Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 60Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
GM-3 Model turbiny: RHC6-3
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3804
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:02:45 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:02:50.781817 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:02:50.781868 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:02:50.781883 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:02:50.781899 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:02:50.781908 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:02:50.781915 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:02:50.781928 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:02:50.781936 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:02:50.781943 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:02:50.781951 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:02:50.781959 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:02:50.781970 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:02:50.781976 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:02:50.781980 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:02:50.781985 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:02:50.781989 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:02:50.782001 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:02:50.782016 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:02:50.782024 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:02:50.782030 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:02:50.782036 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:02:50.782045 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:02:50.782054 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:02:50.789898 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:02:50.789916 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:02:50.789931 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:02:50.789942 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:02:50.789950 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:02:50.789958 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:02:50.789970 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:02:50.790006 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:02:50.808441 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:02:50.808464 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:02:50.808478 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:02:50.808488 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:02:50.808504 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:02:50.808515 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:02:50.808525 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:02:50.808535 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:02:50.808545 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:02:50.808555 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:02:45 GMT 2019-04-23 06:02:50.808565 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:02:50.808574 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:02:50.808596 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:02:50.808617 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:02:50.808667 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:02:50.816248 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:50.816284 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:50.824061 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:50.824090 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:50.824116 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-04-23 06:02:50.831775 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:50.831910 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:50.832030 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:50.832058 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:50.832084 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-23 06:02:50.839350 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:02:50.839822 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:02:50.839935 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:50.839960 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:50.839984 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:50.840010 soap_transport_http: read buffer of 5832 bytes 2019-04-23 06:02:50.847206 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:50.847235 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:02:50.847249 soap_transport_http: read buffer of 511 bytes 2019-04-23 06:02:50.847258 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:02:50.847262 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:02:50.847317 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:02:50.847348 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:02:50.847361 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:02:50.847367 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:02:50.847383 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:02:50.847388 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:02:50.847557 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:02:50.847574 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:02:50.847634 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.847643 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:02:50.847662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.847693 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.847702 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.847716 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:02:50.847736 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.847744 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.847753 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:02:50.847769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.847797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.847808 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:02:50.847824 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.847830 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.847847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.847874 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.847881 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.847892 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:02:50.847905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.847922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.847931 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:02:50.847946 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.847953 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:02:50.847967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.847992 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.847999 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848009 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:02:50.848026 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.848033 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848042 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:02:50.848059 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.848066 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848076 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:02:50.848089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.848122 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.848137 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848143 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:02:50.848159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848183 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.848190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848200 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:02:50.848213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.848238 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:02:50.848253 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848259 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:02:50.848293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848320 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.848327 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848338 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:02:50.848356 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.848363 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848373 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:02:50.848390 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.848397 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848413 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:02:50.848433 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.848440 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848450 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:50.848463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.848502 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:50.848518 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848524 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.848538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848562 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848569 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848624 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:50.848645 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:50.848661 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848673 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:02:50.848682 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:02:50.848694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:02:50.848719 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:02:50.848734 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848740 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:02:50.848753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848777 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.848784 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848794 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:02:50.848807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.848831 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:50.848846 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848852 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.848865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848889 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.848896 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848906 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:02:50.848919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.848943 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:02:50.848958 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.848964 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:02:50.848978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849001 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.849008 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849018 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:50.849030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.849054 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:02:50.849069 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849075 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.849088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849113 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.849120 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849130 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:02:50.849142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.849167 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:02:50.849182 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849188 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:02:50.849201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849225 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.849232 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849242 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:02:50.849259 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.849266 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849300 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:50.849315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.849345 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:02:50.849361 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849368 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.849382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849407 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.849414 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849424 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:02:50.849437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.849463 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:02:50.849478 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849484 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:02:50.849499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849524 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.849531 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849541 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:02:50.849560 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.849567 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849577 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:50.849590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.849632 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:02:50.849646 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849653 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.849671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849696 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.849703 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849713 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:02:50.849726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.849751 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:02:50.849765 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849772 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:02:50.849785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849808 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.849816 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849825 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:50.849838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.849862 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:02:50.849877 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849883 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.849896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849921 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.849928 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849937 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:02:50.849950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.849974 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:02:50.849988 