-31 01:34:30.872306 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.872313 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.872322 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:34:30.872340 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.872346 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.872356 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-31 01:34:30.872373 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.872385 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.872396 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-31 01:34:30.872414 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.872421 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.872443 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-31 01:34:30.872462 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.872469 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.872479 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 01:34:30.872518 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.872526 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.872537 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 01:34:30.872553 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.872613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.872630 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.872679 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.872688 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.872698 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.872712 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.872729 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.872743 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.872771 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.872778 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.872788 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-31 01:34:30.872806 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.872813 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.872822 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-31 01:34:30.872893 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.872907 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.872926 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-31 01:34:30.872961 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.872973 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.872996 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-31 01:34:30.873031 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.873043 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.873056 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-31 01:34:30.873076 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.873083 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.873093 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-31 01:34:30.873193 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.873207 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.873225 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-31 01:34:30.873257 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.873270 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.873292 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-31 01:34:30.873324 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.873336 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.873354 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-31 01:34:30.873385 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.873397 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.873414 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-31 01:34:30.873454 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.873466 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.873484 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-31 01:34:30.873515 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.873527 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.873547 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-31 01:34:30.873595 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.873608 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.873626 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:34:30.873657 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.873669 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.873685 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-31 01:34:30.873710 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.873830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.873865 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.873876 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-31 01:34:30.873903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874163 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.874174 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874186 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-31 01:34:30.874201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.874228 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:34:30.874244 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874251 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.874266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874292 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.874299 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874309 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-31 01:34:30.874322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.874354 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-31 01:34:30.874413 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874421 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-31 01:34:30.874445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874472 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.874479 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874489 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:34:30.874511 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.874518 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874528 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-31 01:34:30.874546 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.874557 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874569 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-31 01:34:30.874588 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:34:30.874595 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874604 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-31 01:34:30.874618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.874655 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-31 01:34:30.874670 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874677 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.874692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874797 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:34:30.874806 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874816 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-31 01:34:30.874830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.874846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.874856 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-31 01:34:30.874870 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:34:30.874903 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-31 01:34:30.874910 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:34:30.874921 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-31 01:34:30.874934 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:34:30.874954 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.874969 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-31 01:34:30.874995 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.875002 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-31 01:34:30.875012 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-31 01:34:30.875030 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.875037 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-31 01:34:30.875046 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-31 01:34:30.875063 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.875070 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-31 01:34:30.875080 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-31 01:34:30.875097 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 01:34:30.875105 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-31 01:34:30.875114 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-31 01:34:30.875132 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.875138 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-31 01:34:30.875148 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-31 01:34:30.875242 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.875252 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-31 01:34:30.875265 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-31 01:34:30.875284 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.875291 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-31 01:34:30.875300 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 01:34:30.875318 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.875325 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-31 01:34:30.875334 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-31 01:34:30.875351 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.875358 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-31 01:34:30.875372 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-31 01:34:30.875390 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.875397 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-31 01:34:30.875407 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:34:30.875420 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-31 01:34:30.875479 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.875499 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.875506 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-31 01:34:30.875522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.875547 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.875558 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.875569 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:34:30.875582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.875598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.875608 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-31 01:34:30.875624 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.875630 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.875644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.875670 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 01:34:30.875681 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.875691 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-31 01:34:30.875704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.875719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.875729 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-31 01:34:30.875743 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-31 01:34:30.875769 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:34:30.875776 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-31 01:34:30.875786 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-31 01:34:30.875804 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 01:34:30.875811 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-31 01:34:30.875820 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-31 01:34:30.875837 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:34:30.875844 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-31 01:34:30.875854 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-31 01:34:30.875867 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-31 01:34:30.875891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.875933 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.875945 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-31 01:34:30.875972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.876020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.876033 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.876051 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:34:30.876088 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.876101 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.876118 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-31 01:34:30.876149 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.876161 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.876180 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-31 01:34:30.876204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.876242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.876263 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.876293 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.876304 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.876331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.876375 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.876388 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.876407 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-31 01:34:30.876442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.876461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.876472 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-31 