Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 63.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-3301017201-33010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd: TOYOTA
 Silnik:
JR T2038
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 02:29:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 04:29:23.506228 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 04:29:23.506268 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:29:23.506279 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176041" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 04:29:23.506291 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:29:23.506299 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 04:29:23.506318 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 04:29:23.506330 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 04:29:23.506338 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:29:23.506343 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:29:23.506351 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 04:29:23.506357 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:29:23.506366 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:29:23.506371 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:29:23.506375 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:29:23.506379 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:29:23.506382 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 04:29:23.506395 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:29:23.506408 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:29:23.506414 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:29:23.506419 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 04:29:23.506424 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 04:29:23.506436 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:29:23.506443 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:29:23.514377 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:29:23.514427 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:29:23.514443 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 04:29:23.514450 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:29:23.514455 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:29:23.514460 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 04:29:23.514464 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 04:29:23.514492 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 04:29:23.534621 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 04:29:23.534638 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 04:29:23.534645 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:29:23.534651 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:29:23.534657 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:29:23.534662 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:29:23.534668 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:29:23.534674 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:29:23.534680 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:29:23.534691 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 02:29:10 GMT 2019-04-25 04:29:23.534696 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:29:23.534702 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 04:29:23.534708 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:29:23.534720 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 04:29:23.534748 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 04:29:23.542450 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:29:23.542477 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:29:23.550220 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:29:23.550249 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:29:23.550298 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-25 04:29:23.558073 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:29:23.558140 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:29:23.558203 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:29:23.558223 soap_transport_http: read buffer of 4384 bytes 2019-04-25 04:29:23.558285 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 04:29:23.558332 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 04:29:23.567506 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:29:23.567635 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:29:23.567697 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:29:23.567796 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:29:23.567827 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:29:23.567844 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 04:29:23.567858 soap_transport_http: read buffer of 832 bytes 2019-04-25 04:29:23.568604 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 04:29:23.568629 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:29:23.568635 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 04:29:23.568730 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 04:29:23.568761 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:29:23.568775 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:29:23.568782 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:29:23.568807 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 04:29:23.568812 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 04:29:23.569004 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 04:29:23.569020 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 04:29:23.569069 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569077 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 04:29:23.569097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569128 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.569137 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569155 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:29:23.569177 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.569184 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569195 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:29:23.569211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.569250 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 04:29:23.569266 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569292 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.569311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569341 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.569353 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569364 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 04:29:23.569378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.569410 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:29:23.569428 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569434 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 04:29:23.569449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569475 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.569483 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569493 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:29:23.569519 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.569526 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569535 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:29:23.569553 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.569560 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569583 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:29:23.569596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.569631 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.569646 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569652 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 04:29:23.569666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569690 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.569697 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569707 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 04:29:23.569719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.569744 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 04:29:23.569758 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569765 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 04:29:23.569778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569802 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.569809 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569818 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 04:29:23.569836 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.569842 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569852 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 04:29:23.569869 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.569875 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569884 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 04:29:23.569901 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.569908 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569917 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:29:23.569929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.569966 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:29:23.569981 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.569987 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.570002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570025 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570031 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570072 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:29:23.570094 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:29:23.570110 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570121 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:29:23.570131 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 04:29:23.570143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:29:23.570167 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:29:23.570182 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570188 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 04:29:23.570202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570226 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.570234 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570244 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:29:23.570256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.570302 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 04:29:23.570318 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570325 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.570339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570365 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.570372 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570382 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 04:29:23.570395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.570427 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:29:23.570443 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570450 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 04:29:23.570464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570489 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.570497 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570507 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:29:23.570520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.570545 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 04:29:23.570560 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570566 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.570580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570618 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.570626 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570635 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 04:29:23.570648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.570672 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 04:29:23.570687 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570693 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 04:29:23.570706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570730 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.570737 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570747 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:29:23.570764 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.570771 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570781 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:29:23.570793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.570821 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 04:29:23.570835 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570842 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.570855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570879 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.570886 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570895 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 04:29:23.570908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.570932 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 04:29:23.570946 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570953 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 04:29:23.570967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.570991 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.570998 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571007 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:29:23.571027 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.571033 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571043 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:29:23.571055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.571156 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 04:29:23.571173 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571180 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.571199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571229 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.571236 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571246 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 04:29:23.571259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.571291 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 04:29:23.571306 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571313 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 04:29:23.571326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571351 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.571357 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571367 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:29:23.571380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.571407 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 04:29:23.571424 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571431 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.571444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571469 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.571476 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571486 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 04:29:23.571498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.571523 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 04:29:23.571537 