Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 60Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
GM-3 Model turbiny: RHC6-3
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3804
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 11 Jul 2020 19:49:39 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-07-11 21:49:46.858219 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-07-11 21:49:46.858272 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 21:49:46.858293 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-07-11 21:49:46.858311 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 21:49:46.858321 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-07-11 21:49:46.858330 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-07-11 21:49:46.858344 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-07-11 21:49:46.858352 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 21:49:46.858359 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 21:49:46.858368 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-11 21:49:46.858377 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-11 21:49:46.858393 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-11 21:49:46.858399 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-11 21:49:46.858404 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-11 21:49:46.858408 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-11 21:49:46.858412 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-07-11 21:49:46.858425 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 21:49:46.858439 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 21:49:46.858447 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-11 21:49:46.858453 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-07-11 21:49:46.858458 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-07-11 21:49:46.858467 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-11 21:49:46.858483 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-11 21:49:46.865301 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-11 21:49:46.865337 soap_transport_http: socket connected 2020-07-11 21:49:46.865352 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-07-11 21:49:46.865360 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 21:49:46.865366 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 21:49:46.865371 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-11 21:49:46.865375 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-07-11 21:49:46.865412 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-07-11 21:49:46.885176 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-07-11 21:49:46.885223 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-07-11 21:49:46.885232 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 21:49:46.885238 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-11 21:49:46.885244 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-11 21:49:46.885250 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-11 21:49:46.885256 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-11 21:49:46.885263 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-11 21:49:46.885269 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-11 21:49:46.885275 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 11 Jul 2020 19:49:39 GMT 2020-07-11 21:49:46.885281 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-11 21:49:46.885286 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-07-11 21:49:46.885297 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-11 21:49:46.885312 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-07-11 21:49:46.885346 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-07-11 21:49:46.885371 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-07-11 21:49:46.891487 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.891535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.891803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.891835 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.891862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.891903 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.891946 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.898034 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.898070 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.898095 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.898123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.898171 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.898210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.898241 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.898288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.898361 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 21:49:46.898447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.898478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.898518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.898532 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.904513 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.904553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.904617 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.904653 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.904678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.904708 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.904825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.904866 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.904900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.904927 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.904963 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.905002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.905033 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.905070 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.905101 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.905124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.905162 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.905233 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.905252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.905290 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.905328 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.905341 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.905371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.905409 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.905447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.911005 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 21:49:46.911063 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 21:49:46.911107 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.911169 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.911216 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.911248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.911295 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.911324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.911367 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.911599 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 21:49:46.911622 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.911706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.911738 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.911789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.911869 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.912007 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 21:49:46.912039 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-07-11 21:49:46.912185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.912221 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.912258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.912272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.912297 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.912340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.912368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.912414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.912442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.912477 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.912555 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 21:49:46.917544 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.917627 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 21:49:46.917669 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.917683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.917710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.917751 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-11 21:49:46.917777 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.917804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.917837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.917904 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-11 21:49:46.917931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-11 21:49:46.918071 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-07-11 21:49:46.918086 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-11 21:49:46.918091 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-07-11 21:49:46.918222 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-07-11 21:49:46.918263 soap_transport_http: closed socket 2020-07-11 21:49:46.918280 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-11 21:49:46.918287 soap_transport_http: end of send() 2020-07-11 21:49:46.918308 wsdl: got WSDL URL 2020-07-11 21:49:46.918313 wsdl: Parse WSDL 2020-07-11 21:49:46.918612 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-07-11 21:49:46.918630 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-07-11 21:49:46.918691 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.918701 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-07-11 21:49:46.918723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.918753 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.918762 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.918777 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 21:49:46.918797 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.918805 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.918815 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 21:49:46.918831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.918873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.918886 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-07-11 21:49:46.918902 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.918908 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.918924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.918952 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.918959 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.918970 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-07-11 21:49:46.918984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.919010 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-07-11 21:49:46.919026 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919032 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-07-11 21:49:46.919046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919072 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.919079 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919089 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 21:49:46.919108 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.919115 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919125 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 21:49:46.919142 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.919149 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919158 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 21:49:46.919171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.919205 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-07-11 21:49:46.919220 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919226 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-07-11 21:49:46.919244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919270 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.919277 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919287 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-07-11 21:49:46.919300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.919327 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-07-11 21:49:46.919341 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919347 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-07-11 21:49:46.919362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919387 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.919394 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919403 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 21:49:46.919421 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.919440 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919451 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 21:49:46.919469 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.919476 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919486 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 21:49:46.919503 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.919511 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919520 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 21:49:46.919533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.919579 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-07-11 21:49:46.919594 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919601 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.919617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919642 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919648 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919689 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 21:49:46.919711 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 21:49:46.919729 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919740 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 21:49:46.919750 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-07-11 21:49:46.919763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 21:49:46.919787 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-11 21:49:46.919802 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919809 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-07-11 21:49:46.919828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919854 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.919861 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919871 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 21:49:46.919884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.919910 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-07-11 21:49:46.919925 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919931 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.919945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919968 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919974 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.919988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920011 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 21:49:46.920030 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 21:49:46.920047 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920058 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 21:49:46.920068 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-07-11 21:49:46.920080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 21:49:46.920105 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-07-11 21:49:46.920119 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920125 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-07-11 21:49:46.920139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920164 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.920171 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920180 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-11 21:49:46.920198 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.920204 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920214 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-11 21:49:46.920230 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.920237 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920246 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-11 21:49:46.920263 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.920270 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920279 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 21:49:46.920292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.920328 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.920343 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920349 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.920368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920394 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.920401 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920411 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-07-11 21:49:46.920432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.920459 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-11 21:49:46.920474 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920480 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-07-11 21:49:46.920494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920518 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.920525 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920535 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 21:49:46.920548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.920578 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-07-11 21:49:46.920593 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920599 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.920613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920640 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.920647 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920657 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-07-11 21:49:46.920670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.920695 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-07-11 21:49:46.920710 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920716 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-07-11 21:49:46.920730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920754 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.920761 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920770 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 21:49:46.920783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.920808 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-07-11 21:49:46.920823 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920829 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.920842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920866 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.920873 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920883 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-07-11 21:49:46.920896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.920920 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-07-11 21:49:46.920935 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920941 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-07-11 21:49:46.920954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920978 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.920985 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.920994 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 21:49:46.921011 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.921017 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921027 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 21:49:46.921040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.921068 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-07-11 21:49:46.921082 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921088 