01:34:30.876487 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.876521 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.876529 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.876539 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.876556 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.876575 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.876590 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.876618 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.876625 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.876635 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-31 01:34:30.876654 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.876661 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.876671 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-31 01:34:30.876688 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.876695 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.876705 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-31 01:34:30.876722 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.876729 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.876738 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-31 01:34:30.876755 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.876762 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.876771 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-31 01:34:30.876789 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.876795 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.876805 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-31 01:34:30.876822 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.876829 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.876838 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-31 01:34:30.877006 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.877020 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.877038 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 01:34:30.877069 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.877082 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.877109 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 01:34:30.877135 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.877211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.877237 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877244 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-31 01:34:30.877260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877291 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.877299 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877309 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 01:34:30.877327 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.877334 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877343 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 01:34:30.877360 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.877367 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877377 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 01:34:30.877394 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.877401 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877411 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-31 01:34:30.877439 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.877447 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877457 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 01:34:30.877470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.877511 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:34:30.877527 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877533 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.877551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877712 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877720 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877762 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:34:30.877783 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:34:30.877800 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877812 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:34:30.877822 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-31 01:34:30.877834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 01:34:30.877859 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-31 01:34:30.877874 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877881 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-31 01:34:30.877896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.877928 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.877936 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878023 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-31 01:34:30.878038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.878064 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-31 01:34:30.878080 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878087 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.878101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878127 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-31 01:34:30.878135 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878149 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-31 01:34:30.878162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.878188 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-31 01:34:30.878203 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878209 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-31 01:34:30.878224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878259 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.878266 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878277 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-31 01:34:30.878295 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.878302 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878311 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-31 01:34:30.878329 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.878335 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878345 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-31 01:34:30.878358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.878391 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:34:30.878407 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878413 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.878434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878461 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.878469 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878478 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-31 01:34:30.878491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.878517 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-31 01:34:30.878532 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878538 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-31 01:34:30.878554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878584 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.878592 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878601 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:34:30.878614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.878671 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-31 01:34:30.878695 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878705 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.878730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878770 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.878783 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878803 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-31 01:34:30.878823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.878840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.878850 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-31 01:34:30.878866 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.878899 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.878907 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.878916 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.878929 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.878946 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.878960 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.878986 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.878993 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.879002 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-31 01:34:30.879019 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.879026 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.879036 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-31 01:34:30.879081 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.879094 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.879113 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-31 01:34:30.879146 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.879159 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.879178 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-31 01:34:30.879208 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.879216 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.879226 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-31 01:34:30.879244 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 01:34:30.879251 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.879261 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-31 01:34:30.879283 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 01:34:30.879290 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.879300 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-31 01:34:30.879317 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 01:34:30.879324 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.879333 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-31 01:34:30.879351 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:34:30.879358 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.879367 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-31 01:34:30.879384 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.879391 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.879400 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-31 01:34:30.879418 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.879436 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.879449 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-31 01:34:30.879467 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.879474 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.879484 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-31 01:34:30.879501 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.879508 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.879564 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-31 01:34:30.879579 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.879641 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.879660 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.879667 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-31 01:34:30.879683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.879708 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.879716 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.879725 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.879743 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.879750 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.879779 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.879808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.879839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.879860 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-31 01:34:30.879890 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.879899 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.879916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.879943 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:34:30.879950 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.879964 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-31 01:34:30.879979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.879995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.880005 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-31 01:34:30.880019 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:34:30.880048 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-31 01:34:30.880055 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:34:30.880239 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-31 01:34:30.880272 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:34:30.880295 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.880313 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-31 01:34:30.880341 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.880348 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:34:30.880364 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-31 01:34:30.880383 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.880390 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:34:30.880399 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-31 01:34:30.880554 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.880567 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:34:30.880585 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-31 01:34:30.880619 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-31 