Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 60Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
GM-3 Model turbiny: RHC6-3
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3804
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:06:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:06:32.544321 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:06:32.544373 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:32.544386 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:06:32.544402 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:32.544411 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:06:32.544418 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:06:32.544431 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:06:32.544439 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:32.544446 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:32.544454 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:06:32.544463 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:06:32.544474 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:06:32.544479 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:06:32.544494 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:06:32.544499 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:06:32.544503 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:06:32.544514 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:32.544530 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:32.544539 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:06:32.544544 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:06:32.544550 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:06:32.544559 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:06:32.544568 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:06:32.552061 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:06:32.552076 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:06:32.552086 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:06:32.552092 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:32.552096 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:32.552100 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:06:32.552104 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:06:32.552132 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:06:32.576070 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:06:32.576120 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:06:32.576134 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:06:32.576145 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:06:32.576155 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:06:32.576165 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:06:32.576175 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:06:32.576187 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:06:32.576198 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:06:32.576209 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:06:31 GMT 2019-02-20 06:06:32.576219 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:06:32.576229 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:06:32.576241 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:06:32.576260 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:06:32.576316 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:06:32.576349 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 06:06:32.583384 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.583453 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:32.583746 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.583772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:06:32.590385 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.590512 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.590544 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:32.591078 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.591104 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:06:32.591469 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.591683 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.591726 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.597512 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.597666 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.597862 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.597887 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:32.598461 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.598499 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:32.599020 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.599259 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.599283 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.599726 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.599750 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.600194 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.600220 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:32.600787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.600808 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:06:32.604593 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.604635 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.604999 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.605025 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:32.605538 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.605561 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:32.606083 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.606327 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.606354 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.606789 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.606818 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:06:32.607368 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.607607 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.607646 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-20 06:06:32.608012 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.608248 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:06:32.608485 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:06:32.608504 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:06:32.608512 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:06:32.608546 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:06:32.608600 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:06:32.608623 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:06:32.608634 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:06:32.608659 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:06:32.608667 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:06:32.608889 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:06:32.608910 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:06:32.608977 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.608990 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:06:32.609019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609072 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.609085 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609107 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:06:32.609138 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.609149 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609165 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:06:32.609189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.609250 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:06:32.609274 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609285 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.609309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609356 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.609368 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609384 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:06:32.609426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.609469 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:06:32.609493 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609503 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:06:32.609525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609565 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.609577 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609595 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:06:32.609630 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.609640 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609656 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:06:32.609684 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.609694 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609709 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:06:32.609730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.609787 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.609810 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609819 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:06:32.609842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609881 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.609892 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609908 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:06:32.609930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.609954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.609970 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:06:32.609993 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610002 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:06:32.610024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610063 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.610073 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610089 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:06:32.610117 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.610128 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610143 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:06:32.610170 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.610180 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610195 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:06:32.610223 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.610234 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610249 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:32.610271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.610337 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:32.610360 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610370 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.610393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610438 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610448 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610511 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:32.610544 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:32.610571 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610588 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:32.610604 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:06:32.610624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:32.610664 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:06:32.610687 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610697 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:06:32.610723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610761 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.610772 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610789 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:32.610810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.610849 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:32.610872 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610882 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.610903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610942 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.610953 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.610969 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:06:32.610990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.611031 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:06:32.611054 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611064 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:06:32.611085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611123 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.611134 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611150 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:32.611171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.611212 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:06:32.611235 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611245 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.611266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611306 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.611317 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611333 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:06:32.611354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611378 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.611394 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:06:32.611424 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611434 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:06:32.611455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611494 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.611505 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611521 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:06:32.611549 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.611560 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611575 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:32.611597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.611644 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:06:32.611667 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611676 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.611698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611737 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.611748 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611763 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:06:32.611785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.611825 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:06:32.611847 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611857 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:06:32.611883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611922 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.611933 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.611949 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:06:32.611978 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.611988 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612004 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:32.612025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.612072 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:06:32.612095 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612105 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.612127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612165 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.612176 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612192 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:06:32.612212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.612253 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:06:32.612276 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612286 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:06:32.612308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612349 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.612360 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612375 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:32.612396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.612443 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:06:32.612466 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612476 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.612497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612536 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.612547 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612562 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:06:32.612584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.612631 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:06:32.612653 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612663 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:06:32.612684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612722 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.612733 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612749 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:32.612771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.612812 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:32.612834 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612843 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.612865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612903 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.612913 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612929 