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.921102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921126 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.921133 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921142 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-07-11 21:49:46.921155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.921180 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-07-11 21:49:46.921194 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921200 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-07-11 21:49:46.921214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921238 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.921244 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921254 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 21:49:46.921271 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.921277 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921287 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 21:49:46.921300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.921328 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-07-11 21:49:46.921343 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921349 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.921362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921386 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.921393 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921402 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-07-11 21:49:46.921415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.921447 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-07-11 21:49:46.921462 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921468 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-07-11 21:49:46.921482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921506 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.921512 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921522 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 21:49:46.921535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.921570 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-07-11 21:49:46.921586 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921593 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.921606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921631 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.921638 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921648 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-07-11 21:49:46.921661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.921685 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-07-11 21:49:46.921700 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921708 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-07-11 21:49:46.921721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921745 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.921752 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921762 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 21:49:46.921775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.921799 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-07-11 21:49:46.921814 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921820 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.921833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921857 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.921870 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921879 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-07-11 21:49:46.921892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.921917 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-07-11 21:49:46.921932 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921938 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-07-11 21:49:46.921951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921975 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.921982 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.921992 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-11 21:49:46.922005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.922029 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-07-11 21:49:46.922044 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922050 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.922063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922087 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.922094 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922104 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-07-11 21:49:46.922117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.922141 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-11 21:49:46.922156 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922162 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-07-11 21:49:46.922175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922199 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.922206 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922215 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-11 21:49:46.922228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.922253 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-07-11 21:49:46.922268 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922274 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.922287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922311 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.922318 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922328 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-07-11 21:49:46.922341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.922365 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-07-11 21:49:46.922380 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922386 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-07-11 21:49:46.922400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922429 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.922436 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922446 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-07-11 21:49:46.922466 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.922472 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922482 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-07-11 21:49:46.922495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.922524 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 21:49:46.922539 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922545 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.922568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922593 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.922601 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922610 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-07-11 21:49:46.922624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.922649 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-11 21:49:46.922665 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922671 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 21:49:46.922685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922709 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.922716 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922726 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 21:49:46.922738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.922763 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.922846 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922854 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.922868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922926 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.922936 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922948 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 21:49:46.922962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.922977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.922988 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 21:49:46.923004 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923010 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-07-11 21:49:46.923028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923053 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 21:49:46.923060 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923070 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-11 21:49:46.923083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.923108 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.923123 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923129 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.923163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923189 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923196 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923233 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 21:49:46.923279 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 21:49:46.923300 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923312 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 21:49:46.923322 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-07-11 21:49:46.923335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 21:49:46.923359 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-07-11 21:49:46.923399 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923407 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-07-11 21:49:46.923444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923475 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 21:49:46.923482 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923492 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 21:49:46.923506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.923561 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-07-11 21:49:46.923581 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923587 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.923601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923624 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923631 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923667 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 21:49:46.923687 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 21:49:46.923704 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923715 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 21:49:46.923725 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-07-11 21:49:46.923756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 21:49:46.923784 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-07-11 21:49:46.923814 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923822 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-07-11 21:49:46.923837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923877 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 21:49:46.923887 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923899 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-11 21:49:46.923913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.923959 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.923975 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.923981 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.923995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924038 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924046 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924084 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 21:49:46.924104 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 21:49:46.924120 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924131 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 21:49:46.924141 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-07-11 21:49:46.924154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 21:49:46.924178 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-07-11 21:49:46.924192 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924199 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-07-11 21:49:46.924212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924237 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.924244 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924253 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-07-11 21:49:46.924271 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.924278 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924287 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-07-11 21:49:46.924304 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.924311 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924320 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 21:49:46.924338 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.924344 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924353 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 21:49:46.924370 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.924377 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924386 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-11 21:49:46.924404 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.924410 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924419 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-07-11 21:49:46.924466 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.924475 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924500 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 21:49:46.924516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.924590 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-07-11 21:49:46.924607 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924628 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.924646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924671 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.924678 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924688 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-07-11 21:49:46.924702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.924727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-07-11 21:49:46.924742 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924748 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-07-11 21:49:46.924761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924785 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.924792 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924802 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-11 21:49:46.924819 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.924826 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924835 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 21:49:46.924852 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.924858 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924867 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 21:49:46.924880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.924913 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-07-11 21:49:46.924927 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924933 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.924947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924971 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.924978 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.924987 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-07-11 21:49:46.925001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.925025 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-07-11 21:49:46.925040 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925047 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 21:49:46.925062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925086 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.925093 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925102 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 21:49:46.925115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.925159 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.925176 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925183 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.925197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925222 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.925229 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925256 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 21:49:46.925271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.925311 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 21:49:46.925344 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925351 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-07-11 21:49:46.925367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925393 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.925400 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925409 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 21:49:46.925432 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.925440 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925450 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-07-11 21:49:46.925468 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.925474 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925484 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-07-11 21:49:46.925501 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.925508 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925518 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-07-11 21:49:46.925535 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.925541 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925551 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-07-11 21:49:46.925565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.925606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.925621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925627 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.925642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925666 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.925672 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925682 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-07-11 21:49:46.925695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.925720 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-07-11 21:49:46.925735 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925741 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-11 21:49:46.925755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925779 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.925786 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925795 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-11 21:49:46.925812 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.925819 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925828 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 21:49:46.925845 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.925851 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925861 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 21:49:46.925873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.925906 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.925926 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925932 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.925946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925970 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.925977 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.925987 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-07-11 21:49:46.926000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.926015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.926025 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 21:49:46.926039 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.926045 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-07-11 21:49:46.926058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.926083 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.926090 