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.849994 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:02:50.850008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850031 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.850038 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850048 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:50.850061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.850084 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:50.850099 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850105 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.850118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850142 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.850149 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850158 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:02:50.850171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.850195 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:02:50.850210 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850216 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:02:50.850229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850253 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.850260 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850269 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:02:50.850288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.850313 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:50.850341 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850348 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.850362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850387 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.850394 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850404 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:02:50.850417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.850442 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:02:50.850457 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850464 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:02:50.850478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850502 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.850509 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850519 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:02:50.850532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.850557 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:50.850572 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850579 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.850593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850630 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.850637 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850647 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:02:50.850659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.850684 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:02:50.850698 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850704 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:02:50.850718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850741 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.850748 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850757 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:02:50.850774 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.850781 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850790 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:02:50.850803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.850831 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:50.850845 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850851 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.850865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850890 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.850897 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850906 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:02:50.850919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.850943 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:02:50.850958 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.850964 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:02:50.850977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851001 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.851008 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851017 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:50.851030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851044 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.851053 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.851068 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851074 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.851087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851111 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.851118 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851128 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:02:50.851141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.851165 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:02:50.851179 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851185 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:02:50.851199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851222 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:02:50.851229 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851239 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:02:50.851252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.851282 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.851301 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851307 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.851333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851357 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851364 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851403 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:50.851425 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:50.851442 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851453 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:02:50.851463 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:02:50.851475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:02:50.851500 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:02:50.851515 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851522 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:02:50.851535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851562 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:02:50.851569 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851579 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:02:50.851592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.851632 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.851647 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851653 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.851666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851689 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851695 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851730 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:50.851750 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:50.851766 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851776 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:02:50.851786 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:02:50.851798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:02:50.851822 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:02:50.851836 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851843 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:02:50.851856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851880 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.851887 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851896 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:02:50.851914 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.851921 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851930 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:02:50.851948 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.851954 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851964 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:02:50.851981 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.851988 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.851997 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:02:50.852014 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.852021 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852030 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:02:50.852047 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.852054 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852063 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:02:50.852080 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.852086 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852096 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:50.852108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.852155 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:50.852171 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852177 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.852191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852214 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.852221 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852231 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:02:50.852244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.852268 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:02:50.852288 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852294 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:02:50.852308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852345 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.852353 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852363 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:02:50.852381 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.852387 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852397 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:50.852414 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.852421 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852431 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:02:50.852444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.852477 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:02:50.852492 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852498 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.852512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852562 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.852576 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:02:50.852622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.852683 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:02:50.852710 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852721 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:02:50.852745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852790 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.852802 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852821 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:50.852846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.852907 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.852937 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.852949 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.852975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.853017 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.853073 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.853087 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:02:50.853129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.853148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.853159 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:02:50.853191 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.853203 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:02:50.853229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.853284 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.853305 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.853335 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:02:50.853455 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.853467 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.853492 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:50.853538 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.853551 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.853571 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:02:50.853602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.853642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.853664 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.853693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.853705 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.853730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.853778 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.853790 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.853808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:02:50.853833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.853859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.853880 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:02:50.853909 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.853920 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:50.853946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.853994 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.854008 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.854026 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:02:50.854072 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.854085 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.854104 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:02:50.854132 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.854139 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.854167 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:02:50.854202 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.854211 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.854223 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:02:50.854262 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.854271 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.854309 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:02:50.854335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.854387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.854419 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:50.854438 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.854445 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.854460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.854485 