Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 60Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
GM-3 Model turbiny: RHC6-3
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3804
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 19 Oct 2019 06:51:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-19 08:51:44.868377 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-19 08:51:44.868424 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:51:44.868439 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-19 08:51:44.868455 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:51:44.868464 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-19 08:51:44.868472 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-19 08:51:44.868485 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-19 08:51:44.868493 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:51:44.868499 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:51:44.868508 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-19 08:51:44.868516 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:51:44.868527 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:51:44.868533 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:51:44.868537 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:51:44.868541 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:51:44.868545 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-19 08:51:44.868556 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:51:44.868570 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:51:44.868579 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:51:44.868584 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-19 08:51:44.868590 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-19 08:51:44.868599 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:51:44.868606 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:51:44.874709 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:51:44.874731 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:51:44.874747 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-19 08:51:44.874757 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:51:44.874766 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:51:44.874778 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-19 08:51:44.874785 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-19 08:51:44.874822 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-19 08:51:44.888804 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-19 08:51:44.888839 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-19 08:51:44.888852 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:51:44.888863 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:51:44.888873 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:51:44.888883 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:51:44.888894 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:51:44.888906 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:51:44.888917 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:51:44.888927 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:51:40 GMT 2019-10-19 08:51:44.888937 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:51:44.888947 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-19 08:51:44.888958 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:51:44.888974 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-19 08:51:44.889018 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-19 08:51:44.894782 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:51:44.894904 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:51:44.901253 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:51:44.901291 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-19 08:51:44.901322 soap_transport_http: read buffer of 7352 bytes 2019-10-19 08:51:44.906909 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:51:44.906935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.906960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.906988 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907001 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907056 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907139 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907188 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907253 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907265 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907473 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907549 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907599 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907614 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907646 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.907691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913175 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913274 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913364 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913391 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913450 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913495 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913529 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913546 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913584 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913713 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913750 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913828 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913908 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913932 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.913977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.914084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.914107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.914126 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.914157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.914168 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.914204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.914260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-19 08:51:44.914276 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-10-19 08:51:45.128554 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:51:45.128709 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-19 08:51:45.128776 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-19 08:51:45.128842 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-19 08:51:45.128859 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:51:45.128867 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-19 08:51:45.128931 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-19 08:51:45.128983 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:51:45.129004 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:51:45.129014 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:51:45.129037 wsdl: got WSDL URL 2019-10-19 08:51:45.129048 wsdl: Parse WSDL 2019-10-19 08:51:45.129257 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-19 08:51:45.129277 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-19 08:51:45.129341 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.129354 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-19 08:51:45.129384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.129431 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.129444 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.129465 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:51:45.129497 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.129508 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.129524 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:51:45.129547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.129596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.129617 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-19 08:51:45.129641 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.129651 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.129677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.129721 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.129732 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.129749 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-19 08:51:45.129771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.129798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.129815 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:51:45.129839 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.129848 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-19 08:51:45.129870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.129911 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.129922 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.129939 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:51:45.129969 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.129981 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.129997 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:51:45.130027 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.130038 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130055 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:51:45.130079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.130137 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.130163 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130174 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-19 08:51:45.130198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130241 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.130253 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130269 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-19 08:51:45.130294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.130338 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-19 08:51:45.130363 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130373 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-19 08:51:45.130397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130439 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.130450 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130467 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:51:45.130497 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.130508 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130524 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:51:45.130553 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.130565 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130591 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:51:45.130626 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.130638 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130656 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:51:45.130681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.130752 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:51:45.130781 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130793 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.130821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130877 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.130953 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:51:45.130992 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:51:45.131025 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131046 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:51:45.131066 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-19 08:51:45.131089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:51:45.131136 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:51:45.131162 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131174 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-19 08:51:45.131203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131249 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.131261 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131278 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-19 08:51:45.131307 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.131317 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131333 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-19 08:51:45.131362 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.131372 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131389 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-19 08:51:45.131418 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.131429 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131445 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:51:45.131468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.131533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:51:45.131557 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131567 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.131598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131642 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.131654 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131670 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-19 08:51:45.131693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.131738 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:51:45.131763 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131773 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-19 08:51:45.131796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131837 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.131848 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131863 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:51:45.131885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.131928 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-19 08:51:45.131952 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.131963 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.131988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132035 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.132046 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132063 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-19 08:51:45.132086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.132130 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:51:45.132156 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132167 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-19 08:51:45.132196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132242 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.132254 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132272 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:51:45.132296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.132341 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-19 08:51:45.132367 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132376 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.132399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132442 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.132453 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132470 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-19 08:51:45.132492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.132535 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-19 08:51:45.132561 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132571 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-19 08:51:45.132604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132651 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.132663 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132681 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:51:45.132713 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.132726 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132743 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:51:45.132765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.132816 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-19 08:51:45.132841 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132850 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.132874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132916 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.132929 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132945 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-19 08:51:45.132967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.132994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.133011 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-19 08:51:45.133036 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133045 