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571543 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 04:29:23.571564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571588 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.571595 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571604 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:29:23.571617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.571640 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 04:29:23.571655 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571661 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.571674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571698 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.571705 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571715 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 04:29:23.571728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.571752 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:29:23.571766 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571772 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 04:29:23.571785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571816 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.571823 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571832 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:29:23.571844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.571868 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:29:23.571882 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571889 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.571902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571926 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.571933 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571942 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 04:29:23.571955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.571979 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:29:23.571993 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.571999 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 04:29:23.572013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572037 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.572044 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572054 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 04:29:23.572066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.572090 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 04:29:23.572105 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572112 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.572125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572149 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.572156 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572166 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 04:29:23.572178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.572203 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:29:23.572217 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572223 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 04:29:23.572236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572260 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.572267 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572296 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 04:29:23.572316 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.572323 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572333 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 04:29:23.572346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.572375 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:29:23.572390 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572397 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.572416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572444 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.572451 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572462 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 04:29:23.572475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.572500 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:29:23.572515 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572522 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:29:23.572535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572560 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.572567 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572577 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:29:23.572590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.572628 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.572642 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572648 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.572662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572686 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.572693 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572702 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:29:23.572715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.572739 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:29:23.572753 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572759 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:29:23.572773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572805 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:29:23.572811 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572821 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:29:23.572834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.572858 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.572872 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572878 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.572892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572915 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572921 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.572959 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:29:23.572980 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:29:23.572996 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573007 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:29:23.573016 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 04:29:23.573028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:29:23.573052 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:29:23.573067 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573073 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 04:29:23.573086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573111 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:29:23.573118 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573128 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 04:29:23.573141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.573165 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.573180 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573186 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.573200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573222 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573229 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573265 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:29:23.573291 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:29:23.573308 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573318 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:29:23.573334 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 04:29:23.573346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:29:23.573369 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:29:23.573383 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573389 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 04:29:23.573405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573433 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.573440 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573449 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 04:29:23.573467 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.573474 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573484 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 04:29:23.573502 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.573515 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573524 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 04:29:23.573542 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.573548 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573558 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:29:23.573576 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.573582 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573591 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:29:23.573608 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.573615 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573624 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 04:29:23.573641 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.573650 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573659 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:29:23.573672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.573719 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 04:29:23.573735 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573741 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.573755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573779 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.573787 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573796 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 04:29:23.573809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.573832 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:29:23.573847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573853 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 04:29:23.573867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573891 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.573898 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573908 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:29:23.573926 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.573932 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573942 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:29:23.573959 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.573966 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.573975 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:29:23.573987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.574019 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 04:29:23.574033 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574040 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.574053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574077 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.574085 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574095 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 04:29:23.574107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.574132 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:29:23.574147 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574153 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:29:23.574166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574191 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.574197 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574207 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:29:23.574219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.574243 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.574258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574264 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.574283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574309 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.574316 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574326 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:29:23.574338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.574362 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:29:23.574377 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574383 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 04:29:23.574396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574426 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.574434 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574443 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 04:29:23.574461 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.574467 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574477 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:29:23.574495 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.574502 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574512 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:29:23.574524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.574561 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.574575 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574582 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.574595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574620 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.574627 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574636 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 04:29:23.574648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.574672 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:29:23.574687 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574693 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 04:29:23.574706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574731 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.574737 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574747 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:29:23.574764 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.574771 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574780 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:29:23.574801 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.574808 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574817 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:29:23.574834 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.574841 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574850 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:29:23.574867 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.574874 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574884 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:29:23.574896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.574935 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:29:23.574950 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574957 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.574970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.574995 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575002 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.575011 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 04:29:23.575024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.575038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.575048 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:29:23.575061 