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:06:32.612950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.612975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.612991 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:06:32.613015 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613025 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:06:32.613046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613084 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.613095 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613110 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:06:32.613130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.613171 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:32.613193 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613203 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.613224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613262 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.613272 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613288 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:06:32.613314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.613355 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:06:32.613378 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613387 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:06:32.613414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613453 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.613463 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613479 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:06:32.613500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.613540 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:32.613563 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613574 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.613596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613638 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.613648 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613664 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:06:32.613685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.613727 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:06:32.613750 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613759 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:06:32.613780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613819 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.613831 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613846 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:06:32.613874 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.613885 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613900 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:06:32.613922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.613952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.613968 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:32.613991 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614001 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.614022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614061 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.614072 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614089 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:06:32.614110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.614150 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:06:32.614173 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614182 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:06:32.614204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614242 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.614253 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614268 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:32.614290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.614365 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.614396 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614404 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.614423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614454 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.614462 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614473 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:06:32.614488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.614518 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:32.614534 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614540 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:06:32.614555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614581 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:32.614589 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614599 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:06:32.614613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.614639 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.614654 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614661 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.614674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614698 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614705 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614746 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:32.614767 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:32.614784 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614796 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:32.614806 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:06:32.614819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:32.614844 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:32.614859 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614865 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:06:32.614880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614907 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:32.614914 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614924 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:06:32.614938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.614963 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.614979 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.614985 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.614999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615022 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615029 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615066 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:32.615086 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:32.615103 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615114 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:32.615124 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:06:32.615137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:32.615161 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:32.615176 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615182 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:06:32.615196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615221 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.615229 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615239 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:06:32.615257 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.615264 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615274 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:06:32.615292 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.615299 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615309 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:06:32.615337 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.615345 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615355 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:06:32.615373 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.615380 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615390 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:06:32.615408 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.615415 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615424 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:06:32.615442 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.615448 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615458 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:32.615471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.615521 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:32.615537 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615543 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.615558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615583 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.615590 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615600 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:06:32.615613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.615639 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:06:32.615654 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615660 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:06:32.615675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615699 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.615706 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615716 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:06:32.615735 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.615741 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615751 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:32.615769 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.615776 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615785 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:06:32.615798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.615831 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:06:32.615846 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615852 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.615866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615891 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.615899 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615909 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:06:32.615923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.615949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:06:32.615964 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.615970 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:06:32.615984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616009 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.616016 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616026 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:32.616039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.616064 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.616079 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616085 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.616100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616125 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.616132 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616143 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:06:32.616156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.616180 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:32.616196 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616202 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:06:32.616216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616241 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.616248 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616258 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:06:32.616275 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.616282 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616292 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:32.616323 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.616330 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616341 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:06:32.616354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.616387 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.616402 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616409 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.616423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616449 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.616456 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616466 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:06:32.616479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.616505 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:32.616520 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616526 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:32.616540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616565 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.616572 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616582 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:06:32.616600 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.616615 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616625 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:32.616642 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.616649 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616659 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:32.616676 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.616683 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616693 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:06:32.616711 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.616718 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616728 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:06:32.616741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.616782 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:32.616797 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616803 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.616817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616842 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.616850 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616860 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:06:32.616873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.616888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.616898 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:32.616913 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.616943 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.616950 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.616961 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.616974 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.616991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.617005 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617031 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.617038 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617048 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:32.617066 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.617073 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617083 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:06:32.617101 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.617108 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617118 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:06:32.617135 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.617142 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617152 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:06:32.617170 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.617177 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617186 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:06:32.617204 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:32.617211 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617221 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:06:32.617238 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.617246 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617255 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.617273 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.617280 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617289 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:32.617307 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.617328 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617338 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:32.617357 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.617364 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617374 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:32.617387 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617437 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.617455 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.617461 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:32.617476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.617501 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.617508 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.617518 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:32.617536 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.617543 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.617552 