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-19 08:51:45.133068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133111 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.133122 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133140 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:51:45.133173 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.133184 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133201 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:51:45.133224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.133277 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-19 08:51:45.133303 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133313 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.133339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133384 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.133396 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133413 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-19 08:51:45.133437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.133481 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-19 08:51:45.133507 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133517 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-19 08:51:45.133542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133594 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.133606 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133624 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:51:45.133647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.133693 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-19 08:51:45.133719 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133730 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.133755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133797 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.133810 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133827 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-19 08:51:45.133851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.133897 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-19 08:51:45.133922 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.133933 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-19 08:51:45.133957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134000 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.134012 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134029 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:51:45.134052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.134095 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-19 08:51:45.134121 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134131 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.134154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134197 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.134209 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134226 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-19 08:51:45.134249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.134290 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:51:45.134317 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134328 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-19 08:51:45.134353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134397 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.134409 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134426 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:51:45.134451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.134493 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:51:45.134519 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134530 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.134554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134610 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.134623 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134640 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-19 08:51:45.134663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.134708 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:51:45.134735 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134745 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-19 08:51:45.134769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134813 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.134824 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134841 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-19 08:51:45.134864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.134958 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-19 08:51:45.134985 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.134996 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.135020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135062 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.135073 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135089 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-19 08:51:45.135113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.135157 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:51:45.135183 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135193 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-19 08:51:45.135217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135260 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.135272 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135289 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-19 08:51:45.135319 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.135330 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135347 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-19 08:51:45.135370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.135420 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:51:45.135448 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135459 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.135485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135532 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.135545 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135564 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-19 08:51:45.135598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.135646 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:51:45.135673 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135683 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:51:45.135709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135757 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.135770 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135789 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:51:45.135813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.135861 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.135887 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135897 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.135921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135968 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.135981 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.135997 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:51:45.136020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.136047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.136065 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:51:45.136090 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.136100 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:51:45.136123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.136165 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:51:45.136176 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.136192 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:51:45.136214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.136241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.136258 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.136283 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.136293 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.136316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.136354 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.136364 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.136387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.136426 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:51:45.136462 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:51:45.136494 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.136513 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:51:45.136530 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-19 08:51:45.136553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.136586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:51:45.136607 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:51:45.136634 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.136645 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-19 08:51:45.136669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137000 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:51:45.137014 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137032 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:51:45.137055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.137098 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-19 08:51:45.137125 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137136 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.137162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137205 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137216 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137283 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:51:45.137319 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:51:45.137350 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137369 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:51:45.137388 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-19 08:51:45.137412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:51:45.137456 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:51:45.137482 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137492 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-19 08:51:45.137518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137562 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:51:45.137580 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137600 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-19 08:51:45.137624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.137668 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.137693 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137704 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.137731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137772 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137783 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137851 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:51:45.137888 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:51:45.137917 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.137937 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:51:45.137957 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-19 08:51:45.137982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.138009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:51:45.138027 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:51:45.138053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.138063 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-19 08:51:45.138087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.138132 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.138145 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.138162 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-19 08:51:45.138194 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.138205 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.138222 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-19 08:51:45.138252 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.138263 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.138279 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-19 08:51:45.138309 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.138321 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.138337 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:51:45.138367 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.138378 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.138394 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:51:45.138424 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.138434 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.138451 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-19 08:51:45.139206 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.139221 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.139242 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:51:45.139268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.139337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.139358 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-19 08:51:45.139387 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.139398 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.139423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.139468 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.139480 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.139498 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-19 08:51:45.139521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.139547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.139565 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:51:45.139598 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.139609 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-19 08:51:45.139632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.139675 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.139686 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.139704 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:51:45.139735 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.139746 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.139763 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:51:45.139793 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.139804 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.139821 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:51:45.139844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.139884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.139903 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-19 08:51:45.139928 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.139938 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.139963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140004 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.140015 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140032 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-19 08:51:45.140055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.140099 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:51:45.140124 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140135 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:51:45.140159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140201 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.140212 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140229 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:51:45.140253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.140302 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.140330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140342 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.140369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140417 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.140431 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140450 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:51:45.140476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.140526 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:51:45.140553 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140565 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-19 08:51:45.140598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140648 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.140661 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140680 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-19 