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575090 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575098 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575107 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575120 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575136 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.575150 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575174 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.575181 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575191 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:29:23.575208 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.575215 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575225 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 04:29:23.575242 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.575249 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575258 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 04:29:23.575281 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.575288 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575298 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:29:23.575322 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.575329 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575338 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 04:29:23.575355 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:29:23.575362 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575372 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 04:29:23.575389 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.575396 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575409 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.575428 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.575434 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575444 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:29:23.575461 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.575468 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575477 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:29:23.575494 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.575501 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575519 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:29:23.575531 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575581 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.575598 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.575610 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:29:23.575624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.575648 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.575655 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.575664 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:29:23.575682 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.575689 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.575698 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:29:23.575748 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.575756 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.575768 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:29:23.575787 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.575799 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.575808 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:29:23.575821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.575850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.575861 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.575883 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.575896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.575921 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.575928 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.575938 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 04:29:23.575950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.575965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.575974 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:29:23.575988 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576015 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576022 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576031 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576043 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576059 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.576073 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576098 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.576105 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576114 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:29:23.576132 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.576138 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576148 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:29:23.576165 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.576172 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576181 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:29:23.576198 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.576205 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576214 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:29:23.576231 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.576237 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576247 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:29:23.576283 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.576290 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576301 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:29:23.576319 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.576326 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576336 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:29:23.576377 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.576386 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576398 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:29:23.576424 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.576431 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576441 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:29:23.576460 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.576466 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576476 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:29:23.576494 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.576501 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576510 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:29:23.576523 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.576585 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.576604 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.576622 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:29:23.576637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.576661 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.576668 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.576677 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:29:23.576695 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.576701 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.576711 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:29:23.576727 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.576734 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.576743 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:29:23.576761 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:29:23.576767 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.576777 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 04:29:23.576789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.576815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.576825 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.576840 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.576846 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.576860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.576884 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.576891 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.576901 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 04:29:23.576914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.576928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.576938 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:29:23.576951 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.576979 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.576986 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.576995 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577008 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577023 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.577037 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577062 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.577069 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577078 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:29:23.577096 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.577102 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577112 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 04:29:23.577133 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.577140 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577149 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 04:29:23.577167 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.577174 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577183 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 04:29:23.577200 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.577207 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577217 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:29:23.577234 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.577241 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577250 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:29:23.577267 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.577279 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577290 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:29:23.577308 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.577323 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577333 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 04:29:23.577350 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.577357 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577366 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 04:29:23.577384 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577390 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577400 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 04:29:23.577423 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.577430 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577440 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:29:23.577457 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.577463 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577473 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:29:23.577485 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.577551 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.577566 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577602 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577609 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577618 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577631 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577647 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.577660 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577685 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.577692 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577702 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 04:29:23.577719 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.577725 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577735 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 04:29:23.577752 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.577759 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577768 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:29:23.577785 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.577792 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577807 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 04:29:23.577824 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.577831 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577840 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 04:29:23.577857 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.577864 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577873 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 04:29:23.577890 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.577897 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577906 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 04:29:23.577923 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.577930 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577939 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 04:29:23.577956 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.577963 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.577972 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 04:29:23.577989 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.577996 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.578005 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 04:29:23.578022 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.578029 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.578038 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 04:29:23.578055 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.578062 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.578071 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 04:29:23.578088 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.578095 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.578104 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:29:23.578121 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.578128 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.578137 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 04:29:23.578150 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.578212 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.578230 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578237 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 04:29:23.578264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578297 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.578304 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578319 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 04:29:23.578332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.578357 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:29:23.578372 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578378 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.578391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578416 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.578423 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578432 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 04:29:23.578445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.578469 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:29:23.578483 