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854492 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.854502 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:02:50.854515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.854531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.854540 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:50.854554 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854584 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854598 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854608 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854620 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.854651 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854676 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.854683 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854692 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:50.854709 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.854716 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854726 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:02:50.854743 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.854749 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854759 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:02:50.854776 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.854782 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854792 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:02:50.854808 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.854815 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854824 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:02:50.854865 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:02:50.854874 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854886 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:02:50.854904 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.854911 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854921 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.854938 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.854944 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854954 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:50.854971 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.854977 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.854986 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:02:50.855003 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.855010 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855019 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:02:50.855032 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855081 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.855099 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.855105 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:50.855119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.855143 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.855150 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.855160 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:02:50.855178 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.855185 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.855194 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:02:50.855211 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.855217 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.855227 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:02:50.855243 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.855250 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.855259 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:02:50.855272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.855303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.855314 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855329 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.855336 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.855350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.855374 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855381 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.855391 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:02:50.855408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.855424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.855434 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:50.855447 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855473 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855481 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855490 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855503 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855519 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.855532 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855557 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.855564 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855573 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:02:50.855595 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.855602 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855612 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:02:50.855629 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.855636 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855645 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:02:50.855662 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.855668 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855677 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:02:50.855694 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.855701 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855710 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:02:50.855727 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.855733 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855743 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:02:50.855760 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.855766 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855776 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:50.855793 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.855799 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855808 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:02:50.855825 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.855831 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855841 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:02:50.855858 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.855864 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855874 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:02:50.855890 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.855897 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855906 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:02:50.855918 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.855969 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.855986 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.855993 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:50.856007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.856030 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.856037 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.856047 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:02:50.856064 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.856070 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.856080 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:50.856097 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.856103 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.856112 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:02:50.856129 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:02:50.856136 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.856145 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:50.856158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.856183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.856193 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856209 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.856215 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.856228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.856252 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856259 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.856269 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:02:50.856295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.856310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.856320 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:50.856333 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856361 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856368 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856378 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856390 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856411 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.856427 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856452 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.856459 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856468 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:02:50.856486 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.856492 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856502 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:02:50.856522 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.856529 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856539 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:02:50.856556 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.856563 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856573 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:02:50.856597 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.856603 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856613 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:02:50.856630 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.856636 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856645 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:02:50.856662 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.856668 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856678 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:50.856695 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.856703 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856712 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:02:50.856729 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.856735 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856745 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:02:50.856761 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.856768 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856777 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:02:50.856794 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.856800 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856810 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:02:50.856827 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.856833 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856843 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:02:50.856855 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.856911 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.856926 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.856953 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.856960 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.856970 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.856983 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.856998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.857012 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857036 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.857043 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857053 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:02:50.857070 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.857077 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857086 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:02:50.857103 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.857109 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857119 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:02:50.857135 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.857142 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857152 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:02:50.857169 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.857175 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857185 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:02:50.857202 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.857208 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857218 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:02:50.857234 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.857241 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857250 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:02:50.857267 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.857279 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857290 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:02:50.857308 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.857315 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857324 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:02:50.857341 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.857347 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857357 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:02:50.857373 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.857380 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857389 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:02:50.857410 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.857417 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857427 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:02:50.857444 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.857451 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857460 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:50.857477 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.857484 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857494 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:02:50.857506 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857567 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.857585 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.857592 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:02:50.857606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.857631 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.857638 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.857648 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:02:50.857660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.857675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.857685 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857700 