08:51:45.140714 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.140726 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140745 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:51:45.140778 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.140790 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140809 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:51:45.140835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.140899 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.140928 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.140940 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.140968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.141015 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.141027 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.141044 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-19 08:51:45.141070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.141098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.141118 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:51:45.141146 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.141157 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-19 08:51:45.141184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.141228 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.141240 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.141259 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:51:45.141291 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.141303 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.141321 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:51:45.141353 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.141364 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.141382 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:51:45.141414 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.141426 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.141443 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:51:45.141473 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.141485 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.141501 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:51:45.141524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.141583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.141606 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:51:45.141632 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.141641 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.141665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.141708 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.141719 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.141735 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-19 08:51:45.141757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.141783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.141801 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:51:45.141825 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.141873 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.141884 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.141900 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.141922 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.141948 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.141972 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.142014 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.142025 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.142042 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:51:45.142071 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.142081 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.142098 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-19 08:51:45.142128 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.142138 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.142155 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-19 08:51:45.142183 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.142194 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.142209 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:51:45.142238 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.142249 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.142265 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-19 08:51:45.142295 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:51:45.142305 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.142320 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-19 08:51:45.142349 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.142361 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.142377 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.142405 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.142416 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.142432 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:51:45.142460 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.142470 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.142486 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-19 08:51:45.142514 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.142524 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.142539 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:51:45.142567 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.142584 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.142601 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:51:45.142624 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.142719 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.142749 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.142759 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:51:45.142783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.142824 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.142836 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.142852 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:51:45.142881 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.142892 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.142907 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:51:45.142935 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.142945 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.142961 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:51:45.142989 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.143000 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.143016 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:51:45.143038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.143084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.143105 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143132 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.143143 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.143170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.143214 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143227 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.143245 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-19 08:51:45.143269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.143296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.143315 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:51:45.143338 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143385 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143398 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143415 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143438 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.143491 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143532 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.143544 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143561 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:51:45.143599 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.143611 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143627 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:51:45.143658 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.143669 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143684 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:51:45.143714 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.143725 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143741 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:51:45.143769 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.143780 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143797 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:51:45.143832 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.143844 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143862 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:51:45.143893 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.143905 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143922 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:51:45.143951 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.143962 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.143978 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:51:45.144008 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.144019 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.144036 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:51:45.144065 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.144076 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.144092 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:51:45.144122 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.144132 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.144147 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:51:45.144170 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.144267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.144299 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.144309 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:51:45.144334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.144379 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.144391 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.144408 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:51:45.144439 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.144451 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.144467 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:51:45.144495 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.144505 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.144521 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:51:45.144551 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:51:45.144562 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.144585 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-19 08:51:45.144610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.144769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.144794 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.144822 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.144833 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.144867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.144912 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.144925 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.144943 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-19 08:51:45.144966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.144993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.145012 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:51:45.145033 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145077 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145087 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145104 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145128 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.145181 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145225 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.145237 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145254 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:51:45.145285 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.145296 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145313 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-19 08:51:45.145343 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.145354 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145370 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-19 08:51:45.145401 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.145413 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145430 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-19 08:51:45.145463 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.145474 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145491 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:51:45.145522 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.145535 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145552 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:51:45.145590 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.145602 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145620 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:51:45.145652 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.145663 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145682 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-19 08:51:45.145713 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.145726 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145743 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-19 08:51:45.145775 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.145787 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145803 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-19 08:51:45.145834 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.145846 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145862 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:51:45.145894 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.145905 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.145922 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:51:45.145945 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.146049 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.146079 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146127 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146139 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146157 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146182 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146210 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.146236 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146282 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.146293 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146311 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-19 08:51:45.146341 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.146354 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146370 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-19 08:51:45.146400 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.146411 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146427 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:51:45.146457 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.146468 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146484 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-19 08:51:45.146514 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.146525 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146542 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-19 08:51:45.146571 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.146590 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146607 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-19 08:51:45.146639 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.146650 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146667 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-19 08:51:45.146697 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.146708 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146734 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-19 08:51:45.146765 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.146776 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146793 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-19 08:51:45.146824 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.146835 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146852 