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578489 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 04:29:23.578507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578532 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.578539 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578549 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:29:23.578566 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.578572 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578582 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:29:23.578599 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.578605 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578614 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:29:23.578631 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:29:23.578638 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578647 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:29:23.578660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.578696 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 04:29:23.578711 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578717 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.578730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578755 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:29:23.578762 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578776 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 04:29:23.578788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.578803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.578812 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 04:29:23.578826 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:29:23.578852 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 04:29:23.578859 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:29:23.578868 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 04:29:23.578881 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:29:23.578897 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.578910 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 04:29:23.578936 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.578943 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:29:23.578952 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 04:29:23.578970 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.578976 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 04:29:23.578986 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 04:29:23.579003 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.579010 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:29:23.579019 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 04:29:23.579037 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 04:29:23.579043 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 04:29:23.579053 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 04:29:23.579070 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.579077 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 04:29:23.579090 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 04:29:23.579108 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.579115 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 04:29:23.579124 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 04:29:23.579142 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.579148 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 04:29:23.579157 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:29:23.579175 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.579182 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 04:29:23.579191 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 04:29:23.579208 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.579215 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 04:29:23.579224 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 04:29:23.579241 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.579247 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 04:29:23.579257 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:29:23.579269 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 04:29:23.579323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.579341 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579348 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 04:29:23.579366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579391 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.579398 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579407 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:29:23.579420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.579444 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 04:29:23.579459 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579465 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.579478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579503 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:29:23.579510 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579519 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 04:29:23.579531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.579555 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:29:23.579568 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 04:29:23.579604 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:29:23.579611 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:29:23.579621 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 04:29:23.579638 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:29:23.579645 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 04:29:23.579654 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 04:29:23.579671 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:29:23.579678 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 04:29:23.579687 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 04:29:23.579699 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 04:29:23.579723 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.579738 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579744 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:29:23.579758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579789 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.579796 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579805 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:29:23.579823 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.579829 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579843 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 04:29:23.579861 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.579867 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579877 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 04:29:23.579889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.579921 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.579936 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579942 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.579955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579980 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.579987 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.579996 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 04:29:23.580009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.580033 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:29:23.580046 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580073 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580080 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580094 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580107 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.580136 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580161 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.580168 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580178 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 04:29:23.580195 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.580202 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580212 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 04:29:23.580229 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.580235 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580245 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 04:29:23.580262 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.580268 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580283 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 04:29:23.580301 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.580308 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580318 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 04:29:23.580335 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.580349 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580358 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 04:29:23.580375 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.580382 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580391 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 04:29:23.580408 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.580415 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580428 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 04:29:23.580446 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.580453 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580463 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 04:29:23.580475 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.580520 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.580537 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580543 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 04:29:23.580557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580581 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.580588 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580602 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 04:29:23.580621 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.580628 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580637 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:29:23.580654 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.580660 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580669 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:29:23.580686 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.580693 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580702 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:29:23.580719 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.580725 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580735 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 04:29:23.580747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.580792 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:29:23.580807 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580813 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.580831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580854 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580861 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580897 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:29:23.580917 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:29:23.580933 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580944 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:29:23.580953 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 04:29:23.580965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.580979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 04:29:23.580988 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:29:23.581002 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581009 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 04:29:23.581022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581046 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.581053 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581063 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 04:29:23.581075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.581099 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 04:29:23.581114 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581120 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.581138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581164 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:29:23.581171 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581180 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 04:29:23.581192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.581216 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 04:29:23.581230 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581237 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 04:29:23.581250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581278 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.581285 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581295 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:29:23.581308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.581332 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 04:29:23.581347 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581353 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.581367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581391 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581398 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581408 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 04:29:23.581420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.581435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.581444 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:29:23.581457 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581493 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581501 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581511 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581523 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581539 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.581552 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581577 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.581585 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581601 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 04:29:23.581618 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.581625 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581635 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 04:29:23.581651 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.581658 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581667 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 04:29:23.581684 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.581691 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581700 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 04:29:23.581717 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.581724 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581733 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 04:29:23.581750 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:29:23.581761 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581775 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 