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.857706 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.857720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.857744 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.857751 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.857761 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:02:50.857773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.857788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.857797 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:02:50.857812 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.857818 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:02:50.857832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.857857 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.857863 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.857873 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:50.857890 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.857896 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.857906 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:02:50.857922 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.857929 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.857938 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:02:50.857955 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:02:50.857961 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.857971 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:02:50.857983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.858009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.858019 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:02:50.858034 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.858040 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.858056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.858080 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:50.858087 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.858097 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:02:50.858109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.858124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.858133 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:02:50.858146 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:50.858172 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:02:50.858179 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:50.858188 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:02:50.858201 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:50.858216 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.858230 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:50.858254 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.858261 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:50.858271 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:02:50.858295 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.858302 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:50.858311 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:02:50.858329 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.858335 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:50.858345 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:02:50.858362 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:02:50.858368 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:50.858378 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:02:50.858395 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.858404 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:50.858416 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:02:50.858434 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.858441 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:50.858451 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:02:50.858468 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.858475 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:50.858484 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:02:50.858501 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.858507 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:50.858517 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:02:50.858534 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.858541 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:50.858550 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:02:50.858567 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.858573 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:50.858583 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:50.858596 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:02:50.858643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.858659 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.858665 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:02:50.858682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.858706 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.858713 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.858723 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:50.858736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.858751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.858760 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:50.858775 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.858781 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.858794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.858818 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:02:50.858825 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.858835 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:02:50.858848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.858862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.858872 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:02:50.858885 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:02:50.858910 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:02:50.858917 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:02:50.858927 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:02:50.858944 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:02:50.858950 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:02:50.858960 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:02:50.858977 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:02:50.858983 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:02:50.858992 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:02:50.859005 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:02:50.859028 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.859043 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859049 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:02:50.859063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859088 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.859094 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859104 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:50.859122 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.859129 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859138 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:02:50.859155 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.859162 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859171 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:02:50.859184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.859215 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859230 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859236 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.859251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859279 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859287 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859297 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:02:50.859310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.859335 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:02:50.859348 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859375 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859382 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859392 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859408 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859425 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.859439 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859464 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.859471 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859481 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:02:50.859498 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.859505 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859514 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:02:50.859531 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.859538 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859547 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:02:50.859564 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.859571 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859580 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:02:50.859597 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.859604 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859614 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:02:50.859630 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.859637 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859647 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:02:50.859664 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.859670 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859680 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:02:50.859697 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.859703 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859713 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:02:50.859730 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.859736 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859746 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:02:50.859759 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.859802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.859819 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859825 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:02:50.859843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859866 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.859873 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859883 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:02:50.859901 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.859908 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859917 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:02:50.859934 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.859940 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859950 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:02:50.859967 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.859973 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.859983 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:02:50.860000 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.860006 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860016 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:02:50.860028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.860068 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:50.860082 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860089 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.860104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860127 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860134 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860170 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:50.860190 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:50.860207 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860217 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:02:50.860227 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:02:50.860239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:02:50.860262 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:02:50.860281 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860288 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:02:50.860303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860326 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.860333 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860343 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:02:50.860356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.860380 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:02:50.860395 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860403 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.860422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860447 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:02:50.860454 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860464 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:02:50.860476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.860501 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:02:50.860515 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860521 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:02:50.860535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860558 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.860565 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860575 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:50.860587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.860611 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:50.860625 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860632 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.860645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860669 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.860676 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860686 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:02:50.860698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.860713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.860722 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:02:50.860735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.860761 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.860769 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.860778 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.860791 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.860806 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.860819 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.860846 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.860853 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.860863 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:02:50.860880 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.860887 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.860896 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:02:50.860913 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.860919 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.860929 