01:34:30.880630 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:34:30.880653 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-31 01:34:30.880687 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.880698 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:34:30.880741 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-31 01:34:30.880941 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-31 01:34:30.880957 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:34:30.880977 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-31 01:34:30.881015 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.881027 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-31 01:34:30.881044 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:34:30.881066 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-31 01:34:30.881132 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.881165 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.881175 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-31 01:34:30.881202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.881246 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.881259 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.881276 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.881307 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.881320 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.881335 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.881358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.881393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.881415 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-31 01:34:30.881458 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.881468 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-31 01:34:30.881496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.881540 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:34:30.881553 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.881570 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-31 01:34:30.881592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.881620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.881638 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-31 01:34:30.881666 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.881678 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-31 01:34:30.881706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.881755 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.881766 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.881787 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.881818 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.881829 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.881848 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.881871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.881901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.881923 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:34:30.881952 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.881964 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.881994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.882036 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:34:30.882045 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.882055 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-31 01:34:30.882069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.882085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.882095 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-31 01:34:30.882110 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.882116 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-31 01:34:30.882131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.882156 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.882163 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.882173 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 01:34:30.882190 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.882197 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.882206 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 01:34:30.882219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.882238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.882249 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.882264 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.882270 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.882284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.882309 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:34:30.882317 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.882326 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-31 01:34:30.882339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.882354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.882364 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 01:34:30.882383 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:34:30.882412 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-31 01:34:30.882419 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:34:30.882437 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-31 01:34:30.882451 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:34:30.882535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.882566 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-31 01:34:30.882780 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.882791 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-31 01:34:30.882804 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:34:30.882824 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-31 01:34:30.882831 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-31 01:34:30.882841 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-31 01:34:30.882857 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-31 01:34:30.882877 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.882892 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-31 01:34:30.882955 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-31 01:34:30.882964 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-31 01:34:30.882975 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-31 01:34:30.882988 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-31 01:34:30.883005 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.883020 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-31 01:34:30.883046 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.883053 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-31 01:34:30.883063 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 01:34:30.883080 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.883087 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-31 01:34:30.883097 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-31 01:34:30.883110 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-31 01:34:30.883129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.883145 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883151 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-31 01:34:30.883180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883207 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.883215 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883224 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-31 01:34:30.883237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.883263 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.883278 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883285 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.883299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883323 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.883330 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883340 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-31 01:34:30.883353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.883382 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-31 01:34:30.883397 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883403 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-31 01:34:30.883417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883451 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.883459 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883469 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-31 01:34:30.883487 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.883494 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883504 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 01:34:30.883521 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.883527 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883537 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 01:34:30.883559 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.883570 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883588 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-31 01:34:30.883604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.883642 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.883658 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883665 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.883680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883705 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.883712 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883722 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-31 01:34:30.883736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.883751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.883762 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-31 01:34:30.883775 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.883927 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.883936 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.883946 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.883960 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.883977 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.884028 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.884056 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.884063 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.884073 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 01:34:30.884090 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.884097 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.884106 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 01:34:30.884124 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.884131 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.884140 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-31 01:34:30.884196 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.884205 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.884217 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-31 01:34:30.884236 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.884243 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.884253 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 01:34:30.884271 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.884277 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.884287 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-31 01:34:30.884304 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-31 01:34:30.884311 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.884321 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-31 01:34:30.884334 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.884373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.884389 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884413 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-31 01:34:30.884456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884489 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.884496 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884506 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-31 01:34:30.884524 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.884531 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884540 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-31 01:34:30.884563 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.884570 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884580 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-31 01:34:30.884598 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.884605 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884614 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-31 01:34:30.884631 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.884638 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884647 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-31 01:34:30.884665 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.884671 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884681 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-31 01:34:30.884698 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.884705 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884714 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-31 01:34:30.884731 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.884737 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884747 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-31 01:34:30.884759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.884811 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:34:30.884827 