04:29:23.581793 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:29:23.581800 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581809 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 04:29:23.581826 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 04:29:23.581833 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581843 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 04:29:23.581860 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:29:23.581866 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581876 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 04:29:23.581893 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.581900 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581909 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 04:29:23.581927 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.581933 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581943 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 04:29:23.581960 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.581966 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.581976 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 04:29:23.581993 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.581999 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.582009 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 04:29:23.582021 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.582080 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.582099 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582105 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 04:29:23.582123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582148 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.582156 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582165 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 04:29:23.582177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.582202 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:29:23.582216 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582223 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.582241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582285 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.582293 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582303 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 04:29:23.582317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.582342 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:29:23.582358 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582364 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:29:23.582378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582403 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.582410 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582420 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 04:29:23.582438 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.582445 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582455 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 04:29:23.582472 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.582479 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582489 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 04:29:23.582507 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.582514 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582528 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 04:29:23.582541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.582578 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.582594 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582605 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.582631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582664 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.582671 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582681 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 04:29:23.582693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.582708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.582717 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:29:23.582731 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.582759 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.582766 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.582780 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.582792 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.582809 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.582823 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.582848 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.582855 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.582864 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 04:29:23.582881 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.582887 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.582897 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 04:29:23.582914 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.582921 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.582930 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 04:29:23.582947 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.582954 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.582963 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 04:29:23.582980 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.582987 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.582997 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 04:29:23.583014 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.583020 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.583030 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 04:29:23.583047 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:29:23.583054 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.583063 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 04:29:23.583075 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.583112 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.583128 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583134 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 04:29:23.583152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583177 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.583184 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583193 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 04:29:23.583211 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.583217 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583227 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 04:29:23.583244 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.583251 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583260 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 04:29:23.583282 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.583289 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583299 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 04:29:23.583317 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.583323 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583337 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 04:29:23.583356 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.583363 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583372 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 04:29:23.583389 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.583396 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583405 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 04:29:23.583422 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.583429 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583438 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 04:29:23.583450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.583501 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:29:23.583515 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583522 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 04:29:23.583540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583565 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:29:23.583572 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583581 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 04:29:23.583594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.583618 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:29:23.583634 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 04:29:23.583641 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 04:29:23.583652 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 04:29:23.583667 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583673 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 04:29:23.583687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583709 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:29:23.583729 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 04:29:23.583745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.583755 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 04:29:23.583765 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 04:29:23.583781 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.583788 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 04:29:23.583798 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 04:29:23.583814 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 04:29:23.583821 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 04:29:23.583831 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 04:29:23.583848 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.583855 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 04:29:23.583868 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.583886 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.583893 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 04:29:23.583903 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.583919 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.583926 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 04:29:23.583935 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.583952 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.583958 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 04:29:23.583968 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.583984 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:29:23.583991 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 04:29:23.584000 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:29:23.584016 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:29:23.584022 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 04:29:23.584032 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 04:29:23.584049 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.584055 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 04:29:23.584064 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.584081 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 04:29:23.584087 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 04:29:23.584097 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 04:29:23.584113 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.584120 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 04:29:23.584129 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.584146 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.584152 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 04:29:23.584162 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.584177 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 04:29:23.584184 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 04:29:23.584193 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 04:29:23.584205 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 04:29:23.584240 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 04:29:23.584269 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 04:29:23.584301 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.584327 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 04:29:23.584353 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:29:23.584379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 04:29:23.584404 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 04:29:23.584430 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 04:29:23.584456 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 04:29:23.584488 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 04:29:23.584514 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 04:29:23.584539 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 04:29:23.584565 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 04:29:23.584590 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 04:29:23.584617 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 04:29:23.584643 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 04:29:23.584670 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 04:29:23.584695 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 04:29:23.584720 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:29:23.584754 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 04:29:23.584779 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 04:29:23.584804 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 04:29:23.584829 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:29:23.584855 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 04:29:23.584880 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.584906 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:29:23.584931 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.584957 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:29:23.584983 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.585013 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 04:29:23.585039 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 04:29:23.585065 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 04:29:23.585091 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 04:29:23.585117 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 04:29:23.585143 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.585171 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:29:23.585197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.585223 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 04:29:23.585250 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:29:23.585280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 04:29:23.585330 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.585356 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 04:29:23.585383 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.585409 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 04:29:23.585435 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:29:23.585467 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 04:29:23.585493 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 04:29:23.585520 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 04:29:23.585546 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 04:29:23.585572 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 04:29:23.585607 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.585646 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 04:29:23.585672 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:29:23.585698 