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:06:32.617570 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.617577 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.617587 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:06:32.617611 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.617618 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.617628 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:06:32.617641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.617667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.617678 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.617699 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.617713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.617738 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617746 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.617756 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:06:32.617769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.617784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.617794 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:32.617807 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617835 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617842 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617852 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617865 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617881 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.617895 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617921 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.617928 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617938 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:06:32.617956 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.617962 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.617973 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:06:32.617991 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.617998 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.618007 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:06:32.618025 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.618032 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.618042 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:06:32.618059 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.618066 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.618076 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:06:32.618093 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.618100 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.618110 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:06:32.618128 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.618134 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.618144 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:32.618162 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.618168 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.618178 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:06:32.618195 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.618202 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.618212 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:06:32.618230 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.618237 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.618246 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:32.618264 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.618270 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.618280 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:32.618293 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.618360 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.618380 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.618386 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:32.618403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.618427 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.618434 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.618445 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:06:32.618463 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.618469 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.618479 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:32.618497 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.618504 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.618514 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:06:32.618531 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:32.618538 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.618548 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:32.618561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.618587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.618598 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.618619 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.618626 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.618640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.618666 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.618673 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.618683 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:06:32.618696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.618711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.618721 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:32.618735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.618763 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.618771 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.618781 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.618794 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.618810 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.618824 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.618850 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.618857 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.618867 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:06:32.618885 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.618892 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.618902 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:06:32.618923 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.618930 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.618940 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:06:32.618959 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.618965 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.618975 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:06:32.618993 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.619000 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.619009 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:06:32.619027 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.619033 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.619043 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:06:32.619061 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.619067 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.619077 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:32.619094 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.619102 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.619112 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:06:32.619129 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.619136 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.619146 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:06:32.619164 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619171 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.619181 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:06:32.619199 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.619206 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.619215 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:32.619233 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.619240 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.619249 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:32.619262 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.619326 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.619343 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619371 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619379 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619389 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619402 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619418 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.619432 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619458 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.619465 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619475 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:06:32.619493 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.619500 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619510 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:06:32.619528 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.619535 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619544 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:06:32.619562 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.619569 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619579 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:06:32.619596 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.619611 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619621 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:06:32.619639 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.619645 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619655 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:06:32.619673 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.619680 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619689 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:06:32.619707 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.619713 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619723 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:06:32.619741 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.619748 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619758 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:06:32.619776 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.619782 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619792 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:06:32.619809 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.619816 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619826 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:06:32.619844 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.619850 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619860 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:06:32.619878 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.619885 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619894 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:32.619912 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.619919 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.619929 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:06:32.619942 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.620006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.620024 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620031 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:06:32.620046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620071 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.620078 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620088 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:06:32.620101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.620127 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:32.620142 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620149 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.620162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620188 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.620195 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620205 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:06:32.620218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.620243 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:06:32.620258 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620265 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:06:32.620278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620304 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.620311 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620327 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:32.620345 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.620352 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620362 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:06:32.620380 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.620386 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620396 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:06:32.620414 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:32.620421 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620431 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:06:32.620444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.620481 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:06:32.620496 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620503 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.620517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620542 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:32.620549 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620559 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:06:32.620572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.620588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.620598 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:06:32.620613 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:32.620639 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:06:32.620646 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:32.620656 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:06:32.620669 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:32.620685 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.620699 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:32.620725 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.620732 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:32.620742 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:06:32.620760 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.620767 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:32.620777 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:06:32.620795 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.620802 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:32.620812 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:06:32.620830 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:06:32.620836 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:32.620846 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:06:32.620864 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.620871 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:32.620881 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:06:32.620899 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.620906 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:32.620916 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:06:32.620933 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.620940 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:32.620950 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:32.620968 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.620975 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:32.620985 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:06:32.621002 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.621009 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:32.621019 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:06:32.621037 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.621043 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:32.621053 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:32.621066 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:06:32.621115 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.621133 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621139 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:06:32.621154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621179 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.621186 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621196 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:32.621210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.621235 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:32.621250 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621256 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.621270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621295 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:32.621302 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621336 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:06:32.621351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.621376 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:06:32.621390 