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884834 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-31 01:34:30.884848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884874 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:34:30.884880 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884890 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-31 01:34:30.884903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.884928 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-31 01:34:30.884944 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 01:34:30.884951 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-31 01:34:30.884961 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-31 01:34:30.884977 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.884983 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-31 01:34:30.884996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.885020 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:34:30.885057 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 01:34:30.885074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.885085 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 01:34:30.885095 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-31 01:34:30.885112 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.885119 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-31 01:34:30.885129 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-31 01:34:30.885145 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 01:34:30.885152 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-31 01:34:30.885161 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-31 01:34:30.885258 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.885267 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-31 01:34:30.885280 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.885299 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.885306 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-31 01:34:30.885316 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.885443 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.885450 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-31 01:34:30.885461 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.885479 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.885486 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-31 01:34:30.885495 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.885512 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:34:30.885519 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-31 01:34:30.885528 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:34:30.885545 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 01:34:30.885554 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-31 01:34:30.885568 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-31 01:34:30.885585 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.885592 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-31 01:34:30.885602 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.885619 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-31 01:34:30.885626 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-31 01:34:30.885635 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-31 01:34:30.885652 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.885659 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-31 01:34:30.885687 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.885705 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:34:30.885712 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-31 01:34:30.885722 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:34:30.885737 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 01:34:30.885744 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-31 01:34:30.885754 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-31 01:34:30.885770 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:34:30.885777 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-31 01:34:30.885787 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:34:30.885804 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.885810 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-31 01:34:30.885820 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.885835 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-31 01:34:30.885872 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-31 01:34:30.885901 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-31 01:34:30.885927 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-31 01:34:30.885974 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-31 01:34:30.886005 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:34:30.886061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-31 01:34:30.886118 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-31 01:34:30.886150 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-31 01:34:30.886177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.886203 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-31 01:34:30.886238 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-31 01:34:30.886266 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-31 01:34:30.886292 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-31 01:34:30.886317 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-31 01:34:30.886343 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-31 01:34:30.886369 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-31 01:34:30.886395 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-31 01:34:30.886421 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-31 01:34:30.886462 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-31 01:34:30.886488 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-31 01:34:30.886514 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-31 01:34:30.886540 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-31 01:34:30.886661 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:34:30.886688 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-31 01:34:30.886714 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-31 01:34:30.886787 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-31 01:34:30.886837 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:34:30.886886 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-31 01:34:30.886955 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.886983 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:34:30.887009 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.887039 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-31 01:34:30.887066 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-31 01:34:30.887092 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-31 01:34:30.887118 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.887144 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-31 01:34:30.887170 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-31 01:34:30.887196 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-31 01:34:30.887221 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-31 01:34:30.887247 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-31 01:34:30.887273 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.887299 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:34:30.887326 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.887352 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-31 01:34:30.887606 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.887641 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 01:34:30.887668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.887694 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 01:34:30.887719 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.887745 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-31 01:34:30.887771 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.887797 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-31 01:34:30.887822 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:34:30.887847 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-31 01:34:30.887873 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-31 01:34:30.887899 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-31 01:34:30.887924 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-31 01:34:30.887950 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-31 01:34:30.887976 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.888010 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-31 01:34:30.888036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:34:30.888062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-31 01:34:30.888089 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-31 01:34:30.888120 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-31 01:34:30.888147 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:34:30.888173 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-31 01:34:30.888199 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-31 01:34:30.888225 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-31 01:34:30.888251 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-31 01:34:30.888277 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-31 01:34:30.888302 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-31 01:34:30.888363 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-31 01:34:30.888414 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:34:30.888463 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-31 01:34:30.888491 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.888521 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 01:34:30.888548 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.888579 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-31 01:34:30.888606 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.888631 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-31 01:34:30.888657 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:34:30.888682 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-31 01:34:30.888740 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.888777 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.888819 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:34:30.888848 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.888869 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.888887 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.888912 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:34:30.888938 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.888955 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.888972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.888988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889013 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:34:30.889038 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889064 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:34:30.889089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889122 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889139 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889169 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:34:30.889194 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889220 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.889245 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889271 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.889297 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889313 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889342 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.889415 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889465 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889511 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.889656 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889686 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.889712 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889823 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:34:30.889855 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889881 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.889906 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889932 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.889962 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.889981 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890007 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:34:30.890032 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890057 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:34:30.890083 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890108 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:34:30.890134 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890160 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:34:30.890185 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890210 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:34:30.890236 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890269 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890285 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890301 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890319 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890336 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890362 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:34:30.890390 