Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 63.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
17201-3301017201-33010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd: TOYOTA
 Silnik:
JR T2038
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:21:27 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:21:45.594416 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:21:45.594483 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:21:45.594504 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176041" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:21:45.594531 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:21:45.594547 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:21:45.594560 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:21:45.594579 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:21:45.594594 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:21:45.594605 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:21:45.594619 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:21:45.594633 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:21:45.594653 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:21:45.594662 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:21:45.594671 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:21:45.594679 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:21:45.594687 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:21:45.594704 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:21:45.594724 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:21:45.594738 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:21:45.594747 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:21:45.594757 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:21:45.594769 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:21:45.594783 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:21:45.602558 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:21:45.602577 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:21:45.602593 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:21:45.602603 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:21:45.602612 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:21:45.602621 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:21:45.602629 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:21:45.602671 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:21:45.622162 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:21:45.622200 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:21:45.622213 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:21:45.622224 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:21:45.622234 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:21:45.622243 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:21:45.622253 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:21:45.622265 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:21:45.622274 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:21:45.622284 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:21:27 GMT 2019-02-19 20:21:45.622294 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:21:45.622304 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:21:45.622315 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:21:45.622332 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:21:45.622375 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:21:45.622406 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 20:21:45.629493 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.629713 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.629961 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.629991 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.636829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:21:45.636858 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:21:45.636941 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.637217 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.637244 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.637666 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.637911 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:21:45.637989 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.638511 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:21:45.644151 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.644253 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.644547 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:21:45.644578 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:21:45.644967 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.645228 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:21:45.645276 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.645778 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:21:45.645904 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.646167 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:21:45.646217 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.646745 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.646777 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:21:45.647308 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.651529 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:21:45.651856 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:21:45.651885 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:21:45.652349 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:21:45.652376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:21:45.652808 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.652836 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.653277 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.653301 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.653748 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:21:45.653779 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.654330 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:21:45.654685 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:21:45.655014 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-19 20:21:45.655195 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:21:45.655222 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:21:45.655554 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-19 20:21:45.655577 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:21:45.655585 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:21:45.655715 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:21:45.655770 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:21:45.655793 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:21:45.655805 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:21:45.655830 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:21:45.655839 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:21:45.656073 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:21:45.656095 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:21:45.656168 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.656183 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:21:45.656217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.656274 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.656290 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.656313 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:21:45.656351 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.656364 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.656384 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:21:45.656413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.656469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.656493 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:21:45.656523 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.656534 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.656562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.656613 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.656626 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.656645 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:21:45.656671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.656700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.656719 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:21:45.656747 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.656758 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:21:45.656783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.656829 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.656842 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.656863 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:21:45.656896 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.656908 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.656926 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:21:45.656958 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.656970 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.656987 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:21:45.657013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.657075 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.657102 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657114 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:21:45.657140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657185 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.657197 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657216 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:21:45.657241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.657288 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:21:45.657316 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657327 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:21:45.657354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657400 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.657413 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657431 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:21:45.657472 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.657484 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657503 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:21:45.657535 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.657547 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657564 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:21:45.657597 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.657609 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657627 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:21:45.657653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.657722 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:21:45.657749 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657760 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.657788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657832 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657843 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.657918 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:21:45.657956 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:21:45.657989 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658008 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:21:45.658027 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:21:45.658050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:21:45.658098 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:21:45.658126 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658137 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:21:45.658162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658209 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.658222 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658240 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:21:45.658266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.658313 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:21:45.658341 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658353 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.658378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658430 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.658451 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658470 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:21:45.658496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.658542 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:21:45.658569 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658579 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:21:45.658604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658651 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.658663 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658680 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:21:45.658705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.658750 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:21:45.658777 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658787 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.658812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658858 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.658870 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658889 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:21:45.658913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.658958 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:21:45.658985 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.658996 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:21:45.659021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659067 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.659080 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659096 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:21:45.659128 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.659139 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659156 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:21:45.659182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.659236 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:21:45.659263 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659274 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.659299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659374 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.659387 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659401 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:21:45.659416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.659452 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:21:45.659470 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659477 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:21:45.659497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659526 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.659533 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659544 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:21:45.659564 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.659571 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659581 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:21:45.659595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.659625 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:21:45.659640 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659647 