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 04:29:23.585724 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 04:29:23.585761 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 04:29:23.585801 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 04:29:23.585828 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 04:29:23.585853 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:29:23.585879 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 04:29:23.585905 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.585930 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 04:29:23.585955 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:29:23.585982 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 04:29:23.586009 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586027 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586052 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:29:23.586077 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586093 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586110 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586134 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:29:23.586159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586191 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586207 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:29:23.586257 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586287 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:29:23.586313 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586338 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:29:23.586370 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586386 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586424 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:29:23.586449 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586473 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586663 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:29:23.586690 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586715 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:29:23.586739 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586765 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:29:23.586789 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586814 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:29:23.586839 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586864 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:29:23.586889 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586906 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586930 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:29:23.586955 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.586980 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:29:23.587005 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587030 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:29:23.587055 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587080 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:29:23.587105 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587122 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587138 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587154 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587171 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587187 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587203 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587228 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:29:23.587254 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587270 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587306 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587332 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:29:23.587366 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587392 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:29:23.587419 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587436 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587453 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587479 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:29:23.587505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.587639 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587655 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587671 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587687 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587712 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.587738 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587754 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587771 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587787 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587812 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.587837 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587862 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.587887 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587905 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587921 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587937 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.587968 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:29:23.587993 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588018 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:29:23.588043 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588059 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588075 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588100 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.588125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588141 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:29:23.588240 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588265 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:29:23.588295 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588320 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.588353 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588379 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:29:23.588403 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588420 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588436 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588452 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588476 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.588502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588519 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588535 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588568 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588588 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588650 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:29:23.588676 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588693 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588718 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:29:23.588743 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588760 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588776 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588800 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:29:23.588825 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588857 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588873 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588898 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:29:23.588923 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588948 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:29:23.588973 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.588998 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:29:23.589023 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589039 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589064 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:29:23.589088 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589104 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589130 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:29:23.589155 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589180 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:29:23.589206 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589231 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:29:23.589255 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589290 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:29:23.589316 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589341 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 04:29:23.589366 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589382 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589407 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 04:29:23.589432 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589457 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:29:23.589482 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589507 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:29:23.589532 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589557 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:29:23.589582 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589598 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589646 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589678 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589703 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:29:23.589728 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589744 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589760 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589785 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:29:23.589810 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589836 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:29:23.589861 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589877 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589893 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589923 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:29:23.589948 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.589996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590036 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 04:29:23.590061 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590077 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590093 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590109 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590134 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.590159 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590176 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590192 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590208 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590233 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.590258 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590303 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 04:29:23.590331 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590348 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590365 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590382 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590408 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 04:29:23.590434 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590459 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 04:29:23.590485 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590502 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590524 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590550 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.590576 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590639 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 04:29:23.590704 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590729 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 04:29:23.590754 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590778 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 04:29:23.590803 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590829 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 04:29:23.590853 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590869 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590902 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590927 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.590953 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590970 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.590986 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.591003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.591019 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.591035 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.591051 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.591067 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 04:29:23.591092 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 04:29:23.591116 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 04:29:23.591176 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.591225 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:29:23.591277 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:29:23.591325 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 04:29:23.591372 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 04:29:23.591418 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 04:29:23.591465 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 04:29:23.591516 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:29:23.591562 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:29:23.591609 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:29:23.591655 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:29:23.591701 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.591748 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.591794 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.591839 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:29:23.591886 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:29:23.591932 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.591981 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.592028 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:29:23.592076 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.592130 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.592183 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:29:23.592229 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 04:29:23.592279 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:29:23.592342 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.592389 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:29:23.592438 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 04:29:23.592488 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:29:23.592541 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:29:23.592589 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.592650 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:29:23.592705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 04:29:23.592751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.592797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:29:23.592844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:29:23.592890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 