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890408 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890434 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890461 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:34:30.890487 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890512 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:34:30.890538 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890560 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890578 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890595 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890611 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890637 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:34:30.890685 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890722 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890752 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890802 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:34:30.890844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.890996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.891021 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891037 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891054 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891070 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891095 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.891121 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891138 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891155 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891171 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891332 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.891395 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891433 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.891462 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891479 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891496 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891512 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891538 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:34:30.891569 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891595 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 01:34:30.891621 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891638 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891654 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891679 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.891704 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891721 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:34:30.891821 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891851 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-31 01:34:30.891877 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891894 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891911 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891936 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.891961 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.891986 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.892012 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892031 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892058 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:34:30.892204 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892395 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892431 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:34:30.892460 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892477 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892510 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 01:34:30.892561 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892583 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892609 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:34:30.892635 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892723 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:34:30.892750 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892767 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892784 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892800 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892866 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.892893 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892926 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892964 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892980 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.892997 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893039 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 01:34:30.893133 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893156 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893183 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:34:30.893209 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893275 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893293 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893319 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:34:30.893461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893480 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893497 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893514 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893540 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:34:30.893606 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893633 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:34:30.893658 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893675 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893708 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893733 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:34:30.893763 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893789 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.893814 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893840 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.893870 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893889 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893914 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.893940 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893956 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.893982 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.894007 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894032 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.894063 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894218 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:34:30.894249 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894295 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.894322 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894353 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.894461 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894480 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894506 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 01:34:30.894535 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894568 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:34:30.894594 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894620 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:34:30.894646 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894672 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:34:30.894698 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894723 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:34:30.894749 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894798 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894814 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894942 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.894974 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:34:30.895004 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895021 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895038 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895063 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:34:30.895089 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895115 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:34:30.895140 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895158 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895174 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895190 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895207 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895232 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:34:30.895257 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895274 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895291 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895365 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:34:30.895396 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 01:34:30.895526 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895657 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895680 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895696 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895723 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.895748 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895810 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895828 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895846 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895872 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.895898 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895924 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 01:34:30.895949 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895966 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895982 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.895998 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.896024 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 01:34:30.896049 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.896114 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 01:34:30.896168 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.896188 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.896205 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.896442 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.896508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.896538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.896570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.896602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.896633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.896711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 01:34:30.896766 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.896813 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-31 01:34:30.896859 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.896891 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.896919 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.896967 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 01:34:30.897022 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.897077 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 01:34:30.897123 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.897152 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.897228 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:34:30.897677 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.897712 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.897762 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 01:34:30.897820 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.897852 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.897903 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 01:34:30.897959 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.897991 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.898040 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 01:34:30.898091 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.898150 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 01:34:30.898196 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.898214 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.898231 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.898252 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.898278 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.898303 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.898320 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.898337 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.898354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.898370 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.898386 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.898402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.898419 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 01:34:30.898454 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 01:34:30.898482 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-31 01:34:30.898541 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:34:30.898597 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:34:30.898647 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-31 01:34:30.898695 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.898745 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:34:30.898792 