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.659662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659687 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.659695 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659705 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:21:45.659718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.659744 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:21:45.659759 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659766 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:21:45.659779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659804 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.659811 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659821 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:21:45.659834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.659860 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:21:45.659875 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659881 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.659895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659920 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.659927 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659937 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:21:45.659951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.659976 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:21:45.659991 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.659997 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:21:45.660011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660036 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.660043 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660053 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:21:45.660066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.660091 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:21:45.660106 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660112 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.660126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660150 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.660158 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660167 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:21:45.660180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.660205 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:21:45.660220 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660227 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:21:45.660240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660265 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.660272 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660282 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:21:45.660314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.660342 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:21:45.660358 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660365 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.660379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660404 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.660411 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660422 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:21:45.660441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.660468 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:21:45.660483 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660490 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:21:45.660504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660529 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.660536 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660546 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:21:45.660558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.660583 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:21:45.660598 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660605 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.660619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660643 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.660650 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660660 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:21:45.660673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.660699 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:21:45.660714 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660720 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:21:45.660734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660758 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.660765 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660775 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:21:45.660793 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.660800 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660809 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:21:45.660823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.660852 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:21:45.660867 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660873 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.660887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660912 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.660919 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660929 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:21:45.660943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.660968 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:21:45.660983 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.660989 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:21:45.661003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661027 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.661034 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661044 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:21:45.661057 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.661082 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.661097 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661103 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.661116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661141 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.661148 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661158 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:21:45.661171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.661196 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:21:45.661211 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661217 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:21:45.661231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661256 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:21:45.661263 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661273 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:21:45.661286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.661319 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.661334 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661340 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.661354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661378 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661384 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661425 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:21:45.661450 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:21:45.661467 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661479 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:21:45.661489 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:21:45.661501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:21:45.661526 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:21:45.661542 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661548 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:21:45.661563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661589 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:21:45.661596 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661606 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:21:45.661619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.661645 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.661660 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661666 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.661680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661703 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661710 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661747 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:21:45.661767 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:21:45.661784 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661795 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:21:45.661805 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:21:45.661817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:21:45.661842 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:21:45.661856 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661863 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:21:45.661877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661902 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.661909 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661920 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:21:45.661938 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.661945 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661955 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:21:45.661974 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.661981 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.661991 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:21:45.662009 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.662016 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662025 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:21:45.662043 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.662050 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662060 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:21:45.662078 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.662085 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662094 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:21:45.662112 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.662119 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662129 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:21:45.662142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.662191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:21:45.662207 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662213 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.662228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662252 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.662259 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662269 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:21:45.662283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.662315 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:21:45.662330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662336 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:21:45.662351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662375 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.662383 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662392 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:21:45.662411 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.662417 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662433 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:21:45.662452 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.662459 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662469 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:21:45.662482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.662515 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:21:45.662531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662537 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.662551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662576 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.662584 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662594 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:21:45.662607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.662633 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:21:45.662648 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662654 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:21:45.662669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662693 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.662700 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662710 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:21:45.662723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.662749 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.662764 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662770 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.662784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662810 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.662817 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662827 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:21:45.662840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.662865 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:21:45.662880 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662887 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:21:45.662901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662926 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.662933 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662943 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:21:45.662961 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.662967 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.662977 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:21:45.662996 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.663003 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663013 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:21:45.663026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.663059 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.663074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663080 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.663094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663120 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.663127 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:21:45.663150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.663175 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:21:45.663190 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663197 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:21:45.663211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663235 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.663243 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663253 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:21:45.663271 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.663278 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663287 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:21:45.663311 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.663318 