Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród

PL

PLN | EUR
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 60

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
GM-3 Model: RHC6-3
 Producent OE: IHI
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3804
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 05 Mar 2021 22:01:28 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-03-05 23:01:31.730718 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-03-05 23:01:31.730769 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-05 23:01:31.730783 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-03-05 23:01:31.730801 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-05 23:01:31.730812 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-03-05 23:01:31.730831 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-03-05 23:01:31.730844 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-03-05 23:01:31.730854 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-05 23:01:31.730860 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-05 23:01:31.730870 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-03-05 23:01:31.730879 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-05 23:01:31.730890 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-05 23:01:31.730896 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-05 23:01:31.730901 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-05 23:01:31.730906 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-05 23:01:31.730910 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-03-05 23:01:31.730922 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-05 23:01:31.730936 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-05 23:01:31.730946 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-05 23:01:31.730952 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-03-05 23:01:31.730958 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-03-05 23:01:31.730967 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-05 23:01:31.730977 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-05 23:01:31.738280 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-05 23:01:31.738306 soap_transport_http: socket connected 2021-03-05 23:01:31.738319 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-03-05 23:01:31.738326 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-05 23:01:31.738336 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-05 23:01:31.738341 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-03-05 23:01:31.738345 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-03-05 23:01:31.738372 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-03-05 23:01:31.765991 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-03-05 23:01:31.766031 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-03-05 23:01:31.766040 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-05 23:01:31.766046 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-05 23:01:31.766052 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-05 23:01:31.766057 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-05 23:01:31.766063 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-05 23:01:31.766069 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-05 23:01:31.766075 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-05 23:01:31.766080 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 05 Mar 2021 22:01:28 GMT 2021-03-05 23:01:31.766086 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-05 23:01:31.766092 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2021-03-05 23:01:31.766102 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-05 23:01:31.766113 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-03-05 23:01:31.766145 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2021-03-05 23:01:31.766164 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-03-05 23:01:31.773219 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.773299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.773334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.773366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.773473 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.773488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.780208 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.780344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.780399 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.780466 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.780502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.780532 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.780573 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.780607 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.780649 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.780680 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.787492 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.787549 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.787576 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.787607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.787631 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.787704 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-05 23:01:31.787729 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.787868 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-05 23:01:31.787919 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-05 23:01:31.787949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.787975 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.788107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.788144 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.788176 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.788200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.788228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.788275 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.788290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.788358 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-05 23:01:31.788384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.788414 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.794492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.794529 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.794563 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.794760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.794962 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-05 23:01:31.794978 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.795075 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-03-05 23:01:31.795151 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-05 23:01:31.795185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.795232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.795273 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.795312 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.795356 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.795418 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.795474 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.795550 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.795567 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-03-05 23:01:31.795590 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.795618 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.795656 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.795671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.795694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.795724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.795748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.795795 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.795825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.795894 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-03-05 23:01:31.801543 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.801842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.801860 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.801924 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.801954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.801984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.802024 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.802037 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.802343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.802381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.802472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.802500 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-03-05 23:01:31.802556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.802674 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-03-05 23:01:31.802691 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2021-03-05 23:01:31.802700 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-05 23:01:31.802705 soap_transport_http: read body of length 175509 2021-03-05 23:01:31.802795 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2021-03-05 23:01:31.802832 soap_transport_http: closed socket 2021-03-05 23:01:31.802847 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-05 23:01:31.802854 soap_transport_http: end of send() 2021-03-05 23:01:31.802870 wsdl: got WSDL URL 2021-03-05 23:01:31.802875 wsdl: Parse WSDL 2021-03-05 23:01:31.803039 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-03-05 23:01:31.803053 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-03-05 23:01:31.803097 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803106 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-03-05 23:01:31.803125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803155 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.803164 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803178 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-05 23:01:31.803199 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.803206 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803217 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-05 23:01:31.803233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.803272 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-03-05 23:01:31.803288 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803294 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.803309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803336 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.803343 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803354 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-03-05 23:01:31.803368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.803395 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-03-05 23:01:31.803410 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803417 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-03-05 23:01:31.803438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803464 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.803471 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803481 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-05 23:01:31.803508 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.803514 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803523 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-05 23:01:31.803541 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.803547 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803558 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-05 23:01:31.803582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803608 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.803620 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-03-05 23:01:31.803636 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803642 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-03-05 23:01:31.803657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803682 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.803689 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803700 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-03-05 23:01:31.803713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.803739 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-03-05 23:01:31.803754 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803760 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-03-05 23:01:31.803774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803798 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.803814 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803824 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-05 23:01:31.803841 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.803848 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803858 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-05 23:01:31.803875 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.803881 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803891 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-05 23:01:31.803908 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.803915 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803927 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 23:01:31.803940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.803968 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.803979 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-03-05 23:01:31.803993 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804000 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.804015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804038 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804044 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804085 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 23:01:31.804106 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 23:01:31.804123 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804135 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-05 23:01:31.804145 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-03-05 23:01:31.804158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-03-05 23:01:31.804183 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-05 23:01:31.804197 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804203 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-03-05 23:01:31.804217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804242 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.804249 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804259 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-05 23:01:31.804273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.804299 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-03-05 23:01:31.804313 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804319 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.804333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804356 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804362 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804399 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 23:01:31.804419 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 23:01:31.804443 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804455 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-05 23:01:31.804465 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-03-05 23:01:31.804478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-03-05 23:01:31.804502 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-03-05 23:01:31.804517 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804523 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-03-05 23:01:31.804537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804561 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.804568 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804578 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-03-05 23:01:31.804596 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.804602 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804612 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-03-05 23:01:31.804629 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.804635 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804645 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-03-05 23:01:31.804662 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.804669 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804678 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 23:01:31.804691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.804741 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.804759 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804765 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.804784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804816 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.804823 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804833 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-03-05 23:01:31.804846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.804872 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-05 23:01:31.804886 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804892 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-03-05 23:01:31.804905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804929 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.804936 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804946 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-05 23:01:31.804959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.804975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.804985 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-03-05 23:01:31.804999 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805005 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.805019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805044 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.805051 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805061 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-03-05 23:01:31.805075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.805100 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-03-05 23:01:31.805114 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805120 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-03-05 23:01:31.805134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805158 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.805165 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805174 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 23:01:31.805187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.805212 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-03-05 23:01:31.805226 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805233 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.805246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805270 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.805277 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805286 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-03-05 23:01:31.805299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.805324 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-03-05 23:01:31.805338 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805344 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-03-05 23:01:31.805357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805381 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.805388 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805398 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-05 23:01:31.805415 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.805421 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805439 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 23:01:31.805453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.805482 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-03-05 23:01:31.805497 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805510 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.805524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805548 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.805555 