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.926100 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 21:49:46.926117 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.926124 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.926134 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 21:49:46.926150 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.926157 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.926166 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 21:49:46.926185 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.926192 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.926202 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 21:49:46.926219 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.926226 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.926235 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 21:49:46.926248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.926278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.926288 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.926303 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.926309 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.926323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.926349 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926356 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.926365 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-07-11 21:49:46.926378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.926393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.926403 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 21:49:46.926417 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926452 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926459 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926469 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926482 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926498 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.926513 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926537 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.926544 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926553 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 21:49:46.926571 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.926577 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926587 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-07-11 21:49:46.926604 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.926611 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926620 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-07-11 21:49:46.926637 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.926644 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926654 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-11 21:49:46.926671 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.926678 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926687 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-07-11 21:49:46.926704 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 21:49:46.926711 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926720 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-07-11 21:49:46.926737 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.926744 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926753 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.926770 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.926777 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926787 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 21:49:46.926808 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.926815 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926825 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-07-11 21:49:46.926842 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.926848 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926858 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 21:49:46.926875 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.926881 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926891 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 21:49:46.926904 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.926957 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.926974 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.926980 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-07-11 21:49:46.926994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.927019 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.927026 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.927035 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 21:49:46.927053 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.927059 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.927069 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 21:49:46.927086 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.927092 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.927101 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 21:49:46.927118 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.927126 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.927135 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 21:49:46.927149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.927174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.927185 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927199 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.927206 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.927219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.927244 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927251 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.927261 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-07-11 21:49:46.927274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.927289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.927299 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-07-11 21:49:46.927333 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927379 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927398 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927410 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927429 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927446 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.927462 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927487 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.927494 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927504 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 21:49:46.927521 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.927567 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927580 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-11 21:49:46.927601 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.927607 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927617 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 21:49:46.927634 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.927644 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927654 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-11 21:49:46.927672 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.927679 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927688 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 21:49:46.927705 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.927712 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927721 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 21:49:46.927738 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.927745 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927754 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 21:49:46.927771 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.927777 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927786 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-11 21:49:46.927803 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.927810 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927819 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-11 21:49:46.927836 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.927843 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927852 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 21:49:46.927869 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.927876 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.927885 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 21:49:46.927898 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.928026 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.928064 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.928076 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-11 21:49:46.928103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.928153 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.928166 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.928180 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 21:49:46.928200 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.928206 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.928216 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 21:49:46.928233 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.928240 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.928249 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 21:49:46.928266 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 21:49:46.928273 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.928282 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-07-11 21:49:46.928296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.928323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.928333 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.928348 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.928355 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.928369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.928394 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.928401 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.928410 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-07-11 21:49:46.928431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.928447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.928458 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-11 21:49:46.928472 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.928522 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.928531 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.928542 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.928566 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.928584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.928599 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.928625 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.928632 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.928646 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 21:49:46.928681 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.928695 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.928715 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-11 21:49:46.928777 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.928793 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.928813 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-11 21:49:46.928848 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.928861 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.928880 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-11 21:49:46.928919 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.928954 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.929001 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 21:49:46.929026 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.929033 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.929043 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 21:49:46.929061 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.929067 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.929077 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 21:49:46.929094 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.929101 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.929110 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-11 21:49:46.929127 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.929133 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.929143 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-11 21:49:46.929160 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929167 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.929177 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-07-11 21:49:46.929194 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.929201 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.929210 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 21:49:46.929227 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.929234 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.929243 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 21:49:46.929256 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.929314 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.929330 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929358 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929365 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929375 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929388 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929404 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.929429 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929458 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.929465 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929475 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-07-11 21:49:46.929492 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.929499 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929508 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-07-11 21:49:46.929525 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.929531 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929541 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 21:49:46.929563 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.929571 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929581 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-07-11 21:49:46.929599 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.929605 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929615 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-07-11 21:49:46.929632 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.929638 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929647 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-11 21:49:46.929664 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.929671 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929680 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-07-11 21:49:46.929697 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.929704 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929713 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-07-11 21:49:46.929730 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.929737 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929747 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-07-11 21:49:46.929764 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.929770 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929779 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-11 21:49:46.929796 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.929803 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929812 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-11 21:49:46.929829 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.929835 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929846 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-07-11 21:49:46.929863 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.929870 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929879 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 21:49:46.929896 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.929903 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929912 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-07-11 21:49:46.929926 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.929990 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.930009 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930016 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-07-11 21:49:46.930030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930055 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.930062 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930071 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-11 21:49:46.930085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.930110 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-07-11 21:49:46.930125 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930131 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.930145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930171 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.930178 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930188 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-07-11 21:49:46.930201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.930226 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-07-11 21:49:46.930241 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930247 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-07-11 21:49:46.930260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930284 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.930291 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930301 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 21:49:46.930318 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.930325 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930334 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 21:49:46.930351 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.930357 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930367 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 21:49:46.930384 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 21:49:46.930391 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930400 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 21:49:46.930413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.930458 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-07-11 21:49:46.930473 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930480 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.930493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930518 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 21:49:46.930525 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930534 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-07-11 21:49:46.930548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.930566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.930578 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-07-11 21:49:46.930592 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 21:49:46.930619 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-07-11 21:49:46.930626 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 21:49:46.930635 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-07-11 21:49:46.930648 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 21:49:46.930664 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.930678 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-07-11 21:49:46.930703 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.930710 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 21:49:46.930722 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-07-11 21:49:46.930740 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.930746 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-07-11 21:49:46.930765 