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663329 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:21:45.663347 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.663354 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663363 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:21:45.663381 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.663388 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663398 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:21:45.663411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.663458 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:21:45.663474 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663480 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.663494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663520 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.663527 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663537 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:21:45.663551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.663566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.663576 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:21:45.663590 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.663621 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.663628 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.663638 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.663651 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.663669 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.663683 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.663708 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.663715 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.663725 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:21:45.663743 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.663750 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.663760 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:21:45.663778 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.663785 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.663795 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:21:45.663813 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.663820 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.663830 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:21:45.663848 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.663855 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.663865 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:21:45.663882 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:21:45.663889 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.663899 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:21:45.663918 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.663924 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.663934 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.663952 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.663959 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.663968 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:21:45.663986 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.663993 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664003 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:21:45.664021 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.664027 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664037 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:21:45.664050 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.664119 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.664125 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:21:45.664140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.664165 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.664172 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.664182 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:21:45.664200 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.664206 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.664216 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:21:45.664234 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.664241 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.664251 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:21:45.664268 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.664275 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.664285 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:21:45.664309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.664338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.664349 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.664371 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.664385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.664410 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664417 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.664433 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:21:45.664447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.664463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.664473 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:21:45.664487 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664514 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664522 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664531 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664544 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664561 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.664575 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664600 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.664607 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664617 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:21:45.664636 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.664642 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664653 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:21:45.664671 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.664678 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664688 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:21:45.664705 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.664712 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664722 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:21:45.664740 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.664747 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664756 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:21:45.664774 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.664781 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664791 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:21:45.664809 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.664816 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664826 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:21:45.664843 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.664850 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664860 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:21:45.664877 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.664884 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664894 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:21:45.664912 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.664918 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664928 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:21:45.664946 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.664952 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.664962 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:21:45.664975 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.665029 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.665047 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.665053 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:21:45.665070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.665095 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.665102 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.665112 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:21:45.665130 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.665137 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.665147 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:21:45.665164 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.665171 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.665181 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:21:45.665199 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:21:45.665205 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.665215 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:21:45.665228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.665255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.665265 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.665287 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.665309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.665335 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665342 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.665352 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:21:45.665365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.665381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.665391 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:21:45.665404 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665438 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665446 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665457 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665470 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.665501 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665527 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.665534 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665544 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:21:45.665562 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.665569 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665579 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:21:45.665600 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.665607 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665618 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:21:45.665636 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.665643 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665652 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:21:45.665670 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.665677 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665687 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:21:45.665705 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.665712 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665722 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:21:45.665739 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.665746 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665755 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:21:45.665773 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.665781 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665790 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:21:45.665808 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.665814 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665824 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:21:45.665842 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.665849 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665859 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:21:45.665876 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.665883 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665893 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:21:45.665911 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.665918 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665927 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:21:45.665940 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.665999 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.666015 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666043 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666050 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666061 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666074 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666090 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.666105 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666130 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.666137 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666147 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:21:45.666165 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.666172 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666182 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:21:45.666199 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.666206 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666216 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:21:45.666234 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.666241 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666250 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:21:45.666268 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.666275 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666285 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:21:45.666308 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.666316 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666326 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:21:45.666344 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.666351 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666360 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:21:45.666378 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.666385 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666395 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:21:45.666412 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.666419 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666434 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:21:45.666453 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.666460 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666470 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:21:45.666488 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.666494 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666504 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:21:45.666522 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.666528 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666538 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:21:45.666556 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.666562 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666572 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:21:45.666589 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.666596 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666606 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:21:45.666619 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.666703 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.666709 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:21:45.666734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.666761 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.666768 