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805564 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-03-05 23:01:31.805577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.805602 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-03-05 23:01:31.805617 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805623 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-03-05 23:01:31.805636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805660 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.805667 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805677 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-05 23:01:31.805694 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.805701 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805710 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 23:01:31.805723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.805752 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-03-05 23:01:31.805767 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805772 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.805786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805814 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.805821 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805831 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-03-05 23:01:31.805844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.805869 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-03-05 23:01:31.805883 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805889 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-03-05 23:01:31.805902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805926 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.805933 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805942 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 23:01:31.805956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.805971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.805981 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-03-05 23:01:31.805995 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806001 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.806014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806041 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.806048 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806058 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-03-05 23:01:31.806071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.806096 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-03-05 23:01:31.806110 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806116 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-03-05 23:01:31.806129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806153 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.806161 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806170 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 23:01:31.806184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.806209 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-03-05 23:01:31.806223 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806229 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.806243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806267 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.806274 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806284 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-03-05 23:01:31.806297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.806322 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-03-05 23:01:31.806336 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806342 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-03-05 23:01:31.806355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806379 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.806386 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806396 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-05 23:01:31.806410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.806443 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-03-05 23:01:31.806458 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806464 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.806477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806502 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.806509 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806518 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-03-05 23:01:31.806532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.806557 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-05 23:01:31.806571 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806577 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-03-05 23:01:31.806590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806614 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.806621 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806631 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-03-05 23:01:31.806644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.806669 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-03-05 23:01:31.806683 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806689 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.806702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806726 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.806733 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806743 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-03-05 23:01:31.806756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.806781 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-03-05 23:01:31.806795 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806801 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-03-05 23:01:31.806814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806838 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.806845 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806855 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-03-05 23:01:31.806874 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.806881 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806891 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-03-05 23:01:31.806904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.806934 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 23:01:31.806948 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806954 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.806967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.806991 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.806998 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807008 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-03-05 23:01:31.807021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.807046 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-05 23:01:31.807061 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807067 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-05 23:01:31.807080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807105 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.807112 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807122 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 23:01:31.807135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.807160 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.807174 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807180 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.807194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807217 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.807224 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807234 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-03-05 23:01:31.807247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.807272 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-05 23:01:31.807287 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807292 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-03-05 23:01:31.807306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807330 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-05 23:01:31.807337 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807347 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-05 23:01:31.807360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.807385 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.807400 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807406 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.807419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807448 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807455 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807492 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 23:01:31.807512 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 23:01:31.807531 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807542 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-05 23:01:31.807552 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-03-05 23:01:31.807565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-05 23:01:31.807589 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-03-05 23:01:31.807604 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807610 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-03-05 23:01:31.807624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807647 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-05 23:01:31.807655 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807665 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-05 23:01:31.807678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.807703 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-03-05 23:01:31.807717 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807723 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.807737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807760 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807766 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807802 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 23:01:31.807829 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 23:01:31.807846 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807857 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-05 23:01:31.807867 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-03-05 23:01:31.807879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-03-05 23:01:31.807903 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-03-05 23:01:31.807918 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807924 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-03-05 23:01:31.807937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807961 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-05 23:01:31.807968 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.807978 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-03-05 23:01:31.807991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.808016 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.808030 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808037 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.808050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808073 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808079 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808116 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 23:01:31.808136 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 23:01:31.808153 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808164 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-05 23:01:31.808174 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-03-05 23:01:31.808186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-03-05 23:01:31.808211 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-03-05 23:01:31.808225 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808231 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-03-05 23:01:31.808245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808268 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.808276 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808285 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-03-05 23:01:31.808303 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.808310 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808319 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-03-05 23:01:31.808336 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.808343 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808352 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-05 23:01:31.808369 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.808375 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808385 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-05 23:01:31.808402 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.808408 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808418 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-05 23:01:31.808441 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.808448 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808457 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-03-05 23:01:31.808474 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.808481 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808491 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 23:01:31.808504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.808553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-03-05 23:01:31.808568 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808574 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.808588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808612 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.808619 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-03-05 23:01:31.808642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.808667 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-03-05 23:01:31.808681 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808687 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-03-05 23:01:31.808700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808724 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.808731 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808741 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-05 23:01:31.808758 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.808765 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808774 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 23:01:31.808791 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.808798 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808807 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-05 23:01:31.808820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.808853 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-03-05 23:01:31.808867 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808873 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.808886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808911 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.808917 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808927 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-03-05 23:01:31.808941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.808966 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-03-05 23:01:31.808980 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.808986 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-05 23:01:31.809000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809025 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.809032 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809041 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 23:01:31.809055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.809080 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.809095 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809101 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.809114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809138 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.809145 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809154 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-03-05 23:01:31.809168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.809193 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-05 23:01:31.809207 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809213 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-03-05 23:01:31.809227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809251 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.809258 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809267 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 23:01:31.809285 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.809291 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809301 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-03-05 23:01:31.809318 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.809324 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809334 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-03-05 23:01:31.809350 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.809357 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809366 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-03-05 23:01:31.809383 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.809389 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809399 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-03-05 23:01:31.809412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.809459 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.809474 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809480 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.809495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809523 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.809531 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809540 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-03-05 23:01:31.809554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.809578 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-03-05 23:01:31.809634 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809642 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-03-05 23:01:31.809657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809681 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.809688 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809698 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-03-05 23:01:31.809716 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.809722 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809732 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 23:01:31.809749 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.809755 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809765 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-05 23:01:31.809778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.809812 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.809826 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809832 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.809846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809871 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.809878 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809887 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-03-05 23:01:31.809901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.809926 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-05 23:01:31.809940 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809946 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-03-05 23:01:31.809960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.809984 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.809991 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.810001 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-05 23:01:31.810018 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.810025 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.810035 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-05 