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-07-11 21:49:46.930784 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.930791 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 21:49:46.930800 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-07-11 21:49:46.930817 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-11 21:49:46.930824 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-07-11 21:49:46.930833 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-11 21:49:46.930850 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.930857 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-07-11 21:49:46.930866 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-07-11 21:49:46.930883 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.930889 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-07-11 21:49:46.930900 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-07-11 21:49:46.930917 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.930924 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-07-11 21:49:46.930933 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 21:49:46.930950 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.930956 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-11 21:49:46.930966 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-07-11 21:49:46.930983 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.930989 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-07-11 21:49:46.930999 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-07-11 21:49:46.931016 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.931023 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-07-11 21:49:46.931032 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 21:49:46.931045 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-07-11 21:49:46.931093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.931111 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931117 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-07-11 21:49:46.931136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931160 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.931167 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931177 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 21:49:46.931190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.931215 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-07-11 21:49:46.931229 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931236 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.931253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931278 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 21:49:46.931285 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931295 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-07-11 21:49:46.931308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.931333 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-07-11 21:49:46.931346 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-07-11 21:49:46.931371 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 21:49:46.931378 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-11 21:49:46.931388 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-07-11 21:49:46.931405 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 21:49:46.931411 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-07-11 21:49:46.931433 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-07-11 21:49:46.931451 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 21:49:46.931458 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-11 21:49:46.931467 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-07-11 21:49:46.931480 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-07-11 21:49:46.931504 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.931519 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931526 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-07-11 21:49:46.931544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931577 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.931584 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931594 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 21:49:46.931611 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.931618 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931627 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-11 21:49:46.931644 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.931651 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931660 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-11 21:49:46.931674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.931706 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.931721 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931727 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.931740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931765 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.931771 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931781 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-07-11 21:49:46.931794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.931809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.931819 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-11 21:49:46.931833 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.931864 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.931871 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.931881 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.931894 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.931910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.931924 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.931949 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.931956 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.931965 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-07-11 21:49:46.931984 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.931990 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.932000 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-07-11 21:49:46.932017 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.932023 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.932033 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 21:49:46.932050 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.932056 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.932065 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-07-11 21:49:46.932083 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.932089 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.932098 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-11 21:49:46.932115 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.932122 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.932135 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-07-11 21:49:46.932153 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.932160 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.932169 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-07-11 21:49:46.932186 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.932193 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.932202 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-11 21:49:46.932219 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.932225 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.932235 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-11 21:49:46.932248 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.932293 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.932310 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932317 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-07-11 21:49:46.932335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932360 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.932366 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932376 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 21:49:46.932393 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.932400 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932409 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 21:49:46.932437 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.932444 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932455 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 21:49:46.932472 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.932479 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932488 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 21:49:46.932505 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.932512 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932521 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 21:49:46.932534 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.932580 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 21:49:46.932595 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932602 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.932620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932644 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932680 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932761 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 21:49:46.932803 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 21:49:46.932836 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932856 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 21:49:46.932878 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-07-11 21:49:46.932901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-07-11 21:49:46.932928 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-11 21:49:46.932951 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932957 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-07-11 21:49:46.932972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.932996 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.933003 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933020 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-07-11 21:49:46.933033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.933059 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-07-11 21:49:46.933074 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933080 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.933094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933118 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 21:49:46.933125 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933135 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-07-11 21:49:46.933148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.933173 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-07-11 21:49:46.933187 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933193 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-07-11 21:49:46.933208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933233 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.933240 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933250 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-11 21:49:46.933271 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.933282 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933300 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 21:49:46.933335 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.933349 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933367 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-07-11 21:49:46.933394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.933464 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-07-11 21:49:46.933482 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933488 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.933508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933537 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.933544 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933559 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-07-11 21:49:46.933594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.933623 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-07-11 21:49:46.933639 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933645 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-07-11 21:49:46.933659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933684 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.933691 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933700 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 21:49:46.933713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.933738 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-07-11 21:49:46.933753 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933759 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.933777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933803 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.933810 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933819 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-07-11 21:49:46.933833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.933848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.933858 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-07-11 21:49:46.933871 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.933898 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.933905 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.933914 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.933927 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.933943 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.933957 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.933982 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.933989 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.933999 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-07-11 21:49:46.934016 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.934023 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.934037 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-07-11 21:49:46.934054 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.934061 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.934070 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-07-11 21:49:46.934087 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.934094 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.934103 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-07-11 21:49:46.934120 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.934127 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.934136 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-07-11 21:49:46.934153 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 21:49:46.934160 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.934169 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-07-11 21:49:46.934186 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 21:49:46.934193 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.934202 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-07-11 21:49:46.934219 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-11 21:49:46.934226 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.934235 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-07-11 21:49:46.934252 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 21:49:46.934259 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.934268 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-07-11 21:49:46.934285 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.934292 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.934301 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-07-11 21:49:46.934318 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.934325 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.934335 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-07-11 21:49:46.934352 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.934359 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.934368 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-07-11 21:49:46.934385 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.934392 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.934405 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-07-11 21:49:46.934419 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.934486 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.934506 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.934512 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-07-11 21:49:46.934531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.934560 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.934568 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.934578 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.934596 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.934603 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.934612 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.934644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.934666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.934678 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-07-11 21:49:46.934694 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.934700 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.934714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.934739 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 21:49:46.934746 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.934755 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-07-11 21:49:46.934769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.934784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.934794 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-07-11 21:49:46.934807 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 21:49:46.934839 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-07-11 21:49:46.934846 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 21:49:46.934856 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-07-11 21:49:46.934869 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 21:49:46.934885 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.934920 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-07-11 21:49:46.934946 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.934953 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-07-11 21:49:46.934963 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-07-11 21:49:46.934980 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.934987 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-07-11 21:49:46.934996 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-11 21:49:46.935013 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.935019 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-07-11 21:49:46.935028 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-07-11 21:49:46.935045 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-11 21:49:46.935052 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-07-11 21:49:46.935061 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-07-11 21:49:46.935078 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.935085 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-07-11 21:49:46.935094 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-07-11 21:49:46.935111 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-11 21:49:46.935118 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-07-11 21:49:46.935127 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-07-11 21:49:46.935144 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.935151 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-07-11 21:49:46.935165 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 21:49:46.935178 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-07-11 21:49:46.935216 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.935233 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935239 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-07-11 21:49:46.935273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935299 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.935322 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935334 