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.666778 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:21:45.666791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.666806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.666817 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666832 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.666838 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.666857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.666883 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.666890 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.666900 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:21:45.666913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.666928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.666939 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:21:45.666954 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.666960 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:21:45.666973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.666999 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.667006 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.667015 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:21:45.667033 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.667040 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.667049 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:21:45.667067 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.667073 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.667083 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:21:45.667101 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:21:45.667107 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.667117 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:21:45.667129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.667157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.667168 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:21:45.667183 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.667189 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.667207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.667233 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:21:45.667240 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.667249 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:21:45.667262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.667278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.667288 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:21:45.667307 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:21:45.667335 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:21:45.667342 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:21:45.667352 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:21:45.667365 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:21:45.667382 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.667396 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:21:45.667430 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.667438 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:21:45.667449 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:21:45.667467 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.667474 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:21:45.667484 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:21:45.667502 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.667508 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:21:45.667518 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:21:45.667536 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:21:45.667543 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:21:45.667552 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:21:45.667570 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.667577 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:21:45.667586 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:21:45.667604 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.667611 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:21:45.667621 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:21:45.667638 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.667645 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:21:45.667655 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:21:45.667672 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.667679 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:21:45.667689 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:21:45.667707 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.667713 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:21:45.667723 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:21:45.667741 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.667747 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:21:45.667757 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:21:45.667770 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:21:45.667821 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.667838 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.667844 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:21:45.667865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.667891 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.667898 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.667908 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:21:45.667921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.667937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.667947 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:21:45.667962 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.667969 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.667986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.668012 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:21:45.668019 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.668029 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:21:45.668042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.668057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.668067 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:21:45.668080 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:21:45.668107 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:21:45.668114 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:21:45.668124 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:21:45.668142 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:21:45.668149 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:21:45.668158 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:21:45.668176 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:21:45.668183 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:21:45.668193 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:21:45.668206 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:21:45.668230 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.668246 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.668252 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:21:45.668270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.668303 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.668311 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.668322 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:21:45.668340 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.668348 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.668357 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:21:45.668375 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.668382 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.668392 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:21:45.668405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.668433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.668446 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668462 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.668469 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.668488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.668513 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668521 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.668531 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:21:45.668544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.668559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.668570 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:21:45.668584 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668611 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668618 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668628 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668641 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668657 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.668671 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668697 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.668704 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668714 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:21:45.668731 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.668738 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668748 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:21:45.668766 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.668773 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668791 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:21:45.668810 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.668817 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668827 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:21:45.668845 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.668851 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668861 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:21:45.668879 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.668886 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668895 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:21:45.668913 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.668920 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668929 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:21:45.668947 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.668954 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668963 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:21:45.668981 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.668988 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.668998 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:21:45.669011 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.669057 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.669075 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669081 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:21:45.669100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669125 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.669132 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669142 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:21:45.669161 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.669168 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669178 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:21:45.669196 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.669203 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669213 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:21:45.669231 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.669237 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669247 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:21:45.669265 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.669272 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669281 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:21:45.669299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.669342 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:21:45.669358 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669364 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.669382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669407 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669413 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669457 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:21:45.669479 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:21:45.669495 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669507 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:21:45.669517 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:21:45.669529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:21:45.669555 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:21:45.669580 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669589 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:21:45.669621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669659 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.669667 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669677 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:21:45.669691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.669717 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:21:45.669732 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669739 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.669752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669778 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:21:45.669785 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669795 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:21:45.669807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.669832 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:21:45.669847 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669853 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:21:45.669866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669891 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.669898 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669912 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:21:45.669926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.669951 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:21:45.669966 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.669973 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.669986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.670011 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670018 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.670028 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:21:45.670041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.670057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.670066 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:21:45.670080 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670107 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670115 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670125 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670138 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670154 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.670168 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670198 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.670207 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670217 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:21:45.670235 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.670242 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670252 