23:01:31.810052 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.810059 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.810068 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-05 23:01:31.810087 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.810094 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.810103 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-05 23:01:31.810120 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.810127 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.810136 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-05 23:01:31.810149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.810180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.810191 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.810205 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.810211 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.810225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.810249 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810256 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.810266 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-03-05 23:01:31.810279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.810295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.810305 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-05 23:01:31.810318 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810347 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810354 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810364 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810377 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810393 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.810407 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810438 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.810446 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810456 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 23:01:31.810474 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.810481 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810490 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-03-05 23:01:31.810507 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.810519 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810529 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-03-05 23:01:31.810545 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.810552 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810561 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-05 23:01:31.810578 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.810585 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810594 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-03-05 23:01:31.810611 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-05 23:01:31.810617 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810627 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-03-05 23:01:31.810644 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.810650 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810660 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.810677 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.810684 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810693 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 23:01:31.810714 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.810721 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810731 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-03-05 23:01:31.810749 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.810755 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810765 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-05 23:01:31.810782 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.810788 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810797 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-05 23:01:31.810811 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.810866 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.810884 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.810890 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-03-05 23:01:31.810905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.810929 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.810936 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.810946 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-05 23:01:31.810963 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.810970 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.810979 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-05 23:01:31.810996 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.811003 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.811012 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-05 23:01:31.811029 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.811035 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.811044 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-05 23:01:31.811058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.811084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.811095 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811109 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.811115 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.811129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.811154 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811161 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.811171 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-03-05 23:01:31.811185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.811201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.811211 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-03-05 23:01:31.811224 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811250 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811257 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811267 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811280 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811296 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.811310 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811334 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.811342 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811351 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-05 23:01:31.811369 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.811375 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811385 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-05 23:01:31.811402 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.811408 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811418 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-05 23:01:31.811441 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.811448 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811457 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-05 23:01:31.811474 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.811481 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811490 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-05 23:01:31.811507 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.811519 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811529 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-05 23:01:31.811546 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.811553 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811562 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 23:01:31.811579 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.811586 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811595 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-05 23:01:31.811612 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.811618 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811628 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-05 23:01:31.811645 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.811651 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811661 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-05 23:01:31.811677 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.811684 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811693 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-05 23:01:31.811706 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.811760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.811777 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.811783 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-05 23:01:31.811797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.811827 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.811834 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.811843 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-05 23:01:31.811860 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.811867 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.811876 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 23:01:31.811893 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.811899 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.811909 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-05 23:01:31.811926 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 23:01:31.811932 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.811942 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-03-05 23:01:31.811955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.811982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.811992 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812007 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.812013 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.812028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.812051 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812059 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.812068 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-03-05 23:01:31.812082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.812097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.812107 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-05 23:01:31.812120 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812147 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812153 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812163 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812176 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812193 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.812206 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812232 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.812239 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812248 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-05 23:01:31.812265 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.812271 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812281 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-03-05 23:01:31.812298 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.812304 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812313 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-03-05 23:01:31.812330 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.812336 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812346 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-03-05 23:01:31.812362 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.812369 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812378 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-05 23:01:31.812395 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.812402 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812411 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-05 23:01:31.812433 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.812440 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812450 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 23:01:31.812468 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.812474 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812484 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-03-05 23:01:31.812501 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.812507 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812517 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-03-05 23:01:31.812534 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.812540 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812550 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-03-05 23:01:31.812566 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.812573 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812582 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-05 23:01:31.812599 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.812605 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812614 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-05 23:01:31.812628 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.812686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.812702 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.812730 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.812737 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.812747 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.812761 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.812777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.812790 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.812815 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.812822 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.812832 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-03-05 23:01:31.812849 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.812856 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.812865 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-03-05 23:01:31.812882 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.812889 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.812898 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-05 23:01:31.812915 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.812921 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.812930 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-03-05 23:01:31.812947 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.812954 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.812963 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-03-05 23:01:31.812980 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.812986 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.812996 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-03-05 23:01:31.813012 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.813019 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.813028 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-03-05 23:01:31.813045 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.813052 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.813061 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-03-05 23:01:31.813078 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.813085 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.813094 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-03-05 23:01:31.813111 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.813118 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.813127 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-03-05 23:01:31.813144 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.813150 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.813159 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-03-05 23:01:31.813176 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.813183 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.813192 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-03-05 23:01:31.813209 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.813215 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.813224 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 23:01:31.813241 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.813248 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.813258 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-03-05 23:01:31.813271 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.813338 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.813356 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813362 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-03-05 23:01:31.813377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813401 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.813408 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813417 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-03-05 23:01:31.813436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.813462 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-03-05 23:01:31.813477 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813483 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.813496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813529 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.813536 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813545 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-03-05 23:01:31.813559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.813584 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-03-05 23:01:31.813598 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813604 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-03-05 23:01:31.813617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813641 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.813648 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813658 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 23:01:31.813675 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.813681 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813691 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-05 23:01:31.813707 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.813714 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813723 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-05 23:01:31.813740 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 23:01:31.813746 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813755 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-05 23:01:31.813768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.813805 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-03-05 23:01:31.813825 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813831 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.813844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813868 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 23:01:31.813875 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813885 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-03-05 23:01:31.813898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.813913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.813923 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-03-05 23:01:31.813936 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 23:01:31.813963 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-03-05 23:01:31.813970 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 23:01:31.813980 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-03-05 23:01:31.813993 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 23:01:31.814009 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.814023 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-03-05 23:01:31.814048 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.814055 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-05 23:01:31.814065 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-03-05 23:01:31.814082 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.814088 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-03-05 23:01:31.814097 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-03-05 23:01:31.814114 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.814121 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-05 23:01:31.814130 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-03-05 23:01:31.814147 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-03-05 