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:02:50.860946 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.860952 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.860961 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:02:50.860978 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.860985 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.860995 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:02:50.861011 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:02:50.861018 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.861028 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:02:50.861045 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:02:50.861051 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.861060 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:02:50.861077 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:02:50.861084 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.861093 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:02:50.861110 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:02:50.861117 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.861126 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:02:50.861143 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.861149 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.861159 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:02:50.861176 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.861183 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.861192 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:02:50.861209 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.861216 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.861225 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:02:50.861242 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.861248 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.861271 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:02:50.861294 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.861355 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.861373 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861380 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:02:50.861395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861421 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.861428 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861438 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:02:50.861451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.861477 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:50.861492 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861499 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.861513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861538 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.861545 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861555 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:02:50.861568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.861605 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:02:50.861620 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861626 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:50.861641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861665 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.861672 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861681 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:02:50.861698 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.861705 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861714 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:02:50.861731 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.861738 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861747 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:02:50.861764 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.861771 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861780 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:02:50.861792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.861828 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.861842 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861849 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.861863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861886 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.861893 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861903 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:02:50.861916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.861930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.861940 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:50.861953 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.861981 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.861988 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.861998 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.862010 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.862027 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.862040 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.862064 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.862071 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.862081 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:02:50.862097 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.862104 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.862113 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:02:50.862130 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.862136 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.862146 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:02:50.862163 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.862169 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.862179 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:02:50.862195 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.862202 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.862212 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:02:50.862229 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.862235 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.862245 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:02:50.862262 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:02:50.862269 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.862285 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:02:50.862298 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.862335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.862351 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862357 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:02:50.862372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862396 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.862403 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862413 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:02:50.862430 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.862437 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862446 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:02:50.862463 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.862470 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862479 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:02:50.862496 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.862503 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862512 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:02:50.862529 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.862536 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862545 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:02:50.862562 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.862569 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862579 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:02:50.862595 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.862609 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862619 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:02:50.862636 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.862642 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862652 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:02:50.862664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.862714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:50.862729 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862735 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:02:50.862749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862773 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:02:50.862780 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862790 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:02:50.862803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.862827 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:02:50.862843 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:02:50.862850 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:02:50.862860 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:02:50.862876 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862882 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:02:50.862896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862918 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:50.862937 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:02:50.862954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.862964 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:02:50.862974 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:02:50.862990 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.862997 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:02:50.863007 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:02:50.863023 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:02:50.863030 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:02:50.863040 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:02:50.863057 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.863064 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:50.863073 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.863090 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.863097 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:50.863107 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.863123 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.863130 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:50.863139 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.863155 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.863162 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:02:50.863216 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.863238 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:50.863245 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:02:50.863255 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:50.863279 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:02:50.863286 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:02:50.863297 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:02:50.863315 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.863322 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:02:50.863332 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.863349 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:02:50.863356 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:02:50.863366 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:02:50.863383 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.863389 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:02:50.863425 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.863447 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.863454 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:02:50.863464 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.863481 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:02:50.863487 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:02:50.863501 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:02:50.863514 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:02:50.863547 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:02:50.863576 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:02:50.863604 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.863631 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:02:50.863658 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:50.863684 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:02:50.863711 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:50.863737 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:02:50.863763 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:02:50.863789 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:02:50.863815 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:02:50.863842 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:02:50.863881 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:02:50.863906 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:02:50.863933 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:02:50.863957 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:02:50.863984 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:50.864009 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:02:50.864034 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:50.864059 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:02:50.864084 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:50.864109 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:02:50.864135 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:50.864160 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:02:50.864200 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.864227 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:02:50.864254 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.864293 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:02:50.864321 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.864348 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:02:50.864374 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:50.864401 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:02:50.864432 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:02:50.864809 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:02:50.864869 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.864927 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:02:50.865039 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.865110 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:02:50.865165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:50.865216 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:50.865268 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.865332 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:50.865385 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.865436 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:50.865490 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:50.865545 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:02:50.865598 