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:32.621417 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:32.621424 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:32.621434 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:06:32.621452 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:32.621459 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:32.621469 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:06:32.621486 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:32.621493 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:32.621503 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:06:32.621516 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:06:32.621540 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.621556 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621562 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:06:32.621576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621602 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.621609 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621619 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:32.621638 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.621645 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621655 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:06:32.621672 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.621679 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621689 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:06:32.621702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.621735 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.621750 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621756 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.621770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621795 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.621803 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621813 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:06:32.621826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.621842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.621852 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:06:32.621865 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.621893 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.621900 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.621910 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.621923 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.621939 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.621953 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.621979 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.621986 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.621996 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:06:32.622014 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.622021 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.622031 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:06:32.622048 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.622055 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.622065 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:06:32.622083 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.622090 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.622100 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:06:32.622117 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.622124 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.622134 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:06:32.622151 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.622158 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.622168 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:06:32.622186 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.622192 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.622202 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:06:32.622220 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.622226 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.622236 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:06:32.622254 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.622261 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.622271 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:06:32.622284 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.622334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.622354 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622361 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:06:32.622375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622400 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.622407 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622417 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:06:32.622435 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.622442 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622452 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:32.622470 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.622477 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622486 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:32.622504 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.622511 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622521 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:06:32.622538 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.622545 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622555 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:06:32.622568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.622609 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:32.622625 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622631 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.622645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622669 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622676 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622714 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:32.622734 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:32.622751 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622762 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:32.622772 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:06:32.622784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:06:32.622808 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:06:32.622823 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622830 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:06:32.622844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622869 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.622876 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622886 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:06:32.622900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.622925 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:06:32.622940 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622946 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.622959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.622984 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:06:32.622992 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.623002 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:06:32.623015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.623030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.623040 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:06:32.623055 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.623061 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:06:32.623074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.623099 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.623106 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.623117 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:32.623130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.623145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.623155 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:32.623170 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.623176 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.623190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.623215 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623222 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.623232 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:06:32.623245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.623260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.623270 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:06:32.623284 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623312 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623324 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623334 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623348 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.623379 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623405 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.623413 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623423 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:06:32.623441 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.623448 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623458 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:06:32.623476 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.623483 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623493 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:06:32.623510 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.623517 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623527 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:06:32.623545 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.623551 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623561 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:06:32.623579 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:32.623586 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623596 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:06:32.623614 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:32.623620 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623630 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:06:32.623648 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:06:32.623655 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623665 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:06:32.623682 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:32.623689 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623699 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:06:32.623717 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.623723 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623733 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:06:32.623750 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.623757 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623767 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:06:32.623785 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.623792 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623802 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:06:32.623819 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.623826 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623835 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:06:32.623849 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.623915 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.623933 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.623939 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:06:32.623957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.623982 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.623989 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.623999 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:06:32.624013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.624038 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:32.624053 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624059 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.624073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624098 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.624105 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624116 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:06:32.624129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.624154 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:06:32.624169 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624175 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:32.624189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624214 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.624221 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624231 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:06:32.624249 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.624255 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624265 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:06:32.624283 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.624290 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624300 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:06:32.624334 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.624342 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624353 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:06:32.624366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.624404 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624420 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624426 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.624440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624466 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624473 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624483 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:06:32.624497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.624522 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:32.624536 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624564 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624571 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624582 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624595 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624612 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.624626 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624652 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.624659 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624669 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:06:32.624687 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.624693 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624703 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:06:32.624721 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.624728 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624738 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:06:32.624755 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.624762 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624772 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:06:32.624790 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.624797 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624807 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:06:32.624824 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.624831 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624841 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:06:32.624859 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:06:32.624866 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624875 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:06:32.624888 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.624926 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.624943 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624949 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:06:32.624963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.624988 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.624995 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625006 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:06:32.625024 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.625031 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625040 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:06:32.625058 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.625065 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625075 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:06:32.625093 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.625099 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625109 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:06:32.625126 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.625133 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625143 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:06:32.625161 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.625168 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625177 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:06:32.625195 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.625202 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625212 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:06:32.625229 