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-19 08:51:45.146883 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.146894 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146911 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-19 08:51:45.146939 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.146950 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.146966 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-19 08:51:45.146995 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.147006 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.147022 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:51:45.147051 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.147063 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.147080 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-19 08:51:45.147102 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.147212 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.147249 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.147261 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-19 08:51:45.147293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.147339 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.147351 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.147369 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-19 08:51:45.147396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.147424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.147441 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:51:45.147466 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.147476 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.147507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.147550 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.147561 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.147585 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-19 08:51:45.147611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.147636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.147654 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:51:45.147680 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.147690 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-19 08:51:45.147715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.147760 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.147772 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.147789 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:51:45.147820 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.147831 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.147847 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:51:45.147878 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.147889 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.147905 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:51:45.147935 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:51:45.147946 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.147962 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:51:45.147985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.148032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.148051 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-19 08:51:45.148077 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.148088 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.148118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.148162 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:51:45.148174 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.148191 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-19 08:51:45.148215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.148241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.148258 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-19 08:51:45.148280 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:51:45.148329 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-19 08:51:45.148340 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:51:45.148357 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-19 08:51:45.148380 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:51:45.148409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.148433 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-19 08:51:45.148483 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.148495 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:51:45.148512 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-19 08:51:45.148543 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.148553 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-19 08:51:45.148569 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-19 08:51:45.148609 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.148620 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:51:45.148638 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-19 08:51:45.148668 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-19 08:51:45.148679 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-19 08:51:45.148696 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-19 08:51:45.148727 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.148739 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-19 08:51:45.148755 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-19 08:51:45.148785 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.148796 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-19 08:51:45.148812 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-19 08:51:45.148843 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.148854 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-19 08:51:45.148870 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:51:45.148900 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.148911 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-19 08:51:45.148927 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-19 08:51:45.148958 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.148969 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-19 08:51:45.148988 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-19 08:51:45.149020 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.149032 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-19 08:51:45.149049 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:51:45.149075 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-19 08:51:45.149168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.149203 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.149214 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-19 08:51:45.149247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.149295 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.149308 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.149326 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:51:45.149351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.149379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.149399 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-19 08:51:45.149426 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.149437 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.149468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.149515 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:51:45.149527 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.149546 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-19 08:51:45.149572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.149608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.149628 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:51:45.149655 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-19 08:51:45.149704 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:51:45.149718 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:51:45.149737 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-19 08:51:45.149770 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:51:45.149781 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-19 08:51:45.149797 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-19 08:51:45.149827 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:51:45.149839 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-19 08:51:45.149937 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-19 08:51:45.149968 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-19 08:51:45.150011 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.150044 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.150055 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:51:45.150087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.150131 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.150142 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.150159 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:51:45.150189 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.150199 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.150217 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-19 08:51:45.150247 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.150257 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.150272 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-19 08:51:45.150294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.150333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.150350 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.150374 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.150384 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.150413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.150457 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.150469 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.150486 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-19 08:51:45.150509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.150536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.150554 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:51:45.150583 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.150631 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.150643 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.150660 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.150683 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.150711 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.150738 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.150787 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.150800 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.150818 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-19 08:51:45.150850 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.150861 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.150878 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-19 08:51:45.150911 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.150922 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.150946 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-19 08:51:45.150978 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.150990 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.151008 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-19 08:51:45.151038 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.151050 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.151067 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-19 08:51:45.151098 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.151109 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.151126 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-19 08:51:45.151157 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.151168 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.151185 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-19 08:51:45.151215 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.151226 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.151241 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-19 08:51:45.151269 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.151281 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.151298 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-19 08:51:45.151321 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.151404 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.151436 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.151447 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-19 08:51:45.151479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.151524 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.151536 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.151554 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-19 08:51:45.151593 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.151606 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.151624 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:51:45.151656 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.151667 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.151685 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:51:45.151718 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.151729 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.151747 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:51:45.151779 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.151791 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.151809 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-19 08:51:45.151833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.151886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.151907 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:51:45.151934 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.151945 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.151977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152020 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152031 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152098 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:51:45.152136 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:51:45.152168 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152188 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:51:45.152207 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-19 08:51:45.152230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-19 08:51:45.152276 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:51:45.152302 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152312 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-19 08:51:45.152344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152389 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.152401 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152418 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-19 08:51:45.152442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.152487 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-19 08:51:45.152512 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152522 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.152546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152599 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:51:45.152611 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152629 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-19 08:51:45.152652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.152697 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-19 08:51:45.152724 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152735 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-19 08:51:45.152759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152800 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.152812 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152836 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:51:45.152860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.152908 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-19 08:51:45.152936 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.152947 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.152972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.153016 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153122 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.153143 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-19 08:51:45.153166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.153190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.153217 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:51:45.153243 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153293 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153305 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153322 