04:29:23.592936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 04:29:23.593002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 04:29:23.593049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 04:29:23.593096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:29:23.593141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:29:23.593188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:29:23.593234 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:29:23.593284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.593332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.593378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.593439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:29:23.593486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:29:23.593532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.593580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.593810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:29:23.593859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.593911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.593962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:29:23.594007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 04:29:23.594054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:29:23.594099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.594144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:29:23.594191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 04:29:23.594238 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:29:23.594309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:29:23.594357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.594406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:29:23.594463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 04:29:23.594511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.594560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:29:23.594608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:29:23.594667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 04:29:23.594714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 04:29:23.594760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 04:29:23.594806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 04:29:23.594853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:29:23.594898 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:29:23.594946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:29:23.594992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:29:23.595037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.595084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.595129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.595174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:29:23.595220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:29:23.595292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.595344 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.595394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:29:23.595443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.595496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.595549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:29:23.595608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 04:29:23.595654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:29:23.595698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.595744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:29:23.595791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 04:29:23.595839 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:29:23.595892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:29:23.595938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.595986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:29:23.596039 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:29:23.596064 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:29:23.596127 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.596180 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:29:23.596232 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:29:23.596289 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:29:23.596341 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:29:23.596392 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:29:23.596443 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:29:23.596495 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:29:23.596546 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:29:23.596598 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:29:23.596650 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:29:23.596701 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.596752 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.596804 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.596855 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:29:23.596907 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:29:23.596959 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.597011 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.597062 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:29:23.597113 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.597164 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.597215 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:29:23.597267 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:29:23.597339 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:29:23.597394 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.597453 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:29:23.597507 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:29:23.597560 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:29:23.597626 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:29:23.597678 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.597729 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:29:23.597788 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 04:29:23.597811 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:29:23.597864 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.597916 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:29:23.597968 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:29:23.598019 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:29:23.598071 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:29:23.598123 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:29:23.598188 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:29:23.598241 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:29:23.598299 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:29:23.598358 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:29:23.598409 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:29:23.598461 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.598530 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.598600 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.598652 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:29:23.598704 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:29:23.598761 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.598813 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.598869 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:29:23.598922 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.599164 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.599216 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:29:23.599268 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:29:23.599326 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:29:23.599382 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.599434 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:29:23.599486 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:29:23.599538 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:29:23.599593 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:29:23.599644 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.599696 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:29:23.599755 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 04:29:23.599777 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:29:23.599825 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.599872 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:29:23.599918 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:29:23.599965 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:29:23.600011 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:29:23.600057 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:29:23.600103 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:29:23.600149 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:29:23.600196 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:29:23.600242 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:29:23.600325 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:29:23.600389 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.600440 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.600488 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.600537 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:29:23.600585 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:29:23.600646 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.600693 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.600739 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:29:23.600785 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.600832 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.600880 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:29:23.600926 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:29:23.600973 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:29:23.601019 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.601065 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:29:23.601112 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:29:23.601158 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:29:23.601204 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:29:23.601250 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.601319 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:29:23.601375 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 04:29:23.601397 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 04:29:23.601448 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.601497 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:29:23.601547 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 04:29:23.601610 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 04:29:23.601659 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 04:29:23.601707 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 04:29:23.601754 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 04:29:23.601810 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 04:29:23.601859 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:29:23.601907 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 04:29:23.601955 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:29:23.602003 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.602052 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.602100 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.602148 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 04:29:23.602196 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 04:29:23.602246 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.602315 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.602366 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:29:23.602416 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.602467 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.602517 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:29:23.602567 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 04:29:23.602631 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 04:29:23.602679 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.602727 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:29:23.602776 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 04:29:23.602824 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 04:29:23.602872 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:29:23.602921 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.602969 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:29:23.603020 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 04:29:23.603037 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 04:29:23.603065 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 04:29:23.603092 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 04:29:23.603118 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 04:29:23.603142 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 04:29:23.603161 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:29:23.603175 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.603183 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:29:23.603191 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:29:23.603199 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:29:23.603207 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:29:23.603215 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:29:23.603223 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:29:23.603230 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:29:23.603238 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:29:23.603245 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:29:23.603253 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:29:23.603260 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.603268 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.603280 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.603289 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:29:23.603296 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:29:23.603303 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.603311 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.603326 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:29:23.603333 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.603340 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.603347 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:29:23.603355 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:29:23.603366 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:29:23.603373 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.603380 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:29:23.603388 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:29:23.603395 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:29:23.603402 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:29:23.603409 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.603416 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:29:23.603424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:29:23.603432 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.603439 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:29:23.603447 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:29:23.603455 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:29:23.603462 