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:02:50.865649 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:02:50.865701 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:50.865754 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:02:50.865808 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.865863 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:02:50.865928 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:50.865976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:02:50.866039 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:02:50.866087 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:02:50.866136 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:50.866192 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:02:50.866231 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:50.866279 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:02:50.866308 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.866334 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:02:50.866360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:50.866387 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:02:50.866421 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866440 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866465 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:50.866490 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866507 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866523 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866548 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:50.866574 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866591 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866607 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866624 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866649 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:50.866674 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866699 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:50.866724 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866749 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:50.866774 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866791 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866817 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:50.866842 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866859 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866929 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:50.866955 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.866994 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:50.867020 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867046 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:50.867072 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867103 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:50.867130 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867156 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:50.867215 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867234 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867260 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:50.867295 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867335 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:50.867361 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867385 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:50.867415 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867441 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:50.867467 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867483 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867517 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867549 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867591 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:50.867616 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867633 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867650 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867674 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:50.867700 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867725 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:50.867751 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867767 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867784 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867809 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:50.867833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867898 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.867949 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867965 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867981 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.867997 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868022 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.868047 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868064 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868080 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868096 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868122 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.868146 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868172 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.868197 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868215 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868231 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868247 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868281 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:50.868308 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868334 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:02:50.868359 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868376 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868392 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868424 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.868449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:50.868564 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868589 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:02:50.868614 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868639 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.868664 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868689 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:50.868714 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868730 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868746 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868762 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868787 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.868813 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868829 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868846 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868863 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868896 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868912 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868928 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868953 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:02:50.868979 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.868996 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869020 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:50.869045 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869062 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869078 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869103 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:50.869127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869143 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869200 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:50.869225 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869250 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:50.869281 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869307 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:50.869332 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869348 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869373 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:50.869400 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869419 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869444 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:50.869469 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869494 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:50.869519 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869544 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:50.869569 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869595 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:50.869620 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869644 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:02:50.869669 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869686 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869710 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:02:50.869735 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869760 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:50.869785 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869810 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:50.869835 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869860 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:50.869885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869902 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869918 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869934 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869950 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869966 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.869982 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:50.870032 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870049 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870065 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870090 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:50.870116 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870141 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:50.870166 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870183 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870199 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870224 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:50.870249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870266 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870323 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:02:50.870372 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870389 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870410 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870428 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870453 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.870477 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870494 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870510 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870527 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870552 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.870576 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870601 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:02:50.870627 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870644 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870660 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870677 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870702 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:02:50.870727 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870751 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:02:50.870776 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870793 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870810 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870834 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.870860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.870950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:02:50.870975 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.871000 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:02:50.871025 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.871050 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:02:50.871075 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.871100 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:02:50.871125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.871141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.871157 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.871173 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.871198 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.871225 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.871241 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.871258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.871280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.871298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.871315 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.871331 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.871347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:02:50.871372 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:02:50.871397 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:02:50.871456 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.871504 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:50.871551 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:50.871597 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:02:50.871642 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:02:50.871688 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:02:50.871733 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:02:50.871783 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:50.871828 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:50.871879 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:50.871924 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:50.871969 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.872029 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.872076 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.872123 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:50.872169 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:02:50.872217 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.872266 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.872328 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:50.872377 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.872438 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.872493 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:50.872540 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:02:50.872586 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:50.872645 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.872689 