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.935353 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.935360 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935383 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.935400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.935459 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-07-11 21:49:46.935476 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935482 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-07-11 21:49:46.935516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935547 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 21:49:46.935558 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935570 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-07-11 21:49:46.935584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.935610 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-07-11 21:49:46.935625 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935639 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-07-11 21:49:46.935653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935678 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.935685 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935694 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.935712 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.935719 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935729 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.935742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.935771 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 21:49:46.935785 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935791 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.935809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935835 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 21:49:46.935842 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935851 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-07-11 21:49:46.935864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.935889 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-11 21:49:46.935904 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935910 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-07-11 21:49:46.935923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935948 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.935954 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935964 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-11 21:49:46.935981 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.935988 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.935997 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-11 21:49:46.936010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.936028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.936038 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.936053 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.936059 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.936077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.936102 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 21:49:46.936109 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.936119 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-07-11 21:49:46.936133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.936148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.936158 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 21:49:46.936200 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 21:49:46.936229 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-07-11 21:49:46.936236 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 21:49:46.936245 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-07-11 21:49:46.936259 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 21:49:46.936274 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.936288 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-07-11 21:49:46.936313 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.936320 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-07-11 21:49:46.936527 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 21:49:46.936549 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-07-11 21:49:46.936559 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-07-11 21:49:46.936571 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 21:49:46.936586 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-07-11 21:49:46.936606 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.936620 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 21:49:46.936647 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-07-11 21:49:46.936654 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 21:49:46.936664 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-07-11 21:49:46.936677 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-11 21:49:46.936693 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.936706 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-07-11 21:49:46.936731 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.936737 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-07-11 21:49:46.936747 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-11 21:49:46.936764 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.936770 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-07-11 21:49:46.936780 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 21:49:46.936793 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-07-11 21:49:46.936812 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.936827 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.936833 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-07-11 21:49:46.936859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.936884 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.936891 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.936900 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-07-11 21:49:46.936914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.936928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.936938 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.936953 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.936959 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.936972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.936996 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.937003 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937012 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-07-11 21:49:46.937025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.937050 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-11 21:49:46.937064 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937070 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-07-11 21:49:46.937088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937112 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.937119 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937128 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-07-11 21:49:46.937145 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.937152 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937161 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-11 21:49:46.937184 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.937190 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937200 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-11 21:49:46.937217 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.937223 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937232 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-11 21:49:46.937246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.937282 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937297 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937303 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.937316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937340 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937347 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937361 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-07-11 21:49:46.937374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.937399 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-11 21:49:46.937413 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937450 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937458 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937467 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937480 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937496 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.937531 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937565 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.937573 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937599 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-11 21:49:46.937620 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.937627 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937637 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-11 21:49:46.937654 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.937661 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937670 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-07-11 21:49:46.937688 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.937694 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937704 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-11 21:49:46.937721 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.937728 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937743 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-11 21:49:46.937761 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.937767 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937777 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-11 21:49:46.937795 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 21:49:46.937801 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937810 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-07-11 21:49:46.937824 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.937861 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.937877 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937884 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-07-11 21:49:46.937898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937922 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.937929 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937939 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-07-11 21:49:46.937956 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.937963 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.937976 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-07-11 21:49:46.937994 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.938000 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.938010 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-07-11 21:49:46.938027 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.938034 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.938043 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-07-11 21:49:46.938060 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.938066 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.938075 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-07-11 21:49:46.938092 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.938098 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.938107 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-07-11 21:49:46.938124 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.938131 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.938140 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-11 21:49:46.938156 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.938163 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.938172 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-11 21:49:46.938185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.938226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.938236 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-07-11 21:49:46.938251 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.938258 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-07-11 21:49:46.938276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.938301 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 21:49:46.938308 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.938317 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-07-11 21:49:46.938330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.938345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.938355 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-11 21:49:46.938371 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-11 21:49:46.938378 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-07-11 21:49:46.938388 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-07-11 21:49:46.938403 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.938409 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-07-11 21:49:46.938427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.938452 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 21:49:46.938472 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-11 21:49:46.938493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.938504 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-11 21:49:46.938514 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-07-11 21:49:46.938532 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.938538 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-07-11 21:49:46.938549 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-07-11 21:49:46.938570 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-11 21:49:46.938576 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-07-11 21:49:46.938586 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-07-11 21:49:46.938603 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.938610 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-07-11 21:49:46.938619 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.938635 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.938642 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-07-11 21:49:46.938651 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.938668 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.938674 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-11 21:49:46.938684 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.938700 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.938707 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-07-11 21:49:46.938716 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.938733 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 21:49:46.938739 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-07-11 21:49:46.938748 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 21:49:46.938765 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 21:49:46.938771 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-07-11 21:49:46.938780 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-07-11 21:49:46.938797 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.938803 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-07-11 21:49:46.938813 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.938829 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-11 21:49:46.938836 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-07-11 21:49:46.938854 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-07-11 21:49:46.938871 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.938878 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-07-11 21:49:46.938888 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.938904 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 21:49:46.938911 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-07-11 21:49:46.938920 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 21:49:46.938936 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-11 21:49:46.938943 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-07-11 21:49:46.938953 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-07-11 21:49:46.938969 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 21:49:46.938976 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-07-11 21:49:46.938986 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 21:49:46.939003 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.939009 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-07-11 21:49:46.939018 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.939031 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-07-11 21:49:46.939063 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-07-11 21:49:46.939092 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-07-11 21:49:46.939118 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-07-11 21:49:46.939145 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-07-11 21:49:46.939171 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-07-11 21:49:46.939196 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-11 21:49:46.939222 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-07-11 21:49:46.939248 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-07-11 21:49:46.939274 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.939300 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-11 21:49:46.939325 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-07-11 21:49:46.939351 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-07-11 21:49:46.939376 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-07-11 21:49:46.939402 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-07-11 21:49:46.939439 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-07-11 21:49:46.939466 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-07-11 21:49:46.939492 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-07-11 21:49:46.939517 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-07-11 21:49:46.939543 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-07-11 21:49:46.939575 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-07-11 21:49:46.939603 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-07-11 21:49:46.939629 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-07-11 21:49:46.939655 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-07-11 21:49:46.939680 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-11 21:49:46.939706 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-07-11 21:49:46.939732 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-07-11 21:49:46.939757 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 21:49:46.939783 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-11 21:49:46.939808 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.939834 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 21:49:46.939860 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.939886 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-07-11 21:49:46.939912 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-07-11 21:49:46.939938 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-07-11 21:49:46.939964 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.939989 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-07-11 21:49:46.940015 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-07-11 21:49:46.940040 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-07-11 21:49:46.940066 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-07-11 21:49:46.940091 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-07-11 21:49:46.940117 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.940148 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 21:49:46.940203 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.940257 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-07-11 21:49:46.940312 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.940366 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-11 21:49:46.940419 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.940458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 