23:01:31.814154 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-03-05 23:01:31.814170 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-03-05 23:01:31.814188 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.814194 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-03-05 23:01:31.814204 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-03-05 23:01:31.814221 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.814227 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-03-05 23:01:31.814237 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-03-05 23:01:31.814254 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.814261 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-03-05 23:01:31.814270 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-05 23:01:31.814288 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.814294 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-03-05 23:01:31.814304 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-03-05 23:01:31.814321 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.814327 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-03-05 23:01:31.814337 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-03-05 23:01:31.814354 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.814360 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-03-05 23:01:31.814370 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 23:01:31.814383 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-03-05 23:01:31.814438 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.814457 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.814463 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-03-05 23:01:31.814482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.814515 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.814522 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.814532 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 23:01:31.814545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.814560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.814571 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-03-05 23:01:31.814585 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.814591 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.814604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.814628 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-05 23:01:31.814635 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.814649 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-03-05 23:01:31.814663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.814678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.814688 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-03-05 23:01:31.814701 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-03-05 23:01:31.814727 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 23:01:31.814734 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-05 23:01:31.814743 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-03-05 23:01:31.814760 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-05 23:01:31.814767 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-03-05 23:01:31.814776 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-03-05 23:01:31.814793 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 23:01:31.814800 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-03-05 23:01:31.814817 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-03-05 23:01:31.814830 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-03-05 23:01:31.814854 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.814869 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.814875 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-03-05 23:01:31.814893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.814918 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.814925 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.814935 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 23:01:31.814952 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.814959 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.814968 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-03-05 23:01:31.814985 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.814991 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815000 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-03-05 23:01:31.815014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.815047 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815061 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815067 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.815080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815105 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815112 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815122 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-03-05 23:01:31.815135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.815160 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-05 23:01:31.815173 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815205 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815213 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815222 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815236 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.815266 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815290 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.815297 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815307 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-03-05 23:01:31.815324 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.815331 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815341 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-03-05 23:01:31.815358 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.815365 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815374 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-05 23:01:31.815391 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.815398 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815407 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-03-05 23:01:31.815428 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.815435 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815445 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-05 23:01:31.815463 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.815469 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815479 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-03-05 23:01:31.815496 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.815502 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815523 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-03-05 23:01:31.815541 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.815547 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815557 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-03-05 23:01:31.815574 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.815580 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815590 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-03-05 23:01:31.815603 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.815651 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.815667 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815674 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-03-05 23:01:31.815692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815716 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.815723 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815733 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-05 23:01:31.815750 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.815757 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815766 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-05 23:01:31.815783 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.815789 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815798 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-05 23:01:31.815815 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.815823 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815832 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-05 23:01:31.815849 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.815856 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815865 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-05 23:01:31.815879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.815919 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 23:01:31.815934 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815940 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.815957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815981 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.815987 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816024 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 23:01:31.816044 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 23:01:31.816060 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816071 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-05 23:01:31.816081 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-03-05 23:01:31.816094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-03-05 23:01:31.816118 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-05 23:01:31.816132 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816138 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-03-05 23:01:31.816151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816176 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.816183 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816192 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-03-05 23:01:31.816206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.816231 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-03-05 23:01:31.816246 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816252 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.816269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816294 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-05 23:01:31.816301 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816311 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-03-05 23:01:31.816324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.816350 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-03-05 23:01:31.816364 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816370 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-03-05 23:01:31.816385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816409 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.816416 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816429 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-03-05 23:01:31.816449 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.816456 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816465 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-05 23:01:31.816483 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.816489 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816498 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-03-05 23:01:31.816511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.816546 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-03-05 23:01:31.816560 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816566 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.816584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816609 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.816616 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816625 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-03-05 23:01:31.816639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.816664 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-03-05 23:01:31.816678 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816684 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-03-05 23:01:31.816697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816721 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.816728 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816737 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 23:01:31.816751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.816776 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-03-05 23:01:31.816790 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816795 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.816821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816846 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.816853 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816863 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-03-05 23:01:31.816876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.816891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.816901 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-03-05 23:01:31.816914 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.816940 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.816947 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.816957 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.816970 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.816986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.817000 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.817024 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.817031 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.817041 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-03-05 23:01:31.817058 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.817064 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.817074 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-03-05 23:01:31.817091 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.817097 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.817111 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-03-05 23:01:31.817128 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.817135 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.817144 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-03-05 23:01:31.817161 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.817168 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.817177 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-03-05 23:01:31.817194 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-05 23:01:31.817200 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.817210 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-03-05 23:01:31.817227 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-05 23:01:31.817233 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.817242 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-03-05 23:01:31.817259 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-03-05 23:01:31.817266 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.817275 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-03-05 23:01:31.817292 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 23:01:31.817298 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.817308 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-03-05 23:01:31.817325 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.817331 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.817341 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-03-05 23:01:31.817358 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.817364 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.817374 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-03-05 23:01:31.817390 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.817397 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.817406 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-03-05 23:01:31.817427 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.817435 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.817446 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-03-05 23:01:31.817459 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.817523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.817541 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.817547 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-03-05 23:01:31.817568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.817592 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.817599 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.817609 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.817626 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.817633 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.817643 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.817656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.817675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.817685 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-03-05 23:01:31.817700 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.817706 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.817719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.817743 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 23:01:31.817750 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.817760 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-03-05 23:01:31.817773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.817789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.817799 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-03-05 23:01:31.817811 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 23:01:31.817847 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-03-05 23:01:31.817855 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 23:01:31.817864 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-03-05 23:01:31.817878 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 23:01:31.817894 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.817908 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-03-05 23:01:31.817932 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.817939 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-03-05 23:01:31.817949 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-03-05 23:01:31.817966 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.817973 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-03-05 23:01:31.817982 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-03-05 23:01:31.817999 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.818005 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-03-05 23:01:31.818015 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-03-05 23:01:31.818032 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-05 23:01:31.818038 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-03-05 23:01:31.818048 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-03-05 23:01:31.818064 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.818071 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-03-05 23:01:31.818085 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-03-05 23:01:31.818103 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-03-05 23:01:31.818109 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-03-05 23:01:31.818118 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-03-05 23:01:31.818135 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.818142 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-03-05 23:01:31.818151 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 23:01:31.818164 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-03-05 23:01:31.818203 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.818218 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818224 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-03-05 23:01:31.818242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818267 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.818274 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818284 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.818301 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.818307 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818317 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.818330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.818359 