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153346 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.153402 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153457 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.153469 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153486 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-19 08:51:45.153517 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.153528 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153546 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-19 08:51:45.153584 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.153597 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153615 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-19 08:51:45.153647 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.153658 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153677 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-19 08:51:45.153710 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.153722 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153741 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-19 08:51:45.153774 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:51:45.153786 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153804 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-19 08:51:45.153835 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:51:45.153847 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153863 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-19 08:51:45.153893 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-19 08:51:45.153904 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153921 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-19 08:51:45.153952 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:51:45.153963 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.153980 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-19 08:51:45.154010 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.154021 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.154038 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-19 08:51:45.154068 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.154080 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.154102 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-19 08:51:45.154133 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.154144 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.154160 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-19 08:51:45.154193 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.154205 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.154223 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-19 08:51:45.154248 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.154364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.154401 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.154412 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-19 08:51:45.154444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.154490 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.154502 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.154519 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-19 08:51:45.154542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.154568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.154594 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:51:45.154621 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.154631 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.154654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.154695 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.154706 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.154723 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-19 08:51:45.154745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.154771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.154788 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:51:45.154815 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.154825 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:51:45.154858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.154904 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.154915 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.154931 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-19 08:51:45.154960 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.154970 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.154986 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-19 08:51:45.155016 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.155027 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.155043 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-19 08:51:45.155073 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.155084 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.155101 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-19 08:51:45.155124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.155170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.155191 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.155217 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.155227 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.155258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.155305 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.155317 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.155334 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-19 08:51:45.155358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.155385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.155403 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:51:45.155428 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.155473 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.155486 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.155503 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.155525 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.155552 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.155586 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.155634 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.155647 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.155665 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-19 08:51:45.155699 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.155711 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.155729 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-19 08:51:45.155761 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.155772 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.155788 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-19 08:51:45.155819 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.155830 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.155853 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-19 08:51:45.155886 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.155900 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.155919 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-19 08:51:45.155953 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.155966 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.155983 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-19 08:51:45.156015 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:51:45.156026 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.156042 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-19 08:51:45.156064 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.156134 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.156166 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.156177 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-19 08:51:45.156209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.156255 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.156267 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.156285 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-19 08:51:45.156317 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.156329 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.156346 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-19 08:51:45.156379 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.156392 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.156409 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-19 08:51:45.156443 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.156455 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.156473 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-19 08:51:45.156505 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.156517 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.156533 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-19 08:51:45.156563 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.156581 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.156598 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-19 08:51:45.156630 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.156640 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.156657 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-19 08:51:45.156687 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.156698 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.156715 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-19 08:51:45.156739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.156814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.156834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:51:45.156861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.156872 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-19 08:51:45.156904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.156949 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:51:45.156961 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.156978 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-19 08:51:45.157002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.157030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.157051 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:51:45.157082 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-19 08:51:45.157094 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-19 08:51:45.157113 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-19 08:51:45.157142 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.157153 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-19 08:51:45.157187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.157233 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:51:45.157271 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-19 08:51:45.157302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.157322 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-19 08:51:45.157341 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-19 08:51:45.157371 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.157382 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-19 08:51:45.157400 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-19 08:51:45.157426 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-19 08:51:45.157436 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-19 08:51:45.157453 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-19 08:51:45.157482 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.157492 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-19 08:51:45.157509 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.157539 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.157549 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-19 08:51:45.157566 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.157602 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.157613 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-19 08:51:45.157631 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.157661 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.157672 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-19 08:51:45.157690 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.157722 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:51:45.157733 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-19 08:51:45.157751 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:51:45.157780 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:51:45.157792 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-19 08:51:45.157809 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-19 08:51:45.157840 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.157851 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-19 08:51:45.157876 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.157908 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-19 08:51:45.157919 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-19 08:51:45.157937 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-19 08:51:45.157967 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.157978 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-19 08:51:45.157998 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.158029 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.158040 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-19 08:51:45.158057 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.158085 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-19 08:51:45.158097 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-19 08:51:45.158114 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-19 08:51:45.158136 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-19 08:51:45.158192 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-19 08:51:45.158243 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-19 08:51:45.158292 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.158346 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-19 08:51:45.158394 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:51:45.158444 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-19 08:51:45.158489 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:51:45.158538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-19 08:51:45.158593 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-19 08:51:45.158643 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-19 08:51:45.158779 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-19 08:51:45.158836 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-19 08:51:45.158893 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-19 08:51:45.158941 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-19 08:51:45.158989 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-19 08:51:45.159043 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-19 08:51:45.159091 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-19 08:51:45.159139 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-19 08:51:45.159186 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-19 08:51:45.159232 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-19 08:51:45.159296 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:51:45.159345 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-19 08:51:45.159392 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-19 08:51:45.159439 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-19 08:51:45.159485 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:51:45.159532 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-19 08:51:45.159586 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.159635 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:51:45.159681 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.159729 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:51:45.159775 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-19 08:51:45.159821 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-19 08:51:45.159866 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.159909 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-19 08:51:45.159956 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-19 08:51:45.160000 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-19 08:51:45.160046 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-19 08:51:45.160092 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-19 08:51:45.160138 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.160184 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:51:45.160230 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.160276 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-19 08:51:45.160558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:51:45.160615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-19 