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:29:23.603470 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:29:23.603477 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:29:23.603484 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:29:23.603492 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:29:23.603499 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:29:23.603506 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:29:23.603513 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.603521 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.603528 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.603535 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:29:23.603542 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:29:23.603549 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.603556 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.603564 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:29:23.603571 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.603578 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.603585 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:29:23.603600 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:29:23.603606 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:29:23.603613 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.603620 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:29:23.603627 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:29:23.603634 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:29:23.603641 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:29:23.603648 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.603655 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:29:23.603663 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:29:23.603671 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.603683 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:29:23.603691 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:29:23.603697 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:29:23.603704 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:29:23.603710 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:29:23.603717 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:29:23.603723 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:29:23.603730 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:29:23.603736 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:29:23.603742 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:29:23.603752 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.603760 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.603766 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.603773 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:29:23.603779 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:29:23.603786 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.603792 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.603799 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:29:23.603805 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.603812 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.603819 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:29:23.603825 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:29:23.603832 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:29:23.603838 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.603845 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:29:23.603851 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:29:23.603857 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:29:23.603863 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:29:23.603870 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.603876 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:29:23.603882 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 04:29:23.603890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.603896 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 04:29:23.603903 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 04:29:23.603910 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 04:29:23.603916 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 04:29:23.603922 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 04:29:23.603929 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 04:29:23.603935 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 04:29:23.603941 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 04:29:23.603948 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 04:29:23.603954 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 04:29:23.603961 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.603969 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.603975 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 04:29:23.603982 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 04:29:23.603988 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 04:29:23.603994 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.604001 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 04:29:23.604007 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 04:29:23.604014 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 04:29:23.604020 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 04:29:23.604027 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 04:29:23.604033 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 04:29:23.604039 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 04:29:23.604045 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 04:29:23.604052 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 04:29:23.604058 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 04:29:23.604064 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 04:29:23.604070 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 04:29:23.604076 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 04:29:23.604086 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 04:29:23.604332 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 04:29:23.604349 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:29:23.604355 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:29:23.604359 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 04:29:23.604366 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 04:29:23.604371 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:29:23.604375 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 04:29:23.604384 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 04:29:23.604392 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:29:23.604431 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.604438 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176041" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:29:23.604451 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 04:29:23.604473 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 04:29:23.604480 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 04:29:23.604484 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 04:29:23.604488 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 04:29:23.604493 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176041" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:29:23.604503 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:29:23.604510 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:29:23.604514 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:29:23.604523 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.604531 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 04:29:23.604536 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 04:29:23.604558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.604567 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:29:23.604571 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.604607 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:29:23.604614 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 04:29:23.604618 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 04:29:23.604621 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 04:29:23.604625 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 04:29:23.604629 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 04:29:23.604633 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 04:29:23.604637 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 04:29:23.604647 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176041" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 04:29:23.604658 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:29:23.604664 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:29:23.604668 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 04:29:23.604674 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.604680 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 04:29:23.604684 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 04:29:23.604707 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 04:29:23.604714 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.604718 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.604724 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.604728 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 04:29:23.604739 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:29:23.604755 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:29:23.604760 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:29:23.604764 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:29:23.604771 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176041" 2019-04-25 04:29:23.604777 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:29:23.604781 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:29:23.604787 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:29:23.604793 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:29:23.604798 wsdl: in serializeType: returning: 176041 2019-04-25 04:29:23.604804 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 04:29:23.604811 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 04:29:23.604815 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 04:29:23.604819 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 04:29:23.604823 wsdl: in serializeType: returning: 176041 2019-04-25 04:29:23.604828 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176041 2019-04-25 04:29:23.605101 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176041 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 04:29:23.605107 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 04:29:23.605113 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3306"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 04:29:23.605127 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 04:29:23.605133 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176041 2019-04-25 04:29:23.605142 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 04:29:23.605213 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 04:29:23.605154 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 04:29:23.605164 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 04:29:23.605169 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 04:29:23.605173 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 04:29:23.605177 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 04:29:23.605184 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:29:23.605193 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:29:23.605201 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:29:23.605206 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:29:23.605219 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 04:29:23.605228 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 04:29:23.605235 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 04:29:23.613065 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 04:29:23.613079 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 04:29:23.613089 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 04:29:23.613094 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 04:29:23.613100 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 04:29:23.613104 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 04:29:23.613108 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 04:29:23.613112 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 04:29:23.613117 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 04:29:23.613142 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 04:29:23.622976 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 04:29:23.622993 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 04:29:23.622999 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:29:23.623004 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 04:29:23.623009 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 04:29:23.623014 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 04:29:23.623019 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 04:29:23.623025 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 04:29:23.623030 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 04:29:23.623035 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 02:29:10 GMT 2019-04-25 04:29:23.623044 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 04:29:23.623050 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 04:29:23.623055 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 04:29:23.623062 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 04:29:23.623083 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 04:29:23.623092 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 04:29:23.623101 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 04:29:23.623106 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 04:29:23.623110 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 04:29:23.623139 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 04:29:23.623150 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 04:29:23.623155 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 04:29:23.623175 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 04:29:23.623181 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 02:29:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 04:29:23.623204 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 04:29:23.623217 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 04:29:23.623239 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 04:29:23.623246 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 04:29:23.623362 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 04:29:23.623459 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 04:29:23.623466 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 04:29:23.623475 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 04:29:23.623486 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:29:23.623510 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 04:29:23.623565 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 04:29:23.623590 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 04:29:23.623601 nusoap_client: got fault 2019-04-25 04:29:23.623625 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 04:29:23.623630 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 04:29:23.623634 nusoap_client: detail =