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-31 01:34:30.898840 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-31 01:34:30.898888 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-31 01:34:30.898937 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-31 01:34:30.898985 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:34:30.899032 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:34:30.899080 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:34:30.899126 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:34:30.899174 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.899223 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.899271 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:34:30.899319 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.899366 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:34:30.899611 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:34:30.899717 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.899827 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.899925 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.900024 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.900124 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.900207 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.900262 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:34:30.900613 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-31 01:34:30.900682 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:34:30.900737 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.900786 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:34:30.900835 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-31 01:34:30.900884 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:34:30.900933 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:34:30.900988 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-31 01:34:30.901034 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:34:30.901080 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:34:30.901127 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.901176 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.901223 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.901271 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:34:30.901328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-31 01:34:30.901376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:34:30.901435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:34:30.901486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-31 01:34:30.901534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.901582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:34:30.901629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-31 01:34:30.901676 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-31 01:34:30.901725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-31 01:34:30.901774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-31 01:34:30.901822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:34:30.901868 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:34:30.902078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:34:30.902220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:34:30.902350 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.902501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.902592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:34:30.902674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.902751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:34:30.902836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:34:30.902916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.903000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.903391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.903488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.903571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.903669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.903760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:34:30.903853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-31 01:34:30.903971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:34:30.904071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.904158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:34:30.904210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-31 01:34:30.904259 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:34:30.904308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:34:30.904362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-31 01:34:30.904410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:34:30.904466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:34:30.904515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.904578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.904658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.904709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:34:30.904765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-31 01:34:30.904814 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:34:30.904862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:34:30.904911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-31 01:34:30.905035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.905086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:34:30.905132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-31 01:34:30.905180 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-31 01:34:30.905228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-31 01:34:30.905276 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-31 01:34:30.905371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:34:30.905419 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:34:30.905483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:34:30.905532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:34:30.905613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.905668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.905762 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:34:30.905941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.905996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:34:30.906045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:34:30.906121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.906198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.906247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.906372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.906473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.906569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.906630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:34:30.906678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-31 01:34:30.906725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:34:30.906771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.906819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:34:30.906868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-31 01:34:30.906919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:34:30.906968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:34:30.907021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-31 01:34:30.907235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:34:30.907285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:34:30.907332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.907381 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.907437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.907495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:34:30.907557 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-31 01:34:30.907587 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 01:34:30.907649 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:34:30.907757 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:34:30.907860 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 01:34:30.907961 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.908057 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:34:30.908114 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 01:34:30.908168 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 01:34:30.908222 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 01:34:30.908275 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 01:34:30.908328 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:34:30.908772 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:34:30.908826 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:34:30.908880 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:34:30.908934 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.908987 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.909040 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:34:30.909181 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.909289 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:34:30.909386 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:34:30.909509 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.909759 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.909878 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.910028 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.910232 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.910289 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.910382 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:34:30.910514 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 01:34:30.910624 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:34:30.910686 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.910739 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:34:30.910793 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 01:34:30.910846 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:34:30.910899 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:34:30.910958 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 01:34:30.911055 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:34:30.911110 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:34:30.911169 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.911224 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.911277 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.911446 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:34:30.911515 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-31 01:34:30.911540 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 01:34:30.911607 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:34:30.911661 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:34:30.911732 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 01:34:30.911787 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.911842 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:34:30.911896 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 01:34:30.911950 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 01:34:30.912008 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 01:34:30.912063 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 01:34:30.912128 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:34:30.912182 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:34:30.912236 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:34:30.912289 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:34:30.912342 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.912397 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.912459 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:34:30.912513 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.912572 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:34:30.912625 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:34:30.912679 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.912732 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.912794 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.912849 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.912902 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.912972 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.913032 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:34:30.913089 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 01:34:30.913198 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:34:30.913257 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.913312 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:34:30.913366 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 01:34:30.913420 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:34:30.913486 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:34:30.913540 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 01:34:30.913660 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:34:30.913765 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:34:30.913829 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.913888 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.913942 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.913996 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:34:30.914057 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-31 01:34:30.914079 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 01:34:30.914129 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:34:30.914177 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:34:30.914226 