08:51:45.160664 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.160715 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-19 08:51:45.160767 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.160920 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-19 08:51:45.160974 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:51:45.161033 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-19 08:51:45.161083 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-19 08:51:45.161133 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-19 08:51:45.161186 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-19 08:51:45.161237 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-19 08:51:45.161287 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.161339 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-19 08:51:45.161390 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:51:45.161441 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-19 08:51:45.161492 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-19 08:51:45.161542 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-19 08:51:45.161602 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-19 08:51:45.161653 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-19 08:51:45.161700 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:51:45.161752 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-19 08:51:45.161801 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.161849 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-19 08:51:45.161894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:51:45.161939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-19 08:51:45.161986 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162025 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162070 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:51:45.162115 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162144 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162173 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162217 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:51:45.162262 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162291 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162320 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:51:45.162439 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162467 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162568 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:51:45.162623 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162669 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:51:45.162717 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162761 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:51:45.162804 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162835 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162886 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:51:45.162934 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.162965 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.163013 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:51:45.163060 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.163109 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:51:45.163156 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.163203 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:51:45.163248 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.163303 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:51:45.163351 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.163398 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:51:45.163444 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.163474 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.163523 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:51:45.163571 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.163627 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:51:45.163675 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.163722 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:51:45.163767 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.163814 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:51:45.163863 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.163911 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:51:45.163960 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.163990 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164021 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164051 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164081 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164140 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:51:45.164232 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164261 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164290 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164336 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:51:45.164383 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164429 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:51:45.164475 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164513 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164545 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164599 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:51:45.164646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164737 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164814 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.164861 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164890 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164919 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164950 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.164998 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.165042 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.165072 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.165103 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.165132 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.165180 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.165231 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.165279 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.165327 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.165359 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.165489 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.165524 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.165572 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:51:45.165628 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.165727 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:51:45.165783 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.165826 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.165859 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.165909 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.165958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.165989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166054 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:51:45.166179 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166227 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:51:45.166276 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166322 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.166369 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166415 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:51:45.166463 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166493 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166522 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166554 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166614 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.166667 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166700 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166767 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166799 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166832 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166864 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.166941 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:51:45.166992 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167021 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167065 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:51:45.167109 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167137 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167165 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167210 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:51:45.167258 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167289 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167319 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167349 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167395 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:51:45.167443 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167473 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167502 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167531 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167585 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:51:45.167636 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167684 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:51:45.167734 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167782 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:51:45.167828 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167857 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167906 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:51:45.167953 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.167982 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.168027 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:51:45.168077 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.168123 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:51:45.168172 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.168230 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:51:45.168277 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.168326 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:51:45.168379 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.168427 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-19 08:51:45.168473 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.168504 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.168551 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-19 08:51:45.168607 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.168657 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:51:45.168709 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.168763 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:51:45.168810 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.168857 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:51:45.168904 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.168950 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:51:45.168999 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169028 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169060 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169124 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169154 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169185 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169233 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:51:45.169280 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169308 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169337 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169380 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:51:45.169422 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169465 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:51:45.169520 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169551 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169585 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169632 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:51:45.169680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169770 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-19 08:51:45.169895 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169924 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169956 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.169986 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170036 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.170088 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170119 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170151 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170182 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170231 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.170282 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170333 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-19 08:51:45.170385 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170416 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170444 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170473 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170520 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-19 08:51:45.170566 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170629 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-19 08:51:45.170676 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170708 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170741 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170793 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.170845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170938 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.170967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-19 08:51:45.171056 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171100 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-19 08:51:45.171147 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171195 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-19 08:51:45.171239 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171284 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-19 08:51:45.171329 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171360 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171417 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171465 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.171513 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171579 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171612 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171674 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171706 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171746 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-19 08:51:45.171797 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-19 08:51:45.171852 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-19 08:51:45.171954 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.172045 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:51:45.172136 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:51:45.172236 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:51:45.172322 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-19 08:51:45.172454 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-19 08:51:45.172544 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-19 08:51:45.172641 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-19 08:51:45.172729 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:51:45.172812 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:51:45.172899 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:51:45.172985 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:51:45.173075 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.173173 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.173269 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:51:45.173365 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.173479 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:51:45.173579 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:51:45.173675 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.173764 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.173851 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:51:45.174020 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.174123 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.174215 