21:49:46.940485 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.940511 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-07-11 21:49:46.940536 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.940567 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-11 21:49:46.940593 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-07-11 21:49:46.940619 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-07-11 21:49:46.940645 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-07-11 21:49:46.940671 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-07-11 21:49:46.940696 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-07-11 21:49:46.940721 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-07-11 21:49:46.940747 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.940773 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-11 21:49:46.940799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 21:49:46.940825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-11 21:49:46.940850 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-07-11 21:49:46.940878 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-07-11 21:49:46.940905 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-07-11 21:49:46.940932 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-07-11 21:49:46.940958 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-07-11 21:49:46.941000 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-07-11 21:49:46.941062 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-07-11 21:49:46.941119 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-07-11 21:49:46.941173 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-07-11 21:49:46.941225 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-07-11 21:49:46.941284 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 21:49:46.941378 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-11 21:49:46.941415 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.941450 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-11 21:49:46.941476 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.941502 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-11 21:49:46.941528 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.941559 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-11 21:49:46.941588 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-07-11 21:49:46.941613 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-11 21:49:46.941640 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.941658 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.941683 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 21:49:46.941709 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.941726 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.941743 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.941769 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 21:49:46.941794 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.941811 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.941827 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.941843 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.941869 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 21:49:46.941894 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.941920 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 21:49:46.941945 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.941968 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.941984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942000 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942026 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 21:49:46.942051 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942077 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.942102 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942127 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.942152 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942169 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942194 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.942219 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942235 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942261 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.942286 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942311 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.942337 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942363 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 21:49:46.942389 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942415 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.942457 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942482 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.942508 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942525 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942552 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 21:49:46.942581 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942606 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 21:49:46.942631 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942657 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 21:49:46.942683 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942714 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 21:49:46.942740 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942765 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 21:49:46.942791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942824 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942841 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942861 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942879 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942895 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942921 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 21:49:46.942946 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942962 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.942979 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943004 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 21:49:46.943030 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943055 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 21:49:46.943081 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943098 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943114 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943130 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943146 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943171 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 21:49:46.943196 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943213 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943229 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943254 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 21:49:46.943281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.943401 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943418 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943440 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943456 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943482 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.943507 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943524 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943540 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943561 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943590 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.943615 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943640 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.943666 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943683 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943699 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943715 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943741 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 21:49:46.943766 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943792 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 21:49:46.943818 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943834 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943851 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943876 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.943901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943938 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943955 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.943997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 21:49:46.944022 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944048 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-11 21:49:46.944073 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944089 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944105 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944131 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.944157 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944183 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.944208 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944267 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944294 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 21:49:46.944319 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944366 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944399 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 21:49:46.944488 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944542 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944596 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 21:49:46.944648 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944691 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944736 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 21:49:46.944764 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944789 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 21:49:46.944815 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944831 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944884 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944909 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944935 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.944963 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944981 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.944998 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945030 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945078 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945103 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 21:49:46.945129 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945145 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945171 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 21:49:46.945196 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945212 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945228 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945253 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 21:49:46.945278 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945295 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945310 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945327 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945352 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 21:49:46.945377 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945403 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 21:49:46.945434 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945451 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945468 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945484 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945514 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 21:49:46.945540 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945572 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.945598 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945623 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.945648 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945665 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945690 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.945715 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945731 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945757 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.945783 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945808 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.945833 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945859 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 21:49:46.945884 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945910 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.945936 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.945962 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.945988 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946004 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946030 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-11 21:49:46.946055 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946081 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 21:49:46.946106 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946132 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 21:49:46.946157 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946183 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 21:49:46.946208 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946234 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 21:49:46.946265 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946282 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946299 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946315 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946331 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946347 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946363 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946388 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 21:49:46.946413 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946435 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946452 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946477 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 21:49:46.946503 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946528 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 21:49:46.946557 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946589 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946606 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946622 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946638 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946663 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 21:49:46.946689 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946705 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946721 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946746 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 21:49:46.946771 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946788 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.946854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-11 21:49:46.947138 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947154 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947170 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947186 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947213 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.947238 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947255 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947271 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947287 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947313 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.947338 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947364 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-11 21:49:46.947389 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947405 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947421 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947443 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947468 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-11 21:49:46.947493 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947519 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-11 21:49:46.947545 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947567 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947584 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947610 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.947636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947684 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947701 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-11 21:49:46.947758 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947784 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-11 21:49:46.947809 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947825 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947841 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947867 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-11 21:49:46.947893 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947918 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-11 21:49:46.947943 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947960 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.947985 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 21:49:46.948010 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948027 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948052 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-11 21:49:46.948078 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948094 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948119 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 21:49:46.948145 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948161 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948187 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-11 21:49:46.948213 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948239 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-11 21:49:46.948264 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948280 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948296 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948312 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948338 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.948368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948385 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948439 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-11 21:49:46.948517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-11 21:49:46.948543 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-07-11 21:49:46.948603 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-07-11 21:49:46.948653 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 21:49:46.948702 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-07-11 21:49:46.948751 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.948800 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-07-11 21:49:46.948851 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-07-11 21:49:46.948899 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-07-11 21:49:46.948947 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-07-11 21:49:46.948999 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-07-11 21:49:46.949047 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 21:49:46.949093 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 21:49:46.949141 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 21:49:46.949187 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 21:49:46.949234 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.949282 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.949330 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-07-11 