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-03-05 23:01:31.818373 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818379 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-03-05 23:01:31.818397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818421 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 23:01:31.818433 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818443 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-03-05 23:01:31.818457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.818482 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-03-05 23:01:31.818497 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818509 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-03-05 23:01:31.818522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818547 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.818554 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818564 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.818581 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.818587 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818596 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.818609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.818639 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 23:01:31.818653 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818659 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.818677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818701 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 23:01:31.818709 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818719 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-03-05 23:01:31.818732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.818758 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-05 23:01:31.818772 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818778 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-03-05 23:01:31.818791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818816 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.818823 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818832 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-03-05 23:01:31.818850 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.818856 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818865 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-03-05 23:01:31.818878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.818907 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.818922 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818927 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.818946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818971 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 23:01:31.818978 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.818988 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-03-05 23:01:31.819001 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.819017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.819027 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-05 23:01:31.819069 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 23:01:31.819097 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-03-05 23:01:31.819104 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 23:01:31.819114 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-03-05 23:01:31.819127 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 23:01:31.819144 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.819158 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-03-05 23:01:31.819182 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.819189 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-03-05 23:01:31.819199 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 23:01:31.819216 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-03-05 23:01:31.819223 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-03-05 23:01:31.819232 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-05 23:01:31.819247 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-03-05 23:01:31.819267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.819281 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-05 23:01:31.819489 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-03-05 23:01:31.819498 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-05 23:01:31.819508 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-03-05 23:01:31.819521 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-03-05 23:01:31.819538 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.819552 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-03-05 23:01:31.819576 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.819583 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-03-05 23:01:31.819593 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-03-05 23:01:31.819610 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.819617 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-03-05 23:01:31.819627 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-05 23:01:31.819650 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-03-05 23:01:31.819675 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.819693 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.819746 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-03-05 23:01:31.819768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.819795 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.819802 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.819812 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-03-05 23:01:31.819826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.819842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.819852 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.819866 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.819872 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.819885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.819909 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.819916 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.819926 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-03-05 23:01:31.819939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.819954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.819964 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-05 23:01:31.819979 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.819985 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-03-05 23:01:31.819998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820022 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.820029 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820042 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-03-05 23:01:31.820060 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.820067 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820076 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-03-05 23:01:31.820094 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.820100 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820109 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-03-05 23:01:31.820126 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.820133 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820142 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-03-05 23:01:31.820155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.820192 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820206 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820213 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.820227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820250 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820257 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820266 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-03-05 23:01:31.820280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.820305 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-05 23:01:31.820318 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820348 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820355 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820365 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820378 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820395 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.820408 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820447 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.820454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820464 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-03-05 23:01:31.820481 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.820488 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820497 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-03-05 23:01:31.820514 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.820520 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820530 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-03-05 23:01:31.820547 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.820553 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820562 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-03-05 23:01:31.820579 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.820586 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820595 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-03-05 23:01:31.820612 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.820618 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820628 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-03-05 23:01:31.820645 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-05 23:01:31.820651 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820665 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-03-05 23:01:31.820679 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.820718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.820734 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820740 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-03-05 23:01:31.820753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820777 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.820784 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820804 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-03-05 23:01:31.820821 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.820827 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820837 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-03-05 23:01:31.820854 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.820860 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820874 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-03-05 23:01:31.820900 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.820906 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820916 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-03-05 23:01:31.820933 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.820939 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820949 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-03-05 23:01:31.820966 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.820972 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.820982 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-03-05 23:01:31.820999 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.821005 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.821014 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-03-05 23:01:31.821031 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.821037 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.821047 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-03-05 23:01:31.821060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.821102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.821112 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-03-05 23:01:31.821127 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.821133 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-03-05 23:01:31.821151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.821176 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 23:01:31.821183 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.821193 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-03-05 23:01:31.821206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.821222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.821232 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-05 23:01:31.821247 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-03-05 23:01:31.821254 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-03-05 23:01:31.821264 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-03-05 23:01:31.821279 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.821285 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-03-05 23:01:31.821299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.821321 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 23:01:31.821341 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-03-05 23:01:31.821357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.821368 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-03-05 23:01:31.821378 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-03-05 23:01:31.821394 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.821401 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-03-05 23:01:31.821415 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-03-05 23:01:31.821437 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-03-05 23:01:31.821444 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-03-05 23:01:31.821454 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-03-05 23:01:31.821471 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.821477 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-03-05 23:01:31.821487 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.821504 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.821510 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-03-05 23:01:31.821519 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.821536 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.821542 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-03-05 23:01:31.821552 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.821568 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.821574 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-03-05 23:01:31.821584 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.821601 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 23:01:31.821607 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-03-05 23:01:31.821616 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 23:01:31.821633 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-05 23:01:31.821639 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-03-05 23:01:31.821648 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-03-05 23:01:31.821665 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.821671 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-03-05 23:01:31.821680 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.821696 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-03-05 23:01:31.821702 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-03-05 23:01:31.821711 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-03-05 23:01:31.821728 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.821734 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-03-05 23:01:31.821748 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.821765 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 23:01:31.821771 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-03-05 23:01:31.821781 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 23:01:31.821797 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-03-05 23:01:31.821803 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-03-05 23:01:31.821813 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-03-05 23:01:31.821829 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 23:01:31.821835 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-03-05 23:01:31.821845 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 23:01:31.821861 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.821868 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-03-05 23:01:31.821877 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.821890 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-03-05 23:01:31.821924 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-03-05 23:01:31.821953 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-03-05 23:01:31.821980 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-03-05 23:01:31.822007 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-03-05 23:01:31.822033 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-03-05 23:01:31.822060 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-03-05 23:01:31.822087 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-03-05 23:01:31.822113 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-03-05 23:01:31.822141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.822167 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-03-05 23:01:31.822194 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-03-05 23:01:31.822220 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-03-05 23:01:31.822246 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-03-05 23:01:31.822272 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-03-05 23:01:31.822298 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-03-05 23:01:31.822325 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-03-05 23:01:31.822351 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-03-05 23:01:31.822382 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-03-05 23:01:31.822409 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-03-05 23:01:31.822440 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-03-05 23:01:31.822466 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-03-05 23:01:31.822492 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-03-05 23:01:31.822519 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-03-05 23:01:31.822545 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-03-05 23:01:31.822571 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-03-05 23:01:31.822597 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-03-05 23:01:31.822623 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 23:01:31.822649 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-03-05 23:01:31.822676 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.822702 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-05 23:01:31.822729 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.822756 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-03-05 23:01:31.822783 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-03-05 23:01:31.822809 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-03-05 23:01:31.822842 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.822867 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-03-05 23:01:31.822894 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-03-05 23:01:31.822920 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-03-05 23:01:31.822946 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-03-05 23:01:31.822972 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-03-05 23:01:31.822999 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.823025 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-05 23:01:31.823052 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.823078 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-03-05 23:01:31.823109 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.823136 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-03-05 23:01:31.823162 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.823189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-03-05 23:01:31.823215 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.823241 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-03-05 23:01:31.823268 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.823294 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-03-05 23:01:31.823320 