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.625236 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625245 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:06:32.625259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.625310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:32.625337 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625345 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:06:32.625359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625384 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:32.625392 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:06:32.625415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.625440 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:06:32.625457 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:06:32.625464 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:06:32.625475 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:06:32.625491 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625498 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:06:32.625512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625535 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:32.625555 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:06:32.625572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.625583 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:06:32.625593 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:06:32.625617 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.625624 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:06:32.625634 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:06:32.625650 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:06:32.625658 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:06:32.625668 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:06:32.625685 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.625692 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:32.625702 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.625719 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.625726 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:32.625736 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.625753 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.625760 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:32.625769 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.625787 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.625793 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:06:32.625803 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.625820 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:32.625827 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:06:32.625837 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:32.625854 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:32.625860 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:06:32.625870 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:06:32.625887 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.625894 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:06:32.625904 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.625920 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:06:32.625927 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:06:32.625937 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:06:32.625954 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.625961 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:06:32.625971 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.625988 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.625994 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:06:32.626004 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.626020 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:06:32.626027 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:06:32.626037 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:06:32.626050 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:06:32.626085 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:06:32.626115 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:06:32.626143 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.626171 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:06:32.626198 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:32.626225 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:06:32.626252 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:32.626279 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:06:32.626306 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:06:32.626347 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:06:32.626375 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:06:32.626402 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:06:32.626429 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:06:32.626456 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:06:32.626503 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:06:32.626530 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:06:32.626720 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:32.626748 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:06:32.626775 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:32.626802 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:06:32.626829 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:32.626855 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:06:32.626883 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:32.626910 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:06:32.626937 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.626964 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:32.626991 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.627018 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:32.627045 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.627072 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:06:32.627099 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:32.627127 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:06:32.627154 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:06:32.627181 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:06:32.627208 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.627237 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:32.627264 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.627291 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:06:32.627327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:32.627356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:32.627383 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.627410 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:32.627441 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.627468 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:32.627495 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:32.627521 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:06:32.627548 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:06:32.627575 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:06:32.627601 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:32.627628 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:06:32.627654 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.627680 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:06:32.627707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:32.627734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:06:32.627761 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:06:32.627787 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:06:32.627814 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:32.627841 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:06:32.627868 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:32.627894 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:06:32.627920 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.627948 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:06:32.627974 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:32.628002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:06:32.628031 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628049 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628075 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:32.628102 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628119 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628136 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628167 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:32.628194 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628228 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628245 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628271 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:32.628297 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628328 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:32.628356 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628382 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:32.628409 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628426 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628453 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:32.628479 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628496 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628523 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:32.628549 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628577 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:32.628611 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628637 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:32.628664 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628691 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:32.628717 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628743 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:32.628770 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628787 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628813 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:32.628840 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628867 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:32.628894 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628920 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:32.628951 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.628978 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:32.629004 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629021 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629038 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629055 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629104 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629131 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:32.629158 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629175 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629191 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629218 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:32.629244 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629271 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:32.629298 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629330 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629349 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629376 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:32.629402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629436 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.629523 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629540 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629556 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629578 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629605 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.629631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629648 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629665 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629682 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629708 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.629734 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629761 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.629787 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629805 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629822 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629839 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629868 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:32.629894 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629921 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:32.629947 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629964 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.629981 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630007 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.630034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630084 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630127 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:32.630153 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630179 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:06:32.630206 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630237 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.630263 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630290 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:32.630326 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630344 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630361 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630377 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630404 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.630430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630448 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630465 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630482 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630499 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630516 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630549 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630575 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:06:32.630602 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630619 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630645 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:32.630671 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630688 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630705 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630731 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:32.630758 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630791 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630834 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:32.630865 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630892 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:32.630917 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630944 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:32.630970 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.630987 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631013 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:32.631039 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631056 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631082 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:32.631108 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631135 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:32.631162 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631189 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:32.631215 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631243 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:32.631269 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631295 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:06:32.631326 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631344 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631371 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:06:32.631397 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631424 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:32.631451 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631477 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:32.631503 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631530 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:32.631556 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631573 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631590 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631612 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631629 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631646 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631688 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:32.631715 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631733 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631749 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631775 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:32.631802 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631829 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:32.631855 