21:49:46.949378 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.949429 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-07-11 21:49:46.949483 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-07-11 21:49:46.949530 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.949593 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.949641 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.949689 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.949737 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.949791 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.949843 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 21:49:46.949889 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-07-11 21:49:46.949934 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-07-11 21:49:46.949981 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.950027 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 21:49:46.950076 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-07-11 21:49:46.950124 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 21:49:46.950173 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 21:49:46.950230 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-07-11 21:49:46.950277 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-07-11 21:49:46.950323 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 21:49:46.950370 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.950427 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.950477 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.950525 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 21:49:46.950593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-07-11 21:49:46.950641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-07-11 21:49:46.950689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 21:49:46.950737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-07-11 21:49:46.950785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.950833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-07-11 21:49:46.950879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-07-11 21:49:46.950927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-07-11 21:49:46.950975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-07-11 21:49:46.951022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-07-11 21:49:46.951070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 21:49:46.951117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 21:49:46.951165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 21:49:46.951212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 21:49:46.951258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.951306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.951356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-07-11 21:49:46.951404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.951460 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-07-11 21:49:46.951508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-07-11 21:49:46.951567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.951617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.951664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.951711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.951759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.951811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.951863 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 21:49:46.951910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-07-11 21:49:46.951957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-07-11 21:49:46.952008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.952055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 21:49:46.952104 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-07-11 21:49:46.952152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 21:49:46.952201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 21:49:46.952253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-07-11 21:49:46.952299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-07-11 21:49:46.952345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 21:49:46.952392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.952447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.952494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.952542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 21:49:46.952615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-07-11 21:49:46.952663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-07-11 21:49:46.952712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 21:49:46.952760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-07-11 21:49:46.952808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.952857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-07-11 21:49:46.952904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-07-11 21:49:46.952952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-07-11 21:49:46.952999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-07-11 21:49:46.953047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-07-11 21:49:46.953095 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 21:49:46.953141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 21:49:46.953189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 21:49:46.953235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 21:49:46.953282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.953330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.953379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-07-11 21:49:46.953432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.953480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-07-11 21:49:46.953531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-07-11 21:49:46.953624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.953673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.953719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.953768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.953816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.953868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.953919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 21:49:46.953965 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-07-11 21:49:46.954011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-07-11 21:49:46.954058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.954104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 21:49:46.954152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-07-11 21:49:46.954201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 21:49:46.954249 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 21:49:46.954301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-07-11 21:49:46.954348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-07-11 21:49:46.954394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 21:49:46.954446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.954496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.954542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.954601 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 21:49:46.954656 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-11 21:49:46.954682 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 21:49:46.954742 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 21:49:46.954797 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 21:49:46.954851 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 21:49:46.954911 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.955034 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 21:49:46.955450 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 21:49:46.955512 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 21:49:46.955573 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 21:49:46.955627 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 21:49:46.955680 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 21:49:46.955734 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 21:49:46.955842 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 21:49:46.955941 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 21:49:46.956013 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.956072 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.956148 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 21:49:46.956208 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.956269 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 21:49:46.956327 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 21:49:46.956385 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.956459 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.956514 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.956579 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.956633 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.956687 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.956740 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 21:49:46.956793 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 21:49:46.956868 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 21:49:46.956922 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.956975 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 21:49:46.957028 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 21:49:46.957081 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 21:49:46.957135 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 21:49:46.957188 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 21:49:46.957254 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 21:49:46.957313 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 21:49:46.957366 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.957450 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.957523 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.957608 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 21:49:46.957689 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-11 21:49:46.957714 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 21:49:46.957787 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 21:49:46.957847 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 21:49:46.957902 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 21:49:46.957956 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.958010 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 21:49:46.958064 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 21:49:46.958118 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 21:49:46.958189 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 21:49:46.958244 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 21:49:46.958302 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 21:49:46.958356 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 21:49:46.958410 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 21:49:46.958470 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 21:49:46.958529 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.958610 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.958666 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 21:49:46.958725 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.958783 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 21:49:46.958837 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 21:49:46.958919 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.958993 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.959092 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.959149 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.959203 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.959260 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.959314 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 21:49:46.959397 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 21:49:46.959478 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 21:49:46.959550 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.959634 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 21:49:46.959689 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 21:49:46.959743 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 21:49:46.959819 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 21:49:46.959875 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 21:49:46.959928 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 21:49:46.959982 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 21:49:46.960050 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.960105 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.960158 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.960211 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 21:49:46.960277 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-07-11 21:49:46.960300 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 21:49:46.960350 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 21:49:46.960398 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 21:49:46.960466 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 21:49:46.960515 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.960568 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 21:49:46.960617 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 21:49:46.960666 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 21:49:46.960718 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 21:49:46.960770 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 21:49:46.960824 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 21:49:46.960873 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 21:49:46.960944 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 21:49:46.960992 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 21:49:46.961041 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.961090 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.961138 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 21:49:46.961186 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.961234 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 21:49:46.961282 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 21:49:46.961335 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.961384 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.961461 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.961511 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.961565 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.961614 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.961668 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 21:49:46.961716 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 21:49:46.961826 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 21:49:46.961920 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.961978 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 21:49:46.962037 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 21:49:46.962086 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 21:49:46.962134 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 21:49:46.962184 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 21:49:46.962232 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 21:49:46.962300 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 21:49:46.962350 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.962419 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.962475 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.962524 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 21:49:46.962591 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-07-11 21:49:46.962614 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-11 21:49:46.962667 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-11 21:49:46.962722 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-11 21:49:46.962772 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-11 21:49:46.962822 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.962872 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-11 21:49:46.962923 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-11 21:49:46.962973 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-11 21:49:46.963023 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-11 21:49:46.963073 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-11 21:49:46.963124 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-11 21:49:46.963178 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-11 21:49:46.963229 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-11 21:49:46.963279 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 21:49:46.963329 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.963379 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.963437 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-11 21:49:46.963488 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.963539 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-11 21:49:46.963594 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-11 21:49:46.963646 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.963764 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.963874 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.963936 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.963987 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.964038 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.964089 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-11 21:49:46.964139 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-11 21:49:46.964190 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-11 21:49:46.964255 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.964399 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 21:49:46.964462 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-11 21:49:46.964529 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-11 21:49:46.964605 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-11 21:49:46.964658 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-11 21:49:46.964710 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-11 21:49:46.964760 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 21:49:46.964811 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.964862 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.964912 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.964974 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-11 21:49:46.965028 wsdl: current service: Service1 2020-07-11 21:49:46.965045 wsdl: current port: Service1Soap 2020-07-11 21:49:46.965075 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-07-11 21:49:46.965103 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-07-11 21:49:46.965129 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-07-11 21:49:46.965155 wsdl: Parsing WSDL done 2020-07-11 21:49:46.965176 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 21:49:46.965190 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 21:49:46.965199 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 21:49:46.965207 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 21:49:46.965215 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.965223 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 21:49:46.965230 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 21:49:46.965238 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 21:49:46.965246 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 21:49:46.965253 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 21:49:46.965260 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 21:49:46.965268 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 21:49:46.965276 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 21:49:46.965283 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 21:49:46.965291 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.965299 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.965307 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 21:49:46.965314 