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:51:45.174297 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-19 08:51:45.174396 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:51:45.174480 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.174564 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:51:45.174667 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-19 08:51:45.174759 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:51:45.174856 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:51:45.174939 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.175031 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:51:45.175131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-19 08:51:45.175242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.175333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:51:45.175421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:51:45.175511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:51:45.175607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-19 08:51:45.175698 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-19 08:51:45.175787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-19 08:51:45.175877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-19 08:51:45.175966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:51:45.176076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:51:45.176423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:51:45.176512 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:51:45.176605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.176719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.176781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:51:45.176833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.176882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:51:45.176932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:51:45.176982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.177032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.177082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:51:45.177132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.177187 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.177241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:51:45.177289 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-19 08:51:45.177337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:51:45.177385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.177434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:51:45.177483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-19 08:51:45.177532 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:51:45.177586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:51:45.177634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.177700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:51:45.177758 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-19 08:51:45.177808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.177858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:51:45.177909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:51:45.177958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:51:45.178006 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-19 08:51:45.178055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-19 08:51:45.178103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-19 08:51:45.178152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-19 08:51:45.178201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:51:45.178248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:51:45.178298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:51:45.178346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:51:45.178394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.178444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.178492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:51:45.178541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.178592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:51:45.178647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:51:45.178697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.178747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.178797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:51:45.178846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.178899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.178952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:51:45.179008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-19 08:51:45.179056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:51:45.179103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.179151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:51:45.179201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-19 08:51:45.179251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:51:45.179304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:51:45.179352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.179402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:51:45.179460 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:51:45.179488 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:51:45.179551 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.179608 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:51:45.179670 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:51:45.179728 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:51:45.179783 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:51:45.179837 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:51:45.179891 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:51:45.179946 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:51:45.180002 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:51:45.180057 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:51:45.180113 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:51:45.180167 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:51:45.180222 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.180276 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.180330 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:51:45.180385 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.180448 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:51:45.180506 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:51:45.180561 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.180616 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.180677 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:51:45.180732 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.180787 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.180842 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:51:45.180897 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:51:45.180952 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:51:45.181006 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.181061 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:51:45.181116 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:51:45.181170 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:51:45.181224 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:51:45.181279 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.181335 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:51:45.181398 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-19 08:51:45.181422 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:51:45.181478 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.181532 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:51:45.181587 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:51:45.181647 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:51:45.181718 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:51:45.181978 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:51:45.182035 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:51:45.182090 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:51:45.182145 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:51:45.182200 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:51:45.182254 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:51:45.182324 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:51:45.182380 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.182436 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.182491 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:51:45.182546 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.182601 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:51:45.182661 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:51:45.182734 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.182790 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.182845 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:51:45.182905 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.182959 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.183018 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:51:45.183073 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:51:45.183141 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:51:45.183196 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.183251 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:51:45.183306 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:51:45.183366 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:51:45.183422 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:51:45.183477 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.183545 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:51:45.183618 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-19 08:51:45.183658 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:51:45.183712 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.183762 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:51:45.183812 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:51:45.183866 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:51:45.183917 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:51:45.183967 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:51:45.184016 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:51:45.184079 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:51:45.184130 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:51:45.184179 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:51:45.184229 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:51:45.184278 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:51:45.184329 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.184379 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.184434 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:51:45.184484 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.184550 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:51:45.184600 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:51:45.184655 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.184705 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.184755 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:51:45.184805 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.184855 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.185177 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:51:45.185234 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:51:45.185297 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:51:45.185352 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.185402 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:51:45.185452 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:51:45.185501 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:51:45.185551 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:51:45.185600 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.185657 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:51:45.185715 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-19 08:51:45.185737 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-19 08:51:45.185808 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.185860 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:51:45.185912 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:51:45.185964 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-19 08:51:45.186016 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-19 08:51:45.186067 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-19 08:51:45.186119 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-19 08:51:45.186171 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-19 08:51:45.186223 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-19 08:51:45.186290 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:51:45.186346 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-19 08:51:45.186398 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:51:45.186449 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.186501 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.186552 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-19 08:51:45.186603 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.186661 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-19 08:51:45.186713 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-19 08:51:45.186783 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.186836 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.186887 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:51:45.186944 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.186996 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.187048 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:51:45.187100 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-19 08:51:45.187151 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-19 08:51:45.187203 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.187260 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:51:45.187312 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-19 08:51:45.187364 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-19 08:51:45.187415 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:51:45.187472 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.187525 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:51:45.187582 wsdl: current service: Service1 2019-10-19 08:51:45.187599 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-19 08:51:45.187630 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-19 08:51:45.187668 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-19 08:51:45.187697 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-19 08:51:45.187724 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-19 08:51:45.187746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:51:45.187763 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.187772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:51:45.187782 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:51:45.187796 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:51:45.187805 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:51:45.187813 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:51:45.187822 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:51:45.187831 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:51:45.187839 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:51:45.187848 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:51:45.187857 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:51:45.187865 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:51:45.187873 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.187882 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.187891 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:51:45.187900 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.187908 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:51:45.187916 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:51:45.187924 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.187932 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.187941 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:51:45.187949 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.187957 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.187966 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:51:45.187974 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:51:45.187982 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:51:45.187990 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.187998 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:51:45.188007 