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:50.872754 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:02:50.872803 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:50.872871 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:50.872919 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.872967 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:50.873023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:02:50.873083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.873128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:50.873174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:50.873218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:02:50.873263 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:02:50.873318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:02:50.873379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:02:50.873432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:50.873478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:50.873525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:50.873572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:50.873618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.873677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.873723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.873769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:50.873815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:02:50.873860 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.873906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.874004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:50.874051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.874102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.874151 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:50.874195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:02:50.874240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:50.874292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.874337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:50.874400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:02:50.874463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:50.874521 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:50.874567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.874615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:50.874671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:02:50.874718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.874778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:50.874824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:50.874868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:02:50.874913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:02:50.874958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:02:50.875004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:02:50.875048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:50.875093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:50.875139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:50.875184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:50.875228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.875280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.875327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.875387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:50.875438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:02:50.875486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.875534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.875582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:50.875644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.875693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.875742 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:50.875787 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:02:50.875831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:50.875875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.875919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:50.875965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:02:50.876012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:50.876079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:50.876126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.876173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:50.876227 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:02:50.876259 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:02:50.876414 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.876526 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:50.876638 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:50.876760 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:02:50.876862 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:02:50.876950 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:02:50.877060 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:02:50.877164 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:50.877288 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:50.877414 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:50.877532 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:50.877657 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.877766 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.877876 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.877999 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:50.878089 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:02:50.878201 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.878279 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.878333 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:50.878403 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.878461 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.878514 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:50.878568 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:02:50.878621 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:50.878687 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.878743 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:50.878795 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:02:50.878846 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:50.878898 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:50.878949 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.879000 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:50.879061 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:02:50.879084 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:02:50.879137 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.879189 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:50.879241 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:50.879300 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:02:50.879367 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:02:50.879426 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:02:50.879482 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:02:50.879536 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:50.879590 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:50.879656 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:50.879707 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:50.879758 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.879810 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.879863 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.879915 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:50.879966 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:02:50.880019 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.880071 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.880124 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:50.880176 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.880303 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.880358 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:50.880417 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:02:50.880471 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:50.880525 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.880579 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:50.880646 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:02:50.880698 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:50.880750 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:50.880802 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.880853 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:50.880912 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:02:50.880935 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:02:50.880982 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.881029 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:50.881075 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:50.881121 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:02:50.881167 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:02:50.881213 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:02:50.881259 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:02:50.881314 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:50.881377 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:50.881431 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:50.881479 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:50.881528 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.881576 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.881625 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.881684 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:50.881801 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:02:50.881895 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.881943 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.881994 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:50.882040 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.882086 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.882132 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:50.882178 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:02:50.882224 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:50.882269 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.882323 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:50.882369 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:02:50.882422 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:50.882469 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:50.882514 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.882561 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:50.882614 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:02:50.882636 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:02:50.882685 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.882733 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:50.882780 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:50.882828 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:02:50.882876 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:02:50.882923 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:02:50.882970 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:02:50.883019 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:50.883067 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:50.883114 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:50.883162 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:50.883210 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.883258 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.883312 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.883361 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:50.883414 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:02:50.883464 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.883511 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.883559 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:50.883607 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.883655 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.883702 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:50.883749 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:02:50.883796 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:50.883843 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.883892 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:50.883940 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:02:50.883987 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:50.884035 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:50.884083 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.884130 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:50.884180 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:02:50.884197 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:02:50.884226 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:02:50.884253 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:02:50.884285 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:02:50.884311 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:02:50.884330 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:02:50.884344 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.884352 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:50.884361 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:50.884369 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:02:50.884377 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:02:50.884386 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:02:50.884395 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:02:50.884406 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:50.884416 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:50.884424 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:50.884432 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:50.884440 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.884448 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.884456 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.884464 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:50.884471 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:02:50.884479 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.884486 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.884494 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:50.884502 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.884509 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.884517 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:50.884524 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:02:50.884531 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:50.884539 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.884547 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:50.884554 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:02:50.884562 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:50.884569 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:50.884576 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.884584 