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.965322 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 21:49:46.965330 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 21:49:46.965337 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.965345 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.965352 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.965359 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.965367 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.965375 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.965382 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 21:49:46.965389 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 21:49:46.965396 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 21:49:46.965404 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.965411 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 21:49:46.965419 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 21:49:46.965432 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 21:49:46.965440 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 21:49:46.965448 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 21:49:46.965456 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 21:49:46.965463 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 21:49:46.965471 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.965478 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.965486 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.965493 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 21:49:46.965506 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 21:49:46.965516 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 21:49:46.965523 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 21:49:46.965531 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 21:49:46.965539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.965553 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 21:49:46.965564 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 21:49:46.965572 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 21:49:46.965579 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 21:49:46.965586 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 21:49:46.965594 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 21:49:46.965601 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 21:49:46.965609 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 21:49:46.965616 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 21:49:46.965624 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.965632 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.965639 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 21:49:46.965647 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.965654 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 21:49:46.965662 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 21:49:46.965669 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.965676 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.965683 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.965691 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.965699 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.965706 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.965714 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 21:49:46.965721 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 21:49:46.965728 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 21:49:46.965735 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.965743 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 21:49:46.965750 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 21:49:46.965758 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 21:49:46.965765 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 21:49:46.965772 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 21:49:46.965779 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 21:49:46.965787 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 21:49:46.965794 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.965801 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.965809 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.965816 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 21:49:46.965823 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 21:49:46.965832 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 21:49:46.965839 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 21:49:46.965847 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 21:49:46.965854 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.965861 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 21:49:46.965868 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 21:49:46.965874 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 21:49:46.965881 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 21:49:46.965888 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 21:49:46.965896 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 21:49:46.965903 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 21:49:46.965910 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 21:49:46.965923 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 21:49:46.965931 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.965937 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.965948 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 21:49:46.965956 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.965962 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 21:49:46.965969 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 21:49:46.965976 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.965983 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.965989 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.965996 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.966003 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.966010 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.966017 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 21:49:46.966023 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 21:49:46.966030 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 21:49:46.966036 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.966043 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 21:49:46.966050 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 21:49:46.966057 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 21:49:46.966064 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 21:49:46.966071 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 21:49:46.966077 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 21:49:46.966084 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 21:49:46.966090 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.966097 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.966103 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.966110 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 21:49:46.966117 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-11 21:49:46.966125 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-11 21:49:46.966132 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-11 21:49:46.966139 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-11 21:49:46.966146 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.966153 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-11 21:49:46.966159 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-11 21:49:46.966166 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-11 21:49:46.966172 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-11 21:49:46.966179 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-11 21:49:46.966185 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-11 21:49:46.966192 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-11 21:49:46.966199 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-11 21:49:46.966206 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-11 21:49:46.966213 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.966220 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.966227 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-11 21:49:46.966234 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-11 21:49:46.966240 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-11 21:49:46.966247 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-11 21:49:46.966253 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.966260 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-11 21:49:46.966267 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-11 21:49:46.966273 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.966280 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-11 21:49:46.966287 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-11 21:49:46.966301 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-11 21:49:46.966308 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-11 21:49:46.966314 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-11 21:49:46.966321 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-11 21:49:46.966328 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-11 21:49:46.966334 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-11 21:49:46.966341 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-11 21:49:46.966348 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-11 21:49:46.966355 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-11 21:49:46.966361 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-11 21:49:46.966368 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-11 21:49:46.966375 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-11 21:49:46.966381 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-11 21:49:46.966413 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-11 21:49:46.966433 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-11 21:49:46.966794 nusoap_client: checkWSDL 2020-07-11 21:49:46.966807 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 21:49:46.966812 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 21:49:46.966816 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-11 21:49:46.966824 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-07-11 21:49:46.966828 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-11 21:49:46.966832 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-11 21:49:46.966841 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-07-11 21:49:46.966850 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-11 21:49:46.966887 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.966894 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 21:49:46.966909 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-11 21:49:46.966931 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-07-11 21:49:46.966937 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-07-11 21:49:46.966941 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-07-11 21:49:46.966946 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-07-11 21:49:46.966950 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 21:49:46.966962 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-11 21:49:46.966968 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-11 21:49:46.966973 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-11 21:49:46.966986 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.966995 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-11 21:49:46.967002 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-07-11 21:49:46.967047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.967066 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 21:49:46.967076 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.967125 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-11 21:49:46.967137 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-07-11 21:49:46.967145 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-07-11 21:49:46.967153 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-07-11 21:49:46.967161 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-07-11 21:49:46.967170 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-07-11 21:49:46.967177 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-07-11 21:49:46.967187 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 21:49:46.967196 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-07-11 21:49:46.967207 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-11 21:49:46.967227 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-11 21:49:46.967239 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-11 21:49:46.967247 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-11 21:49:46.967258 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.967269 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-11 21:49:46.967277 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-11 21:49:46.967337 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-11 21:49:46.967346 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.967351 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.967357 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.967362 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-11 21:49:46.967388 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-11 21:49:46.967399 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 21:49:46.967404 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 21:49:46.967409 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-11 21:49:46.967416 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205572" 2020-07-11 21:49:46.967428 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 21:49:46.967433 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 21:49:46.967438 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 21:49:46.967445 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 21:49:46.967450 wsdl: in serializeType: returning: 205572 2020-07-11 21:49:46.967456 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-11 21:49:46.967463 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 21:49:46.967467 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 21:49:46.967471 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-11 21:49:46.967477 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-07-11 21:49:46.967484 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 21:49:46.967488 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-11 21:49:46.967499 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 21:49:46.967504 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-11 21:49:46.967509 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-07-11 21:49:46.967514 wsdl: in serializeType: returning: 205572PLN 2020-07-11 21:49:46.967518 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205572PLN 2020-07-11 21:49:46.967541 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205572PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-07-11 21:49:46.967545 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-07-11 21:49:46.967558 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9029"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-07-11 21:49:46.967574 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-07-11 21:49:46.967580 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205572PLN 2020-07-11 21:49:46.967589 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-07-11 21:49:46.967664 nusoap_client: sending message, length=499 2020-07-11 21:49:46.967602 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-11 21:49:46.967613 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-11 21:49:46.967618 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-11 21:49:46.967623 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-11 21:49:46.967627 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-11 21:49:46.967634 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 21:49:46.967644 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 21:49:46.967652 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-11 21:49:46.967657 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-11 21:49:46.967670 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-07-11 21:49:46.967680 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-11 21:49:46.967687 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-11 21:49:46.974294 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-11 21:49:46.974309 soap_transport_http: socket connected 2020-07-11 21:49:46.974319 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-07-11 21:49:46.974325 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-07-11 21:49:46.974331 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-11 21:49:46.974336 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-11 21:49:46.974340 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-11 21:49:46.974344 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-11 21:49:46.974349 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-07-11 21:49:46.974377 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-07-11 21:49:46.982958 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-07-11 21:49:46.982975 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-07-11 21:49:46.982981 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 21:49:46.982987 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-11 21:49:46.982992 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-11 21:49:46.982998 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-11 21:49:46.983004 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-11 21:49:46.983009 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-11 21:49:46.983015 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-11 21:49:46.983020 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 11 Jul 2020 19:49:39 GMT 2020-07-11 21:49:46.983030 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-11 21:49:46.983035 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-07-11 21:49:46.983041 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-11 21:49:46.983048 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-07-11 21:49:46.983070 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-07-11 21:49:46.983081 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-07-11 21:49:46.983090 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-11 21:49:46.983094 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-07-11 21:49:46.983099 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-07-11 21:49:46.983128 soap_transport_http: closed socket 2020-07-11 21:49:46.983140 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-11 21:49:46.983145 soap_transport_http: end of send() 2020-07-11 21:49:46.983175 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-07-11 21:49:46.983182 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 11 Jul 2020 19:49:39 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-07-11 21:49:46.983208 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-07-11 21:49:46.983217 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-07-11 21:49:46.983234 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-07-11 21:49:46.983240 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-07-11 21:49:46.983330 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-07-11 21:49:46.983438 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-07-11 21:49:46.983445 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-07-11 21:49:46.983454 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-07-11 21:49:46.983463 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-11 21:49:46.983487 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-07-11 21:49:46.983542 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-07-11 21:49:46.983567 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-11 21:49:46.983578 nusoap_client: got fault 2020-07-11 21:49:46.983586 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-07-11 21:49:46.983590 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-07-11 21:49:46.983598 nusoap_client: detail =