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 01:34:30.914274 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.914321 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:34:30.914369 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 01:34:30.914417 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 01:34:30.914487 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 01:34:30.914537 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 01:34:30.914590 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:34:30.914744 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:34:30.914796 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:34:30.914850 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:34:30.914899 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.914947 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.914995 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:34:30.915044 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.915131 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:34:30.915179 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:34:30.915231 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.915285 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.915333 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.915444 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.915510 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.915571 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.915619 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:34:30.915668 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 01:34:30.915716 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:34:30.915764 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.915813 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:34:30.915861 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 01:34:30.915910 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:34:30.915965 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:34:30.916188 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 01:34:30.916240 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:34:30.916288 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:34:30.916341 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.916390 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.916447 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.916496 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:34:30.916556 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-31 01:34:30.916580 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 01:34:30.916631 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 01:34:30.916681 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:34:30.916730 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 01:34:30.916780 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.916829 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 01:34:30.916879 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 01:34:30.916977 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 01:34:30.917064 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 01:34:30.917158 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 01:34:30.917215 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 01:34:30.917268 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:34:30.917318 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 01:34:30.917368 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:34:30.917418 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.917479 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.917531 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 01:34:30.917590 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.917641 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 01:34:30.917690 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 01:34:30.917740 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.917791 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.917841 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.918033 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.918086 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.918142 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.918194 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:34:30.918243 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 01:34:30.918293 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 01:34:30.918343 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.918393 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:34:30.918451 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 01:34:30.918513 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:34:30.918570 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 01:34:30.918620 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 01:34:30.918671 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 01:34:30.918744 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:34:30.918870 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.918975 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.919080 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.919172 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:34:30.919263 wsdl: current service: Service1 2020-05-31 01:34:30.919289 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-31 01:34:30.919341 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-31 01:34:30.919401 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-31 01:34:30.919627 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-31 01:34:30.919707 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-31 01:34:30.919740 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 01:34:30.919773 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 01:34:30.919794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:34:30.919811 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 01:34:30.919828 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.919845 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 01:34:30.919861 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 01:34:30.919876 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 01:34:30.919895 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 01:34:30.919912 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 01:34:30.919926 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 01:34:30.919941 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:34:30.919957 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 01:34:30.919974 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:34:30.919992 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.920036 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.920075 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 01:34:30.920105 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.920731 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 01:34:30.920742 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 01:34:30.920752 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.920763 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.920771 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.920781 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.920794 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.920803 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.920812 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:34:30.920821 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 01:34:30.920830 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 01:34:30.920838 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.920846 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:34:30.920855 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 01:34:30.920864 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:34:30.920872 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 01:34:30.920882 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 01:34:30.920890 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 01:34:30.920899 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:34:30.920908 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.920917 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.920926 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.920934 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:34:30.920944 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 01:34:30.920955 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 01:34:30.920963 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:34:30.920972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 01:34:30.920980 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.920988 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 01:34:30.920996 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 01:34:30.921004 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 01:34:30.921011 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 01:34:30.921025 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 01:34:30.921033 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 01:34:30.921041 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:34:30.921049 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 01:34:30.921057 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:34:30.921065 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.921073 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.921080 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 01:34:30.921088 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.921096 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 01:34:30.921103 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 01:34:30.921111 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.921118 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.921126 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.921133 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.921142 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.921150 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.921157 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:34:30.921165 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 01:34:30.921173 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 01:34:30.921181 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.921353 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:34:30.921362 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 01:34:30.921370 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:34:30.921378 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 01:34:30.921386 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 01:34:30.921394 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 01:34:30.921401 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:34:30.921409 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.921417 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.921436 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.921445 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:34:30.921453 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 01:34:30.921464 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 01:34:30.921473 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:34:30.921593 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 01:34:30.921605 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.921614 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 01:34:30.921622 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 01:34:30.921630 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 01:34:30.921638 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 01:34:30.921646 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 01:34:30.921654 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 01:34:30.921663 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:34:30.921671 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 01:34:30.921678 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:34:30.921687 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.921694 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.921702 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 01:34:30.921715 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.921723 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 01:34:30.921731 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 01:34:30.921743 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.921752 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.921760 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.921768 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.921776 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.921784 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.921791 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:34:30.921800 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 01:34:30.921807 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 01:34:30.921818 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.921826 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:34:30.921835 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 01:34:30.921843 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:34:30.921851 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 01:34:30.921859 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 