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:50.884592 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:02:50.884600 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.884607 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:50.884616 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:50.884623 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:02:50.884631 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:02:50.884639 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:02:50.884647 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:02:50.884654 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:50.884661 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:50.884669 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:50.884676 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:50.884684 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.884691 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.884698 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.884706 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:50.884713 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:02:50.884720 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.884728 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.884735 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:50.884742 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.884749 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.884756 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:50.884764 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:02:50.884771 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:50.884778 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.884785 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:50.884793 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:02:50.884800 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:50.884807 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:50.884815 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.884822 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:50.884830 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:02:50.884838 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.884847 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:50.884855 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:50.884861 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:02:50.884868 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:02:50.884875 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:02:50.884882 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:02:50.884889 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:50.884895 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:50.884902 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:50.884909 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:50.884916 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.884923 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.884930 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.884936 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:50.884943 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:02:50.884949 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.884956 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.884963 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:50.884969 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.884976 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.884983 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:50.884990 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:02:50.884997 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:50.885004 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.885011 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:50.885017 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:02:50.885023 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:50.885030 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:50.885036 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.885042 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:50.885049 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:02:50.885057 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.885063 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:02:50.885071 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:02:50.885077 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:02:50.885084 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:02:50.885091 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:02:50.885098 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:02:50.885104 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:02:50.885111 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:02:50.885117 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:02:50.885124 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:02:50.885131 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.885139 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.885146 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:02:50.885153 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:02:50.885159 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:02:50.885165 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.885172 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:02:50.885179 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:02:50.885185 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:02:50.885191 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:02:50.885197 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:02:50.885204 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:02:50.885210 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:02:50.885217 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:02:50.885223 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:02:50.885229 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:02:50.885236 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:02:50.885242 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:02:50.885248 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:02:50.885255 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:02:50.885345 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:02:50.885355 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:02:50.885360 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:02:50.885365 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:02:50.885371 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:02:50.885376 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:02:50.885380 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:02:50.885388 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:02:50.885397 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:02:50.885437 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.885444 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:02:50.885458 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:02:50.885478 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:02:50.885485 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:02:50.885489 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:02:50.885493 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:02:50.885498 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:02:50.885508 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:02:50.885514 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:02:50.885519 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:02:50.885529 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.885537 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:02:50.885542 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:02:50.885563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.885572 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:02:50.885577 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.885600 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:02:50.885605 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:02:50.885610 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:02:50.885613 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:02:50.885618 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:02:50.885621 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:02:50.885626 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:02:50.885630 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:02:50.885636 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:02:50.885645 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:02:50.885651 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:02:50.885655 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:02:50.885662 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.885667 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:02:50.885671 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:02:50.885694 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:02:50.885700 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.885705 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.885710 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.885714 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:02:50.885724 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:02:50.885733 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:02:50.885737 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:02:50.885742 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:02:50.885748 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205572" 2019-04-23 06:02:50.885755 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:02:50.885760 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:02:50.885765 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:02:50.885771 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:02:50.885775 wsdl: in serializeType: returning: 205572 2019-04-23 06:02:50.885781 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:02:50.885788 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:02:50.885792 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:02:50.885796 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:02:50.885801 wsdl: in serializeType: returning: 205572 2019-04-23 06:02:50.885805 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205572 2019-04-23 06:02:50.885865 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205572 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:02:50.885870 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:02:50.885876 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6320"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:02:50.885889 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:02:50.885895 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205572 2019-04-23 06:02:50.885904 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:02:50.885973 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:02:50.885914 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:02:50.885924 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:02:50.885929 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:02:50.885934 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:02:50.885938 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:02:50.885945 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:02:50.885954 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:02:50.885962 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:02:50.885967 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:02:50.885979 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:02:50.885988 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:02:50.885996 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:02:50.893762 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:02:50.893788 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:02:50.893805 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:02:50.893815 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:02:50.893825 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:02:50.893833 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:02:50.893840 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:02:50.893848 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:02:50.893856 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:02:50.893895 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:02:50.904329 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:02:50.904351 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:02:50.904363 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:02:50.904373 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:02:50.904384 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:02:50.904394 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:02:50.904415 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:02:50.904426 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:02:50.904436 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:02:50.904447 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:02:45 GMT 2019-04-23 06:02:50.904470 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:02:50.904481 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:02:50.904491 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:02:50.904507 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:02:50.904547 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:02:50.904572 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:02:50.904600 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:02:50.904609 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:02:50.904618 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:02:50.904663 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:02:50.904680 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:02:50.904690 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:02:50.904717 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:02:50.904729 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:02:45 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:02:50.904770 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:02:50.904785 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:02:50.904825 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:02:50.904836 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:02:50.904975 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:02:50.905132 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:02:50.905143 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:02:50.905156 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:02:50.905184 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:02:50.905215 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:02:50.905316 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:02:50.905351 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:02:50.905373 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:02:50.905386 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:02:50.905394 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:02:50.905415 nusoap_client: detail =