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631872 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631889 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631915 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:32.631941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631958 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.631993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632035 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:06:32.632061 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632078 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632095 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632111 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632137 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.632163 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632180 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632218 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632245 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.632271 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632298 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:06:32.632329 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632347 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632364 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632382 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632408 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:06:32.632435 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632461 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:06:32.632487 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632505 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632522 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632549 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.632575 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632610 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:06:32.632695 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632721 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:06:32.632747 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632773 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:06:32.632800 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632826 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:06:32.632852 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632870 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632891 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632908 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632934 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.632961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.632995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.633012 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.633029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.633045 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.633062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.633079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:06:32.633105 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:06:32.633132 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:32.633190 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.633243 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:32.633293 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:32.633351 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:32.633402 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:32.633451 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:06:32.633500 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:32.633565 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:32.633614 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:32.633664 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:32.633713 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:32.633761 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.633810 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.633859 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.633907 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:32.633955 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:32.634005 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.634055 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.634104 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:32.634169 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.634225 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.634281 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:32.634334 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:32.634383 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:32.634431 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.634478 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:32.634528 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:32.634769 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:32.634824 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:32.634872 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.634922 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:32.634979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:32.635029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.635078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:32.635128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:32.635175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:32.635224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:32.635275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:06:32.635338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:32.635388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:32.635436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:32.635485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:32.635533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:32.635580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.635630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.635679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.635728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:32.635777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:32.635827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.635876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.635925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:32.635975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.636029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.636082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:32.636130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:32.636178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:32.636226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.636273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:32.636330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:32.636380 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:32.636433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:32.636481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.636530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:32.636587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:32.636636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.636685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:32.636735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:32.636782 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:32.636831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:32.636880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:06:32.636933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:32.636982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:32.637029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:32.637079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:32.637126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:32.637178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.637228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.637277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.637330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:32.637378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:32.637427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.637476 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.637526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:32.637576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.637629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.637682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:32.637729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:32.637776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:32.637824 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.637871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:32.637920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:32.637970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:32.638025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:32.638073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.638122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:32.638178 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:06:32.638206 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:32.638268 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.638329 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:32.638385 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:32.638444 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:32.638500 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:32.638554 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:32.638608 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:32.638662 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:32.638717 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:32.638771 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:32.638826 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:32.638881 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.638935 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.638989 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.639043 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:32.639098 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:32.639153 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.639207 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.639261 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:32.639321 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.639377 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.639431 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:32.639485 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:32.639540 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:32.639609 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.639691 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:32.639746 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:32.639800 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:32.640042 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:32.640098 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.640153 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:32.640216 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:06:32.640240 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:32.640295 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.640355 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:32.640410 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:32.640465 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:32.640519 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:32.640574 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:32.640628 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:32.640682 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:32.640737 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:32.640793 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:32.640848 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:32.640903 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.640957 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.641012 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.641070 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:32.641125 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:32.641180 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.641235 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.641290 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:32.641357 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.641414 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.641468 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:32.641523 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:32.641577 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:32.641632 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.641686 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:32.641741 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:32.641795 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:32.641850 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:32.641904 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.641958 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:32.642020 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:06:32.642044 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:32.642093 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.642143 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:32.642192 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:32.642246 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:32.642295 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:32.642355 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:32.642404 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:32.642453 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:32.642503 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:32.642552 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:32.642601 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:32.642650 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.642700 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.642749 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.642798 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:32.642847 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:32.642901 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.642950 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.642999 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:32.643048 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.643098 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.643147 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:32.643197 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:32.643246 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:32.643299 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.643353 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:32.643403 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:32.643451 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:32.643500 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:32.643550 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.643599 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:32.643655 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:06:32.643678 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:06:32.643729 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.643780 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:32.643832 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:32.643882 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:06:32.643933 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:06:32.643983 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:06:32.644034 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:06:32.644086 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:32.644137 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:32.644188 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:32.644238 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:32.644289 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.644346 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.644402 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.644452 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:32.644504 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:06:32.644556 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.644607 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.644658 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:32.644709 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.644760 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.644811 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:32.644863 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:06:32.644914 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:32.644966 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.645017 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:32.645068 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:06:32.645120 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:32.645176 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:32.645230 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.645282 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:32.645344 