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-03-05 23:01:31.823347 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-03-05 23:01:31.823373 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-03-05 23:01:31.823399 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-03-05 23:01:31.823430 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-03-05 23:01:31.823473 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-03-05 23:01:31.823500 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.823527 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-03-05 23:01:31.823553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 23:01:31.823580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-03-05 23:01:31.823606 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-03-05 23:01:31.823632 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-03-05 23:01:31.823659 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-03-05 23:01:31.823687 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-03-05 23:01:31.823713 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-03-05 23:01:31.823739 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-03-05 23:01:31.823765 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-03-05 23:01:31.823791 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-03-05 23:01:31.823816 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-03-05 23:01:31.823855 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-03-05 23:01:31.823881 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 23:01:31.823908 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-03-05 23:01:31.823935 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.823961 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-03-05 23:01:31.823988 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.824014 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-03-05 23:01:31.824040 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.824067 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-03-05 23:01:31.824093 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-03-05 23:01:31.824119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-03-05 23:01:31.824146 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824163 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824189 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 23:01:31.824215 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824232 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824250 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824275 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 23:01:31.824301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824318 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824335 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824351 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824377 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 23:01:31.824402 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824433 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 23:01:31.824460 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824477 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824510 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824543 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 23:01:31.824570 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824596 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.824622 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824648 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.824673 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824690 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824716 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.824742 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824758 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824784 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.824810 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824835 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.824861 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824887 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 23:01:31.824913 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824939 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.824965 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.824991 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.825017 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825043 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825070 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 23:01:31.825096 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825123 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 23:01:31.825149 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825175 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 23:01:31.825200 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825226 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 23:01:31.825252 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825278 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 23:01:31.825308 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825325 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825341 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825358 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825374 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825392 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825409 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825439 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 23:01:31.825465 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825482 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825498 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825524 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 23:01:31.825551 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825576 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 23:01:31.825603 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825619 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825636 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825652 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825668 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825693 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 23:01:31.825720 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825737 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825754 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825779 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 23:01:31.825806 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825872 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.825928 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825945 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825961 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.825977 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826002 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.826028 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826045 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826062 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826078 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826104 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.826129 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826155 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.826181 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826198 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826214 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826231 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826257 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 23:01:31.826283 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826308 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-05 23:01:31.826334 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826351 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826367 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826393 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.826420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 23:01:31.826554 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826580 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-05 23:01:31.826606 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826623 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826639 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826664 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.826690 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826716 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.826742 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826758 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826783 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 23:01:31.826817 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826834 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826860 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 23:01:31.826885 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826903 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826929 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-05 23:01:31.826955 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826971 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.826997 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 23:01:31.827023 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827049 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 23:01:31.827075 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827092 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827108 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827124 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827150 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.827176 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827262 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827278 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827320 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-05 23:01:31.827346 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827363 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827388 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 23:01:31.827414 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827436 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827453 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827479 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 23:01:31.827505 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827554 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 23:01:31.827606 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827632 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 23:01:31.827659 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827676 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827692 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827708 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 23:01:31.827759 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827785 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.827815 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827841 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.827867 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827883 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827909 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.827935 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827952 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.827977 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.828003 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828028 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.828054 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828080 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 23:01:31.828106 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828132 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.828158 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828184 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.828210 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828228 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828253 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-03-05 23:01:31.828279 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828305 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 23:01:31.828330 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828356 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 23:01:31.828382 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828408 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 23:01:31.828446 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828473 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 23:01:31.828499 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828515 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828532 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828553 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828569 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828586 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828602 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828627 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 23:01:31.828653 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828669 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828685 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828711 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 23:01:31.828737 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828763 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 23:01:31.828789 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828812 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828829 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828846 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828863 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828889 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 23:01:31.828915 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828932 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828948 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.828974 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 23:01:31.828999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-03-05 23:01:31.829133 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829150 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829398 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829416 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829447 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.829474 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829491 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829507 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829527 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829553 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.829579 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829605 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-03-05 23:01:31.829631 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829648 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829664 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829680 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829705 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-03-05 23:01:31.829732 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829758 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-03-05 23:01:31.829784 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829801 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829818 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829843 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.829869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.829994 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-03-05 23:01:31.830022 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830048 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-03-05 23:01:31.830079 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830096 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830112 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830138 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-03-05 23:01:31.830164 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830189 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-03-05 23:01:31.830215 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830232 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830258 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 23:01:31.830284 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830301 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830326 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-03-05 23:01:31.830352 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830369 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830394 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-05 23:01:31.830421 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830444 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830470 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-03-05 23:01:31.830496 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830522 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-03-05 23:01:31.830548 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830565 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830581 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830597 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830622 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.830649 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830665 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830682 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830703 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830720 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830736 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830752 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830768 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-03-05 23:01:31.830794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-03-05 23:01:31.830822 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-03-05 23:01:31.830877 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-03-05 23:01:31.830927 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-05 23:01:31.830976 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-03-05 23:01:31.831025 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.831074 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-03-05 23:01:31.831124 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-03-05 23:01:31.831172 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-03-05 23:01:31.831220 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-03-05 23:01:31.831268 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-03-05 23:01:31.831315 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-03-05 23:01:31.831361 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-05 23:01:31.831408 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-03-05 23:01:31.831461 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 23:01:31.831516 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.831565 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.831613 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-03-05 23:01:31.831662 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.831708 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-03-05 23:01:31.831755 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-03-05 23:01:31.831803 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.831851 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.831897 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.831945 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.831995 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.832050 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.832102 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-03-05 23:01:31.832148 