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:21:45.670269 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.670276 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670286 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:21:45.670309 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.670316 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670326 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:21:45.670345 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.670351 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670361 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:21:45.670379 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:21:45.670386 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670396 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:21:45.670413 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:21:45.670421 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670435 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:21:45.670455 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:21:45.670462 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670471 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:21:45.670489 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:21:45.670496 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670506 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:21:45.670524 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.670530 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670540 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:21:45.670558 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.670564 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670579 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:21:45.670597 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.670604 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670613 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:21:45.670631 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.670638 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670648 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:21:45.670660 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.670722 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.670740 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.670747 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:21:45.670765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.670791 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.670798 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.670808 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:21:45.670821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.670836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.670846 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:21:45.670862 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.670868 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.670881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.670905 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.670912 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.670922 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:21:45.670935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.670950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.670960 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:21:45.670975 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.670981 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:21:45.670999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671024 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.671031 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671040 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:21:45.671058 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.671065 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671075 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:21:45.671092 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.671099 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671109 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:21:45.671126 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.671133 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671143 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:21:45.671155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.671192 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671208 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671214 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.671233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671258 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671266 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671276 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:21:45.671288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.671320 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:21:45.671335 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671363 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671371 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671381 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671394 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671411 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.671429 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671456 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.671463 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671473 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:21:45.671491 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.671497 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671507 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:21:45.671525 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.671532 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671541 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:21:45.671559 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.671566 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671581 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:21:45.671600 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.671607 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671616 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:21:45.671635 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.671641 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671651 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:21:45.671669 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:21:45.671676 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671685 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:21:45.671698 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.671737 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.671754 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671761 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:21:45.671779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671804 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.671811 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671821 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:21:45.671840 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.671846 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671856 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:21:45.671873 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.671880 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671890 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:21:45.671908 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.671914 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671924 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:21:45.671941 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.671948 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671958 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:21:45.671975 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.671982 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.671991 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:21:45.672009 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.672015 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.672025 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:21:45.672043 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.672049 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.672059 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:21:45.672080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.672143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.672160 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:21:45.672177 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.672184 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:21:45.672204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.672231 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:21:45.672238 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.672248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:21:45.672261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.672276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.672286 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:21:45.672311 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:21:45.672318 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:21:45.672330 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:21:45.672346 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.672352 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:21:45.672371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.672395 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:21:45.672416 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:21:45.672438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.672450 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:21:45.672460 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:21:45.672478 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.672485 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:21:45.672495 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:21:45.672512 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:21:45.672519 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:21:45.672529 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:21:45.672547 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.672553 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:21:45.672563 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.672580 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.672587 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:21:45.672597 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.672614 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.672621 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:21:45.672631 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.672648 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.672655 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:21:45.672665 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.672682 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:21:45.672688 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:21:45.672698 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:21:45.672715 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:21:45.672722 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:21:45.672731 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:21:45.672748 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.672755 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:21:45.672769 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.672787 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:21:45.672794 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:21:45.672803 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:21:45.672821 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.672827 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:21:45.672837 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.672854 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.672861 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:21:45.672871 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.672887 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:21:45.672893 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:21:45.672903 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:21:45.672917 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:21:45.672953 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:21:45.672983 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:21:45.673010 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.673037 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:21:45.673064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:21:45.673091 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:21:45.673118 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:21:45.673145 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:21:45.673172 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:21:45.673198 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:21:45.673225 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:21:45.673251 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:21:45.673278 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:21:45.673310 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:21:45.673351 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:21:45.673378 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:21:45.673578 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:21:45.673607 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:21:45.673633 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:21:45.673659 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:21:45.673686 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:21:45.673712 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:21:45.673738 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:21:45.673765 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:21:45.673792 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.673819 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:21:45.673846 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.673872 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:21:45.673899 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.673926 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:21:45.673952 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:21:45.673980 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:21:45.674007 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:21:45.674033 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:21:45.674060 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.674088 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:21:45.674115 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.674142 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:21:45.674168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:21:45.674196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:21:45.674223 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.674249 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:21:45.674280 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.674313 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:21:45.674340 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:21:45.674367 