01:34:30.921868 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 01:34:30.921876 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:34:30.921884 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.921896 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.921909 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.921923 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:34:30.921939 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 01:34:30.921956 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 01:34:30.921972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 01:34:30.921987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 01:34:30.922004 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.922019 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 01:34:30.922031 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 01:34:30.922044 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 01:34:30.922056 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 01:34:30.922069 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 01:34:30.922085 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 01:34:30.922100 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 01:34:30.922117 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 01:34:30.922132 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 01:34:30.922148 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.922163 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.922177 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 01:34:30.922192 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 01:34:30.922208 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 01:34:30.922223 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 01:34:30.922239 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.922259 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 01:34:30.922270 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 01:34:30.922278 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.922286 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 01:34:30.922293 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 01:34:30.922301 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 01:34:30.922308 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 01:34:30.922315 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 01:34:30.922322 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 01:34:30.922365 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 01:34:30.922380 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 01:34:30.922392 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 01:34:30.922411 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 01:34:30.922436 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 01:34:30.922450 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 01:34:30.922462 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 01:34:30.922475 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 01:34:30.922484 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 01:34:30.922491 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 01:34:30.922499 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 01:34:30.922908 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-31 01:34:30.922921 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-31 01:34:30.922927 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-31 01:34:30.922932 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-31 01:34:30.922940 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-31 01:34:30.922945 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-31 01:34:30.922949 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-31 01:34:30.922959 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-31 01:34:30.922968 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-31 01:34:30.923013 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.923021 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179416" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-31 01:34:30.923037 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-31 01:34:30.923059 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-31 01:34:30.923066 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-31 01:34:30.923071 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-31 01:34:30.923076 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-31 01:34:30.923081 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179416" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-31 01:34:30.923094 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:34:30.923101 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:34:30.923106 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:34:30.923119 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.923129 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 01:34:30.923134 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-31 01:34:30.923184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.923198 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-31 01:34:30.923203 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.923232 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-31 01:34:30.923237 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-31 01:34:30.923242 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-31 01:34:30.923262 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-31 01:34:30.923272 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-31 01:34:30.923280 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-31 01:34:30.923287 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-31 01:34:30.923295 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-31 01:34:30.923302 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-31 01:34:30.923313 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179416" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-31 01:34:30.923338 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:34:30.923349 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:34:30.923357 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-31 01:34:30.923369 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.923380 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-31 01:34:30.923387 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 01:34:30.923444 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-31 01:34:30.923456 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.923464 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.923474 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.923481 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 01:34:30.923497 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-31 01:34:30.923509 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:34:30.923517 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 01:34:30.923525 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-31 01:34:30.923535 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179416" 2020-05-31 01:34:30.923547 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:34:30.923554 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 01:34:30.923563 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:34:30.923573 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:34:30.923581 wsdl: in serializeType: returning: 179416 2020-05-31 01:34:30.923591 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-31 01:34:30.923602 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:34:30.923609 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 01:34:30.923616 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-31 01:34:30.923626 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-31 01:34:30.923637 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:34:30.923644 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 01:34:30.923657 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:34:30.923665 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 01:34:30.923672 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-31 01:34:30.923680 wsdl: in serializeType: returning: 179416PLN 2020-05-31 01:34:30.923687 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179416PLN 2020-05-31 01:34:30.923722 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179416PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-31 01:34:30.923730 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-31 01:34:30.923741 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6563"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-31 01:34:30.923762 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-31 01:34:30.923776 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179416PLN 2020-05-31 01:34:30.923792 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-31 01:34:30.923908 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-31 01:34:30.923809 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-31 01:34:30.923825 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-31 01:34:30.923833 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-31 01:34:30.923842 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-31 01:34:30.923849 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-31 01:34:30.923860 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 01:34:30.923875 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 01:34:30.923888 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-31 01:34:30.923897 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-31 01:34:30.923919 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-31 01:34:30.923934 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-31 01:34:30.923946 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-31 01:34:30.930409 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-31 01:34:30.930433 soap_transport_http: socket connected 2020-05-31 01:34:30.930449 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-31 01:34:30.930458 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-31 01:34:30.930467 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 01:34:30.930475 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 01:34:30.930484 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-31 01:34:30.930490 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-31 01:34:30.930496 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-31 01:34:30.930522 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-31 01:34:30.939517 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-31 01:34:30.939536 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-31 01:34:30.939542 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-31 01:34:30.939548 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-31 01:34:30.939553 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-31 01:34:30.939559 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-31 01:34:30.939565 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-31 01:34:30.939570 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-31 01:34:30.939575 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-31 01:34:30.939581 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 30 May 2020 23:34:23 GMT 2020-05-31 01:34:30.939588 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-31 01:34:30.939593 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-31 01:34:30.939598 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-31 01:34:30.939607 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-31 01:34:30.939631 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-31 01:34:30.939640 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-31 01:34:30.939649 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-31 01:34:30.939654 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-31 01:34:30.939659 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-31 01:34:30.939697 soap_transport_http: closed socket 2020-05-31 01:34:30.939709 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-31 01:34:30.939716 soap_transport_http: end of send() 2020-05-31 01:34:30.939753 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-31 01:34:30.939761 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 30 May 2020 23:34:23 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-31 01:34:30.939791 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-31 01:34:30.939800 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-31 01:34:30.939821 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-31 01:34:30.939827 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-31 01:34:30.939930 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-31 01:34:30.940027 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-31 01:34:30.940034 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-31 01:34:30.940043 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-31 01:34:30.940053 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-31 01:34:30.940076 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-31 01:34:30.940131 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-31 01:34:30.940160 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-31 01:34:30.940172 nusoap_client: got fault 2020-05-31 01:34:30.940180 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-31 01:34:30.940185 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-31 01:34:30.940194 nusoap_client: detail =