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-03-05 23:01:31.832195 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-03-05 23:01:31.832241 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.832287 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 23:01:31.832335 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-03-05 23:01:31.832384 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-03-05 23:01:31.832438 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-03-05 23:01:31.832491 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-03-05 23:01:31.832541 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-03-05 23:01:31.832588 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 23:01:31.832635 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.832689 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.832736 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.832789 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-03-05 23:01:31.832845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-03-05 23:01:31.832894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-03-05 23:01:31.832942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-05 23:01:31.832991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-03-05 23:01:31.833039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.833087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-03-05 23:01:31.833133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-03-05 23:01:31.833181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-03-05 23:01:31.833228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-03-05 23:01:31.833275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-03-05 23:01:31.833323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-03-05 23:01:31.833371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-05 23:01:31.833419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-03-05 23:01:31.833471 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 23:01:31.833518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.833566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.833616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-03-05 23:01:31.833665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.833710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-03-05 23:01:31.833759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-03-05 23:01:31.833806 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.833858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.833905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.833952 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.834000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.834051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.834103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-03-05 23:01:31.834149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-03-05 23:01:31.834196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-03-05 23:01:31.834247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.834294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 23:01:31.834342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-03-05 23:01:31.834390 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-03-05 23:01:31.834444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-03-05 23:01:31.834496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-03-05 23:01:31.834542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-03-05 23:01:31.834589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 23:01:31.834637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.834685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.834732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.834780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-03-05 23:01:31.834836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-03-05 23:01:31.834884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-03-05 23:01:31.834931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-05 23:01:31.834979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-03-05 23:01:31.835027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.835075 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-03-05 23:01:31.835127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-03-05 23:01:31.835175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-03-05 23:01:31.835223 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-03-05 23:01:31.835270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-03-05 23:01:31.835318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-03-05 23:01:31.835364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-05 23:01:31.835411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-03-05 23:01:31.835463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 23:01:31.835514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.835563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.835612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-03-05 23:01:31.835660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.835706 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-03-05 23:01:31.835757 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-03-05 23:01:31.835835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.835884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.835931 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.835979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.836027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.836080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.836132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-03-05 23:01:31.836178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-03-05 23:01:31.836225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-03-05 23:01:31.836271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.836438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 23:01:31.836491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-03-05 23:01:31.836546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-03-05 23:01:31.836596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-03-05 23:01:31.836648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-03-05 23:01:31.836695 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-03-05 23:01:31.836759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 23:01:31.836809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.836858 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.836904 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.836952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-03-05 23:01:31.837008 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-05 23:01:31.837036 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-05 23:01:31.837098 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-05 23:01:31.837153 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-05 23:01:31.837209 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-05 23:01:31.837315 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.837375 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-05 23:01:31.837436 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-05 23:01:31.837515 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-05 23:01:31.837573 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-05 23:01:31.837628 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-05 23:01:31.837682 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-05 23:01:31.837736 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-05 23:01:31.837791 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-05 23:01:31.838169 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 23:01:31.838240 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.838297 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.838365 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-05 23:01:31.838432 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.838494 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-05 23:01:31.838549 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-05 23:01:31.838607 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.838665 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.838734 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.838788 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.838847 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.838905 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.838963 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-05 23:01:31.839017 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-05 23:01:31.839078 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-05 23:01:31.839149 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.839204 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 23:01:31.839258 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-05 23:01:31.839316 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-05 23:01:31.839371 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-05 23:01:31.839430 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-05 23:01:31.839485 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-05 23:01:31.839555 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 23:01:31.839616 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.839670 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.839734 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.839789 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-05 23:01:31.839851 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-03-05 23:01:31.839875 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-05 23:01:31.839943 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-05 23:01:31.839999 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-05 23:01:31.840053 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-05 23:01:31.840107 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.840162 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-05 23:01:31.840220 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-05 23:01:31.840274 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-05 23:01:31.840332 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-05 23:01:31.840400 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-05 23:01:31.840460 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-05 23:01:31.840515 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-05 23:01:31.840569 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-05 23:01:31.840628 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 23:01:31.840682 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.840736 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.840803 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-05 23:01:31.840858 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.840912 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-05 23:01:31.840966 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-05 23:01:31.841020 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.841079 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.841134 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.841207 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.841261 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.841315 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.841369 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-05 23:01:31.841426 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-05 23:01:31.841482 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-05 23:01:31.841550 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.841621 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 23:01:31.841675 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-05 23:01:31.841729 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-05 23:01:31.841784 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-05 23:01:31.841837 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-05 23:01:31.841897 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-05 23:01:31.841951 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 23:01:31.842010 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.842065 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.842119 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.842173 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-05 23:01:31.842234 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-03-05 23:01:31.842256 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-05 23:01:31.842306 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-05 23:01:31.842408 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-05 23:01:31.842556 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-05 23:01:31.842653 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.842746 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-05 23:01:31.842844 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-05 23:01:31.842910 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-05 23:01:31.842960 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-05 23:01:31.843014 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-05 23:01:31.843064 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-05 23:01:31.843113 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-05 23:01:31.843161 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-05 23:01:31.843213 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 23:01:31.843263 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.843312 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.843360 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-05 23:01:31.843409 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.843465 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-05 23:01:31.843514 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-05 23:01:31.843569 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.843619 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.843669 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.843718 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.843766 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.843815 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.843863 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-05 23:01:31.843911 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-05 23:01:31.843959 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-05 23:01:31.844007 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.844056 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 23:01:31.844110 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-05 23:01:31.844158 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-05 23:01:31.844207 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-05 23:01:31.844255 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-05 23:01:31.844309 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-05 23:01:31.844358 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 23:01:31.844407 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.844461 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.844510 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.844564 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-05 23:01:31.844621 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-03-05 23:01:31.844644 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-03-05 23:01:31.844695 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-03-05 23:01:31.844746 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-03-05 23:01:31.844797 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-03-05 23:01:31.844848 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.844898 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-03-05 23:01:31.844949 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-03-05 23:01:31.844999 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-03-05 23:01:31.845050 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-03-05 23:01:31.845101 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-03-05 23:01:31.845151 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-03-05 23:01:31.845206 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-03-05 23:01:31.845256 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-03-05 23:01:31.845307 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 23:01:31.845358 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.845408 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.845464 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-03-05 23:01:31.845516 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.845573 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-03-05 23:01:31.845624 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-03-05 23:01:31.845674 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.845725 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.845775 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.845825 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.845876 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.845927 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.845978 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-03-05 23:01:31.846029 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-03-05 23:01:31.846080 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-03-05 23:01:31.846130 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.846180 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 23:01:31.846231 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-03-05 23:01:31.846334 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-03-05 23:01:31.846386 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-03-05 23:01:31.846442 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-03-05 23:01:31.846495 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-03-05 23:01:31.846546 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 23:01:31.846601 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.846652 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.846702 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.846752 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-03-05 23:01:31.846805 wsdl: current service: Service1 2021-03-05 23:01:31.846822 wsdl: current port: Service1Soap 2021-03-05 23:01:31.846852 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-03-05 23:01:31.846879 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-03-05 23:01:31.846906 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-03-05 23:01:31.846940 wsdl: Parsing WSDL done 2021-03-05 23:01:31.847205 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-05 23:01:31.847222 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-05 23:01:31.847232 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-05 23:01:31.847241 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-05 23:01:31.847251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.847261 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-05 23:01:31.847269 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-05 23:01:31.847278 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-05 23:01:31.847287 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-05 23:01:31.847296 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-05 23:01:31.847304 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-05 23:01:31.847313 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-05 23:01:31.847322 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-05 23:01:31.847330 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 23:01:31.847339 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.847348 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.847356 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-05 23:01:31.847365 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.847373 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-05 23:01:31.847381 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-05 23:01:31.847389 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.847398 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.847406 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.847414 