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:21:45.674393 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:21:45.674420 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:21:45.674452 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:21:45.674479 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:21:45.674505 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.674531 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:21:45.674558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:21:45.674584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:21:45.674610 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:21:45.674636 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:21:45.674663 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:21:45.674689 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:21:45.674715 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:21:45.674742 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:21:45.674768 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.674795 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:21:45.674822 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:21:45.674850 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:21:45.674878 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.674896 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.674923 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:21:45.674949 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.674966 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.674983 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675014 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:21:45.675041 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675058 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675092 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675118 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:21:45.675145 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675171 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:21:45.675197 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675223 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:21:45.675248 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675266 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675292 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:21:45.675325 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675342 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675369 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:21:45.675395 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675424 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:21:45.675453 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675479 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:21:45.675505 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675531 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:21:45.675557 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675583 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:21:45.675609 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675627 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675652 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:21:45.675679 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675705 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:21:45.675731 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675757 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:21:45.675789 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675816 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:21:45.675842 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675860 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675877 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675894 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675911 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675928 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675945 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.675971 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:21:45.675998 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676015 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676032 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676058 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:21:45.676084 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676110 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:21:45.676136 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676154 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676171 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676197 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:21:45.676223 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676240 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676274 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676291 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676325 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.676352 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676369 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676386 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676407 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676441 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.676469 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676486 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676502 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676520 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676546 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.676572 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676598 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.676624 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676642 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676659 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676676 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676705 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:21:45.676731 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676758 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:21:45.676784 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676801 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676818 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676844 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.676870 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676905 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.676965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:21:45.676991 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677017 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:21:45.677043 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677075 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.677101 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677127 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:21:45.677153 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677170 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677187 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677204 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677230 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.677256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677273 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677332 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677350 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677383 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:21:45.677437 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677454 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677481 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:21:45.677507 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677524 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677541 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677566 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:21:45.677592 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677610 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677627 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677644 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677670 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:21:45.677700 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677727 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:21:45.677753 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677779 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:21:45.677805 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677822 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677848 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:21:45.677874 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677891 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677917 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:21:45.677942 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.677969 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:21:45.677996 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678022 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:21:45.678048 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678074 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:21:45.678101 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678127 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:21:45.678153 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678170 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678196 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:21:45.678222 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678249 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:21:45.678275 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678306 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:21:45.678333 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678359 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:21:45.678385 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678402 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678419 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678441 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678492 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678518 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:21:45.678544 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678562 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678579 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678605 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:21:45.678631 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678659 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:21:45.678685 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678702 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678720 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678746 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:21:45.678772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:21:45.678892 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678909 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678926 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678944 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.678970 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.678996 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679013 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679030 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679052 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679078 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.679105 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679131 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:21:45.679157 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679174 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679192 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679210 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679236 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:21:45.679262 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679288 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:21:45.679319 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679338 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679356 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679382 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.679409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679444 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679478 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:21:45.679530 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679557 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:21:45.679583 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679609 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:21:45.679636 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679662 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:21:45.679696 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679721 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679745 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679763 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679789 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.679816 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679851 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679868 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679885 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679903 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679920 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679937 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:21:45.679963 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:21:45.679990 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:21:45.680050 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.680100 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:21:45.680150 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:21:45.680197 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:21:45.680246 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:21:45.680300 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:21:45.680350 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:21:45.680415 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:21:45.680465 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:21:45.680514 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:21:45.680562 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:21:45.680609 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.680658 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.680706 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.680753 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:21:45.680801 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:21:45.680849 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.680899 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.680947 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:21:45.681017 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.681072 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.681128 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:21:45.681176 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:21:45.681222 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:21:45.681269 