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:51:45.188015 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:51:45.188023 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:51:45.188031 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.188039 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:51:45.188048 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:51:45.188059 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.188066 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:51:45.188074 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:51:45.188082 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:51:45.188091 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:51:45.188098 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:51:45.188105 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:51:45.188113 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:51:45.188120 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:51:45.188128 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:51:45.188135 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:51:45.188143 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:51:45.188150 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.188158 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.188165 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:51:45.188173 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.188180 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:51:45.188187 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:51:45.188194 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.188202 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.188213 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:51:45.188221 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.188229 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.188236 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:51:45.188243 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:51:45.188251 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:51:45.188259 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.188267 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:51:45.188274 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:51:45.188281 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:51:45.188288 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:51:45.188295 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.188303 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:51:45.188311 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:51:45.188321 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.188328 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:51:45.188336 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:51:45.188344 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:51:45.188351 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:51:45.188358 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:51:45.188364 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:51:45.188372 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:51:45.188378 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:51:45.188385 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:51:45.188393 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:51:45.188400 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:51:45.188407 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.188414 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.188421 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:51:45.188428 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.188435 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:51:45.188443 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:51:45.188450 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.188458 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.188466 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:51:45.188473 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.188480 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.188487 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:51:45.188494 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:51:45.188501 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:51:45.188507 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.188514 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:51:45.188521 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:51:45.188527 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:51:45.188534 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:51:45.188541 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.188548 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:51:45.188556 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-19 08:51:45.188565 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.188572 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-19 08:51:45.188580 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-19 08:51:45.188587 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-19 08:51:45.188598 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-19 08:51:45.188605 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-19 08:51:45.188612 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-19 08:51:45.188621 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-19 08:51:45.188628 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-19 08:51:45.188640 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-19 08:51:45.188649 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-19 08:51:45.188656 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-19 08:51:45.188663 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.188670 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.188677 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-19 08:51:45.188684 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-19 08:51:45.188691 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-19 08:51:45.188698 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-19 08:51:45.188705 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.188712 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-19 08:51:45.188720 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-19 08:51:45.188727 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-19 08:51:45.188733 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-19 08:51:45.188740 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-19 08:51:45.188747 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-19 08:51:45.188754 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-19 08:51:45.188761 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-19 08:51:45.188768 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-19 08:51:45.188776 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-19 08:51:45.188783 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-19 08:51:45.188790 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-19 08:51:45.188797 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-19 08:51:45.188804 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-19 08:51:45.189047 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-19 08:51:45.189057 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:51:45.189062 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:51:45.189067 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-19 08:51:45.189074 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-19 08:51:45.189078 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:51:45.189082 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-19 08:51:45.189092 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-19 08:51:45.189101 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:51:45.189145 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.189152 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:51:45.189166 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-19 08:51:45.189188 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-19 08:51:45.189194 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-19 08:51:45.189199 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-19 08:51:45.189203 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-19 08:51:45.189208 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:51:45.189219 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:51:45.189226 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:51:45.189230 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:51:45.189241 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.189250 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-19 08:51:45.189255 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-19 08:51:45.189278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.189287 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:51:45.189292 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.189316 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:51:45.189321 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-19 08:51:45.189325 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-19 08:51:45.189329 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-19 08:51:45.189333 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-19 08:51:45.189336 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-19 08:51:45.189341 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-19 08:51:45.189345 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-19 08:51:45.189351 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-19 08:51:45.189361 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:51:45.189368 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:51:45.189372 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-19 08:51:45.189378 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.189383 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-19 08:51:45.189387 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-19 08:51:45.189411 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-19 08:51:45.189417 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.189421 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.189426 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.189430 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-19 08:51:45.189441 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:51:45.189449 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:51:45.189453 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:51:45.189458 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:51:45.189464 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205572" 2019-10-19 08:51:45.189471 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:51:45.189475 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:51:45.189480 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:51:45.189487 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:51:45.189491 wsdl: in serializeType: returning: 205572 2019-10-19 08:51:45.189498 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-19 08:51:45.189505 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-19 08:51:45.189509 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-19 08:51:45.189512 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-19 08:51:45.189518 wsdl: in serializeType: returning: 205572 2019-10-19 08:51:45.189522 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205572 2019-10-19 08:51:45.189540 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205572 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-19 08:51:45.189545 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-19 08:51:45.189551 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4641"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-19 08:51:45.189564 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-19 08:51:45.189570 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205572 2019-10-19 08:51:45.189580 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-19 08:51:45.189657 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-19 08:51:45.189592 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-19 08:51:45.189603 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-19 08:51:45.189608 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-19 08:51:45.189613 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-19 08:51:45.189617 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-19 08:51:45.189623 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:51:45.189633 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:51:45.189646 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:51:45.189651 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:51:45.189664 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-19 08:51:45.189673 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-19 08:51:45.189681 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-19 08:51:45.195944 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-19 08:51:45.195971 soap_transport_http: socket connected 2019-10-19 08:51:45.195988 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-19 08:51:45.196002 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-19 08:51:45.196012 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-19 08:51:45.196021 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-19 08:51:45.196029 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-19 08:51:45.196037 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-19 08:51:45.196045 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-19 08:51:45.196082 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-19 08:51:45.204927 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-19 08:51:45.204962 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-19 08:51:45.204968 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:51:45.204974 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-19 08:51:45.204979 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-19 08:51:45.204984 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-19 08:51:45.204991 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-19 08:51:45.204996 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-19 08:51:45.205001 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-19 08:51:45.205007 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 19 Oct 2019 06:51:40 GMT 2019-10-19 08:51:45.205013 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-19 08:51:45.205018 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-19 08:51:45.205024 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-19 08:51:45.205033 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-19 08:51:45.205062 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-19 08:51:45.205074 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-19 08:51:45.205083 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-19 08:51:45.205088 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-19 08:51:45.205093 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-19 08:51:45.205133 soap_transport_http: closed socket 2019-10-19 08:51:45.205146 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-19 08:51:45.205152 soap_transport_http: end of send() 2019-10-19 08:51:45.205182 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-19 08:51:45.205189 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 19 Oct 2019 06:51:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-19 08:51:45.205225 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-19 08:51:45.205234 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-19 08:51:45.205257 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-19 08:51:45.205264 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-19 08:51:45.205377 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-19 08:51:45.205476 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-19 08:51:45.205483 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-19 08:51:45.205491 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-19 08:51:45.205503 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:51:45.205526 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-19 08:51:45.205581 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-19 08:51:45.205617 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-19 08:51:45.205630 nusoap_client: got fault 2019-10-19 08:51:45.205638 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-19 08:51:45.205643 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-19 08:51:45.205647 nusoap_client: detail =