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:06:32.645362 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:06:32.645392 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:06:32.645421 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:06:32.645448 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:06:32.645679 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:06:32.645701 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:32.645719 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.645729 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:32.645739 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:32.645749 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:32.645758 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:32.645768 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:32.645777 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:32.645785 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:32.645795 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:32.645804 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:32.645813 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:32.645822 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.645831 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.645840 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.645849 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:32.645858 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:32.645867 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.645876 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.645885 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:32.645893 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.645902 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.645910 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:32.645919 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:32.645928 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:32.645937 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.645946 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:32.645955 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:32.645964 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:32.645972 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:32.645981 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.645990 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:32.645998 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:32.646009 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.646017 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:32.646026 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:32.646034 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:32.646043 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:32.646051 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:32.646059 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:32.646067 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:32.646075 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:32.646083 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:32.646091 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:32.646099 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.646107 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.646115 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.646123 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:32.646131 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:32.646139 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.646147 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.646160 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:32.646168 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.646176 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.646184 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:32.646192 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:32.646200 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:32.646208 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.646216 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:32.646223 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:32.646231 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:32.646239 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:32.646247 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.646255 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:32.646263 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:32.646273 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.646282 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:32.646291 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:32.646298 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:32.646320 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:32.646328 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:32.646336 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:32.646344 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:32.646351 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:32.646359 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:32.646367 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:32.646374 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.646382 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.646389 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.646397 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:32.646404 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:32.646412 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.646419 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.646426 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:32.646433 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.646441 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.646448 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:32.646456 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:32.646464 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:32.646472 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.646478 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:32.646486 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:32.646493 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:32.646499 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:32.646507 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.646514 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:32.646522 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:06:32.646531 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.646539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:06:32.646547 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:06:32.646554 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:06:32.646561 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:06:32.646569 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:06:32.646579 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:06:32.646587 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:06:32.646595 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:06:32.646609 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:06:32.646616 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:06:32.646624 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.646644 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.646654 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:06:32.646661 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:06:32.646669 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:06:32.646676 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.646683 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:06:32.646691 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:06:32.646698 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:06:32.646705 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:06:32.646711 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:06:32.646718 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:06:32.646725 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:06:32.646732 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:06:32.646739 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:06:32.646746 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:06:32.646753 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:06:32.646759 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:06:32.646766 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:06:32.646773 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:06:32.647077 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:06:32.647088 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:06:32.647094 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:06:32.647099 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:06:32.647107 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:06:32.647111 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:06:32.647116 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:06:32.647126 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:06:32.647135 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:06:32.647183 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.647191 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:06:32.647205 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:06:32.647227 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:06:32.647234 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:06:32.647238 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:06:32.647242 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:06:32.647248 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:06:32.647259 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:32.647266 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:32.647271 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:32.647283 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.647292 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:06:32.647297 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:06:32.647337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.647347 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:06:32.647352 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.647378 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:06:32.647384 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:06:32.647389 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:06:32.647392 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:06:32.647397 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:06:32.647400 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:06:32.647405 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:06:32.647409 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:06:32.647415 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:06:32.647429 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:32.647436 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:32.647440 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:06:32.647446 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.647452 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:06:32.647456 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:06:32.647479 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:06:32.647485 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.647490 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.647495 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.647499 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:06:32.647510 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:06:32.647521 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:32.647526 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:06:32.647530 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:06:32.647537 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205572" 2019-02-20 06:06:32.647544 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:32.647548 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:06:32.647553 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:32.647560 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:32.647564 wsdl: in serializeType: returning: 205572 2019-02-20 06:06:32.647570 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:06:32.647577 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:06:32.647581 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:06:32.647585 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:06:32.647590 wsdl: in serializeType: returning: 205572 2019-02-20 06:06:32.647594 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205572 2019-02-20 06:06:32.647617 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205572 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:06:32.647622 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:06:32.647628 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4815"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:06:32.647642 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:06:32.647648 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205572 2019-02-20 06:06:32.647658 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:06:32.647735 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:06:32.647673 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:06:32.647684 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:06:32.647689 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:06:32.647694 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:06:32.647698 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:06:32.647705 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:32.647715 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:32.647722 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:06:32.647728 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:06:32.647741 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:06:32.647752 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:06:32.647759 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:06:32.654936 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:06:32.654956 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:06:32.654966 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:06:32.654973 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:06:32.654978 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:06:32.654983 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:06:32.654987 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:06:32.654991 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:06:32.654996 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:06:32.655026 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:06:32.664051 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:06:32.664070 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:06:32.664076 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:06:32.664082 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:06:32.664088 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:06:32.664093 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:06:32.664099 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:06:32.664104 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:06:32.664110 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:06:32.664115 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:06:31 GMT 2019-02-20 06:06:32.664121 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:06:32.664127 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:06:32.664132 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:06:32.664141 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:06:32.664166 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:06:32.664176 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:06:32.664185 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:06:32.664190 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:06:32.664195 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:06:32.664236 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:06:32.664249 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:06:32.664255 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:06:32.664280 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:06:32.664287 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:06:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:06:32.664330 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:06:32.664340 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:06:32.664362 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:06:32.664368 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:06:32.664469 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:06:32.664576 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:06:32.664583 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:06:32.664591 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:06:32.664611 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:06:32.664638 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:06:32.664697 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:06:32.664725 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:06:32.664739 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:06:32.664747 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:06:32.664752 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:06:32.664757 nusoap_client: detail =