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.681322 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:21:45.681372 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:21:45.681616 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:21:45.681672 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:21:45.681719 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.681768 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:21:45.681825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:21:45.681873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.681921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:21:45.681970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:21:45.682017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:21:45.682065 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:21:45.682115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:21:45.682167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:21:45.682216 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:21:45.682263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:21:45.682317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:21:45.682364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:21:45.682412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.682460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.682508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.682556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:21:45.682604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:21:45.682653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.682701 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.682749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:21:45.682798 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.682851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.682903 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:21:45.682950 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:21:45.682998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:21:45.683045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.683092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:21:45.683141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:21:45.683189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:21:45.683241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:21:45.683288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.683342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:21:45.683399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:21:45.683448 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.683496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:21:45.683545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:21:45.683592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:21:45.683640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:21:45.683688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:21:45.683740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:21:45.683788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:21:45.683835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:21:45.683884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:21:45.683932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:21:45.683983 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.684032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.684080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.684127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:21:45.684174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:21:45.684223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.684271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.684326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:21:45.684376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.684429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.684480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:21:45.684527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:21:45.684574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:21:45.684620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.684668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:21:45.684716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:21:45.684765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:21:45.684820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:21:45.684867 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.684915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:21:45.684972 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:21:45.684999 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:21:45.685061 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.685116 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:21:45.685170 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:21:45.685229 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:21:45.685284 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:21:45.685344 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:21:45.685399 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:21:45.685452 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:21:45.685506 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:21:45.685560 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:21:45.685615 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:21:45.685669 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.685724 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.685777 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.685831 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:21:45.685884 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:21:45.685939 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.685994 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.686049 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:21:45.686102 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.686155 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.686208 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:21:45.686261 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:21:45.686319 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:21:45.686387 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.686470 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:21:45.686525 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:21:45.686579 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:21:45.686831 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:21:45.686886 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.686939 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:21:45.687001 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:21:45.687025 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:21:45.687080 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.687135 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:21:45.687189 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:21:45.687242 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:21:45.687312 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:21:45.687367 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:21:45.687422 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:21:45.687475 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:21:45.687530 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:21:45.687584 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:21:45.687638 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:21:45.687692 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.687746 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.687800 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.687860 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:21:45.687914 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:21:45.687969 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.688023 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.688077 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:21:45.688130 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.688185 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.688239 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:21:45.688297 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:21:45.688353 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:21:45.688408 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.688462 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:21:45.688516 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:21:45.688570 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:21:45.688625 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:21:45.688678 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.688732 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:21:45.688793 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:21:45.688815 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:21:45.688865 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.688914 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:21:45.688962 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:21:45.689016 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:21:45.689065 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:21:45.689113 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:21:45.689160 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:21:45.689208 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:21:45.689256 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:21:45.689310 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:21:45.689360 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:21:45.689408 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.689458 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.689506 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.689554 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:21:45.689602 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:21:45.689656 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.689705 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.689754 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:21:45.689802 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.689850 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.689900 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:21:45.689948 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:21:45.689997 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:21:45.690049 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.690099 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:21:45.690147 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:21:45.690196 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:21:45.690245 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:21:45.690318 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.690369 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:21:45.690426 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:21:45.690448 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:21:45.690499 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.690550 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:21:45.690601 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:21:45.690652 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:21:45.690702 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:21:45.690752 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:21:45.690803 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:21:45.690854 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:21:45.690904 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:21:45.690955 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:21:45.691006 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:21:45.691056 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.691106 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.691162 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.691213 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:21:45.691263 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:21:45.691320 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.691371 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.691422 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:21:45.691473 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.691523 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.691573 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:21:45.691623 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:21:45.691673 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:21:45.691723 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.691775 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:21:45.691825 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:21:45.691876 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:21:45.691927 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:21:45.691981 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.692033 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:21:45.692087 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:21:45.692104 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:21:45.692133 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:21:45.692161 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:21:45.692188 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:21:45.692420 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:21:45.692442 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:21:45.692458 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.692467 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:21:45.692477 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:21:45.692486 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:21:45.692496 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:21:45.692506 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:21:45.692515 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:21:45.692523 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:21:45.692532 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:21:45.692541 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:21:45.692550 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:21:45.692559 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.692567 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.692576 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.692586 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:21:45.692595 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:21:45.692603 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.692611 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.692620 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:21:45.692628 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.692636 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.692645 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:21:45.692653 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:21:45.692661 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:21:45.692670 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.692678 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:21:45.692687 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:21:45.692695 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:21:45.692703 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:21:45.692712 