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.847428 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.847437 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.847446 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-05 23:01:31.847454 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-05 23:01:31.847462 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-05 23:01:31.847470 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.847479 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 23:01:31.847488 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-05 23:01:31.847496 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-05 23:01:31.847510 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-05 23:01:31.847518 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-05 23:01:31.847526 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-05 23:01:31.847535 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 23:01:31.847544 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.847555 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.847566 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.847575 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-05 23:01:31.847583 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-05 23:01:31.847593 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-05 23:01:31.847601 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-05 23:01:31.847609 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-05 23:01:31.847617 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.847625 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-05 23:01:31.847632 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-05 23:01:31.847640 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-05 23:01:31.847647 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-05 23:01:31.847655 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-05 23:01:31.847662 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-05 23:01:31.847674 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-05 23:01:31.847683 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-05 23:01:31.847690 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 23:01:31.847699 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.847707 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.847714 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-05 23:01:31.847722 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.847729 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-05 23:01:31.847737 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-05 23:01:31.847744 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.847752 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.847759 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.847767 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.847775 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.847782 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.847790 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-05 23:01:31.847798 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-05 23:01:31.847805 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-05 23:01:31.847813 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.847820 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 23:01:31.847828 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-05 23:01:31.847836 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-05 23:01:31.847843 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-05 23:01:31.847850 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-05 23:01:31.847858 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-05 23:01:31.847865 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 23:01:31.847873 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.847880 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.847888 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.847896 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-05 23:01:31.847903 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-05 23:01:31.847914 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-05 23:01:31.847930 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-05 23:01:31.847938 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-05 23:01:31.847946 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.847953 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-05 23:01:31.847960 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-05 23:01:31.847967 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-05 23:01:31.847975 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-05 23:01:31.847982 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-05 23:01:31.847989 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-05 23:01:31.847995 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-05 23:01:31.848004 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-05 23:01:31.848011 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 23:01:31.848018 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.848026 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.848033 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-05 23:01:31.848040 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.848047 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-05 23:01:31.848055 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-05 23:01:31.848062 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.848069 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.848080 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.848088 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.848095 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.848102 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.848109 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-05 23:01:31.848117 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-05 23:01:31.848124 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-05 23:01:31.848131 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.848138 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 23:01:31.848145 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-05 23:01:31.848152 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-05 23:01:31.848160 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-05 23:01:31.848167 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-05 23:01:31.848174 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-05 23:01:31.848180 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 23:01:31.848187 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.848194 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.848201 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.848208 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-05 23:01:31.848215 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-03-05 23:01:31.848223 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-03-05 23:01:31.848231 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-03-05 23:01:31.848238 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-03-05 23:01:31.848245 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.848253 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-03-05 23:01:31.848259 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-03-05 23:01:31.848266 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-03-05 23:01:31.848273 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-03-05 23:01:31.848281 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-03-05 23:01:31.848287 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-03-05 23:01:31.848294 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-03-05 23:01:31.848301 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-03-05 23:01:31.848309 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-03-05 23:01:31.848316 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.848323 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.848330 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-03-05 23:01:31.848338 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-03-05 23:01:31.848344 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-03-05 23:01:31.848351 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-03-05 23:01:31.848358 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.848365 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-03-05 23:01:31.848372 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-03-05 23:01:31.848379 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.848386 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-03-05 23:01:31.848393 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-03-05 23:01:31.848400 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-03-05 23:01:31.848406 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-03-05 23:01:31.848413 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-03-05 23:01:31.848420 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-03-05 23:01:31.848432 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-03-05 23:01:31.848440 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-03-05 23:01:31.848450 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-03-05 23:01:31.848459 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-03-05 23:01:31.848466 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-03-05 23:01:31.848473 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-03-05 23:01:31.848480 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-03-05 23:01:31.848487 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-03-05 23:01:31.848494 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-03-05 23:01:31.848506 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-03-05 23:01:31.848513 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-03-05 23:01:31.848796 nusoap_client: checkWSDL 2021-03-05 23:01:31.848807 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-05 23:01:31.848813 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-05 23:01:31.848818 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-03-05 23:01:31.848825 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-03-05 23:01:31.848829 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-05 23:01:31.848833 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-03-05 23:01:31.848842 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-03-05 23:01:31.848850 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-05 23:01:31.848887 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.848894 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-05 23:01:31.848908 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-03-05 23:01:31.848938 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-03-05 23:01:31.848945 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-03-05 23:01:31.848949 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-03-05 23:01:31.848954 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-03-05 23:01:31.848958 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-05 23:01:31.848970 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-05 23:01:31.848976 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-05 23:01:31.848981 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-05 23:01:31.848991 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.849000 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-03-05 23:01:31.849005 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-03-05 23:01:31.849033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.849043 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-05 23:01:31.849048 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.849075 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-05 23:01:31.849080 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-03-05 23:01:31.849084 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-03-05 23:01:31.849088 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-03-05 23:01:31.849092 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-03-05 23:01:31.849096 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-03-05 23:01:31.849100 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-03-05 23:01:31.849104 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-05 23:01:31.849108 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-03-05 23:01:31.849114 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205572" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-03-05 23:01:31.849125 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-03-05 23:01:31.849131 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-03-05 23:01:31.849135 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-03-05 23:01:31.849141 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.849146 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-03-05 23:01:31.849151 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-03-05 23:01:31.849179 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-03-05 23:01:31.849185 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.849190 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.849196 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.849200 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-03-05 23:01:31.849209 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-05 23:01:31.849216 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 23:01:31.849221 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-05 23:01:31.849225 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-05 23:01:31.849231 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205572" 2021-03-05 23:01:31.849238 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 23:01:31.849243 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-05 23:01:31.849248 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 23:01:31.849254 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 23:01:31.849259 wsdl: in serializeType: returning: 205572 2021-03-05 23:01:31.849265 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-03-05 23:01:31.849272 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 23:01:31.849277 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-05 23:01:31.849281 wsdl: in serializeType: returning: 2021-03-05 23:01:31.849286 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-03-05 23:01:31.849293 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 23:01:31.849298 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-03-05 23:01:31.849306 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 23:01:31.849310 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-03-05 23:01:31.849315 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-03-05 23:01:31.849319 wsdl: in serializeType: returning: 205572PLN 2021-03-05 23:01:31.849324 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205572PLN 2021-03-05 23:01:31.849345 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205572PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-03-05 23:01:31.849350 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-03-05 23:01:31.849357 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9768"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-03-05 23:01:31.849371 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-03-05 23:01:31.849377 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205572PLN 2021-03-05 23:01:31.849389 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-03-05 23:01:31.849467 nusoap_client: sending message, length=499 2021-03-05 23:01:31.849399 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-03-05 23:01:31.849410 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-03-05 23:01:31.849416 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-03-05 23:01:31.849420 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-03-05 23:01:31.849430 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-03-05 23:01:31.849437 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-03-05 23:01:31.849447 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-05 23:01:31.849454 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-05 23:01:31.849460 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-05 23:01:31.849473 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-03-05 23:01:31.849482 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-03-05 23:01:31.849490 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-03-05 23:01:31.862502 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-03-05 23:01:31.862517 soap_transport_http: socket connected 2021-03-05 23:01:31.862532 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-03-05 23:01:31.862537 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-03-05 23:01:31.862542 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-03-05 23:01:31.862547 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-03-05 23:01:31.862551 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-03-05 23:01:31.862555 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-03-05 23:01:31.862560 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-03-05 23:01:31.862588 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-03-05 23:01:32.399636 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-03-05 23:01:32.399680 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-03-05 23:01:32.399691 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-03-05 23:01:32.399701 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-03-05 23:01:32.399711 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-03-05 23:01:32.399723 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-03-05 23:01:32.399733 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-03-05 23:01:32.399743 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-03-05 23:01:32.399752 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-03-05 23:01:32.399762 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 05 Mar 2021 22:01:28 GMT 2021-03-05 23:01:32.399774 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-03-05 23:01:32.399783 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-03-05 23:01:32.399793 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-03-05 23:01:32.399808 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-03-05 23:01:32.399857 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-03-05 23:01:32.399872 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-03-05 23:01:32.399886 soap_transport_http: read to EOF 2021-03-05 23:01:32.399894 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-03-05 23:01:32.399903 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-03-05 23:01:32.399952 soap_transport_http: closed socket 2021-03-05 23:01:32.399969 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-03-05 23:01:32.399979 soap_transport_http: end of send() 2021-03-05 23:01:32.400018 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-03-05 23:01:32.400029 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 05 Mar 2021 22:01:28 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-03-05 23:01:32.400076 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-03-05 23:01:32.400090 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-03-05 23:01:32.400120 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-03-05 23:01:32.400130 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-03-05 23:01:32.400272 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-03-05 23:01:32.400432 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-03-05 23:01:32.400443 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-03-05 23:01:32.400456 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-03-05 23:01:32.400472 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-05 23:01:32.400522 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-03-05 23:01:32.400642 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-03-05 23:01:32.400682 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-03-05 23:01:32.400703 nusoap_client: got fault 2021-03-05 23:01:32.400715 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-03-05 23:01:32.400723 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-03-05 23:01:32.400737 nusoap_client: detail =