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.692720 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:21:45.692728 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:21:45.692738 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.692746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:21:45.692755 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:21:45.692763 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:21:45.692771 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:21:45.692779 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:21:45.692788 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:21:45.692796 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:21:45.692804 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:21:45.692812 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:21:45.692819 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:21:45.692827 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.692835 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.692843 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.692851 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:21:45.692858 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:21:45.692866 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.692874 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.692887 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:21:45.692896 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.692903 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.692911 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:21:45.692919 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:21:45.692926 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:21:45.692934 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.692941 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:21:45.692949 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:21:45.692956 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:21:45.692963 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:21:45.692971 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.692979 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:21:45.692986 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:21:45.692996 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.693004 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:21:45.693012 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:21:45.693019 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:21:45.693027 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:21:45.693034 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:21:45.693042 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:21:45.693049 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:21:45.693056 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:21:45.693063 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:21:45.693070 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:21:45.693077 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.693084 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.693091 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.693098 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:21:45.693105 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:21:45.693113 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.693120 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.693127 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:21:45.693134 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.693141 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.693148 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:21:45.693156 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:21:45.693164 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:21:45.693171 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.693177 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:21:45.693185 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:21:45.693192 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:21:45.693199 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:21:45.693205 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.693212 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:21:45.693219 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:21:45.693227 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.693234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:21:45.693242 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:21:45.693249 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:21:45.693256 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:21:45.693263 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:21:45.693274 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:21:45.693281 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:21:45.693289 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:21:45.693301 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:21:45.693309 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:21:45.693317 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.693337 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.693347 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:21:45.693354 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:21:45.693362 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:21:45.693369 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.693376 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:21:45.693383 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:21:45.693390 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:21:45.693396 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:21:45.693403 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:21:45.693410 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:21:45.693416 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:21:45.693423 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:21:45.693429 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:21:45.693436 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:21:45.693443 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:21:45.693450 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:21:45.693457 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:21:45.693464 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:21:45.693752 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:21:45.693762 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:21:45.693767 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:21:45.693772 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:21:45.693779 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:21:45.693784 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:21:45.693788 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:21:45.693797 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:21:45.693805 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:21:45.693851 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.693858 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176041" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:21:45.693871 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:21:45.693893 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:21:45.693899 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:21:45.693904 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:21:45.693908 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:21:45.693913 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176041" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:21:45.693924 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:21:45.693931 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:21:45.693935 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:21:45.693946 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.693954 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:21:45.693959 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:21:45.693982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.693990 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:21:45.693995 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.694022 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:21:45.694027 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:21:45.694031 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:21:45.694035 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:21:45.694039 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:21:45.694043 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:21:45.694048 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:21:45.694052 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:21:45.694058 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "176041" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:21:45.694071 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:21:45.694077 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:21:45.694082 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:21:45.694088 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.694093 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:21:45.694097 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:21:45.694120 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:21:45.694127 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.694131 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.694137 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.694141 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:21:45.694152 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:21:45.694163 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:21:45.694168 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:21:45.694173 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:21:45.694180 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "176041" 2019-02-19 20:21:45.694187 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:21:45.694191 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:21:45.694197 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:21:45.694203 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:21:45.694208 wsdl: in serializeType: returning: 176041 2019-02-19 20:21:45.694214 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:21:45.694221 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:21:45.694225 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:21:45.694229 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:21:45.694234 wsdl: in serializeType: returning: 176041 2019-02-19 20:21:45.694238 wsdl: serializeRPCParameters returning: 176041 2019-02-19 20:21:45.694255 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=176041 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:21:45.694260 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:21:45.694265 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3937"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:21:45.694279 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:21:45.694285 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=176041 2019-02-19 20:21:45.694299 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:21:45.694379 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:21:45.694312 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:21:45.694322 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:21:45.694328 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:21:45.694332 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:21:45.694336 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:21:45.694350 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:21:45.694360 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:21:45.694368 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:21:45.694373 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:21:45.694386 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:21:45.694395 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:21:45.694401 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:21:45.702053 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:21:45.702085 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:21:45.702102 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:21:45.702110 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:21:45.702118 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:21:45.702126 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:21:45.702133 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:21:45.702139 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:21:45.702148 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:21:45.702196 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:21:45.713002 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:21:45.713038 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:21:45.713044 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:21:45.713050 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:21:45.713056 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:21:45.713061 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:21:45.713068 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:21:45.713073 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:21:45.713079 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:21:45.713084 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:21:27 GMT 2019-02-19 20:21:45.713091 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:21:45.713096 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:21:45.713102 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:21:45.713112 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:21:45.713139 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:21:45.713156 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:21:45.713166 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:21:45.713170 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:21:45.713175 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:21:45.713215 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:21:45.713227 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:21:45.713234 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:21:45.713259 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:21:45.713265 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:21:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:21:45.713312 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:21:45.713323 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:21:45.713345 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:21:45.713352 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:21:45.713467 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:21:45.713574 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:21:45.713581 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:21:45.713589 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:21:45.713600 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:21:45.713627 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:21:45.713686 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:21:45.713713 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:21:45.713726 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:21:45.713734 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:21:45.713739 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:21:45.713744 nusoap_client: detail =